УКРАЇНА

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Чернівецької області

Р І Ш Е Н Н Я

XIV сесії VІІ скликання


22 грудня 2017 року № 248.14-7/17

Про затвердження   Комплексної програми

підвищення якості національно-патріотичного

виховання дітей та молоді у Кельменецькому

районі на 2018 - 2022 роки

Керуючись п.16 частини 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою поглиблення процесу формування і реалізації національно-патріотичного виховання молоді у Кельменецькому районі, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Кельменецькому районі на 2018-2022 роки (надалі-Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні показників районного бюджету на 2018-2022 роки передбачити кошти на фінансування заходів Програми виходячи із наявних бюджетних можливостей.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення (Гончарюк Г.П.) та першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І.

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ХIV сесії районної

радиVII скликання від

22 грудня 2017 року № 248.14-7/17

Комплексна програма

підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Кельменецькому районі на 2018-2022 роки

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
1 Ініціатор розроблення програми Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Указ Президента України від 25 жовтня 2002 р. № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затверджена рішенням 31-ї сесії обласної ради VІ скликання від 18.06.2015 р. № 63-31/15; Комплексна програма підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки, затверджена рішенням 12-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 24.03.2017 р. №9-12/17, Доручення районної державної адміністрації від 26.10.2017 № 8-Ш
3. Розробник програми Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
4. Співрозробники програми Відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації; відділ культури райдержадміністрації;Кельменецькийрайонний військовий комісаріат
5. Відповідальний виконавець Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
6. Учасники програми Управління освіти;відділ культури, відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації;Кельменецькийрайонний військовий комісаріат;селищна та сільські ради
7. Терміни реалізації програми 2018 – 2022 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Районний бюджет, селищний та сільські бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн. 748,0
9.1. в тому числі бюджетних коштів, з них:  
9.2. районний бюджет 666,0
9.3 селищний та сільський бюджет 82,0
10 Основні джерела фінансування Районний бюджет, бюджети селищної та сільських рад

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комплексна програмапідвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Кельменецькому районі на 2018-2022 роки(надалі - Програма) спрямована на зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму в дітей та молоді.

Актуальність національно-патріотичного виховання, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають дальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання. Досвід показав, щонаціонально-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

У зв’язку з цим актуалізувалася низка таких проблем:

-                     відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

-                     недостатні зусилля щодо формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;

-                     брак духовності і моральності у суспільстві;

-                     нищення української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу, голодомори і політичні репресії;

-                     організація та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

-                     недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання;

-                     низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для підростаючого покоління процесу системності.

Крім вищезазначених проблем у суспільстві продовжують залишатися й інші актуальні проблеми, що вимагають якісного нового підходу.

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадськихорганізацій, громадян з формування у молодої людини високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

3. Мета Програми

Метоюпрограми є виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання.

Забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі:

-                    формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей підростаючого покоління;

-                    усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань;

-                    розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності;

-                    скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх ефективної співпраці з громадськістю;

-                    формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських організацій, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;

-                    забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання.

4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

Для досягнення мети Програми необхідно:

                   організувати заходи, спрямовані на утвердження патріотизму, громадської свідомості й активної громадської позиції молоді;

-                     забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді;

-                    активізувати роботу шкільних музеїв, кабінетів українознавства, «Світлиць духовного сходження молоді», перетворити їх на центри виховної роботи у школі;

                   вдосконалювати практичні початкові військові та туристичні навички;

                  створювати позитивний імідж серед учнівської молоді району щодо служби в Збройних Силах України;

                   розвивати волонтерський рух;

                   розширювати мережу гуртків, факультативів військово-патріотичного виховання для дітей та учнівської молоді у ЗНЗ району.

Основними складовими Програми мають стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання.

Програма розрахована на 5 роки і діє з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року.

5. Завдання Програми та результативні показники

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

Програма передбачає виконання таких актуальних завдань:

-                     підвищення ефективності заходів для дітей та молоді з національно-патріотичного виховання;

-          знання дітьми та молоддю патріотичних пісень, історії, культури України, Буковини та Кельменеччини;

-          формування громадянської свідомості молоді, інтеграція у суспільство;

-          розвиток волонтерського руху;

-          покращення навчально-виховного простору в закладах освіти району;

-                     профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму, схильності до суїцидальної поведінки серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання;

-          активізація роботи шкільних музеїв; проведення краєзнавчих походів, екскурсій.

-                     складання краєзнавчих маршрутів Кельменеччини та розміщення на інформаційних сайтах ЗНЗ, управління освіти, районної державної адміністрації;

-                     облаштування куточків у ЗНЗ «Герої Небесної Сотні» та «Воїни-АТО»;

-                     підняття патріотичного духу серед жителів району шляхом виготовлення друкованої соціальної реклами (білборди, постери, банери тощо) із зображенням національно-патріотичної символіки та героїв Кельменеччини;

-                     активізація роботи шкільнихбібліотек,оновлення фондів шкільних та сільських бібліотек національно-патріотичною літературою;

-                     організація та проведення літературних читань;

-                     утвердження у свідомості дітей та молоді поваги до символів держави та любові до Батьківщини через запровадження на щотижневих лінійках виконання Гімну України та молитви за Україну;

-                     організація районних виставок у напрямку національно-патріотичного виховання;

-                     вдосконалення практичних початкових військових та навичок домедичної допомоги через проведення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та «Джура» - «Прикордонник»;

-                     розширення мережі гуртків, факультативів військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у ЗНЗ району;

-                     зміцнення навчально-матеріальної бази з військово-патріотичного виховання через забезпечення сучасною навчально-матеріальною базою кабінетів з предмету «Захист Вітчизни» та облаштування стрілецьких тирів та кімнат для зберігання зброї в ЗНЗ району.


5.1. Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

(тис.грн.)

2018 рік 2019 рік 2020рік 2021 рік 2022 рік Всього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

142,0 147,0 148,5 154,0 156 748,0
Державний бюджет 0 0 0 0 0 0
Обласний бюджет 0 0 0 0 0 0
Районний бюджет, 126,0 131,0 132,5 138,0 138,5 666,0
Селищний та сільський бюджет 16,0 16,0 16,0 16,5 17,5 82,0
Кошти небюджетних джерел 0 0 0 0 0 0


5.2. Показники продукту Програми

№ п/п Назва показника Одиниця Вихідні даніна початок дії програми 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік Всього за період дії програми
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту програми
1. Кількість районних заходів з підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді одиниць 4 6 9 13 15 16 59
2. Кількість гуртків з національно-патріотичного виховання одиниць 5 10 15 20 25 30 100
ІІ Показники ефективності програми
1 Середні витрати на проведення одного районного заходу з підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді тис.грн. 3,0 190,2 190,2 190,2 190,2 190,2 951,0
ІІІ Показники якості програми  
1 Кількість дітей та молоді, які охоплені районними заходами національно-патріотичного виховання % 31 35 47 58 65 75 56

6. Напрями діяльності та заходи Програми

№ п/п Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці

Джерела

фінансува

ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

(тис. грн.)

Всього 2018 2019 2020 2021 2022

Очікуваний

результат

Назва напряму діяльності: Громадянсько-патріотичне виховання
1 Проведення районного фестивалю патріотичної пісні

ІV квартал

(листопад)

щорічно

Управління освіти, відділ культури Районний бюджет 13,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5

Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання;

Знання дітьми та молоддю патріотичних пісень

Селищний та сільський бюджет 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
2 Організація та проведення семінарів з метою відкриття нових, незнаних або маловідомих імен, сторінок історії, культури України та рідного краю

ІІ; ІУ квартали,

щорічно

Управління освіти

Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Знання історії, культури України, Буковини та Кельменеччини
3 Відзначення пам’ятних дат героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях – це УОН, УПА, дисидентський рух, студентська революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності. 2018-2022 Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
4 Розвиток волонтерського руху серед дітей та молоді району 2018-2022 Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Формування громадянської свідомості молоді, інтеграція у суспільство
5 Організація та проведення районного етапу, участь навчальних закладів району в обласному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

ІV квартал

(жовтень)

щорічно

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Формування громадянської свідомості молоді, інтеграція у суспільство
6 Проведення свята-зустрічі із творчими родинами Кельменеччини «Повага до традицій родини – любов до народного спадку України»

І квартал

(березень)

щорічно

Управління освіти, відділ культури Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Формування громадянської свідомості молоді, інтеграція у суспільство
7 Матеріально-технічне забезпечення якісного функціонування виховного простору закладів освіти району в напрямку національно-патріотичного виховання:
  1. Поповнення матеріальної бази шкільних музеїв;кабінетів українознавства, «Світлиць духовного сходження молоді», перетворення їх на центри виховної роботи у школі;
  2. Придбання палаток, спальників, кариматів;
  3. Облаштування куточків «Герої Небесної Сотні» та «Воїни-АТО»
2018-2022 Управління освіти Районний бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Покращення навчально-виховного простору в закладах освіти району;

Активізація роботи шкільних музеїв; проведення краєзнавчих походів, екскурсій;

складання краєзнавчих маршрутів Кельменеччини та розміщення на інформаційних сайтах ЗНЗ, управління освіти

Селищний та сільський бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
8 Виготовлення друкованої соціальної реклами (білборди, постери, банери тощо) із зображенням національно-патріотичної символіки та героїв Кельменеччини 2018-2022 Відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації Районний бюджет 80,0 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 Підняття патріотичного духу серед жителів району
Селищний та сільський бюджет 16,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
9

Оновлення фондів шкільних та сільських бібліотек національно-патріотичною літературою;

організація   та проведення літературних читань: «Бринять Кобзареві струни», Юрій Федькович – народний співець Буковини», «Ольга Кобилянська – величава духовна квітка Буковини» Іван Франко – грані духовного світу каменяра» тощо

2018-2022

Управління освіти, відділ культури

Районний бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Покращення навчально-виховного простору в закладах освіти району;

Активізація роботи шкільних бібліотек

Селищний та сільський бюджет 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Назва напряму діяльності: Духовно-моральне виховання
10 Участь навчальних закладів району у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»

ІІ квартал

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
11 Проведення районного фестивалю «Розквітай, писанко!»; участь в обласному

І квартал

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет 18,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання;

Знання дітьми та молоддю патріотичних пісень

Селищний та сільський бюджет 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
12 Проведення щотижневих організаційних лінійок з виконанням державного гімну та молитви за Україну 2018-2022 Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Утвердження у свідомості дітей та молоді поваги до символів держави та любові до Батьківщини
13

Конкурс учнівських творів та малюнків «Добрий вчинок»;

видання електронної збірки кращих учнівських та вчительських творів

2018-2022;

ІУ квартал 2021

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
14 Організація районної виставки «Традиції мого села, моєї родини» до Дня Незалежності України

ІІІ квартал (серпень)

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
15 Проведення майстер-класів з декоративно-ужиткового напрямку: «Великодня писанка»

І квартал

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
16 Організація районної виставки «Новорічна композиція», «Український сувенір»; участь в обласній виставці

ІУ квартал

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
17 Всього коштів Районний бюджет 666,0 126,0 131,0 132,5 138,0 138,5
Селищний та сільський бюджет 82,0 16,0 16,0 16,0 16,5 17,5


7. Система управління та контролю за ходом

виконання Програми

Учасники Програми, які є відповідальними за виконання запланованих заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі та подають відповідну інформацію управлінню освіти районної державної адміністрації щорічно в грудні впродовж 2018-2022 років, яке інформує районну раду про хід її виконання щорічно в ІV кварталі.

Керуючий справами                                                                  Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Мінрегіон підготував пропозиції змін до податкового законодавства, які розширять можливості нарощування надходжень до місцевих бюджетів. Пропозиції підготовлені в контексті реалізації завдань фінансової децентралізації і базуються на основоположному документі реформи -  Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про це повідомили в Офісі підтримки реформ при Мінрегіоні. Нагадаємо, запроваджені у 2015 році перші кроки фінансової децентралізації забезпечили суттєве зростання місцевих бюджетів. Якщо до реформи, у 2014 році, власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 млрд грн, то вже у 2015 році цей показник склав 98,2 млрд грн, у 2016 році – 146,6 млрд грн, у 2017 році – 192,7 млрд грн, у 2018 році – 234,1 млрд грн., у 2019 – 275 млрд грн. Серед основних бюджетоутворюючих податків для громад став податок на доходи фізичних осіб. 60% ПДФО у 2015 році держава передала на рівень спроможних громад. Сьогодні Мінрегіон пропонує для широкого громадського обговорення наступні кроки фінансової децентралізації (проект закону ЗАВАНТАЖИТИ): зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам відновлення індексації нормативно-грошової оцінки землі Зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб Як є сьогодні: платники податків, які розташовані на території громади, і які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачують ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури (за основним місцем обліку). З точки зору чинного податкового законодавства - це не є порушенням, оскільки податок на доходи фізичних осіб податковими агентами було нараховано, задекларовано, утримано та перераховано до бюджету. Пропонується: внести зміни до Податкового кодексу і ними врегулювати питання сплати ПДФО відокремленими та структурними підрозділами підприємств, які розташовані на іншій, ніж юридична особа, території. Зокрема, пропонується доповнити відповідні статті Податкового кодексу України повним переліком всіх видів підрозділів, які може мати суб’єкт господарювання – юридична особа згідно зі ст.64 Господарського кодексу України, і які провадять свою діяльність на іншій території, ніж така юридична особа, а також шляхом внесення змін до статті 127 Податкового кодексу встановити відповідальність за порушення порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів. Спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів Як є сьогодні: рутинний процес: 1) фінансове навантаження - місцеві ради створюють постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, а їх виконавчі органи - створюють у своєму складі структурні підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів; 2) тривалість в часі – Закон про регуляторну політику зобов’язує регуляторні органи дотримуватися визначеної цим Законом процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів. Така процедура передбачає: розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; підготовку проекту регуляторного акту; підготовку аналізу його регуляторного впливу; опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту; безпосереднє оприлюднення проекту разом а аналізом регуляторного впливу; роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань, круглих столів тощо); прийняття регуляторного акту; офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту; проведення відстеження результативності регуляторного акту; підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту. ХОЧА повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів чітко регламентовані нормами Податкового кодексу України. Ним визначені елементи місцевих податків і зборів, граничні ставки місцевих податків і зборів, порядок їх запровадження та сплати на відповідній території. Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися визначеного Податковим кодексом порядку і не можуть запроваджувати норми, які ним не встановлені. Тобто, прийняття рішень про місцеві податки і збори не створює нових адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і також не може призвести до прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. Пропонується: не застосовувати вимоги законодавства про регуляторну політику до рішень про місцеві податки і збори. Спрощення процедури запровадження місцевих податків і зборів дасть можливість органам місцевого самоврядування зменшити витрати людських та фінансових ресурсів та підвищити ефективність їх використання для виконання інших важливих завдань. Розширення повноважень ОМС стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів Як є сьогодні: чинним законодавством не в достатній мірі врегульовано питання щодо ефективного контролю за виконанням платниками своїх податкових зобов’язань, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів. Податковим кодексом визначено, що функцією державних податкових інспекцій є сервісне обслуговування платників. Тобто питання, пов’язані з адмініструванням податків та зборів, залишаються поза увагою податкових інспекцій. Пропонується: надати органам місцевого самоврядування повноваження в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Це питання можливо вирішити шляхом закріплення за органами місцевого самоврядування працівників податкових органів, які б забезпечували виконання фіскальної функції на території відповідної ОМС (або на територіях кількох ОМС). Скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам Як є сьогодні: пунктом 284.4. статті 284 Податкового кодексу України плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25% податку (75% - це пільга). Це надає необґрунтовані фінансово-економічні преференції таким підприємствам. Пропонується:  скасувати таку пільгу. Щодо індексації нормативно-грошової оцінки землі Як є сьогодні: пунктом 289.1. статті 289 Податкового кодексу України встановлено, що для визначення розміру податку та орендної плати за землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Але, Законами України № 2245 від 07.12.2017 та № 2628 від 23.11.2018 було встановлено, що на період 2017-2023 років індексація нормативної грошової оцінки здійснюється один раз на 7 років. Це негативно впливає на надходження до місцевих бюджетів і не стимулює органи місцевого самоврядування до нарощування їх дохідної бази. Пропонується: відновити індексацію нормативно-грошової оцінки землі «Розроблений Мінрегіоном законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.  Ми винесли його на громадське обговорення. Переконаний, що всі сьогодні зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування, у зміцненні його фінансових м’язів, тому ми розраховуємо на підтримку всіх сторін – і місцевого самоврядування, і Мінфіну, і парламенту», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. Раніше Мінрегіон виніс на громадське обговорення нові редакції законопроектів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Днями парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. Джерело: https://decentralization.gov.ua
  • Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Водночас, під час пандемії COVID-19 багато дорослих із осторогою ставляться до вакцинації, особливо імунізації дітей. Центр громадського здоров”я зібрав найактуальніші запитання, щоб розповісти все про вакцинацію в умовах нової коронавірусної інфекції. Чи безпечно вакцинувати дітей під час пандемії COVID-19? Так. Потенційний контакт з інфекційним захворюванням не є протипоказанням для планової імунізації. Відповідно, пандемія COVID-19 не створює ризики, пов’язані із вакцинацією. Сесії планової імунізації слід продовжувати наскільки це можливо. Проте, необхідно забезпечити дотримання стандартних заходів інфекційного контролю для того, щоб максимально знизити ризик передачі COVID-19 серед співробітників і відвідувачів установ. World Health Organization (WHO) рекомендує проводити планову вакцинацію відповідно до Календаря щеплень навіть під час пандемії COVID-19. Особливо важливою є вакцинація дітей, які повинні отримати усі вакцини, передбачені Календарем щеплень під час народження та в перші два роки життя. Ці вакцини можуть бути різними в різних країнах залежно від національних рекомендацій. Якщо імунізація була припинена, її необхідно відновити якомога швидше і надолужити щеплення. Своєчасна вакцинація є надзвичайно важливою для того, щоб забезпечити надійний захист дітей від важких, загрозливих для життя інфекційних захворювань, а також для того, щоб уникнути накопичення нещеплених груп населення і потенційної втрати колективного імунітету. Чи підвищує вакцинація ризик інфікування або розвитку захворювання COVID-19 у дитини? Ні. Немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини COVID-19 або впливає на перебіг захворювання. Вакцинація проти одного захворювання не послаблює імунну відповідь людини на інше захворювання. Більш того, планова вакцинація дітей під час пандемії COVID-19 захистить їх від захворювань, яким запобігають за допомогою вакцинації. Дотримання належних заходів інфекційного контролю під час сесій імунізації дозволить звести до мінімуму потенційний ризик зараження дітей COVID-19. Чи безпечно вакцинувати дитину під час інкубаційного періоду COVID-19? Так. Вакцинація не створює ризики для людини, яка була в контакті з інфекційним хворим чи знаходиться в інкубаційному періоді. Це означає, що вакцинація не вплине на перебіг захворювання COVID-19 у дитини, яка могла бути інфікована, але не мала симптомів захворювання в момент вакцинації або у дитини, яка могла бути інфікована COVID-19 незабаром після вакцинації. Потенційне інфікування дитини COVID-19 також не вплине на безпеку або ефективність проведеної вакцинації. Чи є зараження COVID-19 протипоказанням до вакцинації? Хоча легкі симптоми захворювання: лихоманка та або кашель, які можуть спостерігатися також під час COVID-19, не є обов’язковим протипоказанням до вакцинації, надзвичайно важливим є те, щоб кожен, у кого тест на COVID-19 виявився позитивним, залишався ізольованим відповідно до національних рекомендацій. Це потрібно для того, щоб не допустити зараження інших і подальшого поширення вірусу SARS-CoV-2. Чи існують специфічні вакцини, рекомендовані для медпрацівників в умовах COVID-19? Наразі вакцини проти COVID-19 не існує. Станом на 11 квітня 2020 роки 6 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування. 77 інших вакцин-кандидатів знаходяться на стадії доклінічних досліджень. ВООЗ співпрацює з усіма зацікавленими сторонами для того, щоб як тільки з’явиться безпечна і ефективна вакцина проти COVID-19, забезпечити її справедливий розподіл і пріоритизацію. У час очікування такої вакцини, всі медичні працівники повинні переконатися, що вони щеплені проти інших інфекційних захворювань відповідно до національних рекомендацій, що є особливо важливим під час пандемії COVID-19. Детальніше читайте у документі:https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Enclosure-2.-QA-vaccination-during-COVID-19-pandemic-UKR.pdf  Джерело: https://www.medcv.gov.ua
  • Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує  інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості? Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. Відкритий для клієнтів також Одеський міський ЦЗ. Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, насамперед, від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні. Нагадуємо, що так, як і раніше, ви можете зареєструватися в службі зайнятості як безробітний онлайн або залишити заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. Більш детально тут:https://is.gd/2efViC Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія». Покрокова інструкція тут:https://is.gd/yC5dmK Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy, база пропозицій роботи оновлюється щодня. Чим загрожує зловживання статусом безробітного? Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються негативними наслідками, передусім, для самих безробітних. Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про:  працевлаштування; укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг; започаткування власної справи. Можливі наслідки зловживання статусом безробітного: Скорочення тривалості виплат; Стягнення неправомірно виплачених коштів; Кримінальна відповідальність. Більш детально за посиланням https://is.gd/msGHmf На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?  Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально.  Він визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру. Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб). Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, становить 1 800 грн., а особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – 1 000 грн. (на період дії карантину + 30 календарних днів після його закінчення). Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів. Джерело: https://www.me.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda