Україна значно прискорила темпи реформування кардіологічного напрямку, а фахівці навіть говорять про справжню революцію у боротьбі з інфарктами міокарду. Довгострокова системна робота асоціацій кардіологів України та міжнародних партнерів з громадської ініціативи Stent for Life нарешті поєдналась з процесами реформування системи охорони здоров’я, які відбуваються в Україні. Представляємо 5 ключових елементів, що змінюють кардіологію.

Розширення мережі реперфузійних центрів

Станом на вересень 2017 року в Україні діє 22 кардіологічних (реперфузійних) центри в 18 областях, що проводять лікування інфарктів міокарду та хвороб коронарних судин. До кінця 2017 року заплановано відкриття ще 13 нових по всій країні. Регіональні кардіологічні (реперфузійні) мережі розташовуються на території України так, щоб була можливість своєчасно доставити пацієнта до центру в автомобілі екстреної медичної допомоги протягом двох годин. Створення центрів відбувається в рамках виконання Постанови Кабінету міністрів України про створення «Регіональних реперфузійних мереж» (№418-р від 27.05.2016), де така програма дій була названа пріоритетною в сфері розвитку і реформування медицини.

Ефективні закупівлі ангіографів

Окрім роботи над розвитком стентування, держава також впровадить оновлення обладнання. Нещодавно Урядом було виділено 150 млн грн. бюджетних коштів на закупівлю нових 13 ангіографів для забезпечення максимально достовірної діагностики. Нову техніку буде встановлено в лікарнях у різних регіонах країни, щоб забезпечити швидкий доступ до сучасної медицини всім громадянам.

Нова професія – інтервенційний кардіолог

Завдяки реформі та консолідованій роботі разом з кардіологами в Україні з’явилась нова медична спеціалізація – інтервенційний кардіолог. Це пов’язано з поступовим збільшенням кількості найбільш прогресивних операцій з коронарного стентування, а отже й необхідності підготовки профільних спеціалістів. Уже наступного року у вишах розпочнуться заняття за цією дисципліною.

Закупівля стентів, нова система розподілу

МОЗ України забезпечує проведення закупівель обладнання та витратних матеріалів. Партнерами Міністерства є міжнародні компанії — світові експерти у галузі закупівель, які забезпечують прозорість використання бюджетних коштів, контроль якості закупівель та управління процесом поставок. Закупівлі ліків та медичних виробів за програмою XIX, напрямок «Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» за бюджет 2016 року, що сягає 357 223 033 грн здійснює міжнародна компанія Crown Agents.

У рамках реалізації Урядової ініціативи безкоштовного стентування в екстрених випадках при гострому інфаркті міокарда МОЗ системно збільшує кількість встановлених стентів, як більш ефективного засобу. Цього року МОЗ закупило 10 354 стенти і супутнє обладнання для проведення процедур ургентного коронарного стентування у випадках гострого інфаркту міокарда. При цьому, завдяки прозорій процедурі закупівель вдалося значно заощадити кошти, які буде спрямовано також на придбання додаткових стентів.

«Наразі Міністерство охорони здоров’я підготувало два накази: “Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України” та “Порядок надання медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST, – зазначає Олександр Лінчевський, заступник Міністра охорони здоров’я України. – Ці документи запроваджують нові правила функціонування системи надання кардіологічної допомоги та роботи бригад екстреної медичної допомоги в умовах розширення мережі реперфузійних центрів на території України».

Реабілітація

Важливим етапом у лікуванні хворих з інфарктом міокарда є реабілітація. Адаптація пацієнта та його серця до нових умов життя. Вкрай важливим є призначення правильної вторинної профілактики, щоб уникнути нових кардіологічних атак, зміна способу життя пацієнта для того, щоб виключити виникнення нових ризиків для життя. Також необхідне повторне обстеження пацієнтів після виписки зі стаціонару. Наразі державна програма охоплює підтримку реабілітації так само, як і проведення стентування, адже вони є невід’ємними елементами комплексу лікування.

Всі 5 елементів роботи з оновлення кардіології у сфері боротьби з інфарктами міокарду є результатом тривалої роботи, до якої були залучені не тільки українські, але й міжнародні експерти.

Голова правління ВГО «Асоціація інтервенційних кардіологів України» Юрій Соколов: «Вже 5 років ми працюємо на всіх можливих рівнях: навчаємо лікарів, проводимо освітні кампанії серед населення, підтримуємо впровадження коронарного стентування в практику лікарів-кардіологів і як результат, зараз можемо говорити про революцію в кардіології, адже завдяки нашим зусиллям разом з Урядом, МОЗ та міжнародними партнерами ініціативи STENT FOR LIFE у 2015 році стався «реперфузійний парадокс» – кількість стентувань STEMI-пацієнтів перевершила кількість процедур фібрінолізіса, менш ефективного методу лікування, і на кінець року склала 28,7% проти 18,9% відповідно. Сучасні технології, що рятують життя, стають доступнішими для українців».

Джерело: сайт МОЗ України

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • 1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Військовий обов'язок включає: -- підготовку громадян до військової служби; -- приписку до призовних дільниць; -- прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; -- проходження військової служби; -- виконання військового обов'язку в запасі; -- проходження служби у військовому резерві; -- дотримання правил військового обліку. (п.3,ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»). 2. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії: допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; призовники - особи, приписані до призовних дільниць; військовослужбовці - особи, які проходять військову службу; військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час. До категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу у Збройних Силах України. (п.9,ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»). 3. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані: прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних; проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату; проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі; виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством. Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини. (п.10,ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу») 3. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. (п.1,ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу») 4. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови та порядок її проходження, а також підстави та порядок звільнення із служби визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві, що затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами. (п.9,ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу») 5.Структура військового резерву людських ресурсіввстановлюється Кабінетом Міністрів України. 1. Військовий резерв людських ресурсів складається з: 1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт на проходження служби у військовому резерві або були зараховані в обов’язковому порядку до оперативного резерву в особливий період; 2) військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах та в Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки; 3) громадян та громадських об’єднань, які на добровільних засадах займаються діяльністю щодо підтримання обороноздатності держави. 2. Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на: оперативний резерв; мобілізаційний людський резерв; громадський резерв. 3. Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на: 1) резерв першої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку (далі - Збройні Сили та інші військові формування); 2) резерв другої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин Збройних Сил, які формуються в особливий період (стратегічних резервів), нових формувань інших військових формувань, посад командного складу та тих, що визначають боєздатність військових частин, підрозділів територіальної оборони. (Витяг з Постанови КМУ №607від 12 листопада 2014 р.) 6. Проходження служби у військовому резерві 1. Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві. 2. З особою, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві відповідно Збройних Сил України або інших військових формувань. 3. Резервісти, які проходять службу у військовому резерві, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт про проходження служби у військовому резерві. (п.1, 2, 3 ст. 26-1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу») 7. Проходження служби у військовому резерві в особливий період      1. В особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві. 2. Контракт про проходження громадянином України служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань не може бути припиненим (розірваним) в особливий період, а громадянин, який його уклав та зарахований до військового оперативного резерву першої черги, продовжує службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду. 3. Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому оперативному резерві першої черги, мають право в добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві на умовах, визначених цим Законом. (п.1, 2, 3 ст. 26-2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу») 8. Проходження зборів резервістами 1. … Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок та закінчення зборів … резервістів видається відповідний наказ командира військової частини. 2. Права та обов'язки … резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На … резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України. 7. Загальний строк виконання обов’язків служби у військовому резерві не може перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом. (п.1, 2, 7, ст. 29 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу») Інформація надана Кельменецьким  військовим комісаріатом
  • Верховна Рада України схвалила урядовий проект закону про приватизацію державного майна, розроблений з урахуванням кращого міжнародного досвіду та норм англійського права. «За» відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів. Документ увійшов у пакет найбільш важливих законодавчих ініціатив, направлених на розвиток економіки та зміну структури промисловості в Україні. Як підкреслив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, унормована і чесна приватизація – це міцний антикорупційний крок, ефективний спосіб залучення інвестицій, а головне – «нові робочі місця і економічна безпека нашої країни». «Найбільший сектор корупції – державні підприємства, які десятиліттями використовувалися для корупційних та хабарницьких схем… Сьогодні у нас є два шляхи: або зупинити корупцію, і ми запускаємо підприємства, люди отримують роботу, а Україна отримує продукт; або залишаємо все так, як є. Так як є – це неефективно, - сказав Володимир Гройсман. – Уряд, Парламент працювали над тим, аби закон став якісним. У ньому є механізми захисту інвестицій. Він дає можливості створити десятки тисяч робочих місць в Україні, створити умови серйозного економічного зростання». Глава Уряду подякував парламентарям за підтримку урядової ініціативи. Довідково Наразі в Україні нараховується майже 3,5 тис. державних підприємств, більшість з яких не мають стратегічного значення для держави і генерують збиток. Більшість з таких підприємств були введені в експлуатацію 50-150 років тому. При цьому держава не має достатніх ресурсів, аби провести належну модернізацію підприємств та зупинити їх руйнацію і зношеність. Неефективне управління доводить компанії до банкрутства і нерідко служить джерелом корупції. Саме тому проведення прозорої приватизації для більшості таких активів є шляхом відродження виробництва, залучення технологій і інвестицій. Проект закону про приватизацію є законодавчою заміною існуючих нормативних актів у цій сфері і несе нові норми і правила процесу продажу нестратегічних державних активів. На початку листопада 2017 року проект закону був ухвалений Парламентом у першому читанні. Документ визначає критерії, строки та механізми проведення великої та малої приватизації, окреслює питання банкрутства компаній та захисту інвесторів, визначає засади функціонування інституту радників, проведення оцінки майна та визначення його стартової ціни. Законопроект формулює процедуру встановлення права власності і контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань. Важливою новацією є також визначення процедури спорів, яка допускає можливість звернення до міжнародного комерційного арбітражного суду і ведення справи за принципами англійського права.
  • Як повідомлялось раніше, відповідно до Наказу Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА від 03.10.2017 № 545, з метою мінімізації негативних наслідків при можливому виникненні надзвичайних ситуацій на території Чернівецької області, пов’язаних з погодними умовами, та недопущення випадків переохолодження та летальних випадків на базі медичних закладів області розгорнули пункти обігріву. На випадок ускладнення погодних умов та значного зниження температури повітря у них зможуть зігрітись усі охочі, а також за необхідності отримати медичну допомогу. Досвід облаштування пунктів обігріву для населення в лікувально-профілактичних закладах області не новий. Практика показує, що вони дозволяють запобігти важким наслідкам переохолодження та летальним випадкам. Згідно з планом, розгортання пунктів обігріву на зимовий період 2017-2018рр в разі зниження температури повітря передбачається в таких в медичних закладах області:   Найменування закладу охорони  здоров’я Адреса, місце розташування пункту обігріву Графік роботи Примітка Обласні ЛПЗ ОКУ « Чернівецький обласний ендокринологічний центр»  м.Чернівці, вул.Федьковича , 54,приймальне відділення цілодобово ОКУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер»  м.Чернівці,вул.Героїв Майдану, 242, приймальне відділення цілодобово ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»  м. Чернівці, вул. Головна, 137,приймальне відділення цілодобово ОКУ «Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни»  м.Чернівці, вул.Фастівська , 20,приймальне відділення цілодобово Комунальна медична установа«Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»  м.Чернівці, вул. Кайндля Раймунда-Фрідріха, 9, в холі закладу біля реєстратури ІІ-му поверсі Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» м.Чернівці, вул.Мусоргського, 2,приймальне відділення цілодобово ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»  м.Чернівці, вул.Фастівська , 2,приймальне відділення цілодобово Чернівецький обласний медичний діагностичний центр  м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 5-а, в холі приміщення біля реєстратури Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. Комунальна медична установа  «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер» м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,230,приймальне відділення цілодобово ЛПЗ м.Чернівці Комунальна медична установа«Міська лікарня №1»  м.Чернівці,вул.Героїв Майдану,226, приймальне відділення цілодобово Комунальна медична установа«Міська клінічна лікарня №2»  м.Чернівці,вул.Південно-Кільцева, 1-а, приймальне відділення цілодобово Комунальна медична установа«Міська клінічна лікарня №3» м.Чернівці, вул.Головна, 100, приймальне відділення цілодобово Комунальна медична установа«Міська лікарня №4» м.Чернівці, вул.І.Підкови,14,приймальне відділення цілодобово Комунальна медична установа«Міська поліклініка №1»  м.Чернівці, вул. Шкільна, 6, в холі закладу біля реєстратури Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. Комунальна медична установа«Міська поліклініка №2»  м.Чернівці, вул.Л.Українки, 11, вул.Комарова,2,  в холі приміщення біля реєстратури Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. Комунальна медична установа«Міська поліклініка №3»  м.Чернівці,вул.Південно-Кільцева,14, в холі приміщення біля реєстратури Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. Комунальна медична установа«Міська поліклініка №5»  м.Чернівці, вул.Щербанюка, 34А, вул.Стеценка,5, в холі приміщення біля реєстратури Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. Центр первинної медико-санітарної допомоги «Роша»  м.Чернівці, вул.Горіхівська, 3, вул.Борщівська,6, в холі приміщення біля реєстратури Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» м.Чернівці, вул.Моріса Тореза, 2, в холі приміщення біля реєстратури Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. Госпрозрахункова поліклініка профілактичних оглядів  м.Чернівці, вул.Руська, 279, в холі приміщення біля реєстратури Понеділок – п’ятницяз 09-00год.-18-00год. м.Новодністровськ Новодністровська міська лікарня  м.Новодністровськ,м-н «Сонячний» приймальне відділення цілодобово ЛПЗ районів   Вижницький район     Комунальна установа «Вижницька центральна районна лікарня»  м.Вижниця, вул.Йосифа Бурги, 5,приймальне відділення цілодобово Комунальна установа «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» м.Вашківці, вул.Щорса,6,приймальне відділення цілодобово Комунальна установа «Берегометський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт.Берегомет, вул.Центральна, 12, приймальне відділення цілодобово Герцаївський район Комунальна установа «Герцаївська центральна районна лікарня» м.Герца, вул.Центральна, 25,приймальне відділення цілодобово Глибоцький район Комунальна установа «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» смт.Глибока, вул.Шевченка,14,приймальне відділення цілодобово Заставнівський район Комунальна установа «Заставнівська центральна районна лікарня» м.Заставна, вул.Незалежності, 111, приймальне відділення цілодобово Кельменецький район Комунальна установа «Кельменецька центральна районна лікарня»  смт.Кельменці, вул.Сагайдачного,75, приймальне відділення цілодобово Кіцманський район Комунальна установа «Кіцманська центральна районна лікарня»  м.Кіцмань, вул.Незалежності,1, приймальне відділення цілодобово Новоселицький район Комунальна установа «Новоселицька центральна районна лікарня» м.Новоселиця,пров. Карамзіна, 1, приймальне відділення цілодобово Путильський район Комунальна установа «Путильська центральна районна лікарня»  смт.Путила, вул.Українська, 38, приймальне відділення цілодобово Сокирянський район Комунальна установа «Cокирянська центральна районна лікарня»  м.Сокиряни, вул.Кобилянської, 43, приймальне відділення цілодобово Сторожинецький район Комунальна установа «Cторожинецька центральна районна лікарня»  м.Сторожинець,вул.Виденівського, 20, приймальне відділення цілодобово Хотинський район Комунальна установа «Хотинська центральна районна лікарня»  м.Хотин, вул.Б.Хмельницького, 4, приймальне відділення цілодобово Джерело:medcv.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda