КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІ сесії VІІ скликання

22 березня 2019 року № 391.21-7/19

Про внесення змін до Комплексної програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Кельменецькому районі на 2016 - 2020 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення якісного впровадження молодіжної політики в районі, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести та затвердити зміни доКомплексної програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Кельменецькому районі на 2016-2020 роки (надалі-Програма) згідно додатку до цього рішення.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при уточненні показників районного бюджету на 2019 рік та 2020 рік передбачати кошти на фінансування вказаних заходів Програми, виходячи із наявних можливостей.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління освіти районної державної адміністрації Мартинюк Л.І. та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення

Голова районної ради                                                                          В.Ілаш


                                                                                                                                                                                       Затверджено

                                                                                                                                                                рішення XХІ сесії районної ради VIIскликання

                                                                                                                                                                 22 березня 2019 року № 391.21-7/19

ЗМІНИ

до Комплексної програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді,

оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Кельменецькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням

IV сесії районної ради VII скликання від 25.02.2016р. № 43.4-7/16

  1. Пункти 8, 9, 9.1, 9.2 розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти у такій редакції:

тис. грн.

8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 1498,2
9 в тому числі
9.1 кошти районного бюджету 1078,1
9.2 кошти селищної, сільських рад 420,1
  1. Розділ 6 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти у такій редакції:

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 180,9 196,5 249,0 376,0 495,8 1498,2
Державний бюджет 0 0 0 0 0 0
Кошти небюджетих джерел 0 0 0 0 0 0
Обласний бюджет 0 0 0 0 0 0
Районний бюджет 138,2 146,8 193,7 265,4 334 1078,1
Селищний, сільський бюджет 42,7 49,7 55,3 110,6 161,8 420,1
  1. Розділ 7 «Показники продукту Програми» викласти у такій редакції:
№ п/п Назва показника Одиниця Вихідні дані 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього за

період дії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту програми
1 Кількість Координаційних рад з питань молодіжної політики, організації оздоровлення та відпочинку дітей одиниць 4 4 4 4 4 4 20
2 Кількість проведених круглих столів, семінарів, тренінгів з питань протидії торгівлі людьми, запобігання насильства в сім’ї з представниками влади та молодіжних громадських організацій щодо питань молодіжної та сімейної політики одиниць 3 4 4 5 5 5 23
3 Кількість заходів щодо попередження негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі одиниць 6 8 8 9 9 10 44
4 Кількість дітей пільгових категорій направлених на оздоровлення осіб 160 181 178 170 190 200 919
5 Кількість осіб, які залучаються до проведення заходів державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку осіб 1000 1050 1100 1150 1200 1250 6750
ІІ Показники ефективності
1 Кількість осіб охоплених засіданнями районних координаційних рад осіб 35 40 45 45 45 50 225
2 Рівень охоплення молоді інформаційно-просвітницькою роботою щодо формування здорового способу життя % 30 35 40 45 50 55
3 Виявлення талановитої та обдарованої молоді надання можливості розкриття та розвитку свого творчого потенціалу, з подальшим творчим ростом. осіб 100 110 110 120 120 130 590
Показники якості програми
1. Залучення дітей та молоді до активного суспільного життя та проведення молодіжних заходів осіб 1000 1200 1350 1550 1700 1900 7700
2. Зменшення захворюваності серед дітей пільгових категорій осіб 110 181 178 170 190 200 919
  1. Пункт2, 3, 5 розділу 8 «Напрями діяльності і заходи Програми» викласти у такій редакції:
Зміст заходу Виконавець Термін виконання

Орієнтовні витрати на реалізацію

(тис.грн.), бюджет

Очікувані результати
Джерело фінансування Всього 2016 2017 2018 2019 2020
2. Молодіжна політика
2.1 Організація заходів до Дня молоді Управління освіти, відділ культури, служба у справах дітей, районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2016-2020 роки. Районний бюджет 12,7 1,2 1,5 - 5,0 5,0 Залучення молоді до організації дозвілля й активної громадської діяльності
Селищний та сільський бюджет 4,0 - - - 1,5 2,5
2.2 Організація і проведення виставок творчості молоді, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів і концертів. Надання підтримки молодіжного самоврядування, іншим закладам мистецького, просвітницького спрямування Управління освіти, служба у справах дітей, відділ культури, районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2016-2020 роки. Районний бюджет 13,8 - 0,8 3,0 5,0 5,0 Підвищення рівня підтримки творчої, обдарованої молоді
Селищний та сільський бюджет 2,0 - - - 1,0 1,0
2.3 Забезпечення проведення заходів щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних проявів в учнівському молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, насильства, злочинності тощо), а також щодо профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді, соціальної адаптації молодих ВІЛ-інфікованих, запобігання їх дискримінації. Проведення фестивалю волонтерських загонів «Ми – за здоровий спосіб життя» Управління освіти, служба у справах дітей, районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2016-2020 роки. Районний бюджет 10,4 - 1,9 1,5 3,0 4,0

Підвищення рівня ознайомлення молоді з питаннями здорового способу життя

Селищний та сільський бюджет 2,0 - - - 1,0 1,0
2.4 Забезпечення організації та проведення профорієнтаційних заходів з питань сприяння зайнятості та розвитку підприємницьких ініціатив молоді Управління освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості 2016-2020 роки. Районний бюджет 3,5 - - - 1,5 2,0 Підвищення рівня обізнаності та практичних знань молоді
2.5 Організація та проведення заходів до відзначення Дня Незалежності Управління освіти, відділ культури, служба у справах дітей, районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2016-2020 роки.. Районний бюджет 7,0 0,5 - - 3,0 3,5 Залучення молоді до організації дозвілля й активної громадської діяльності
Селищний та сільський бюджет 2,0 - - - 1,0 1,0
2.6 Організація та проведення семінарів, тренінгів та форумів із залучення молоді та впровадження нових підходів до роботи молодіжних працівників Управління освіти, відділ культури районної державної адміністрації 2016-2020 роки.. Районний бюджет 25,0 - - - 10,0 15,0 Набуття молоддю компетенції, щодо її участі у житті громади
Селищний та сільський бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0
3. Оздоровлення та відпочинок дітей
3.1 Проведення оздоровчої кампанії пришкільних таборів для різних соціальних категорій Управління освіти, служба у справах дітей, районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2016-2020 роки. Селищний та сільський бюджет 387,3 40,3 45,8 51,2 100,0 150,0 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей
3,2 Підтримка сплав-табору учнівської молоді різних соціальних категорій Управління освіти районної державної адміністрації 2016-2020 роки. Районний бюджет 94,0 14,0 17,5 17,5 20,0 25,0 Організація змістовного дозвілля учнівської молоді
3.3 Проведення літньої оздоровчої кампанії для дітей пільгових категорій Управління освіти, служба у справах дітей, районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2016-2020 роки. Районний бюджет 815,0 105,0 110,0 150,0 200,0 250,0 Збільшення кількості дітей, оздоровлених за рахунок коштів
5 Всього 1382,7 161,0 177,5 223,2 354,0 467,0

Керуючий справами                                                                                                                                                                                                        Л. Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Президент України підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. «Ключовий момент, без якого децентралізація не може бути в Україні завершена, це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності», – сказав він. Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку. Загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  • 15 жовтня, Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області: - «червона зона» – місто Чернівці, місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони; решта районів області залишаються у «помаранчевій зоні». Нове зонування почне діяти із понеділка, 19 жовтня.
  •   Фахівці Міністерства розвитку громад та територій спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні підготували відповіді на питання, які найчастіше цікавлять учасників реформи. Які повноваження нових РДА та районних рад, порядок їх ліквідації та реорганізації? Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді?Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Відповіді на ці та інші питання шукайте в цьому матеріалі. ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Які повноваження нових РДА? До прийняття нових редакцій залишаються чинними закони «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», яким визначено повноваження МДА (як ОДА так і РДА). Повноваження РДА також визначені галузевим законодавством у сферах ЖКГ, містобудування, освіти, охорони здоров’я, земельних відносин тощо. Отже, нові РДА повинні виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Разом з тим Мінрегіоном розроблено проект нової редакції ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», в якому пропонується новий підхід до розподілу повноважень РДА. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12851). Зокрема, РДА здійснюватимуть повноваження щодо: забезпечення виконання окремих повноваження місцевого самоврядування; здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; забезпечення законності на відповідній території. Який порядок ліквідації, реорганізації РДА ліквідованих районів? Чинним законодавством не визначено суб’єкта, наділеного повноваженнями ліквідовувати чи реорганізовувати и РДА. З метою врегулювання даного питання Мінрегіоном в пакетів з проектом Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» було подано та КМУ схвалено і зареєстровано у ВРУ проект Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-Д). Профільним Комітетом ВРУ даний законопроект доопрацьовано та зареєстровано проект Закону за реєстр. № 3651-Д, відповідно до якого порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали РДА, що припиняються, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідні РДА, їхні структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, реорганізуються в межах граничної чисельності, умов оплати праці працівників і норм витрат, встановлених Кабінетом Міністрів України. Наразі Мінрегіоном спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляються покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації РДА, які найближчим часом будуть оприлюднені.  ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОННИЙ РІВЕНЬ: Які повноваження у нових районних рад? До прийняття нової редакції залишається чинним ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким у статті 43 визначено повноваження районних і обласних рад. Нові районні ради мають виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Варто зазначити, що ВРУ прийнято ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (реєстр. № 3614), яким суттєво переглянуто склад доходів та видатків районних бюджетів. Зокрема, 60% ПДФО, які раніше зараховувались до районних бюджетів, буде передано до місцевих бюджетів територіальних громад. Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Саме тому, з метою впровадження оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів  Мінрегіоном розроблено проект нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12850). Зокрема, законопроектом розмежовано повноваження районних і обласних рад. У статті 38 законопроекту визначено сферу компетенції районної ради. Якщо коротко, то це повноваження щодо: забезпечення організації роботи ради, затвердження районного бюджету, звітів про його виконання, затвердження місцевих програм, управління майном спільної власності територіальних громад району (до передачі територіальним громадам).   Який порядок ліквідації, реорганізації районних рад у ліквідованих районах? Чинним законодавством не визначено чіткого механізму ліквідації чи реорганізації районних рад у зв’язку з затвердженням нового АТУ.   Дане питання також врегульовано в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів» (реєстр. № 3651-Д). Серед іншого законопроектом передбачено, що: повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідованих районів), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі — новоутворених районів); з дня набуття повноважень районною радою, здійснюється реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району; районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, якщо інше не передбачено цим Законом; під час проведення реорганізації юросіб – районних рад повноваження з управління справами юридичних осіб, що припиняються, здійснює комісія з реорганізації. Наразі Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації районних рад, які найближчим часом будуть оприлюднені.  Чи можна вже сьогодні, не чекаючи виборів, передавати спільне майно територіальних громад у комунальну власність громади? Так можна, відповідно до пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, процес передачі майна, що знаходиться в управлінні районних рад не прив’язаний до місцевих виборів та районна рада спільно з сільськими, селищними, міськими радами району може розпочати відповідну процедуру. З детальним роз’ясненням стосовно передачі майна спільної власності територіальних громад району відповідним сільським, селищним, міським радам можна ознайомитись на порталі «Децентралізація». Як розподіляється майно, яке знаходиться у спільній власності громади району, між декількома новоствореними ОТГ в цьому районі? Законодавство не передбачає розподілу майна спільної власності територіальних громад. Згідно чинного законодавства, районні ради можуть передати до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також законопроектом № 3651-Д пропонується визначити, що нові районні ради району після припинення реорганізованих районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати до комунальної власності територіальних громад окремі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізація при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо передачі майна спільній власності громади району, які найближчим часом будуть оприлюднені. Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (законопроект реєстр. № 3614) передано значну частку  доходів районних бюджетів на базовий рівень – до місцевих бюджетів територіальних громад (зокрема, 60% ПДФО). Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Отже, районні лікарні також передаватимуться на утримання сільських, селищних, міських рад. Звертаємо увагу, що мова йде про утримання приміщень. Адже фінансування медичних послуг, заробітних плат медичним працівникам здійснюватиметься з державного бюджету через НСЗУ. Що будуть робити штатні працівники ліквідованих районних рад після перших проведених сесій у нових райрадах? Вивільнення працівників відбуватиметься згідно ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України. Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді? Законопроект № 3614, який прийнято ВРУ, передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1469 територіальних громад, території яких уже затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Законодавчим актом, зокрема, пропонується розмежувати дохідні і видаткові джерела надходження між районними та місцевими бюджетами, скасувати спрямування надходжень від ПДФО до районних бюджетів та виключити районний рівень із системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Формування районних бюджетівздійснюватиметься за рахунок: ► власних доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада, плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА, орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами) інші доходи. ► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів. Крім того, розглядається питання фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників з державного бюджету. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ: Який механізм реорганізації сільських, селищних рад, які увійшли до складу громади на підставі розпорядження КМУ? Відповідно до Законопроекту 3651-Д, в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої була затверджена Кабінетом Міністрів України (далі – сформована територіальна громада), закінчуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких увійшли до території сформованої територіальної громади, (далі – розформовані територіальні громади). Після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами (далі – ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною сформованою територіальною громадою (далі – новообрана рада), персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу. Сформована територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громад. З дня набуття повноважень новообраною радою здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою. З дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету новообраної ради. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим пунктом. Реорганізація юридичних осіб – органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. Під час проведення реорганізації юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою. Сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються. У який спосіб обирається, затверджується староста у нових громадах? Верховною Радою України прийнято Закону України від 16.07.2020 № 805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон). Законом, серед іншого, внесено зміни до Виборчого кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280), якими передбачено що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Згідно з частиною третьою статті 54-1 Закону № 280 порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Таким чином, сільська, селищна, міська рада в своєму регламенті або Положенні про старосту може більш детально визначити порядок подання кандидатури та затвердження старости радою. Чи можуть сільські, селищні, міські ради затверджувати старост? Можуть, у порядку визначеному статтею 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Чи поширюється Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на новоутворені громади, вибори в яких відбудуться 25.10.2020 в частині реорганізації ОМС? Ні, не поширюється. Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Відповідно до Законопроекту №3651-Д, бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. При цьому, новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, що припиняються. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють: відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій територіальних громад; сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda