КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XVІ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

              

22 червня 2018 року   № 305.16-7/18

Про затвердження статуту

комунального некомерційного підприємства

«Кельменецький районний центр первинної

медико-санітарної допомоги»

Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до: статей 53, 57, 58, 78, 137 Господарського кодексу України; статей 87-89, 102, 104, 107-109 Цивільного кодексу України; Законів України: «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; рішення XV сесії районної ради VII скликання від 23.03.2018р. № 277.15-7/18, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити статут комунального некомерційного підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради (юридична адреса: Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул.Сагайдачного,77) згідно з додатком 1 до цього рішення.

    2. Керівнику комунального некомерційного підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» провести необхідні заходи щодо здійснення державної реєстрації вказаного вище підприємства в порядку, визначеному законодавством.

     3.Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради, що додається (додаток 2).

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності.

      

Заступник голови районної ради                                     А. Горобець

                                                                                                                                     Додаток 1

                                                           «Затверджено»

                                                                                   рішення XVI сесії районної ради

                                                   VII скликання

                                                                                          від 22 червня 2018 року   № 305.16-7/18

Статут комунального некомерційного підприємства

«Кельменецький районний центр первинної

медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради

  1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради (надалі – Підприємство) є комунальним закладом охорони здоров’я – унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає необхідних заходів із профілактики захворювань та підтримання громадського здоров’я.

   1.2. Підприємство створене шляхом перетворення комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на підставі рішення XV сесії Кельменецької районної ради VII скликання від 23.03.2018 року № 277.15-7/18 у комунальне некомерційне підприємство, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 36750153).

   1.3.Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району і належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району .

   1.4. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селища Кельменецького району, а Засновником та Органом управління майном - Кельменецька районна рада (надалі – Засновник). Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику.

   1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

   1.6. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.5 цього Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

   1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевої райдержадміністрації, Засновника та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

   2.1. Найменування Підприємства :

повне - комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради;

скорочене - КНП «Кельменецький РЦПМСД».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: смт Кельменці, вул. Сагайдачного,77.

Юридична адреса Підприємства: Україна, 60100, Чернівецька область, смт Кельменці, вул. Сагайдачного,77.

  1. 3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

   3.1. Підприємство створене з метою надання первинної медичної допомоги та здійснення медичного обслуговування населення, яке постійно проживає чи перебуває на території Кельменецького району, а також вжиття заходів для профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

   3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Кельменецькому районі та шляхів їх вирішення;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Кельменецького району;

- визначення потреби структурних підрозділів та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за відповідними договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Кельменецького району;

- інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

   3.3 Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

  1. 4.ПРАВОВИЙ СТАТУС

   4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

   4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на праві оперативного управління згідно укладеного із Засновником договору.

   4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання відповідних послуг за тарифами, що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

   4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

   4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

   4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

   4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути стороною, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

   4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

   4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

  1. 5.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ.

   5.1. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому після перетворення, вартість яких відображається у його самостійному балансі.

   5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством.

   5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

   5.3.1. Комунальне майно, передане йому відповідно до рішення Засновника   згідно укладеного договору оперативного управління та інших органів місцевого самоврядування;

   5.3.2. Кошти місцевих бюджетів (Бюджетні кошти);

   5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти, одержані від надання послуг;

   5.3.4. Цільові кошти та кошти, що надходять на виконання програм соціально-економічного розвитку району, програм розвитку медичної галузі;

   5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

   5.3.6. Кредити банків;

   5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

   5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

   5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством.

   Вилучення майна Підприємства можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

   5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 43372,00 грн. (сорок три тисячі триста сімдесят дві гривні 00 копійок), в т.ч.: по рахунках 1016/0 та 1016/1 (інвентар, прилади) – 31312,00 грн., по рахунку 1017 (багаторічні насадження) – 12060,00 грн. (згідно додатку 1 до передавального акта станом на 01.06.2018 року).

   5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

   5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів Засновника.

   5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

   5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України з обмеженнями, встановленими для неприбуткових підприємств.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

   6.1. Підприємство має право:

   6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

   6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

   6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

   6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.

   6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

   6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, в т.ч. вторинного та третинного рівня, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

   6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

   6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

   6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

   6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

   6.3. Обов’язки Підприємства:

   6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (первинної допомоги) в Кельменецькому районі.

6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

   6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

                                             7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

   7.1. Управління Підприємством здійснює Засновник.

   7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює Директор (головний лікар), який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Засновника відповідно до вимог чинного законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

     Спостережна рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Спостережної ради, організація діяльності та порядок призначення членів Спостережної ради затверджується рішенням Засновника.

   7.3. Засновник:

   7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

   7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

   7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

   7.3.4. Укладає і розриває контракт з Керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

   7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно Власника, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

   7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,селища Кельменецького району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

   7.3.7. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом Керівника Підприємства.

   7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс;

   7.4. Місцева районна державна адміністрація укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

   7.5. Керівник Підприємства:

   7.5.1. Діє без довіреності від його імені та представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

   7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

   7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

   7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності його діяльності, якість послуг, що надаються, використання наданого на праві оперативного управління майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

   7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

   7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

   7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

   7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

   7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

   7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

   7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

   7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

   7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

   7.5.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

   7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному законодавством.

   7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

   7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

   7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та його контрактом із Засновником.

   7.6. З метою сприяння діяльності при Підприємстві рішенням Керівника може бути утворена Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання Опікунської Ради регулюються Положенням, яке затверджується наказом Керівника.

   7.7. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

   7.8. У разі відсутності Керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує заступник чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

   8.1. Структура Підприємства включає:

   8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

   8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

   8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько- акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

   8.2. Структура, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються його Керівником.

   8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Керівником.

   8.4. Штатну чисельність Підприємства Керівник визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

   9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в його управлінні через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально- культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

   9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

   9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

   9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

   9.5. Право укладання колективного договору надається Керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

   9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

   9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

   9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

   10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством України.

   10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам згідно вимог законодавства.

   10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

   10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

   10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

   11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

   11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

   11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

   11.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

   11.6. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

   11.7. Всі питання, що не передбачені цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

   12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту або окремих його норм у новій редакції.

   12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Керуючий справами                                                                                   Л.Світла

                                                                                                                 Додаток 2                                                  

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                рішення XVI сесії районної радиVII скликання

                                                               від 22 червня 2018 року   № 305.16-7/18

                               

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ   ТА АКТИВІВ   КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

до правонаступника КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради, у складі:

Голова комісії:

Дмитрук Дмитро Іванович,  головний лікар КЗ «Кельменецький РЦПМСД».                                

Заступник голови комісії:

Ковтун Ніна Романівна, головний бухгалтер КЗ «Кельменецький РЦПМСД».    

Секретар комісії :

Назарчук Олеся Григорівна, бухгалтер КЗ «Кельменецький РЦПМСД».    

Члени комісії:

Потерейко Роман Володимирович, начальник юридичного відділу                                                      

                                                                  виконавчого апарату районної ради.

                                                                         

Карапчієвська Марія Миколаївна,   начальник фінансового управління                                                        

                                                                  районної державної адміністрації.

Присакар Світлана Миколаївна,     депутат районної ради,начальник відділу                        

                                                             Комунальної власності виконавчого                  

                                                                 апарату районної ради.

Кувіла Віктор Іванович,                     депутат районної ради,член постійної                        

                                                             комісії районної ради з питань              

                                                                агропромислового комплексу,

                                                            регулювання земельних відносин та

                                                             охорони навколишнього природного

                                                             середовища.

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України та рішенням XV сесії Кельменецької районної ради VII скликання від 23 березня 2018 року №277.15-7/18, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом   реорганізації переходять до   правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради, а саме:

№ п/п Назва рахунку балансу

Дані балансу

(грн, коп.)

Примітка

(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

Актив Пасив
1 2 3 4 5
1. Малоцінні необоротні матеріальні активи - -              -
2. Балансова (залишкова) вартість - 359506,00 Додаток 2
3. Знос - 359436,50 Додаток 2
4. Первісна вартість 718942,50 - Додаток 2
5. Основні засоби - -              -
6. Балансова (залишкова) вартість - 2128596,82 Додаток 1
7. Знос - 9794216,29 Додаток 1
8. Первісна вартість 11922813,11 - Додаток 1
15. Запаси 395515,19 -

Додаток 3

16. Дебiторська заборгованiсть - - -
17. Інші кошти 42570,00 - Додаток 4
в тому числі:
Грошовi документи у нацiональнiй валютi 42570,00 - -
18. Реєстраційні рахунки 19991,71 - Додаток 5
19. Інші рахунки в казначействі - -                -
20. Витрати майбутнiх перiодiв розпорядникiв бюджетних коштiв

-

- -
21. Внесений капiтал розпорядникам бюджетних коштiв - 12641755,61 -
22. Цiльове фiнансування розпорядникiв бюджетних коштiв фонду - - -
23. Фiнансовi результати виконання кошторису звiтного перiоду 764813,61 - -
24. Накопиченi фiнансовi результати виконання кошторису 9665654,45 - -
25. Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками - 39952,50 Додаток 6
26. Розрахунки з бюджетом за податками i зборами - 142892,31 Додаток 6
27. Розрахунки iз загальнообов'язкового державного соцiального страхування - 141209,09 Додаток 6
28. Розрахунки за спецiальними видами платежiв - - -
29. Розрахунки iз заробiтної плати - 459041,14 Додаток 6
30. Розрахунки з профспілки - 8814,91 Додаток 6
31.

Зобов'язання за

  внутрiшнiми  

розрахунками

- 113035,28 -
32. Бюджетнi асигнування - - -
33. Доходи загального фонду - 2450673,00 -
34. Доходи спеціального   фонду - 2791,93 -
35. Видатки загального     фонду 2617737,85 -
36. Видатки     спеціального фонду 5780,14 -
37. Матерiальнi витрати - - -
38. Амортизацiя - - -
Всього 26153818,56 26153818,56 -

                                      

                                               Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п Назва рахунку позабалансового обліку

Дані балансу

(грн, коп.)

Примітка

(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

2 021 "Активи на відповідальному зберіганні" 6250,00 -
6 081 "Бланки суворого обліку" 30580,00

-

7 091 «Переданi (виданi) активи вiдповiдно до законодавства розпорядникiв бюджетних коштів» 0,00

-

Разом 36830,00 -

Примітка: додатки 1,2,3, 4,5,6 до передавального акта (додаються).

Крім того, до правонаступника – комунальне некомерційне підприємство «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради, передаються бухгалтерські та податкові документи в папках, а також вся організаційно-розпорядча документація, яка велась в комунальному закладі «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» згідно з додатками 7,8 (додаються).

   Комісія вчинила всі передбачені законодавством дії стосовно порядку реорганізації юридичної особи комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Голова комісії,

головний лікар

……………… Дмитрук Д.І.

Заступник голови комісії,

головний бухгалтер

……………… Ковтун Н. Р.

Секретар комісії,

бухгалтер

……………… Назарчук О.Г.

Члени комісії:

Начальник юридичного відділу

виконавчого апарату районної ради        

……………… Потерейко Р.В.

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації

……………… Карапчієвська М.М.

Начальник відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

……………… Присакар С.М.

Депутат районної ради, член постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

……………… Кувіла В.І.

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Мінцифри відповідатиме за формування пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку мережі ЦНАП. Уряд ухвалив відповідну постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України». Це очікувано призведе до надання субвенції для розвитку мережі ЦНАП та забезпечення доступу жителів територіальних громад до адміністративних та інших публічних послуг, а також досягнення інших цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Заступниця Міністра цифрової трансформації України Людмила Рабчинська підкреслила, що із урахуванням реформи адміністративно-териториторіального устрою Мінцифри зможе надавати фінансову підтримку з державного бюджету для покращення якості надання послуг ЦНАП. Ми  плануємо залучати та підтримувати активні громади, які мають бажання працювати, створювати і розвивати ЦНАП на своїх територіях.   Внесені зміни забезпечать: можливість підтримки територіальних громад у створенні належних сучасних ЦНАП; надання всім жителям територіальних громад однаково якісних та комфортних умов під час отримання адміністративних послуг; забезпечення надання послуг з доступу до сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, юридичних консультацій та інших супутніх послуг; надання державної фінансової підтримки з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг; забезпечення доступу жителів територіальних громад до адміністративних та інших публічних послуг, а також досягнення інших цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. 
  • Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 13165 осіб Станом на 21 вересня, на Буковині зафіксували 123 нових випадки зараження коронавірусом, про це повідомляє Чернівецька ОДА. Чернівці +53Кіцманський район +20Глибоцький район +20Новоселицький район +10Кельменецький район +10Сторожинецький район +7Сокирянський район +1Заставнівський район +1Герцаївський район +1 Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 13165 осіб. Також за останню добу 44 буковинців одужали від коронавірусу. Таким чином, вже 7605 осіб у Чернівецькій області здолали COVID-19.
  • При Міністерстві охорони здоров’я України створено робочу групу з впровадження електронного рецепта на лікарські засоби. Про це під час брифінгу 20 вересня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. “В планах роботи по даному напряму відпуск за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – 2021 рік; антибіотиків – 2022 рік; інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ, – починаючи з 2023 року”, – зазначив Максим Степанов. За його словами, така ініціатива була запроваджена міністерством через неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування, і як наслідок - погіршення здоров’я населення.  Ця проблема полягає не лише в недобросовісному виконанні аптечними закладами ліцензійних вимог (відпуск рецептурних ліків з аптек без рецепта лікаря), а й в небажанні деяких лікарів виписувати рецепти, як того вимагають відповідні правила. Це, у свою чергу, призводить до перекладання відповідальності за призначення ліків з лікарів на провізорів та знижує доступність лікарських засобів для населення. Джерело: https://www.kmu.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda