КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XІХ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

21 грудня 2018 року № 362.19-7/18

Про затвердження Статуту

комунального некомерційного підприємства

«Кельменецька центральна районна лікарня»

Кельменецької районної ради

Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до: статей 53, 57, 58, 78, 137 Господарського кодексу України; статей 87-89, 102, 104, 107-109 Цивільного кодексу України; Законів України: «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; на підставі рішення XV сесії районної ради VII скликання від 23.03.2018р. № 276.15-7/18; відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням XV сесії районної ради VII скликання від 23.03.2018р. № 275.15-7/18, враховуючи висновки постійних комісій районної ради: з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності; з гуманітарних питань, сімї, молоді та соціального захисту населення; комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, районна рада

ВИРІШИЛА:

     1.Затвердити статут комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради (юридична адреса: Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул.Сагайдачного,75) (надалі-Статут) згідно з додатком 1 до цього рішення.

     2.Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня» до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради, що додається (додаток 2).

     3.Враховуючи особисту згоду, призначити Дудко Майю Володимирівну на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради шляхом переведення її з посади головного лікаря комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня» на термін, визначений у контракті з нею від 01.03.2016 року №04-15/04.16, відповідно уклавши додаткову угоду щодо вказаних змін.

   4. Керівнику комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» провести необхідні заходи щодо здійснення державної реєстрації вказаного вище підприємства в порядку, визначеному законодавством.

      5.Визначити, що до призначення   медичного директора вказаного вище закладу охорони здоров’я, функції якого визначені в Статуті, виконує директор комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради.

  6.Надати право голові районної ради оголосити проведення з 01.03.2019 року конкурсного відбору на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради та утворити для проведення вказаного конкурсу конкурсну комісію попередньо погодивши її персональний склад з постійною комісією районної ради з гуманітарних питань, сімї, молоді та соціального захисту населення.

     7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності (Панкевич О.О.)

Голова районної ради                                     В.Ілаш

                                                                                                                                  

                                          

                                                  

                                               Додаток 1

                       Затверджено

                       рішення ХІХ сесії районної ради

                                                                                                               VII скликання

                                                                                                       21 грудня 2018р. № 362.19-7/18

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КЕЛЬМЕНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради (надалі – Підприємство) є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України  та цим Статутом.

1.2. Підприємство створене шляхом перетворення комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 02005674) на підставі рішення XV сесії Кельменецької районної ради VII скликання від 23.03.2018 року № 276.15-7/18 і є правонаступником усього її майна, що перебуває на балансі, всіх її прав та обов’язків.

1.3. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району і є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.

1.4.Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селища Кельменецького району, а Засновником та Органом управління майном - Кельменецька районна рада (надалі – Засновник). Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

1.6. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.5 цього Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями Засновника та цим Статутом.

2.НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради.

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Кельменецька ЦРЛ».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 60100, Чернівецька область, смт Кельменці, вул. Сагайдачного,75.

Юридична адреса Підприємства: 60100, Чернівецька область, смт Кельменці, вул. Сагайдачного,75

 1. 3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Підприємство створене з метою надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та здійснення медичного обслуговування населення, яке постійно проживає чи перебуває на території Кельменецького району та Східного Госпітального округу.

3.2.Відповідно до поставленої мети предметом діяльності КНП «Кельменецька ЦРЛ» є:

-створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

-надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

-надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

-організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

-організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

-взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

-направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатност, проведення профілактичних оглядів;

-зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

-закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;

-моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

-участь у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо ведення здорового способу життя;

-забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

-забезпечення потреби структурних підрозділів Підприємства у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для надання населенню доступної, своєчасної та якісної медичної допомоги;

-організація та проведення круглих столів, семінарів тощо;

-здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, то він отримується Підприємством самостійно у визначеному законодавством порядку.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України, якщо це не суперечить його основній діяльності.

 1. 4.ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує її відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником. Підприємство самостійно організовує надання відповідних послуг за тарифами, що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, може мати рахунки в Державному казначействі України та установах банків.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Засновник не відповідає за зобовязання Підприємства, а підприємство не відповідає за зобовязання Засновника, крім випадків, передбачених законодавством.

 1. 5.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому після перетворення, вартість яких відображається у його самостійному балансі.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству Засновником відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого та державного бюджету (Бюджетні кошти);

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти, одержані від надання послуг;

5.3.4. Цільові кошти та кошти, що надходять на виконання програм соціально-економічного розвитку району, програм розвитку медичної галузі;

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.6. Кредити банків;

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів навиконання програм соціально-економічного розвитку району, програм розвитку медичної галузі;

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;

Вилучення майна Підприємства можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством України за рішенням Засновника.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить 6624550,38 (Шість мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 38 копійок), а саме будівлі, споруди та передавальні пристрої по рахунку 1013 згідно додатку 1 до передавального акту.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів Засновника.

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8.Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України з обмеженнями, встановленими для неприбуткових підприємств.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Обовязки Підприємства:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.4. . Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Кельменецькому районі.

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.6. Розробляти та реалізовувати фінансовий план, кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 1. 7.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління Підприємством здійснює Засновник.

7.2. Керівництво Підприємством:

7.2.1. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством, яке є закладом охорони здоров’я здійснює Директор, який керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу.

7.2.2. Керівництво закладом охорони здоров’я з питань медичної діяльності здійснює Медичний директор, відповідно до чинного законодавства України.

7.2.3. Директор та Медичний директор, призначення яких відбувається на конкурсній основі, відповідно до кваліфікаційних вимог та порядку, встановлених Міністерством охорони здоров’я України, призначаються на посади і звільняються з них за рішенням Засновника, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом, що є формою трудового договору.

Контролює та спрямовує діяльність директорів Підприємства його Спостережна рада. Порядок утворення Спостережної ради, організація діяльності, ліквідації вищевказаної ради та її комітетів, порядок призначення членів Спостережної ради затверджується рішенням Засновника.

7.3. Засновник:

7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.3.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства, здійснює контроль за його виконанням;

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Кельменецького району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.3.7. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом Директора Підприємства.

7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4. Районна державна адміністрація укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

7.5. Директор Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від його імені, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком медичних процесів та тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.3. Несе персональну відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності його діяльності, якість послуг, що надаються, використання наданого на праві оперативного управління майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району і отриманого доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.4. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.5. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.6. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.7. Подає Засновнику в установленому порядку квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів. За запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.8. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи керівників структурних підрозділів, свого заступника, головного бухгалтера, інших працівників Підприємства в межах чинного законодавства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.9. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.10. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.11. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.12. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному законодавством.

7.5.13. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.14. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням документації Підприємства.

7.5.15. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.16. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та його контрактом із Засновником.

7.6. Медичний директор виконує делеговані йому Директором функції та здійснює керівництво з питань медичної діяльності, зокрема:

7.6.1. Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

7.6.2. Розробляє та впроваджує в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини.

7.6.3. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я.

7.6.4. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу.

7.6.5. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної документації.

7.6.6.Забезпечує раціональний добір медичних кадрів, створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня медичних працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.6.7. За погодженням з Директором ухвалює управлінські рішення щодо забезпечення медичного процесу.

7.7. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради регулюється Положенням, яке затверджується наказом Директора.

7.8. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.9. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки можуть виконувати Медичний директор (за дорученням керівника) або заступник директора (інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками).

 1. 8.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності його структурних підрозділів затверджуються Директором.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників (за винятком медичних працівників) Підприємства затверджуються його Директором. Функціональні обов’язки медперсоналу затверджуються Медичним Директором.

8.3. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі його фінансового плану, затвердженого Засновником, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в його управлінні через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися його Директор та Медичний Директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 1. 10.КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством України.

10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi в межах затвердженого фінансового плану Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 1. 11.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.6. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.7. Всі питання, що не передбачені цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку встановленим законодавством України.

                

Керуючий справами                               Світла Л.В.


Додаток 2

Затверджено

рішення XIX сесії

районної ради VIIскликання

21 грудня 2018 року № 362.19-7/18

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів

комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня»

до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради

      

     Ми, що підписалися нижче, члени комісії з реорганізації комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня»(код ЄДРПОУ 02005674), утвореної рішенням XV сесії районної ради VII скликання від 23 березня 2018 року № 276.15-7/18 у складі :

Дудко Майя Володимирівна – голова комісії з реорганізації КУ «Кельменецька ЦРЛ», головний лікар комунальної установи «Кельменецька ЦРЛ» (ідентифікаційний номер хххххххххх).

Стефанів Яна Ананіївна – заступник голови комісії з реорганізації КУ «Кельменецька ЦРЛ», головний бухгалтер комунальної установи «Кельменецька ЦРЛ» (ідентифікаційний номер хххххххххх).

Пепелуца Тетяна Миколаївнасекретар комісії з реорганізації КУ «Кельменецька ЦРЛ», юрисконсульт комунальної установи «Кельменецька ЦРЛ» (ідентифікаційний номер хххххххххх).

Потерейко Роман Володимирович – член комісії з реорганізації КУ «Кельменецька ЦРЛ», начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради (ідентифікаційний номер хххххххххх).

Василишена Світлана Борисівна - член комісії з реорганізації КУ «Кельменецька ЦРЛ», заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації (ідентифікаційний номер хххххххххх).

Присакар Світлана Миколаївна - член комісії з реорганізації КУ «Кельменецька ЦРЛ», депутат районної ради, начальник відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради (ідентифікаційний номер хххххххххх).

Пастух Олександр Дмитрович - член комісії з реорганізації КУ «Кельменецька ЦРЛ», депутат районної ради, член постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (ідентифікаційний номер хххххххххх).

   керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що, комунальна установа « Кельменецька центральна районна лікарня » передає, а комунальне неприбуткове підприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради приймає як правонаступник всі зобов’язання станом на 01.12.2018 року перед кредиторами, дебіторами та обов’язки, а також всі активи і пасиви в т.ч.:

1.Необоротні активи (балансова вартість)

-         основні засоби 10424147,90 грн. (додаток 1)

-         інші необоротні матеріальні активи 821522,20 грн. (додаток 2)

 1. Виробничі запаси 1227908,77 грн. (додаток 3)
 2. Кредиторську заборгованість 1993304,61 грн., у тому числі за внутрішніми розрахунками 570454,59 грн. (додаток 4)
 3. Дебіторську заборгованість 49292,53 грн. (додаток 5)
  1. Залишки коштів на реєстраційних рахунках, бюджетні асигнування, фактичні видатки. (додаток 6)
 4. Організаційно-розпорядчу документацію згідно з додатком 7 .

     Вся відповідальність за достовірність вказаних у додатках даних лежить на керівнику комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня» Дудко М. В. та головному бухгалтеру Стефанів Я. А. (матеріали інвентаризації додаються).

Комісієя з реорганізації комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня» засвідчує, що вчинено всі передбачені законодавством дії щодо реорганізації юридичної особи КУ «Кельменецька ЦРЛ».

Передавальний акт складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Голова комісії                   ___________________ Дудко М.В.

Заступник голови комісії   ___________________ Стефанів Я.А.

Члени комісії   :

                                 ____________________ Пепелуца Т.М.

                                 ____________________ Присакар С.М.

                                 ____________________ Потерейко Р.В.

                                 ____________________ Василишена С.Б.

                                 ____________________ Пастух О.Д.

Додатки до передавального акта :

Додаток 1 «Основні засоби» (на 1 арк.);

Додаток 2 «Інші необоротні матеріальні активи» (на 1 арк.);

Додаток 3 «Виробничі запаси» (на 1 арк.);

Додаток 4 «Кредиторська заборгованість» (на 1 арк.);

Додаток 5 «Дебіторська заборгованість» (на 1 арк.);

Додаток 6 «Залишки коштів на реєстраційних рахунках, бюджетні асигнування, фактичні видатки» (на 1 арк.);

Додаток 7 «Організаційно-розпорядча документація» (на 8 арк.).

Додаток 1

                                                                  Основні засоби                                                                  

№ з/п

Рахунок,

субрахунок

Найменування Один. вим. Кількість Первісна (переоцінена вартість), актив, грн Сума зносу (накопиченої амортизації), пасив, грн Балансова вартість, грн
1 1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої шт 23 8853816,00 2229265,62 6624550,38
2 1014 Машини та обладнання шт 680 4580992,00 1070244,28 3510747,72
3 1015 Транспортні засоби шт 5 156639,00 156639,00 0,00
4 1016 Інструменти, прилади, інвентар шт 374 326664,00 135568,20 191095,80
5 1017 Тварини та багаторічні насадження шт 3 6315,00 0,00 6315,00
6 1018 Інші основні засоби шт 2 91439,00 0,00 91439,00
Всього 14015865,00 3591717,10 10424147,90

Головний лікар

КУ «Кельменецька ЦРЛ»                                                           Дудко М.В.

Головний бухгалтер                                                        Стефанів Я.А.

Додаток 2

                                                Інші необоротні матеріальні активи                                               

№ з/п

Рахунок,

субрахунок

Найменування Один. вим. Кількість Первісна (переоцінена вартість), актив, грн Сума зносу (накопиченої амортизації), пасив, грн Балансова вартість, грн
1 1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи шт 16337 1209421,29 665423,42 543997,87
2 1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття шт 1549 318415,83 40891,50 277524,33
Всього 1527837,12 706314,92 821522,20

                                                        Інші нематеріальні активи                                                       

№ з/п

Рахунок,

субрахунок

Найменування Один. вим. Кількість Первісна (переоцінена вартість), актив, грн Сума зносу (накопиченої амортизації), пасив, грн Балансова вартість, грн
1 1216 Інші нематеріальні активи шт 18 612,00 0,00 612,00
Всього 612,00 0,00 612,00

                                              Капітальні інвестиції в основні засоби                                             

№ з/п

Рахунок,

субрахунок

Найменування Один. вим. Кількість Первісна (переоцінена вартість) актив, грн Сума зносу (накопиченої амортизації) пасив, грн Балансова вартість, грн
1 1311 Капітальні інвестиції в основні засоби - - 423063,00 0,00 423063,00
Всього 423063,00 0,00 423063,00

Головний лікар

КУ «Кельменецька ЦРЛ»                                                           Дудко М.В.

Головний бухгалтер                                                        Стефанів Я.А.

Додаток 3

                                                                 Виробничі запаси                                                                

№ з/п Рахунок, субрахунок Найменування

Сума,

актив, грн

Примітка
1 1511 Продукти харчування 41770,97
2 1512 Медикаменти та ерев.’язувальні засоби 897980,47
3 1513 Будівельні матеріали 17123,00
4 1514 Паливо, горючі і мастильні матеріали 10592,23
5 1515 Запасні частини 24289,37
6 1516 Тара 1029,30
7 1517 Сировина і матеріали 22,00
8 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети 235101,43
Всього 1227908,77

Головний лікар

КУ «Кельменецька ЦРЛ»                                                           Дудко М.В.

Головний бухгалтер                                                        Стефанів Я.А.

Додаток 4

                                                      Кредиторська заборгованість                                                     

№ з/п Рахунок, субрахунок Найменування

Сума,

пасив, грн

Примітка
1 6211 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 45722,49
2 6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 185694,39
3 6312 Інші розрахунки з бюджетом 17092,33
4 6313 Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування 254803,78
5 6414 Розрахунки за спеціальними видами платежів 4302,98
6 6511 Розрахунки із заробітної плати 897826,61
7 6516 Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків 15310,35
8 6518 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 2097,09
9 6611 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів 570454,59
Всього 1993304,61

Головний лікар

КУ «Кельменецька ЦРЛ»                                                           Дудко М.В.

Головний бухгалтер                                                        Стефанів Я.А.

Додаток 5

                                                       Дебіторська заборгованість                                                       

Дебіторська заборгованість                                 № з/п Рахунок, субрахунок Найменування

Сума,

актив, грн

Примітка
1 2114 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування 33050,40
2 6211 Розрахунки з постачальника та підрядниками 10708,53
3 6414 Розрахунки за спеціальними видами платежів 5533,60
Всього 49292,53

Головний лікар

КУ «Кельменецька ЦРЛ»                                                           Дудко М.В.

Головний бухгалтер                                                        Стефанів Я.А.

Додаток 6

Залишки коштів на реєстраційних рахунках, бюджетні асигнування, фактичні видатки

№ з/п Рахунок, субрахунок Найменування

Сума,

актив, грн

Примітка
1 2213 Грошові документи у національній валюті 16948,00
2 2313 Реєстраційні рахунки 457736,98
3 8011 Витрати на оплату праці 3052557,33
4 8012 Відрахування на соціальні заходи 698128,73
5 8013 Матеріальні витрати 1991155,63
6 8014 Амортизація 9250,00
7 5411 Цільове фінансування 158,00
Всього 6225934,67
№ з/п Рахунок, субрахунок Найменування

Сума,

пасив, грн

Примітка
1 5111 Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів 15948877,00
2 5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду -292004,76
3 5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису -3726663,00
4 7011 Бюджетні асигнування 5052566,00
5 7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 158962,77
6 7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи) 37438,45

Головний лікар

КУ «Кельменецька ЦРЛ»                                                           Дудко М.В.

Головний бухгалтер                                                        Стефанів Я.А.

Додаток 7

Організаційно-розпорядча документація

№ з/п Індекс справ Заголовок справи Один. вим. Кількість папок Примітка
1 23-01 Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України. Укази, розпорядження Президента України. Постанови, розпорядження КМУ, накази МОЗ. Копії шт 1
2 23-02 Положення про юридичний відділ КУ «Кельменецька ЦРЛ» шт 1
3 23-03 Накази головного лікаря КУ «Кельменецька ЦРЛ»з основної діяльності установи та з особового складу. Копії шт 1
4 23-04 Документи щодо підвищення рівня правових знань працівників лікарні шт 1
5 23-05 Документи щодо надання тимчасового доступу до речей і документів (ухвали суду, описи вилучених документів, записи вилучених документів) шт 2
6 23-06 Листування з правових знань шт 2
7 23-07 Журнал юридичних консультацій громадян та працівників КУ «Кельменецька ЦРЛ» шт 1
8 23-08 Журнал обліку проведення лекцій, семінарів, конференцій з правових знань шт 1
9 23-09 Журнал обліку позовних заяв шт 1
10 23-10 Номенклатура справ юридичного відділу шт 1
11 05-01 Закони, постанови, рішення Верховної ради України, Постанови, рішення комітетів і комісій Кабінету Міністрів України, розпорядження з економічних питань та питань фінансування. Копії шт 1
12 05-02 Рішення колегій Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, листи з економічних питань та питань фінансування.Копії. шт

1

13 05-03 Розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації, голови Кельменецької районної державної адміністрації, рішення обласної, районної рад економічних питань та питань фінансування.Копії. шт 1
14 05-04 Накази головного лікаря КУ «Кельменецька ЦРЛ» з основної діяльності та з особового складу. Копії. шт 1
15 05-06 Штатні розписи КУ «Кельменецька ЦРЛ» та переліки змін до них. шт 7
16 05-07 Тарифікаційні списки співробітників лікарні шт 6
17 05-08 Мережа КУ «Кельменецька ЦРЛ». Копії шт 1
18

Документи з ліцензування певних видів діяльності:

А) ліцензійні справи

Б) ліцензії

шт 1
19 05-09 Програма фінансування КУ «Кельменецька ЦРЛ» шт 1
20 05-10 Бюджетні запити КУ «Кельменецька ЦРЛ» шт 3
21 05-11 Кошторис прибутків та видатків бюджету, зведений кошторис видатків, лімітні довідки, план асигнувань, розрахунки до них, обґрунтування, економічні норми. шт 8
22 05-12 Документи (довідки, відомості, розрахунки, обгрунтування) про зміни в кошторисі видатків бюджету шт 6
23 05-13 Документи (висновки, довідки, доповідні записки) з аналізу виконання бюджету шт 1
24 05-14 Документи (звіти, довідки, інформації) про надання платних послуг населенню району шт 5
25 05-15 Листування з фінансовим управлінням Кельменецької райдержадміністрації з питань організації та методики фінансування КУ «Кельменецька ЦРЛ» шт 1
26 05-16 Листування з Департаментом охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації з питань фінансування КУ «Кельменецька ЦРЛ» шт 8
27 19-03 Накази головного лікаря щодо основної діяльності шт 3
28 19-04 Директивні документи вищих організацій МОЗ, ДОЗ та ЦНЗ, ЦРЛ про освітні рівні підготовки; порядок перепідготовки, спеціалізації, стажування; порядок працевлаштування, розподілу, переміщення, звільнення; порядок атестування; присвоєння кваліфікації; про порядок доступу до медичної діяльності працівників закладу охорони здоров’я шт 3
29 19-07 Документи вищих організацій, МОЗ, ДОЗ та ЦЗН, ЦРЛ, інших установ та організацій (постанови, рішення, накази, інші) про нагородження, преміювання, матеріальне і моральне стимулювання працівників лікарні шт 2
30 19-12 Документи (постанови, методичні вказівки, порядок проведення, накази, протоколи, висновки) органів 19-державної влади та місцевого самоврядування, міністерств і відомств, ДОЗ та ЦНЗ, ЦРЛ. Інших установ та організацій з питань оформлення пільгових пенсій, про порядок атестації робочих місць за умовами праці; про надання пільг персоналу лікарні шт 2
31 19-14 Директивні документи (накази, розпорядження, інструкції та інші)військових комісаріатів, МОЗ, ДОЗ та ЦЗН з питань військового обліку та бронюванню військовозобов’язаних шт 1
32 19-25 Звіти по військовому обліку та бронюванню військовозобов’язаних шт 1
33 19-29 Листування з органами державної влади місцевого самоврядування, МОЗ, ДОЗ та ЦЗН, іншими установами і організаціями з організаційних і загальних кадрових питань; з обліку кадрів; по запитам з юридичних питань; довідки про відсутність попереднього стажу роботи шт 2
34 19-36 Листування з військовими комісаріатами, МОЗ, ДОЗ та ЦНЗ з питань військового обліку та бронювання військовозобов’язаних шт 1
35 19-38 Листування з Пенсійним фондом, іншими управліннями та відомствами, з питань призначення пільгових та дострокових пенсій, підтвердження стажу роботи в т.ч. шкідливих умовах праці. Матеріали зустрічних перевірок шт 2
36 19-40 Листування з центром зайнятості, іншими установами та організаціями (заявки, відомості, інше про бронювання робочих місць, про потребу в робітничих кадрах, інженерно-технічних працівниках, молодих спеціалістах) шт 2
37 19-41 Документи (акти, доповідні записки, довідки, листування, пояснення) про порушення трудової дисципліни. Документи в т.ч. накази ЦРЛ про притягнення до відповідальності осіб, які порушили трудову дисципліну шт 2
38 19-46

Оригінали особистих документів (дипломи, атестати, трудові книжки і т.д.):

-          трудові книжки в кількості 345 шт.

шт 1
39 19-48 Заяви і рапорти про переводи та переміщення шт 4
40 19-50 Заяви про прийом на роботу за безстроковим трудовим договором шт 7
41 19-51 Заяви на оформлення відпусток по догляду за дітьми та додаткових соціальних відпусток шт 7
42 19-52 Заяви і виклики про надання навчальних відпусток шт 7
43 19-53 Накази з особового складу про прийняття на роботу – «ПР» (крім лікарів-інтернів» шт 19
44 19-54 Накази з особового складу про звільнення з роботи – «ЗВ» (крім лікарів-інтернів) шт 19
45 19-55 Накази з особового складу про переведення – «ПВ» ( в т.ч. зміни прізвищ) шт 19
46 19-56 Накази з особового складу – кадрові накази – «К» (тимчасові переміщення, атестації, доплати, внутрішні сумісництва та ін.) шт 19
47 19-58 Накази з особового складу про надання щорічних відпусток – «ЩВП» шт 21
48 19-59 накази з особового складу про надання соціальних відпусток – «СВП» шт 8
49 19-60 Накази з особового складу про надання додаткових відпусток у зв’язку із навчанням – «ДВН» шт 8
50 19-61 Розпорядчі документи по комунальній установі «Кельменецька центральна районна лікарня» щодо виконання Закону України «Про захист персональних даних» шт 2
51 19-65 Графіки відпусток шт 2
52 19-68 Журнал обліку військовозобов’язаних та стану перевірок шт 2
53 19-69 Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них шт 1
54 19-70 Журнал обліку прийнятих і звільнених (у тому числі тимчасових співробітників та працюючих за зовнішнім сумісництвом) шт 2
55 19-71 Журнал обліку переведень, переміщень та змінювання паспортних даних ( у т.ч. тимчасових співробітників та працюючих за зовнішнім сумісництвом) шт 1
56 19-73 Журнал видачі трудових книжок у тимчасове користування шт 1
57 19-75 Журнал реєстрації прийому відвідувачів начальником відділу кадрів шт 2
58 19-02 Розпорядчо-організаційні та інструктивні загальні документи, витяги з документів ДОЗ, МОЗ та ЦЗН, інших міністерств, управлінь і відомств шт 24
59 19-05 Накази МОЗ, ДОЗ, ЦЗН та інших установ і організацій про присвоєння, підтвердження або зняття кваліфікаційних категорій і розрядів працівникам лікарні.Копії. шт 3
60 19-06 Накази МОЗ, ДОЗ, ЦЗН та інших установ і організацій про направлення на спеціалізацію, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації лікарні. Копії. шт 1
61 19-13 Накази ЦРЛ, документи інших установ та організацій про результати атестації робочих місць в ЦРЛ за умовами праці. Висновки (протоколи) результатів атестації робочих місць по лікарні(Копії) шт 1
62 19-18 Організаційно установчі документи шт 1
63 19-21 Положення про відділ кадрів шт 1
64 19-22 Посадові інструкції шт 22
65 19-23 Плани атестації медичного та іншого персоналу. шт 1
66 19-24 Річні плани роботи відділу кадрів шт 1
67 19-26 Звіти по кадрах щт 15
68 19-33 Листування з МОЗ, ДОЗ та ЦЗН, іншими установами і організаціями про спеціалізацію, підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів шт 1
69 19-34 Листування з МОЗ, ДОЗ та ЦЗН про резерв кадрів на висування на посаду і заміщення вакантних посад шт 1
70 19-43 Документи з обліку та руху матеріальних цінностей по відділу кадрів шт 1
71 19-44 Особові картки ф. П-2 медичних працівників,робітників, службовців, інженерно-технічних працівників (у т.ч. тимчасових співробітників та працюючих за сумісництвом) шт 13
72 19-45 Особові справи на керівника. Заступників керівника та резерв на заміщення посади керівника і заступників керівника. шт 1
73 19-66 Списки і погодження кандидатів зарахованих до резерву на висування для призначення на посаду шт 1
74 19-72 Журнал реєстрації виданих довідок про стаж, місце роботи та інші шт 1
75 19-76 Журнал реєстрації скарг і пропозицій громадян шт 1
76 19-77 Журнал обліку посвідчень про відрядження та осіб направлених у відрядження шт 24
77 19-78 Журнал обліку особових справ шт 1
78 19-79 Описи (акти) про видалення та знищення документів не підлягаючих зберіганню в архіві шт 1
79 19-80 Номенклатура справ відділу кадрів шт 1
80 21-01 Закони України, постанови розпорядження КМУ шт 1
81 21-02 Накази, інструкції вказівки та методичні рекомендації МОЗ,ДКСУ,МФУ шт 1
82 21-03 Накази, рішення колегій ДОЗ шт 1
83 21-04 Рішення та розпорядження Чернівецької ОДА, Кельменецької РДА, Кельменецької районної ради шт 1
84 21-06 Установчі документи шт 1
85 21-14 Положення про бухгалтерську службу шт 1
86 21-15 Посадові інструкції працівників бухгалтерії шт 1
87 21-16 Річний звіт шт 7
88 21-17 Квартальні звіти шт 9
89 21-20 Особові рахунки працівників лікарні шт 731
90 21-21 Розрахункові відомості з нарахування заробітної плати співробітникам лікарні шт 152
91 21,23 Головна книга шт 4
92 21-25 Первинні документи та додатки до них шт 7
93 21-26 Журнали-ордери шт 260
94 21-27 Оборотні відомості по балансовим рахункам шт 88
95 21-30 Інвентарні картки шт 2
96 21-31 Документи про інвентаризацію основних засобів шт 4
97 21-32 Документи документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності лікарні шт 1
98 21-33 Акти перевірок інших контролюючих органів шт 1
99 21-34 Документи про виплату допомоги, пенсії, оплата листків непрацездатності шт 12
100 21,36 Договори, угоди шт 3
101 21-38 Договори про повну матеріальну відповідальність шт 1
102 21-45 Річний статистичний звіт шт 3
103 21-47 Корінці чекових кнгижок шт 1
104 21-48 Звіти (соцстрах,пенсійний,податкова, безробіття) шт 7
105 21-41 Акти передач шт 2

Головний лікар

КУ «Кельменецька ЦРЛ»                                                           Дудко М.В.

Головний бухгалтер                                                        Стефанів Я.А.

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Асоціація міст України презентувала практичний посібник для громад, який має допомогти новоствореним територіальним громадам зробити перші кроки. «Після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року на новій територіальній основі, важливим завданням є формування органів місцевого самоврядування територіальних громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі реорганізації представницьких та виконавчих органів. Щоб допомогти громадам організувати ефективну діяльність органів місцевого самоврядування Асоціація міст України розробила цей Практичний посібник», - йдеться на сайті АМУ. Посібник складається з 5 модулів: Типовий статут територіальної громади (ЗАВАНТАЖИТИ) Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Стратегічний план розвитку громади (на прикладі Бучанської міської ради) (ЗАВАНТАЖИТИ) Заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, під час презентації посібника зазначив, що подібні матеріалі, до розробки яких долучаються провідні експерти, допомагають утворити дієву, спроможну систему управління на рівні громад, які зможуть вирішувати усі питання, що найбільше турбують жителів міст і сіл. «Чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Ми спільно з профільними асоціаціями і народними депутатами працюємо над його вдосконаленням. Але новостворені органи місцевого самоврядування після місцевих виборів вже розпочинають роботу. І ми розуміємо, що їм потрібна допомога. Більше половини із 1469 громад не мають досвіду роботи з такими повноваженнями, ресурсами і відповідальністю. Їм нелегко розібратися у чинному законодавстві та швидко сформувати ефективні органи управління – місцеві ради та виконкоми. Ці посібники Асоціації міст України, до розробки який був залучений і Мінрегіон, мають допомогти громадам у проведенні перших сесій, формуванні структури, статутів, призначенні комісій і так далі», - сказав В’ячеслав Негода. Робоча група при Мінрегіоні, до якої увійшли представники Асоціації міст, а також міжнародних проектів і програм Ради донорів з питань децентралізації, працювала над питаннями, які стосуються статутної діяльності громад. «Статут має стати внутрішнім регламентом, нормативним документом не лише самої ради та виконавчих органів, а усієї територіальної громади. Важливо, щоб кожна громада, виходячи зі своїх особливостей, традицій, складу, вибудувала свою модель функціонування. Статут не повинен бути просто формальним документом, він має стати внутрішньою конституцією громади. Створити такий статут – одне з першочергових завдань кожної громади на шляху до розвитку місцевої демократії», - зазначив В’ячеслав Негода. В свою чергу Олександр Слобожан, виконавчий директор АМУ, повідомив, що модуль про статути громад є першим, бо системна робота двох департаментів Мінрегіону об’єднала не лише лідерів місцевого самоврядування, а й громадські організації. Це синергетична робота, бо пропозиції від громадянського суспільства були враховані. «Хочу також акцентувати - якщо чогось немає ще в законодавстві, статут громади  – це той документ, який може закрити ці люфти. Про це ми говоримо і у посібниках, про це говорить і Мінрегіон у своїх роз’ясненнях. Отже починайте роботу, починайте діалог з громадою, а відповіді на запитання завжди знайдете», - звернувся  Олександр Слобожан до представників громад. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
 • 17 листопада 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій №3651-д. За це рішення проголосували 301 народний депутат. Законопроект дає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів. Він врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також дає змогу створити районні державні адміністрації в нових районах. Як повідомлялося, цей законопроект треба було прийняти до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей законопроект має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування. У першому читанні законопроект №3651-д Верховна Рада прийняла 3 листопада 2020 року.   Більше про зміни до законодавства, необхідні для продовження децентралізації, читайте ТУТ. 
 • У Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у відповідь на звернення загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області роз’яснили проблемні питання обчислення порядку скликань місцевих рад, обраних на перших місцевих виборах. У Комітеті нагадали, що визначення порядкової нумерації скликань місцевих рад в Україні отримало нормативне регулювання з прийняттям Закону України від 24 червня 2004 року № 1866-ІV «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» (далі – Закон). Цим Законом існуюча на той час практика самостійного встановлення радами порядкового номеру своїх скликань була приведена до дати проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року із запровадженням кількох ключових положень, що вказували на порядок обчислення таких скликань. Так, стаття 1 Закону передбачала, що скликання всіх місцевих рад мають єдиний порядок обчислення. Відлік їхніх скликань розпочинається із скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням. Місцеві ради, обрані в 1994, 1998, 2002 та наступних роках, є відповідно радами другого, третього, четвертого та наступних скликань. Отже, за змістом даної статті, в Україні запроваджено єдину нумерацію скликань місцевих рад, що отримала чітку прив’язку до конституційних строків повноважень місцевих рад і чергових виборів до них. Слід зазначити, що відповідно до статей 2 і 3 Закону, проведення позачергових та перших місцевих виборів не має впливу на нумерацію скликань. Обраний на позачергових виборах склад місцевої ради не вважається новим скликанням, а обраний на перших виборах вважається радою чергового скликання, яке відповідає скликанню всіх рад. Таким чином, за загальним порядком і зважаючи на вищевказані норми Закону, місцеві ради, обрані на місцевих виборах 2015 року, є радами сьомого скликання. При цьому факт проведення перших виборів до органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громад у період сьомого скликання (2015-2020 роки) не давав підстав сформованим за наслідками таких виборів місцевим радам оголошувати себе радами наступного восьмого скликання з фактичним виходом за межі єдиної нумерації скликань представницьких органів місцевого самоврядування в Україні. У свою чергу, місцеві ради, які будуть сформовані за наслідками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, мають вважатися радами восьмого скликання. Це стосується і тих сільських, селищних, міських рад, де перші місцеві вибори пройшли вдруге поспіль внаслідок застосування норм Закону України від 16 квітня 2020 року № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», в якому місцеві вибори було визначено як перші у територіальних громадах, адміністративні центри та території яких були, відповідно, визначені та затверджені рішенням Кабінету Міністрів України. Разом із тим, дійсно проблемним моментом при обчисленні порядку скликань місцевих рад, є відхід від єдиної нумерації скликань, який спостерігався в період 2009-2011 років і був пов’язаний із Рішенням Конституційного суду України від 4 червня 2009 року №13-рп/2009 у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України. Цим рішенням яким статті 2 Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» від 24 червня 2004 року № 1866-IV було визнане неконституційним і втратило чинність. За змістом цього судового Рішення, склад місцевої ради, обраний на позачергових виборах, мав вважатися її новим складом і строк його повноважень повинен бути аналогічним до строку повноважень ради, обраної на чергових виборах. Це фактично унеможливило єдину нумерацію скликань представницьких органів місцевого самоврядування в Україні і скликання місцевих рад, обраних на позачергових виборах, отримали іншу нумерацію, ніж в цілому по країні. Наступним важливим фактором для розуміння проблематики обчислення скликань місцевих рад стало внесення змін до статті 141 Конституції України Законом України від 1 лютого 2011 року № 2952-VI «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради 3 Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Оновлена редакція конституційних норм передбачала, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Тобто в Основному законі була зроблена безпосередня вказівка на єдиний вид місцевих виборів – чергові, виключно з якими відтепер мав пов’язуватися п’ятирічний строк повноважень місцевої ради. Вищевказана обставина дала можливість знову говорити про єдиний порядок обчислення скликань місцевих рад. Однак відхід від цього порядку, що відбувся у попередні роки, відкориговано на законодавчому рівні не було. Хоча народні депутати України восьмого скликання, щоб вирішити це питання вносили проект Закону про внесення змін до Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» (реєстр. № 2294а від 06.07.2015) щодо поновлення єдиного порядку обчислення скликань.  Але цей законопроект Верховна Рада попереднього скликання так і не прийняла. У Комітеті поінформували, що, зважаючи на важливість питання відновлення єдиного порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування із встановленням єдиної загальнодержавної нумерації таких скликань, народні депутати – члени Комітету готують до внесення на розгляд Верховної Ради проект закону, в якому, зокрема, передбачатиметься коригування нумерації скликань для місцевих рад, в яких така нумерація не узгоджується із загальним показником кількості проведених в Україні чергових місцевих виборів, починаючи з виборів 1990 року як перших.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda