КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIX СЕСІЇ   VII СКЛИКАННЯ

    

21 грудня 2018 року № 368.19-7/18

Про затвердження районної комплексної

Програми забезпечення доступу жителів району

до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги

на 2019-2021 роки

       З метою покращення якості медичної допомоги другого рівня населенню Кельменецького району, впровадження нових інноваційних методів лікування на базі нової моделі ведення господарської діяльності в медичній галузі, керуючись ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення XV сесії районної ради VII скликання від 23 березня 2018 року № 276.15-7/18, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити  районну комплексну Програму забезпечення доступу жителів району

до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.

         2.Відповідальному виконавцю забезпечити реалізацію передбачених  Програмою  заходів.

         3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні показників районного бюджету на наступні роки передбачити необхідні кошти на фінансування заходів Програми в межах наявних можливостей.

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації І.Урсуляка та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів районної ради.

Голова районної ради                                                               В. Ілаш

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      рішення XIX сесії Кельменецької

                                                                                                 районної     ради   VII cкликання

                                                                                                 21 грудня 2018 року № 368.19-7/18

Районна комплексна Програма забезпечення доступу жителів району до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги на 2019- 2021 роки

1. Загальна характеристика                   

1. Ініціатор розроблення Програми  Комунальна установа  «Кельменецька центральна районна лікарня» 
2 Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Доручення голови Кельменецької районної державної адміністрації № 12-Ш від   20.11.2018 року
3 Розробник Програми Комунальна   установа  «Кельменецька центральна районна лікарня» 
4 Співрозробник програми Відділ агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації
5 Відповідальний виконавець Програми  Комунальне   некомерційне підприємство  «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради
6. Учасники Програми  Комунальне   некомерційне підприємство  «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради, Кельменецька РДА
7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Основними джерелами фінансування є кошти державного бюджету, районного бюджету, сільські та селищний бюджети
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

тис.грн.

156503,27

у тому числі бюджетних коштів:

тис.грн.

2019 рік 2020 рік 2021 рік
    52041,72 50793,33 53668,22
  Державний бюджет (субвенція) 43017,98 41352,84 43860,28
- коштів районного бюджету 8623,74 9040,49 9407,94
- коштів сільського та селищного бюджету 400,00 400,00 400,00
  1. Загальна характеристика Програми.

Районна комплексна Програма забезпечення доступу жителів району до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги   (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я.

Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню багатопрофільної спеціалізованої медичної допомоги мешканцям Кельменецького району. Крім того у Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційногопідприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради, здійснено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг.

Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» (надалі – Підприємство) здійснює господарську некомерційну діяльність, що не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямована на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Підприємство обслуговує 40275 осіб населення, в т.ч.: сільське населення району — 33094 чол., що становить 82,17% населення та смт. Кельменці — 7181 чол., що становить 17,83% населення.

Кількість штатних посад по НКП «Кельменецька центральна районна лікарня» становить 405 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                                        — 83,25 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищою медичною освітою                       — 171,0 од;

молодший медичний персонал               — 83,75 од.;

інші                                                           — 67,0 од.;

крім того спеціальний фонд (зубопротезне відділення) — 6,0 од.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності комунального некомерційногопідприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради є надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

У 2017 році за ініціативи Уряду та Міністерства охорони здоров’я України розпочався активний процес реформування медичної галузі. Протягом 4 кварталу 2016 року — 1 кварталу 2017 року на державному рівні прийнятий ряд нормативно-правових актів, які забезпечили старт реформам в галузі охорони здоров’я.

Першими етапами реформування, як визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказі Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року, розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», стали створення госпітальних округів та початок реорганізації закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційнімедичні підприємства.

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Кельменецького району визначено комунальне некомерційнепідприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради. На даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом, який забезпечено необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги.

За даними статистичної звітності поточного року за 9 місяців було проліковано 3842 пацієнтів у стаціонарі, проведено 478 оперативних втручань, проліковано 31 пацієнт у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, здійснено 17,37 тис. амбулаторних відвідувань. Проліковано 971 хворого в денному стаціонарі. Народилося 181 немовля. Виконання плану ліжко-днів склало 111,0%. Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів Підприємства та наявний резерв для надання висококваліфікованої медичної допомоги мешканцям Кельменецького району.  

  1. Мета Програми.

Основною метою діяльності Підприємства є:

-                          здійснення медичної практики, спрямованої на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення;

-                          здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я;

-                          іншої діяльності;

-                          розвиток медичної бази шляхом поліпшення технічного забезпечення.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися Підприємством.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

При даних умовах кошти медичної субвенції та місцевого бюджету на фінансування галузі охорони здоров’я районну будуть поділятися через новий, сучасний механізм закупівлі медичних послуг. Відбуватиметься перехід від фінансування постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо), до оплати за результат (тобто фактично пролікованих випадків або приписаного населення) закладам, які перетворюються на автономних постачальників цих послуг.

Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є забезпечення діяльності реорганізованих комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності комунальні некомерційні підприємства.

  1. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Кельменецького району.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

5.Завдання програми та результативні показники.

5.1.Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

тис. грн

             

Всього

2019

рік

2020

рік

2021

рік

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 52041,72 50793,33 53668,22 156503,27
Державний бюджет (субвенція) 43017,98 41352,84 43860,28 128231,1
районний бюджет 8623,74 9040,49 9407,94 27072,17
сільський та селищний бюджет 400,00 400,00 400,00 1200,00

5.2.Показники продукту.

№ п/п

Назва показника

одиниця

2019р.

2020р.

2021р.

Всього за період дії Програми
1 Кількість штатних одиниць од. 405 405 405  
2 Кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. 124 124 124  
3 Кількість ліжок денного стаціонару од. 31 31 31  
4 Кількість лікарських відвідувань од. 155057 155057 155057 465171
5 Кількість пролікованих хворих у стаціонарі од. 5793 5793 5793 17379
II Показники     ефективності   Програми
1 Кількість ліжко – днів у звичайних стаціонарах тис. 40,82 40,82 40,82  
2 Кількість ліжко – днів стаціонарах денного перебування тис. 7,068 7,068 7,068  
3 Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах од. 329 329 329  
4 Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування од. 228 228 228  
5 Середня тривалість лікування хворих у стаціонарі дн. 14 14 14  
III Показники   якості     Програми
1 Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях % 36,4 22,1 26,4  
2 Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях % 18,5 16,5 18,5  
3 Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком % 7,9 5,6 7,9  
4 Зниження показника летальності % 0,6 0,6 0,6  

    Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевих бюджетів ;

— коштів державного бюджету;

— надання підприємством платних послуг;

— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів Підприємством надається до УДКСУ в Чернівецькій області щоквартально.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

     Необхідний обсяг фінансування Програми з державного та місцевих бюджетів визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів на підставі затвердженого табеля оснащення  Підприємства.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

№ з/п Найменування Виконавець Термін виконання Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

2019р.

(тис.грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2020р.

(тис.грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2021р.

(тис.грн.)

Очікувані результати
1. Забезпечення необхідним обладнанням, автотранспортом, комп’ютерною технікою, створення комп’ютерної мережі, забезпечення доступу до мережі Інтернет, впровадження електронних реєстрів та телемедичного консультування КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Сільські та селищний бюджет

Районний бюджет

   6000,00

400,00

100,00

1500,00

-

400,00

100,00

1500,00

-

400,00

100,00

Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги, надійного і оперативного управління інформацією, впровадження новітніх технологій в медичну практику

2. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, витратними матеріалами та дизенфікуючими засобами для надання медичної допомоги населенню КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Районний бюджет

2090,00

500,00

2090,00

500,00

2090,00

500,00

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної невідкладної медичної допомоги
3. Комунальні послуги та енергоносії КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021 районний бюджет 4823,74 5240,49 5607,94 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
4. Забезпечення оплатою праці з нарахуваннями на заробітну плату КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Районний бюджет

30157,98

1000,00

32992,84

1000,00

35500,28

1000,00

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
5 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Районний бюджет

1200,00

500,00

1200,00

500,00

1200,00

500,00

Покращення умов роботи працівникам

КНП «Кельменецька ЦРЛ»

6

Придбання продуктів харчування

КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Районний бюджет

600,00

200,00

600,00

200,00

600,00

200,00

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
7

Оплата послуг (крім комунальних) - послуги зв”язку, послуги приватних мереж для систем безпровідного звязку, повірка медичної техніки, послуги системи безпеки, витрати на утилізацію відходів непридатних для вторинного використання, витрати на ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування, витрати на послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я ( водії, пожежна дружина, медичних працівників від СНІДу) , витрати на страхування автотранспорту та інше.

КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Районний бюджет

500,00

400,00

500,00

400,00

500,00

400,00

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
8 Забезпечення медичними препаратами для пільгових груп населення( діти до 3-х, УВВВ інші) КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Районний бюджет

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Підтримка пільгових груп населення медикаментами
9 Видатки на відрядження працівникам   ННП «Кельменецька ЦРЛ» КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

200,00 200,00 200,00 Диференціація заробітної плати з урахуванням відповідальності та кваліфікації працівників КНП «Кельменецька ЦРЛ»
10 Проведення оплати навчань персоналу НКП «Кельменецька ЦРЛ» КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

10,0 10,0 10,00 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
11 Виплата пільгової пенсій працівникам НКП «Кельменецька ЦРЛ» КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

200,00 200,00 200,00 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
12 Інші видатки – штрафи, пені КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

10,0 10,0 10,0 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальному закладі
13 Проведення зубопротезування пільговій категорії населення КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Районний бюджет

50,0

100,00

50,0

100,00

50,0

100,00

Підтримка пільгових груп населення
14

Забезпечення медичними препаратами

хворих на цукровий та нецукровий діабет

КНП «Кельменецька ЦРЛ» 2019-2021

Державний бюджет

Районний бюджет

1500,00

500,00

1500,00

500,00

1500,00

500,00

Підтримка населення медикаментами
  РАЗОМ       52041,72 50793,33 53668,22  

Програмою визначено такі основні завдання:

— отримання послуг з виготовлення правоустановчих документів підприємства;

— здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, у відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки Підприємства;

— удосконалення лікувального процесу;

— створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у Підприємстві;

— організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

— надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування;

— взяття та зберігання донорської крові;

— придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів , психотропних речовин і прекурсорів «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

— стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;

— проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

— монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування;

— професійна діяльність у сфері надання медичних послуг;

— впровадження нових методів лікування;

— участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Передбачає виконання заходів та реалізація Програми на 20192021 роки та можливість внесення необхідних корективів.

Відповідальним виконавцем Програми є КНП «Кельменецька центральна районна лікарня».

Звіт про виконання програми заслуховується на засіданні профільної постійної комісії та/ або сесії районної ради один раз на рік.

Керуючий справами                                                                                  Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Шановні жителі району! 20 лютого в Україні –  пам’ятний день щоб вшанувати подвиг учасників Революції гідності для увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Шість років тому  у нашій державі відбувалися величні та водночас трагічні події. Український народ об’єднався у спільному прагненні змінити країну заради кращої долі. Це звичайне і зрозуміле людське бажання було цинічно та безжально розстріляне кулями снайперів. Більше сотні загинули, тисячі отримали поранення. Герої Небесної Сотні своєю відданістю, небаченою жертовністю та мужністю змінили хід історії нашої держави – в ім’я незалежності, в ім’я відновлення людської гідності. Цього дня безмежно дякуємо і низько вклоняємося і тим героям, що полягли, і тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищають суверенітет та цілісність нашої України. Ваш подвиг є неоціненним для України, а пам'ять про полеглих героїв житиме вічно! Дорогою ціною постає Україна. Та незламними є український дух, наша генетична волелюбність та бажання жити у вільній, єдиній та міцній європейській державі. Слава Україні! Слава її Героям! Пам’ятаємо, дякуємо та низько вклоняємось за їх подвиг.
  • «Перед Мінрегіоном поставлені завдання щодо зміни основного способу поводження з побутовими відходами, збільшення частки вторинної переробки побутових відходів, впровадження «розширеної відповідальності виробника» та залучення інвестицій задля збільшення потужностей для перероблення побутових відходів», — заявила заступник начальника Управління благоустрою територій та комунального обслуговування – начальник відділу поводження з побутовими відходами Міністерства розвитку громад та територій України Людмила Полтораченко під час громадського обговорення Концепції державної політики по досягненню цілі 10.7 Програми діяльності КМУ «Українці відповідально поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір». За словами Полтораченко, щороку на полігонах та сміттєзвалищах захоронюється 9 млн тонн побутових відходів, які продукує населення України. Із загальної обсягу відходів, лише 2,5 % — це побутові відходи, які утворює кожен житель нашої країни. В той же час побутові відходи можуть бути джерелом: — вторинної сировини, яка здатна замінити природні ресурси при виготовленні продукції, матеріалів чи речовин; — енергії — вироблення електричної та теплової енергії з біогазу органічної складової побутових відходів та шляхом спалювання; — і лише 15% залишків, непридатних для перероблення, направляти на полігони. Щороку Україна втрачає близько 3 млн тонн вторинної сировини, що міститься у відходах, які потенційно можуть бути відновлені або повторно використані. Тому пропонується запровадити роздільне збирання та перероблення побутових відходів шляхом імплементації європейських принципів в українське законодавство, в тому числі «розширеної відповідальності виробника» та створити умови до демотивації захоронення побутових відходів та формування і функціонування територіальних кластерів. Для ефективної реалізації цілі Мінрегіон розробив проекти законів України «Про муніципальні відходи» та «Про упаковку та відходи упаковки». Прийняття цих законів надасть можливість впровадити принцип «розширеної відповідальності виробника» та принцип взаємодії ОМС з організаціями розширеної відповідальності виробників. Також міністерством заплановано: — розробити методологію і провести кластеризацію регіонів за територіальними, соціально-демографічними ознаками та принципом економічної ефективності; — визначити порядок взаємодії регіонів і громад при реалізації спільних інфраструктурних проектів з управління відходами; — створити умови для підвищення вартості та/або екологічного податку на захоронення; стимулювати генерацію зеленої енергії — видобуток біогазу з органічної частини побутових відходів шляхом встановлення вимог для будівництва метантанків на полігонах; — розробити технічні регламенти до компонентів побутових відходів. Людмила Полтораченко звернулась до учасників обговорення з проханням надавати пропозиції та зауваження для вдосконалення Концепції. З текстом Концепції та планом її реалізації можна ознайомитись ТУТ . Джерело: http://www.minregion.gov.ua/
  • 13 лютого в рамках серії публічних консультацій із громадськістю обговорили концепцію державної політики по досягненню Цілі 7.3. “Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи” Програми діяльності Кабінету Міністрів України.  Обговорення відбулося за участі заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, представників від Міжнародної організації праці, від Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Державного центру зайнятості, Державної служби України з питань праці, Спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань профспілок, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Конфедерації роботодавців України, Спілки Українських Підприємців, Європейської бізнес асоціації, Національної Асамблеї людей з інвалідністю України.  В рамках зустрічі зацікавлені сторони обговорили основні тенденцій у сфері зайнятості населення, а також пріоритети державної політики на ринку праці України. “Легалізація праці, скорочення тривалості пошуку роботи, збільшення продуктивності праці - наші основні пріоритети. Сьогодні продуктивність праці українців залишається нижчою, ніж у Польщі чи Словаччині. Це потрібно змінювати, тому зараз ми проводимо консультації із представниками різних галузей - наприклад, IT, аграрним бізнесом. Нам важливо отримати зворотній зв'язок, почути коментарі та пропозиції різних галузей та секторів”, - наголосила заступниця міністра Юлія Свириденко.   Наразі Мінекономіки працює над законопроектами, які мають на меті удосконалити трудові відносини, безпеку та охорону праці. Крім того, у 2020 році планується розширити перелік активних програм сприяння зайнятості населення та збільшити фінансування на реалізацію цих заходів.  Представники державних органів, присутніх на зустрічі, висвітлили такі питання як стратегія подальшого розвитку Державного центру зайнятості, Державної служби України з питань праці, оптимізація їх мережі та структури, впровадження новітніх цифрових технологій у роботу органів, а також шляхи забезпечення найефективнішої реалізації їх основних функцій. За словами директорки Державного центру зайнятості Ольги Макогон, профільна служба також зацікавлена у покращенні ситуації на ринку праці та змінах  нормативно-правової бази. За її словами, планується привести структури центрів зайнятості у відповідність до нової мережі ОТГ, оновити портал ДСЗ, запровадити електронну форму звітності і форму подання вакансій.   Також йшлося про посилення ролі Держпраці, про перші кроки по її реформуванню, комплексне оновлення персоналу та покращення процедур в Державній службі зайнятості. Учасники обговорення впевнені, що для того, щоб у людей була довіра до Держпраці варто зробити комплексне оновлення персоналу, підвищення рівня знань інспекторів та проводити переатестацію. Для того, щоб охопити найвразливіші верстви працівників (сфера будівництва, сільське господарство тощо) контроль за умовами праці буде здійснюватися секторально. Джерело: http://www.me.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda