КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХ  СЕСІЇ   УІІ  СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

        

  22 лютого 2019 року № 374.20-7/19                                             

Про виконання

плану роботи районної

ради на 2018 рік

    Розглянувши звіт про виконання плану роботи районної ради на 2018 рік, керуючись п.6 ч.1 ст.43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання плану роботи районної ради на 2018 рік взяти до відома (додається).

2. Рішення ХІУ сесії районної ради УІІ скликання від 22.12.2017 року №231.14-7/17 зняти з контролю.

           Голова районної ради                                         В.Ілаш

                                     

                                                                                 ХХ сесії районної    

                                                                                    ради УІІ скликання

З В І Т

про виконання плану роботи

Кельменецької районної ради УІІ скликання на 2018 рік

Робота Кельменецької районної ради VІІ скликання у 2018 році, як і в попередні роки, здійснювалась відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», дотримуючись вимог Регламенту роботи районної ради УІІ скликання та плану її роботи на 2018 рік, затвердженого рішенням ІХ сесії VІІ скликання від 22 грудня 2017 року №231.14-7/17. У звітному періоді районна рада в основному виконувала покладені на неї обов’язки, діяла завжди послідовно і зосереджено у відповідності до чинного законодавства.

Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій та узгоджується з її Колегією. Дотримуючись одного із основних принципів місцевого самоврядування – принципу гласності, на сесії запрошувались керівники місцевих органів самоврядування, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, представники громадських організацій і засобів масової інформації, керівники районних підприємств, установ.

Упродовж звітного періоду проведено 5 пленарних засідань сесій районної ради (при запланованих 4), на яких вирішувалися актуальні питання із забезпечення життєдіяльності району. Таким чином основні повноваження ради реалізовувалися шляхом прийняття відповідних рішень. Їх за звітний період прийнято 111. За напрямками діяльності прийняті рішення можна класифікувати за такими видами:

* з питань бюджету та фінансів – 12;

* затвердження, хід виконання та внесення змін до цільових районних програм – 42;

* з питань комунальної власності – 23;

* із земельних відносин – 4;

* депутатські запити – 3;

* з організаційних питань – 19;

* інші – 8.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», проекти рішень, включені до порядку денного сесій районної ради, як передбачено законодавством, за 20 робочих днів, оприлюднювалися на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет. Депутати та всі члени територіальних громад району мали можливість завчасно ознайомитися не тільки з проектами рішень, а також із довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання.

На веб-сайті районної ради оприлюднюються і протоколи засідань постійних комісій, сесій районної ради. Згідно внесених змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», також в день проведення сесії розміщувалися на офіційному сайті районної ради результати поіменного голосування.

Територіальна громада району – це більше 40 тисяч жителів в 33 населених пунктах. Ними і було обрано такий депутатський склад районної ради. В районній раді сьомого скликання утворено та ефективно працюють 4 профільних постійних комісій та 5 депутатських фракцій з обраних 34 депутатів.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щороку на сесіях затверджується план роботи районної ради, який попередньо обговорюється на засіданнях постійних комісій районної ради. Із урахуванням плану роботи районної ради на рік, відповідно розробляються   плани роботи постійних комісій.

Для забезпечення ефективності роботи депутатського корпусу на пленарних засіданнях районної ради, вироблення узгоджених пропозицій, особливо щодо питань, які викликали бурхливі дискусії та протистояння думок,  підготовці питань передувало попереднє вивчення їх на засіданнях постійних комісій ради, як і передбачалося планом роботи.

У 2018 році проведено 40 засідань постійних комісій районної ради, на яких розглянуто 184 питання, не враховуючи розгляд листів та клопотань організаційного, господарського та фінансового характеру від підприємств, організацій, установ, окремих підрозділів районної державної адміністрації та громадян.

Головним у діяльності ради протягом року були питання зростання ролі депутатів, сільських, селищного голів у процесах соціально-економічного розвитку району, формування і виконання районного бюджету, створення позитивних умов для ефективного функціонування підприємницького сектору, фінансування та забезпечення належної діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району. Те позитивне, що зроблено – це колективна праця депутатів (в т.ч. сесійної роботи), постійних комісій, Колегії, виконавчого апарату.          

У звітному періоді активно працювала Колегія районної ради, яка утворена   рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25 грудня 2015 року №11.2-7/15. До складу Колегії входять голова та його заступник, голови постійних комісій, представники депутатських фракцій. Колегія, як дорадчий орган, забезпечувала ефективність роботи депутатського корпусу, опрацьовувала пропозиції, особливо щодо питань, які викликали зауваження та дискусії на засіданнях постійних комісій, узгоджувала остаточний порядок денний пленарних засідань. За звітний період проведено 4 її засідання, прийнято 5 рішень.

Крім передбачених планом роботи питань, для раціонального розподілу і перерозподілу по окремих напрямах видатків коштів районного бюджету, міжбюджетних трансфертів, районною радою за звітний період було прийнято 3 рішення щодо внесення відповідних змін до районного бюджету. Спільно з фінансовим управління райдержадміністрації та профільною постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів здійснювалися ефективні заходи управління бюджетним процесом: оперативне затвердження уточнень показників районного бюджету на 2018 рік, своєчасне здійснення перерозподілу бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та вирішення нагальних проблем діяльності в нелегких економічних умовах.

Станом на 1 січня 2019 року на контролі перебуває 41 цільова районна Програма, що відображено і в плані роботи ради на 2019 рік. Протягом звітного періоду було затверджено 13 нових районних програм,  а саме:

*Районна протиепізоотична Програма захисту життя і здоров’я тварин від інфекційних, інвазійних та зооантропонозних захворювань в Кельменецькому районі на 2018-2019 роки;

*Комплексна програма розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на період 2018-2020 роки;

*Комплексна програма охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Кельменецького району на 2018- 2022 роки;

*Програма розвитку фізичної культури і спорту в Кельменецькому районі на 2018 - 2022 роки;

*Програма розвитку інформатизації Кельменецького району на 2018 - 2020 роки;

*Програма правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Кельменецького району на 2018 - 2019 роки;

*Комплексна Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кельменецькому районі на 2018 - 2020 роки;

*Районна Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки;

*Програма приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2019-2021 роки;

*Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Кельменецькому районі на 2019-2020 роки;

*Програма економічного і соціального розвитку Кельменецького району на 2019 рік;

*Комплексна програма розвитку освіти в Кельменецькому районі на 2019-2023 роки;

*Районна комплексна Програма забезпечення доступу жителів району до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги на 2019-2021 роки.

Виконання прийнятих рішень знаходиться на постійному контролі районної ради.

Ряд рішень, що виконано, за звітний період, було знято з контролю.

Представляючи інтереси територіальних громад району, виконуючи їх доручення у межах повноважень, наданих законом, депутатами районної ради упродовж 2018 року внесено 3 депутатських запити.

Належним чином районна рада здійснювала протягом звітного періоду повноваження по ефективному управлінню майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району. З цих питань постійно проводиться належна робота, в т.ч. щодо закріплення майна спільної власності за комунальними установами, закладами на праві оперативного управління та за комунальними підприємствами - на праві господарського відання.

Всього протягом 2018 року ухвалено 23 рішення з питань управління комунальним майном.  

Продовжується робота щодо приведення у відповідність до чинного законодавства установчих документів районних комунальних підприємств, установ, закладів. За звітний період ухвалено 5 рішень районної ради, якими затверджено Статути і зміни до них комунальних установ та закладів.

Належним чином проводилися навчання на Дні депутата. За звітний період згідно розпоряджень голови районної ради проведено 4 таких заходи-навчання щоквартально. На них заслухано 8 інформацій по найактуальніших питаннях.    

Районна рада не залишається осторонь від проблем громадсько-політичного життя в районі. Протягом 2018 року відбувалася співпраця з усіма громадськими організаціями та політичними партіями, що зареєстровані в районі. Вона будувалася на позиціях конструктивізму, партнерства для вирішення проблем населення нашого району.

   Керівництво, депутати та працівники виконавчого апарату районної ради брали активну участь у підготовці і проведенні заходів, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, урочистостей, що проводились в районі. Кращі працівники району нагороджувалися Почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради з врученнями цінних подарунків, премій тощо.

Для забезпечення ефективної роботи районної ради, висвітлення її діяльності, використовуються різні форми і методи. Основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації залишається офіційний веб-сайт районної ради, який постійно належним чином утримується і оновлюється. У звітному періоді була продовжена робота з оновлення сайту, додані нові розділи, оновлено та доповнено інформаційні матеріали.

В цілому план роботи на 2018 рік виконано та у підсумку є всі підстави стверджувати, що за звітний період Кельменецька районна рада плідно працювала, продемонструвавши позитивні результати щодо виконання своїх повноважень, в т.ч. щодо ефективності забезпечення використання бюджетних коштів, управління майном, розбудови місцевого самоврядування в районі.

    

       Заступник голови районної ради                                        А.Горобець

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Шановні жителі району! 20 лютого в Україні –  пам’ятний день щоб вшанувати подвиг учасників Революції гідності для увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Шість років тому  у нашій державі відбувалися величні та водночас трагічні події. Український народ об’єднався у спільному прагненні змінити країну заради кращої долі. Це звичайне і зрозуміле людське бажання було цинічно та безжально розстріляне кулями снайперів. Більше сотні загинули, тисячі отримали поранення. Герої Небесної Сотні своєю відданістю, небаченою жертовністю та мужністю змінили хід історії нашої держави – в ім’я незалежності, в ім’я відновлення людської гідності. Цього дня безмежно дякуємо і низько вклоняємося і тим героям, що полягли, і тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищають суверенітет та цілісність нашої України. Ваш подвиг є неоціненним для України, а пам'ять про полеглих героїв житиме вічно! Дорогою ціною постає Україна. Та незламними є український дух, наша генетична волелюбність та бажання жити у вільній, єдиній та міцній європейській державі. Слава Україні! Слава її Героям! Пам’ятаємо, дякуємо та низько вклоняємось за їх подвиг.
  • «Перед Мінрегіоном поставлені завдання щодо зміни основного способу поводження з побутовими відходами, збільшення частки вторинної переробки побутових відходів, впровадження «розширеної відповідальності виробника» та залучення інвестицій задля збільшення потужностей для перероблення побутових відходів», — заявила заступник начальника Управління благоустрою територій та комунального обслуговування – начальник відділу поводження з побутовими відходами Міністерства розвитку громад та територій України Людмила Полтораченко під час громадського обговорення Концепції державної політики по досягненню цілі 10.7 Програми діяльності КМУ «Українці відповідально поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір». За словами Полтораченко, щороку на полігонах та сміттєзвалищах захоронюється 9 млн тонн побутових відходів, які продукує населення України. Із загальної обсягу відходів, лише 2,5 % — це побутові відходи, які утворює кожен житель нашої країни. В той же час побутові відходи можуть бути джерелом: — вторинної сировини, яка здатна замінити природні ресурси при виготовленні продукції, матеріалів чи речовин; — енергії — вироблення електричної та теплової енергії з біогазу органічної складової побутових відходів та шляхом спалювання; — і лише 15% залишків, непридатних для перероблення, направляти на полігони. Щороку Україна втрачає близько 3 млн тонн вторинної сировини, що міститься у відходах, які потенційно можуть бути відновлені або повторно використані. Тому пропонується запровадити роздільне збирання та перероблення побутових відходів шляхом імплементації європейських принципів в українське законодавство, в тому числі «розширеної відповідальності виробника» та створити умови до демотивації захоронення побутових відходів та формування і функціонування територіальних кластерів. Для ефективної реалізації цілі Мінрегіон розробив проекти законів України «Про муніципальні відходи» та «Про упаковку та відходи упаковки». Прийняття цих законів надасть можливість впровадити принцип «розширеної відповідальності виробника» та принцип взаємодії ОМС з організаціями розширеної відповідальності виробників. Також міністерством заплановано: — розробити методологію і провести кластеризацію регіонів за територіальними, соціально-демографічними ознаками та принципом економічної ефективності; — визначити порядок взаємодії регіонів і громад при реалізації спільних інфраструктурних проектів з управління відходами; — створити умови для підвищення вартості та/або екологічного податку на захоронення; стимулювати генерацію зеленої енергії — видобуток біогазу з органічної частини побутових відходів шляхом встановлення вимог для будівництва метантанків на полігонах; — розробити технічні регламенти до компонентів побутових відходів. Людмила Полтораченко звернулась до учасників обговорення з проханням надавати пропозиції та зауваження для вдосконалення Концепції. З текстом Концепції та планом її реалізації можна ознайомитись ТУТ . Джерело: http://www.minregion.gov.ua/
  • 13 лютого в рамках серії публічних консультацій із громадськістю обговорили концепцію державної політики по досягненню Цілі 7.3. “Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи” Програми діяльності Кабінету Міністрів України.  Обговорення відбулося за участі заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, представників від Міжнародної організації праці, від Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Державного центру зайнятості, Державної служби України з питань праці, Спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань профспілок, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Конфедерації роботодавців України, Спілки Українських Підприємців, Європейської бізнес асоціації, Національної Асамблеї людей з інвалідністю України.  В рамках зустрічі зацікавлені сторони обговорили основні тенденцій у сфері зайнятості населення, а також пріоритети державної політики на ринку праці України. “Легалізація праці, скорочення тривалості пошуку роботи, збільшення продуктивності праці - наші основні пріоритети. Сьогодні продуктивність праці українців залишається нижчою, ніж у Польщі чи Словаччині. Це потрібно змінювати, тому зараз ми проводимо консультації із представниками різних галузей - наприклад, IT, аграрним бізнесом. Нам важливо отримати зворотній зв'язок, почути коментарі та пропозиції різних галузей та секторів”, - наголосила заступниця міністра Юлія Свириденко.   Наразі Мінекономіки працює над законопроектами, які мають на меті удосконалити трудові відносини, безпеку та охорону праці. Крім того, у 2020 році планується розширити перелік активних програм сприяння зайнятості населення та збільшити фінансування на реалізацію цих заходів.  Представники державних органів, присутніх на зустрічі, висвітлили такі питання як стратегія подальшого розвитку Державного центру зайнятості, Державної служби України з питань праці, оптимізація їх мережі та структури, впровадження новітніх цифрових технологій у роботу органів, а також шляхи забезпечення найефективнішої реалізації їх основних функцій. За словами директорки Державного центру зайнятості Ольги Макогон, профільна служба також зацікавлена у покращенні ситуації на ринку праці та змінах  нормативно-правової бази. За її словами, планується привести структури центрів зайнятості у відповідність до нової мережі ОТГ, оновити портал ДСЗ, запровадити електронну форму звітності і форму подання вакансій.   Також йшлося про посилення ролі Держпраці, про перші кроки по її реформуванню, комплексне оновлення персоналу та покращення процедур в Державній службі зайнятості. Учасники обговорення впевнені, що для того, щоб у людей була довіра до Держпраці варто зробити комплексне оновлення персоналу, підвищення рівня знань інспекторів та проводити переатестацію. Для того, щоб охопити найвразливіші верстви працівників (сфера будівництва, сільське господарство тощо) контроль за умовами праці буде здійснюватися секторально. Джерело: http://www.me.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda