КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХІУ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________

22 грудня 2017 року № 252.14-7/17

Про затвердження Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Кельменецькому районі на 2018-2020 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації в районі державної політики щодо створення безпечних умов життєдіяльності населення, забезпечення пожежної безпеки об’єктів народного господарства і населених пунктів, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Комплексну соціальну програму розвитку цивільного захисту, системи аварійно-рятувального обслуговування, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайніситуації в Кельменецькому районі на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні проекту бюджету на 2018 та наступні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. та постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

Затверджено

рішення XIУ сесії районної

ради VII скликання від

22 грудня 2017 року № 252.14-7/17

Комплексної соціальна програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

в Кельменецькому районі на 2018-2021 роки. (далі – Програма)

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Ініціатори розроблення Програми районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу виконавчої влади про розроблення Програми Доручення голови районної державної адміністрації №11-У від 21.11.2017р.
3.

Розробники Програми

Співрозробники

районна державна адміністрація;

10 Державнапожежно-рятувальначастинаУДСНС у Чернівецькій області

4. Відповідальні виконавці Програми Відділ правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації, 10 ДПРЧ
5. Учасники Програми

- районна державна адміністрація;

- 10 Державнапожежно-рятувальначастинаУДСНС у Чернівецькій області;

- селищна та сільські ради, суб‘єкти господарської діяльності району

6. Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Районний, селищний та сільські бюджети.
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

(тис.грн.)

2018,0
В тому числі бюджетних коштів (тис. грн.):
8.2. коштіврайонного бюджету 1145,0
8.2. коштів селищного, сільських бюджетів 855,0
8.3 - коштів підприємств, що підпадають під дію Програми (тис.грн.) 18,0
10. Основні джерела фінансування Програми Районний, селищний, сільські бюджети, кошти суб‘єктів господарювання, що підпадають під дію Програми

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і територій зумовлена тенденціями зростання надзвичайних ситуацій і подій, що спричиняються пожежами, небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки народногосподарському комплексу.

Всього за період з 2014 по 2017 роки на території району зареєстровано 0 надзвичайних ситуацій, внаслідок яких потерпіло 0 осіб.

З початку 2017 року в Кельменецькому районі виникла 31 пожежа. Збитки прямі завдані пожежами в 2017 році становлять 1019,9 тис. грн. побічні збитки 1772,9 тис.грн. Врятовано матеріальних цінностей на суму 420 тис. грн. Знищено, пошкоджено будівель, споруд 18. Знищено, пошкоджено 4 автотехніки. Під час пожеж загинуло 2 осіб в 2017 році, травмовано 0 осіб, дітей травмованих та загиблих не було.

       Викликає занепокоєння стан протипожежного водопостачання                           в селищі Кельменці та населених пунктах. В райцентрі нараховується всього 11 комунальних гідрантів, всі знаходяться в справному стані. Однак це дуже мало, адже від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних матеріальних збитків. Відсутність джерел протипожежного водопостачання призводить до того, що понад 25% пожеж ліквідовується із залученням додаткових сил та засобів, а це збільшує їх масштаби, час на ліквідацію та пов‘язані з нею фінансові витрати.

         Проблемним залишається стан пожежної безпеки об’єктів, підприємств та установ, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, зокрема, лікувальних установ, навчальних закладів, закладів культури.

На території району розташовано 15 об’єктів підвищеної та потенційної небезпеки, які несуть загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, життю і здоров’ю людей та довкіллю.

Також можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин при транспортуванні автомобільним та залізничним транспортом. Їх максимальна кількість при транспортуванні залізницею одним потягом може складати до 300 тонн (2-5 цистерн). Середньорічна кількість небезпечних хімічних речовин, що проходять транзитом через станцію Ларга становить близько 70 вагонів.

На території району діє ВАТ «Вороновицький щебеневий кар‘єр», де на виробництві використовуються вибухові речовини. Дане підприємство характеризуються підвищеним рівнем загрози виникнення надзвичайних ситуацій, що може призвести до травматизму та загибелі людей, особливо під час використання вибухових речовин. Технологічне обладнання ВАТу фізично та морально застаріле.

Серед загальної кількості надзвичайних ситуацій, що сталися на території району протягом останніх 8 років, найбільшу частку становлять надзвичайні ситуації природного характеру. Найбільша їх кількість мала гідрометеорологічне походження (87,5%). Вони пов’язані з ускладненням метеорологічної обстановки та гідрологічних умов незалежно від пори року (сильний вітер, налипання снігу, сильний дощ (злива), дуже сильний снігопад, сильна ожеледь, заморозки).Значних збитків від складних погодних умов зазнає енергетична галузь (відключення населених пунктів від енергопостачання), а також споруди та об’єкти життєдіяльності і життєзабезпечення населення (житлові та господарські будівлі, лінії телефонного зв’язку, тощо).

Викликає занепокоєність щодо кількості подій та нещасних випадків на водних об’єктах. Через необережне поводження на воді протягом 2017 року в Дністрі і ставках втопилася 1 особа, з яких 1доросла та 0 дітей.

Значна частина трагічних випадків на воді зумовлена відсутністю місць організованого відпочинку людей на річці Дністер та ставках, недостатньою персональною відповідальністю орендарів водних об’єктів за забезпечення додержання вимог законодавства щодо їх безпечного використання, а також за своєчасність та ефективність заходів попередження нещасних випадків на воді, порушеннями правил безпечної поведінки та купанням в необладнаних для цього місцях, проблемами у створенні сезонних рятувальних і медичних постів.

Фізико-географічні умови району сприятливі для розвитку туризму, в зв'язку з чим можливе виникнення надзвичайних ситуацій та подій в лісових масивах, пов’язаних зі зникненням людей, виникненням лісових пожеж. Розвиток видів спорту та збільшення потоку туристів зумовлює необхідність забезпечення певних вимог до їх захисту та безпеки, які відповідали б загальнодержавним стандартам.

При нещасних випадках та гострих захворюваннях, коли людина потребує невідкладної допомоги, несвоєчасне або низькоякісне надання екстреної медичної допомоги може бути причиною втрати здоров'я чи смерті. У разі виникнення таких надзвичайних ситуацій виникають умови, коли життя та здоров’я людей залежать від оперативності залучення служб цивільного захисту, що вимагає використання оперативної мобільної техніки та плавзасобів.

         Розміри негативних наслідків від надзвичайних ситуацій і пожеж значною мірою стримуються завдяки активному реагуванню на них пожежно-рятувальних формувань.

         Однак недостатнє державне фінансування створює ряд проблем пожежно-рятувальним підрозділам при виконанні завдань за призначенням.

Вказане вище вимагає формування інших підходів до протидії аваріям, катастрофам, негативним природним умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів забезпечення безпеки населення і територій.

         Враховуючи, що кожна з розглянутих вище проблем вимагає необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій в значній мірі може бути досягнуто в рамках цієї Програми.

                                                                        

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,               забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, терміни виконання Програми

         Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2018 -2020 років комплексу заходів спрямованих на:      

- здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, в тому числі на об’єктах з масовим перебуванням людей, покращення стану протипожежного водопостачання та під’їзних шляхів;

- проведення паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів та створення на них локальних систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварії та населення у зонах можливого ураження;

- створення підрозділів місцевої пожежної охорони та їх належного матеріально-технічного забезпечення;

- проведення інвентаризації та контролю за використанням захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

- проведення обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, що залишилися від попередніх війн, та їх знешкодження;

- удосконалення організаційно-штатної структури пожежно-рятувальних підрозділів;

- технічного оснащення пожежно-рятувальних підрозділів сучасним рятувальним обладнанням, у тому числі засобами порятунку людей та надання їм першої невідкладної допомоги;

- придбання спеціальної техніки та обладнання;       

- проведення інформаційно - роз’яснювальної, пропагандистської роботи серед населення, зокрема серед підлітків, молоді та соціально незахищених верств населення;

- розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації органів цивільного захисту;

- забезпечення вимог щодо облаштування та функціонування місць масового відпочинку населення та воді та зниження кількості нещасних випадків на водних об’єктах громади шляхом встановлення контролю за облаштуванням місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та рятувальних постів для цілодобового чергування, обстеженням та очищенням від сторонніх предметів дна водойм,   які використовуються як рекреаційні зони та укладанням договорів   на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування з аварійно-рятувальними службами;

- забезпечення виконання аварійно-рятувальною службою заходів з запобігання та реагування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій, стихійних лих, нещасних випадках на воді та проведенні технічних робіт;

- покращення стану техногенної безпеки з затвердженням переліку та щорічним уточненням об’єктів, що використовують хімічні речовини та проведення моніторингу щодо стану поводження з даними речовинами, здійсненням контролю комісіями з питань ТЕБ та НС за станом забезпечення безпеки хімічно-небезпечних об'єктів та об’єктів нафтохімічної галузі;

         - покращення стану проведення роботи щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення ефективності превентивних заходів, прогнозування надзвичайних ситуацій, оперативності реагування на них, вдосконалення діяльності наглядових органів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям на хімічно-небезпечних об'єктах;

         - покращення стану безпеки на потенційно-небезпечних об’єктах об’єднаної громади з   розробленням і затвердженням планів ліквідації аварій та укладанням договорів на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування аварійно-рятувальними службами;

  - проведення підготовки посадових осіб потенційно-небезпечних об’єктів, що задіюються до ліквідації аварій в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області;

- підвищення фахового рівня рятувальників з проведенням підготовки та перепідготовки їх в профільних навчальних закладах системи ДСНС;

- покращення реагування аварійно-рятувальних служб, стану роботи рятувальників та оповіщення людей у разі виявлення надзвичайних ситуацій;

         - скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій та подій із забезпеченням аварійно-рятувальних служб засобами захисту органів дихання та спеціального оснащення, засобами індивідуального захисту та аварійного зв’язку, сучасними плавзасобами, та іншим обладнанням;

5. Завдання та результативні показники Програми

         Головні завдання Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайніситуації в Кельменецькому районі на 2018-2020 роки спрямовані на розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, вдосконалення і підтримку аварійно-рятувальної служби, створення правових, організаційно-економічних умов для їх розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

         - забезпеченню належного рівня безпеки населення і захисту територій , об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- підвищенню ефективності функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям;

- зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;

- зменшенню кількості постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;

- організації забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж ;

            - рятуванню людей, проведенню пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних, технічних робіт та інших заходів;

-         підвищенню рівня готовності до дій за призначенням пожежно-рятувального підрозділу та аварійно-рятувальних служб.

         Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію Чернівецької області, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

         Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного до оснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази буде забезпечено повний обсяг заходів по реагуванню і попередженню надзвичайних ситуацій та подій на території району, оповіщенню людей, зниженню нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку громадян.

         У разі виконання Програми буде забезпечено функціонування територіальної підсистеми державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру для зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

5.1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

тис. грн.

2018 2019 2020 всього
1 3 4 5 7
Обсяг ресурсіввсього, в т.ч.: 545,0 671,0 802,0 2018,0
районний 310,0 380,0 455,0 1145,0
сільські та селищний бюджети 230,0 285,0 340,0 855,0
Кошти підприємств, що підпадають під дію Програми (тис. грн.: 5,0 6,0 7,0 18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на відділ правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації.

Відповідальними виконавцями програми періодично до 20 січня надається районній раді інформацію про хід реалізації заходів Програми.

Керуючий справами                                                                                             Л.Світла

 

 


5.2. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

№ з/п Назва показника Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

(за 2017 рік)

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Всього за період дії Програми (або до кінця дії Програми)

1 2 3 4 6 7 8 10
                                                                     1. 5.2. Показники продукту Програми
1. Кількість пожежо - небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки одиниця 15 15 15 15 15
2. Кількість об’єктів та територій, які підлягають обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами одиниця 15 15 15 15 15
3. Кількість об’єктів, які фактично обслуговуються державними аварійно-рятувальними службами одиниця 5 5 10 15 10
4. Кількість навчань, проведених на об’єктах з масовим перебуванням людей одиниця 32 35 38 40 113
1

Кількість пожеж, з них:

-      на під контрольних об’єктах

-          в житловому секторі громадян

-          інші

одиниця

31

0

31

0

30

0

30

0

29

0

29

0

28

0

28

0

87

0

87

0

2. Кількість надзвичайних ситуацій вип. 0 0 0 0 0
3. Кількість подій вип. 0 0 0 0 0

Кількістьзагиблих/ потерпілих

внаслідок пожеж та НС

осіб 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4. Кількість осіб, врятованих на подіях, пожежах та НС осіб 4 5 6 7 18
5. Загальний розмір прямих збитків внаслідок пожеж тис. грн. 1400 1300 1200 1100 3600
6. Загальна вартість врятованих матеріальних цінностей під час пожеж тис. грн. 520 550 600 650 1800

5.

Середній час слідування на пожежу хвилина 18,63 18,63 18,00 17,60 1,03
6. Середній час ліквідації пожежі хвилина 16,38 16,38 16,00 15,35 1,03

5.3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Назва напряму діяльності (пріоритети та завдання) Перелік заходів програми Термін вико-нання Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн.

в т.ч.  

Очікуваний результат
2018 рік 2019 рік

2020 рік

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

І. Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування

на надзвичайні ситуації.

1. 1.1. Організа-ційні заходи забезпечення профілактики і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж. 1.1.1. Моніторинг стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки, відпрацювання об’єктів народно - господар-ського комплексу району незалежно від форм власності.

2018-2020 роки

ДПРЧ-10 Кельменець-кий РС УДСНС України у Чернівецькій області Всього: 10,0 10,0 15,0 Покращення стану пожежної та техногенної безпеки.
районний бюджет 10,0 10,0 15,0
Примітка: обсяги фінансування в розрізі кожного із заходів розділу 1 можуть уточнюватись під час реалізації заходів Програми на відповідний рік.

1.2. Підвищення оперативної готовності до дій за призначенням пожежно-рятувального підрозділу

ДПРЧ-10

РС УДСНС України

у Чернівецькій області.

1.2.1.Технічне оснащення пожежно-рятувального підрозділу спеціальною технікою, обладнанням та запчастинами, засобами захисту органів дихання, іншим спорядженням та обмундируванням, паливно-мастильними матеріалами, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень підрозділу та інше.

2018-2020 роки

ДПРЧ-10 Кельменець-кий РС УДСНС України у Чернівецькій області

Всього:

в тому числі:

80.0 90.0 100.0

Підвищення готовності сил і засобів до реагування на надзвичайні ситуації і події, захисту населення і територій від наслідків їх негативного впливу, отримання населенням гарантованої допомоги.

Своєчасне надання екстренної допомоги постра-ждалим.

Зменшення бюджетних витрат на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків

районний

селищний та сільські бюджет

50.0

30,0

55.0

35,0

60.0

40,0

1.2.2. Удосконалення рівня взаємодії служб цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної

державної системи цивільного захисту шляхом проведення практичних, тактико-спеціальних та пожежно-тактичних тренувань і навчань із залученням особового складу РС УДСНС України у Чернівецькій області та працівників служб цивільного захисту.

2018 –

2020 роки

згідно з

затверд-женими планами

ДПРЧ-10 Кельменець-кий РС УДСНС України у Чернівецькій області

Всього:

10,0 10,0 15,0 Підвищення рівня функціональної обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації і події техногенного та природного характеру
районний бюджет 10,0 10,0 15,0
1.2.3. Виконання робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій регіонального характеру.

2018 –

2020 роки

згідно із затвердженими планами

ДПРЧ-10 Кельменець-кий РС УДСНС України у Чернівецькій області районний та місцеві бюджети Відповідно до потреби
1.3. Захист населених пунктів сільської місцевості від пожеж

1.3.1. Створення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

2018-2020

роки

Районна державна адміністрація, сільські та селищна ради.

Всього:

в тому числі:

районний бюджет

селищний та сільські бюджет

400,0

200,0

200,0

500,0

250,0

250,0

600,0

300,0

300,0

Покращення стану пожежної та техногенної безпеки. Зменшення кількості пожеж, НСта подій.Зменшення кількості потерпілих внаслідок НС
ІІ. Розвиток системи аварійно-рятувального обслуговування .
2.1. Організаці-йні заходи щодо забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення надзвичайних ситуацій 2.1.1. Організація заходів з визначення в районі місць масового відпочинку населення на водних об’єктах і місць спортивної та любительської риболовлі. Відповідними рішеннями місцевих органів влади закріпити їх за організаціями, підприємствами, орендарями, тощо, та зобов’язати їх забезпечити безпеку людей на воді (льоду). 2018-2020 роки

Кельменецька РДА,

селищна та сільські ради

Коштів не потребує - Створення безпечних умов для життя та відпочинку громадян району.
2.1.2. Укладення договорів на постійне та обов’язкове аварійно - рятувальне обслуговування з орендарями водних об’єктів. 2018-2020 роки Органи місцевого самоврядування, Кельменецька РДА Кошти орендарів ставків Згідно з договорами Зниження кількості нещасних випадків                     на водних об’єктах
району
2.1.3. Здійснення обстеження та очищення від сторонніх предметів дна водойм, які використовуються як рекреаційні зони згідно з договорами на аварійно - рятувальне обслуговування. 2018-2020 роки Кельменецька РДА, Чернівецький спеціальний воєнізований гірничорятувальний (аварійнорятувальний) загін Кошти суб‘єктів господарювання, які використовуватимуть водойми для відпочинку громадян

Згідно з договорами

Зниження кількості нещасних випадків                     на водних об’єктах
району
2.1.4. Здійснення контролю за захистом життя та здоров’я людей на водних об’єктах України”. 2018-2020 роки Кельменецька РДА Коштів не потребує - Зниження кількості нещасних випадків                     на водних об’єктах
району
2.1.5. Укладення договорів на   постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування з власником кар‘єру. 2018-2020 роки ДПРЧ-10 Кошти суб
‘єктів господарювання
Згідно з договором Покращення стану безпеки на гірничих об'єктах
2.1.6. Укладення договорів на постійне та обов’язкове обслуговування з власниками   потенційно-небезпечних об'єктів. 2018-2020 роки ДПРЧ-10 Кошти потенційно-небезпечних підприємств Згідно з договорами Покращення стану безпеки на потенційно-небезпечних об'єктах

2.1.7. Здійснення профілактичних заходів з контролю, періодичних планових профілактичних обстежень стану техногенної безпеки на потенційно-небезпечних об’єктах.

2018-2020 роки РС УДСНС України у Чернівецькій області Коштів не потребує - - - Покращення стану техногенної безпеки об’єктів району
2.2. Заходи з рятування людей, проведення аварійно-рятувальних, водолазно-рятувальних та технічних робіт 2.2.1. Проведення аварійно-рятувальних заходів. 2018-2020 роки Кельменецька РДА, Чернівецький спеціальний воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін. кошти резервного фонду районного бюджету

Виконання заходів                       з реагування при виникненні надзвичайних ситуацій та подій

2.2.2. Створення та облаштування на водних об’єктах сезонних рятувальних постів. Організація на них цілодобового чергування рятувальників.  

2018-2020

роки

Орендарі водних об’єктів Кошти орендарів водних об’єктів 5 6 7 Попередження нещасних випадків                   на водних об’єктах району
2.3. Підвищення рівня готовності аварійно -рятувальних служб. 2.3.1. Забезпечення аварійно-рятувальних служб спеціальною технікою та обладнан-ням, плавзасобами, сучасними засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом для ведення аварійно-рятувальних, пошуково - рятуваль-них робіт та ліквідації наслідків надзвичай-них ситуацій. 2018-2020 роки

Кельменецька РДА,

РС УДСНС України у Чернівець- кій області

районний бюджет 20,0 25,0 30,0 Покращення реагування служби та стану роботи рятувальників
2.3.2. Забезпечення готовності спеціального транспорту та аварійно-рятувального оснащення до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 2018-2020 роки

Кельменецька РДА,

РС УДСНС України у Чернівець- кій області

районний бюджет 20,0 30,0 35,0 Створення належних умов для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, забезпечення щодобових виїздів на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій і своєчасне реагування на них
2.3.3. Проведення тренувань і навчань пошуково - рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб. 2018-2020 роки Кельменецька РДА, Чернівецький спеціальний воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін коштів не потребує - - - Підвищення фахового рівня рятувальників
2.3.4. Проведення профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді (профілактичних обстежень, лекцій, бесід, виступів по радіо, публікацій в районній газеті). 2018-2020 роки

Кельменецька РДА,

Чернівецький   спеціальний воєнізований гірничорятувальний

Вкладень коштів не потребує Попередження нещасних випадків на водних об’єктах району

        

Керуючий справами                                                                                             Л.Світла

 

                                                                                                                                    

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda