КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIII СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________

29 вересня 2017 року № 221.13.1-7/17

Про затвердження Комплексної програми підвищення ефективності діяльності відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка», які розташовані на території Кельменецького району на 2017-2019 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення умов для несення служби та організації побуту особового складу відділів прикордонної служби «Кельменці» та «Подвір’ївка» Чернівецького прикордонного загону, зберігання та обслуговування техніки, утримання та вдосконалення поточного ремонту приміщень, проведення заходів щодо охорони громадського порядку і державного кордону, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Комплексну програму підвищення ефективності діяльності відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка», які розташовані на території Кельменецького району на 2017-2019 роки (надалі – Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при уточненні показників бюджету на 2017 рік та формуванні проектів бюджету на наступні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти напершого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. та постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності (ПанкевичО.О.).

Голова районної ради                         В.Ілаш

 

Затверджено

рішення XIII сесії районної

ради VII скликання

 

Комплексна програма підвищення ефективності діяльності відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка», які розташовані на території Кельменецького району на 2017-2019 роки

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Кельменецька районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми Доручення голови районної державної адміністрації від 08.08.2017 № 7-Ш
3. Розробник Програми Відділ правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми Відділи прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка»
5. Відповідальний виконавець Програми Кельменецька районна державна адміністрація
6. Учасники Програми Відділи прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка», Кельменецька районна державна адміністрація, КУ «Кельменецька ЦРЛ», КЗ «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Кельменецький ВП ГУНП в Чернівецькій області, Кельменецький РВК, селищна та сільські ради
7. Термін реалізації Програми 2017 - 2019 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Районний, селищний, сільські
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: 948,0тис. грн.
9.1 Кошти районного бюджету 750,0 тис. грн.
9.2 Коштів бюджетів селищної і сільських рад 198,0 тис. грн.
10.

Основні   джерела

фінансування Програми

Районний бюджет, селищний, сільські бюджети

 II. Визначення проблеми на розв"язання якої спрямована Програма

Комплексна програма підвищення ефективності діяльності відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка» Чернівецького прикордонного загону, які розташовані на території Кельменецького району на 2017-2019 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим»

Програма направлена на поліпшення фінансування та удосконалення матеріально-технічного забезпечення прикордонного загону в цілому, покращення роботи з місцевим населенням прикордоння, недопущення протиправної діяльності в контрольованому прикордонному районі, створення належних умов для боротьби з контрабандною діяльністю та матеріально-технічного забезпечення відділів прикордонної служби «Кельменці» та «Подвір’ївка» Чернівецького прикордонного загону.

III. Мета Програми

Метою Програми є:

-    сприяння переходу на військову службу за контрактом;

-    ефективної і якісної підготовки громадян до військової служби;

-    забезпечення подальшого розвитку мережі пунктів пропуску, оптимізація їх кількості та удосконалення механізму функціонування, здійснення заходів щодо створення біля них інфраструктури зон обслуговування відповідно до європейських стандартів;
-    облаштування державного кордону поза пунктами пропуску з урахуванням досвіду іноземних держав;
-    забезпечення виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» таінших нормативно-правових актів.

Всі заходи, передбачені Програмою, спрямовані на покращення роботи пунктів пропуску відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка» Чернівецького прикордонного загону

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

-  покращення контролю за перетинанням державного кордону особами, транспортними засобами і переміщенням через нього вантажів у пунктах пропуску;

-  удосконалення інженерно-технічного облаштування державного кордону;

-  облаштування прикордонної смуги шляхом встановлення додаткових інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, створення прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів;

-  створення і впровадження новітніх технологій прикордонного контролю;

-  розвиток та модернізацію у пунктах пропуску через державний кордон підсистем щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон, та їх паспортних документів з використанням електронних носіїв інформації, зокрема з функцією біометричного контролю;

-  удосконалення та модернізацію систем зв’язку та інформатизації, підвищення рівня автоматизації інтегрованого управління кордонами та оснащення його суб’єктів новими інформаційно-телекомунікаційними системами.

Термін дії Програми: 2017-2019 роки.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів селищної та сільських рад.

V. Завдання Програми та результативні показники

Програма направлена на розв’язання таких проблем:

         - активізації роботи громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону;

         - створення належних умов для боротьби з контрабандною діяльністю в контрольованому прикордонному районі;

- забезпечення здійснення інших повноважень в галузі оборонної роботи, передбачених законодавством;

- покращення роботи з місцевим населенням прикордоння для сприяння в недопущенні протиправної діяльності в контрольованому прикордонному районі;

- проведення профілактичної роботи з керівництвом та співробітниками автотранспортних підприємств, таксистами, які можуть здійснювати підвіз незаконних мігрантів до державного кордону;

- припинення протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним переміщенням тютюнових виробів, виявлення та притягнення до відповідальності осіб, що причетні до незаконного переміщення підакцизної групи товарів.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення її цілей:

-  створити сучасну систему охорони державного кордону та суверенних прав України, підвищити спроможність компетентних органів протидіяти потенційним загрозам;

-  запобігати та припиняти протиправну діяльність, пов’язану з незаконним переміщенням тютюнових виробів, виявляти організаторів та посібників, що причетні до незаконного переміщення підакцизної групи товарів з подальшою дискредитацією їх діяльності;

-  прискорення та покращення умов перетинання державного кордону громадянами в пунктах пропуску через державний кордон;

-  додаткове створення та забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, активне використанняїх членів в охороні державного кордону та протидії протиправній діяльності на державному кордоні;

-  забезпечення дотримання правил прикордонного режиму місцевим населенням;

-  створення належних умов для несення служби та організації побуту особового складу прикордонного загону, зберігання та обслуговування техніки;

-  покращення позитивного іміджу, як персоналу Державної прикордонної служби України так і держави в цілому.

  1. Показники продукту Програми

 

№ п/п Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії Програми 2017 рік 2018 рік 2019 рік Всього за період дії Програми
1 2 3 4 6 7 8
I. Показник продукту Програми
1. Збільшення кількості учасників громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону К-ть 104 +20 +40 +50 +110
II. Показник ефективності Програми
1. Проведення рейдів громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону К-ть 21 24 36 48 108
III. Показник якості Програми
1. Темпи зменшення рівня вчинення злочинів пов’язаних з порушенням прикордонного режиму % 100 -15 -20 -25 -60

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2017 рік (тис.грн.) 2018 рік (тис.грн.) 2019 рік (тис.грн.) Усього витрат на виконання Програми (тис.грн.)
1 3 4 5 7
Обсяг ресурсів, усього 316,0 316,0 316,0 948,0
у тому числі:
державний бюджет - - - -
обласний бюджет - - - -
районний бюджет 250,0 250,0 250,0 750,0
бюджети сіл, селища 66,0 66,0 66,0 198,0
кошти з не бюджетних джерел - - - -

VIII. Напрямки діяльності і заходи Програми

№ з/п Перелік заходів Програми Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. Очікуваний результат
2017 рік 2018 рік 2019 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка громадян до військової служби
1. Проведення науково-практичних конференцій та настановних нарад щодо   роботи прикордонної служби України на території Кельменецького району Щорічно, серпень місяць Райдержадміністрація, селищна, сільські ради, ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка» Не потребує фінансування - - - Підвищення рівня обізнаності населення з роботою прикордонної служби
2. Виготовлення та розміщення на районній призовній дільниці, в навчальних закладах району та класах допризовної підготовки, в селищній та сільських радах засобів наочної агітації (листівок, брошур, тощо) військово-патріотичного, навчально-тематичного спрямування Державної прикордонної служби України Постійно Управління освіти РДА, Кельменецький РВК, селищна, сільські ради Районний бюджет 5,0 5,0 5,0 Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді
Бюджети селищної та сільських рад 1,0 1,0 1,0
3. Виступи колективів художньої самодіяльності Кельменецького району перед особовим складом відділів прикордонної служби «Кельменці» та «Подвір’ївка», з нагоди відзначення державних та професійних свят Постійно Відділ культури РДА, ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка», селищна, сільські ради Не потребує фінансування - - - Підтримання бойового духу та поліпшення взаємодії з населенням району
2. Лікувально-оздоровча робота
1. Прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або несення служби, особового складу відділів прикордонної служби, яких визнано такими, що потребують додаткового обстеження, лікування (динамічного спостереження) та медичного огляду Постійно Комунальна установа «Кельменецька центральна районна лікарня», комунальний заклад «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Не потребує фінансування - - - Виявлення захворювань, лікування та оздоровлення особового складу відділів прикордонної служби розташованих на території району
3. Проведення поточного та капітального ремонту
1. Здійснення капітального та поточного ремонтів приміщень відділів прикордонної служби «Кельменці» та «Подвір’ївка», обладнання внутрішніх вбиралень, умивальників, а також забезпечення комунально-побутовими послугами (освітленням, водопостачанням, опаленням тощо, витрати на будівельні матеріали) Постійно ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка» Районний бюджет 150,0 150,0 150,0 Задоволення першочергових гігієнічних та фізіологічних потреб особового складу, покращення умов служби
Бюджети селищної та сільських рад 30,0 30,0 30,0
2. Забезпечення відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка» необхідним для роботи комплектами відповідних поліграфічних бланків, канцелярських товарів, витратними матеріалами (заправка картриджів) Щорічно I та IV квартали ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка» Районний бюджет 10,0 10,0 10,0 Належна організація роботи
Бюджети селищної та сільських рад 5,0 5,0 5,0
3. Облаштування та покращення умов «Сервісних зон» пунктів пропуску відділів прикордонної служби «Кельменці» та «Подвір’ївка» Постійно ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка» Районний бюджет 20,0 20,0 20,0 Покращення умов проходження пунктів пропуску
Бюджети селищної та сільських рад 10,0 10,0 10,0
4. Підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів
1. Проведення занять, тренувань та навчань особового складу відділів прикордонної служби «Кельменці» та «Подвір’ївка» Щорічно I квартал ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка» Не потребує фінансування - - - Підтримання постійної бойової та мобілізаційної готовності
5. Боротьба з контрабандною діяльністю та порушеннями державного кордону
1. Активізувати роботу громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону Постійно Кельменецький ВП ГУНП в Чернівецькій обл., селищна, сільські ради, ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка» Не потребує фінансування - - - Зменшення кількості незаконних перетинів кордону
2. З метою виявлення та перекриття каналів проникнення в Україну нелегальних мігрантів проводити оперативно-профілактичні операції «Мігрант», «Режим» та інші заходи (витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів) Постійно ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка», Кельменецький ВП ГУНП в Чернівецькій обл., селищна, сільські ради Районний бюджет 30,0 30,0 30,0 Зменшення кількості незаконних перетинів кордону
Бюджети селищної та сільських рад 10,0 10,0 10,0
3. Покращити роботу з місцевим населенням для сприяння в недопущенні протиправної діяльності в контрольованому прикордонному районі Постійно ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка», селищна, сільські ради Не потребує фінансування - - - Зменшення кількості незаконних перетинів кордону
4. Забезпечити якісне виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (надання допомоги у забезпеченні продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, розв'язання соціально-побутових проблем, інше) Постійно ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка» Районний бюджет 35,0 35,0 35,0 Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, розв'язанню соціально-побутових проблем.
Бюджети селищної та сільських рад 10,0 10,0 10,0
Всього 316,0 316,0 316,0

IX. Система управління та контролю

за ходом виконання Програми

Учасники Програми, які є відповідальними за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі та подають відповідну інформацію відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації щорічно в січні впродовж 2017-2019 років.

Про хід виконання Прогарами відділ правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації інформує районну раду щорічно в III кварталі.

Керуючий справами

районної ради                                                                                                  Л.Світла


victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Асоціація міст України презентувала практичний посібник для громад, який має допомогти новоствореним територіальним громадам зробити перші кроки. «Після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року на новій територіальній основі, важливим завданням є формування органів місцевого самоврядування територіальних громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі реорганізації представницьких та виконавчих органів. Щоб допомогти громадам організувати ефективну діяльність органів місцевого самоврядування Асоціація міст України розробила цей Практичний посібник», - йдеться на сайті АМУ. Посібник складається з 5 модулів: Типовий статут територіальної громади (ЗАВАНТАЖИТИ) Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Стратегічний план розвитку громади (на прикладі Бучанської міської ради) (ЗАВАНТАЖИТИ) Заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, під час презентації посібника зазначив, що подібні матеріалі, до розробки яких долучаються провідні експерти, допомагають утворити дієву, спроможну систему управління на рівні громад, які зможуть вирішувати усі питання, що найбільше турбують жителів міст і сіл. «Чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Ми спільно з профільними асоціаціями і народними депутатами працюємо над його вдосконаленням. Але новостворені органи місцевого самоврядування після місцевих виборів вже розпочинають роботу. І ми розуміємо, що їм потрібна допомога. Більше половини із 1469 громад не мають досвіду роботи з такими повноваженнями, ресурсами і відповідальністю. Їм нелегко розібратися у чинному законодавстві та швидко сформувати ефективні органи управління – місцеві ради та виконкоми. Ці посібники Асоціації міст України, до розробки який був залучений і Мінрегіон, мають допомогти громадам у проведенні перших сесій, формуванні структури, статутів, призначенні комісій і так далі», - сказав В’ячеслав Негода. Робоча група при Мінрегіоні, до якої увійшли представники Асоціації міст, а також міжнародних проектів і програм Ради донорів з питань децентралізації, працювала над питаннями, які стосуються статутної діяльності громад. «Статут має стати внутрішнім регламентом, нормативним документом не лише самої ради та виконавчих органів, а усієї територіальної громади. Важливо, щоб кожна громада, виходячи зі своїх особливостей, традицій, складу, вибудувала свою модель функціонування. Статут не повинен бути просто формальним документом, він має стати внутрішньою конституцією громади. Створити такий статут – одне з першочергових завдань кожної громади на шляху до розвитку місцевої демократії», - зазначив В’ячеслав Негода. В свою чергу Олександр Слобожан, виконавчий директор АМУ, повідомив, що модуль про статути громад є першим, бо системна робота двох департаментів Мінрегіону об’єднала не лише лідерів місцевого самоврядування, а й громадські організації. Це синергетична робота, бо пропозиції від громадянського суспільства були враховані. «Хочу також акцентувати - якщо чогось немає ще в законодавстві, статут громади  – це той документ, який може закрити ці люфти. Про це ми говоримо і у посібниках, про це говорить і Мінрегіон у своїх роз’ясненнях. Отже починайте роботу, починайте діалог з громадою, а відповіді на запитання завжди знайдете», - звернувся  Олександр Слобожан до представників громад. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  • 17 листопада 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій №3651-д. За це рішення проголосували 301 народний депутат. Законопроект дає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів. Він врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також дає змогу створити районні державні адміністрації в нових районах. Як повідомлялося, цей законопроект треба було прийняти до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей законопроект має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування. У першому читанні законопроект №3651-д Верховна Рада прийняла 3 листопада 2020 року.   Більше про зміни до законодавства, необхідні для продовження децентралізації, читайте ТУТ. 
  • У Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у відповідь на звернення загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області роз’яснили проблемні питання обчислення порядку скликань місцевих рад, обраних на перших місцевих виборах. У Комітеті нагадали, що визначення порядкової нумерації скликань місцевих рад в Україні отримало нормативне регулювання з прийняттям Закону України від 24 червня 2004 року № 1866-ІV «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» (далі – Закон). Цим Законом існуюча на той час практика самостійного встановлення радами порядкового номеру своїх скликань була приведена до дати проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року із запровадженням кількох ключових положень, що вказували на порядок обчислення таких скликань. Так, стаття 1 Закону передбачала, що скликання всіх місцевих рад мають єдиний порядок обчислення. Відлік їхніх скликань розпочинається із скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням. Місцеві ради, обрані в 1994, 1998, 2002 та наступних роках, є відповідно радами другого, третього, четвертого та наступних скликань. Отже, за змістом даної статті, в Україні запроваджено єдину нумерацію скликань місцевих рад, що отримала чітку прив’язку до конституційних строків повноважень місцевих рад і чергових виборів до них. Слід зазначити, що відповідно до статей 2 і 3 Закону, проведення позачергових та перших місцевих виборів не має впливу на нумерацію скликань. Обраний на позачергових виборах склад місцевої ради не вважається новим скликанням, а обраний на перших виборах вважається радою чергового скликання, яке відповідає скликанню всіх рад. Таким чином, за загальним порядком і зважаючи на вищевказані норми Закону, місцеві ради, обрані на місцевих виборах 2015 року, є радами сьомого скликання. При цьому факт проведення перших виборів до органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громад у період сьомого скликання (2015-2020 роки) не давав підстав сформованим за наслідками таких виборів місцевим радам оголошувати себе радами наступного восьмого скликання з фактичним виходом за межі єдиної нумерації скликань представницьких органів місцевого самоврядування в Україні. У свою чергу, місцеві ради, які будуть сформовані за наслідками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, мають вважатися радами восьмого скликання. Це стосується і тих сільських, селищних, міських рад, де перші місцеві вибори пройшли вдруге поспіль внаслідок застосування норм Закону України від 16 квітня 2020 року № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», в якому місцеві вибори було визначено як перші у територіальних громадах, адміністративні центри та території яких були, відповідно, визначені та затверджені рішенням Кабінету Міністрів України. Разом із тим, дійсно проблемним моментом при обчисленні порядку скликань місцевих рад, є відхід від єдиної нумерації скликань, який спостерігався в період 2009-2011 років і був пов’язаний із Рішенням Конституційного суду України від 4 червня 2009 року №13-рп/2009 у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України. Цим рішенням яким статті 2 Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» від 24 червня 2004 року № 1866-IV було визнане неконституційним і втратило чинність. За змістом цього судового Рішення, склад місцевої ради, обраний на позачергових виборах, мав вважатися її новим складом і строк його повноважень повинен бути аналогічним до строку повноважень ради, обраної на чергових виборах. Це фактично унеможливило єдину нумерацію скликань представницьких органів місцевого самоврядування в Україні і скликання місцевих рад, обраних на позачергових виборах, отримали іншу нумерацію, ніж в цілому по країні. Наступним важливим фактором для розуміння проблематики обчислення скликань місцевих рад стало внесення змін до статті 141 Конституції України Законом України від 1 лютого 2011 року № 2952-VI «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради 3 Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Оновлена редакція конституційних норм передбачала, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Тобто в Основному законі була зроблена безпосередня вказівка на єдиний вид місцевих виборів – чергові, виключно з якими відтепер мав пов’язуватися п’ятирічний строк повноважень місцевої ради. Вищевказана обставина дала можливість знову говорити про єдиний порядок обчислення скликань місцевих рад. Однак відхід від цього порядку, що відбувся у попередні роки, відкориговано на законодавчому рівні не було. Хоча народні депутати України восьмого скликання, щоб вирішити це питання вносили проект Закону про внесення змін до Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» (реєстр. № 2294а від 06.07.2015) щодо поновлення єдиного порядку обчислення скликань.  Але цей законопроект Верховна Рада попереднього скликання так і не прийняла. У Комітеті поінформували, що, зважаючи на важливість питання відновлення єдиного порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування із встановленням єдиної загальнодержавної нумерації таких скликань, народні депутати – члени Комітету готують до внесення на розгляд Верховної Ради проект закону, в якому, зокрема, передбачатиметься коригування нумерації скликань для місцевих рад, в яких така нумерація не узгоджується із загальним показником кількості проведених в Україні чергових місцевих виборів, починаючи з виборів 1990 року як перших.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda