КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIV   СЕСІЇ   VIІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

  

22 грудня 2017 року № 249.14-7/17

Про затвердження Програми

покращення умов обслуговування

платників податків Кельменецького

району на 2018-2019 роки      

                                      

         Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, та фінансів, районна рада

                                         ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018-2019 роки (далі Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвська М.М.) при затвердженні показників районного бюджету на 2018 рік та наступні роки передбачити кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з наявних бюджетних можливостей.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, та фінансів та першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. .

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення X1Vсесії районної ради УІІ скликання від

22 грудня 2017 року № 249.14-7/17

                                                    ПРОГРАМА

«Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018 -2019 роки»

1.1. Загальна характеристика районної програми

1. Ініціатор розроблення програми: Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції Чернівецької області
2. Дата ,номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Доручення голови районної державної админістрації №10-Ш від 16.11.2017 р.
3. Розробник та співрозробник програми

Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації

Кельменецьке відділення Сокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області

4. Відповідальний виконавець програми Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області
5. Учасники програми Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області
6 Мета та перелік Пріоритетних завдань Програми Надання платникам якісних та своєчасних послуг і сервісів відповідно до світових стандартів. Забезпечення виконання   органами ДФС України основних стратегічних цілей. Поліпшення рівня добровільного виконання платниками своїх зобов’язань
7. Термін реалізації програми 01.01.2018 р – 31.12.2019 р.
8. Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 97,0
10. Основні джерела фінансування програми Кошти районного бюджету

1.2 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма «Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018 -2019 роки» (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення виконання Кельменецьким відділенням Сокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області вимог положень Закону України «Про адміністративні послуги», Наказів Міністерства доходів і зборів України від 08.07.2013 №252 «Про затвердження Ключових показників діяльності»,від 30.09.2013р. №519 «Про затвердження Концепції та документів для забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів центрами обслуговування платників», інших нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу відносин.

         Програма передбачає подальші заходи належного надання послуг платникам податків створеним в районі сервісним Центром з обслуговування платників (далі –Центр), зокрема щодо:

- створення умов для партнерських взаємовідносин ДФС України та платників податків;

- забезпечення реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність задля підвищення рівня і якості життя, подолання безробіття;

- своєчасного введення нових податкових норм;

- покращення наповнення бюджетів усіх рівнів;

- підвищення рівня сервісу та добровільного виконання платниками своїх зобов`язань, що є запорукою розвитку підприємництва в районі;

- зниження витрат платниками, пов`язаних із виконанням податкових зобов`язань;

- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства.

Так, на виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012 року  № 5203-VI «Про адміністративні послуги» та надання послуг і сервісів фізичним та юридичним особам, які звертаються за отриманням таких послуг, в Кельменецькому відділенні з 2012 року діє Центр обслуговування платників (далі - Центр).

Центр – постійно діючий робочий орган ДФС, в якому надаються  адміністративні послуги, консультацій, прийняття звітності, вхідної кореспонденції .

Нині у Центрі обслуговування платників платники податків  можуть отримати 17 безоплатних адміністративних послуг.

Послуги, які надаються суб’єктам звернень у Центрі:

 • адміністративні послуги;
 • прийом та реєстрація вхідної кореспонденції;
 • приймання звітності, поданої виключно на паперових носіях;
 • приймання звітності, поданої на паперових носіях із додаванням копій, підготовлених на електронних носіях (електронні носії повертаються суб’єктам звернень після зчитування відповідних даних);
 • усні консультації;
 • доступ до електронних сервісів;
 • доступ для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію;
 • попередній запис громадян на особистий прийом;
 • супутні послуги.

Протягом січня - жовтня 2017 року в Кельменецькому відділенні Сокирянської ОДПІ кількість звернень склала 6207 та надано 5709 адміністративних послуг. За відповідний період 2016 року кількість звернень складала 3678 та надано 2910 адміністративних послуг , що свідчить про те, що Центром надано вдвічі більше послуг .

Крім того, в залі обслуговування платників Центром надаються усні консультації платникам (юридичним особам, фізичним особам – підприємцям, самозайнятим особам та громадянам) щодо практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, розповсюджують програми підготовки звітності та консультують щодо роботи з такими програмами.

Надання усних консультацій платникам здійснюється працівниками підрозділу обслуговування платників у тому числі з використанням інформації, наявної у Базі знань ДФС.

Належне оснащення Центру обслуговування платників, створення сприятливих умов громадянам для отримання адміністративних послуг, зокрема реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ідентифікаційних номерів), декларування громадянами своїх доходів тощо, потребує необхідного фінансування.

Гарантією успішної роботи органів влади завжди є ефективна діяльність державних службовців. Але для якісного обслуговування потреб громадян вчорашні методи обробки інформації вже не є оптимальними. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних з обслуговуванням громадян.

У зв’язку з реформуванням ДФС України запроваджено єдиний документообіг у ДФС з використанням автоматизованої інформаційної системи «Управління документами».

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо наповнення місцевого бюджету та усунення причин неповної та несвоєчасної сплати податків.

В діяльності Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ існує ряд нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького района на 2018-2019 роки.

1.3 Мета Програми

         Головною метою Програми є створення сприятливих умов платникам податків для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, усунення причин та умов вчинення порушень податкового законодавства, а також налагодження дієвої співпраці Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ та органів виконавчої влади.

         Головним завданням Програми є:

- створенні умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

- забазпеченні платників податків якісними та своєчасними податковими послугами;

- забезпечити повну обізнаність щодо можливих змін і податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз`яснень);

- забезпеченні значного зниження витрат платників податків, пов`язаних із виконанням податкових зобов`зань;

- поліпшенні механізмів дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов`язань.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

     Шляхами розв’язання проблеми щодо налагодження якісного контролю за сплатою податків є:

     1.4.1. Впровадження принципу екстериторіальності обслуговування клієнтів.          Цей напрям передбачає прийняття комплексу структурно-функціональних і правових рішень щодо забезпечення можливостей дистанційного (відділеного) обслуговування платників територіальними органами ДФС України та вільного доступу клієнтів в отримані адміністративних послуг, сервісів та інформації незалежно від місця реєстрації та місцезнаходження.

   1.4.2. Оптимізація процесів надання послуг платникам у напрямку розширення дистанційного обслуговування, мінімізації особистих звернень громадян:

     - розвиток електронних сервісів;

     - розвиток телефонних сервісів;

     - адаптація сайту ДФС України для користувачів мобільних пристроїв;

     - створення електронного сервісу «Web – запис на прийом»;

     - створення електронного сервісу «Інспектор – он лайн»;

     - адаптація електронного кабінету платника податків для потреб фізичної особи.

   1.4.3. Спрощення процедур надання послуг.

     Цей напрям передбачає скорочення часу, який витрачає клієнт на отримання адміністративних послуг (зменшення кількості документів, спрощення форм декларацій, розрахунків, заяв тощо).

1.4.4. Поліпшення якості обслуговування.

1.4.5. Розвиток корпоративної культури сервісного обслуговування, підвищення комунікативних та професійних якостей працівників податкової інспекції.

                 1.5. Завдання Програми та результативні показники

Основні завдання Програми полягають в:

- створенні умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

- забезпеченні платників податків якісними та своєчасними податковими послугами;

- забезпечити повну обізнаність щодо можливих змін і податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз`яснень);

- забезпеченні значного зниження витрат платників податків, пов`язаних із виконанням податкових зобов`язань;

- поліпшенні механізмів дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов`язань.

В результаті реалізації програми буде досягнуто:

- створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування;

- розширення кількості та доступності послуг для підприємців (територіальна, інформаційна);

- час обслуговування платника податку   займатиме в середньому 15 хвилин;

- значно зменшиться термін видачі дозвільних документів, а в окремих випадках, здійснення видачі в терміновому режимі;

- значно розшириться коло платників, що подаватимуть   звітність засобами телекомунікаційного зв’язку.

- зростання надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів не менш, як на 5 відсотків;

- забезпечення оперативного формування інформаційних масивів щодо стану звітування платниками податків (вже наступного дня після граничного терміну подання звітності);

- формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДФС України.

             1.5.1 Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                 

                                                                                                                      Тис. грн..

Обсяг кошті ,які пропонується залучити на виконання Програми

  

Етап виконання Програми (тис. грн..) Всього витрат на виконання Програми (тис. грн..)
2018 2019
Районний бюджет 40 57 97,0

  

        

1.5.2 Показники продукту,ефективності та якості Програми

з/п

Назва показника Одиниці виміру

Вихідні

дані на

початок дії Програми

Очікувані показники

31.12.2018

Всього за період дії Програми(або до кінця дії Програми
1 2 3 4 5 6
Показники продукту Програми
1 Зареєстровано платників-юридичних осіб,всього кількість 452 455 460

в тому числі:

- по податку на додану вартість

- по податку на прибуток

- єдиному податку 3 гр.

- єдиному податку 4 гр.

- по платі за землю та орендній платі

кількість

35

47

44

75

146

35

48

45

77

148

37

50

47

78

150

2 Зареєстровано фізичних осіб-підприємців,всього кількість 1412 1420

1425

в тому числі:

- на спрощеній системі оподаткування

- на загальній системі оподаткування

кількість

810

602

816

604

820

605

Показники ефективності Програми
1 Сплачено до бюджету, всього Тис. грн.. 82280,2 98800 99200

в тому числі:

- по податку на додану вартість

- по податку на прибуток

- єдиному податку 3 гр.

- єдиному податку 4 гр.

- по платі за землю та орендній платі

Тис. грн..

7954,6

861,6

570,1

4820,5

6184,1

10250

870

680

5380

7384

10300

880

700

5400

7400

2

Фізичними особами:

-         податку з доходів фізичних осіб

-         єдиного податку

-         - по платі за землю та орендній платі

41118,9

5665,3

5637,9

50600

6440

6180

50960

6500

6200

Показники якості Програми
1 Приріст зареєстрованих платників податків - юридичних осіб відсотки 101 101
2 Приріст зареєстрованих фізичних осіб - підприємців відсотки 100,6 100,4
3 Темпи росту обсягів сплачених податків, всього відсотки 100,4

1.6. Напрями діяльності,заходи Програми

з/п

Пріоритетні завдання Перелік заходів Програми

Термін вико

нання

виконавці

Джерела фінан

сування

Вартість

Тис.грн

Очікуваний результат
1 Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ на 2018-2019 роки Визначення переліку та обсягів робіт щодо ремонту та перебудови приміщення, складання кошторису 2018 рік Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Вкладення коштів не потребує

-створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування;

- розширення переліку послуг. що надаються   платникам податків з урахуванням їх потреб та побажань;

-спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу і вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань ,у перспективі – отримання послуг без відвідування органів Державної фіскальної служби;

- підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якісногообслуговування платників податків;

-формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів Державної фіскальної служби

Визначення переліку та кількості оргтехніки й меблів для обладнання центру 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Вкладення коштів не потребує Покращення умов обслуговування платників податків
Виконання ремонту та удосконалення пожежного обладнання 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 30,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Обладнання Центру оргтехнікою та меблями (Обладнання Центру новим додатковим комп’ютером для забезпечення доступу платникам до Інтернету та інформаційних ресурсів ДФС, обладнання Центру місцями для очикування (стільці, лавки). Меблі для робочого місця платника податків і тому подібне) 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 47,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Витрати для забезпечення адміністрування програми , ремонт та заправка катреджів 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 5,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Організація доступу до баз даних Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ,які необхідно для роботи з платниками податків 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 3 Покращення умов обслуговування платників податків

Виготовлення друкованої продукції для інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо декларування громадянами доходів, змін податкового законодавства, придбання ксероксного паперу для друку на офісній техніці , придбання канцелярського та письмового

приладдя

2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 12,0 Покращення умов обслуговування платників податків

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

         Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ є відповідальним виконавцем та здійснює контроль за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечує їх реалізацію у повному обсязі у визначені терміни, та подає узагальнену інформацію районній раді до   10 січня 2019 року та до 10 січня 2020 року .

        

Керуючий справами

районної ради                                                                  Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Президент України підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. «Ключовий момент, без якого децентралізація не може бути в Україні завершена, це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності», – сказав він. Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку. Загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
 • 15 жовтня, Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області: - «червона зона» – місто Чернівці, місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони; решта районів області залишаються у «помаранчевій зоні». Нове зонування почне діяти із понеділка, 19 жовтня.
 •   Фахівці Міністерства розвитку громад та територій спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні підготували відповіді на питання, які найчастіше цікавлять учасників реформи. Які повноваження нових РДА та районних рад, порядок їх ліквідації та реорганізації? Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді?Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Відповіді на ці та інші питання шукайте в цьому матеріалі. ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Які повноваження нових РДА? До прийняття нових редакцій залишаються чинними закони «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», яким визначено повноваження МДА (як ОДА так і РДА). Повноваження РДА також визначені галузевим законодавством у сферах ЖКГ, містобудування, освіти, охорони здоров’я, земельних відносин тощо. Отже, нові РДА повинні виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Разом з тим Мінрегіоном розроблено проект нової редакції ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», в якому пропонується новий підхід до розподілу повноважень РДА. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12851). Зокрема, РДА здійснюватимуть повноваження щодо: забезпечення виконання окремих повноваження місцевого самоврядування; здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; забезпечення законності на відповідній території. Який порядок ліквідації, реорганізації РДА ліквідованих районів? Чинним законодавством не визначено суб’єкта, наділеного повноваженнями ліквідовувати чи реорганізовувати и РДА. З метою врегулювання даного питання Мінрегіоном в пакетів з проектом Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» було подано та КМУ схвалено і зареєстровано у ВРУ проект Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-Д). Профільним Комітетом ВРУ даний законопроект доопрацьовано та зареєстровано проект Закону за реєстр. № 3651-Д, відповідно до якого порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали РДА, що припиняються, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідні РДА, їхні структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, реорганізуються в межах граничної чисельності, умов оплати праці працівників і норм витрат, встановлених Кабінетом Міністрів України. Наразі Мінрегіоном спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляються покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації РДА, які найближчим часом будуть оприлюднені.  ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОННИЙ РІВЕНЬ: Які повноваження у нових районних рад? До прийняття нової редакції залишається чинним ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким у статті 43 визначено повноваження районних і обласних рад. Нові районні ради мають виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Варто зазначити, що ВРУ прийнято ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (реєстр. № 3614), яким суттєво переглянуто склад доходів та видатків районних бюджетів. Зокрема, 60% ПДФО, які раніше зараховувались до районних бюджетів, буде передано до місцевих бюджетів територіальних громад. Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Саме тому, з метою впровадження оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів  Мінрегіоном розроблено проект нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12850). Зокрема, законопроектом розмежовано повноваження районних і обласних рад. У статті 38 законопроекту визначено сферу компетенції районної ради. Якщо коротко, то це повноваження щодо: забезпечення організації роботи ради, затвердження районного бюджету, звітів про його виконання, затвердження місцевих програм, управління майном спільної власності територіальних громад району (до передачі територіальним громадам).   Який порядок ліквідації, реорганізації районних рад у ліквідованих районах? Чинним законодавством не визначено чіткого механізму ліквідації чи реорганізації районних рад у зв’язку з затвердженням нового АТУ.   Дане питання також врегульовано в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів» (реєстр. № 3651-Д). Серед іншого законопроектом передбачено, що: повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідованих районів), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі — новоутворених районів); з дня набуття повноважень районною радою, здійснюється реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району; районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, якщо інше не передбачено цим Законом; під час проведення реорганізації юросіб – районних рад повноваження з управління справами юридичних осіб, що припиняються, здійснює комісія з реорганізації. Наразі Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації районних рад, які найближчим часом будуть оприлюднені.  Чи можна вже сьогодні, не чекаючи виборів, передавати спільне майно територіальних громад у комунальну власність громади? Так можна, відповідно до пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, процес передачі майна, що знаходиться в управлінні районних рад не прив’язаний до місцевих виборів та районна рада спільно з сільськими, селищними, міськими радами району може розпочати відповідну процедуру. З детальним роз’ясненням стосовно передачі майна спільної власності територіальних громад району відповідним сільським, селищним, міським радам можна ознайомитись на порталі «Децентралізація». Як розподіляється майно, яке знаходиться у спільній власності громади району, між декількома новоствореними ОТГ в цьому районі? Законодавство не передбачає розподілу майна спільної власності територіальних громад. Згідно чинного законодавства, районні ради можуть передати до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також законопроектом № 3651-Д пропонується визначити, що нові районні ради району після припинення реорганізованих районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати до комунальної власності територіальних громад окремі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізація при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо передачі майна спільній власності громади району, які найближчим часом будуть оприлюднені. Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (законопроект реєстр. № 3614) передано значну частку  доходів районних бюджетів на базовий рівень – до місцевих бюджетів територіальних громад (зокрема, 60% ПДФО). Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Отже, районні лікарні також передаватимуться на утримання сільських, селищних, міських рад. Звертаємо увагу, що мова йде про утримання приміщень. Адже фінансування медичних послуг, заробітних плат медичним працівникам здійснюватиметься з державного бюджету через НСЗУ. Що будуть робити штатні працівники ліквідованих районних рад після перших проведених сесій у нових райрадах? Вивільнення працівників відбуватиметься згідно ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України. Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді? Законопроект № 3614, який прийнято ВРУ, передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1469 територіальних громад, території яких уже затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Законодавчим актом, зокрема, пропонується розмежувати дохідні і видаткові джерела надходження між районними та місцевими бюджетами, скасувати спрямування надходжень від ПДФО до районних бюджетів та виключити районний рівень із системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Формування районних бюджетівздійснюватиметься за рахунок: ► власних доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада, плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА, орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами) інші доходи. ► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів. Крім того, розглядається питання фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників з державного бюджету. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ: Який механізм реорганізації сільських, селищних рад, які увійшли до складу громади на підставі розпорядження КМУ? Відповідно до Законопроекту 3651-Д, в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої була затверджена Кабінетом Міністрів України (далі – сформована територіальна громада), закінчуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких увійшли до території сформованої територіальної громади, (далі – розформовані територіальні громади). Після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами (далі – ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною сформованою територіальною громадою (далі – новообрана рада), персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу. Сформована територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громад. З дня набуття повноважень новообраною радою здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою. З дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету новообраної ради. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим пунктом. Реорганізація юридичних осіб – органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. Під час проведення реорганізації юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою. Сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються. У який спосіб обирається, затверджується староста у нових громадах? Верховною Радою України прийнято Закону України від 16.07.2020 № 805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон). Законом, серед іншого, внесено зміни до Виборчого кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280), якими передбачено що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Згідно з частиною третьою статті 54-1 Закону № 280 порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Таким чином, сільська, селищна, міська рада в своєму регламенті або Положенні про старосту може більш детально визначити порядок подання кандидатури та затвердження старости радою. Чи можуть сільські, селищні, міські ради затверджувати старост? Можуть, у порядку визначеному статтею 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Чи поширюється Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на новоутворені громади, вибори в яких відбудуться 25.10.2020 в частині реорганізації ОМС? Ні, не поширюється. Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Відповідно до Законопроекту №3651-Д, бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. При цьому, новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, що припиняються. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють: відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій територіальних громад; сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda