Кельменецька районна рада

Чернівецької області

 Р І Ш Е Н Н Я

XVII сесія VІІ скликання

___________________________________________________________

28 вересня 2018 року № 332.17-7/18

Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Кельменецького району на 2018 - 2019 роки.

Відповідно до ч.2 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги, а також підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, особливо серед вразливих верств населення Кельменецького району, враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Програму правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Кельменецького району на 2018 – 2019 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації, при уточненні показників районного бюджету на 2018 рік та формуванні бюджету на наступний рік передбачити необхідні кошти на фінансування заходів Програми в межах наявних можливостей.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації І.Урсуляка та комісію з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності.

Голова районної ради                                                           В.Ілаш

              

         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

     рішення XVII сесії Кельменецької

     районної ради VII скликання

     № 332.17-7/18 від 28 вересня 2018р.

ПРОГРАМА

правової освіти та надання безоплатної правової допомоги

населенню Кельменецького району

на 2018 – 2019 рік

  1. 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення голови районної державної адміністрації

   № 8-У від 08.08.2018р.

3.

Розробники Програми

Співвиконавець

Відділ агропромислового та економічного   розвитку районної державної адміністрації

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

4. Учасники Програми

1. Кельменецька районна державна адміністрація

2.Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

5. Термін реалізації Програми 2018 -2019 роки.
6. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Районний бюджет
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (грн.) 20000
8. бюджетних коштів (грн.): 20000

9.

коштів районного бюджету (грн.)

2018 р. - 10000

2019р. - 10000

10. Основні джерела фінансування Районний бюджет

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Стаття 57 Конституції України забезпечує право громадян України на доступ до правової інформації, а стаття 59 – передбачає, що кожен має право на правову допомогу, а в окремих випадках така допомога має надаватися безоплатно. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає, що безоплатна правова допомога надається визначеним категоріям громадян, зокрема малозабезпеченим верствам населення, дітям-сиротам, ветеранам війни тощо, через мережу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   Фінансування безоплатної правової допомоги здійснюється згідно ст. 29 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» за рахунок видатків Державного бюджету України , місцевих бюджетів та інших джерел.

Кельменецький район відноситься до юрисдикції Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцевий центр), який розташований в смт. Кельменці по вул. Жукова, 9, основними завданнями якого є надання правової інформації, консультацій та роз’яснень, доступ до електронних сервісів Міністерства Юстиції України, надання допомоги у забезпечені доступу до вторинної правової допомоги. Згідно Локального плану заходів працівники центру забезпечують роботу виїзних консультаційних пунктів на базі сільських рад, районного центру зайнятості, управлінні праці та соціального захисту Кельменецької районної державної адміністрації, Кельменецького відділення обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України та інших установ.

Наразі існує проблема низької поінформованості населення про те, що відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» вони мають право звертатися з письмовими зверненнями чи на прийом, для отримання необхідної первинної правової допомоги, в органи місцевого самоврядування та до інших суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги, а також на отримання безоплатної вторинної правової допомоги за рахунок держави у місцевому центрі.

У районі є труднощі з доступом до якісної безоплатної правової допомоги, в поєднанні з низькою правовою обізнаністю громадян про свої конституційні права. За результатами аналізу звернень мешканців району до місцевого центру правової допомоги, з часу створення ( 2015 р.) звернулись 4638 осіб за отриманням безоплатної правової допомоги, з них 428 особи отримали безоплатну вторинну правову допомогу, а саме цим особам надано допомога в складанні процесуальних документів та представництва в суді в різних інстанціях.   Результатом роботи місцевого центру правової допомоги є захист та відновлення порушених прав осіб, які звернулися за правовою допомогою.

Програма правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Кельменецького району на 2018 - 2019 роки, передбачає створення належних умов доступу до правосуддя шляхом належної організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та здійснення комплексу заходів правового, організаційного характеру.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, а також підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, подолання правового нігілізму, особливо серед вразливих верств населення.

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ.

Основними завданнями Програми є:

-         проведення інформаційно-роз’яснювальної компанії серед суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, адвокатів, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та інших суб’єктів права на безоплатну первинну правову допомогу;

-         створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги;

-         висвітлення у засобах масової інформації актуальних правових питань, роз’яснення актів законодавства та практики їх застосування;

-         забезпечення жителям району належний доступ до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги;

-         широке інформування населення про правову політику;

-         забезпечення доступу до джерел правової інформації;

-         здійснення заходів щодо підвищення правової освіти та культури;

-         надання можливості отримання малозабезпеченим жителями району у разі їх звернення за захистом порушених прав матеріальної допомоги для сплати судового збору.

                                         4.1 Показники продукту.

№ п/п

        

               Назва показника

одиниця

2018р.

2019р.

Всього за період дії програми
1 Кількість тематичних заходів просвітницького характеру одиниця    4    4        8
2 Кількість інформаційних брошур, стендів, білбордів одиниця    2    3        5
3 Кількість публікацій інформаційних матеріалів на сайтах, оголошення на радіо, газетні публікації одиниця      6    12        18
4 Кількість відшкодувань сплати судового збору одиниця    10    10        20
II Показники     ефективності   програми
1 Середня вартість однієї газетної публікації тис.грн

   0,5

   0,5

   1,0

2 Середня вартість виготовлення брошур тис.грн

0,005

0,005

0,010

3 Середній розмір відшкодування судового збору на одну особу тис.грн

0,740

0,740

1,480

III Показники   якості     Програми
1 Рівень інформування населення щодо доступу до безоплатної первинної та вторинної допомоги % 100 100 100
2 Покращення матеріального становища малозабезпечених верств населення у разі їх звернення стосовно відшкодування сплаченого судового збору % 100 100 100

                             4.2. Ресурсне забезпечення Програми.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

етапи виконання програми

тис. грн

Всього
2018 рік 2019 рік
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 10,0 10,0 20,0
державний бюджет - - -
районний бюджет 10,0 10,0 20,0
кошти не бюджетних джерел - - -

5. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

з/п Найменування заходів Відповідальні виконавці Термін виконання

Кошти

тис.грн.

1

Тематичні заходи просвітницького характеру:

- правові читання в бібліотеках, в школах, ВНЗ, лікарнях (до свят Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня юриста, тиждень права).

- проведення конференцій, семінарів, лекцій з питань підвищення рівня правової культури населення.

- започаткування відкритих дискусій та право роз`яснювальної роботи для ОМС та ОВВ з проблемних питань, із залученням кваліфікованих фахівців-практиків у галузі права.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Не менше 1 разу на квартал Коштів не потребує
2

Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів для жителів району.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Щоквартально

Коштів не потребує
3 Виготовлення інформаційних брошур, стендів, білбордів із емблемою Кельменецької районної державної адміністрації та Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

За потреби

на протязі

2018 – 2019 р.

2018р.-0,6

2019р.-0,6

4 Інформування населення про правову політику держави та чинне законодавство шляхом вуличного інформування та поширення інформаційних матеріалів у громадських приймальнях та установах всіх форм власності.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

районна державна адміністрація

1 раз на місяць Коштів не потребує
5

Донесення інформації через партнерів:

-         публікація інформаційних матеріалів на сайтах.

-         оголошення на радіо (короткі оголошення).

-         газета (створення нових рубрик).

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, районна державна адміністрація, районна рада, РКДЗМІ КРГ «Рідне слово»,     КП редакція Кельменецького районного радіомовлення.

1 раз на квартал

2018р.-2,0

2019р.-2,0

6

Налагодження співпраці з органами виконавчої влади (ОВВ) та органами місцевого самоврядування (ОМС) для консолідації зусиль у вирішенні проблемних питань:

- надання методичних рекомендацій ОМС та ОВВ.

- обмін досвідом.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

районна державна адміністрація

Постійно Коштів не потребує
7 Надання онлайн консультацій на базі Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги За потреби Коштів не потребує
8

Виїзний прийом громадян – пункт доступу до БПД за попередньо затвердженим   графіком, на базі приймальні Кельменецької районної державної адміністрації ,   сільських рад, місцевого центру зайнятості, ЦНАП.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

районна державна адміністрація

Згідно графіка Коштів не потребує
9

Сплата судового збору для

жителів Кельменецького району.

*за розрахунок взято судовий збір за подання позовної заяви фізичною особою в сумі - 740 грн.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

За потреби

2018р.-7,4

2019р.-7,4

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Передбачає поетапне виконання заходів щодо реалізації Програми на 2018 – 2019 р. та можливість внесення необхідних корективів.

Відповідальним виконавцем Програми є Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Звіт про виконання програми заслуховується на засіданні профільної постійної комісії районної ради один раз на рік.

Керуючий справами                                                                             Л.Світла.

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Президент України підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. «Ключовий момент, без якого децентралізація не може бути в Україні завершена, це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності», – сказав він. Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку. Загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  • 15 жовтня, Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області: - «червона зона» – місто Чернівці, місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони; решта районів області залишаються у «помаранчевій зоні». Нове зонування почне діяти із понеділка, 19 жовтня.
  •   Фахівці Міністерства розвитку громад та територій спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні підготували відповіді на питання, які найчастіше цікавлять учасників реформи. Які повноваження нових РДА та районних рад, порядок їх ліквідації та реорганізації? Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді?Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Відповіді на ці та інші питання шукайте в цьому матеріалі. ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Які повноваження нових РДА? До прийняття нових редакцій залишаються чинними закони «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», яким визначено повноваження МДА (як ОДА так і РДА). Повноваження РДА також визначені галузевим законодавством у сферах ЖКГ, містобудування, освіти, охорони здоров’я, земельних відносин тощо. Отже, нові РДА повинні виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Разом з тим Мінрегіоном розроблено проект нової редакції ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», в якому пропонується новий підхід до розподілу повноважень РДА. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12851). Зокрема, РДА здійснюватимуть повноваження щодо: забезпечення виконання окремих повноваження місцевого самоврядування; здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; забезпечення законності на відповідній території. Який порядок ліквідації, реорганізації РДА ліквідованих районів? Чинним законодавством не визначено суб’єкта, наділеного повноваженнями ліквідовувати чи реорганізовувати и РДА. З метою врегулювання даного питання Мінрегіоном в пакетів з проектом Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» було подано та КМУ схвалено і зареєстровано у ВРУ проект Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-Д). Профільним Комітетом ВРУ даний законопроект доопрацьовано та зареєстровано проект Закону за реєстр. № 3651-Д, відповідно до якого порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали РДА, що припиняються, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідні РДА, їхні структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, реорганізуються в межах граничної чисельності, умов оплати праці працівників і норм витрат, встановлених Кабінетом Міністрів України. Наразі Мінрегіоном спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляються покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації РДА, які найближчим часом будуть оприлюднені.  ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОННИЙ РІВЕНЬ: Які повноваження у нових районних рад? До прийняття нової редакції залишається чинним ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким у статті 43 визначено повноваження районних і обласних рад. Нові районні ради мають виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Варто зазначити, що ВРУ прийнято ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (реєстр. № 3614), яким суттєво переглянуто склад доходів та видатків районних бюджетів. Зокрема, 60% ПДФО, які раніше зараховувались до районних бюджетів, буде передано до місцевих бюджетів територіальних громад. Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Саме тому, з метою впровадження оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів  Мінрегіоном розроблено проект нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12850). Зокрема, законопроектом розмежовано повноваження районних і обласних рад. У статті 38 законопроекту визначено сферу компетенції районної ради. Якщо коротко, то це повноваження щодо: забезпечення організації роботи ради, затвердження районного бюджету, звітів про його виконання, затвердження місцевих програм, управління майном спільної власності територіальних громад району (до передачі територіальним громадам).   Який порядок ліквідації, реорганізації районних рад у ліквідованих районах? Чинним законодавством не визначено чіткого механізму ліквідації чи реорганізації районних рад у зв’язку з затвердженням нового АТУ.   Дане питання також врегульовано в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів» (реєстр. № 3651-Д). Серед іншого законопроектом передбачено, що: повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідованих районів), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі — новоутворених районів); з дня набуття повноважень районною радою, здійснюється реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району; районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, якщо інше не передбачено цим Законом; під час проведення реорганізації юросіб – районних рад повноваження з управління справами юридичних осіб, що припиняються, здійснює комісія з реорганізації. Наразі Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації районних рад, які найближчим часом будуть оприлюднені.  Чи можна вже сьогодні, не чекаючи виборів, передавати спільне майно територіальних громад у комунальну власність громади? Так можна, відповідно до пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, процес передачі майна, що знаходиться в управлінні районних рад не прив’язаний до місцевих виборів та районна рада спільно з сільськими, селищними, міськими радами району може розпочати відповідну процедуру. З детальним роз’ясненням стосовно передачі майна спільної власності територіальних громад району відповідним сільським, селищним, міським радам можна ознайомитись на порталі «Децентралізація». Як розподіляється майно, яке знаходиться у спільній власності громади району, між декількома новоствореними ОТГ в цьому районі? Законодавство не передбачає розподілу майна спільної власності територіальних громад. Згідно чинного законодавства, районні ради можуть передати до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також законопроектом № 3651-Д пропонується визначити, що нові районні ради району після припинення реорганізованих районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати до комунальної власності територіальних громад окремі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізація при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо передачі майна спільній власності громади району, які найближчим часом будуть оприлюднені. Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (законопроект реєстр. № 3614) передано значну частку  доходів районних бюджетів на базовий рівень – до місцевих бюджетів територіальних громад (зокрема, 60% ПДФО). Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Отже, районні лікарні також передаватимуться на утримання сільських, селищних, міських рад. Звертаємо увагу, що мова йде про утримання приміщень. Адже фінансування медичних послуг, заробітних плат медичним працівникам здійснюватиметься з державного бюджету через НСЗУ. Що будуть робити штатні працівники ліквідованих районних рад після перших проведених сесій у нових райрадах? Вивільнення працівників відбуватиметься згідно ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України. Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді? Законопроект № 3614, який прийнято ВРУ, передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1469 територіальних громад, території яких уже затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Законодавчим актом, зокрема, пропонується розмежувати дохідні і видаткові джерела надходження між районними та місцевими бюджетами, скасувати спрямування надходжень від ПДФО до районних бюджетів та виключити районний рівень із системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Формування районних бюджетівздійснюватиметься за рахунок: ► власних доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада, плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА, орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами) інші доходи. ► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів. Крім того, розглядається питання фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників з державного бюджету. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ: Який механізм реорганізації сільських, селищних рад, які увійшли до складу громади на підставі розпорядження КМУ? Відповідно до Законопроекту 3651-Д, в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої була затверджена Кабінетом Міністрів України (далі – сформована територіальна громада), закінчуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких увійшли до території сформованої територіальної громади, (далі – розформовані територіальні громади). Після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами (далі – ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною сформованою територіальною громадою (далі – новообрана рада), персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу. Сформована територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громад. З дня набуття повноважень новообраною радою здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою. З дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету новообраної ради. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим пунктом. Реорганізація юридичних осіб – органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. Під час проведення реорганізації юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою. Сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються. У який спосіб обирається, затверджується староста у нових громадах? Верховною Радою України прийнято Закону України від 16.07.2020 № 805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон). Законом, серед іншого, внесено зміни до Виборчого кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280), якими передбачено що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Згідно з частиною третьою статті 54-1 Закону № 280 порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Таким чином, сільська, селищна, міська рада в своєму регламенті або Положенні про старосту може більш детально визначити порядок подання кандидатури та затвердження старости радою. Чи можуть сільські, селищні, міські ради затверджувати старост? Можуть, у порядку визначеному статтею 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Чи поширюється Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на новоутворені громади, вибори в яких відбудуться 25.10.2020 в частині реорганізації ОМС? Ні, не поширюється. Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Відповідно до Законопроекту №3651-Д, бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. При цьому, новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, що припиняються. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють: відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій територіальних громад; сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda