КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХІУ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

22 грудня 2017 року № 251.14-7/17

Про внесення змін та доповнень

до районної Програми з питань

реабілітації дітей-інвалідів

на 2014-2018 роки

З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань гуманітарних, охорони здоров’я, соціального захисту та регламенту, депутатської етики і депутатських повноважень, районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до Програми з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки (надалі – Програми), що додаються.

2. Фінансовому управлінню при затвердженні районного бюджету на 2018 рік передбачити кошти на виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарних, охорони здоров’я, соціального захисту та регламенту, депутатської етики і депутатських повноважень.

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець


                                                                                                                                                    Затверджено

                                                                                                                                                   рішення ХІУ сесії   VІІ скликання

                                                                                                                                                                            від 22 грудня 2017 року № 251.14-7/17

     Зміни та доповнення до районної Програми з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки

1.1. Пункт 7 розділу 1 викласти в наступній редакції:

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 596602 грн
7.1. Коштів місцевого бюджету 596602грн.
7.2. Коштів інших джерел -

1.2. В розділі 1.4 абзац 16 викласти в новій редакції:

«- створення комунальної установи «Кельменецький інклюзивно-ресурсний районний центр».

1.3. В розділі 1.5 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції, а саме:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання програми
І ІІ
2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

43000 33500 39500 40000 440602 596602
Районний бюджет 43000 33500 39500 40000 440602 596602

1.4. Розділ 1.6 викласти в новій редакції, а саме:

«1.6. Напрями діяльності та заходи програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2014-2018 роки»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень, у тому числі: Очікуваний результат
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Організаційно-координаційна діяльність 1.1. Створення та утримання комунальної установи «Кельменецький інклюзивно-ресурсний районний центр» для забезпечення потреб дітей з особливими освітніми потребами.

2017-2018

роки

Районна рада Районний бюджет 20000 10000 10000 10000 410602
Створення та утримання комунальної установи «Кельменецький інклюзивно-ресурсний районний центр для забезпечення потреб дітей з особливими освітніми потребами.
1.2. Виявлення та відбір дітей з інвалідністю, що потребують соціальної реабілітації. 2014-2018 роки КУ «Кельменецька центральна районна лікарня», управління освіти райдержадміністрації Додаткового фінансування не потребує - - - - - Забезпечити право кожної дітини з інвалідністю на отримання кваліфікованої соціальної реабілітації
1.3. Проведення просвітницької роботи серед педпрацівників, батьків дітей з особливими освітніми потребами 2014-2018 роки КУ «Кельменецька центральна районна лікарня», управління освіти райдержадміністрації Додаткового фінансування не потребує - - - - - Своєчасне надання консультаційної допомоги, психологічної підтримки батькам, які мають дітей з особливими освітніми потребами
1.4.Забезпечення виконання вимог законодавства щодо забезпечення належного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 2014-2018 роки управління освіти райдержадміністрації Районний бюджет 1000 1500 1500 2000 -

Своєчасне надання психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та батьків, які мають дітей з особливими освітніми потребами

1.5. Посилення контролю за проведенням заходів щодо зниження первинної інвалідності дітей шляхом покращення якості спостереження за вагітними. 2014-2018 роки КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» Додаткового фінансування не потребує - - - - - Забезпечення надання високоякісної та доступної медичної допомоги населенню з орієнтацією на попередження захворювань

1.6.Надання комплексу медико-реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.

2014-2018 роки КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» Додаткового фінансування не потребує - - - - - Надання медичних послуг дітям з особливими освітніми потребами

1.7.Організація періодичних медичних оглядів сільського населення

2014-2018 роки КУ «Кельменецька центральна районна лікарня», КЗ «Центр первинної медико- санітарної допомоги» Додаткового фінансування не потребує - - - - - Забезпечити контроль за ефективним виявленням хворих, їх диспансерним спостереженням та оздоровленням
Організаційно-практичний супровід 1.8.Забезпечення та створення безперешкодного доступу до навчально-виховних комплексів, загальноосвітніх навчальних закладів району 2014-2018 роки управління освіти райдержадміністрації, адміністрації навчальних закладів Районний бюджет 5000 5000 - - - Створення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціально-культурної сфери
1.9. Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з ООП за місцем проживання та навчання комунальною установою «Кельменецький інклюзивно-ресурсний районний центр»   2014-2018 роки Управління освіти райдержадміністрації Районний бюджет 1000 1000 1000 1000 -

Ведення реєстру дітей з особливими освітніми потребами

Раннє виявлення дітей з ООП

1.10. Сприяння у забезпеченні дітей з інвалідністю засобами реабілітації, в т.ч. інвалідними візками, ходунками та ін.

2014-2018 роки Управління праці та соціального захисту населення Районний бюджет 5000 5000 5000 5000 - Забезпечення дітей з інвалідністю засобами реабілітації

1.11. Своєчасна видача   дітям з інвалідністю документів про інвалідність

Постійно КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» Додаткового фінансування не потребує - - - - - Забезпечення дітей з психофізичними вадами розвитку статусними документами

1.12. Оздоровлення   дітей з інвалідністю в пришкільних установах

Постійно Управління освіти райдержадміністрації Районний бюджет 10000 10000 20000 20000 30000 Оздоровлення дітей з інвалідністю в пришкільних таборах

1.13. Направлення   дітей з інвалідністю до Центру реабілітації №1 м. Чернівці (за висновками Чернівецької МСЕК(ЛКК), ОПМПК;

Постійно КУ «Кельменецька центральна районна лікарня», управління освіти райдержадміністрації Районний бюджет 1000 1000 2000 2000 - Реабілітація дітей з інвалідністю на базі Центру реабілітації №1
1.14. Здійснення патронажу дітей з особливостями психофізичного розвитку, нездатних до самостійного пересування та обслуговування, обстеження і надання їм соціально-педагогічної допомоги Постійно КУ «Кельменецька центральна районна лікарня», управління освіти райдержадміністрації, адміністрації навчальних закладів, психологічна та логопедичні служби району Додаткового фінансування не потребує - - - - - Забезпечення якісної соціально-педагогічної допомоги дітям з психофізичними порушеннями розвитку
ВСЬОГО: 43000 33500 39500 40000 440602

Керуючий справами                           Л. Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda