У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIXСЕСІЇ   VІI СКЛИКАННЯ

_____________________________________________________________________________

21 грудня 2018 року № 361.19-7/18

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік

комунального некомерційного підприємства

«Кельменецький районний центр первинної

медико-санітарної допомоги»

        Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205, на виконання нормативних актів Міністерства охорони здоров’я, статуту КНП «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити фінансовий план на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», що додається.
  2. Відповідальність за виконання показників вказаного вище фінансового плану покласти персонально на директора КНП «Кельменецький РЦПМСД» Дмитрука Д.І.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів  (Гречана О.П.)

Голова районної ради                                                      В.Ілаш

                                                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХІХ сесії районної

ради   УІІ скликання

21 грудня 2018 року № 361.19-7/18

Фінансовий план підприємства

Підприємство  

    

Комунальне некомерційне підприємство   «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кельменецької районної ради Коди
Орган управління За ЄДРПОУ 36750153
Галузь   Охорона здоровя За СПОДУ
Вид економ. Діяльності Первинна медико-санітарна допомога За ЗКНГ
Місцезнаходження   вул. Сагайдачного,77 Кельменецький р-н, Чернівецька обл. За КВЕД 86.10
Телефон 2-07-92
Директор   Дмитрук Дмитро Іванович

на 2019 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Показники

Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати 22410,84 5696,33 5642,68 5080,84 5990,99
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) @010@ 4042,00 970,45 800,65 810,45 1460,45
   в т.ч. за рахунок бюджетних коштів @015@
Податок на додану вартість @020@
Акцизний збір @030@
Інші вирахування з доходу @040@
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) @050@ 22410,84 5696,33 5642,68 5080,84 5990,99
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) @060@ 21731,20 5526,42 5472,77 4910,93 5821,08
у тому числі за економічними елементами:
   Матеріальні затрати @061@ 3925,51 1013,51 696,00 869,00 1347,00
   Витрати на оплату праці @062@ 12434,20 3108,55 3189,92 3027,18 3108,55
   Відрахування на соціальні заходи @063@ 3108,56 777,14 804,26 750,02 777,14
   Амортизація @064@ 112,88 28,22 28,22 28,22 28,22
   Інші операційні витрати @065@ 2150,05 599,00 754,37 236,51 560,17
Валовий:
   прибуток @071@
   збиток @072@
Інші операційні доходи @080@ 64,40 27,80 4,40 4,40 27,80
       у тому числі:
   дохід від операційної оренди активів @081@ 9,20 2,30 2,30 2,30 2,30
   одержані гранти та субсидії @082@
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу @083@

Адміністративні витрати

(сума рядків з 091 по 095)

@090@ 679,64 169,91 169,91 169,91 169,91
у тому числі за економічними елементами:
   Матеріальні затрати @091@ 43,00 10,75 10,75 10,75 10,75
   Витрати на оплату праці @092@ 514,64 128,66 128,66 128,66 128,66
   Відрахування на соціальні заходи @093@ 113,72 28,43 28,43 28,43 28,43
   Амортизація @094@ 1,08 0,27 0,27 0,27 0,27
   Інші операційні витрати @095@ 7,20 1,80 1,80 1,80 1,80
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): @100@
у тому числі за економічними елементами:
   Матеріальні затрати @101@
   Витрати на оплату праці @102@
   Відрахування на соціальні заходи @103@
   Амортизація @104@
   Інші операційні витрати @105@

Інші операційні витрати

(сума рядків з 111 по 115)

@110@ 55,20 25,50 2,10 2,10 25,50
у тому числі за економічними елементами:
   Матеріальні затрати @111@
   Витрати на оплату праці @112@
   Відрахування на соціальні заходи @113@
   Амортизація @114@
   Інші операційні витрати @115@ 55,20 25,50 2,10 2,10 25,50
Фінансові результати від операційної діяльності:
   прибуток @121@
   збиток @122@ 169,16 53,99 30,59 30,59 53,99
Дохід від участі в капіталі @130@
Інші фінансові доходи @140@
Інші доходи @150@
     у тому числі:
   дохід від реалізації фінансових інвестицій @152@
   дохід від безоплатно одержаних активів @154@
Фінансові витрати @160@
Витрати від участі в капіталі @170@
Інші витрати @180@
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: @@
     прибуток @191@
     збиток @192@
Податок на прибуток @200@
Чистий:
   прибуток @211@
   збиток @212@
Відрахування частини прибутку до бюджету            смт Кельменці @220@
ІІ. Елементи операційних витрат (разом)
Матеріальні затрати @310@ 3968,51 1024,26 706,75 879,75 1357,75
Витрати на оплату праці @320@ 12948,84 3237,21 3318,58 3155,84 3237,21
Відрахування на соціальні заходи @330@ 3222,28 805,57 832,69 778,45 805,57
Амортизація @340@ 113,96 28,49 28,49 28,49 28,49
Інші операційні витрати @350@ 2157,25 600,80 756,17 238,31 561,97
Разом (сума рядків з 310 по 350) @360@ 22410,84 5696,33 5642,68 5080,84 5990,99
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво @410@
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @411@
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів @420@ 1731,00 270,25 270,25 420,25 770,25
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @421@
Придбання (створення) нематеріальних активів) @430@
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @431@
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик @440@
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @441@
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів @450@
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @451@
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): @490@

в т.ч за рахунок бюджетних коштів

(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)

@491@
ІV. Додаткова інформація На 1.01 На 1.04 На 1.07 На 1.10 На 31.12
Чисельність працівників @510@ 196 196 196 196 196
Первісна вартість основних засобів @520@ 12080,41 12080,41 12080,41 12080,41 12080,41
Податкова заборгованість @530@
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою @540@

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda