КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

XVIІІ СЕСІЇ VIІ СКЛИКАННЯ

23 листопада 2018 року № 342.18-7/18

Про затвердження районної Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки

          Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою покращення соціального захисту окремих категорій громадян району, враховуючи висновок  постійної комісії з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Комплексну програму соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки (надалі - Програма), що додається (додаток 1).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні показників районного бюджету на 2019-2021 роки передбачити кошти на реалізацію заходів Програми виходячи із наявних бюджетних можливостей.

3. Затвердити Порядок надання одноразової грошової допомоги  малозабезпеченим громадянам району за рахунок коштів районної Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки, згідно додатку 2, та персональний склад постійно-діючої комісії по наданню одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів районного бюджету (додаток 3).

4. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району за рахунок коштів районної Комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-2015 роки, затвердженого рішенням XII сесії районної ради VI скликання від 19.03.2013 року №274.12-6/13 із змінами та доповненнями. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І. І. та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення. 

Голова районної ради                                                                                         В. Ілаш

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішення XVIІІ  сесії районної     

                                                                         ради VIІ скликання                                                                             

 від 23 листопада 2018р. №342.18-7/18

Районна

Комплексна програма соціальної

підтримки окремих категорій населення «Турбота» на 2019-2021 роки

 Розділ 1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови районної державної адміністрації від 24.10.2018 року №  10-ш

3. Розробник програми Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
4. Співрозробники програми Кельменецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
5. Відповідальні виконавеці програми Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Кельменецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   
6. Учасники програми Кельменецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості, Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр надання первинної медико-санітарної допомоги», Комунальна установа «Кельменецька центральна районна лікарня», фінансове управління,  відділ культури, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвиткурайонної державної адміністрації, ПП «Газета «Рідне слово», КУ «Районне радіомовлення», Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
7. Термін реалізації 2019-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)  Районний, селищний, сільські
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації Програми, всього 3900 тис. грн.
9.1

- з них коштів районного бюджету

селищного та сільських бюджетів

3600 тис. грн.

300 тис. грн.

10. Основні джерела фінансування програми Районний, селищний, сільські бюджети,  інші  кошти, не заборонені законодавством 


Районна Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян “Турбота” (далі - Програма) розробляється на 3 роки.  Вперше  відповідна Програма була прийнята в 1998 році і як показав час набула значної популярності та авторитету серед населення району.

Протягом 2018 року з районного бюджету на виконання районної Комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки на даний час використано 666,6 тис.грн., які в основному були направлені на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району, фінансову підтримку Кельменецької районної організації ветеранів, районної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», Кельменецької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, Кельменецької громадської організації учасників АТО.   

Програма передбачає координацію дій органів державної влади,   громадських організацій, виконкомів селищної та сільських рад та інших учасників Програми.

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма та її мета

Соціальний захист найменш захищених верств населення – один з пріоритетних напрямів державної політики в цілому і Кельменецького району зокрема. Результати реалізації попередніх програм свідчать про позитивні зрушення в цьому напрямку.

Незмінність і незворотність  зовнішньополітичного курсу України на інтеграцію в Європейський Союз визначає першочерговість реалізації нагальних завдань економічного, соціального та гуманітарного розвитку. Що, в свою чергу, вимагає запровадження в державі високих європейських стандартів і нормативів ефективного соціального захисту населення та сучасних адресних соціальних послуг для вразливих категорій – старих і немічних, осіб з інвалідністю, невиліковно хворих, жертв торгівлі людьми, безпритульних, звільнених із місць позбавлення волі, внутрішньо переміщених осіб.

Програма передбачає вирішення проблем, що підлягають розв’язанню:

-   соціально-правового захисту малозабезпечених верств населення;

- соціально - побутового обслуговування малозабезпечених верств населення та інвалідів;

- захисту прав осіб з інвалідністю;

- матеріально-побутових проблем малозабезпечених верств населення;

- соціальної підтримки осіб з інвалідністю та малозабезпечених верств населення.

Метою Програми є посилення адресної матеріальної підтримки, покращення надання соціальних послуг громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Створення умов для ефективної підтримки  матеріального  стану окремих  категорій громадян шляхом надання цільової адресної грошової допомоги.

Фінансова підтримка статутної діяльності окремих громадських організацій  в районі, які працюють в даному напрямку.

Програма передбачає систему соціально-економічних, матеріально-побутових, медичних, культурних заходів, спрямованих на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення району на період 2019-2021 років.

Розділ 3.  Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, строки та етапи виконання

Державна соціальна політика в районі спрямовується на зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, збереження працездатності, подовження тривалості життя, поліпшення демографічної ситуації, зміцнення здоров'я всіх верств населення, підвищення ефективності та якості медико-соціальної допомоги, забезпечення прав громадян на її одержання, захист інвалідів і людей похилого віку, вдосконалення фінансування організації та управління галуззю.

Шляхами ізасобами розв’язання проблеми є:

-   вирішення проблем соціально-правового захисту не конкурентноздатних на ринку праці громадян шляхом вдосконалення  системи адресної допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям, дітям-інвалідам та дітям-сиротам;

-    посилення уваги до соціально-побутового обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів;

-   надання їм матеріальної і натуральної допомоги ;

- надання соціальної підтримки непрацездатним громадянам та особам з обмеженими фізичними можливостями;

- покращення матеріально-технічного забезпечення управління праці та соціального захисту населення, створення належних умов для покращення обслуговування жителів району та своєчасного опрацювання документів;

- запровадження сучасної, більш ефективної системи обслуговування населення.

Розділ 4. Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

-  залучення коштів на виконання цієї Програми з існуючих та додаткових джерел фінансування;

-  ефективне використання коштів, що виділяються з державного та місцевих бюджетів на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення.

До результативних показників Програми належать:

-  показник продукту - кількість людей охоплених Програмою;

-  показник ефективності - очікувані кошти;

-  показник якості - кількість коштів на одну особу. 

Передбачаються такі джерела фінансування Програми, як кошти районного, селищного, сільських  бюджетів та благодійні внески.

          Виконання заходів Програми дасть змогу покращити матеріально-побутові умови проживання понад 9 тисяч малозабезпечених громадян району.

Показники затрат (ресурсне забезпеченняПрограми)

                                                                                                            тис.грн.

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми  Етапи виконання програми Всього витрат на виконання програми
2019 рік 2020 рік 2021 рік
1 2 3 4 7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 1300,0 1300,0 1300,0 3900,0
Районний бюджет 1200,0  1200,0  1200,0  3600,0
Селищний, сільські бюджети 100,0 100,0 100,0 300.00
Кошти не бюджетних джерел В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень

Показники продукту, ефективності і якості Програми

№ п/п

Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії програми  Всього по роках Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1   2 3 4 5 6 9
Показники продукту програми
1. Кількість громадян, яким планується надати соціальну підтримку та адресну допомогу тис. осіб 3 3 3 3 9
Показники ефективності програми
2. Очікувані кошти тис.грн. 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 3900,0
Показники якості
3. Кількість коштів на одну особу грн. 433,3 433,3 433,3 433,3 433,3

Розділ 5. Напрями діяльності та заходи Програми

Заходи щодо впровадження та виконання Програми подані в Додатку 1 (додається).

Розділ 6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення та координація реалізації Програми здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, яке забезпечує планування і контроль виконання її заходів, а також виконує інші необхідні дії в межах наданих повноважень. Поточний контроль за реалізацією заходів передбачених Програмою здійснює районна державна адміністрація шляхом їх коригування та уточнення обсягів фінансування, внесенням пропозицій до районної ради для прийняття відповідних рішень.  

Фінансування визначених Програмою заходів здійснюється з районного,   селищного та сільських бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Учасники Програми щоквартально інформують управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про виконання заходів Програми в межах компетенції до 10 числа місяця наступного за звітним.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює моніторинг показників ефективності та якості Програми, подає узагальнену інформацію щороку до 25 січня відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації, та періодично звітує про хід її виконання  на сесії районної ради.

Керуючий справами                                                                                 Л. Світла

Додаток   1

до районної Комплексної програми

соціальної підтримки окремих

категорій громадян  „Турбота”

на 2019-2021 роки

від 23 листопада 2018р. №342.18-7/18

Напрями діяльності та заходи Програми

 

 

 

 

№ п/п

 

 

 

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

 

 

 

Перелік заходів програми

 

 

 

Термін виконання заходу

 

 

 

Виконавці

 

 

 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі:

 

 

 

Очікуваний результат

джерело фінансування
районий бюджет селищний та сільські бюджети інші  кошти, не заборонені законодавством ВСЬОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

І.  СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вирішення проблем  соціально-побутового обслуговування осіб з інвалідністю 1.1. Сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та забезпечувати бронювання робочих місць на підприємствах та в організаціях району для працевлаштування соціально незахищеної категорії населення 2019-2021 роки

Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Вкладень коштів не потребує Покращення соціального захисту осіб з інвалідністю
1.2. Сприяти підвищенню кон-курентоспроможності осіб з інвалідністю шляхом під-готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до потреб ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій МСЕК 2019-2021 роки Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості,   Вкладень коштів не потребує Покращення соціального захисту осіб з інвалідністю

ІІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Забезпечення медичного обслуговування малозабезпечених верств населення 2.1. Забезпечити у всіх лікуваль-них закладах району надання необхідної медичної допомоги малозабезпеченим верствам населення, бездомним громадянам і безпритульним дітям, біженцям та особам, звільненим з місць позбавлення волі 2019-2021 роки Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр надання первинної медико-санітарної допомоги», Комунальна установа «Кельменецька центральна районна лікарня»,   В межах кошторисних призначень Покращення медичного обслуговування малозабезпече-них верств населення
2.2. Забезпечити безоплатний і пільговий відпуск лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 2019-2021 роки Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр надання первинної медико-санітарної допомоги», Комунальна установа «Кельменецька центральна районна лікарня»   В межах кошторисних призначень Покращення медичного обслуговування мало забезпеч-них верств населення
2.3. Надавати малозабезпеченим сім'ям допомогу у лікуванні методом "стаціонар у дома", "денний стаціонар сімейної амбулаторії” 2019-2021 роки Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр надання первинної медико-санітарної допомоги» Вкладень коштів не потребує Покращення медичного обслуговування мало забезпеч-них верств населення
2.4. Забезпечити широке висвітлення питань у засобах масової інформації на тему „Особливості перебігу хвороб у осіб похилого віку”  2019-2021 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр надання первинної медико-санітарної допомоги», Комунальна установа «Кельменецька центральна районна лікарня»,ПП «Газета «Рідне слово», КУ «Районне радіомовлення»

Вкладень коштів не потребує Рааннє виявлення та профілактика хронічних захворювань у осіб похилого віку

IІІ.  МАТЕРІАЛЬНА І НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Надання адресної матеріальної підтримки окремим категоріям громадян 3.1. Організація відзначення державних свят, Дня Перемоги, Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня ветерана, Міжнародного Дня осіб з інвалідністю, Дня пам’яті  жертв голодомору і політичних репресій, приурочуючи до цих дат  відповідні заходи. 2019-2021 роки Управління праці та соціального захисту населення, відділ культури районної державної адмі-ністрації, Кельменецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми селищної та сільських рад

2019 р. – 100,0

2020 р. – 100,0

2021 р. – 100,0

Всього:   300,0

В межах кошторис-них призначень

2019 р. – 100,0

2020 р. – 100,0

2021 р. – 100,0

Всього:   300,0

Підвищення соціального статусу та матеріальної підтримки ветеранів, осіб з інвалідністю, жертв репресій
3.2. Удосконалення роботи прокатного пункту Кельмене-цького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для забезпечення потребуючих громадян  технічними засобами реабілітації. 2019-2021 роки Кельменецький територіаль-ний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вкладень коштів не потребує Створення сприятливих умов для громадян з обмеженими фізичними можливостями
3.3. Технічне забезпечення управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації для належного обслуговування пільгової категорії громадян району, отримувачів отриму-вачів державних соціальних допомог, субсидій ( в тому числі придбання витратних  матеріалів та комплектуючих до принтерів та комп’ютерної техніки, поштових конвертів та марок, швидкозшивачів та бланків для формування особових справ отримувачів державних соціальних допомог, субсидій та пільг, журналів реєстрації, інших канцелярських товарів, стелажів для зберігання справ, тощо.   2019-2021 роки Районна державна адміністрація, виконкоми селищної та сільських рад

2019 р. – 100,0

2020 р. – 100,0

2021 р. – 100,0

Всього:   300,0

В межах кошторис-них призначень

2019 р. – 100,0

2020 р. – 100,0

2021 р. – 100,0

Всього:   300,0

Покращення соціального обслуговування осіб без постійного місця проживання
3.4. Сприяти роботі громадсь-ких організацій інвалідів, ветеранів, афганців, чорнобиль-ців, учасників АТО. Надавати фінансову допомогу на підтримку їх статутної діяльності. 2019-2021 роки Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

2019 р. – 100

2020 р. – 100

2021 р. – 100

Всього:   300

В межах кошторис-них призначень

2019 р. – 100

2020 р. – 100

2021 р. – 100

Всього:   300

Зміцнення співпраці між виконавчою владою і громадськими організаціями
3.5. Надання згідно встановленого районною радою Порядку адресної матеріальної допомоги найбільш соціально незахищеним ветеранам війни і праці, дітям війни, громадянам похилого віку, інвалідам, реабілітованим, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, сиротам, сім’ям з дітьми, вимушеним переселенцям,  малозабезпе-ченим і бездомним громадянам, особам, які потребують тривалого дороговартісного лікування та іншим категоріям  громадян району, а також щомісячну грошову допомогу головам Кельменецької районної організації ветеранів, районної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», Кельменецької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, Кельменецької громадської організації учасників АТО в розмірі 50% встановленої мінімальної заробітної плати кожному.  2019-2021 роки Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Кельменецький територіаль-ний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми селищної та сільських рад

2019 р. – 1000,0

2020 р. – 1000,0

2021 р. – 1000,0

Всього:   3000,0

В межах кошторис-них призначень

2019 р – 1000,0

2020 р – 1000,0

2021 р.– 1000,0

Всього:  3000,0

Покращення матеріального становища  окремих категорій громадян

 

V.  ЗАХИСТ  ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Забезпечення правового  та соціального захисту  громадян з обмеженими можливостями 4.1. Проведення моніторингу зі створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, соціальної інфрастуктури, тощо. 2019-2021 роки Управління праці та соціального захисту населення,  відділу місто-будування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад Вкладень коштів не потребує Створення сприятливих умов для громадян з обмеженими фізичними можливостями
4.2. Проведення правороз’ясню-вальної роботи з питань захисту прав громадян з обмеженими можливостями. 2019-2021 роки Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги   Вкладень коштів не потребує Захист прав інвалідів

VІ. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Удосконалення роботи з особами з інвалідністю та непрацездатними  громадянами 5.1.Організовувати тематичні виставки декоративно–приклад-ного та народного мистецтва  за участю ветеранів та осіб з  інвалідністю на базі закладів культури. 2019-2021 роки Відділ культури районної державної адміністрації, громадські організації, виконкоми селищної та сільських рад Вкладень коштів не потребує Створення сприятливих умов для духовного розвитку громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
5.2. Оприлюднювати на офіцій-ному веб-сайті районної державної адміністрації та районної ради інформаційні повідомлення про реалізацію заходів, передбачених цією Програмою. 2019-2021 роки Управління праці та соціального захисту населення, відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації, Кельменецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми селищної та сільських рад Вкладень коштів не потребує Удосконалення зв’язку  органів виконавчої влади з громадськістю
ВСЬОГО: 3900,0 3900,0

                                                  


                                                  Додаток 2

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішення ХVIІІ  сесії районної     

                         ради VIІ скликання                                                                             

                    від 23 листопада 2018р. №342.18-7/18

П О Р Я Д О К

надання одноразової грошової допомоги  громадянам району за рахунок коштів районного бюджету на виконання заходів районної Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян

«Турбота» на 2019-2021 роки

1. Загальна частина

   

1.1. Порядок надання одноразової грошової допомоги  громадянам району за рахунок коштів районного бюджету в рамках виконання районної Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки  (далі – Порядок) розроблений з урахуванням Законів  України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю»  та з метою встановлення єдиних норм її виплати.

  1. Порядок визначає загальні організаційні та процедурні засади розгляду заяв та надання одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у Кельменецькому районі.
  2. Одноразова грошова допомога громадянам, які проживають у Кельменецькому районі (далі - одноразова грошова допомога), надається з урахуванням доходу заявника, його майнового стану та отримуваних згідно з чинним законодавством пенсій, державних соціальних допомог, тощо

2. Умови і порядок надання одноразової грошової допомоги

  2.1. Одноразова грошова допомога виплачується згідно спільного розпорядження голів районної державної адміністрації та районної ради Кельменецьким територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ( далі – територіальний центр) за рахунок коштів районного бюджету, виділених на виконання заходів районної Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2018-2021 роки, якщо інше не встановлено окремим рішенням районної ради.

   2.2. Одноразова грошова допомога надається таким категоріям громадян району:  ветеранам війни і праці, дітям війни, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, реабілітованим, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, сиротам, сім’ям з дітьми, вимушеним переселенцям, малозабезпеченим і бездомним громадянам, особам, які потребують тривалого дороговартісного лікування, особам, звільненим з місць позбавлення волі, а також іншим громадянам, у сім'ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують матеріальної підтримки.

2.3. Одноразова грошова допомога надається зазначеним вище категоріям громадян, якщо розмір середньомісячного доходу їх сім’ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Вищевказана допомога надається громадянину один раз протягом календарного року в розмірі, визначеному постійно-діючою комісією по наданню одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів районного бюджету (далі – Комісія) та погодженому відповідно керівництвом районної державної адміністрації та районної ради, але не більше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

2.4. Голови районної державної адміністрації та районної ради (за пропозицією Комісії) у виняткових випадках (онкозахворювання, пересадка органів та інші важкі форми хвороби, які потребують відповідно обґрунтованого дороговартісного лікування, смерть близьких родичів, стихійне лихо, пожежа та інше), що підтверджуються відповідними документами, мають право приймати рішення щодо надання одноразової грошової допомоги:

- в сумі, що перевищує розмір, встановлений у пункті 2.3 цього Порядку але не більше 5-ох прожиткових мінімумів, встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік;

- незалежно від доходів сім’ї (якщо розмір середньомісячного доходу сім’ї перевищує розмір, встановлений у абзаці 1 пункту 2.3 Порядку);

- повторно впродовж календарного року.

Таке рішення оформляється окремим спільним розпорядженням голів районної державної адміністрації та районної ради. 

2.5. Для надання одноразової грошової допомоги громадянин звертається  до районної державної адміністрації або районної ради, обгрунтовуючи обставини, що спонукали його до звернення за грошовою допомогою особисто або шляхом подання відповідної заяви.

Звернення громадян щодо надання одноразової грошової допомоги за дорученнямкерівництва районної державної адміністрації або районної радинаправляються на розгляд до територіального центру.

2.6. Для отримання одноразової грошової допомоги особа подає такі документи:

а)   копію паспорта громадянина, який потребує одноразової грошової допомоги (стор. 1, 2, 11), у разі подання заяви уповноваженим представником громадянина - також копію власного паспорта та документа, що підтверджує його повноваження;

б)     копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

в)     для пенсіонерів та осіб з інвалідністю – копію пенсійного посвідчення (за наявності) та довідки МСЕК відповідно;

г)     довідку про склад сім'ї  із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, ступеня споріднення членів сім'ї.

д)   довідки про доходи усіх членів сім’ї за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення;

е)  письмову згоду на збір та обробку персональних даних, які необхідні для призначення матеріальної допомоги.

2.7.В залежності від підстав звернення, заявником додатково надаються:

а)    довідка про стан здоров'я з лікувального закладу (при наданні допомоги на лікування);

б)   при нещасних випадках та стихійних лихах (пожежі, повені, зсуву, тощо) обов'язково подається акт про стихійне лихо або клопотання сільської, селищної рад, районної державної адміністрації з цього питання, із зазначенням суми збитків або майнової шкоди.

в)  при смерті близьких родичів -  копії свідоцтва про смерть.

2.8.  У разі потреби, територіальний центр має право отримувати від будь яких підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності додаткову інформацію, що підтверджує необхідність надання грошової допомоги.

2.9. За місцем фактичного проживання заявника виконкоми селищної та  сільських рад проводять обстеження їх матеріально-побутових умов проживання та подають відповідні акти територіальному центру.

2.10. У разі потреби, територіальний центр залучає до розгляду звернення заклади, установи та організації, що володіють додатковою інформацією, яка підтверджує необхідність надання грошової допомоги.

2.11. Територіальний центр опрацьовує отримані документи, готує відповідні пропозиції та передає їх на розгляд Комісії.

2.12 РішенняКомісії подаються на погодження головам районної державної адміністрації та районної ради шляхом видання спільного розпорядження.

Керівництво районної державної адміністрації та районної ради спільним розпорядженням приймає остаточне рішення щодо надання одноразової грошової допомоги громадянам та її розміру.

2.13. Комісія за наслідками розгляду документів вносить пропозицію головам районної державної адміністрації та районної ради про відмову в наданні грошової допомоги, якщо:

- середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує прожитковий мінімум, встановлений згідно Закону України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік та відсутні умови передбачені п.2.4 цього Порядку;

- особа, яка звернулася за наданням одноразової грошової допомоги, не надала всі необхідні документи, визначені пунктами 2.6 та 2.7 цього Порядку;

- сім’я протягом поточного року вже отримала одноразову грошову допомогу з коштів районного бюджету за даною програмою;

- обставини, які зазначено заявником у заяві як підстава для надання одноразової грошової допомоги, не відповідають дійсності.

 

3. Організація роботи Комісії

3.1. Комісія утворюється рішенням районної ради в складі не менше  7 осіб.

3.2. До складу Комісії включаються фахівці управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчого апарату районної ради та територіального центру. Крім того до її складу можуть входити представники громадських організацій, об’єднаних територіальних громад та інших установ району, які діють в галузі соціального захисту населення (за згодою).

3.3. Персональний склад Комісії змінюється також рішенням районної ради. В окремих випадках за нагальної потреби зміни до персонального складу Комісії вносяться спільним розпорядженням голів районної державної адміністрації та районної ради, яке потім виноситься на затвердження районній раді. Комісію очолюють два співголови, які організовують її роботу та несуть відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

3.4. Основними завданнями Комісії є розгляд звернень громадян щодо надання одноразової грошової допомоги, з метою визначення її розміру, або ж прийняття рішення про відмову у її наданні.

3.5. Комісія має право отримувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.6. Підготовку матеріалів згідно з поданими заявами для розгляду на Комісії, вирішення організаційних питань щодо проведення засідань Комісії, ведення протоколів забезпечує секретар Комісії.

3.7. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру надходження заяв від громадян про надання одноразової грошової допомоги,  але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Комісії може проводитись одним із співголів та вважається правомочним, якщо в ньому брали участь не менше половини членів Комісії від загального її складу.

3.8. При необхідності співголови Комісії можуть дати доручення про виклик на засідання заявників.

3.9. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Комісії, присутніх на засіданні та оформляється протоколом. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос співголів Комісії.

4. Порядок виплати одноразової грошової допомоги

4.1. Виплата одноразової грошової допомоги проводиться територіальним центром у розмірах визначених спільним розпорядженням голів районної державної адміністрації та районної ради через структурні підрозділи Чернівецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» або банківські установи району.

 4.2. Оперативний та бухгалтерський облік використання коштів, передбачених в районному бюджеті на виконання заходів районної Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки щодо надання одноразової грошової допомоги здійснюється Кельменецьким територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Керуючий справами                                                                                          Л. Світла

                                Додаток 3

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення ХVIІІ  сесії районної     

                                                                           ради VII скликання           

                                                                                  від 23 листопада 2018р. №342.18-7/18

Персональний склад

постійно-діючої комісії по наданню одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів районного бюджету

Урсуляк                                                        перший заступник голови районної

Ігор Іванович                                                державної адміністрації,

                                                                        співголова  комісії

Горобець Анатолій Іванович         заступник голови районної ради,    співголова комісії

Добка Раїса

Семенівна                  завідувач відділення соціального обслуговування малозабезпечених

верств населення Кельменецького територіального центру соціального   обслуговування (надання соціальних послуг), секретар комісії                            

Члени комісії:

Безверхня                                                           головний спеціаліст відділу 

Дарія Михайлівна                               документообігу, контролю та звернень

                                                              громадян  апарату районної    

                                                              державної адміністрації

Карапчієвська                                      начальник фінансового управління

Марія  Миколаївна                              районної державної адміністрації

Коцюбан                                               заступник  головного  лікаря  з   ЕТН

Ірина Леонідівна                                  КУ «Кельменецька центральна 

                                                               районна лікарня»

                                                                      

Мазур                                                     директор  Кельменецького   територі-

Світлана Миколаївна                       ального центру соціального обслуговування (надання соціальних

                                                                         послуг)                                          

Потерейко                                                     начальник      юридичного       відділу 

Роман Володимирович                                 виконавчого   апарату  районної ради

                                    

Руснак                                                            начальник      управління    праці    та

Ліна Володимирівна                                     соціального       захисту       населення  

                                                                       районної   державної    адміністрації

Слухінська                                                     депутат Кельменецької районної ради

Галина Петрівна                                            

                                                                      представник      Пенсійного      фонду       

                                                                        України   

                                                                       (за згодою)

Керуючий справами

районної ради                                                                           Л.Світла


                                      

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Людина, яка повертається з "країни червоної зони", повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши в себе додаток “Дій вдома”, але за бажанням можна також пройти ПЛР-тестування у будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я. У разі негативного тесту самоізоляція припиняється. Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. “Результати тестування на COVID-19 методом ПЛР лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, вносить до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Також після тесту результат автоматично відправляється на додаток “Дій вдома”. Після цього людина отримує повідомлення від додатка про можливість припинення самоізоляції”, - пояснив Максим Степанов. Всі лабораторії, які акредитовані Центром громадського здоров’я, є в переліку, опублікованому на сайті Центру. Також звертаємо увагу, що особа, яка здає ПЛР-тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України. Крім цього, у формі варто зазначити саме той номер телефону, який було використано для встановлення додатку «Дій вдома». Інакше, можлива плутанина та несвоєчасне отримання повідомлення про завершення самоізоляції. Детальніше про порядок дій при поверненні з-за кордону можна дізнатися за посиланням.  Джерело: https://www.kmu.gov.ua
  • 9 липня парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді України прийняти постанову 3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року. Згідно з проектом постанови, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Фінансуватися чергові вибори мають з державного бюджету. Нагадаємо, очікується, що одночасно з черговими місцевими виборами пройдуть перші місцеві вибори голів та депутатів сільських, селищних, міських рад усіх 1470 новоутворених територіальних громад, а також депутатів районних рад у новостворених районах. Ці вибори своєю постановою має призначити Центральна виборча комісія. Джерело: https://decentralization.gov.ua
  • Мінрегіон підготував пропозиції змін до податкового законодавства, які розширять можливості нарощування надходжень до місцевих бюджетів. Пропозиції підготовлені в контексті реалізації завдань фінансової децентралізації і базуються на основоположному документі реформи -  Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про це повідомили в Офісі підтримки реформ при Мінрегіоні. Нагадаємо, запроваджені у 2015 році перші кроки фінансової децентралізації забезпечили суттєве зростання місцевих бюджетів. Якщо до реформи, у 2014 році, власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 млрд грн, то вже у 2015 році цей показник склав 98,2 млрд грн, у 2016 році – 146,6 млрд грн, у 2017 році – 192,7 млрд грн, у 2018 році – 234,1 млрд грн., у 2019 – 275 млрд грн. Серед основних бюджетоутворюючих податків для громад став податок на доходи фізичних осіб. 60% ПДФО у 2015 році держава передала на рівень спроможних громад. Сьогодні Мінрегіон пропонує для широкого громадського обговорення наступні кроки фінансової децентралізації (проект закону ЗАВАНТАЖИТИ): зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам відновлення індексації нормативно-грошової оцінки землі Зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб Як є сьогодні: платники податків, які розташовані на території громади, і які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачують ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури (за основним місцем обліку). З точки зору чинного податкового законодавства - це не є порушенням, оскільки податок на доходи фізичних осіб податковими агентами було нараховано, задекларовано, утримано та перераховано до бюджету. Пропонується: внести зміни до Податкового кодексу і ними врегулювати питання сплати ПДФО відокремленими та структурними підрозділами підприємств, які розташовані на іншій, ніж юридична особа, території. Зокрема, пропонується доповнити відповідні статті Податкового кодексу України повним переліком всіх видів підрозділів, які може мати суб’єкт господарювання – юридична особа згідно зі ст.64 Господарського кодексу України, і які провадять свою діяльність на іншій території, ніж така юридична особа, а також шляхом внесення змін до статті 127 Податкового кодексу встановити відповідальність за порушення порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів. Спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів Як є сьогодні: рутинний процес: 1) фінансове навантаження - місцеві ради створюють постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, а їх виконавчі органи - створюють у своєму складі структурні підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів; 2) тривалість в часі – Закон про регуляторну політику зобов’язує регуляторні органи дотримуватися визначеної цим Законом процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів. Така процедура передбачає: розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; підготовку проекту регуляторного акту; підготовку аналізу його регуляторного впливу; опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту; безпосереднє оприлюднення проекту разом а аналізом регуляторного впливу; роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань, круглих столів тощо); прийняття регуляторного акту; офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту; проведення відстеження результативності регуляторного акту; підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту. ХОЧА повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів чітко регламентовані нормами Податкового кодексу України. Ним визначені елементи місцевих податків і зборів, граничні ставки місцевих податків і зборів, порядок їх запровадження та сплати на відповідній території. Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися визначеного Податковим кодексом порядку і не можуть запроваджувати норми, які ним не встановлені. Тобто, прийняття рішень про місцеві податки і збори не створює нових адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і також не може призвести до прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. Пропонується: не застосовувати вимоги законодавства про регуляторну політику до рішень про місцеві податки і збори. Спрощення процедури запровадження місцевих податків і зборів дасть можливість органам місцевого самоврядування зменшити витрати людських та фінансових ресурсів та підвищити ефективність їх використання для виконання інших важливих завдань. Розширення повноважень ОМС стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів Як є сьогодні: чинним законодавством не в достатній мірі врегульовано питання щодо ефективного контролю за виконанням платниками своїх податкових зобов’язань, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів. Податковим кодексом визначено, що функцією державних податкових інспекцій є сервісне обслуговування платників. Тобто питання, пов’язані з адмініструванням податків та зборів, залишаються поза увагою податкових інспекцій. Пропонується: надати органам місцевого самоврядування повноваження в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Це питання можливо вирішити шляхом закріплення за органами місцевого самоврядування працівників податкових органів, які б забезпечували виконання фіскальної функції на території відповідної ОМС (або на територіях кількох ОМС). Скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам Як є сьогодні: пунктом 284.4. статті 284 Податкового кодексу України плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25% податку (75% - це пільга). Це надає необґрунтовані фінансово-економічні преференції таким підприємствам. Пропонується:  скасувати таку пільгу. Щодо індексації нормативно-грошової оцінки землі Як є сьогодні: пунктом 289.1. статті 289 Податкового кодексу України встановлено, що для визначення розміру податку та орендної плати за землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Але, Законами України № 2245 від 07.12.2017 та № 2628 від 23.11.2018 було встановлено, що на період 2017-2023 років індексація нормативної грошової оцінки здійснюється один раз на 7 років. Це негативно впливає на надходження до місцевих бюджетів і не стимулює органи місцевого самоврядування до нарощування їх дохідної бази. Пропонується: відновити індексацію нормативно-грошової оцінки землі «Розроблений Мінрегіоном законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.  Ми винесли його на громадське обговорення. Переконаний, що всі сьогодні зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування, у зміцненні його фінансових м’язів, тому ми розраховуємо на підтримку всіх сторін – і місцевого самоврядування, і Мінфіну, і парламенту», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. Раніше Мінрегіон виніс на громадське обговорення нові редакції законопроектів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Днями парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. Джерело: https://decentralization.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda