КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIV   СЕСІЇ   VIІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

  

22 грудня 2017 року № 249.14-7/17

Про затвердження Програми

покращення умов обслуговування

платників податків Кельменецького

району на 2018-2019 роки      

                                      

         Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, та фінансів, районна рада

                                         ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018-2019 роки (далі Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвська М.М.) при затвердженні показників районного бюджету на 2018 рік та наступні роки передбачити кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з наявних бюджетних можливостей.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, та фінансів та першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. .

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення X1Vсесії районної ради УІІ скликання від

22 грудня 2017 року № 249.14-7/17

                                                    ПРОГРАМА

«Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018 -2019 роки»

1.1. Загальна характеристика районної програми

1. Ініціатор розроблення програми: Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції Чернівецької області
2. Дата ,номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Доручення голови районної державної админістрації №10-Ш від 16.11.2017 р.
3. Розробник та співрозробник програми

Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації

Кельменецьке відділення Сокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області

4. Відповідальний виконавець програми Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області
5. Учасники програми Кельменецьке відділення Cокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області
6 Мета та перелік Пріоритетних завдань Програми Надання платникам якісних та своєчасних послуг і сервісів відповідно до світових стандартів. Забезпечення виконання   органами ДФС України основних стратегічних цілей. Поліпшення рівня добровільного виконання платниками своїх зобов’язань
7. Термін реалізації програми 01.01.2018 р – 31.12.2019 р.
8. Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 97,0
10. Основні джерела фінансування програми Кошти районного бюджету

1.2 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма «Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2018 -2019 роки» (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення виконання Кельменецьким відділенням Сокирянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області вимог положень Закону України «Про адміністративні послуги», Наказів Міністерства доходів і зборів України від 08.07.2013 №252 «Про затвердження Ключових показників діяльності»,від 30.09.2013р. №519 «Про затвердження Концепції та документів для забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів центрами обслуговування платників», інших нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу відносин.

         Програма передбачає подальші заходи належного надання послуг платникам податків створеним в районі сервісним Центром з обслуговування платників (далі –Центр), зокрема щодо:

- створення умов для партнерських взаємовідносин ДФС України та платників податків;

- забезпечення реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність задля підвищення рівня і якості життя, подолання безробіття;

- своєчасного введення нових податкових норм;

- покращення наповнення бюджетів усіх рівнів;

- підвищення рівня сервісу та добровільного виконання платниками своїх зобов`язань, що є запорукою розвитку підприємництва в районі;

- зниження витрат платниками, пов`язаних із виконанням податкових зобов`язань;

- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства.

Так, на виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012 року  № 5203-VI «Про адміністративні послуги» та надання послуг і сервісів фізичним та юридичним особам, які звертаються за отриманням таких послуг, в Кельменецькому відділенні з 2012 року діє Центр обслуговування платників (далі - Центр).

Центр – постійно діючий робочий орган ДФС, в якому надаються  адміністративні послуги, консультацій, прийняття звітності, вхідної кореспонденції .

Нині у Центрі обслуговування платників платники податків  можуть отримати 17 безоплатних адміністративних послуг.

Послуги, які надаються суб’єктам звернень у Центрі:

 • адміністративні послуги;
 • прийом та реєстрація вхідної кореспонденції;
 • приймання звітності, поданої виключно на паперових носіях;
 • приймання звітності, поданої на паперових носіях із додаванням копій, підготовлених на електронних носіях (електронні носії повертаються суб’єктам звернень після зчитування відповідних даних);
 • усні консультації;
 • доступ до електронних сервісів;
 • доступ для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію;
 • попередній запис громадян на особистий прийом;
 • супутні послуги.

Протягом січня - жовтня 2017 року в Кельменецькому відділенні Сокирянської ОДПІ кількість звернень склала 6207 та надано 5709 адміністративних послуг. За відповідний період 2016 року кількість звернень складала 3678 та надано 2910 адміністративних послуг , що свідчить про те, що Центром надано вдвічі більше послуг .

Крім того, в залі обслуговування платників Центром надаються усні консультації платникам (юридичним особам, фізичним особам – підприємцям, самозайнятим особам та громадянам) щодо практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, розповсюджують програми підготовки звітності та консультують щодо роботи з такими програмами.

Надання усних консультацій платникам здійснюється працівниками підрозділу обслуговування платників у тому числі з використанням інформації, наявної у Базі знань ДФС.

Належне оснащення Центру обслуговування платників, створення сприятливих умов громадянам для отримання адміністративних послуг, зокрема реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ідентифікаційних номерів), декларування громадянами своїх доходів тощо, потребує необхідного фінансування.

Гарантією успішної роботи органів влади завжди є ефективна діяльність державних службовців. Але для якісного обслуговування потреб громадян вчорашні методи обробки інформації вже не є оптимальними. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних з обслуговуванням громадян.

У зв’язку з реформуванням ДФС України запроваджено єдиний документообіг у ДФС з використанням автоматизованої інформаційної системи «Управління документами».

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо наповнення місцевого бюджету та усунення причин неповної та несвоєчасної сплати податків.

В діяльності Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ існує ряд нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького района на 2018-2019 роки.

1.3 Мета Програми

         Головною метою Програми є створення сприятливих умов платникам податків для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, усунення причин та умов вчинення порушень податкового законодавства, а також налагодження дієвої співпраці Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ та органів виконавчої влади.

         Головним завданням Програми є:

- створенні умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

- забазпеченні платників податків якісними та своєчасними податковими послугами;

- забезпечити повну обізнаність щодо можливих змін і податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз`яснень);

- забезпеченні значного зниження витрат платників податків, пов`язаних із виконанням податкових зобов`зань;

- поліпшенні механізмів дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов`язань.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

     Шляхами розв’язання проблеми щодо налагодження якісного контролю за сплатою податків є:

     1.4.1. Впровадження принципу екстериторіальності обслуговування клієнтів.          Цей напрям передбачає прийняття комплексу структурно-функціональних і правових рішень щодо забезпечення можливостей дистанційного (відділеного) обслуговування платників територіальними органами ДФС України та вільного доступу клієнтів в отримані адміністративних послуг, сервісів та інформації незалежно від місця реєстрації та місцезнаходження.

   1.4.2. Оптимізація процесів надання послуг платникам у напрямку розширення дистанційного обслуговування, мінімізації особистих звернень громадян:

     - розвиток електронних сервісів;

     - розвиток телефонних сервісів;

     - адаптація сайту ДФС України для користувачів мобільних пристроїв;

     - створення електронного сервісу «Web – запис на прийом»;

     - створення електронного сервісу «Інспектор – он лайн»;

     - адаптація електронного кабінету платника податків для потреб фізичної особи.

   1.4.3. Спрощення процедур надання послуг.

     Цей напрям передбачає скорочення часу, який витрачає клієнт на отримання адміністративних послуг (зменшення кількості документів, спрощення форм декларацій, розрахунків, заяв тощо).

1.4.4. Поліпшення якості обслуговування.

1.4.5. Розвиток корпоративної культури сервісного обслуговування, підвищення комунікативних та професійних якостей працівників податкової інспекції.

                 1.5. Завдання Програми та результативні показники

Основні завдання Програми полягають в:

- створенні умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

- забезпеченні платників податків якісними та своєчасними податковими послугами;

- забезпечити повну обізнаність щодо можливих змін і податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз`яснень);

- забезпеченні значного зниження витрат платників податків, пов`язаних із виконанням податкових зобов`язань;

- поліпшенні механізмів дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов`язань.

В результаті реалізації програми буде досягнуто:

- створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування;

- розширення кількості та доступності послуг для підприємців (територіальна, інформаційна);

- час обслуговування платника податку   займатиме в середньому 15 хвилин;

- значно зменшиться термін видачі дозвільних документів, а в окремих випадках, здійснення видачі в терміновому режимі;

- значно розшириться коло платників, що подаватимуть   звітність засобами телекомунікаційного зв’язку.

- зростання надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів не менш, як на 5 відсотків;

- забезпечення оперативного формування інформаційних масивів щодо стану звітування платниками податків (вже наступного дня після граничного терміну подання звітності);

- формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДФС України.

             1.5.1 Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                 

                                                                                                                      Тис. грн..

Обсяг кошті ,які пропонується залучити на виконання Програми

  

Етап виконання Програми (тис. грн..) Всього витрат на виконання Програми (тис. грн..)
2018 2019
Районний бюджет 40 57 97,0

  

        

1.5.2 Показники продукту,ефективності та якості Програми

з/п

Назва показника Одиниці виміру

Вихідні

дані на

початок дії Програми

Очікувані показники

31.12.2018

Всього за період дії Програми(або до кінця дії Програми
1 2 3 4 5 6
Показники продукту Програми
1 Зареєстровано платників-юридичних осіб,всього кількість 452 455 460

в тому числі:

- по податку на додану вартість

- по податку на прибуток

- єдиному податку 3 гр.

- єдиному податку 4 гр.

- по платі за землю та орендній платі

кількість

35

47

44

75

146

35

48

45

77

148

37

50

47

78

150

2 Зареєстровано фізичних осіб-підприємців,всього кількість 1412 1420

1425

в тому числі:

- на спрощеній системі оподаткування

- на загальній системі оподаткування

кількість

810

602

816

604

820

605

Показники ефективності Програми
1 Сплачено до бюджету, всього Тис. грн.. 82280,2 98800 99200

в тому числі:

- по податку на додану вартість

- по податку на прибуток

- єдиному податку 3 гр.

- єдиному податку 4 гр.

- по платі за землю та орендній платі

Тис. грн..

7954,6

861,6

570,1

4820,5

6184,1

10250

870

680

5380

7384

10300

880

700

5400

7400

2

Фізичними особами:

-         податку з доходів фізичних осіб

-         єдиного податку

-         - по платі за землю та орендній платі

41118,9

5665,3

5637,9

50600

6440

6180

50960

6500

6200

Показники якості Програми
1 Приріст зареєстрованих платників податків - юридичних осіб відсотки 101 101
2 Приріст зареєстрованих фізичних осіб - підприємців відсотки 100,6 100,4
3 Темпи росту обсягів сплачених податків, всього відсотки 100,4

1.6. Напрями діяльності,заходи Програми

з/п

Пріоритетні завдання Перелік заходів Програми

Термін вико

нання

виконавці

Джерела фінан

сування

Вартість

Тис.грн

Очікуваний результат
1 Покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ на 2018-2019 роки Визначення переліку та обсягів робіт щодо ремонту та перебудови приміщення, складання кошторису 2018 рік Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Вкладення коштів не потребує

-створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування;

- розширення переліку послуг. що надаються   платникам податків з урахуванням їх потреб та побажань;

-спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу і вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань ,у перспективі – отримання послуг без відвідування органів Державної фіскальної служби;

- підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якісногообслуговування платників податків;

-формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів Державної фіскальної служби

Визначення переліку та кількості оргтехніки й меблів для обладнання центру 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Вкладення коштів не потребує Покращення умов обслуговування платників податків
Виконання ремонту та удосконалення пожежного обладнання 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 30,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Обладнання Центру оргтехнікою та меблями (Обладнання Центру новим додатковим комп’ютером для забезпечення доступу платникам до Інтернету та інформаційних ресурсів ДФС, обладнання Центру місцями для очикування (стільці, лавки). Меблі для робочого місця платника податків і тому подібне) 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 47,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Витрати для забезпечення адміністрування програми , ремонт та заправка катреджів 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 5,0 Покращення умов обслуговування платників податків
Організація доступу до баз даних Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ,які необхідно для роботи з платниками податків 2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 3 Покращення умов обслуговування платників податків

Виготовлення друкованої продукції для інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо декларування громадянами доходів, змін податкового законодавства, придбання ксероксного паперу для друку на офісній техніці , придбання канцелярського та письмового

приладдя

2018-2019 роки Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ Районний бюджет 12,0 Покращення умов обслуговування платників податків

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

         Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ є відповідальним виконавцем та здійснює контроль за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечує їх реалізацію у повному обсязі у визначені терміни, та подає узагальнену інформацію районній раді до   10 січня 2019 року та до 10 січня 2020 року .

        

Керуючий справами

районної ради                                                                  Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Мінрегіон підготував пропозиції змін до податкового законодавства, які розширять можливості нарощування надходжень до місцевих бюджетів. Пропозиції підготовлені в контексті реалізації завдань фінансової децентралізації і базуються на основоположному документі реформи -  Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про це повідомили в Офісі підтримки реформ при Мінрегіоні. Нагадаємо, запроваджені у 2015 році перші кроки фінансової децентралізації забезпечили суттєве зростання місцевих бюджетів. Якщо до реформи, у 2014 році, власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 млрд грн, то вже у 2015 році цей показник склав 98,2 млрд грн, у 2016 році – 146,6 млрд грн, у 2017 році – 192,7 млрд грн, у 2018 році – 234,1 млрд грн., у 2019 – 275 млрд грн. Серед основних бюджетоутворюючих податків для громад став податок на доходи фізичних осіб. 60% ПДФО у 2015 році держава передала на рівень спроможних громад. Сьогодні Мінрегіон пропонує для широкого громадського обговорення наступні кроки фінансової децентралізації (проект закону ЗАВАНТАЖИТИ): зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам відновлення індексації нормативно-грошової оцінки землі Зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб Як є сьогодні: платники податків, які розташовані на території громади, і які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачують ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури (за основним місцем обліку). З точки зору чинного податкового законодавства - це не є порушенням, оскільки податок на доходи фізичних осіб податковими агентами було нараховано, задекларовано, утримано та перераховано до бюджету. Пропонується: внести зміни до Податкового кодексу і ними врегулювати питання сплати ПДФО відокремленими та структурними підрозділами підприємств, які розташовані на іншій, ніж юридична особа, території. Зокрема, пропонується доповнити відповідні статті Податкового кодексу України повним переліком всіх видів підрозділів, які може мати суб’єкт господарювання – юридична особа згідно зі ст.64 Господарського кодексу України, і які провадять свою діяльність на іншій території, ніж така юридична особа, а також шляхом внесення змін до статті 127 Податкового кодексу встановити відповідальність за порушення порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів. Спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів Як є сьогодні: рутинний процес: 1) фінансове навантаження - місцеві ради створюють постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, а їх виконавчі органи - створюють у своєму складі структурні підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів; 2) тривалість в часі – Закон про регуляторну політику зобов’язує регуляторні органи дотримуватися визначеної цим Законом процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів. Така процедура передбачає: розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; підготовку проекту регуляторного акту; підготовку аналізу його регуляторного впливу; опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту; безпосереднє оприлюднення проекту разом а аналізом регуляторного впливу; роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань, круглих столів тощо); прийняття регуляторного акту; офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту; проведення відстеження результативності регуляторного акту; підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту. ХОЧА повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів чітко регламентовані нормами Податкового кодексу України. Ним визначені елементи місцевих податків і зборів, граничні ставки місцевих податків і зборів, порядок їх запровадження та сплати на відповідній території. Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися визначеного Податковим кодексом порядку і не можуть запроваджувати норми, які ним не встановлені. Тобто, прийняття рішень про місцеві податки і збори не створює нових адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і також не може призвести до прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. Пропонується: не застосовувати вимоги законодавства про регуляторну політику до рішень про місцеві податки і збори. Спрощення процедури запровадження місцевих податків і зборів дасть можливість органам місцевого самоврядування зменшити витрати людських та фінансових ресурсів та підвищити ефективність їх використання для виконання інших важливих завдань. Розширення повноважень ОМС стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів Як є сьогодні: чинним законодавством не в достатній мірі врегульовано питання щодо ефективного контролю за виконанням платниками своїх податкових зобов’язань, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів. Податковим кодексом визначено, що функцією державних податкових інспекцій є сервісне обслуговування платників. Тобто питання, пов’язані з адмініструванням податків та зборів, залишаються поза увагою податкових інспекцій. Пропонується: надати органам місцевого самоврядування повноваження в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Це питання можливо вирішити шляхом закріплення за органами місцевого самоврядування працівників податкових органів, які б забезпечували виконання фіскальної функції на території відповідної ОМС (або на територіях кількох ОМС). Скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам Як є сьогодні: пунктом 284.4. статті 284 Податкового кодексу України плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25% податку (75% - це пільга). Це надає необґрунтовані фінансово-економічні преференції таким підприємствам. Пропонується:  скасувати таку пільгу. Щодо індексації нормативно-грошової оцінки землі Як є сьогодні: пунктом 289.1. статті 289 Податкового кодексу України встановлено, що для визначення розміру податку та орендної плати за землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Але, Законами України № 2245 від 07.12.2017 та № 2628 від 23.11.2018 було встановлено, що на період 2017-2023 років індексація нормативної грошової оцінки здійснюється один раз на 7 років. Це негативно впливає на надходження до місцевих бюджетів і не стимулює органи місцевого самоврядування до нарощування їх дохідної бази. Пропонується: відновити індексацію нормативно-грошової оцінки землі «Розроблений Мінрегіоном законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.  Ми винесли його на громадське обговорення. Переконаний, що всі сьогодні зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування, у зміцненні його фінансових м’язів, тому ми розраховуємо на підтримку всіх сторін – і місцевого самоврядування, і Мінфіну, і парламенту», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. Раніше Мінрегіон виніс на громадське обговорення нові редакції законопроектів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Днями парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. Джерело: https://decentralization.gov.ua
 • Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Водночас, під час пандемії COVID-19 багато дорослих із осторогою ставляться до вакцинації, особливо імунізації дітей. Центр громадського здоров”я зібрав найактуальніші запитання, щоб розповісти все про вакцинацію в умовах нової коронавірусної інфекції. Чи безпечно вакцинувати дітей під час пандемії COVID-19? Так. Потенційний контакт з інфекційним захворюванням не є протипоказанням для планової імунізації. Відповідно, пандемія COVID-19 не створює ризики, пов’язані із вакцинацією. Сесії планової імунізації слід продовжувати наскільки це можливо. Проте, необхідно забезпечити дотримання стандартних заходів інфекційного контролю для того, щоб максимально знизити ризик передачі COVID-19 серед співробітників і відвідувачів установ. World Health Organization (WHO) рекомендує проводити планову вакцинацію відповідно до Календаря щеплень навіть під час пандемії COVID-19. Особливо важливою є вакцинація дітей, які повинні отримати усі вакцини, передбачені Календарем щеплень під час народження та в перші два роки життя. Ці вакцини можуть бути різними в різних країнах залежно від національних рекомендацій. Якщо імунізація була припинена, її необхідно відновити якомога швидше і надолужити щеплення. Своєчасна вакцинація є надзвичайно важливою для того, щоб забезпечити надійний захист дітей від важких, загрозливих для життя інфекційних захворювань, а також для того, щоб уникнути накопичення нещеплених груп населення і потенційної втрати колективного імунітету. Чи підвищує вакцинація ризик інфікування або розвитку захворювання COVID-19 у дитини? Ні. Немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини COVID-19 або впливає на перебіг захворювання. Вакцинація проти одного захворювання не послаблює імунну відповідь людини на інше захворювання. Більш того, планова вакцинація дітей під час пандемії COVID-19 захистить їх від захворювань, яким запобігають за допомогою вакцинації. Дотримання належних заходів інфекційного контролю під час сесій імунізації дозволить звести до мінімуму потенційний ризик зараження дітей COVID-19. Чи безпечно вакцинувати дитину під час інкубаційного періоду COVID-19? Так. Вакцинація не створює ризики для людини, яка була в контакті з інфекційним хворим чи знаходиться в інкубаційному періоді. Це означає, що вакцинація не вплине на перебіг захворювання COVID-19 у дитини, яка могла бути інфікована, але не мала симптомів захворювання в момент вакцинації або у дитини, яка могла бути інфікована COVID-19 незабаром після вакцинації. Потенційне інфікування дитини COVID-19 також не вплине на безпеку або ефективність проведеної вакцинації. Чи є зараження COVID-19 протипоказанням до вакцинації? Хоча легкі симптоми захворювання: лихоманка та або кашель, які можуть спостерігатися також під час COVID-19, не є обов’язковим протипоказанням до вакцинації, надзвичайно важливим є те, щоб кожен, у кого тест на COVID-19 виявився позитивним, залишався ізольованим відповідно до національних рекомендацій. Це потрібно для того, щоб не допустити зараження інших і подальшого поширення вірусу SARS-CoV-2. Чи існують специфічні вакцини, рекомендовані для медпрацівників в умовах COVID-19? Наразі вакцини проти COVID-19 не існує. Станом на 11 квітня 2020 роки 6 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування. 77 інших вакцин-кандидатів знаходяться на стадії доклінічних досліджень. ВООЗ співпрацює з усіма зацікавленими сторонами для того, щоб як тільки з’явиться безпечна і ефективна вакцина проти COVID-19, забезпечити її справедливий розподіл і пріоритизацію. У час очікування такої вакцини, всі медичні працівники повинні переконатися, що вони щеплені проти інших інфекційних захворювань відповідно до національних рекомендацій, що є особливо важливим під час пандемії COVID-19. Детальніше читайте у документі:https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Enclosure-2.-QA-vaccination-during-COVID-19-pandemic-UKR.pdf  Джерело: https://www.medcv.gov.ua
 • Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує  інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості? Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. Відкритий для клієнтів також Одеський міський ЦЗ. Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, насамперед, від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні. Нагадуємо, що так, як і раніше, ви можете зареєструватися в службі зайнятості як безробітний онлайн або залишити заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. Більш детально тут:https://is.gd/2efViC Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія». Покрокова інструкція тут:https://is.gd/yC5dmK Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy, база пропозицій роботи оновлюється щодня. Чим загрожує зловживання статусом безробітного? Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються негативними наслідками, передусім, для самих безробітних. Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про:  працевлаштування; укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг; започаткування власної справи. Можливі наслідки зловживання статусом безробітного: Скорочення тривалості виплат; Стягнення неправомірно виплачених коштів; Кримінальна відповідальність. Більш детально за посиланням https://is.gd/msGHmf На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?  Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально.  Він визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру. Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб). Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, становить 1 800 грн., а особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – 1 000 грн. (на період дії карантину + 30 календарних днів після його закінчення). Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів. Джерело: https://www.me.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda