КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIV   СЕСІЇ   VIІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

  

22 грудня 2017 року № 249.14-7/17

Про затвердження Програми

покращення умов обслуговування

платників податків Кельменецького

району на 2018-2019 роки      

                                      

         Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, та фінансів, районна рада

                                         ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018-2019 роки (далі Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвська М.М.) при затвердженні показників районного бюджету на 2018 рік та наступні роки передбачити кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з наявних бюджетних можливостей.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, та фінансів та першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. .

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення X1Vсесії районної ради УІІ скликання від

22 грудня 2017 року № 249.14-7/17

                                                    ПРОГРАМА

«Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018 -2019 роки»

1.1. Загальна характеристика районної програми

1. Ініціатор розроблення програми: Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції Чернівецької області
2. Дата ,номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Доручення голови районної державної админістрації №10-Ш від 16.11.2017 р.
3. Розробник та співрозробник програми

Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації

Кельменецьке відділення Сокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області

4. Відповідальний виконавець програми Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області
5. Учасники програми Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області
6 Мета та перелік Пріоритетних завдань Програми Надання платникам якісних та своєчасних послуг і сервісів відповідно до світових стандартів. Забезпечення виконання   органами ДФС України основних стратегічних цілей. Поліпшення рівня добровільного виконання платниками своїх зобов’язань
7. Термін реалізації програми 01.01.2018 р – 31.12.2019 р.
8. Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 97,0
10. Основні джерела фінансування програми Кошти районного бюджету

1.2 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма «Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018 -2019 роки» (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення виконання Кельменецьким відділенням Сокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області вимог положень Закону України «Про адміністративні послуги», Наказів Міністерства доходів і зборів України від 08.07.2013 №252 «Про затвердження Ключових показників діяльності»,від 30.09.2013р. №519 «Про затвердження Концепції та документів для забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів центрами обслуговування платників», інших нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу відносин.

         Програма передбачає подальші заходи належного надання послуг платникам податків створеним в районі сервісним Центром з обслуговування платників (далі –Центр), зокрема щодо:

- створення умов для партнерських взаємовідносин ДФС України та платників податків;

- забезпечення реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність задля підвищення рівня і якості життя, подолання безробіття;

- своєчасного введення нових податкових норм;

- покращення наповнення бюджетів усіх рівнів;

- підвищення рівня сервісу та добровільного виконання платниками своїх зобов`язань, що є запорукою розвитку підприємництва в районі;

- зниження витрат платниками, пов`язаних із виконанням податкових зобов`язань;

- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства.

Так, на виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012 року  № 5203-VI «Про адміністративні послуги» та надання послуг і сервісів фізичним та юридичним особам, які звертаються за отриманням таких послуг, в Кельменецькому відділенні з 2012 року діє Центр обслуговування платників (далі - Центр).

Центр – постійно діючий робочий орган ДФС, в якому надаються  адміністративні послуги, консультацій, прийняття звітності, вхідної кореспонденції .

Нині у Центрі обслуговування платників платники податків  можуть отримати 17 безоплатних адміністративних послуг.

Послуги, які надаються суб’єктам звернень у Центрі:

 • адміністративні послуги;
 • прийом та реєстрація вхідної кореспонденції;
 • приймання звітності, поданої виключно на паперових носіях;
 • приймання звітності, поданої на паперових носіях із додаванням копій, підготовлених на електронних носіях (електронні носії повертаються суб’єктам звернень після зчитування відповідних даних);
 • усні консультації;
 • доступ до електронних сервісів;
 • доступ для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію;
 • попередній запис громадян на особистий прийом;
 • супутні послуги.

Протягом січня - жовтня 2017 року в Кельменецькому відділенні Сокирянської ОДПІ кількість звернень склала 6207 та надано 5709 адміністративних послуг. За відповідний період 2016 року кількість звернень складала 3678 та надано 2910 адміністративних послуг , що свідчить про те, що Центром надано вдвічі більше послуг .

Крім того, в залі обслуговування платників Центром надаються усні консультації платникам (юридичним особам, фізичним особам – підприємцям, самозайнятим особам та громадянам) щодо практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, розповсюджують програми підготовки звітності та консультують щодо роботи з такими програмами.

Надання усних консультацій платникам здійснюється працівниками підрозділу обслуговування платників у тому числі з використанням інформації, наявної у Базі знань ДФС.

Належне оснащення Центру обслуговування платників, створення сприятливих умов громадянам для отримання адміністративних послуг, зокрема реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ідентифікаційних номерів), декларування громадянами своїх доходів тощо, потребує необхідного фінансування.

Гарантією успішної роботи органів влади завжди є ефективна діяльність державних службовців. Але для якісного обслуговування потреб громадян вчорашні методи обробки інформації вже не є оптимальними. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних з обслуговуванням громадян.

У зв’язку з реформуванням ДФС України запроваджено єдиний документообіг у ДФС з використанням автоматизованої інформаційної системи «Управління документами».

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо наповнення місцевого бюджету та усунення причин неповної та несвоєчасної сплати податків.

В діяльності Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ існує ряд нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького района на 2018-2019 роки.

1.3 Мета Програми

         Головною метою Програми є створення сприятливих умов платникам податків для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, усунення причин та умов вчинення порушень податкового законодавства, а також налагодження дієвої співпраці Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ та органів виконавчої влади.

         Головним завданням Програми є:

- створенні умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

- забазпеченні платників податків якісними та своєчасними податковими послугами;

- забезпечити повну обізнаність щодо можливих змін і податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз`яснень);

- забезпеченні значного зниження витрат платників податків, пов`язаних із виконанням податкових зобов`зань;

- поліпшенні механізмів дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов`язань.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

     Шляхами розв’язання проблеми щодо налагодження якісного контролю за сплатою податків є:

     1.4.1. Впровадження принципу екстериторіальності обслуговування клієнтів.          Цей напрям передбачає прийняття комплексу структурно-функціональних і правових рішень щодо забезпечення можливостей дистанційного (відділеного) обслуговування платників територіальними органами ДФС України та вільного доступу клієнтів в отримані адміністративних послуг, сервісів та інформації незалежно від місця реєстрації та місцезнаходження.

   1.4.2. Оптимізація процесів надання послуг платникам у напрямку розширення дистанційного обслуговування, мінімізації особистих звернень громадян:

     - розвиток електронних сервісів;

     - розвиток телефонних сервісів;

     - адаптація сайту ДФС України для користувачів мобільних пристроїв;

     - створення електронного сервісу «Web – запис на прийом»;

     - створення електронного сервісу «Інспектор – он лайн»;

     - адаптація електронного кабінету платника податків для потреб фізичної особи.

   1.4.3. Спрощення процедур надання послуг.

     Цей напрям передбачає скорочення часу, який витрачає клієнт на отримання адміністративних послуг (зменшення кількості документів, спрощення форм декларацій, розрахунків, заяв тощо).

1.4.4. Поліпшення якості обслуговування.

1.4.5. Розвиток корпоративної культури сервісного обслуговування, підвищення комунікативних та професійних якостей працівників податкової інспекції.

                 1.5. Завдання Програми та результативні показники

Основні завдання Програми полягають в:

- створенні умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

- забезпеченні платників податків якісними та своєчасними податковими послугами;

- забезпечити повну обізнаність щодо можливих змін і податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз`яснень);

- забезпеченні значного зниження витрат платників податків, пов`язаних із виконанням податкових зобов`язань;

- поліпшенні механізмів дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов`язань.

В результаті реалізації програми буде досягнуто:

- створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування;

- розширення кількості та доступності послуг для підприємців (територіальна, інформаційна);

- час обслуговування платника податку   займатиме в середньому 15 хвилин;

- значно зменшиться термін видачі дозвільних документів, а в окремих випадках, здійснення видачі в терміновому режимі;

- значно розшириться коло платників, що подаватимуть   звітність засобами телекомунікаційного зв’язку.

- зростання надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів не менш, як на 5 відсотків;

- забезпечення оперативного формування інформаційних масивів щодо стану звітування платниками податків (вже наступного дня після граничного терміну подання звітності);

- формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДФС України.

             1.5.1 Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                 

                                                                                                                      Тис. грн..

Обсяг кошті ,які пропонується залучити на виконання Програми

  

Етап виконання Програми (тис. грн..) Всього витрат на виконання Програми (тис. грн..)
2018 2019
Районний бюджет 40 57 97,0

  

        

1.5.2 Показники продукту,ефективності та якості Програми

з/п

Назва показника Одиниці виміру

Вихідні

дані на

початок дії Програми

Очікувані показники

31.12.2018

Всього за період дії Програми(або до кінця дії Програми
1 2 3 4 5 6
Показники продукту Програми
1 Зареєстровано платників-юридичних осіб,всього кількість 452 455 460

в тому числі:

- по податку на додану вартість

- по податку на прибуток

- єдиному податку 3 гр.

- єдиному податку 4 гр.

- по платі за землю та орендній платі

кількість

35

47

44

75

146

35

48

45

77

148

37

50

47

78

150

2 Зареєстровано фізичних осіб-підприємців,всього кількість 1412 1420

1425

в тому числі:

- на спрощеній системі оподаткування

- на загальній системі оподаткування

кількість

810

602

816

604

820

605

Показники ефективності Програми
1 Сплачено до бюджету, всього Тис. грн.. 82280,2 98800 99200

в тому числі:

- по податку на додану вартість

- по податку на прибуток

- єдиному податку 3 гр.

- єдиному податку 4 гр.

- по платі за землю та орендній платі

Тис. грн..

7954,6

861,6

570,1

4820,5

6184,1

10250

870

680

5380

7384

10300

880

700

5400

7400

2

Фізичними особами:

-         податку з доходів фізичних осіб

-         єдиного податку

-         - по платі за землю та орендній платі

41118,9

5665,3

5637,9

50600

6440

6180

50960

6500

6200

Показники якості Програми
1 Приріст зареєстрованих платників податків - юридичних осіб відсотки 101 101
2 Приріст зареєстрованих фізичних осіб - підприємців відсотки 100,6 100,4
3 Темпи росту обсягів сплачених податків, всього відсотки 100,4

1.6. Напрями діяльності,заходи Програми

з/п

Пріоритетні завдання Перелік заходів Програми

Термін вико

нання

виконавці

Джерела фінан

сування

Вартість

Тис.грн

Очікуваний результат
1 Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ на 2018-2019 роки Визначення переліку та обсягів робіт щодо ремонту та перебудови приміщення, складання кошторису 2018 рік Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Вкладення коштів не потребує

-створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування;

- розширення переліку послуг. що надаються   платникам податків з урахуванням їх потреб та побажань;

-спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу і вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань ,у перспективі – отримання послуг без відвідування органів Державної фіскальної служби;

- підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якісногообслуговування платників податків;

-формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів Державної фіскальної служби

Визначення переліку та кількості оргтехніки й меблів для обладнання центру 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Вкладення коштів не потребує Покращення умов обслуговування платників податків
Виконання ремонту та удосконалення пожежного обладнання 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 30,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Обладнання Центру оргтехнікою та меблями (Обладнання Центру новим додатковим комп’ютером для забезпечення доступу платникам до Інтернету та інформаційних ресурсів ДФС, обладнання Центру місцями для очикування (стільці, лавки). Меблі для робочого місця платника податків і тому подібне) 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 47,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Витрати для забезпечення адміністрування програми , ремонт та заправка катреджів 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 5,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Організація доступу до баз даних Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ,які необхідно для роботи з платниками податків 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 3 Покращення умов обслуговування платників податків

Виготовлення друкованої продукції для інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо декларування громадянами доходів, змін податкового законодавства, придбання ксероксного паперу для друку на офісній техніці , придбання канцелярського та письмового

приладдя

2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 12,0 Покращення умов обслуговування платників податків

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

         Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ є відповідальним виконавцем та здійснює контроль за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечує їх реалізацію у повному обсязі у визначені терміни, та подає узагальнену інформацію районній раді до   10 січня 2019 року та до 10 січня 2020 року .

        

Керуючий справами

районної ради                                                                  Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
 • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
 • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda