ПРОЕКТ 1

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІ  СЕСІЇ   VIІ  СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

                           

Про інформацію Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території району за 2019 рік

Розглянувши інформацію начальника  Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області П’ятницького А.В. про діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території району за 2019 рік керуючись п.36 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію начальника  Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області П’ятницького А.В., взяти до відома (додається).

Голова районної ради                                                                        В. Ілаш

 

ПРОЕКТ 2

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XXVII сесії  VII скликання

                            

                          

Про звіт про виконання районного

бюджету Кельменецького району

за 1 квартал 2020 року

      Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про  місцеве  самоврядування в Україні”, враховуючи  висновки  постійних  комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2020 року:

      - по доходах у сумі 51668,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 50782,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 886,0 тис.грн.;

-       по видатках у сумі 48140,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 47418,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 722,2 тис.грн.( додається).

2. Районній державній адміністрації забезпечити опублікування цього звіту у засобах масової  інформації.

Голова

районної ради                                    В.Ілаш

 

ПРОЕКТ 3

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XХVII  сесії VII скликання

Про уточнення показників районного

бюджету  Кельменецького району

на 2020 рік (код бюджету

24305200000)

        Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43,  статтею 61 Закону України “Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, відповідно до рішення ХХV сесії районної ради VII скликання від  20 грудня 2019 року  №  464.25.1-7/19 “Про районний бюджет Кельменецького району на 2020 рік (код бюджету 24305200000)”,  враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, районна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити зміни в додатки1, 2, 3, 4 та 5 до рішення ХХV сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року№  464.25.1-7/19 “Про районний бюджет Кельменецького району на 2020 рік (код бюджету 24305200000)” згідно з додатками  1, 2, 3, 4 та 5 до цього рішення відповідно.

    2. Затвердити, видані в міжсесійний період, за погодженням із постійною  комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів спільні розпорядження від 09 квітня 2020 року № 22-ср та від 29 квітня 2020 року № 23-ср “ Про уточнення показників районного бюджету на 2020 рік ”.

Голова

районної ради                                                             В.Ілаш

ПРОЕКТ 4

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХXVII  СЕСІЇ  VІІ СКЛИКАННЯ

Про        хід        виконання      районної

програми “Питна вода Кельменецького

району на 2006 – 2020 роки”

Розглянувши інформацію про хід виконання районної програми “Питна вода Кельменецького району на 2006 – 2020 роки”, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки  постійної комісії з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання районної програми “Питна вода Кельменецького району на 2006 – 2020 роки” (далі–Програма) взяти до відома (додається).

2. Райдержадміністрації спільно з селищною та сільськими радами вживати дієвих заходів щодо виконання заходів цієї Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації та постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Голова районної ради                                                                Віктор ІЛАШ

 

ПРОЕКТ 5

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХXVII  СЕСІЇ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

Про      хід       виконання       районної

Комплексної програми «Власний дім»

на 2012 – 2020 роки

Розглянувши інформацію про хід виконання районної Комплексної програми «Власний дім» на 2012 – 2020 роки, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання районної Комплексної програми «Власний дім» на 2012 – 2020 роки (надалі–Програма), взяти до відома (додається).

2. Відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та природних ресурсів районної державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням заходів Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та першого заступника голови райдержадміністрації.

 

Голова районної ради                                                              Віктор ІЛАШ

ПРОЕКТ 6

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІ  СЕСІЇ   VIІ  СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

Про хід виконання Комплексної програми військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до оборони держави  на 2016-2020 роки

Розглянувши інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації Ігоря УРСУЛЯКА, керуючись  п.16 ч.1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації Ігоря УРСУЛЯКА про хід виконання Комплексної програми військово-патріотичного виховання  молоді та підготовки громадян до оборони держави  на 2016-2020 роки (далі – Програма) взяти до відома (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при уточненні показників бюджету у 2020 році передбачати кошти на фінансування заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови  районної державної адміністрації та постійну комісію районної ради з гуманітарних  питань,  сім’ї,  молоді  та  соціального  захисту  населення.

Голова районної ради                                                             В.Ілаш

ПРОЕКТ 7

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХXУІІ СЕСІЇ  VIІ  СКЛИКАННЯ

                                    

Про   хід   виконання   Програми

розвитку   малого  і  середнього     

підприємництва в Кельменецькому      

районі   на   2019-2020  роки

         Розглянувши   інформацію про  хід виконання Програми розвитку малого  і середнього підприємництва  в Кельменецькому  районі на 2019-2020 роки, керуючись п.16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  враховуючи висновок постійної комісії з  питань соціально-економічного  розвитку,  планування бюджету  та фінансів, районна рада 

                                            в и р і ш и л а:

         1. Інформацію   про  хід  виконання  Програми  розвитку малого і  середнього підприємництва в Кельменецькому  районі на 2019-2020 роки взяти до відома  (додається).

      2. Відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та   природних   ресурсів   районної  державної  адміністрації  з  метою збільшення  кількості суб’єктів підприємництва в  районі та  розширення сфери їх  послуг покращити інформаційно-консультативну роботу  потенційним суб’єктам  малого  і  середнього  підприємництва.

         3. Контроль за  виконанням даного рішення  покласти на  першого  заступника голови районної  державної  адміністрації  та  постійну комісію  районної  ради  з  питань соціально-економічного  розвитку,  планування бюджету  та фінансів.

Голова

районної  ради                                                                                                   В.Ілаш

 

ПРОЕКТ 8

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVIІ СЕСІЇ   VІІ  СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________

Про хід виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень в Кельменецькому районі на 2017-2020 роки

Керуючись  п.16 ч.1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши інформацію начальника Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області П’ятницького А.В., враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку та управління об’єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію начальника Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області П’ятницького А.В. про хід виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень в Кельменецькому районі на 2017-2020 роки, взяти до відома (додається).

 

 Голова  районної  ради                                                              В.Ілаш

ПРОЕКТ 9

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІ  СЕСІЇ   VІІ  СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

Про хід виконання Комплексної програми розбудови дорожньої мережі Кельменецького  району на період 2018-2020 роки

Розглянувши інформацію про хід виконання  Комплексної програми розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на період 2018-2020 роки,керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Комплексної програми розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на період 2018-2020 роки (надалі – Програма) взяти до відома (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при уточненні районного бюджету на 2020 рік передбачити видатки на фінансування заходів Програми.

3. Рекомендувати селищній, сільським радам при уточненні відповідних бюджетів на 2020 рік та формуванні їх на наступний рік передбачати кошти на розбудову дорожньої мережі своїх населених пунктів відповідно до заходів цієї Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів і першого  заступника голови районної державної адміністрації.

 

Голова  районної  ради                                                              В.Ілаш

 

ПРОЕКТ 10

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІ  СЕСІЇ   VІІ  СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

         

                                     

Про хід виконання Програми розвитку

інформатизації Кельменецького району

на 2018-2020 роки

Розглянувши інформацію керівника апарату районної державної адміністрації Петіченко Е.Ю. про хід виконання Програми розвитку інформатизації Кельменецького району на 2018-2020 роки, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

            1. Інформацію  керівника апарату районної державної адміністрації Петіченко Е.Ю. про  хід  виконання   Програми  розвитку  інформатизації  Кельменецького  району   на     2018 - 2020 роки (надалі - Програма)  взяти до відома (додається).

2. Відповідальним виконавцям Програми в 2020 році забезпечувати   якісне   та в повному обсязі виконання передбачених заходів, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток системи електронного документообігу.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Петіченко Е.Ю. та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення (Гончарюк Г.П.).

     

 Голова районної ради                                                                              В. Ілаш

    

ПРОЕКТ 11

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХXУІІ СЕСІЇ  VIІ  СКЛИКАННЯ

                                    

Про   хід   виконання  комплексної

Програми розвитку  первинної

медико-санітарної допомоги

в Кельменецькому      

районі   на   2018-2020  роки

         Розглянувши   інформацію про  хід виконання комплексної Програми розвитку  первинної медико-санітарної допомоги в Кельменецькому  районі   на   2018-2020  роки, керуючись п.16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  враховуючи висновок постійної комісії з  гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада 

в и р і ш и л а:

         1. Інформацію   про  хід  виконання комплексної Програми розвитку  первинної

медико-санітарної допомоги в Кельменецькому  районі   на   2018-2020  роки (надалі-Програми)  взяти до відома  (додається).

         2. Учасникам Програми забезпечити виконання її заходів в межах наявних фінансових можливостей.

         3. Контроль за  виконанням даного рішення  покласти на  першого  заступника голови районної  державної  адміністрації  та  постійну комісію  районної  ради  з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення

Голова

районної  ради                                                                                                                      В.Ілаш

 

 

ПРОЕКТ 12

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

XXVIІ CЕСІЇ VIІ СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________________________________________

 

 
Прохід виконання Програми покращення умов обслуговування населення Кельменецького району щодо призначення всіх видів державних соціальних допомогна 2019-2021 роки  

Розглянувши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Руснак Л. В. про хід виконання Програми покращення умов обслуговування населення Кельменецького району щодо призначення всіх видів державних соціальних допомог на 2019-2021 роки, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

       1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Руснак Л. В. про хід виконання Програми покращення умов обслуговування населення Кельменецького району щодо призначення всіх видів державних соціальних допомогна 2019-2021 роки взяти до відома (додається).

       2. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (Руснак Л.В.)покращити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін в чинному законодавстві шляхом використання різних інформаційних джерел.

          

              Голова районної ради                                                           В. Ілаш

 

ПРОЕКТ 13

У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХXVІІСЕСІЇ   VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                               

Про затвердження, виданих в

міжсесійний період, розпоряджень

       Керуючись п.2 ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням II сесії VІI скликання від 25.12.2015 року № 9.2-7/15, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада                                              

ВИРІШИЛА:

       Затвердити, видані в міжсесійний період, розпорядження:

- від 20.03.2020 року №20 «Про передачу окремого рухомого майна в користування на праві оперативного управління та на баланс»;

- від 08.04.2020 року № 21 ««Прозатвердження протоколу про результати конкурсу

на право проведення незалежної оцінки окремого нерухомого майна»;

- від 21.04.2020 року № 22 «Щодо звільнення від сплати орендних платежів за користування нерухомим майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів»;

- від 06.05.2020 року №24 «Про надання в оренду окремого нерухомого майна та затвердження висновків незалежного оцінювача»;

- від 06.05.2020 року № 25 «Про надання дозволу на передачу окремого нерухомого майна в оренду та затвердження висновку незалежного оцінювача »;

- від 13.05.2020 року № 26«Про передачу окремого рухомого майна в користування на праві оперативного управління та на баланс».

- від 03.06.2020 року № 27 «Про надання в оренду окремого нерухомого майна та затвердження висновків незалежного оцінювача».

                         Голова районної ради                       В.Ілаш

ПРОЕКТ 14

У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХXVІІ СЕСІЇ   VII  СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                               

Про внесення змін до Положення

про порядок розрахунку і використання плати

за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл, селища району

 

       Керуючись ст. 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,, враховуючи статут КНП «Кельменецька центральна районна лікарня», затверджений рішенням XIX сесії районної ради VIIскликання від 21.12.2018 року № 362.19-7/18 та статут КНП «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», затверджений рішенням XVI сесії районної ради VIIскликання від 22.06.2018 року № 305.16-7/18, рекомендації постійної комісії з питань  депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада                                              

ВИРІШИЛА:

    1. Внести зміни до розділу ІІІ «Спрямування та використання плати за оренду» Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання від 25.09.2014р. № 432.21-6/14, доповнивши  п. 3.3 абзацом:

   «Орендна плата за нерухоме та індивідуально визначене рухоме майно, орендодавцем якого є комунальні некомерційні підприємства, організації та установи, які зареєстровані як неприбуткові, спрямовується у розмірі 100% до їх власних надходжень».

     2. Встановити, що дане рішення діє з 01.01.2020 року.

     3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності (Панкевич О.О).

             

                          Голова районної ради                       В.Ілаш

 

 

ПРОЕКТ 15

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XХVII СЕСІЇ VІІ  СКЛИКАННЯ

Про передачу окремого рухомого майна

спільної власності територіальних громад

сіл, селища району

         Розглянувши клопотання Комарівської сільської ради від 21.05.2020 року №358/01-20, керуючись ст.43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України   «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи рішення XXIX сесії Комарівської сільської ради VII скликання від 23.04.2020 року № 388/1/29-VII/2020 та висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності,районна рада   

           

В И Р І Ш И Л А:

      1. Передати у спільну власність територіальних громад сіл Комарів та Майорка окреме рухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селища району, а саме: електростанцію KIPORKGE 12 EЗ (3 фази), що знаходиться на балансі комунальної установи «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» за інвентарним номером 101410001, первісна вартість якої становить 31999,00 грн. (Тридцять одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.), а сума зносу на день прийняття цього рішення складає 16492,62 грн. (Шістнадцять тисяч чотириста дев’яносто дві грн. 62 коп.). 

     2. Встановити, що вказаний об’єкт комунальної власності передається за умови взяття Комарівською сільською радою зобов’язання використовувати його за цільовим призначенням для забезпечення потреб водопостачання для жителів сіл Комарів та Майорка  без права його відчуження.

     3. Затвердити склад Комісії з приймання-передачі вказаного вище об’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селища району (надалі – Комісія) згідно додатку до цього рішення.

      4. Вказаній у п.3 Комісії здійснити передачу цього майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району у спільну власність територіальних громад сіл Комарів та Майорка відповідно до норм чинного законодавства та в 3-місячний термін надати районній раді акти приймання-передачі на затвердження.

     5.Це рішення набуває чинності з дня його офіційного опублікування та втрачає чинність в разі невиконання вказаних в ньому умов.

      6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської   діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної   власності (Панкевич О.О.).

     

                  Голова районної ради                                    В.Ілаш  

                                                                                                                            

                                                                                                         Затверджено

рішення ХХVII сесії                  

 районної ради

VIІ скликання

Склад комісії по передачі окремого рухомого майнаспільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецькогорайону   у  спільну власність територіальних громад сіл Комарів та Майорка

Голова комісії:

Бодянчук В.І.депутат районної ради,член постійної комісії з питань        агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

Секретар комісії:

Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради;

Члени комісії:

Спасик В.М. депутат районної ради, член постійної комісії з питань депутатської   діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної   власності;

Присакар С.М., депутат районної ради, член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів;

Кушнір С.П., завідувач КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню».

                    Керуючий справами                                                          Л.Світла

ПРОЕКТ 16

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XXVII СЕСІЇ   VII СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________________________________________________________________

    

Про внесення змін до  районної комплексної

Програми забезпечення доступу жителів району

до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги

на 2019-2021 роки

      

З метою покращення якості медичної допомоги другого рівня жителям Кельменецького району, в зв’язку із впровадженням в Україні чергового етапу медичної реформи, керуючись ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до  районної комплексної  Програми забезпечення доступу жителів району до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги на 2019-2021 роки (далі – Програма) згідно додатку до цього рішення.

 2. Відповідальному виконавцю Програми забезпечити реалізацію її   заходів.

3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при уточненні  показників районного бюджету на 2020 рік передбачити необхідні кошти на фінансування заходів Програми в межах наявних можливостей.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів районної ради.

 

Голова районної ради                                                               В. Ілаш

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення XXVII сесії районної  

                        ради   VII cкликання

                                                                                              

Зміни

до районної комплексної Програми забезпечення доступу жителів району до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги на 2019- 2021 роки

1. Пункт 9 Розділу 1 «Загальна характеристика» Програми  забезпечення доступу жителів району

до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги на 2019-2021 роки (далі Програма) викласти в такій редакції:

              

99.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

тис.грн.

159675,27

у тому числі бюджетних коштів:

тис.грн.

2019 рік 2020 рік 2021 рік
    52041,72 53465,33 54168,22
  Державний бюджет (субвенція) 43017,98 41352,84 43860,28
- коштів районного бюджету 8623,74 10940,49 9807,94
- коштів сільського та селищного бюджету 400,00 1172,00 500,00

2. В розділі 5 Програми «Завдання програми та результативні показники»

-пункт 5.1. «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції, а саме:

5.1. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

тис. грн

             

Всього

2019

рік

2020

рік

2021

рік

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 52041,72 53465,33 54168,22 159675,27
Державний бюджет (субвенція) 43017,98 41352,84 43860,28 128231,1
районний бюджет 8623,74 10940,49 9807,94 29372,17
сільський та селищний бюджет 400,00 1172,00 500,00 2072,00

- пункт 5.2 «Показники продукту» викласти в такій редакції :

5.2.Показники продукту.

№ п/п Назва показника одиниця 2019р. 2020р. 2021р. Всього за період дії Програми
1 Кількість штатних одиниць од. 405 249 230  
2 Кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. 124 85 85  
3 Кількість ліжок денного стаціонару од. 31 31 31  
4 Кількість лікарських відвідувань од. 155057 10500 10500 36057
5 Кількість пролікованих хворих у стаціонарі од. 5793 3909 3909 13611
II Показники     ефективності   Програми
1 Кількість ліжко – днів у звичайних стаціонарах тис. 40,82 45,90 45,90  
2 Кількість ліжко – днів стаціонарах денного перебування тис. 7,068 6,073 6,073  
3 Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах од. 329 400,3 400,3  
4 Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування од. 228 389,4 389,4  
5 Середня тривалість лікування хворих у стаціонарі дн. 14 14 14  
III Показники   якості     Програми
1 Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях % 36,4 22,1 26,4  
2 Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях % 18,5 16,5 18,5  
3 Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком % 7,9 5,6 7,9  
4 Зниження показника летальності % 0,6 0,6 0,6  

  

3. Розділ 6 Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми викласти в новій редакції, а саме

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

№ з/п Найменування Виконавець Термін виконання Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

2019р.

(тис.грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2020р.

(тис.грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2021р.

(тис.грн.)

Очікувані результати
1. Забезпечення необхідним обладнанням, медичним обладнанням, автотранспортом, комп’ютерною технікою, створення комп’ютерної мережі, забезпечення доступу до мережі Інтернет, впровадження електронних реєстрів та телемедичного консультування КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

6000,00 2500,00 1500,00 Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги, надійного і оперативного управління інформацією, впровадження новітніх технологій в медичну практику

Районний бюджет

100,00

400,00

500,00

Сільські та селищний бюджет

400,00

1172,00

500,00

2. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, витратними матеріалами та дизенфікуючими засобами для надання медичної допомоги населенню КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

2090,00

2090,00

2090,00

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної невідкладної медичної допомоги

Районний бюджет

500,00

500,00

500,00

3. Комунальні послуги та енергоносії КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021 Районний бюджет 4823,74 5040,49 5607,94 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
4.

Забезпечення оплатою праці з нарахуваннями на заробітну плату

(в т.ч. лікарів-інтернів)

КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

30157,98 31992,84 35500,28 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі

Районний бюджет

1000,00

2800,00

1000,00

5 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

1200,00

1200,00

1200,00

Покращення умов роботи працівникам

КНП «Кельменецька ЦРЛ»

Районний бюджет 500,00 500,00 500,00
6

Придбання продуктів харчування

(в т.ч. набори харчування для донорів)

КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

600,00 600,00 600,00 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі

Районний

бюджет

200,00

200,00

200,00

7 Оплата послуг (крім комунальних) - послуги зв”язку, послуги приватних мереж для систем безпровідного зв’язку, повірка медичної техніки, послуги системи безпеки, витрати на утилізацію відходів непридатних для вторинного використання, витрати на ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування, витрати на послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я ( водії, пожежна дружина, медичних працівників від СНІДу) , витрати на страхування автотранспорту та інше. КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

500,00

500,00

500,00

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі

Районний бюджет

400,00

400,00

400,00

8 Забезпечення медичними препаратами для пільгових груп населення( діти до 3-х, УВВВ інші) КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021 Державний бюджет

500,00

500,00

500,00

Підтримка пільгових груп населення медикаментами

Районний бюджет

500,00

500,00

500,00

9 Видатки на відрядження працівникам   КНП «Кельменецька ЦРЛ» КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021 Державний бюджет 200,00 200,00 200,00 Диференціація заробітної плати з урахуванням відповідальності та кваліфікації працівників КНП «Кельменецька ЦРЛ»
10 Проведення оплати навчань медичному персоналу КНП «Кельменецька ЦРЛ» КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021 Державний бюджет 10,0 10,0 10,00 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
11 Виплата пільгової пенсій працівникам КНП «Кельменецька ЦРЛ» КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021 Державний бюджет 200,00 200,00 200,00 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
12 Інші видатки – штрафи, пені КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021 Державний бюджет 10,0 10,0 10,0 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
13 Проведення зубопротезування пільговій категорії населення КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

50,0 50,0 50,0 Підтримка пільгових груп населення
Районний бюджет 100,00 100,00 100,00
14

Забезпечення медичними препаратами

хворих на цукровий та нецукровий діабет

КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021 Державний бюджет 1500,00 1500,00 1500,00 Підтримка населення медикаментами

Районний бюджет

500,00 500,00 500,00
  РАЗОМ       52041,72 53465,33 54168,22  

Керуючий справами                                                                             Л.Світла

ПРОЕКТ 17

У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 ХХУІІ СЕСІЇ   УІІ  СКЛИКАННЯ

_____________________________________________________________________________

Про  внесення змін до окремих рішень

районної ради

 

      

Керуючись статтями  10, 24, 43, п.15 статей 46 та 47 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статей 3, 16 та 19 Конституції України , районна рада

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

      1. Внести зміни до додатку до рішення   ІІ сесії районної ради УІІ скликання 25 грудня 2015 року № 9.2-7/15 „ Про затвердження Регламенту Кельменецької районної ради УІІ скликання ” згідно додатку 1  до цього рішення.

      2.Внести зміни до Положення про  постійні комісії районної ради, затвердженого  рішенням  І сесії районної ради  УІІ скликання  22 грудня 2015 року   № 7.3.1-7/15, доповнивши  його Розділ ІІІ ”Організація  роботи постійних комісій ”  пунктом   в такій редакції:

      „3¹.В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях засідання постійних комісій районної  ради можуть проводитися в режимі відео конференції /аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання).

      Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на  виконавчий апарат ради. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав депутатів ради;

- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні ;

- встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

     Голосування проходить кожним окремим депутатом з використанням будь-яких засобів після оголошення початку голосування та додаються до протоколу засідання на паперових носіях ( копії та/або  скріншот  екрану, аудіо запис,  тощо. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

     До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до районного  бюджету, інші питання  щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні  та кадрові питання з обмеженим терміном.

     Рішення про дистанційне  засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним  направленням цієї інформації та проектів актів з супровідними документами ( в т.ч. інформаціями доповідачів) на електронну адресу кожного депутата та/або телефон.”

       3.Внести зміни до Положення про звання Почесний громадянин району, затвердженого рішенням ХХУІ сесії районної ради УІ скликання, виклавши пункт 5.1 в новій редакції, а саме:

   „ 5.1. Особа, удостоєна Почесного звання,  або члени родини  (у випадку, коли Почесне звання присвоєно посмертно) на території  районумає право:

 • на позачерговий прийом посадовими особами органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району;
 • бути присутньою з правом дорадчого голосу на пленарних засіданнях районноїради, колегіях ради та районної державної адміністрації;
 • брати участь у заходах, які проводяться районною радою і районною державною адміністрацією;
 • на позачергове медичне обслуговування в установах охорони здоров'я районного підпорядкування;
 • на отримання  щорічної  одноразової виплати – матеріальної допомоги у розмірі  50 % офіційного  показника мінімального прожиткового мінімуму.”

Голова районної ради                                                В.Ілаш

                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО                         

                                рішення   ХХУІІ сесії районної ради

                                                                                                                          УІІ скликання

Зміни

до Регламенту Кельменецької районної ради УІІ скликання ,  затвердженого рішенням  ІІ сесії районної ради УІІ скликання 25 грудня 2015 року № 9.2-7/15

     1. Пункт 4  Глави 4 “ Порядок  роботи постійних комісій ” статті 17 Постійні комісії районної ради викласти в новій редакції, а саме:

    4.Засідання постійних комісій ради повністю фіксуються за допомогою звукозаписувального засобу, крім випадків, коли засідання проводиться  в режимі відео конференції /аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання).

     Фіксування засідання звукозаписувальними або іншими засобами здійснює працівник виконавчого апарату за розпорядженням головуючого. Носій інформації, на який здійснювався звуковий запис засідання (касета, дискета, компакт – диск, тощо) зберігається у виконавчому апараті ради протягом календарного  року. ”

2. Пункт 1 Глави 3  “Розпорядок роботи пленарних засідань” статті 25 ”Підготовка пленарних засідань” доповнити абзацом два і викласти в такій редакції:

    “1.Районна рада проводить свої пленарні засідання, як правило, у робочі дні та   у визначений в розпорядженні голови ради про її проведення час.

     В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання районної  ради можуть проводитися і у вихідний чи неробочий день, зокрема і в режимі відео конференції /аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання). ”

      3. Статтю 25 ”Підготовка пленарних засідань” розділу ІУ  ”Сесії та пленарні засідання районної ради”   доповнити  Главою 3¹ в такій редакції:

      ”Глава 3¹. Особливості організації та проведення пленарних засідань районної ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

      1.В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання районної  ради можуть проводитися в режимі відео /аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання), крім випадків, коли розгляд питань потребують таємного голосування. Технічне забезпечення та організація дистанційних пленарних засідань покладається на виконавчий апарат ради.  Встановити можливим найширший спектр використання технологій для цієї мети, а обрання конкретного залежатиме від технічних можливостей та доцільності і визначається в розпорядженні про скликання сесії (засідання).

     2. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав депутатів ради;

- ідентифікацію особи, яка бере участь у  пленарному засіданні ради;

- встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання.

      Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим депутатом  після оголошення початку голосування та прізвища депутата. В разі проведення засідання без використання електронного цифрового підпису (дистанційне засідання) у приміщенні, з якого головуючий буде здійснювати ведення засідання,  мають бути присутні  члени лічильної комісії, які будуть вести протокол та встановлювати результати голосування.

     3. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні  та кадрові питання з обмеженим терміном їх розгляду відповідно до закону.  

 

Керуючий справами                                    Л.Світла

 

 ПРОЕКТ 18

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XXVІІ  СЕСІЇ  VІІ  СКЛИКАННЯ

Про внесення змін до Переліку об’єктів

спільної власності територіальних громад

сіл, селища району, які підлягають передачі

в оренду без проведення аукціону

       Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі пропозиції балансоутримувачів комунального майна, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

   1. Внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону (далі - Перелік другого типу), доповнивши його об’єктом комунальної власності, що не використовується балансоутримувачем, а саме:

 • окремі приміщення, загальною площею 62,35 кв.м, в адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: смт Кельменці, вул. Партизанська,10, балансоутримувач КП «Райкомунсервіс» (код ЄДРПОУ 38740351);
 • будівлі гаражів, загальною площею 150,5 кв.м. що знаходяться за адресою: смт Кельменці, вул. Бесарабська,49, балансоутримувач КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» (код ЄДРПОУ 36750017);
 • відсіки гаражів  1-1, 1-4, ½ відсіку гаражу 1-3, загальною площею 80,3 кв.м. що знаходяться за адресою: смт Кельменці, вул. Партизанська,4В, балансоутримувач КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» (код ЄДРПОУ 36750017);
 • відсіки гаражів  1-14, 1-15 загальною площею 45,3 кв.м. що знаходяться за адресою: смт Кельменці, площа Центральна,4, балансоутримувач КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» (код ЄДРПОУ 36750017).

   2. Відділу  комунальної власності виконавчого апарату районної ради в десятиденний термін оприлюднити зазначені в п.1.цього рішення зміни до Переліку другого типу в  районному друкованому засобі масової інформації та на офіційному сайті районної ради.

   3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності (Панкевич О.О.).

                      Голова районної ради                                         В.Ілаш 

 

 

 ПРОЕКТ 19

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XХVII СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

Про надання згоди на передачу

окремого нерухомого майна

спільної власності територіальних громад

сіл, селища району у державну власність

         Розглянувши звернення національного природного парку «Хотинський» від 03 березня 2020 року №37, керуючись ст.43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України   «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності,районна рада   

           

В И Р І Ш И Л А:

   1. Надати згоду на передачу з спільної власності територіальних громад сіл, селища району у державну власність окремого нерухомого майна:

- нежитлову будівлю гаражів, загальною площею 142,9 кв.м., реєстраційний номер 2084169873220, ринковою вартістю ________грн, що знаходиться за адресою: 60100, Чернівецька область, смт. Кельменці, вул. Головачука 11-Г;

- нежитлову будівлю тиру, загальною площею 168,2 кв.м. реєстраційний номер 2084153973220, ринковою вартістю ________грн, що знаходиться за адресою: 60100, Чернівецька область, смт. Кельменці, вул. Головачука 11-Б.

    2. Встановити, що вказані об’єкти комунальної власності передаються для    розміщення офісу Кельменецького природоохоронного науково-дослідного відділення національного природного парку «Хотинський», що відноситься до сфери управління Міністерства енергетики та захисту довкілля України, при умові відшкодування НПП «Хотинський» вартості технічної документації на вищевказані об’єкти в сумі 16000 грн.(Шістнадцять тисяч грн 00 коп). та вартості здійснення незалежних оцінок в сумі 5000,00 грн.(П’ять тисяч грн. 00 коп.).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської   діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної   власності (Панкевич О.О.).

      

        
                  

                   Голова районної ради                                    В.Ілаш 

 

 ПРОЕКТ 20

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІI СЕСІЇ   VIІ СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

Про приватизацію окремих об’єктів спільної

власності територіальних громад сіл, селища

Кельменецького району

     З метою ефективного використання комунального майна та залучення додаткових надходжень до районного бюджету, керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", Положення про порядок приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням XVI сесії районної ради VII скликання від 22.06.2018 року № 300.16-7/18, на підставі рішень ХХIIIсесії районної ради VIIскликання від 27.09.2019 року № 430.23-7/19 та ХХVсесії районної ради VIIскликання від 20.12.2019 року № 459.25.1-7/19, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності, районна рада

                                                            

                                                                                                                                 ВИРІШИЛА:

1. На виконання Програми приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2019 – 2021 роки затвердити приватизацію (відчуження) шляхом продажу на аукціоні через електронно-торгову систему PROZORRO таких об’єктів комунальної власності:

-  комплексу нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: смт Кельменці, вул. Бесарабська,61, загальною площею 212,37 кв.м, балансовою вартістю 253910,12 (двісті п’ятдесять три тисячі дев’ятсот десять грн. 12 коп.), згідно бухгалтерської довідки станом на 22.05.2020 р., свідоцтво про право власності від 12.06.2015 року № СТА 598131;

-   нежитлової 2-х поверхової будівлі, розташованої за адресою: смт Кельменці, вул. Партизанська,3, загальною площею 381,40 кв.м, балансовою вартістю 209591,64 грн. (двісті дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто одна грн.64 коп.), згідно бухгалтерської довідки станом на 22.05.2020 р., свідоцтво про право власності від 16.11.2001 року № 315;

-  нежитлової будівлі, розташованої за адресою: смт Кельменці, вул. Довженка,15, загальною площею 82,10 кв.м, балансовою вартістю 128379,62 грн. (сто двадцять вісім тисяч триста сімдесят дев’ять грн.62 коп), згідно бухгалтерської довідки станом на 22.05.2020 р., свідоцтво про право власності від 25.04.2012 року серія САС № 557143.

2. Органу приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького районуздійснити всі необхідні подальші заходи щодо приватизації об’єктів комунальної власності згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності (Панкевич О.О).

                                  Голова районної ради                             В.Ілаш

 

 ПРОЕКТ 21

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XХVІІ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

              

Про внесення змін до статуту

комунального некомерційного підприємства

«Кельменецький районний центр первинної

медико-санітарної допомоги»

Кельменецької районної ради  

В зв’язку із змінами чинного законодавства України в галузі охорони здоров’я, керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 57, 65 Господарського кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №792, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року №1977, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

      1.Внести зміни до статуту комунального некомерційного підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ХVІ сесії районної ради VII скликання від 22.06.2018 року №305.16-7/18, виклавши та затвердивши його в новій редакції, що додається.

2. Керівнику КНП «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради здійснити реєстрацію вищезазначених змін до статуту в порядку встановленому чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.) та постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності (Панкевич О.О.).

      

                         Голова районної ради                                     В.Ілаш

«Затверджено»

                                                                                   рішення ХХVII сесії районної ради

                                                   VII скликання

 

 

Статут комунального некомерційного підприємства

«Кельменецький районний центр первинної

медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради

 

 1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

   1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради (надалі – Підприємство) є комунальним закладом охорони здоров’я – унітарним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

   1.2. Підприємство створене шляхом перетворення на підставі рішення XV сесії Кельменецької районної ради VII скликання від 23.03.2018 року № 277.15-7/18 комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у комунальне некомерційне підприємство, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району. Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 36750153) та усього майна, закріпленого на правах оперативного управління.

   1.3.Підприємство створене на базі майна, що належить доспільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.

   1.4. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селища Кельменецького району, а Засновником та Органом управління майном - Кельменецька районна рада (надалі – Засновник). Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику.

   1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Розподіл отриманих доходів Підприємства або їх частини серед Засновника та працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

   1.6. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.5 цього Статуту, використання Підприємством власних доходів виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом та договором з Національною службою здоров’я України.

   1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями Засновника та цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

   2.1. Найменування Підприємства :

повне - комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради;

скорочене - КНП «Кельменецький РЦПМСД».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: смт Кельменці, вул. Сагайдачного,77.

Юридична адреса Підприємства: Україна, 60100, Чернівецька область, смт Кельменці, вул. Сагайдачного,77.

 1. 3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

   3.1. Підприємство створене з метою надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою та здійснення медичного обслуговування населення, яке постійно проживає чи тимчасово перебуває на території Кельменецького району за програмою медичних гарантій, а також вжиття заходів для профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

   3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню за місцем їх проживання (перебування) або з використанням засобів телекомунікації, телемедичних систем;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- проведення профілактичних щеплень, лабораторних та епідеміологічних досліджень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також консультації щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Кельменецькому районі та шляхів їх вирішення;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Кельменецького району;

- визначення потреби структурних підрозділів та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів (в т.ч. пільгового забезпечення), виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за відповідними договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

- надання платних медичних послуг відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Кельменецького району;

- проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань;

- інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

   3.3 Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 1. 4.ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

   4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

   4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на праві оперативного управління.

   4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання відповідних послуг за тарифами, що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

   4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

   4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

   4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

   4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути стороною, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

   4.8. Підприємство визначає свою організаційну структуру та вносить до неї зміни за обов’язковим погодженням із Засновником, в особі голови районної ради, встановлює самостійно чисельність і затверджує штатний розпис.

   4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику та договору з Національною службою здоровя України. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 1. 5.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ.

   5.1. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому та придбані (набуті) в процесі здійснення своєї діяльності, вартість яких відображається у його самостійному балансі.

   5.2. Підприємство не має права:

- відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника;

- безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством;

- без згоди Засновника, в особі голови районної ради, передавати (закріплювати) нерухоме та рухоме майно за підрозділами (філіями).

 5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

   5.3.1. Комунальне майно, передане йому відповідно до рішення Засновника, відображеного в договорі оперативного управління та інших органів місцевого самоврядування;

   5.3.2. Кошти місцевих бюджетів (Бюджетні кошти);

   5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти, одержані від надання послуг;

   5.3.4. Цільові кошти та кошти (майно), що надходять на виконання програм соціально-економічного розвитку району, державних програм розвитку медичної галузі;

   5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

   5.3.6. Кредити банків;

   5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

   5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

   5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством.

   Вилучення майна Підприємства можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Все майно, що перебуває на балансі Підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища району, крім випадків, передбаченим чинним законодавством.

   5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 43372,00 грн. (сорок три тисячі триста сімдесят дві гривні 00 копійок), в т.ч.: по рахунках 1016/0 та 1016/1 (інвентар, прилади) – 31312,00 грн., по рахунку 1017 (багаторічні насадження) – 12060,00 грн. (згідно додатку 1 до передавального акта станом на 01.06.2018 року).

   5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

   5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів Засновника.

   5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами його діяльності у визначеному законодавством порядку.

   5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України з обмеженнями, встановленими для неприбуткових підприємств.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

   6.1. Підприємство має право:

   6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

   6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

   6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

   6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.

   6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

   6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, в т.ч. вторинного та третинного рівня, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

   6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

   6.1.9. Створювати структурні підрозділи (Філії) Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником, в особі голови районної ради та затверджувати Положення про них.

   6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

   6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

   6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

   6.3. Обов’язки Підприємства:

   6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами (в т.ч. Засновника) та цим Статутом.

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної державної політики щодо надання первинної медичної допомоги в Кельменецькому районі.

6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3.5. Розробляти та реалізовувати ефективну кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

   6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 

                                             7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління Підприємством здійснює Засновник.

7.2. Керівництво Підприємством:

7.2.1. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством, яке є закладом охорони здоров’я здійснює Директор, який керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу.

7.2.2. Керівництво закладом охорони здоров’я з питань медичної діяльності здійснює Медичний директор, відповідно до чинного законодавства України. Медичний директор призначається на посаду Директором і повинен відповідати кваліфікайним вимогам, встановлених законодавством.

7.2.3. Директор, призначення якого відбувається на конкурсній основі, відповідно до кваліфікаційних вимог та порядку, встановлених Міністерством охорони здоров’я України, призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Засновника, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

   Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом, що є формою трудового договору.

   7.3. Засновник:

   7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує план діяльності та звіти про його виконання;

   7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

   7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

   7.3.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

   7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно Власника, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

   7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,селища Кельменецького району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

   7.3.7. Контролює передачу рухомого та нерухомого майна лікувально-профілактичним підрозділам Підприємства. Передача рухомого майна, вартість якого перевищую 100 тис.грн. здійснюється виключно за попереднім письмовим погодженням із Засновником, в особі голови районної ради.

   7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

   7.4. Контролює та спрямовує діяльність директорів Підприємства його Спостережна рада та/або підрозділи виконавчого апарату районної ради за дорученням її голови. Порядок утворення Спостережної ради, організація діяльності, ліквідації вищевказаної ради, порядок призначення членів Спостережної ради затверджується рішенням Засновника.    

   7.5. Директор Підприємства:

   7.5.1. Діє без довіреності від його імені та представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право другого підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

   7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

   7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

   7.5.4. Несе персональну відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності його діяльності, якість медичних послуг, що надаються, використання наданого на праві оперативного управління майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

   7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

   7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

   7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

   7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

   7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів. За запитом Засновника, в особі голови районної ради, надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

   7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи медичного директора та свого заступника за погодженням з головою районної ради, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Підприємства -самостійно в межах чинного законодавства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

   7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

   7.5.12. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

   7.5.13. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

   7.5.14. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному законодавством.

   7.5.15. Щороку звітує перед районною радою про діяльність підприємства, дотримання підприємством вимог чинного законодавства та виконання ним умов контракту.

   7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

   7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

   7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та його контрактом із Засновником.

   7.6. Медичний директор виконує делеговані йому Директором функції та здійснює керівництво з питань медичної діяльності, зокрема:

   7.6.1. Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

   7.6.2. Розробляє та впроваджує в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини.

   7.6.3. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я.

   7.7.4. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу.

   7.6.5. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної документації.

   7.6.6. Забезпечує добір та раціональне використання медичних кадрів, створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня медичних працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом. Формує та погоджує із Директором резерв кадрів та щорічний план навчання медичних працівників.

   7.6.7. За погодженням з Директором ухвалює управлінські рішення щодо забезпечення медичного процесу.

   7.7. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради регулюється Положенням, яке затверджується наказом Директора.

   7.8. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

   7.9. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки можуть виконувати Медичний директор або заступник директора, інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками (за погодженням із Засновником, в особі голови районної ради).

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

   8.1. Структура Підприємства затверджується його Директором, за обов’язковим письмовим погодженням із Засновником, в особі голови районної ради та як правило включає:

   8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

   8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

   8.1.3.Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько- акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти, тощо).

   8.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджується його Директором

   8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників (за винятком медичних працівників) Підприємства затверджуються його Директором. Функціональні обов’язки медперсоналу затверджуються Медичним Директором.

   8.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає за погодженням із Медичним директором (щодо медичних працівників) на підставі його фінансового плану, затвердженого Засновником, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості первинної медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

   9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в його управлінні через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально- культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

   9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

   9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директорта Медичний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

   9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

   9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

   9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

   9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його некомерційної статутної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

   9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 

 

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 

   10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством України.

   10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам згідно вимог законодавства.

   10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

   10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

   10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

   11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

   11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

   11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

   11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

   11.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

   11.6. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

   11.7. Всі питання, що не передбачені цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

   12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

   12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Керуючий справами                                                                                   Л.Світла

 

ПРОЕКТ 22

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XXVII СЕСІЇ   VII СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________________________________________________________

 

Про затвердження тарифів та

 Положення про платні медичні  послуги

Комунального некомерційного підприємства

«Кельменецька центральна районна лікарня»

Кельменецької районної ради

 

 Керуючись статтями  43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, Статутом КНП «Кельменецька ЦРЛ», з метою врегулювання питання надання платних послуг населенню, враховуючи висновки постійної комісії районна рада

ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити  Положення про платні послуги, які можуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради , що додається.

2.Керівнику КНП «Кельменецька ЦРЛ»:

забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційних сторінках комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради, а також в доступних для громадян приміщеннях;

-забезпечити контроль за організацією і якістю надання платних медичних послуг населенню.

3. Спостережній раді в порядку здійснення контролю за ефективним використанням коштів, отриманих від надання платних медични щорічно заслуховувати звіт Керівника КНП «Кельменецька ЦРЛ» з даного питання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів районної ради.

 

Голова районної ради                                                               В. Ілаш

 

Затвердженно

рішення XXVII сесії районної  

ради   VII cкликання

                                                                                 

                                                                                              

Положення

про платні послуги, які можуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Кельменецька центральна районна лікарня»

Кельменецької районної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про платні послуги, які можуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради (надалі – Положення) розроблено відповідно до Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами) із застосуванням Методики розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від  27.12.2017 р.№1075.

1.2. Це Положення встановлює тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП «Кельменецькою ЦРЛ» з метою відшкодування собівартості даних послуг та поліпшення внутрішнього управління витратами.

1.3. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП "Кельменецька ЦРЛ".

 

2. Порядок надання платних медичних послуг населенню

 

 2.1. Платні медичні послуги фізичним та юридичним особам, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради (надалі - КНП «Кельменецька ЦРЛ»), регламентовані наступними нормативними документами:

 Дозвільна система:

 — Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, затверджений наказом МОЗ від 20.10.99 р. № 252;

Керування автотранспортом:

 — наказ МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013 р. № 65/80;

— Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246;

— Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів робітників окремих професій виробництва та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до збільшення інфекційних хвороб, затверджені наказом МОЗ від 23.07.2002 р. № 280.

 Психіатричні медичні огляди

 — На підставі Постанова КМ України №1465 від 27.09.2000р., «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих»,із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ; Наркологічні медичні огляди

 — На підставі Постанови Кабінету Міністрів України №1238 від 06.11.1997 року, «Про обов»язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ ;

 наказу МОЗ України №339 від 28.11.1997 року, зареєстрованого в МЮУ 11.12.1997 за №586/2390 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов»язкових профілактичних наркологічних оглядів», із змінами внесеними згідно з Наказами МОЗ.

2.2. КНП «Кельменецька ЦРЛ» надає платні медичні послуги, які відповідають Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1138.

 2.3 КНП «Кельменецька ЦРЛ» надає платні медичні послуги на засадах визначених пунктом 1.5. Статуту КНП «Кельменецька ЦРЛ»: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права  на охорону здоров’я згідно із законодавством України.

 2.4. Послуги, вказані п.2.2. цього Положення надаються на підставі тарифів, що розраховуються економістом з праці  та відповідальним працівником КНП «Кельменецька ЦРЛ», погоджуються директором, та затверджуються рішенням Засновника.

2.5. Структурні підрозділи  КНП «Кельменецька ЦРЛ» забезпечують населення доступною та достовірною інформацією про порядок надання платних послуг фізичним та юридичним особам та їх тарифів. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП «Кельменецька ЦРЛ», та перелік посад працівників які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до цього положення.

 2.6. Контроль за організацією і якістю надання платних послуг населенню, а також за правильністю використання тарифів на платні послуги здійснє директор КНП «Кельменецька ЦРЛ» та Спостережна рада.

2.7. Тудові, економічні та соціальні відносини КНП «Кельменецька ЦРЛ» і працівників, які беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулює Колективний договір.

 

3. Порядок розрахунку тарифів на платні послуги

 3.1. Тарифи на платні послуги фізичним особам, що надаються населенню в  КНП «Кельменецька ЦРЛ», розраховані індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат.

 3.2. Базою для встановлення тарифів на платні послуги є їх собівартість, в яку входять:

 - витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням медичних послуг;

 - відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені законодавством;

 - матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками;

- об’єктивно обґрунтовані розрахунки накладних витрат по підрозділах за результатами проведеного аналізу затрат та встановлюється у процентному співвідношені до загальної суми витрат – накладні витрати становлять 10%.

 - інші витрати (непрямі витрати) з урахуванням конкретних умов функціонування закладу. Ця сума визначається у процентному співвідношенні до загальної суми витрат по медичному закладу та складає до 15 % від собівартості медичної послуги.

3.3. Розрахунок тарифів на платні послуги здійснюється щороку, з урахуванням фактичних витрат КНП «Кельменецька ЦРЛ» на основі його фінансового плану.

3.4. При потребі на протязі року тарифи на платні послуги можуть бути розширені та доповнені. Форму типової калькуляції собівартості платної медичної послуги містить Додаток 2 до цього положення.

 3.5. Отримані кошти від платних послуг витрачаються КНП «Кельменецька ЦРЛ» самостійно,  відповідно до затвердженого кошторисуз урахуванням норм Статуту, за якими доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

3.6. Перелік пільгових категорій населення, які отримують платні послуги безкоштовно викладено в Додатку 3 до цього Положення.

3.7. Договір про надання платних послуг Договір про надання медичною установою платних послуг повинен відповідати вимогам, визначеним для договорів про надання послуг, які наведені у ЦКУ.

4. Оплата послуг

4.1. КНП «Кельменецька ЦРЛ» приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т.ч. страхових компаній. 

4.2. Фізичні та юридичні особи розраховуються тільки у безготівковій формі. 

4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги. 

4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату – банківської квитанції.

5. Розподіл використання грошових надходжень

5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП «Кельменецька ЦРЛ» використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.5, 1.6 і 1.7 статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП «Кельменецька ЦРЛ» спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.

5.2. Пріорітетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:

- оплата праці медичних працівників – передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податкових зборів, що відповідає нормам Статуту;

-виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам, що передбачається в Колективному договорі;

- оновлення матеріально-технічної бази КНП «Кельменецька ЦРЛ»

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення набирає чинності з дати його затвердження та опублікування.

6.2. Зміни до Положення погоджуються Засновником. Перегляд Положення зумовлюють зміни оргструктури КНП «Кельменецька ЦРЛ», складу платних послуг, законодавства.

6.3. Додатки до цього положення є його невід’ємною частиною.

 

Керуючий справами                                                                   Л.Світла

 

Додаток 1

до Положення про платні послуги, які можуть

надаватися комунальним некомерційним підприємством

 «Кельменецька центральна районна лікарня»

 Кельменецької районної ради

Перелік платних медичних послуг, що надає КНП «Кельменецька ЦРЛ»

та перелік посад працівників, які беруть участь в цьому процесі

Платна медична послуга Вартість послуги, грн Примітки
1 Медичний огляд кандидатів у водії для отримання посвідчення водія транспортного засобу та водіїв транспортних засобів (отримання Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом ). 302,64 Медична комісія по медичному огляду громадян в КНП «Кельменецька ЦРЛ» Кельменецької районної ради утворюється при поліклінічному відділенні наказом директора
2 Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи. 335,08 Лікувально-консультативна комісія по медичному огляду громадян утворюється при поліклінічному відділенні наказом директора
3 Медичний огляд працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

Для жінок- 482,22 грн

Для чоловіків- 407,23 грн

Організацію та проведення медичних оглядів забезпечують керівники підприємств та організацій незалежно від форм власності та видів діяльності
3.1. Медичний огляд працівників дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних закладів району, співробітники лікувальних закладів району, співробітники територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, мешканці району, які оформлюють ф. № 1-ОМК на роботу в бюджетні установи району(за наявності направлення)

медичний огляд безкоштовно, оплата проводиться тільки за бланк медичної книжки.

Організацію та проведення медичних оглядів забезпечують керівники підприємств та організацій
4 Передрейсовий медичний огляд 19,33
5 Медичний огляд лікаря:
5.1. терапевта 19,21
5.2. Отоларинголога 20,89
5.3. Невропатолога 20,73
5.4. Хірурга 19,90
5.5. Офтальмолога 20,08
5.6. Психіатра 35,22
5.7. Нарколога 35,22
5.8. Ортопеда-травматолога 20,89
5.9. Гінеколога 30,73
5.10. стоматолога 22,65
5.11. Онколога 20,32
5.12. Уролога 19,90
5.13. ендокринолога 19,83
5.14. фтизіатра 45,60
5.15. дерматовенеролога 30,35
6 Обстеження ЕКГ 39,70
7 Рентгенографія ОГК 48,41
8 УЗД нирок та сечового міхура 110,99
9 УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози 132,53
10 УЗД сечового міхура та передміхурової залози 65,22
11 УЗД щитовидної залози 51,76
12 УЗД грудної залози 65,22
13 Лабораторні дослідження
13.1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 59,23
13.2. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (на аналізаторі) 66,20
13.3. Аналіз крові без лейкоцитарної формули 59,23
13.4. Загальний аналіз сечі 60,86
13.5. Аналіз крові на вміст глюкози 35,28
13.6. Аналіз крові (група, резус) 38,75
13.7. Аналіз крові (ПРС) 23,24
13.8. Аналіз крові (АСТ) 25,09
13.9. Аналіз крові (АЛТ) 25,09
13.10. Аналіз крові (активності холінестерази) 82,58
13.11. Аналіз крові (ретикулоцити) 26,50
13.12. Аналіз крові (білірубін) 20,86
13.13. Аналіз крові (тромбоцити) 20,83
13.14. Аналіз крові (визначення гамаглутамілтранспептилази (ГГТ) в крові) 35,47
13.15. Загальний холестерин 48,65
13.16. Ревматоїдний фактор 36,14
13.17. С-реактивний білок 36,14
13.18. Катони в сечі 14,35
13.19. Вірус гепатиту В (швидкий тест) 58,16
13.20. Вірус гепатиту С (швидкий тест) 58,16
13.21. Сифіліс  (швидкий тест) 58,16
13.22. Глюкоза в сечі 14,11
13.23. Аналіз сечі за Нечипоренком 79,76
13.24. Аналіз мазка на флору 44,26
13.25. Добова протеїнурія 41,07
13.26 Мікроальбумінурія 41,40
13.27. Аналіз калу на яйця глистів (метод Красильникова) 86,66
13.28. Аналіз калу на яйця глистів (метод зболочення) 86,01
13.29. Виявлення цист найпростіших 39,66
13.30. Аналіз калу на приховану кров 41,26
13.31. Аналіз мазка на гарднерельоз, кандіду, трихомоніаз 32,77
13.32.

Аналіз мазка на гонокок

58,09

Додаток 2

до Положення про платні послуги, які можуть

надаватися комунальним некомерційним підприємством

 «Кельменецька центральна районна лікарня»

 Кельменецької районної ради

Форма типової калькуляції собівартості платної медичної послуги

п/п

Витрати Сума (на одиницю послуги), грн
1 Прямі витрати
1.1. Матеріальні
1.2. На оплату праці
1.3. ЄСВ
1.4. Амортизаційні
2 Непрямі витрати 10%
3 Розвиток матеріально-технічної бази 15%
4 Усього витрат:
 1. Прямі витрати безпосередньо пов'язані з наданням медичної послуги. До них відносять витрати на оплату праці лікарів та середнього медичного персоналу; відрахування на їх заробітну плату; матеріальні витрати; знос медичного та іншого обладнання, що використовується безпосередньо у процесі надання медичної послуги; знос м'якого інвентарю в основних підрозділах.
 2. Непрямі витрати – це ті їх види, які потрібні для забезпечення діяльності медичної установи або організації, але безпосередньо у процесі надання медичної послуги не використовуються: оплата праці персоналу, що є загальним для всього медичного закладу; нарахування на оплату праці персоналу загальних служб медичного закладу; господарські витрати; витрати на відрядження та службові роз’їзди; знос основних фондів та нематеріальних активів медичного закладу загального призначення, що безпосередньо не пов’язані з процесом надання медичної послуги; знос м’якого інвентарю в допоміжних підрозділах; витрати на оренду (за її наявності); інші витрати.

Додаток 3

до Положення про платні послуги, які можуть

надаватися комунальним некомерційним підприємством

 «Кельменецька центральна районна лікарня»

 Кельменецької районної ради

Перелік пільгових категорій населення,

які отримують платні медичні послуги безкоштовно:

- працівники  КНП «Кельменецька ЦРЛ» при проходженні попередніх та періодичних медичних оглядів (крім оплати за бланки сертифікатів про проходження профілактичних наркологічного та психіатричного оглядів, бланків особистих медичних книжок та бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом);

 - категорії населення пільги яким надано згідно з чинним законодавством України, (крім оплати за бланки сертифікатів про проходження профілактичних наркологічного та психіатричного оглядів, бланків особистих медичних книжок та бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом), в т.ч. учасники АТО та члени їх сімей (ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), чорнобильці (ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

- Працівники дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних закладів району, співробітники лікувальних закладів району, співробітники територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, мешканці району, які оформлюють ф. № 1-ОМК на роботу в бюджетні установи району (за наявності направлення), проходять медичний огляд безкоштовно, оплата проводиться тільки за бланк медичної книжки, при проходженні медичного огляду.

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 •   Мінрегіон підтримує пропозицію щодо необхідності забезпечити в громадах посади спеціаліста з питань розвитку аграрного сектору економіки та розвитку сільських територій і рекомендує громадам передбачити таку структурну одиницю у штатному розписі.    Про це сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. «Більшість територіальних громад – це сільські території або основний склад яких є такими. Зрозуміло, що сільське господарство там займає, як правило, основну нішу в місцевій економіці чи має такий потенціал. Формуючи сьогодні штат, громадам варто вже думати на кілька кроків вперед, оцінити переваги своїх територій у порівнянні з іншими, звернути увагу, що сільське господарство – багатогалузеве. Якщо чогось немає сьогодні, то це не значить, що і завтра його немає бути. Громади формувалися для того, щоб розвивати території. А розвиток сільського господарства в окремій громаді може стати її економічним локомотивом. Тому вважаємо, що в громадах мають бути фахівці, які б могли системно займатися цими питаннями. Тим більше, що Мінекономіки висловило готовність навчати таких спеціалістів, вести тісну комунікацію. Чітка мета, фаховість і синергія зусиль багатьох сторін дадуть результат», - сказав В’ячеслав Негода. Нагадаємо, Мінекономіки як варіант, пропонує громадам залучити до роботи фахівців аграрних відділів районних державних адміністрацій, які ліквідуються. Серед функціональних обов’язків аграрних спеціалістів громад у відомстві назвали: реалізація державної та регіональної політики у сфері сільського розвитку на селі; забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та інфраструктури сільських територій регіону, сільського розвитку та державної аграрної політики та політики у сфері використання земель сільськогосподарського призначення; управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій та надання підтримки виробникам сільськогосподарської продукції усіх форм власності та господарювання за кошти державного та місцевих бюджетів; сприяння розвитку малого підприємництва на селі, диверсифікації регіональної економіки, в тому числі трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства; організація роботи з питань землеробства, органічного виробництва, тваринництва, племінної справи, карантинного режиму, охорони праці, техніки безпеки та сільського туризму (сільська гостинність); реалізація державної політики в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності; розроблення та здійснення на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських кооперативів та їх кооперативних об’єднань, оптових та локальних продовольчих і плодоовочевих ринків та інші функції.  Джерело: https://decentralization.gov.ua/
 •  Усі чекають, коли Президент підпише закон 3651-д, без якого більшість рад громад і усі новостворені районні ради не можуть розпочати роботу. Але громади і райони вже зараз можуть сідати за стіл переговорів і домовлятися про долю комунального майна, що в управлінні райрад. Не можна допустити, щоб хоча б одна школа, лікарня чи ще якийсь комунальний заклад знизив якість і доступність послуг через те, що громади і район не дійшли спільної думки. Про це сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода під час онлайн-форуму нового місцевого самоврядування від Асоціації ОТГ. «Можна передбачити, що окремі районні ради займатимуть позицію – «ми цього не віддамо, бо це наші об’єкти і ми ним надалі будемо управляти». Цим районам я б відповів таке: зміни до Бюджетного кодексу, прийняті ще у вересні цього року, передбачають, що з наступного року майже усі гроші з районного рівня переходять в громади, в першу чергу це ПДФО. Тобто на районному рівні просто не залишиться ресурсу, щоб утримувати мережу закладів охорони здоров’я, освіти, соціальні заклади тощо. Наведу лише один приклад. Район, який дуже боровся за своє існування, матиме фінансування з власних надходжень на наступний рік у розмірі 126 тисяч гривень. Що можна утримувати цілий рік на ці гроші, не кажучи вже про те, звідки брати гроші хоча б на зарплати апарату ради і голові? Тому раджу районним радам оцінити свої можливості і змиритися з тим, що ресурси на утримання комунальних об’єктів перейшли в громади. Ми розмістили попередню інформацію про податкові можливості громад і районів, щоб вони мали можливість зорієнтуватися, які у них будуть ресурси у наступному році», - сказав В’ячеслав Негода. Водночас, за його словами, деякі громади мають таку позицію – «а навіщо нам ці об’єкти чи бюджетні установи, які були на районному рівні? Ми не будемо їх забирати». «Нагадаю, особливо тим, кого обрали головою громади чи місцевим депутатом вперше, - місцеве самоврядування ми усі разом розбудовуємо перш за все на рівні громад. Отже туди і мають перейти більшість повноважень, ресурсів і відповідальності. Близько 90% новостворених громад здатні у повному обсязі виконувати завдання, покладені на них чинним законодавством. Тому розмови «ми цього не хочемо, не можемо, не будемо» треба припинити. Якщо хтось не хоче виконувати якихось повноважень, він має усвідомлювати, що доведеться віддати частину податків тому, хто це робитиме», - зазначив В’ячеслав Негода. Заступник Міністра закликав усіх представників місцевого самоврядування відійти від післявиборчої риторики і прийняти рішення, які будуть максимально вигідними людям. «Громади і райони вже зараз, не чекаючи підписання Президентом закону 3651-д, мають сідати за стіл переговорів і визначати долю комунальних об’єктів. Які кроки треба зробити після того, як закон набуде чинності, ми з експертами вже роз’яснили. Ці рішення приймати треба буде моментально, щоб врахувати їх у бюджетах громад наступного року і не допустити, щоб хоч один об’єкт погіршив свою роботу через те, що район і громади не дійшли спільної думки, - сказав В’ячеслав Негода. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
 • Асоціація міст України презентувала практичний посібник для громад, який має допомогти новоствореним територіальним громадам зробити перші кроки. «Після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року на новій територіальній основі, важливим завданням є формування органів місцевого самоврядування територіальних громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі реорганізації представницьких та виконавчих органів. Щоб допомогти громадам організувати ефективну діяльність органів місцевого самоврядування Асоціація міст України розробила цей Практичний посібник», - йдеться на сайті АМУ. Посібник складається з 5 модулів: Типовий статут територіальної громади (ЗАВАНТАЖИТИ) Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Стратегічний план розвитку громади (на прикладі Бучанської міської ради) (ЗАВАНТАЖИТИ) Заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, під час презентації посібника зазначив, що подібні матеріалі, до розробки яких долучаються провідні експерти, допомагають утворити дієву, спроможну систему управління на рівні громад, які зможуть вирішувати усі питання, що найбільше турбують жителів міст і сіл. «Чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Ми спільно з профільними асоціаціями і народними депутатами працюємо над його вдосконаленням. Але новостворені органи місцевого самоврядування після місцевих виборів вже розпочинають роботу. І ми розуміємо, що їм потрібна допомога. Більше половини із 1469 громад не мають досвіду роботи з такими повноваженнями, ресурсами і відповідальністю. Їм нелегко розібратися у чинному законодавстві та швидко сформувати ефективні органи управління – місцеві ради та виконкоми. Ці посібники Асоціації міст України, до розробки який був залучений і Мінрегіон, мають допомогти громадам у проведенні перших сесій, формуванні структури, статутів, призначенні комісій і так далі», - сказав В’ячеслав Негода. Робоча група при Мінрегіоні, до якої увійшли представники Асоціації міст, а також міжнародних проектів і програм Ради донорів з питань децентралізації, працювала над питаннями, які стосуються статутної діяльності громад. «Статут має стати внутрішнім регламентом, нормативним документом не лише самої ради та виконавчих органів, а усієї територіальної громади. Важливо, щоб кожна громада, виходячи зі своїх особливостей, традицій, складу, вибудувала свою модель функціонування. Статут не повинен бути просто формальним документом, він має стати внутрішньою конституцією громади. Створити такий статут – одне з першочергових завдань кожної громади на шляху до розвитку місцевої демократії», - зазначив В’ячеслав Негода. В свою чергу Олександр Слобожан, виконавчий директор АМУ, повідомив, що модуль про статути громад є першим, бо системна робота двох департаментів Мінрегіону об’єднала не лише лідерів місцевого самоврядування, а й громадські організації. Це синергетична робота, бо пропозиції від громадянського суспільства були враховані. «Хочу також акцентувати - якщо чогось немає ще в законодавстві, статут громади  – це той документ, який може закрити ці люфти. Про це ми говоримо і у посібниках, про це говорить і Мінрегіон у своїх роз’ясненнях. Отже починайте роботу, починайте діалог з громадою, а відповіді на запитання завжди знайдете», - звернувся  Олександр Слобожан до представників громад. Джерело: https://decentralization.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda