КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХІУ СЕСІЇ УІІ СКЛИКАННЯ

22 грудня 2017 року № 254.14-7/17

                                

Про Програму економічного

і соціального розвитку

Кельменецького району на 2018 рік

         Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, районна рада

                                                      ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Кельменецького   району на 2018 рік (далі - Програма), що додається.

       2.Структурним підрозділам районної державної адміністрації, підприємствам, організаціям і установам всіх форм власності району забезпечити виконання завдань, визначених Програмою.

         3.Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад внести на розгляд чергових сесій рад проекти програм економічного і соціального розвитку підлеглих територій на 2018 рік з врахуванням показників даної Програми та забезпечити її виконання.

         4.Відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації здійснювати контроль за виконанням Програми та координувати діяльність її виконавців.

         5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ, підприємницької діяльності та інвестицій.

     Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

 

Затверджено

рішення ХІУ сесії Кельменецької

районної ради УІІ скликання від

22 грудня 2017 року № 254.14-7/17

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку

Кельменецького району   на 2018 рік

Вступ

       Програма економічного і соціального розвитку Кельменецького району на 2018 рік (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у напрямі створення   умов для забезпечення сталого економічного розвитку через відновлення потенціалу та модернізацію базових секторів промисловості, підвищення ефективності діяльності агропромислового комплексу, підтримку малого та середнього бізнесу, забезпечення ефективної політики зайнятості, а на їх   основі - підвищення стандартів життя населення.

         Законодавчим підґрунтям Програми є Закони України: «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про Державні цільові програми»   та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003   № 621 із змінами і доповненнями «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програма розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України, підприємств та установ району, громадських організацій, постійних комісій та депутатів районної ради з використанням статистичних даних про розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2018 рік   з метою концентрації зусиль усіх гілок влади на створення сприятливих   умов для підвищення ефективності роботи господарського комплексу, функціонування соціальної сфери та забезпечення оптимального балансу інтересів держави, регіону, найманих працівників і роботодавців.

Основні показники Програми розраховані, виходячи із існуючих тенденцій соціально-економічного розвитку району, можливостей реалізації готової продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, прогнозної динаміки розвитку виробництва. Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу району в 2018 році головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання з метою головної мети розвитку – підвищення добробуту населення району.

Реалізація завдань Програми має забезпечити вирішення гострих проблем в економічній і соціальних сферах, відновлення висхідної динаміки розвитку району, покращення якості життя людей, подолання бідності та соціальних дисбалансів.

Крім того у Програмі узагальнено основні завдання діючих галузевих програм.

1.Аналіз економічного і соціального розвитку району за 2016 та 2017 роки

        1.1.Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу.

Основним завданням для району у 2016-2017 роках було виконання комплексу заходів щодо забезпечення стабільності та подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату, здійснення ефективної політики зайнятості населення з метою недопущення зменшення рівня заробітної плати та доходів громадян.

Обсяги виробництва промислової продукції   за 9 місяців 2017 року зросли порівняно з минулим роком   на 87,3 % і склали 7450,5 тис. грн.

В цілому у 2017 році сільгосппідприємствами району одержано 43,3 тис.тонн зерна ранніх зернових культур, що на 11,9 тис.тонн менше рівня 2016 року. Середня урожайність ранніх зернових культур становила 57,6 ц/га проти 30,2 ц/га у минулому році.

В   звітному році розпочали свою діяльність 12 об’єктів торгівлі, 3 об’єкти сфери надання послуг, 1 ветеринарна аптека   в смт Кельменці та 2 підприємства ресторанного господарства. У 2016 році   в районі відкрилося 12 об’єктів торгівлі, 1 салон краси, 1 бар «Солярій» та ТОВ «Компанія хата-нет» та 1 аптека в с. Іванівці.

Протягом звітного періоду розпорядниками державних коштів всього проведено 9 процедур закупівель за державні кошти. В результаті проведених торгів укладено 9 договорів з учасниками-переможцями на загальну суму 11553,1 тис.грн. Фактичні видатки по укладених договорах за звітний період склали 10500,2 тис. грн., що на 17,2% більше, ніж в 2016 році.        

         На єдиному податку в районі працює 783 суб’єктів підприємницької діяльності, проти 706 суб’єктів   в 2016 році.

         Упродовж звітного періоду в районі створено 429 нових робочих місця.

         Станом на 01.10.2017 року заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах та установах району не має, в порівнянні до відповідного періоду минулого року заборгованості теж не було.      

У 2017 році залишались діючими 25 цільових програм різного спрямування, на виконання яких використано близько 2,7 млн.грн.

Промисловість

Однією з базових складових сфери матеріального виробництва в економіці району є промисловість, яка в поточному році представлена КП «Кельменецька районна друкарня», ТОВ «Вороновицький щебеневий кар’єр» і ПП «Агро-Вест-Ком».   Ними за січень-вересень 2017 року було вироблено промислової продукції на суму 7450,5 тис.грн., що   на 3473,1 тис.грн. або   на 87,3% більше, ніж в січні-вересні 2016 року.  

Продовжується будівництво сучасного елеватора ТзОВ Агропромисловий комплекс «Буковина». Бізнес-планом передбачено освоєння 12,9 млн. грн. Змонтовано 4 ємності для зберігання зерна, сушарку та приймальний пункт, в подальшому планується встановити ще 2 ємності.

Підприємство ТОВ «Кельм ВУД» займається переробкою сирої деревини. Перероблену продукцію у 2017 році на суму 1188,0 тис.грн. відправлено в Республіку Естонія.

Сільське господарство

В сфері агропромислового комплексу основна робота спрямовувалась на забезпечення виконання завдань по розвитку сільськогосподарського виробництва.

Основними культурами сільськогосподарського виробництва району в поточному та попередніх роках були озима пшениця, соя, ріпак, соняшник та кукурудза.

Сільськогосподарський комплекс району налічує 12 великотоварних сільськогосподарських підприємств та 12 фермерських господарств, в яких площа обробітку більше 100га, та велику кількість особистих селянських господарств і приватних підприємців, які в основному займаються виробництвом продукції рослинництва. Для вирощування сільськогосподарських культур в поточному році в районні обробляється 39,8 тис.га. землі, (агроформуваннями району - 19,3 тис.га, особистими селянськими господарствами та приватними підприємцями - 20,2 тис.га), що на рівні 2016 року.

Збирання врожаю сільськогосподарськими підприємствами в 2016-2017 роках подано в таблиці.

     Культури Площа до збирання Зібрана площа,га Валовий збір у 2017, тонн Урожайність, ц з 1 га
2017 2016 відношення 2017/2016 (%) 2017 2016

відхилення 2017/2016

+, -

Зернові і зернобобові, в т.ч.: 7200 7061 7161 99,6 42659 60,4 31,3 +29,1
- пшениця 4004 4004 4510 88.8 24536 61,3 30,6 30,7
- ячмінь 1309 1309 1766 74,1 6053 46,2 33,2 13,0
- горох 75 75 - - 347 46,7 - -
- кукурудза 1812 1673 875 191,2 11722 64,7 17,8 +46,9
Ріпак 1397 1392 251 в 5раз 4418 31,7     33,1 -1,4
Соя 7537 7537 6941 108,5 14125 18,7 16,1 +2,7
Соняшник 2382 2382 4942 48,2 7599 31,9 39,3 -7,4

Очікується, що обсяг виробництва валової продукції рослинництва за 2017 рік складе 242,2 млн.грн.,що на 7,6% більше до минулого року.

Садівництво в районі представлено 17 сільськогосподарськими   виробниками. Площа садів   складає 340 га, в т.ч. ягідників 40 га.

Важливу роль в розвитку сільського господарства району відіграє тваринництво.

Станом на 01.10.2017 року в сільськогосподарських підприємствах району в наявності 625 гол. ВРХ, в тому числі 267 корови, 172 вівці (порівняно з відповідним періодом 2016 року збільшилося поголів’я ВРХ на 153 гол., корів на 56 гол., овець на 45 гол.).

Сільгосппідприємствами району з початку 2017 року реалізовано 92,9 тонн м’яса в живій вазі, вироблено 730,0 тонн молока, що вказує на тенденції зменшення у порівнянні з 2016 роком.

Очікуваний обсяг виробництва валової продукції тваринництва за 2017 рік  та фактичні обсяги за 2015-2016 роки представлені на діаграмі.

Господарствами району проводиться оновлення сільськогосподарської техніки. З початку 2017 року агроформуваннями придбано 8одиниць нової техніки на загальну суму 13,4 млн.грн.

Інвестиції

З початку 2017 року у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 45,80 млн.грн. капітальних інвестицій, в т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів 2,1 млн.грн., власних коштів підприємств та організацій 42,7 млн.грн., інших джерел – 1,0 млн.грн.

Очікується, що у розвиток економіки району за рахунок різних джерел фінансування буде вкладено 47,9 млн.грн. капітальних інвестицій.

Будівництво та транспорт

            Основна увага в галузі будівництва була зосереджена на концентрації грошових ресурсів із різних джерел фінансування для завершення будівництва об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального та дорожнього господарства.

З початку 2017 року проведено капітальний ремонт комунальних доріг з асфальтним покриттям за рахунок місцевого бюджету в смт Кельменці загальною протяжністю 0,3 км на загальну суму 1010,9 тис.грн. Крім цього, проведено поточний ремонт комунальних доріг з асфальтним покриттям за рахунок місцевого бюджету в селах Бабин на суму 50,0 тис.грн., Вартиківці   з щебеневим покриттям на суму 240,0 тис.грн. Порівняно в 2016 році в районі проведено капітальний ремонт доріг в смт Кельменці на загальну суму – 2300 тис.грн., поточні ремонти в смт Кельменці на загальну суму 422,0 тис.грн., с. Ленківці на – 149,0 тис.грн., с.Іванівці на – 139,0 тис.грн., с.Мошанець на – 68,0 тис.грн., с. Вартиківці на – 349,7 тис.грн.

Філією «Кельменецький райавтодор» на замовлення служби автомобільних доріг за 9 місяців поточного року виконано робіт на суму 2556,2 тис.грн., в т.ч. на зимове утримання доріг витрачено 366,7 тис.грн.   Крім цього з місцевих бюджетів використано   на ремонт доріг 279,1 тис.грн. Станом на 01 жовтня 2017 року заготовлено грунтово-піщаної суміші 1100 тонн на суму 115,8 тис.грн., та 72 тонни технічної солі. В робочому стані знаходиться 8 наявних одиниць снігоприбиральної техніки.

Завдяки реалізації пілотного проекту за напрямом спрямування 50% перевиконання плану митних зборів на поліпшення дорожньої інфраструктури в районі відремонтовано відрізок автодороги Р-63 загальною протяжністю 6,6 км.

За рахунок залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку проведено ремонт дороги Мошанець-Перківці-Оселівка протяжністю 2,7 км. на суму 1500 тис.грн., та планується до кінця року здійснити ремонт під‘їзної дороги до с.Бурдюг на суму 3600 тис.грн.

Підприємствами автомобільного транспорту та підприємцями-фізичними особами за 9 місяців 2017 року перевезено 21,0 тис. тонн вантажів, загальний обсяг вантажооборот склав 11,9 млн. ткм. Очікується, що вантажооборот автомобільного транспорту до кінця 2017 року складе 15,0 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом з початку року   перевезено 430,0 тис. пасажирів, у 2016 році – 503 тис. пасажирів.

Обсяг пасажирообороту   склав 39,5 млн. пасажиро-кілометрів, що становить 89% до   минулого року.

Енергозабезпечення та житлово-комунальне господарство

За січень-вересень 2017 року спожито електричної енергії на суму 33905,5 тис.грн. За цей же період природного газу спожито на загальну суму 79136,1 тис.грн. Рівень   оплати склав відповідно 101,2 та 93,5 відсотки.

В районі газифіковано 12694 квартир та будинків (відповідний період 2016 року – 12687), з початку 2017 року – 3, до кінця 2017 року планується газифікувати 2 будинків.

          З початку 2017 року нараховано житлово-комунальних послуг (населенню, організаціям та іншим) на суму 2036,0 тис.грн., сплачено – 1956,1 тис.грн., відсоток проплати склав 96,0% .

Станом на 01.10.2017 централізованим водопостачанням в районі користуються жителі смт.Кельменці, де знаходиться один комунальний водопровід. У користуванні жителів сіл Вороновиця, Бернове, Мошанець, Макарівка та частково жителі сіл Зелена, Бабин, Іванівці, Подвірївка, Перківці знаходиться 7 відомчих водопроводів. Крім цього нараховується 116 локальних водопроводів.

Споживчий ринок та державні закупівлі

Сфери торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення є важливими складовими внутрішнього ринку, які відіграють значну роль, як у формуванні загального економічного потенціалу району, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах. Це підтверджується відкриттям нових об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, створенням нових робочих місць.

Станом на 1 жовтня 2017 року торговельне обслуговування населення в районі забезпечують   316 об’єктів   торгівлі (на 1 жовтня 2016 року – 334), 99 – підприємства ресторанного господарства (на 1 жовтня 2016 року – 104). В січні-вересні 2017 року   в районі відкрито 12 об’єктів торгівлі, 3 об’єкти сфери надання послуг, 1 ветеринарна аптека   в смт Кельменці та 2 підприємства ресторанного господарства.

В районі працює 4 приватні пекарні (смт Кельменці, села Бабин, Перківці), потужності яких дозволяють повністю забезпечити населення району хлібом та хлібобулочними виробами.

За звітний період 2017 року загальний обсяг обороту роздрібної торгівлі по району склав 106,0 млн.грн.

Вагоме місце у забезпеченні населення району товарами, особливо продуктами харчування, продовжують займати ринки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, яких в районі налічується 2 та 24 торговельних майданчики. З початку поточного року проведено 2  святкові ярмарки.

Розширюється мережа об’єктів сфери послуг. Жителям району надається біля 43 види послуг. Побутові послуги зовсім не надаються в селах   Вороновиця та   Кроква.

Система державних закупівель в районі побудована на засадах децентралізації, згідно з якими закупівля здійснюється безпосередньо розпорядником бюджетних коштів, який укладає договір про закупівлю. На даний час існує розгалужена система комітетів конкурсних торгів, створених розпорядниками бюджетів різних рівнів, які діють в межах чинного законодавства.

Аналіз системи державних закупівель в районі проводиться щоквартально. За 9 місяців 2017 року   розпорядниками державних коштів всього проведено 15 процедур закупівель за державні кошти, з них 4 - відкриті торги, 11 - переговорна процедура закупівлі. Участь у торгах прийняли 26 учасників. Слід відмітити, що всі вони є вітчизняними суб’єктами господарювання. В результаті проведених торгів укладено 15 договорів з учасниками-переможцями на загальну суму 11553,1 тис.грн. Фактичні видатки по укладених договорах за звітний період склали 10500,2 тис.грн., за 2016 рік - 8954,9 тис.грн.        

Розпорядниками бюджетних коштів за цей же період цього року укладено 1508 договорів без проведення тендерних процедур. Крім цього, виконувалися зобов’язання по 128-ми договорам, які були укладені у 2016 році.

Фактичні видатки на закупівлю товарів, робіт та послуг без проведення тендерних процедур склали: 2017 рік - 22515,6 тис.грн., 2016 рік - 1146,1 тис.грн.

Підприємництво, зовнішньоекономічна діяльність та транскордонне співробітництво

З метою мінімізації негативного впливу кризових явищ на малий бізнес, основна увага у звітному періоді була зосереджена на створені сприятливих умов для розвитку підприємництва.

За січень-вересень 2017 року в районі зареєстровано 4 юридичні особи, 7 фермерських господарств, 207 підприємців - фізичних осіб, припинили свою діяльність 6 юридичні особи, 5 фермерських господарств та 552 підприємців - фізичних осіб. Показники за відповідний період 2016 року складали 14; 1; 117; 4; 0; 80.

Поряд з тим загальна чисельність приватних підприємців з року в рік зменшується, що зумовлено змінами у податковому та пенсійному законодавстві.

Станом на 01.10.2017 року в районі налічується 4 акціонерних товариств, 75 малих приватних підприємств, 45 товариств з обмеженою відповідальністю, 4 кооперативи, 88 фермерських господарств. На звітну дату налічується 1395 підприємців - фізичних осіб, очікується що до кінця 2017 року   загальна кількість підприємців - фізичних осіб становитиме 1405 осіб.

Значний вплив на розвиток підприємництва в районі відіграє можливість вибору суб’єктами підприємницької діяльності системи різних видів оподаткування, обліку та звітності.

На єдиному податку в районі на 1 жовтня працює 783 суб’єкти підприємницької діяльності.

З початку   2017 року в районі обсяг експорту становив 0,867 млн.дол.США.

Для покращення обслуговування суб’єктів господарювання в районі працює Центр надання адміністративних послуг, яким   надається 45 адміністративних послуг. До ЦНАПу за   9 місяців 2017 року звітний період звернулося 4584 особи (у 2016 році – 7316) в наданні адміністративних послуг, надано 4685 послуг (у 2016 році – 7494). Крім цього зареєстровано 487 відмов у наданні адмінпослуг (у 2016 році – 872).

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності в районі здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема щодо підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів і висвітлення цих питань у засобах масової інформації.

Фінанси та податки

За 9 місяців 2017 року до місцевих бюджетів району надійшло 51849,1тис. грн. власних доходів, з них: по загальному фонду – 48938,1 тис.грн. та по спеціальному – 2911,0 тис.грн. За січень-вересень 2016 року до місцевих бюджетів району надійшло 37924,6тис. грн. власних доходів, з них: по загальному фонду – 35640,4 тис.грн. та по спеціальному – 2284,2тис.грн. Виконання бюджету по власних доходах склало 140,9 % до уточненого плану на 9 місяців, в т.ч. по загальному фонду – 142,2% та 123,0% - по спеціальному.

До районного   бюджету з початку року надійшло власних доходів   24308,7 тис.грн., що, склало   150,5 %   до уточненого плану на січень-вересень,   з них: по загальному   фонду – 22220,1 тис.грн. (153,8 %) та по спеціальному – 2088,6 тис.грн. (122,1%).

До селищного та сільських бюджетів з початку поточного   року   надійшло 27540,4 тис.грн. доходів, що складає 133,5% до уточненого плану на 9 місяців.

План по доходах загального фонду виконано усіма місцевими бюджетами.

Видатки загального фонду бюджету становили 264846,5 тис.грн., спеціального фонду 9542,1тис.грн., що   склало відповідно 94,1 % та 65,4% до уточненого плану на звітну дату.

На оплату захищених статей бюджету направлено   249998,9 тис.грн., що склало 94,4 % від загальної суми видатків.

Простроченої заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установах району немає.

Податкові надходження станом на 01.10.2017 року в районі   збільшилися порівняно з відповідним періодом минулого року до всіх рівнів бюджету, а саме: до зведеного на 43,0%,   Державного   68,0%, місцевого на 35,2 % і становили   відповідно 69841,7 тис.грн., 19151,5 тис.грн., 50690,2 тис.грн.

Станом на 01.10.2017 року податковий борг до Зведеного бюджету за податковими зобов’язаннями по району склав 1626,2 тис.грн.(в т.ч.недоїмка – 1225,5 тис.грн.), до Державного – 289,5 тис.грн. (в т.ч.недоїмка – 224,2 тис.грн.). Заборгованості   по     підприємствах - банкрутах немає. В порівнянні з початком 2017 року податковий борг по податкових зобов’язаннях збільшився на – 905,9 тис.грн. Податковий борг на 1 жовтня 2017 року   допустили 13 платників податків, на 01.01.2017року їх було 15.

Зайнятість населення та ринок праці

Всього на обліку у державній службі зайнятості станом на 1 жовтня 2017 року перебувало 1670 осіб. Очікується, що до кінця року їх кількість становитиме 1900 осіб.                  

З початку 2017 року 282 безробітних проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.10.2017 року становив 1,7 %, що на 0,3 % менше до відповідного періоду 2016 року. Навантаження на 1 вільне робоче місце становило 48 осіб.

За сприяння державної служби з початку поточного року працевлаштовано 418 осіб, до кінця 2017 року очікується   працевлаштування 580 осіб.

Крім цього, працевлаштовано 9 осіб з обмеженими фізичними можливостями. За 9 місяців особам з обмеженими фізичними можливостями надано 171 профорієнтаційну послугу.

За звітний період взяли участь в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру 125 осіб.

Заборгованості із виплати заробітної плати працівників виробничої сфери району станом на 1 жовтня 2017 року в районі немає.

Соціальний захист

На даний час по обліку управління праці та соціального захисту населення всього налічується 3592 одержувача державних соціальних допомог. В районі проживає 29 осіб, які тимчасово переселені із східних областей України. З них допомогу на проживання отримують 9 сімей, а 2 сім’ї отримують різні види державних соціальних допомог.

В районі проживає 13,8 тис. осіб пільгової категорії, з них на обліку в управлінні праці та соціального захисту перебуває: 98 інвалідів війни, 374 учасники бойових дій, 190 членів сімей загиблих на фронті, 704 учасники війни, 4480 дітей війни, 3183 ветерани праці, 159 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЄС, 30   реабілітованих, 2204 особи з інвалідністю усіх видів, 7 жертв нацистського переслідування та 283 багатодітних сімей.

В районі загалом житлову субсидію отримує 8857 домогосподарств. За 9 місяців 2017 року без звернень громадян продовжено субсидію 8627 сім’ям, за призначенням субсидії звернулося вперше 1233 сім’ї. В січні-вересні 2016 року профінансовано усіх видів державних допомог на суму 36,9 млн.грн., з початку 2017 року – 42,6 млн.грн.

Очікується, що до кінця 2017 року одержать державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям близько 650 осіб.

За 9 місяців 2017 року використано державних коштів   з районної благодійної акції «Милосердя» - 11,9 тис.грн., відповідний період 2016 року 6,9 тис.грн.

Кельменецький територіальний центр соціального обслуговування є однією з основних складових системи соціального обслуговування громадян у районі. Відділення соціальної допомоги вдома обслуговує 504 одиноких непрацездатних громадян по селах,  а відділення організації надання грошової, натуральної адресної допомоги та соціальної реабілітації обслуговує протягом року понад 588 осіб. Всього  за рік  центр обслуговує майже 5,2 тис. осіб.

В с. Ленківці діє стаціонарне відділення для постійного та тимчасового проживання одиноких громадян Кельменецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який розрахований на 30 ліжко-місць.  

Станом на 1 грудня цього року там знаходиться 25 людей похилого віку, на утримання яких витрачено в 2016 році 1335,2 тис.грн. та за 9 місяців 2017 року - 1564,5 тис.грн.

Заборгованості із виплати заробітної плати працівників виробничої сфери району станом на 1 жовтня 2017 року в районі немає.

Для стабілізації зайнятості працюючих в районі вживаються заходи по збереженню діючих і створення нових робочих місць. З початку цього року   в районі створено 429 нових робочих місць, або 130,0% до запланованого на рік, в т.ч. в підприємницькій діяльності 392 та   в галузі економіки 37. Передбачається, що до кінця року буде створено 482 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності.

Аналіз демографічних тенденцій останніх років дає підстави кваліфікувати їх як ознаки демографічної кризи. Район має високий рівень демографічної старості населення, глибоке порушення процесів його відтворення, зменшення трудового потенціалу. Катастрофічними темпами скорочується чисельність населення.

Загальна кількість новонароджених в районі станом на 1 жовтня 2017 року склала 191 особи, разом з тим, померлих - 557 осіб. Як і в минулі роки природний приріст населення від'ємний і склав - 386 осіб.

Охорона здоров'я

У Кельменецькому районі діє мережа закладів охорони здоров’я, яка на даний час складається з:

-                     комунального закладу «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 57 ліжок денного стаціонару, що представляє первинну медичну допомогу;

-                     комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня» на 124 ліжка, що представляє вторинну медичну допомогу;

-                     Дністровського відділення екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ОКУ «Чернівецький центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» з центром у Кельменцях, який охоплює Кельменецький, Хотинський та Сокирянський райони і м. Новодністровськ.

При КУ «»Кельменецька ЦРЛ» працює сучасний «Міжрайонний центр профілактики та ранньої діагностики захворювань у жінок репродуктивного віку», який обслуговує жителів Кельменецького, Хотинського, Сокирянського районів та м.Новодністровськ.

Протягом 2017 року зареєстровано 130126 осіб, які відвідали поліклінічне відділення та 174 виклики лікаря на дім. Прооперовано в поліклінічних умовах 345 хворих, а 5055 хворих проліковано в умовах стаціонару.

Працює КЗ «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», до складу якого входять 12 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 21 ФАП. З початку 2017 року в закладі зареєстровано 85096 відвідувань лікарів в амбулаторіях і вдома, що становить 2,2 відвідування на 1 жителя. До фельдшерів зареєстровано 42826 відвідувань.

Заборгованості з виплати заробітної плати лікувально-профілактичними закладами району протягом звітного періоду немає.  

Всі лікувально-профілактичні заклади району в звітному періоді повністю було забезпечено медикаментами на невідкладні стани та продуктами харчування і паливно-мастильними матеріалами та працювали у звичайному режимі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» в Чернівецькій області проводяться заходи щодо створення госпітальних округів. Кельменецький район увійшов до Східного госпітального округу (Новоселицький, Хотинський, Кельменецький та Сокирянський райони). Функціонування госпітальних округів планується з 2020 року.

Освіта

Освітні заклади району в цілому забезпечують потреби населення в отриманні освітніх послуг. У 2017/2018 навчальному році в районі забезпечено належне функціонування всіх закладів освіти.

На даний час функціонує 36 установ освіти в т.ч.: 24 - загальноосвітніх навчальних заклади, з них: 16 – навчально-виховних комплексів (1534 учнів); 1- заклад нового типу, Кельменецький ліцей - опорний заклад (785 учнів); 2 – заклади І-ІІ ступенів (244 учні); 5 – І-ІІІ ступенів (861 учнів). На індивідуальному навчанні навчається – 23 учні.

У загальноосвітніх навчальних закладах у 235-ти класах навчається 3424 учнів. Середня кількість учнів у класі становить 14,5. Всі діти шкільного віку охоплені навчанням. У цьому навчальному році 339 учнів стали першокласниками.

Діти дошкільного віку охоплені освітою на 96% (1229 вихованців), а 5-ти річного віку - 100%. Функціонує 9 дошкільних навчальних закладів, з них 2 на балансі управління освіти райдержадміністрації та 16 дошкільних підрозділів НВК. Завантаженість дошкільних навчальних закладів становить 80 дітей з розрахунку на 100 місць. Середня наповнюваність груп 20 дітей.

У районі працює міжшкільний навчально-виробничий комбінат, який є центром Івановецького освітнього округу. В цьому навчальному році в МНВК за технологічним профілем по спеціалізації – водіння автотранспортних засобів категорії ВС та кравець навчається 110 учнів із 8-ми ЗНЗ району.

Навчально-виховний процес здійснюють 494 педагогічних працівники, 137 вихователів та 431 технічних працівники.

У 2017/2018 навчальному році тимчасово припинено набір учнів до 6 класу Бурдюзького НВК; до 5-9 класів Михайлівського НВК; об’єднано 10-ті класи Кельменецького ліцею; припинено набір учнів до 10 класу до Бабинської ЗОШ, Перковецького та Ленковецького НВК.

Здійснюється підвіз 272-ох учнів та 54-ох педагогів до місць навчання та додому за 16-ма маршрутами.

У навчальних закладах району різними видами харчування охоплено 1343 учнів, що становить 39% від загальної кількості учнів шкільного віку. 350 учнів пільгової категорії охоплені гарячим харчуванням. Всі інші харчуються за рахунок місцевого бюджету.

Культура, туризм та інформаційний простір

Задоволення культурних потреб особистості, розвиток туризму та розбудова інформаційного простору - основні завдання, що стояли на порядку денному в попередніх та поточних роках. З цією метою створюються умови для творчого розвитку особистості та культурного рівня громадян. В районі функціонує 33 бібліотеки та 33 клубних заклади, в тому числі: 31 сільські бібліотеки, які входять до районної централізованої бібліотечної системи, 3 Будинки народної творчості, 3 Будинки народної творчості та дозвілля, 11 Будинків культури, 7 Народних домів, 8 клубів, КУ «Районний Будинок народної творчості та дозвілля». Крім того працюють КУ «Кельменецька музична школа ім. М.Ткача», КУ «Кельменецька художня школа», КУ «Кінотеатр Дон».

Для повноцінного функціонування закладів культури в 2017 році потреба в коштах складала 17142,4 тис. грн., за січень-вересень 2017 року затверджено та фактично використано 8666,0 тис. грн. В 2016 році потреба в коштах складала 9220,1 тис. грн., за 9 місяців 2016 року затверджено та фактично   було використано 8686,2 тис. грн..

З початку 2017 року в закладах культури Кельменецького району проведено капітальні та поточні ремонти в 44 установах на загальну суму 692,4 тис. грн.

Постійна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури району. За 9 місяців 2017 року частково поповнено матеріально-технічну базу установ культури району на суму 143,5 тис.грн.

Станом на 01.10.2017 закладами культури району надано платних послуг на суму 141,0 тис.грн.

При клубних установах діє   282 аматорські колективи, 8 з них – мають звання «народний» та 1 «зразковий», 2762 аматори народного мистецтва займаються в даних колективах. Також в районі діють 30 любительських об’єднань та клубів за інтересами, членами яких є 472 учасників, з них дитячі - 8, учасників 141.

Розширюється і вдосконалюється мережа комп’ютерних послуг при наданні інформації користувачам бібліотек, що забезпечується 24 комп'ютерами. Доступ до мережі Інтернет мають 24 бібліотеки району, в тому числі 13 сільських.

         Протягом 2017 року комунальна установа «Кінотеатр Дон» спрямовувала свою діяльність на покращення рівня кінообслуговування населення. Демонстрування фільмів в сільській місцевості проводиться за допомогою сучасних мобільних відеопроекторів, за окремим графіком.

На території Кельменецького району функціонують 11 громадських музеїв, які працюють на громадських засадах.

На державний облік та під охорону в Кельменецькому районі взято 73 пам’ятки: 39 - історії, 25 - археології (з них 4 - національного значення), 6 - архітектури та 3 - монументального мистецтва.

Чимала увага приділяється і розвитку туристичної галузі.

В районі туристичні послуги надають 16 об'єктів – в селах Бернове - 4, Мошанець - 1, Вороновиця - 3, Макарівка - 5, Бузовиця – 1, Грушівці – база відпочинку та яхт-клуб «Маяк» с. Дністрівка, що розташовані в рекреаційній зоні річки Дністер та надають послуги по забезпеченню належного відпочинку жителів та гостей району.

Основою екологічної мережі району є природно-заповідні території національного парку «Хотинський». До складу парку в межах Кельменецького району входять такі об’єкти природно-заповідного фонду, зокрема ландшафтний заказник місцевого значення «Поливанів Яр», «Молодіївський Яр», «Шишкові горби», «Бабинська стінка», іхтіологічний заказник місцевого значення «Бернівський острів», а також входить частина водного плеса Дністровського водосховища в межах району площею 120 га.

Підтримка сімей, дітей, молоді та спорту

В районі проживає 6848 дітей віком до 18 років, з яких 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 29 виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), 7 в прийомних сім'ях   і дитячих будинках сімейного типу.   В звітному періоді 2016 року налічувалося 31 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, із них - 28 виховувалися в сім'ях опікунів (піклувальників), 4 - в прийомних сім'ях та ДБСТ, 3 - в дитячих будинках сімейного типу.    

Загалом сімейними формами виховання охоплено 100,0% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у сім’ях усиновлювачів проживає 30 дітей.

Основними завданнями на поточний рік в галузі фізичної культури та спорту було залучення усіх категорій населення, в т.ч. інвалідів, до здорового способу життя через активне заняття спортом. З цією метою зберігається та розширюється мережа спортивних закладів району, покращується їх матеріально-технічна база.

Результативною є діяльність позашкільних навчальних закладів. На базі дитячо-юнацького центру працює 71 гурток, займається 1110 вихованців. В дитячо-юнацькій спортивній школі функціонує 26 груп з контингентом 390 спортсменів-вихованців.

З районного бюджету на спортивно-масові заходи у цьому році   було використано 31,0 тис.грн.

В Кельменецькій ДЮСШ «Колос» займаються 220 учнів, в школі культивуються 4 види спорту (волейбол, пауерліфтинг, футбол, теніс настільний), працюють 6 тренерів.

1.2.Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери.

         Головними проблемами розвитку промисловості району є:

         - відсутність великих промислових підприємств на території району;

       - низька конкурентоспроможність продукції;

         - обмеженість власних обігових   коштів та відсутність кредитних ресурсів;

         - залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток промислового комплексу.

         Головними проблемами розвитку агропромислового комплексу району залишаються:

         - зміна податкової політики в сільськогосподарській галузі;

         - відсутність в районі підприємств з переробки молока та м’яса;

         - незначне вкладення інвестицій у розвиток тваринницької галузі в зв’язку із збитковістю;

         - недостатній рівень внесення органічних і мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур.

         В галузі будівництва   проблемами залишаються:

         - недостатнє фінансування соціальної сфери села з державного бюджету;

         - обмеженість бюджетних асигнувань усіх рівнів у житлове будівництво;

         - подорожчання вартості будівельних матеріалів;

         - низький рівень платоспроможності населення, що не дозволяє вирішувати власні житлові проблеми шляхом будівництва особистого житла.

         Проблеми на ринку праці:

       - недостатній рівень заробітної плати не стимулює громадян до праці;    

        - відставання середнього рівня заробітної плати в районі від середньообласних показників;

         - незацікавленість громадян у пошуках роботи.

         Залишається низка невирішених проблемних питань у сфері освіти:

         - перехід на нові стандарти навчання відповідно до Закону України «Про освіту»;

         - створення та функціонування інклюзивно-ресурсного центру;

         - впровадження енергозберігаючих технологій, заміна вікон та дверей в освітніх закладах району;

         - заміна застарілого обладнання комп’ютерних комплексів;

         - впровадження інвестиційних проектів та розвиток транскордонного співробітництва;

         - капітальний ремонт (реконструкція будівлі) Ленковецького НВК;

         - перекриття даху Нелиповецького, Росошанівського НВК та Бабинського ДНЗ;

  

         Основними проблемними питаннями сфери культури та туризму є:    

         - недостатній рівень фінансування галузі ;

         - слабке матеріально-технічне забезпечення закладів культури;

         - недостатній рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури;

- низький рівень облаштування туристичних маршрутів (брак обладнаних місць відпочинку, інформації про туристично-рекреаційний потенціал району);

         - недостатній рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури, незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до туристичних об’єктів, екологічна ситуація рекреаційних зон;

       - слабка поінформованість потенційних туристів щодо туристичного потенціалу Кельменеччини;

         Основними проблемними питаннями в сфері охорони здоров'я залишаються:

         - невизначеність щодо фінансово-ресурсного забезпечення при реформуванні первинної медико-санітарної допомоги та переході на фінансування за правилом «гроші ходять за пацієнтом»;

         - відтік молодих спеціалістів;

         - відсутність відомчого житла;

         - проведення ремонту та утеплення стін приміщень КУ «Кельменецька ЦРЛ»;

   - потреба в оновлення медичного обладнання та санітарного транспорту;

       - складна демографічна ситуація.

2. Цілі та пріоритети економічного і соціального   розвитку району у 2018році.

    

Головною метою економічного і соціального розвитку району на 2018 рік є зростання доходів населення, підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, створення сприятливого інвестиційного клімату, що стане передумовою для розв'язання соціальних потреб та поступового підвищення добробуту населення.

       Основними пріоритетами розвитку району на прогнозований рік будуть :

         - розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери;

         - гармонійний розвиток провідних галузей економіки району;

         - розвиток туристичного потенціалу;

         - розвиток транскордонного співробітництва;

         - розвиток культури і духовності;

         - розвиток науки та освіти.

         Пріоритетні напрямки та шляхи їх реалізації.

Розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери:

- проведення капітального ремонту комунальних доріг з асфальтним покриттям за рахунок місцевого бюджету в смт Кельменці загальною протяжністю -0,6 км;

- проведення поточного ремонту комунальних доріг з щебеневим покриттям за рахунок місцевих бюджетів в селах: Вартиківці – 0,6 км, Ленківці - 0,4 км, Іванівці - 0,4 км,   Подвір’ївка –0,3 км, Оселівка – 0,3 км, Росошани - 0,2 км, Мошанець - 1,0 км та під’їздної дороги до села Лукачани – 5,0 км та сіл Лівинці-Михайлівка -2,5 км;

- продовження робіт із реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в смт Кельменці;

- капітальний ремонт системи водопостачання с. Зелена;

- будівництво споруд для покращення водозабезпечення с. Мошанець.

Гармонійний розвиток провідних галузей економіки району;

- закладка нового саду інтенсивного типу фермерським господарством «Яніс» на площі 6 га;

            - завершення будівництва сучасного елеватора товариством з додатковою відповідальністю «АПК Буковина» місткістю 30,0 тис.тонн.

Розвиток туристичного потенціалу :

- проведення та рекламування районного фольклорного свята «Маланка наша Дністровая»;

- популяризація історичного та природно-краєзнавчого потенціалу району шляхом видання народознавчого путівника «Кельменецький рідний край – для туристів просто рай»;

- сприяння розвитку сільського зеленого туризму шляхом проведення семінарів-навчань із бажаючими займатися даним видом туризму, надання їм консультативної допомоги спільно з Районним центром зайнятості.

Розвиток транскордонного співробітництва:

- підготовка проектів для участі у програмі «Україна-Румунія»;

- участь району в інших інвестиційних програмах, що фінансуватимуться з джерел за межами України ПРООН, USAID тощо.

Розвиток культури і духовності:

- проведення регіонального фестивалю народного мистецтва Кельменеччини «Душа народу в килимі цвіте»;

         - поточний ремонт Кельменецького РБНТД;

           - капітальний ремонт Народного дому в с.Бузовиці.

Розвиток науки та освіти:

- реконструкція незавершеної будівництвом частини навчально-виховного комплексу в с.Грушівці під дошкільний навчальний заклад;

            - реконструкція адміністративної будівлі під навчально-виховний комплекс в с. Комарів;

            - розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту Ленковецької школи.

         3.Фінансові ресурси

         3.1.Джерела фінансування заходів.

         Фінансування заходів Програми у 2018 році буде здійснюватися за рахунок різних джерел в т.ч.: бюджетних коштів, коштів Пенсійного фонду, фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кредитних та інвестиційних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної допомоги, спонсорської та інших джерел.

       Зокрема доходи місцевих бюджетів в 2018 році за оперативними даними складатимуть 61,0 млн.грн. Видатки місцевих бюджетів передбачається в сумі 436,0 млн.грн.

       Головні проблеми:

         -складність підготовки інвестиційних проектів для залучення зарубіжного капіталу.

       Основні завдання:

         -забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ;

         -продовження роботи щодо погашення та недопущення зростання кредиторської та дебіторської заборгованостей;

        -забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ;

         -зміцнення місцевих бюджетів, зростання частки соціальних витрат, інвестицій в освіту, охорону здоров'я, соціальні компенсації.

     Очікуваний результат:

         -своєчасне та повне фінансування бюджетних видатків;

         -посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за їх витрачання;

     -зменшення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

      

         3.2.Фінансовий стан суб’єктів господарювання.

Головні проблеми:

-недосконалість порядку погашення суб'єктами господарювання заборгованостей по податках та зборах, що негативно впливає на фінансовий результат підприємств;

- коливання валютних курсів здебільшого в сторону збільшення.

Основні завдання:

-підвищення відповідальності керівників за фінансовий стан підприємств;

-підвищення рівня фінансової дисципліни суб’єктів господарювання;

Очікуваний результат:

         -підвищення платіжної дисципліни;

-зменшення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

         4.Ринкові перетворення.

         4.1.Реформування відносин власності.

         Головні проблеми :

         -низька інвестиційна привабливість майна, що пропонується для відчуження.

        Основні завдання :

         -розширення кола потенційних покупців шляхом підвищення їх проінформованості;

         -створення сприятливих умов для появи власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об'єкта та здійснюють ефективне управління ним;

         -підвищення довіри інвесторів до процесу приватизації;

         -забезпечення ефективного функціонування об'єктів спільної власності територіальних громад району.

         Очікуваний результат:

         -підвищення ефективності управління комунальним майном.

       4.2.Розвиток підприємництва.

         Головні проблеми :

         -часта зміна нормативно-законодавчих актів, що регулюють підприємницьку діяльність;

       -складний довготривалий механізм отримання земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності;

     -систематичне недофінансування програми розвитку малого і середнього підприємництва з бюджетів усіх рівнів.

Основні завдання:

         -залучення незайнятого населення до участі в підприємницькій діяльності;

         -удосконалення дозвільної системи та сфери адміністративних послуг;

Очікувальний результат:

   -створення 350 нових робочих місць в сфері малого підприємництва.

         5. Механізми регулювання

           5.1.Інвестиційна діяльність.

Головні проблеми:

-недостатньо коштів місцевих бюджетів для   співфінансування інвестиційних проектів;

-низька активність територіальних громад по питаннях залучення інвестицій.

Основні завдання:

-активізувати роботу щодо розширення інформованості про інвестиційний потенціал району через засоби масової інформації і мережу Інтернет;

         -проведення роз'яснювальної роботи щодо участі суб’єктів господарювання у конкурсах інвестиційних проектів, що можуть бути реалізовані у реальному секторі економіки із залученням різних джерел фінансування;

-сприяти залученню територіальних громад, громадських організацій до участі в розробці інвестиційних пропозицій та проектів.

Очікуваний результат:

- підвищення інвестиційної привабливості району;

-збільшення кількості підготовлених інвестиційних проектів та забезпечення їх реалізації;

-розвиток і модернізація інфраструктури району, забезпечення соціально-економічної інтеграції.

5.2. Закупівля товарів, робіт, послуг для потреб району за державні кошти:

         Головні проблеми:

         -дефіцит кадрового забезпечення системи державних закупівель;

         -часта зміна закупівельних цін на основні енергоносії, продукти харчування.

Основні завдання:

         -забезпечення належного контролю за державними закупівлями;

         -дотримання розпорядниками бюджетних коштів ЗУ «Про державні закупівлі»;

         -проведення постійного моніторингу закупівель замовниками товарів, робіт і послуг та здійснення аналізу закупівельних цін з метою недопущення перевитрачання державних коштів;

        -підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та проведення процедур державних закупівель.

         Очікувані результати:

         -забезпечення прозорості закупівельних процедур через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню;

   -залучення суб‘єктів підприємницької діяльності району до постачання товарів, робіт послуг при здійсненні закупівель бюджетними установами.

       -досягнення оптимального і раціонального використання державних коштів.

      

5.3. Реалізація районних (комплексних) програм, які діятимуть в 2018 році.

         Головні проблеми:

         -фінансування заходів програм за рахунок місцевих бюджетів здійснюється не в повному обсязі.

        Основні завдання:

         -розробка районних програм лише при наявності реальних можливостей ресурсного забезпечення;

         -посилення контролю за раціональним використанням коштів, які виділяються на реалізацію програм;

       -аналіз програм, що не фінансуються та перегляд доцільності їх дії.

         Очікуваний результат:

         -ефективне використання бюджетних коштів.

      

         6.Розвиток реального сектора економіки.

         6.1.Паливно-енергетичний комплекс.

         Головні проблеми :

         -недостатність фінансових ресурсів у підприємств галузі для розробки та впровадження новітніх технологій, спрямованих на підвищення ефективності роботи енергетичної галузі;

       -низький рівень використання енергозберігаючих технологій.

         Основні завдання :

         -заміна газових   котлів на котли з альтернативними видами палива;

         -модернізація та заміна існуючої системи обліку електричної енергії;

         -прискорення процесів запровадження енергозберігаючих технологій;

         -припинення безоплатного споживання електроенергії, шляхом виявлення крадіжок електроенергії.

       Очікуваний результат:

         -зменшення використання природного газу.

         -забезпечення безперебійного енергопостачання економіки та населення району;

       -забезпечення стовідсоткової оплати за спожиті енергоносії;

         -дотримання лімітної дисципліни електро та газоспоживання усіма категоріями споживачів;

         -перехід на сучасні лічильники обліку електроенергії та природного газу.

        6.2.Промисловість.

         Головні проблеми :

-відсутність потужних промислових підприємств на території району;

           -обмеженість власних обігових коштів та відсутність кредитних ресурсів;

           -низька конкурентоспроможність продукції.

Основні завдання:

            -залучення нових підприємств до основного кола промислових підприємств;

            -створення сприятливих умов для розвитку промислових підприємств, сприяння покращенню фінансового стану підприємств, збереженню робочих місць, підтриманню та розширенню зовнішньоекономічних зв'язків;

            -залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток промислового комплексу.

Очікуваний результат:

-зростання обсягів реалізації промислового виробництва.

    

         6.3.Агропромисловий комплекс.

         Головні проблеми :

         -посилення податкового тягаря;

         -незначне вкладення інвестицій у розвиток тваринницької галузі в зв’язку із збитковістю;

         -недостатній рівень внесення органічних і мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур;

         -відсутність в районі підприємств з переробки молока та м’яса.

       Основні завдання :

         -сприяння розбудові сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на селі.    

        -створення сприятливих умов для залучення інвестицій в галузі тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції..

        Очікуваний результат:

       -передбачається виробити в 2018 році 65,4 тис.тонн зерна, 18,6 тис.тонн соняшнику, 29,6 тис.тонн картоплі, плодів та ягід 11,5 тис.тонн, 4,2 тис.тонн   м’яса (в живій вазі), 20,6 тис.тонн молока, 18,3 млн.штук   яєць.

  

         6.4.Транспорт і зв’язок.

         Головні проблеми :

         -наявність нелегальних перевізників;    

         -невідповідність стану доріг технічним нормам;

         -відсутність транспортних засобів, облаштованих спеціальним обладнанням, для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         Основні завдання :

         -посилення контролю за легалізованою діяльністю суб’єктів господарювання, які займаються перевезенням пасажирів;

       -забезпечення, в повному обсязі, потреб народного господарства і населення району в перевезеннях вантажів, пасажирів.

        Очікуваний результат:

         -збільшення перевезень пасажирів та вантажів;

         -підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів;      

         -легалізація діяльності осіб, які працюють в сфері автоперевезень.

         6.5.Виробництво споживчих товарів та послуг.

         Головні проблеми :

        -наявність населених пунктів, в яких не надаються побутові послуги;

         -відсутність в більшості сіл облаштованих торгових майданчиків;

         -зменшення кількості діючих об'єктів торгівлі споживчої кооперації.

        Основні завдання :

         -поступове перетворення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у торговельні комплекси та створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

         -залучення інвестицій у розбудову мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;

        -організація надання необхідних побутових послуг в кожному населеному пункті.

       Очікуваний результат:      

       -розширення мережі підприємств роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг з метою задоволення потреб населення в товарах народного споживання та побутових послугах по конкурентних цінах;

        -покращення якості торговельного обслуговування населення, підвищення культури обслуговування.

       7.Зовнішньоекономічна діяльність, транскордонне співробітництво.

       7.1. Зовнішньоекономічна діяльність.

         Головні проблеми :

-відсутність потужних підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

-обмеженість виробництва конкурентоздатної експортної продукції.

Основні завдання:

    -нарощування експортного потенціалу району;

    -підвищення рівня обізнаності іноземних та інших партнерів про інвестиційну привабливість, економічний та культурний потенціал району.

Очікуваний результат:

-створення сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності в районі.

         7.2. Транскордонне співробітництво.

         Головні проблеми:

-недостатнє нормативно-правове забезпечення процесу транскордонного співробітництва.

        Основні завдання :

          -підтовка проектів для участі у проекті «Україна-Румунія»;

 -участь району в інших інвестиційних програмах, що фінансуватимуться з джерел за межами України ПРООН, USAID тощо.

         Очікуваний результат:

   -збільшення обсягу залучених фінансових ресурсів для реалізації проектів у сфері транскордонного співробітництва.

         8.Соціальна сфера.

         8.1.Зайнятість населення та ринок праці.

         Головні проблеми:

         -незацікавленість громадян у пошуках роботи;

         -низький рівень заробітної плати не стимулює громадян до праці;    

         -висока питома вага вакансій, які подаються роботодавцями до служби зайнятості, із низьким рівнем   заробітної плати.

         Основні завдання:

         -забезпечення реалізації державної політики щодо зайнятості населення в районі;

         -збільшення рівня зайнятості населення, особливо в сільській місцевості;

        -посилення соціального захисту населення шляхом прискорення працевлаштування незайнятого населення та виплати матеріального забезпечення в період безробіття.

       Очікуваний результат:

         -створення в сферах економічної діяльності різних форм власності 400 нових робочих місць.

       8.2.Грошові доходи населення та заробітна плата.

         Головні проблеми:

         -відставання середнього рівня заробітної плати в районі від середньообласних показників.

       Основні завдання :

         -проведення роз'яснювальної роботи щодо повної легалізації оплати праці;

         -вжиття заходів щодо детінізації у сфері оплати праці шляхом активізації державного контролю за нелегальною господарською діяльністю та виявлення неофіційної заробітної плати;

         -удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, питань оплати праці, посилення контролю за дотриманням роботодавцями умов колективних договорів.

        Очікуваний результат:

         - зростання рівня середньомісячної заробітної плати по району на 33,3 %.

         8.3.Соціальне забезпечення.

         Головні проблеми :

         -постійне скорочення чисельності активного населення, що працює, і зростання чисельності населення, яке потребує соціального захисту.

        Основні завдання:

         -забезпечення своєчасного нарахування та виплати   усіх видів соціальних допомог;

        -покращення соціальної підтримки непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

       -забезпечення належного рівня соціальної підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених громадян.

     Очікуваний результат:

         -покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог та субсидій;

         -загальне підвищення рівня соціального захисту населення.

           8.4.Житлово – комунальне господарство.        

         Головні проблеми :

         -відсутність конкуренції у сферах водопостачання, водовідведення та санітарної очистки;

         -низький рівень платіжної дисципліни населення за комунальні послуги фактичним витратам;

        -зношеність водопровідно-каналізаційних мереж, глибинних свердловин.

         Основні завдання :

         -продовження робіт по реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в смт Кельменці;

         -капітальний ремонт системи водопостачання с. Зелена;

         -будівництво споруд для покращення водозабезпечення с. Мошанець.

         -пошук інвестиційний програм для фінансування проектів в житлово-комунальному господарстві.

       Очікуваний результат:

         -покращення якості та здешевлення вартості житлово-комунальних послуг;

         -забезпечення надійної експлуатації системи водопостачання та каналізації;

         -стабілізація цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

         8.5. Будівництво та газифікація.

Головні проблеми:

-наявність в районі об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі соціальної сфери;

-подорожчання вартості будівництва багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків за рахунок збільшення цін на будівельні   матеріали.

Основні завдання:

-реконструкція незавершеної будівництвом частини навчально-виховного комплексу в с.Грушівці під дошкільний навчальний заклад;

            -реконструкція адміністративної будівлі під навчально-виховний комплекс в с. Комарів;

            -розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту Ленковецької школи.

Очікуваний результат:

-збільшення введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування;

-зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва.

         9.Гуманітарна сфера.

         9.1.Охорона здоров’я та демографічна ситуація.

         Головні проблеми :

         -невизначеність щодо фінансово-ресурсного забезпечення при реформуванні первинної медико-санітарної допомоги та переході на фінансування за правилом «гроші ходять за пацієнтом»;

         -відтік молодих спеціалістів;

         -відсутність відомчого житла;

   -оновлення медичного обладнання та санітарного транспорту;

         -складна демографічна ситуація.

         Основні завдання :

         -забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги населенню району на всіх рівнях;    

         -утеплення стін пологового та гінекологічного відділеннь;

         -проведення ремонту частини приміщення приймального відділення,   заміна вікон в пологовому, гінекологічному, дитячому та поліклінічному відділеннях КУ «Кельменецька ЦРЛ»;

         -впровадження в лікувальних закладах району нових прогресивних методів діагностики та лікування;

         - перехід на фінансування за правилом «гроші ходять за пацієнтом»

         Очікуваний результат:

         -зниження малюкової смертності;

         -покращення якості надання медичної допомоги на всіх рівнях.

  

         9.2.Освіта.

         Головні проблеми:

        -перехід на нові стандарти навчання відповідно до Закону України «Про освіту»;

         -реформування ПМПК у інклюзивно-ресурсний центр;

        -зменшення загальної чисельності учнів що веде до оптимізації мережі закладів освіти;

         -потребують архітектурного оновлення будівлі освітніх закладів;

         недостатність бюджетного фінансування для зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти району, оновлення та удосконалення навчально-методичної бази;

         Основні завдання:

       -впровадження нових стандартів навчання відповідно до Закону України «Про освіту»;

       -створення і забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру;

       -підвищення якості провадження освітньої діяльності;

         -впровадження енергозберігаючих технологій, заміна вікон та дверей в освітніх закладах району;

         -виготовлення інвентаризаційних справ та правопосвідчуючих актів на землю закладів освіти;

         -заміна застарілого обладнання комп’ютерних комплексів;

         -впровадження інвестиційних проектів та розвиток транскордонного співробітництва;

         -реконструкція будівлі Ленковецького НВК;

         -перекриття даху Нелиповецького, Росошанівського НВК та Бабинського ДНЗ;

         -соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Очікуваний результат:

         -підвищення якості знань учнів, розширення доступності отримання якісної повної загальної середньої освіти;

         -зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази закладів освіти району;

         -забезпечення комфортних умов навчання та виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

         9.3.Культура.

         Головні проблеми:

        -недостатній рівень фінансування галузі ;

         -слабке матеріально-технічне забезпечення закладів культури.

        Основні завдання:

       -всебічно підтримування розвитку аматорського мистецтва, сприяти збереженню пам’яток культурної спадщини;

         -забезпечення повноцінного упровадження ефективних форм, методів і засобів   культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів;

         -розширення видів платних послуг населенню.  

         Очікуваний результат:

         -забезпечення доступу населення до культурних надбань, розширення культурно-дозвільних послуг;

         -покращення матеріальної бази закладів культури за рахунок збільшення надання платних культурно-дозвільних послуг населенню.

9.4. Підтримка дітей, сімей та молоді.

Головні проблеми:

         -збільшення кількості дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

       -обмеженість обсягів фінансування заходів по виконанню молодіжної, сімейної політики та роботи з дітьми і відповідних програм.

Основні завдання:

-подолання дитячої бездоглядності на території району, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;

        -здійснення соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-інваліди, сімей де є проблеми насильства і зневажливого ставлення та малозабезпечених сімей, надання їм допомоги;

-виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, запобігання насильства в сім'ї, торгівлі людьми;

-організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей.

Очікуваний результат:

         -покращення роботи органів опіки та піклування по захисту прав дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;

         -забезпечення влаштування дітей в сімейні форми виховання;

         -запровадження ефективних форм роботи з дітьми та їх батьками з метою усунення причин безпритульності і бездоглядності;

          -зменшення кількості бездоглядних дітей.

         9.5.Фізкультура та спорт.

Головні проблеми:

          -переважна більшість спортивних споруд району потребують капітального ремонту та реконструкцій;

         -недостатня кількість спортивних споруд особливо за місцем проживання та у сільській місцевості;

            -недостатніми є обсяги фінансування навчально-тренувальної та спортивної роботи для участі у спортивних змаганнях;

            -недостатнє фінансування   спортивно-масових заходів.

       Основні завдання:

           -створення належних умов для задоволення потреб населення щодо підвищення рівня здоров’я;

          -забезпечення будівництва та облаштування спортивних споруд району.

       Очікуваний результат:

          -збільшення кількості населення, яке регулярно використовує об’єкти фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

          -впровадження принципів здорового способу життя серед дорослого населення району;

          -забезпечення належної фінансової підтримки талановитих і перспективних спортсменів.

         9.6.Туристично-рекреаційна сфера.

         Головні проблеми :

         -слабка поінформованість потенційних туристів щодо туристичного потенціалу Кельменеччини;      

         -недостатній рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури, зокрема, недоступність закладів розміщення туристів різних категорій, відсутність індустрії відпочинку та розваг, незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до туристичних об’єктів, екологічна ситуація рекреаційних зон.

Основні завдання :

-залучення інвестицій у сферу туризму;

             -забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в районі;

           -створення позитивного іміджу Кельменеччини як туристичного краю на загальнодержавному та міжнародному рівнях.

        Очікуваний результат:

             -залучення інвестицій в розвиток туризму;

           -підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;

-збалансований розвиток туризму району та ефективне управління туристичною галуззю;

             -розвиток транскордонного співробітництва у галузі туризму;

          -підвищення рівня обізнаності гостей та жителів краю про туристичні можливості району.

         10.Природокористування та безпека життєдіяльності людини.

         10.1.Розвиток мінерально-сировинної бази.

         Головні проблеми :

         -наявність перспективних родовищ корисних копалин, які не розробляються.

        -недостатній рівень використання ефективних технологій видобутку та переробки мінеральної сировини.

    Основні завдання :

         -обгрунтоване використання надр у відповідності до встановлених норм природокористування.

         Очікуваний результат:

          -ефективне   для економіки району використання корисних копалин.

         10.2.Охорона навколишнього природного середовища.

         Головні проблеми :

-недостатнє фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, що не дає можливості в повному обсязі забезпечити виконання екологічних програм.

        Основні завдання :

          -проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо бережного ставлення до навколишнього середовища;

          -зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та утилізація побутових відходів;

         -збільшення видатків з бюджетів усіх рівнів на фінансування природоохоронних заходів;

          -створення та розширення нових об'єктів природно-заповідного фонду району;

         Очікуваний результат:

          -покращення стану навколишнього природного середовища району.

          -раціональне використання природних ресурсів та виділення коштів з обласного та районного фонду.

                                                                                                     

         10.3.Техногенна безпека.

         Головні проблеми :

          -недостатній обсяг фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

          -неналежне функціонування більшості місцевих пожежних команд.

        Основні завдання :

          -вжиття заходів щодо попередження паводків, лісових пожеж та пожеж на об’єктах соціально-економічної інфраструктури;

           -створення нових та відновлення роботи існуючих місцевих команд.

       Очікуваний результат:

          -профілактика виникнення надзвичайних ситуацій в районі.

         10.4.Охорона праці.

         Головні проблеми :

        -відсутність бюджетних коштів на фінансування заходів щодо охорони праці;

         -високий рівень зносу основних засобів виробництва.

         Основні завдання :

         -забезпечення спеціальної підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці;

         -нагляд за виконанням робіт та експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки.

         Очікуваний результат:

       -зменшення кількості випадків виробничого травматизму, збереження життя та здоров'я працюючих;

         -створення належних та безпечних умов праці.

         11. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

         Організаційне супроводження виконання заходів Програми здійснює відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації.

         Виконавцями Програми є управління, відділи районної державної адміністрації, районна, селищна та сільські ради, підприємства, організації та установи всіх форм власності, які працюють на території району.

       Узагальнена інформація про хід виконання Програми періодично розглядається на засіданнях колегії районної державної адміністрації та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування районної ради, розширених нарадах та на сесіях районної ради.

Керуючий справами                                                                                                            Л.Світла

 

Додаток №1.

                                                                                                 до Програми економічного

                                                                                                   і соціального розвитку

                                                                                                      Кельменецького району на 2018

рік                                                                

                                                                                                  від 22 грудня 2017 року № 254.14-7/17

 

                                                                              

                                                                                                                      

                                                             БАЛАНС

попиту та пропозицій основних видів сільськогосподарської продукції

       І. Зерно (залікова вага)

                                                                                                                  (тис.тонн)

 

2016 р.

Звіт

2017 р.

очікуване

2018 р.

проект

Пропозиція – всього 52,9 67,9 65,4

в тому числі :

1. Власне виробництво

52,9 67,9 65,4
2. Ввезення   - всього - - -

в тому числі :

   з країн СНД і Балтії

- - -
   з інших країн - - -
Попит – всього, в т.ч. 52,9 67,9 65,4
1. Виробниче споживання (корми, насіння) 32,1 34,6 32,3
2. Особисте споживання населення 6,1 6,7 6,7
3. Вивезення – всього 14,7 26,6 26,4

в тому числі :

   в країни СНД і Балтії

- - -
   експорт в інші країни - - -
4.Запаси та інші витрати - - -

ІІ. Картопля

                                                                                                                     (тис.тонн)                                                              

 

2016 р.

звіт

2017 р.

очікуване

2018 р.

проект

Пропозиція – всього 29,6 29,6 29,6

в тому числі :

1. Власне виробництво

29,6

29,6

29,6

2. Ввезення   - всього - - -

в тому числі :

   з країн СНД і Балтії

- - -
   з інших країн - - -
Попит – всього, в т.ч. 29,6 29,6 29,6
1. Виробниче споживання (корми, насіння) 23,0 23,1 23,1
2. Особисте споживання населення 6,6 6,5 6,5
3. Вивезення – всього - - -

в тому числі :

   в країни СНД і Балтії

- - -
   експорт в інші країни - - -
4.Запаси та інші витрати - - -

                                                                                                           Продовження додатка

 

ІІІ. Овочі та баштанні

                                                                                                                   (тис.тонн)

 

2016 р.

звіт

2017 р.

очікуване

2018 р.

проект

Пропозиція – всього 11,4 14,9 15,0

в тому числі :

1. Власне виробництво

11,4

14,9

15,0

2. Ввезення   - всього - - -

в тому числі :

   з країн СНД і Балтії

- - -
   з інших країн - - -
Попит – всього, в т.ч. 11,4 14,9 15,0
1. Виробниче споживання (корми, насіння) 0,04 0,04 0,04
2. Особисте споживання населення 7,3 7,3 7,3
3. Вивезення – всього 4,1 7,6 7,7

в тому числі :

   в країни СНД і Балтії

-

-

-

   експорт в інші країни - - -
4.Запаси та інші витрати - - -

   ІУ. Молоко та молокопродукти

                                                                                                                   (тис.тонн)

 

2016 р.

звіт

2017 р.

очікуване

2018 р.

проект

Пропозиція – всього 21,1 20,6 20,6

в тому числі :

1. Власне виробництво

21,1

20,6

20,6

2. Ввезення   - всього - - -

в тому числі :

   з країн СНД і Балтії

- - -
   з інших країн - - -
Попит – всього, в т.ч. 21,1 20,6 20,6
1. Виробниче споживання 4,0 3,8 3,8
2. Особисте споживання населення 9,0 9,0 9,0
3. Вивезення – всього 8,1 2,8 7,8

в тому числі :

   в країни СНД і Балтії

- - -
4.Запаси і інші витрати - - -

                                                                                                          Продовження додатка

 

 

 

У. М’ясо (у забійній вазі)

                                                                                                                      (тис.тонн)

 

2016 р.

звіт

2017 р.

очікуване

2018 р.

проект

1. Пропозиція – всього 4,3 4,3 4,3
1. Власне виробництво 4,3 4,3 4,3
2. Ввезення – всього - - -
в т.ч. з країн СНД та Балтії - - -
           з інших країн - - -
П. Попит – всього 4,3 4,3 4,3
1. Виробниче споживання - - -
2. Особисте   споживання населення 2,9 2,9 2,9
3. Вивезення – всього 1,4 1,4 1,4
в т.ч. в країни СНД та Балтії - - -
           експорт в інші країни - - -
4. Запаси та інші витрати - - -

                                                          УІ. Яйця

                                                                                                       (млн.штук)

 

2016 р.

звіт

2017 р.

очікуване

2018 р.

проект

1. Пропозиція – всього 4,3 4,2 4,2
1. Власне виробництво 4,3 4,2 4,2
2. Ввезення   - всього - - -
     в т.ч. з краї СНД та Балтії - - -
                 з інших країн - - -
П.Попит - всього 4,3 4,2 4,2
1. Виробниче споживання (інкубація) - - -
2. Особисте споживання населення 2,9 2,9 2,9
3. Вивезення – всього 1,4 1,3 1,3
в т.ч. в країни СНД та Балтії - - -
           експорт в інші країни - - -
4. Запаси та інші витрати - - -

                                            

 

 

                                                                                                           Продовження додатка

 

                                                                 УІІ. Олія

                                                                                                                  (тис.тонн)

 

2016 р.

звіт

2017 р.

очікуване

2018р.

проект

1. Пропозиції – всього 0,5 0,5 0,5
1. Власне виробництво 0,3 0,3 0,3
2. Ввезення – всього 0,2 0,2 0,2
в т.ч. з країн СНД та Балтії - - -
           з інших країн - - -
П.Попит – всього 0,5 0,5 0,5
1. Виробниче споживання (корми, насіння) - - -
2. Особисте споживання населення 0,5 0,5 0,5
3. Вивезення – всього - - -
в т.ч. в країни СНД та Балтії   - - -
           експорт в інші країни - - -
4. Запаси та інші витрати - - -

                  

 

УІІІ. Хліб

(крупи, бобові, борошно, хліб, та макаронні вироби, у перерахунку на борошно)

 

                                                                                                                   (тис.тонн)

 

2016 р.

звіт

2017 р.

очікуване

2018 р.

проект

1. Пропозиції – всього 5,7 5,7 5,7
1. Власне виробництво 2,2 2,2 2,2
2. Ввезення – всього 3,5 3,5 3,5
в т.ч. з країн СНД та Балтії - - -
           з інших країн - - -
П.Попит – всього 5,7 5,7 5,7
1. Виробниче споживання (корми, насіння) - - -
2. Особисте споживання населення 5,7 5,7 5,7
3. Вивезення – всього - - -
в т.ч. в країни СНД та Балтії   - - -
           експорт в інші країни - - -
4. Запаси та інші витрати - - -


                                                                                              Додаток №2

                                                                                                  до Програми економічного

                                                                                                  і соціального розвитку

                                                                                                           Кельменецького району на 2018 рік                                                                

                                                                                                 від 22 грудня 2017 року № 254.14-7/17

Заходи щодо забезпечення виконання пріоритетних напрямків розвитку   Кельменецького району на 2018 рік  

Пріоритетні напрямки розвитку

Основні завдання Терміни виконання Виконавці Джерела фінансування Очікувані результати
1. Розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери 1.1.Проведення   капітального ремонту комунальних   доріг з асфальтним   покриттям за рахунок місцевого   бюджету в смт Кельменці загальною протяжністю -0,6 км.

2018

Селищна рада

Селищнийбюджет.

Покращення технічного стану доріг місцевого значення.

1.2. Проведення   поточного ремонту комунальних   доріг з щебеневим покриттям за рахунок   місцевих бюджетів в   селах: Вартиківці – 0,6 км, Ленківці - 0,4 км, Іванівці - 0,4 км,   Подвір’ївка –0,3 км, Оселівка – 0,3 км, Росошани - 0,2 км, Мошанець - 1,0 км та   під’їздної дороги до села Лукачани – 5,0 км та сіл Лівинці-Михайлівка -2,5 км.

2018

Селищна рада,

Управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Сільські бюджети.

Покращення технічного стану доріг місцевого значення.

1.3. Продовження робіт із реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в смт Кельменці.

2018 Кельменецька селищна рада Державний, державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджети.

Покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

Забезпечення жителів якісною питною водою.

1.5. Капітальний ремонт системи водопостачання с. Зелена. 2018 Зеленецька сільська рада Кошти Державного бюджету, місцевий бюджет, кошти міжнародних донорів.  
1.6. Будівництво   споруд для покращення водозабезпечення с. Мошанець. 2018 Мошанецька сільська рада Державний, державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджети.  
2.

Гармонійний розвиток провідних галузей економіки району

2.1.Закладка   нового саду інтенсивного типу   фермерським господарством’’Яніс’’ на   площі 6 га.    

2018

ФГ «Яніс»,

відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації.

Власні кошти фермерського господарства.

Збільшення   виробництва плодів, створення додаткових робочих місць.

2.2. Завершення будівництва сучасного елеватора товариством з додатковою відповідальністю «АПК Буковина» місткістю 30,0 тис.тонн. 2018

ТзОВ «АПК Буковина»,

відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації.

Власні кошти товариства. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.
3. Розвиток туристичного потенціалу

3.1. Проведення районного фольклорного свята «Маланка наша Дністровая».

Щорічно

Відділ культури районної державної адміністрації,

селищна та   сільські ради.

-

Забезпечення сталого   розвитку туристичної   галузі району.

3.2. Популяризація історичного та природно-краєзнавчого потенціалу району шляхом видання народознавчого путівника «Кельменецький рідний край – для туристів просто рай» 2018 Відділ культури районної державної адміністрації. Районний бюджет

Створення   позитивного іміджу Кельменеччини як туристичного краю.

3.3.Сприяння розвитку сільського зеленого туризму шляхом проведення семінарів-навчань із бажаючими займатися даним видом туризму, надання їм консультативної допомоги спільно з Районним центром зайнятості. Щоквартально Відділ культури районної державної адміністрації. Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Популяризація     туризму як пріоритетного напрямку   розвитку району та   залучення інвестицій в розвиток зеленого туризму.
4. Розвиток транскордонного співробітництва

4.1. Підготовка проектів для участі у програмі «Україна-Румунія».

Протягом 2018 року     у разі оголошення конкурсу. Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації. Кошти   програми, місцеві бюджети.

Сприяння економічному та соціальному розвитку району по   обидві сторони спільного   кордону, створення кращих умов для забезпечення мобільності людей.

4.2.Участь   району в інших інвестиційних програмах, що фінансуватимуться з джерел за   межами України ПРООН,USAID тощо. Протягом 2018 року     у разі оголошення конкурсів. Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації. Державний, державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджети, кошти   інвестиційних программ. Створення кращих   умов для забезпечення   мобільності людей, потоку товарів та капіталу.
5. Розвиток культури і духовності

5.1. Проведення регіонального фестивалю народного мистецтва Кельменеччини «Душа народу в килимі цвіте».

Щорічно Відділ культури районної державної адміністрації. Районний бюджет.

Популяризація та рекламування народних мистецтв Кельменеччини

5.2. Поточний ремонт Кельменецького РБНТД.

2018 Відділ культури районної державної адміністрації. Районний бюджет. Надання якісних культурних послуг.
5.3. Капітальний ремонт Народного дому в с.Бузовиця 2018

Сільська рада с.Бузовиця,

відділ культури районної державної адміністрації.

Сільський

бюджет с. Бузовиця.

Надання якісних культурних послуг.
6.

Розвиток науки та освіти

6.1. Реконструкція навчально-виховного комплексу в с.Грушівці під дошкільний навчальний заклад.

2018

Управління

освіти районної державної адміністрації.

Державний, державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджети.

Покращення умов надання освітніх послуг.

6.2. Реконструкція адміністративної будівлі під навчально-виховний комплекс в с. Комарів.

2018

Управління

освіти районної державної адміністрації, Комарівська сільська рада.

Державний, державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет.

Покращення умов надання освітніх послуг.

6.3. Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту

Ленковецької школи.

2018

Управління

освіти районної державної адміністрації, Ленковецька сільська рада.

Районний бюджет, місцевий бюджет Ленковецької сільської ради.

Покращення умов надання освітніх послуг.

 

                                                                                                Додаток №3

                                                                                                  до Програми економічного

                                                                                                  і соціального розвитку

                                                                                                           Кельменецького району на 2018 рік                                                                  

                                                                                                від 22 грудня 2017 року № 254.14-7/17

П Е Р Е Л І К

інвестиційних програм (проектів), які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету

по Кельменецькому району на 2018 рік

(тис.грн.)

  Найменування об’єкта Рік початку будівництва Проектна потужність Кошторисна вартість Потреба на завер шення будівництва Джерело фінансування Форма власності Пропозиція на 2018 р. Що зроблено на об’єкті

%

готовності

Підрядник/

замовник

Примітка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Освіта                      
1. Реконструкція навчально-виховного комплексу в с. Грушівці -     60 місць 12169,242 12169,242 Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет Комунальна 12169,42

Зроблено

І чергу

- УКБ ОДА  
2.

Реконструкція адміністративної будівлі під навчально-виховний комплекс   в с. Комарів.

-     60 місць 4710,15 4710,15 Державний бюджет, Державний фонд регіонального   розвитку Комунальна 4710,15 - - Управління освіти райдержадміністрації  
  Культура                      
3. Капітальний ремонт Народного Дому в с. Подвір’ївка - 450   місць

1341,0

Перераховано в цінах 2017 року

1341,0 Державний бюджет, Державний фонд регіонального   розвитку Комунальна 1341,0 Проектно-кошторисна документація перераховано в цінах 2017 року - Подвір’ївська сільська   рада  
 

Газифікація

                       
4. Будівництво підвідного   газопроводу   до с. Макарівка - 12,6км 1616,796 1616,796 Державний бюджет, приватні кошти Комунальна 800,0 - - Ленковецька сільська рада    
  Житлово-комунальне господарство та дорожнє господарство                        
5.

Будівництво споруд для покращення водозабезпечення

с. Мошанець

-

Глибинна свердловина,

2 водонапірні башти

1245,276 1245,276 Державний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет

Комунальна

               

1245,276 - - Мошанецька сільська рада    
                           
6. Капітальний ремонт мережі водопостачання с. Подвір’ївка -

         9,6   км

    18,2м³/год

1483,242 1483,242 Державний бюджет Державний та місцевий бюджети 4000,0 Проводиться перерахунок проектно-кошторисної документації на ІІ та ІІІ черги, в т.ч. буріння   свердловини   в цінах2017 року - Подвір’ївська сільська   рада    
7 Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та   водовідведення смт Кельменці 2007     15,6км 38929,7 13640,7 Державний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет

Комунальна

               

13640,7

Проводиться влаштування водовідведення 15 УКБ ОДА    
                                   

Додаток № 4

                                                                                                 до Програми економічного

                                                                                                   і соціального розвитку

                                                                                                          Кельменецького району на 2018 рік                                                                

                                                                                               від 22 грудня 2017 року № 254.14-7/17

П Е Р Е Л І К

районних (комплексних) Програм, які діятимуть в 2018 році

п/п

Назва програми

Термін

виконання

Коли та яким документом

затверджено програму

 
 
1. Районна Комплексна програма „Власний дім” на 2012-2020 роки 2012-2020

Рішення УІІ сесії районної ради УІ скликання від 28.12.2011 р

№155.7-6/11

 
2. Районна програма „Питна вода Кельменецького району на   2006-2020 роки” 2006-2020 Рішення Х1Х сесії районної ради 1У скликання від 21.12.2005 р  
3.

Районна Програма з   питань реабілітації   дітей-інвалідів на

2014-2018 роки

2014-2018

Рішення ХУ сесії районної ради УІ скликання

від 25.12.2013

№ 351.15-6/13

 
4. Районна   програма ’’Вчитель’’ на 2014-2022 роки 2014-2022

Рішення ХУ сесії районної ради УІ скликання

від 25.12.2013

№ 350.15-6/13

 
5. Програма збереження   архівних фондів в Кельменецькому районі   на 2015-2019 роки 2015-2019

Рішення ХХІ сесії районної ради УІ скликання

від 25.09.2014

№ 431.21-6/14

 
6. Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки 2017-2021

Рішення УІІ сесії районної ради УІІ скликання від 23.09.2016

№   104.7-7/16

 
7. Програма приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016-2018 роки 2016-2018

Рішення ІУ сесії районної ради УІІ скликання від 25.02.2016

№   35.4-7/16

 
8. Комплексна програма військово-патріотичного виховання молоді та підготовки   громадян до оборони держави на   2016-2020 роки

2016-2020

Рішення ІУ сесії районної ради УІІ скликання від 25.02.2016

№ 40.4-7/16

 
9. Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на   2016-2020 роки 2016-2020

Рішення ІУ сесії районної ради УІІ скликання від 25.02.2016

№ 38.4-7/16

 
10. Про затвердження комплексної програми сприяння виконанню делегованих районною радою та державою повноважень у Кельменецькому районі на 2016-2018 роки 2016-2018

Рішення УІ сесії районної ради УІІ скликання від 01.07.2016

№ 80.6--7/16

 
11. Комплексна програма з   охорони навколишнього природного   середовища «Екологія» в Кельменецькому   районі на 2016-2018 роки 2016-2018

Рішення УІ сесії районної ради УІІ скликання від 01.07.2016

№ 79.6--7/16

 
12. Комплексна програма реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у Кельменецькому районі в 2016-2018 роках 2016-2018

Рішення ІУ сесії районної ради УІІ скликання від 25.02.2016

№ 43.4--7/16

 
13. Програма економічного і соціального розвитку Кельменецького району на 2018 рік 2018 Програма включена до порядку денного XIV сесії районної ради VII скликання (22 грудня 2017 року)  
14. Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Кельменецькому районі на 2017-2018 роки 2017-2018

Рішення ХІ сесії районної ради УІІ скликання від 31.03..2017

№ 153.11--7/17

 
15. Районна   програма запобігання дитячі бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки 2017-2021

Рішення ХІ сесії районної ради УІІ скликання від 31.03..2017

№ 162.11--7/17

 
16. Комплексна програма розвитку культури в Кельменецькому районі на   2017-2019 роки 2017-2019

Рішення ХІІ сесії районної ради УІІ скликання від 30.06.2017

№ 199.12--7/17

 
17. Районна Комплексна   програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та   членів їх сімей на 2017-2019 роки 2017-2019

Рішення ХІ сесії районної ради УІІ скликання від 31.03.2017

№ 152.11--7/17

 
18. Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки 2016-2018

Рішення ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015

№ 14.2. -7/15

 
19. Про затвердження Комплексної програми розвитку туризму в Кельменецькому районі на   2017-2020 роки 2017-2020

Рішення ІХ сесії районної ради УІІ скликання від 23.12.2016

№ 133.9--7/16

 
20. Про затвердження Комплексної програми оновлення містобудівної документації району на період 2017-2021 роки 2017-2021

Рішення ІХ сесії районної ради УІІ скликання від 23.12.2016

№ 140.9--7/16

 
21. Про затвердження комплексної Програми створення та функціонування Центру надання послуг «Прозорий офіс» Кельменецького району на 2017-2019 роки 2017-2019

Рішення ХІ сесії районної ради УІІ скликання від 18.05.2017

№ 178.11.2--7/17

 
22. Про затвердження районної комплексної   програми «Відродження малих річок Кельменецького району на 2017-2022 роки» 2017-2022

Рішення ХІІ сесії районної ради УІІ скликання від 30.06.2017

№ 201.12--7/17

 
23. Комплексна програма   підвищення ефективності діяльності відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка», які розташовані   на території Кельменецького району на 2017-2019 роки 2017-2019

Рішення ХІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 29.09.2017

№ 221.13--7/17

 
24. Комплексна програма сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні   установ на 2017-2019 роки 2017-2019

Рішення ХІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 29.09.2017

№ 222.13--7/17

 
25. Комплексна програма профілактики правопорушень в Кельменецькому районі на 2017-2020 роки 2017-2020

Рішення ХІІ сесії районної ради УІІ скликання від 30.06.2017

№ 200.12--7/17

 
Програми,   які передбачається винести на розгляд сесій районної ради у 2018 році  
26. Комплексна програма підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Кельменецькому районі на 2018-2022 роки 2018-2022 Програма включена до порядку денного XIV сесії районної ради VII скликання (22 грудня 2017 року)  
27. Про затвердження Комплексної соціальної програми   розвитку цивільного захисту,   забезпечення пожежної безпеки   та запобігання і   реагування на надзвичайні   ситуації   в Кельменецькому районі на 2018-2020 роки 2018-2020 Програма включена до порядку денного XIV сесії районної ради VII скликання (22 грудня 2017 року)  
28. Районна протиепізоотична Програма захисту життя   і здоров’я тварин від   інфекційних, інвазійних та зооантропонозних захворювань в Кельменецькому районі на 2018-2019 роки 2018-2019    
29. Про Комплексну   програму охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Кельменецького району на 2018-2022 роки 2018-2022    
30. Програма покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018-2019 роки 2018-2019 Програма включена до порядку денного XIV сесії районної ради VII скликання (22 грудня 2017 року)  
31.

Районна Програма розвитку фізичної культури і спорту в Кельменецькому районі на

2018- 2022 роки

2018-2022    

Додаток № 5

                                                                                                  до Програми економічного

                                                                                                  і соціального розвитку

                                                                                                           Кельменецького району на 2018 рік                                                                  

                                                                                                від 22 грудня 2017 року № 254.14-7/17

Перелік

основних показників економічного і соціального розвитку

Кельменецького району у 2015-2017 роках та прогноз на 2018 рік

Показники Одиниця виміру

2015 рік

звіт

2016 рік

звіт

2017 рік очік.

викон.

2018 рік прогноз

2018 рік

у % до очік.вик.

2017 року

 
Обсяг виробництва валової продукції рослинництва млн.грн. 217,7 225,1 242,2 253,4 105,0  
Виробництво продукції рослинництва:              
зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу тис.тонн 56,4 52,9 67,9 65,4 96,3  
цукрові буряки тис.тонн 0,6 - - - -  
соняшник тис.тонн 3,5 22,4 12,5 18,6 149,0  
картопля тис.тонн 29,2 29,6 29,6 29,6 100,0  
плоди та ягоди тис.тонн 4,5 11,1 11,4 11,5 100,9  
Обсяг валового   виробництва продукції тваринництва млн.грн. 112,5 111,0 106,2 106,0 99,8  
Виробництво продукції   тваринництва              
Реалізація худоби та птиці на забій   (у живі вазі) тис.тонн 4,4 4,3 4,2 4,2 100,0  
Виробництво:              
молока тис.тонн 21,6 21,1 20,6 20,6 100,0  
яєць млн. шт 17,9 18,1 18,2 18,3 100,5  
Поголів’я худоби та птиці:              
Велика рогата худоба тис.голів 5,1 4,6 4,3 4,6 107,0  
у тому числі : корови тис.голів 3,6 3,3 3,0 3,0 100,0  
Свині тис.голів 7,0 6,1 6,2 6,2 100,0  
Птиця млн.голів 0,1 0,2 0,2 0,2 100,0  
Вівці та кози тис.голів. 5,6 5,9 5,9 5,9 100,0  
Обсяг виконаних будівельних робіт млн.грн. 1,2 - - - -  
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом тис.тонн 12,6 14,6 25,0 25,5 102,0  
Вантажооборот автомобільного транспорту млн.ткм. 8,6 8,8 15,0 16,1 107,3  
Кількість перевезених   пасажирів автомобільним транспортом тис.осіб. 833 525 476 533 112,1  
Пасажирооборот автомобільного транспорту млн.пас.км. 85,5 44,6 43,5 45,0 103,4  
Фінансові показники              
Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету) млн. грн. 40,2 52,4 64,1 65,0 101,4  
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів млн. грн. 1,15 0,50 0,24 - -  
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів % 2,86 0,95 0,36 - Х  
Видатки місцевих бюджетів - всього млн. грн. 218,5 274,4 346,2 436,0 125,9  
у тому числі трансферти млн. грн. 186,3 216,2 222,2 353,2 158,9    
Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (станом на кінець року) млн. грн. 19,6 0,7 1,5 0,5 33,3    
у тому числі:              
до державного бюджету млн. грн. 19,4 0,1 1,2 0,1 8,3  
до місцевих бюджетів млн. грн. 0,2 0,6 0,3 0,4 133,3  
Показники рівня життя              
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн. 2476 3308 5100 6800 133,3  
Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього млн. грн. - - - - -  
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року % - - - - -  
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах млн.грн. - - - - -  
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах у відсотках до початку звітного року % - - - - -  
Показники розвитку споживчого ринку              
Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб – підприємців) млн.грн. 110,3 106,3 106,0 105,0 99,0  
Обсяг обороту   роздрібної торгівлі на одну особу грн. 2670 2600 2550 2500 98,0  
Темп зростання (зниження) обороту   роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних і фізичних осіб) % 133,5 96,4 99,7 99,1 Х  
Населення та ринок праці              
Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 41,1 40,6 40,4 40,2 99,5  
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності - всього місць 372 482 482 400 83,0  
у тому числі:              
у промисловості місць 19 17 20 20 100,0  
у сільському господарстві місць 64 157 43 45 104,6  
у будівництві місць 22 26 32 35 109,3  
у торгівлі місць 187 199 208 200 96,1  
Кількість створених нових робочих місць за рахунок діяльності фізичних осіб-підприємців та найманих до них   осіб місць 279 348 350 350 100,0  
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність              
Обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок   усіх джерел фінансування: млн. грн. 60,9 42,4 47,9 50,3 105,0  
у % до попереднього року % 154,2 69,6 113,0 105,0 Х  
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)   з початку інвестування

млн.дол.

США

0,022 0,034 0,035 0,037 105,7  
у % до   початку року % 88,0 154,5 102,9 105,7 Х  

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну   особу

 

дол. США 542,6 842,4 866,3 915,8 105,7  
Обсяг експорту товарів всього млн. дол. США 1,8 0,7 0,9 0,9 100,0  
у т.ч. за   товарною структурою              
Обсяг експорту товарі у % до попереднього року % - 36,5 133,2 105,0 Х  
Обсяг імпорту товарів, всього млн. дол. США 0,4 0,2 0,3 0,3 100,0  
у т.ч. за товарною структурою              
Обсяг імпорту товарів в % до попереднього року % В 3р.б. 64,0 126,1 103,3 Х  
Житлово-комунальне господарство              
Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві млн. грн. 290,0 58,1 54,6 51,1 93,6  
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві млн. грн. 275,1 275,5 286,5 275,0 96,0  
Прийняття в експлуатацію об`єктів соціальної сфери              
за рахунок усіх джерел фінансування:              
Житло тис.кв.м. - - - - -  
загальноосвітні навчальні заклади уч. місць - 180 - - -  
Дошкільні заклади освіти місць - - - - -  
Лікарні ліжок - - - - -  
Амбулаторно-поліклінічні заклади відвід. за зміну - - - - -  
Розвиток малого підприємництва              
Кількість малих підприємств одиниць 104 104 107 107 100,0  
Кількість середніх підприємств одиниць 25 25 25 27 108,0  
Кількість юридичних осіб, які є платниками   податків одиниць 445 455 470 470 100,0  
Надходження до бюджету від діяльності малого і середнього підприємництва млн. грн. 49,6 54,9 70,4 72,5 103,0  
Обсяг фінансування розвитку   малого підприємництва за рахунок   обласного, районних, міських бюджетів тис.грн. - - - - -  
Гуманітарна сфера              
Загальна захворюваність (кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань) випадків 1760/9525 17256/10286 17256/7116 17256/7000 100/98,4  
Кількість лікарняних закладів одиниць 2 2 2 2 100,0  
Кількість лікарняних ліжок у лікарняних закладах одиниць 170 124/57 124/57 124/57 100/100  
Кількість лікарняних ліжок у лікарняних закладах на 10 тис. населення одиниць 30 30 40 40 100,0  
Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів одиниць 1/12 1/12 1/12 1/12 100,0  
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів,   кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення кількість 375/450 375/450 375/450 375/450 100,0  
Кількість лікарів усіх спеціальностей без зубних лікарів на 10 тис. населення осіб 20,4/5,3 20,4/5,8 20,4/6,1 20,4/6,1 100,0  
Кількість середнього медичного персоналу на 10 тис. населення осіб 40,9/20,7 40,9/20,7 40,9/20,7 40,9/20,7 100,0  
Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими проміле 16,9/5,8 32,7/11,1 48,8/10,5 48,8/10,5 100/100  
Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на 100 тис. населення одиниць 64,3/64,9 40,8/41,3 49,1/4,1 49,1/4,1 100/100  
Освіта та соціальний захист              
Дошкільні навчальні заклади одиниць 27 27 27 27 100,0  
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах тис.осіб 1276 1259 1229 1215 99,0  
Охоплення дітей дошкільного віку дошкільними навчальними закладами (від кількості дітей відповідного віку) % 95,0 96,0 96,0 96,0 Х  
Загальноосвітні навчальні заклади на початок навчального року одиниць 26 24 24 24 100,0  
Чисельність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на початок навчального року тис.осіб 3427 3452 3424 3551 104,0  
Кількість комп’ютерів у денних навчальних закладах одиниць 284 328 341 434 127,0  
Кількість шкільних автобусів одиниць 5 5 6 6 100,0  
Чисельність учнів та вчителів, які забезпечені підвозом до місць навчання тис.осіб 287 311 326 340 104,0  
Кількість одержувачів житлових субсидій (середньомісячна) тис.осіб 2,4 6,5 6,6 5,8 87,9  
Видатки бюджету на надання житлових субсидій млн.грн. 16,5 41,2 85,0 75,0 88,2  
Культура та туризм              
Бібліотеки одиниць 33 33 33 33 100,0  
Клубні заклади одиниць 33 33 33 33 100,0  
Музеї одиниць 11 11 11 13 118,2  
Суб’єкти туристичної діяльності одиниць 7 14 16 18 112,5  
Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обов’язкових платежів) млн.грн. - - - - -  
Фізкультура і спорт              
Спортивні споруди одиниць 151 151 151 151 100,0  
Мережа закладів фізкультури і спорту одиниць 2 2 2 2 100,0  
Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи тис.осіб 4,8 4,9 4,9 5,0 102,0  
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) одиниць 2 2 2 2 100,0  
Охорона навколишнього природного середовища              
Викиди забруднюючих речовин у повітря, всього тис.т 1,5 1,4 1,4 1,3 93,0  
у тому числі стаціонарними джерелами забруднення тис.т 14,6 14,6 14,6 14,5 99,3  


 

 

 

 

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Президент України підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. «Ключовий момент, без якого децентралізація не може бути в Україні завершена, це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності», – сказав він. Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку. Загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  • 15 жовтня, Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області: - «червона зона» – місто Чернівці, місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони; решта районів області залишаються у «помаранчевій зоні». Нове зонування почне діяти із понеділка, 19 жовтня.
  •   Фахівці Міністерства розвитку громад та територій спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні підготували відповіді на питання, які найчастіше цікавлять учасників реформи. Які повноваження нових РДА та районних рад, порядок їх ліквідації та реорганізації? Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді?Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Відповіді на ці та інші питання шукайте в цьому матеріалі. ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Які повноваження нових РДА? До прийняття нових редакцій залишаються чинними закони «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», яким визначено повноваження МДА (як ОДА так і РДА). Повноваження РДА також визначені галузевим законодавством у сферах ЖКГ, містобудування, освіти, охорони здоров’я, земельних відносин тощо. Отже, нові РДА повинні виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Разом з тим Мінрегіоном розроблено проект нової редакції ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», в якому пропонується новий підхід до розподілу повноважень РДА. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12851). Зокрема, РДА здійснюватимуть повноваження щодо: забезпечення виконання окремих повноваження місцевого самоврядування; здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; забезпечення законності на відповідній території. Який порядок ліквідації, реорганізації РДА ліквідованих районів? Чинним законодавством не визначено суб’єкта, наділеного повноваженнями ліквідовувати чи реорганізовувати и РДА. З метою врегулювання даного питання Мінрегіоном в пакетів з проектом Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» було подано та КМУ схвалено і зареєстровано у ВРУ проект Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-Д). Профільним Комітетом ВРУ даний законопроект доопрацьовано та зареєстровано проект Закону за реєстр. № 3651-Д, відповідно до якого порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали РДА, що припиняються, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідні РДА, їхні структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, реорганізуються в межах граничної чисельності, умов оплати праці працівників і норм витрат, встановлених Кабінетом Міністрів України. Наразі Мінрегіоном спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляються покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації РДА, які найближчим часом будуть оприлюднені.  ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОННИЙ РІВЕНЬ: Які повноваження у нових районних рад? До прийняття нової редакції залишається чинним ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким у статті 43 визначено повноваження районних і обласних рад. Нові районні ради мають виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Варто зазначити, що ВРУ прийнято ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (реєстр. № 3614), яким суттєво переглянуто склад доходів та видатків районних бюджетів. Зокрема, 60% ПДФО, які раніше зараховувались до районних бюджетів, буде передано до місцевих бюджетів територіальних громад. Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Саме тому, з метою впровадження оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів  Мінрегіоном розроблено проект нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12850). Зокрема, законопроектом розмежовано повноваження районних і обласних рад. У статті 38 законопроекту визначено сферу компетенції районної ради. Якщо коротко, то це повноваження щодо: забезпечення організації роботи ради, затвердження районного бюджету, звітів про його виконання, затвердження місцевих програм, управління майном спільної власності територіальних громад району (до передачі територіальним громадам).   Який порядок ліквідації, реорганізації районних рад у ліквідованих районах? Чинним законодавством не визначено чіткого механізму ліквідації чи реорганізації районних рад у зв’язку з затвердженням нового АТУ.   Дане питання також врегульовано в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів» (реєстр. № 3651-Д). Серед іншого законопроектом передбачено, що: повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідованих районів), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі — новоутворених районів); з дня набуття повноважень районною радою, здійснюється реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району; районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, якщо інше не передбачено цим Законом; під час проведення реорганізації юросіб – районних рад повноваження з управління справами юридичних осіб, що припиняються, здійснює комісія з реорганізації. Наразі Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації районних рад, які найближчим часом будуть оприлюднені.  Чи можна вже сьогодні, не чекаючи виборів, передавати спільне майно територіальних громад у комунальну власність громади? Так можна, відповідно до пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, процес передачі майна, що знаходиться в управлінні районних рад не прив’язаний до місцевих виборів та районна рада спільно з сільськими, селищними, міськими радами району може розпочати відповідну процедуру. З детальним роз’ясненням стосовно передачі майна спільної власності територіальних громад району відповідним сільським, селищним, міським радам можна ознайомитись на порталі «Децентралізація». Як розподіляється майно, яке знаходиться у спільній власності громади району, між декількома новоствореними ОТГ в цьому районі? Законодавство не передбачає розподілу майна спільної власності територіальних громад. Згідно чинного законодавства, районні ради можуть передати до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також законопроектом № 3651-Д пропонується визначити, що нові районні ради району після припинення реорганізованих районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати до комунальної власності територіальних громад окремі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізація при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо передачі майна спільній власності громади району, які найближчим часом будуть оприлюднені. Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (законопроект реєстр. № 3614) передано значну частку  доходів районних бюджетів на базовий рівень – до місцевих бюджетів територіальних громад (зокрема, 60% ПДФО). Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Отже, районні лікарні також передаватимуться на утримання сільських, селищних, міських рад. Звертаємо увагу, що мова йде про утримання приміщень. Адже фінансування медичних послуг, заробітних плат медичним працівникам здійснюватиметься з державного бюджету через НСЗУ. Що будуть робити штатні працівники ліквідованих районних рад після перших проведених сесій у нових райрадах? Вивільнення працівників відбуватиметься згідно ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України. Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді? Законопроект № 3614, який прийнято ВРУ, передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1469 територіальних громад, території яких уже затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Законодавчим актом, зокрема, пропонується розмежувати дохідні і видаткові джерела надходження між районними та місцевими бюджетами, скасувати спрямування надходжень від ПДФО до районних бюджетів та виключити районний рівень із системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Формування районних бюджетівздійснюватиметься за рахунок: ► власних доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада, плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА, орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами) інші доходи. ► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів. Крім того, розглядається питання фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників з державного бюджету. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ: Який механізм реорганізації сільських, селищних рад, які увійшли до складу громади на підставі розпорядження КМУ? Відповідно до Законопроекту 3651-Д, в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої була затверджена Кабінетом Міністрів України (далі – сформована територіальна громада), закінчуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких увійшли до території сформованої територіальної громади, (далі – розформовані територіальні громади). Після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами (далі – ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною сформованою територіальною громадою (далі – новообрана рада), персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу. Сформована територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громад. З дня набуття повноважень новообраною радою здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою. З дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету новообраної ради. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим пунктом. Реорганізація юридичних осіб – органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. Під час проведення реорганізації юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою. Сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються. У який спосіб обирається, затверджується староста у нових громадах? Верховною Радою України прийнято Закону України від 16.07.2020 № 805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон). Законом, серед іншого, внесено зміни до Виборчого кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280), якими передбачено що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Згідно з частиною третьою статті 54-1 Закону № 280 порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Таким чином, сільська, селищна, міська рада в своєму регламенті або Положенні про старосту може більш детально визначити порядок подання кандидатури та затвердження старости радою. Чи можуть сільські, селищні, міські ради затверджувати старост? Можуть, у порядку визначеному статтею 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Чи поширюється Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на новоутворені громади, вибори в яких відбудуться 25.10.2020 в частині реорганізації ОМС? Ні, не поширюється. Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Відповідно до Законопроекту №3651-Д, бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. При цьому, новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, що припиняються. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють: відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій територіальних громад; сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda