КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХ  СЕСІЇ   УІІ  СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

        

  22 лютого 2019 року № 374.20-7/19                                             

Про виконання

плану роботи районної

ради на 2018 рік

    Розглянувши звіт про виконання плану роботи районної ради на 2018 рік, керуючись п.6 ч.1 ст.43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання плану роботи районної ради на 2018 рік взяти до відома (додається).

2. Рішення ХІУ сесії районної ради УІІ скликання від 22.12.2017 року №231.14-7/17 зняти з контролю.

           Голова районної ради                                         В.Ілаш

                                     

                                                                                 ХХ сесії районної    

                                                                                    ради УІІ скликання

З В І Т

про виконання плану роботи

Кельменецької районної ради УІІ скликання на 2018 рік

Робота Кельменецької районної ради VІІ скликання у 2018 році, як і в попередні роки, здійснювалась відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», дотримуючись вимог Регламенту роботи районної ради УІІ скликання та плану її роботи на 2018 рік, затвердженого рішенням ІХ сесії VІІ скликання від 22 грудня 2017 року №231.14-7/17. У звітному періоді районна рада в основному виконувала покладені на неї обов’язки, діяла завжди послідовно і зосереджено у відповідності до чинного законодавства.

Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій та узгоджується з її Колегією. Дотримуючись одного із основних принципів місцевого самоврядування – принципу гласності, на сесії запрошувались керівники місцевих органів самоврядування, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, представники громадських організацій і засобів масової інформації, керівники районних підприємств, установ.

Упродовж звітного періоду проведено 5 пленарних засідань сесій районної ради (при запланованих 4), на яких вирішувалися актуальні питання із забезпечення життєдіяльності району. Таким чином основні повноваження ради реалізовувалися шляхом прийняття відповідних рішень. Їх за звітний період прийнято 111. За напрямками діяльності прийняті рішення можна класифікувати за такими видами:

* з питань бюджету та фінансів – 12;

* затвердження, хід виконання та внесення змін до цільових районних програм – 42;

* з питань комунальної власності – 23;

* із земельних відносин – 4;

* депутатські запити – 3;

* з організаційних питань – 19;

* інші – 8.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», проекти рішень, включені до порядку денного сесій районної ради, як передбачено законодавством, за 20 робочих днів, оприлюднювалися на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет. Депутати та всі члени територіальних громад району мали можливість завчасно ознайомитися не тільки з проектами рішень, а також із довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання.

На веб-сайті районної ради оприлюднюються і протоколи засідань постійних комісій, сесій районної ради. Згідно внесених змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», також в день проведення сесії розміщувалися на офіційному сайті районної ради результати поіменного голосування.

Територіальна громада району – це більше 40 тисяч жителів в 33 населених пунктах. Ними і було обрано такий депутатський склад районної ради. В районній раді сьомого скликання утворено та ефективно працюють 4 профільних постійних комісій та 5 депутатських фракцій з обраних 34 депутатів.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щороку на сесіях затверджується план роботи районної ради, який попередньо обговорюється на засіданнях постійних комісій районної ради. Із урахуванням плану роботи районної ради на рік, відповідно розробляються   плани роботи постійних комісій.

Для забезпечення ефективності роботи депутатського корпусу на пленарних засіданнях районної ради, вироблення узгоджених пропозицій, особливо щодо питань, які викликали бурхливі дискусії та протистояння думок,  підготовці питань передувало попереднє вивчення їх на засіданнях постійних комісій ради, як і передбачалося планом роботи.

У 2018 році проведено 40 засідань постійних комісій районної ради, на яких розглянуто 184 питання, не враховуючи розгляд листів та клопотань організаційного, господарського та фінансового характеру від підприємств, організацій, установ, окремих підрозділів районної державної адміністрації та громадян.

Головним у діяльності ради протягом року були питання зростання ролі депутатів, сільських, селищного голів у процесах соціально-економічного розвитку району, формування і виконання районного бюджету, створення позитивних умов для ефективного функціонування підприємницького сектору, фінансування та забезпечення належної діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району. Те позитивне, що зроблено – це колективна праця депутатів (в т.ч. сесійної роботи), постійних комісій, Колегії, виконавчого апарату.          

У звітному періоді активно працювала Колегія районної ради, яка утворена   рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25 грудня 2015 року №11.2-7/15. До складу Колегії входять голова та його заступник, голови постійних комісій, представники депутатських фракцій. Колегія, як дорадчий орган, забезпечувала ефективність роботи депутатського корпусу, опрацьовувала пропозиції, особливо щодо питань, які викликали зауваження та дискусії на засіданнях постійних комісій, узгоджувала остаточний порядок денний пленарних засідань. За звітний період проведено 4 її засідання, прийнято 5 рішень.

Крім передбачених планом роботи питань, для раціонального розподілу і перерозподілу по окремих напрямах видатків коштів районного бюджету, міжбюджетних трансфертів, районною радою за звітний період було прийнято 3 рішення щодо внесення відповідних змін до районного бюджету. Спільно з фінансовим управління райдержадміністрації та профільною постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів здійснювалися ефективні заходи управління бюджетним процесом: оперативне затвердження уточнень показників районного бюджету на 2018 рік, своєчасне здійснення перерозподілу бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та вирішення нагальних проблем діяльності в нелегких економічних умовах.

Станом на 1 січня 2019 року на контролі перебуває 41 цільова районна Програма, що відображено і в плані роботи ради на 2019 рік. Протягом звітного періоду було затверджено 13 нових районних програм,  а саме:

*Районна протиепізоотична Програма захисту життя і здоров’я тварин від інфекційних, інвазійних та зооантропонозних захворювань в Кельменецькому районі на 2018-2019 роки;

*Комплексна програма розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на період 2018-2020 роки;

*Комплексна програма охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Кельменецького району на 2018- 2022 роки;

*Програма розвитку фізичної культури і спорту в Кельменецькому районі на 2018 - 2022 роки;

*Програма розвитку інформатизації Кельменецького району на 2018 - 2020 роки;

*Програма правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Кельменецького району на 2018 - 2019 роки;

*Комплексна Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кельменецькому районі на 2018 - 2020 роки;

*Районна Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки;

*Програма приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2019-2021 роки;

*Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Кельменецькому районі на 2019-2020 роки;

*Програма економічного і соціального розвитку Кельменецького району на 2019 рік;

*Комплексна програма розвитку освіти в Кельменецькому районі на 2019-2023 роки;

*Районна комплексна Програма забезпечення доступу жителів району до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги на 2019-2021 роки.

Виконання прийнятих рішень знаходиться на постійному контролі районної ради.

Ряд рішень, що виконано, за звітний період, було знято з контролю.

Представляючи інтереси територіальних громад району, виконуючи їх доручення у межах повноважень, наданих законом, депутатами районної ради упродовж 2018 року внесено 3 депутатських запити.

Належним чином районна рада здійснювала протягом звітного періоду повноваження по ефективному управлінню майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району. З цих питань постійно проводиться належна робота, в т.ч. щодо закріплення майна спільної власності за комунальними установами, закладами на праві оперативного управління та за комунальними підприємствами - на праві господарського відання.

Всього протягом 2018 року ухвалено 23 рішення з питань управління комунальним майном.  

Продовжується робота щодо приведення у відповідність до чинного законодавства установчих документів районних комунальних підприємств, установ, закладів. За звітний період ухвалено 5 рішень районної ради, якими затверджено Статути і зміни до них комунальних установ та закладів.

Належним чином проводилися навчання на Дні депутата. За звітний період згідно розпоряджень голови районної ради проведено 4 таких заходи-навчання щоквартально. На них заслухано 8 інформацій по найактуальніших питаннях.    

Районна рада не залишається осторонь від проблем громадсько-політичного життя в районі. Протягом 2018 року відбувалася співпраця з усіма громадськими організаціями та політичними партіями, що зареєстровані в районі. Вона будувалася на позиціях конструктивізму, партнерства для вирішення проблем населення нашого району.

   Керівництво, депутати та працівники виконавчого апарату районної ради брали активну участь у підготовці і проведенні заходів, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, урочистостей, що проводились в районі. Кращі працівники району нагороджувалися Почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради з врученнями цінних подарунків, премій тощо.

Для забезпечення ефективної роботи районної ради, висвітлення її діяльності, використовуються різні форми і методи. Основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації залишається офіційний веб-сайт районної ради, який постійно належним чином утримується і оновлюється. У звітному періоді була продовжена робота з оновлення сайту, додані нові розділи, оновлено та доповнено інформаційні матеріали.

В цілому план роботи на 2018 рік виконано та у підсумку є всі підстави стверджувати, що за звітний період Кельменецька районна рада плідно працювала, продемонструвавши позитивні результати щодо виконання своїх повноважень, в т.ч. щодо ефективності забезпечення використання бюджетних коштів, управління майном, розбудови місцевого самоврядування в районі.

    

       Заступник голови районної ради                                        А.Горобець

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Мінцифри відповідатиме за формування пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку мережі ЦНАП. Уряд ухвалив відповідну постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України». Це очікувано призведе до надання субвенції для розвитку мережі ЦНАП та забезпечення доступу жителів територіальних громад до адміністративних та інших публічних послуг, а також досягнення інших цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Заступниця Міністра цифрової трансформації України Людмила Рабчинська підкреслила, що із урахуванням реформи адміністративно-териториторіального устрою Мінцифри зможе надавати фінансову підтримку з державного бюджету для покращення якості надання послуг ЦНАП. Ми  плануємо залучати та підтримувати активні громади, які мають бажання працювати, створювати і розвивати ЦНАП на своїх територіях.   Внесені зміни забезпечать: можливість підтримки територіальних громад у створенні належних сучасних ЦНАП; надання всім жителям територіальних громад однаково якісних та комфортних умов під час отримання адміністративних послуг; забезпечення надання послуг з доступу до сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, юридичних консультацій та інших супутніх послуг; надання державної фінансової підтримки з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг; забезпечення доступу жителів територіальних громад до адміністративних та інших публічних послуг, а також досягнення інших цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. 
  • Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 13165 осіб Станом на 21 вересня, на Буковині зафіксували 123 нових випадки зараження коронавірусом, про це повідомляє Чернівецька ОДА. Чернівці +53Кіцманський район +20Глибоцький район +20Новоселицький район +10Кельменецький район +10Сторожинецький район +7Сокирянський район +1Заставнівський район +1Герцаївський район +1 Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 13165 осіб. Також за останню добу 44 буковинців одужали від коронавірусу. Таким чином, вже 7605 осіб у Чернівецькій області здолали COVID-19.
  • При Міністерстві охорони здоров’я України створено робочу групу з впровадження електронного рецепта на лікарські засоби. Про це під час брифінгу 20 вересня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. “В планах роботи по даному напряму відпуск за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – 2021 рік; антибіотиків – 2022 рік; інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ, – починаючи з 2023 року”, – зазначив Максим Степанов. За його словами, така ініціатива була запроваджена міністерством через неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування, і як наслідок - погіршення здоров’я населення.  Ця проблема полягає не лише в недобросовісному виконанні аптечними закладами ліцензійних вимог (відпуск рецептурних ліків з аптек без рецепта лікаря), а й в небажанні деяких лікарів виписувати рецепти, як того вимагають відповідні правила. Це, у свою чергу, призводить до перекладання відповідальності за призначення ліків з лікарів на провізорів та знижує доступність лікарських засобів для населення. Джерело: https://www.kmu.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda