УКРАЇНА

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Чернівецької області

Р І Ш Е Н Н Я

XIV сесії VІІ скликання


22 грудня 2017 року № 248.14-7/17

Про затвердження   Комплексної програми

підвищення якості національно-патріотичного

виховання дітей та молоді у Кельменецькому

районі на 2018 - 2022 роки

Керуючись п.16 частини 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою поглиблення процесу формування і реалізації національно-патріотичного виховання молоді у Кельменецькому районі, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Кельменецькому районі на 2018-2022 роки (надалі-Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні показників районного бюджету на 2018-2022 роки передбачити кошти на фінансування заходів Програми виходячи із наявних бюджетних можливостей.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення (Гончарюк Г.П.) та першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І.

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ХIV сесії районної

радиVII скликання від

22 грудня 2017 року № 248.14-7/17

Комплексна програма

підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Кельменецькому районі на 2018-2022 роки

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
1 Ініціатор розроблення програми Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Указ Президента України від 25 жовтня 2002 р. № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затверджена рішенням 31-ї сесії обласної ради VІ скликання від 18.06.2015 р. № 63-31/15; Комплексна програма підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки, затверджена рішенням 12-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 24.03.2017 р. №9-12/17, Доручення районної державної адміністрації від 26.10.2017 № 8-Ш
3. Розробник програми Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
4. Співрозробники програми Відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації; відділ культури райдержадміністрації;Кельменецькийрайонний військовий комісаріат
5. Відповідальний виконавець Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
6. Учасники програми Управління освіти;відділ культури, відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації;Кельменецькийрайонний військовий комісаріат;селищна та сільські ради
7. Терміни реалізації програми 2018 – 2022 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Районний бюджет, селищний та сільські бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн. 748,0
9.1. в тому числі бюджетних коштів, з них:  
9.2. районний бюджет 666,0
9.3 селищний та сільський бюджет 82,0
10 Основні джерела фінансування Районний бюджет, бюджети селищної та сільських рад

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комплексна програмапідвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Кельменецькому районі на 2018-2022 роки(надалі - Програма) спрямована на зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму в дітей та молоді.

Актуальність національно-патріотичного виховання, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають дальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання. Досвід показав, щонаціонально-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

У зв’язку з цим актуалізувалася низка таких проблем:

-                     відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

-                     недостатні зусилля щодо формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;

-                     брак духовності і моральності у суспільстві;

-                     нищення української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу, голодомори і політичні репресії;

-                     організація та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

-                     недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання;

-                     низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для підростаючого покоління процесу системності.

Крім вищезазначених проблем у суспільстві продовжують залишатися й інші актуальні проблеми, що вимагають якісного нового підходу.

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадськихорганізацій, громадян з формування у молодої людини високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

3. Мета Програми

Метоюпрограми є виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання.

Забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі:

-                    формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей підростаючого покоління;

-                    усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань;

-                    розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності;

-                    скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх ефективної співпраці з громадськістю;

-                    формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських організацій, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;

-                    забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання.

4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

Для досягнення мети Програми необхідно:

                   організувати заходи, спрямовані на утвердження патріотизму, громадської свідомості й активної громадської позиції молоді;

-                     забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді;

-                    активізувати роботу шкільних музеїв, кабінетів українознавства, «Світлиць духовного сходження молоді», перетворити їх на центри виховної роботи у школі;

                   вдосконалювати практичні початкові військові та туристичні навички;

                  створювати позитивний імідж серед учнівської молоді району щодо служби в Збройних Силах України;

                   розвивати волонтерський рух;

                   розширювати мережу гуртків, факультативів військово-патріотичного виховання для дітей та учнівської молоді у ЗНЗ району.

Основними складовими Програми мають стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання.

Програма розрахована на 5 роки і діє з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року.

5. Завдання Програми та результативні показники

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

Програма передбачає виконання таких актуальних завдань:

-                     підвищення ефективності заходів для дітей та молоді з національно-патріотичного виховання;

-          знання дітьми та молоддю патріотичних пісень, історії, культури України, Буковини та Кельменеччини;

-          формування громадянської свідомості молоді, інтеграція у суспільство;

-          розвиток волонтерського руху;

-          покращення навчально-виховного простору в закладах освіти району;

-                     профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму, схильності до суїцидальної поведінки серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання;

-          активізація роботи шкільних музеїв; проведення краєзнавчих походів, екскурсій.

-                     складання краєзнавчих маршрутів Кельменеччини та розміщення на інформаційних сайтах ЗНЗ, управління освіти, районної державної адміністрації;

-                     облаштування куточків у ЗНЗ «Герої Небесної Сотні» та «Воїни-АТО»;

-                     підняття патріотичного духу серед жителів району шляхом виготовлення друкованої соціальної реклами (білборди, постери, банери тощо) із зображенням національно-патріотичної символіки та героїв Кельменеччини;

-                     активізація роботи шкільнихбібліотек,оновлення фондів шкільних та сільських бібліотек національно-патріотичною літературою;

-                     організація та проведення літературних читань;

-                     утвердження у свідомості дітей та молоді поваги до символів держави та любові до Батьківщини через запровадження на щотижневих лінійках виконання Гімну України та молитви за Україну;

-                     організація районних виставок у напрямку національно-патріотичного виховання;

-                     вдосконалення практичних початкових військових та навичок домедичної допомоги через проведення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та «Джура» - «Прикордонник»;

-                     розширення мережі гуртків, факультативів військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у ЗНЗ району;

-                     зміцнення навчально-матеріальної бази з військово-патріотичного виховання через забезпечення сучасною навчально-матеріальною базою кабінетів з предмету «Захист Вітчизни» та облаштування стрілецьких тирів та кімнат для зберігання зброї в ЗНЗ району.


5.1. Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

(тис.грн.)

2018 рік 2019 рік 2020рік 2021 рік 2022 рік Всього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

142,0 147,0 148,5 154,0 156 748,0
Державний бюджет 0 0 0 0 0 0
Обласний бюджет 0 0 0 0 0 0
Районний бюджет, 126,0 131,0 132,5 138,0 138,5 666,0
Селищний та сільський бюджет 16,0 16,0 16,0 16,5 17,5 82,0
Кошти небюджетних джерел 0 0 0 0 0 0


5.2. Показники продукту Програми

№ п/п Назва показника Одиниця Вихідні даніна початок дії програми 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік Всього за період дії програми
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту програми
1. Кількість районних заходів з підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді одиниць 4 6 9 13 15 16 59
2. Кількість гуртків з національно-патріотичного виховання одиниць 5 10 15 20 25 30 100
ІІ Показники ефективності програми
1 Середні витрати на проведення одного районного заходу з підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді тис.грн. 3,0 190,2 190,2 190,2 190,2 190,2 951,0
ІІІ Показники якості програми  
1 Кількість дітей та молоді, які охоплені районними заходами національно-патріотичного виховання % 31 35 47 58 65 75 56

6. Напрями діяльності та заходи Програми

№ п/п Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці

Джерела

фінансува

ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

(тис. грн.)

Всього 2018 2019 2020 2021 2022

Очікуваний

результат

Назва напряму діяльності: Громадянсько-патріотичне виховання
1 Проведення районного фестивалю патріотичної пісні

ІV квартал

(листопад)

щорічно

Управління освіти, відділ культури Районний бюджет 13,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5

Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання;

Знання дітьми та молоддю патріотичних пісень

Селищний та сільський бюджет 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
2 Організація та проведення семінарів з метою відкриття нових, незнаних або маловідомих імен, сторінок історії, культури України та рідного краю

ІІ; ІУ квартали,

щорічно

Управління освіти

Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Знання історії, культури України, Буковини та Кельменеччини
3 Відзначення пам’ятних дат героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях – це УОН, УПА, дисидентський рух, студентська революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності. 2018-2022 Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
4 Розвиток волонтерського руху серед дітей та молоді району 2018-2022 Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Формування громадянської свідомості молоді, інтеграція у суспільство
5 Організація та проведення районного етапу, участь навчальних закладів району в обласному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

ІV квартал

(жовтень)

щорічно

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Формування громадянської свідомості молоді, інтеграція у суспільство
6 Проведення свята-зустрічі із творчими родинами Кельменеччини «Повага до традицій родини – любов до народного спадку України»

І квартал

(березень)

щорічно

Управління освіти, відділ культури Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Формування громадянської свідомості молоді, інтеграція у суспільство
7 Матеріально-технічне забезпечення якісного функціонування виховного простору закладів освіти району в напрямку національно-патріотичного виховання:
  1. Поповнення матеріальної бази шкільних музеїв;кабінетів українознавства, «Світлиць духовного сходження молоді», перетворення їх на центри виховної роботи у школі;
  2. Придбання палаток, спальників, кариматів;
  3. Облаштування куточків «Герої Небесної Сотні» та «Воїни-АТО»
2018-2022 Управління освіти Районний бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Покращення навчально-виховного простору в закладах освіти району;

Активізація роботи шкільних музеїв; проведення краєзнавчих походів, екскурсій;

складання краєзнавчих маршрутів Кельменеччини та розміщення на інформаційних сайтах ЗНЗ, управління освіти

Селищний та сільський бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
8 Виготовлення друкованої соціальної реклами (білборди, постери, банери тощо) із зображенням національно-патріотичної символіки та героїв Кельменеччини 2018-2022 Відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації Районний бюджет 80,0 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 Підняття патріотичного духу серед жителів району
Селищний та сільський бюджет 16,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
9

Оновлення фондів шкільних та сільських бібліотек національно-патріотичною літературою;

організація   та проведення літературних читань: «Бринять Кобзареві струни», Юрій Федькович – народний співець Буковини», «Ольга Кобилянська – величава духовна квітка Буковини» Іван Франко – грані духовного світу каменяра» тощо

2018-2022

Управління освіти, відділ культури

Районний бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Покращення навчально-виховного простору в закладах освіти району;

Активізація роботи шкільних бібліотек

Селищний та сільський бюджет 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Назва напряму діяльності: Духовно-моральне виховання
10 Участь навчальних закладів району у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»

ІІ квартал

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
11 Проведення районного фестивалю «Розквітай, писанко!»; участь в обласному

І квартал

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет 18,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання;

Знання дітьми та молоддю патріотичних пісень

Селищний та сільський бюджет 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
12 Проведення щотижневих організаційних лінійок з виконанням державного гімну та молитви за Україну 2018-2022 Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Утвердження у свідомості дітей та молоді поваги до символів держави та любові до Батьківщини
13

Конкурс учнівських творів та малюнків «Добрий вчинок»;

видання електронної збірки кращих учнівських та вчительських творів

2018-2022;

ІУ квартал 2021

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
14 Організація районної виставки «Традиції мого села, моєї родини» до Дня Незалежності України

ІІІ квартал (серпень)

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
15 Проведення майстер-класів з декоративно-ужиткового напрямку: «Великодня писанка»

І квартал

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
16 Організація районної виставки «Новорічна композиція», «Український сувенір»; участь в обласній виставці

ІУ квартал

2018-2022

Управління освіти Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
17 Всього коштів Районний бюджет 666,0 126,0 131,0 132,5 138,0 138,5
Селищний та сільський бюджет 82,0 16,0 16,0 16,0 16,5 17,5


7. Система управління та контролю за ходом

виконання Програми

Учасники Програми, які є відповідальними за виконання запланованих заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі та подають відповідну інформацію управлінню освіти районної державної адміністрації щорічно в грудні впродовж 2018-2022 років, яке інформує районну раду про хід її виконання щорічно в ІV кварталі.

Керуючий справами                                                                  Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги». Упродовж перехідного періоду - до 2025 року - впровадяться нові стандарти в роботу екстреної медичної роботи. Передусім, йдеться про базовий склад бригади екстреної медичної допомоги (ЕМД), до якої входитимуть парамедик та екстрений медичний технік. Прийнята постанова змінює склад бригад екстреної медичної допомоги та вводить поняття «бригади парамедиків». Такі бригади працюватимуть паралельно з лікарськими та фельдшерськими бригадами екстреної медичної допомоги. Ці три види бригад працюватимуть до 2025 року. У 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги відповідатиме єдиному стандарту. Тож до цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів і медичні сестри, які зараз працюють у бригадах екстреної медичної допомоги, мають пройти перенавчання і отримати кваліфікацію «парамедик». Парамедик - це фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг за сучасними стандартами на догоспітальному етапі й своєчасно транспортує постраждалого до лікарні. Це початок нової системи розвитку професійних компетенцій працівників екстреної медицини, ініційованої МОЗ України.  Зміни стосуються і водіїв, які працюють у бригаді екстреної медичної допомоги. До 2025 року всі водії мають перенавчитися і отримати кваліфікацію «екстрений медичний технік». Екстрений медичний технік - це людина без медичної освіти, але зі спеціалізованою підготовкою. Вони допомагають лікарям та парамедикам у наданні професійної медичної допомоги пацієнту. Для підсилення роботи бригади залучатимуться й надалі лікарі медицини невідкладних станів. За рішенням керівника центру екстреної медичної допомоги зможуть також долучатися додаткові медичні працівники служби, а також стажер, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент або інша особа, яка успішно пройшла підготовку з домедичної допомоги та отримала підтверджуючий документ. З минулого року в Україні почали готувати парамедиків. Крім того, у лютому 2019 року стартував цикл підготовки українських інструкторів на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Нагадаємо, що професії «парамедик» та «екстрений медичний технік» були запроваджені наказом Мінекономрозвитку від 26 жовтня 2017 року №1542 «Про затвердження Зміни № 6 до національного класифікатора України ДК 003:2010». Кваліфікаційні вимоги були затвердженні наказом МОЗ № 918 (зі змінами). Кабінет Міністрів 22 травня 2019 року ухвалив концепцію розвитку екстреної медичної допомоги. Перший етап змін розпочався уже цього року у шести пілотних регіонах. Джерело: https://www.kmu.gov.ua
  •       Сьогодні, 19 серпня під головуванням голови ради Віктора Ілаша відбулося засідання Колегії районної ради.      Члени Колегії узгодили перелік питань, які заплановано до розгляду на пленарному засіданні XXIIІ сесії районної ради УІІ скликання та визначились із датою її проведення - 20 вересня поточного року.      За результатами обговорення і вивчення питань, враховуючи пропозиції всіх постійних комісій членами Колегії прийнято відповідне рішення.
  •  МОЗ України затвердило новий перелік препаратів програми «Доступні ліки». Упродовж наступних шести місяців українці з серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2 типу та бронхіальною астмою зможуть отримати 78 препаратів абсолютно безоплатно, ще 176 - з невеликою доплатою.  До оновленого Реєстру лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» увійшли 254 препарати. З них 78 пацієнти отримуватимуть безоплатно. Перелік безоплатних ліків збільшився майже на 20% у порівнянні з попереднім Реєстром.  Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 5,22 грн, найдорожчий – 863,43 грн.  Виробники лікарських засобів гарантують, що упродовж наступних шести місяців зможуть виробити і поставити відчутно більше препаратів за програмою. Очікується, що пацієнти зможуть отримати безоплатно чи з незначною доплатою понад 46 мільйонів упаковок препаратів - на 7 мільйонів більше, аніж упродовж дії попереднього Реєстру.  Щоби отримати ліки, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, отримайте електронний рецепт і обміняйте його на ліки в аптеці. Докладна інструкція для пацієнтів доступна за цим посиланням . Перелік аптек, які беруть участь у програмі, можна знайти на сайті НСЗУ. Нагадаємо, що з 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», почали отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом. За цей лікарі виписали понад 5 мільйонів рецептів, за 82% з них пацієнти отримали ліки в аптеці. За ці ліки Національна служба здоров’я України відшкодувала аптекам 258,6 млн грн. Відкрита інформація про виплати НСЗУ аптекам, які беруть участь в програмі «Доступні ліки», доступна на сайті служби. Найчастіше - у 80% випадків - пацієнти отримують препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Частка виписаних рецептів для лікування цукрового діабету другого типу – 17%, бронхіальної астми – 3%. Найбільш активно користуються програмою жителі Дніпропетровської, Харківської та Львівської областей. З квітня тут лікарі виписали від 339 до 631 тисяч електронних рецептів, за понад 80% з них пацієнти вже отримали ліки. Скористатись програмою «Доступні ліки» можуть також мешканці тимчасово окупованих територій: https://bit.ly/2z2GeMj За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, програма «Доступні ліки» поліпшила доступ українців до лікування, а також дозволила знизити ціни на препарати. Джерело: https://www.kmu.gov.ua/ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda