КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ СЕСІЇ   VIІ СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________________

30 червня 2017 року   № 200.12-7/17

Прозатвердження Комплексної програми

профілактики правопорушень

в Кельменецькому районі на 2017-2020 роки

Розглянувши інформацію начальника Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області П’ятницького А.В., керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку та управління об‘єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Комплексну програму профілактики правопорушень в Кельменецькому районі на 2017-2020 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації, при уточненні показників бюджету на 2017 рік та формуванні проектів бюджету на наступні роки, передбачати кошти на фінансування заходів Програми в межах наявних фінансових можливостей.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності, правопорядку та управління об‘єктами комунальної власності (Панкевич О.О.).

Голова районної ради                                                                                      В. Ілаш

 

Затверджено

рішення XII сесії районної

ради VII скликання

                                                                                                         від 30.06.17 р. № 200.12-7/17

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У КЕЛЬМЕНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ НА 2017-2020 РОКИ.

 1. 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Ініціатор розроблення програми: Кельменецький ВП ГУНП в Чернівецькій області.
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу виконавчої влади про розроблення програми Доручення районної державної адміністрації від 19.05.2017 № 6-Ш
3. Розробник програми Кельменецький ВП ГУНП в Чернівецькій області.
4. Відповідальний виконавець програми Кельменецький ВП ГУНП в Чернівецькій області
6. Учасники програми

Кельменецький ВП ГУНП в Чернівецькій області,

Кельменецький РС з питань пробації,

управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

ВПС «Кельменці»,

ВПС «Подвір’ївка»

Сокирянський МРВ УСБУ в Чернівецькій обл.,

митний пост «Кельменці»

Кельменецька місцева прокуратура

відділ культури районної державної адміністрації,

служба у справах дітей районної державної адміністрації,

філія «Кельменецькийрайавтодор»

7. Термін реалізації програми 2017 -2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми районний, селищний, сільські
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 1038 тис. грн.
кошти районного бюджету 575,4 тис. грн.
кошти бюджетів селищної та сільських рад 462,6 тис. грн.
10. Основні джерела фінансування програми районний бюджет, селищний, сільські бюджети
 1. 2.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА.

Діяльність Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області направлена на забезпечення надійного захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань, підвищення результативності роботи з профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в населених пунктах, більш широкого залучення населення до участі в роботі громадських формувань з охорони громадського порядку.

Разом з тим, аналіз оперативної обстановки, звернення громадян, інформація, яка висвітлюється в районних засобах масової інформації свідчать про наявність окремих недоліків, які в загальному впливають на авторитет органів Національної поліції, оперативну обстановку в цілому.

Аналізуючи стан злочинності на території району слід відмітити, що протягом 2016 року значно збільшилась кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень. Так за 2016 рік на території району зафіксовано 321 кримінальне правопорушення проти 278 за 2015 рік, ріст зареєстрованих кримінальних правопорушень становить 15,5%.

Найбільш негативно на криміногенну обстановку впливають крадіжки різних форм власності, яких у 2016 році зареєстровано 136 проти 91 у 2015 році, із яких розкрито та направлено на розгляд суду 42 факти.

Потребує покращення робота по боротьбі із наркоманією, а також незаконним обігом зброї та боєприпасів.

3. МЕТА ПРОГРАМИ.

Метою Комплексної програми профілактики правопорушень у Кельменецькому районі на 2017 – 2020 роки (надалі – Програми) є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів поступового нарощування зусиль держави й громадськості, удосконалення організації, засобів і методів запобігання й розкриття злочинів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

- розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику;

- недопущення втягнення у злочинну діяльність уразливих соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з певних сфер суспільного життя;

- створення надійних перешкод кримінальному насильству;

- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, натиску пияцтва й алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ;

- запобігання вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

У результаті підвищення ефективності профілактики злочинності очікується:

- зниження рівня злочинності та ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов їх життя в державі;

- мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

- зниження рівня вживання наркотиків населенням і проникнення їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;

- створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

- поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення доброзичливих відносин між громадянами та працівниками поліції;

- досягнення належного рівня фінансового й матеріального забезпечення правоохоронної діяльності.

4. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ.

Для успішної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання необхідно здійснити комплекс наступних заходів:

1. Проводити на території району перевірки розважальних закладів з метою запобігання скоєння злочинів та правопорушень із залученням представників органів місцевої влади, місцевого самоврядування та громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.

У окремих випадках, а також при затриманні злочинців, залучати до цих заходів представників районних засобів масової інформації.

2. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи і суспільства із застосуванням зброї та вибухових пристроїв, в тому числі проявів міжнародного тероризму, посилення оперативного прикриття об’єктів, де використовуються чи зберігаються вибухові та отруйніпредмети і речовини.

3. Виявлення, документування та знешкодження організованих злочинних груп, створених на етнічній основі, відпрацювання їх на причетність до нерозкритих злочинів, підтримки ними терористичних організацій. Увагу звертати на перевірку й реалізацію інформації щодо осіб – вихідців з країн, де набули поширення прояви міжнародного екстремізму та терористичної діяльності.

4. Запобігати втягуванням представників владних структур у злочинну діяльність, виявляти і припиняти прояви корупції серед державних службовців, військовослужбовців та працівників правоохоронних і контролюючих органів.

5. З метою запобігання негативним проявам пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх, проводити спільні оперативно-профілактичні рейди щодо виявлення та обліку дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.

6. З метою запобігання вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявляти та притягувати до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення.

8. З метою попередження рецидивної злочинності забезпечувати ефективне здійснення індивідуально-профілактичної роботи стосовно осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, які перебувають під адміністративним наглядом, засуджених до кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та виконання вимог ЗУ «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».

9. З метою зменшення аварійності на автошляхах району, рівня смертності при дорожньо-транспортних пригодах, проводити попереджувально-профілактичну роботу до учасників дорожнього руху.

10. Проводити інформаційно-пропагандистські та культурно-виховну роботу по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.

Програма являється середньостроковою та передбачає виконання зазначених проблем і здійснення відповідних заходів протягом 4-х років, а саме 2017, 2018, 2019 та 2020 року.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми складає 1038000 грн.

5       ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Основними завданнями, на виконання яких направлена Програма є:

 1. Забезпечення профілактики злочинності;
 2. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;
 3. Ослаблення дії криміногенних факторів;
 4. Припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, подальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;
 5. Недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
 6. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
 7. Створення надійних перешкод зростанню кримінального насильства;
 8. Обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ.
 9. Запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми;
 10. Протидія рецидивній злочинності, зменшення кількості злочинів, вчинених особами засудженими до альтернативних видів покарань. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 11. Охорона громадського порядку;
 12. Безпека дорожнього руху.

У результаті посилення профілактичного впливу очікується:

- зниження впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

-   зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

- підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки;

- поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя;

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

- зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення їх в район, недопущення транзиту наркотичних засобів через територію області;

- створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

- поліпшення стану безпеки дорожнього руху.

 1. 5.1.Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми. Терміни виконання Всього витрат на виконання програми
2017 2018 2019 2020
Обсяг ресурсів всього, в т.ч.: 273,0 255,0 255,0 255,0 1038,0
Районний 155,1 140,1 140,1 140,1 575,4
Кельменецький 57,3 50,3 55,3 50,3 213,2
Бабинський 6,0 11,0 6,0 11,0 34,0
Ленковецький 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Вороновицький 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2
Вартиковецький 28,0 22,0 27,0 22,0 99,0
Мошанецький 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Зеленецький 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Нелиповецький 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2
Новоселицький 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2
Комарівський 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Дністрівський 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Лівинецький 5,0 10,0 5,0 10,0 30,0
Перковецький 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Росошанівський 1,4 6,4 1,4 6,4 15,6
Оселівський 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Козирянський 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2
Іванівецький 17,0 12,0 17,0 12,0 58,0
Бузовицький 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2
Подвір’ївський 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2
Бурдюзький 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2
 1. 5.2.Показники продукту Програми
№ п/п Назва показника Од. виміру Вихідні дані на початок дії програми 2017 2018 2019 2020 Всього за період дії програми(або до кінця дії програми)
І. Показники продукту програми
Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень од. 321 300 284 260 250 -71
Кількість вилученої вогнепальної зброї од. 4 6 8 10 12 40
Кількість виявлених злочинів у сфері обігу наркотиків од. 5 7 10 12 15 49
Середньодобова кількість порушень, за якими складено адміністративні протоколи од. 2,30 2,40 2,55 2,60 2,70 12,55
ІІ. Показники ефектності програми
Приріст (зменшення) припинення злочинів на стадії готування і замаху % - 66,7 + 0,5 + 2,5 + 3,1 +4,0 + 6,1
Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю % 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,7
Питома вага злочинів, скоєних в публічних місцях % 3,3 3,2 3,1 3,0 2,8 3,0
ІІІ. Показники якості програми
Рівень злочинності на 10 тис. населення % 55,4 55,2 55,0 49,8 49,6 53,0


6.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

з/п

Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги фінансування , тис. грн., в т.ч. : Очікуваний результат
2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Організаційні заходи забезпечення профілактики злочинності
1.1.

Провести комплексний аналіз стану правопорядку в населених пунктах.

З урахуванням передумов та факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, проводити додаткові заходи щодо запобігання злочинності. Організовувати комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання як району в цілому, так і окремих населених пунктів з метою запобігання злочинним проявам.

Популяризувати працю поліцейського. Розміщувати статті в друкованих ЗМІ на правову тематику.

2017-2020

ВП ГУНП,

Кельменецький РС з питань пробації

Вкладень коштів не потребує

Покращення криміногенної ситуації,

зниження

кількості злочинних

проявів

2. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань
2.1 Спільно з представниками громадських формувань проводити систематичне обстеження територій дачних масивів з метою профілактики крадіжок, а також виявлення та взяття на окремий облік осіб, що там постійно мешкають. 2017-2020 ВП ГУНП, селищна та сільські ради Вкладень коштів не потребує Покращення криміногенної ситуації, зниження кількості злочинних проявів
2.2. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи визнані недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки, хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою запобігання фактів знущання над ними, незаконно відчуження майна. 2017 – 2020 ВП ГУНП, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Вкладень коштів не потребує Зниження кількості скоєних злочинів проти таких осіб
2.3. Проводити на території району комплекс оперативно-профілактичних заходів по перевірці розважальних закладів з метою запобігання скоєння злочинів та правопорушень. До проведення заходів залучати у межах компетенції представників громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону. У окремих випадках, а також при затриманні злочинців, залучати до цих заходів представників районних засобів масової інформації. 2017-2020 ВП ГУНП Всього 80,0 Покращення криміногенної ситуації, зниження кількості злочинних проявів
Разом 20,0 20,0 20,0 20,0
Районний 9,0 9,0 9,0 9,0
Кельменецький селищний 5,0 5,0 5,0 5,0
Бабинський 1,0 1,0 1,0 1,0
Іванівецький 2,0 2,0 2,0 2,0
Нелиповецький 1,0 1,0 1,0 1,0
Вартиковецький 2,0 2,0 2,0 2,0
3. Протидія організованій злочинності та корупції
3.1 Проводити заходи по виявленню, документуванню та знешкодженню організованих злочинних груп, створених на етнічній основі, проводити відпрацювання їх на причетність до нерозкритих злочинів, підтримки ними терористичних організацій. Увагу звернути на перевірку й реалізацію інформації щодо осіб – вихідців з країн, де набули поширення прояви міжнародного екстремізму та терористичної діяльності. 2017 - 2020 ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка» Вкладень коштів не потребує

Покращення криміногенної ситуації, зниження кількості злочинних проявів

3.2. Забезпечити проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на недопущення та припинення діяльності організованих злочинних груп на території району з викрадення незаконного ввезення та легалізації транспортних засобів 2017 -2020 ВП ГУНП, Сокирянський МРВ УСБУ в Чернівецькій обл., митний пост «Кельменці», ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка», Кельменецька місцева прокуратура Вкладень коштів не потребує Покращення криміногенної ситуації, зниження кількості злочинних проявів
3.3. Розробити та запровадити систему узгоджених заходів, спрямованих на забезпечення зберігання культурних цінностей в комунальних установах та приватних колекціях, недопущення їх викрадення та незаконного вивезення за кордон. 2017-2020 Відділ культури районної державної адміністрації Селищна, сільські ради, Кельменецький ВП ГУНП у Чернівецькій області, відділення УСБУ, митний пост «Кельменці», ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка», Кельменецька місцева прокуратура Вкладень коштів не потребує Покращення криміногенної ситуації, зниження кількості злочинних проявів
3.4. Проводити комплекс заходів із запобігання вчиненню та виявленню злочинів у сфері державних закупівель. Посилення боротьби з корупцією на місцевому рівні 2017 - 2020 ВП ГУНП, Сокирянський МРВ УСБУ в Чернівецькій обл. Вкладень коштів не потребує Зменшення кількості злочинів в сфері державних закупівель
4. Профілактика злочинності в молодіжному середовищі
4.1 Організувати у всіх навчальних закладах громади проведення “круглих столів” “Правові знання - потреба сьогодення”, за участю працівників поліції, органів юстиції 2017 - 2020 ВП ГУНП, управління освіти районної державної адміністрації, селищна, сільські ради Вкладень коштів не потребує Підвищення рівня правової свідомості населення
4.2 Організувати проведення оперативно-профілактичних відпрацювань місць концентрації молоді, нічних клубів, залів комп'ютерних ігор тощо.

2017 - 2020

ВП ГУНП, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації,   селищна, сільські ради Всього 40,0 Покращення криміногенної ситуації, зменшення злочинності
Разом 10,0 10,0 10,0 10,0
Районний 6,0 6,0 6,0 6,0
Кельменецький селищний 2,0 2,0 2,0 2,0
Бабинський 1,0 1,0 1,0 1,0
Іванівецький 1,0 1,0 1,0 1,0
4.3 З метою запобігання негативним проявам пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх, проводити спільні оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та обліку дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих 2017 - 2020 ВП ГУНП, служба у справах дітей районної державної адміністрації Вкладень коштів не потребує Покращення криміногенної ситуації, зниження кількості злочинних проявів
4.4 Сприяти створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім’ях, які б виключали несприятливе побутове оточення, негативний вплив антигромадських елементів, проводити соціальний супровід дітей з неблагополучних сімей. Забезпечити притягнення до відповідальності батьків за незалежне виховання, навчання та розвиток дітей. 2017 - 2020 Селищна, сільські ради, ВП ГУНП, служба у справах дітей районної державної адміністрації   Вкладень коштів не потребує Покращення криміногенної ситуації, зменшення побутової та підліткової злочинності
4.5. Провести заходи з вивчення психологічного клімату та криміногенної обстановки в загальноосвітніх закладах району та ВПУ із застосуванням психологічних методик, насамперед тих, учні яких вчинили злочини. Результати психологічних досліджень використовувати для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень неповнолітніми та відносно них. 2017 - 2020 Селищна, сільські ради, ВП ГУНП, управління освіти районної державної адміністрації Вкладень коштів не потребує Покращення криміногенної ситуації, зменшення підліткової злочинності
5. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму
5.1 Проводити профілактичні заходи по виявленню та взяттю на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення, вживають наркотичні засоби або психотропні речовини для застосування до них заходів реагування 2017 -2020 ВП ГУНП, селищна, сільські ради Вкладень коштів не потребує Пропаганда здорового способу життя, попередження злочинних проявів
5.2 Вжити заходи щодо посилення контролю за додержанням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, зокрема продаж неповнолітнім, притягнення винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства. 2017 -2020 ВП ГУНП, селищна, сільські ради Вкладень коштів не потребує Попередження підліткової злочинності
5.3 Спільно з громадськими організаціями організувати проведення на профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму та пияцтва серед власників транспортних засобів, спрямувати на цю роботу членів громадських формувань. Посилити інформаційно-освітню роботу антинаркотичної антиалкогольного спрямування серед населення, особливо дітей та молоді. 2017 - 2020 ВП ГУНП, управління освіти районної державної адміністрації, селищна, сільські ради Всього: 20,0 Зниження рівня аварійності на дорогах, кількості загиблих та травмованих
Разом 5,0 5,0 5,0 5,0
Районний 4,0 4,0 4,0 4,0
Кельменецький селищний 1,0 1,0 1,0 1,0
6. Протидія рецидивній злочинності. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі
6.1 Забезпечити ефективне здійснення індивідуально-профілактич­них заходів стосовно осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, які перебувають під адміністративним наглядом, засуджених до кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, в т.ч. неповнолітніх та виконання вимог ЗУ «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» 2017 - 2020

Селищна, сільські ради, ВП ГУНП,

Кельменецький РС з питань пробації

Вкладень коштів не потребує Попередження та зменшення рецидивної злочинності
7. Охорона публічної безпеки та порядку
7.1 З метою забезпечення належної охорони громадського порядку на вулицях, попередження та розкриття злочинів скоєних у громадських місяцях, розкриття майнових злочинів, забезпечити встановлення у місцях масового скупчення людей, заїзди – виїзди з території громади (парки, сквери, вулиці тощо) новітню систему відео нагляду. 2017-2020 ВП ГУНП, селищна, сільські ради Всього: 400,0 Покращення криміногенної ситуації, зниження кількості злочинних проявів
Разом 100,0 1100,0 100,0 100,0
Районний 53,0 53,0 53,0 53,0
Кельменецький селищний 25,0 25,0 25,0 25,0
Росошанівський 3,0 3,0 3,0 3,0
Лівинецький 12,0 12,0 12,0 12,0
Іванівецький 2,0 2,0 2,0 2,0
Вартиковецький 5,0 5,0 5,0 5,0
7.2. Залучати до охорони публічної безпеки та порядку громадські формування. Проводити заохочення громадян, які активно приймають участь в охороні громадського порядку, запобіганні злочинам, їх розкритті. 2017 - 2020 ВП ГУНП, Сокирянський МРВ УСБУ в Чернівецькій обл., селищна, сільські ради Всього 40,0 Покращення криміногенної ситуації, зниження кількості злочинних проявів
Разом 10,0 10,0 10,0 10,0
Районний 0,4 0,4 0,4 0,4
Кельменецький 33,0 33,0 33,0 33,0
Іванівецький 0,5 0,5 0,5 0,5
Комарівський 0,1 0,1 0,1 0,1
Дністрівський 0,3 0,3 0,3 0,3
Бабинський 1,0 1,0 1,0 1,0
Бузовицький 0,2 0,2 0,2 0,2
Грушевецький 0,1 0,1 0,1 0,1
Бурдюзькй 0,3 0,3 0,3 0,3
Вовчинецький 0,3 0,3 0,3 0,3
Нелиповецький 0,2 0,2 0,2 0,2
Росошанівський 0,2 0,2 0,2 0,2
Новоселицький 0,5 0,5 0,5 0,5
Вартиковецький 0,1 0,1 0,1 0,1
Мошанецький 0,4 0,4 0,4 0,4
Бернівський 0,2 0,2 0,2 0,2
Перковецький 0,3 0,3 0,3 0,3
Оселівський 1,0 1,0 1,0 1,0
Лівинецький 0,3 0,3 0,3 0,3
Козирянський 0,3 0,3 0,3 0,3
Зеленецький 0,3 0,3 0,3 0,3
Подвір’ївський 1,0 1,0 1,0 1,0
7.3. Виділення приміщень для облаштування ГШР, дільничних пунктів поліції, проведення в них ремонтних робіт, забезпечення меблями, оргтехнікою та іншими необхідними матеріалами. 2017 - 2020 Селищна, сільські ради Всього 60,0 Попередження та профілактика злочинів та адміністративних правопорушень, ефективне реагування на звернення та заяви громадян
Разом 15,0 15,0 15,0 15,0
Районний - - - -
Кельменецький 5,0 - 5,0 -
Бабинський - 5,0 - 5,0
Лівинецький 5,0 - 5,0 -
Вартиковецькій - 5,0 - 5,0
Нелиповецькій - 5,0 - 5,0
Подвір”ївській 5,0 - 5,0 -
7.4. Залучати до охорони державного кордону громадські формування 2017 - 2020

ВПС «Кельменці», ВПС «Подвір’ївка»,

Кельменецька селищна, Росошанівська, Нелиповецька, Новоселицька, Лукачанська, Вартиковецька, Перковецька, Зеленецька, Подвір‘ївська ради

Вкладень коштів не потребує
8. Безпека дорожнього руху
8.1

З метою організації контролю за експлуатаційним станом доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху комфортними та безпечними умовами дорожнього руху проводити комплексне обстеження вулично-шляхової мережі району.

2017 - 2020 Селищна, сільські ради, ВП ГУНП, районна державна адміністрація Вкладень коштів не потребує Зниження аварійності, зменшення кількості ДТП, загиблих та травмованих
8.2 Забезпечити розвиток діяльності загонів юних інспекторів руху, проведення конкурсів-фестивалів серед загонів (ЮІР) та команд КВН-(ЮІР), участь переможців у регіональних та республіканських конкурсах. Організувати та провести щорічні конкурси на кращий дитячий малюнок та кращий дитячий твір з тематики «Безпека дорожнього руху – запорука життя», а також конкурсів «Безпечне колесо», рейдів «Увага! Діти на дорозі». 2017-2020

ВП ГУНП,

управління освіти районної державної адміністрації, селищна, сільські ради

Всього 20,0 Пропаганда дотримання правил дорожнього руху зниження загальної аварійності на автошляхах, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, загиблих та травмованих
Разом 5,0 5,0 5,0 5,0
Районний 3,0 3,0 3,0 3,0
Кельменецький 2,0 2,0 2,0 2,0
8.3. Збільшити кількість на центральних вулицях та автодорогах району, зупинках громадського транспорту рекламних білбордівлайт-боксів з тематики безпеки дорожнього руху. Нанесення дорожньої розмітки з світло відбивними властивостями на вулично-шляховій мережі. 2017- 2020

ВП ГУНП,

філія «Кельменецькийрайавтодор», селищна, сільські ради

Всього 20,0 Пропаганда дотримання правил дорожнього руху, зниження загальної аварійності на автошляхах, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, загиблих та травмованих
Разом 5,0 5,0 5,0 5,0
Районний 3,7 3,7 3,7 3,7
Кельменецький 1,3 1,3 1,3 1,3
9. Матеріально – технічне забезпечення
9.1 Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Національної поліції України 2017 - 2020

ВП ГУНП,

селищна, сільські ради

Всього 188,0 Зменшення рівня злочинності, оперативне реагування на скоєні злочини, покращення результатів розкриття злочинів
Разом 53,0 45,0 45,0 45,0
Районний 26,0 21,0 21,0 21,0
Кельменецький 14,0 12,0 12,0 12,0
Бабинський 1,5 1,5 1,5 1,5
Ленківський - - - -
Вороновицький - - - -
Вартиковецьк 6,0 5,0 5,0 5,0
Мошанецький - - - -
Зеленецький - - - -
Нелиповецький - - - -
Новоселицький - - - -
Комарівський - - - -
Дністрівський - - - -
Лівинецький 1,5 1,5 1,5 1,5
Перковецький - - - -
Росошанівський 1,0 1,0 1,0 1,0
Оселівський - - - -
Козирянський - - - -
Іванівецький 3,0 3,0 3,0 3,0
Бузовицький - - - -
Подвір’ївський - - - -
Бурдюзький - - - -
9.2. Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів УСБ України 2017 - 2020 Сокирянський МРВ УСБУ в Чернівецькій обл.

Всього

85,0

Для протидії диверсійно-терористичним загрозам
Районний 25,0 20,0 20,0 20,0
9.3

Покращення матеріально-технічного забезпечення Кельменецького РС з питань пробації

Кельменецький РС з питань пробації

Всього

85,0 Покращення матеріально-технічного забезпечення
Районний 25,0 20,0 20,0 20,0


 1. 7.СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідальними виконавцями Програми є: Кельменецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Відповідальний виконавець щорічно до 1 березня надає виконавчому апарату районної ради інформацію про хід реалізації Комплексної програми та щорічно звітує про її виконання на сесії районної ради.

Керуючий справами

районної ради                                                               Л. Світла


victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Асоціація міст України презентувала практичний посібник для громад, який має допомогти новоствореним територіальним громадам зробити перші кроки. «Після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року на новій територіальній основі, важливим завданням є формування органів місцевого самоврядування територіальних громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі реорганізації представницьких та виконавчих органів. Щоб допомогти громадам організувати ефективну діяльність органів місцевого самоврядування Асоціація міст України розробила цей Практичний посібник», - йдеться на сайті АМУ. Посібник складається з 5 модулів: Типовий статут територіальної громади (ЗАВАНТАЖИТИ) Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Стратегічний план розвитку громади (на прикладі Бучанської міської ради) (ЗАВАНТАЖИТИ) Заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, під час презентації посібника зазначив, що подібні матеріалі, до розробки яких долучаються провідні експерти, допомагають утворити дієву, спроможну систему управління на рівні громад, які зможуть вирішувати усі питання, що найбільше турбують жителів міст і сіл. «Чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Ми спільно з профільними асоціаціями і народними депутатами працюємо над його вдосконаленням. Але новостворені органи місцевого самоврядування після місцевих виборів вже розпочинають роботу. І ми розуміємо, що їм потрібна допомога. Більше половини із 1469 громад не мають досвіду роботи з такими повноваженнями, ресурсами і відповідальністю. Їм нелегко розібратися у чинному законодавстві та швидко сформувати ефективні органи управління – місцеві ради та виконкоми. Ці посібники Асоціації міст України, до розробки який був залучений і Мінрегіон, мають допомогти громадам у проведенні перших сесій, формуванні структури, статутів, призначенні комісій і так далі», - сказав В’ячеслав Негода. Робоча група при Мінрегіоні, до якої увійшли представники Асоціації міст, а також міжнародних проектів і програм Ради донорів з питань децентралізації, працювала над питаннями, які стосуються статутної діяльності громад. «Статут має стати внутрішнім регламентом, нормативним документом не лише самої ради та виконавчих органів, а усієї територіальної громади. Важливо, щоб кожна громада, виходячи зі своїх особливостей, традицій, складу, вибудувала свою модель функціонування. Статут не повинен бути просто формальним документом, він має стати внутрішньою конституцією громади. Створити такий статут – одне з першочергових завдань кожної громади на шляху до розвитку місцевої демократії», - зазначив В’ячеслав Негода. В свою чергу Олександр Слобожан, виконавчий директор АМУ, повідомив, що модуль про статути громад є першим, бо системна робота двох департаментів Мінрегіону об’єднала не лише лідерів місцевого самоврядування, а й громадські організації. Це синергетична робота, бо пропозиції від громадянського суспільства були враховані. «Хочу також акцентувати - якщо чогось немає ще в законодавстві, статут громади  – це той документ, який може закрити ці люфти. Про це ми говоримо і у посібниках, про це говорить і Мінрегіон у своїх роз’ясненнях. Отже починайте роботу, починайте діалог з громадою, а відповіді на запитання завжди знайдете», - звернувся  Олександр Слобожан до представників громад. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
 • 17 листопада 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій №3651-д. За це рішення проголосували 301 народний депутат. Законопроект дає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів. Він врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також дає змогу створити районні державні адміністрації в нових районах. Як повідомлялося, цей законопроект треба було прийняти до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей законопроект має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування. У першому читанні законопроект №3651-д Верховна Рада прийняла 3 листопада 2020 року.   Більше про зміни до законодавства, необхідні для продовження децентралізації, читайте ТУТ. 
 • У Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у відповідь на звернення загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області роз’яснили проблемні питання обчислення порядку скликань місцевих рад, обраних на перших місцевих виборах. У Комітеті нагадали, що визначення порядкової нумерації скликань місцевих рад в Україні отримало нормативне регулювання з прийняттям Закону України від 24 червня 2004 року № 1866-ІV «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» (далі – Закон). Цим Законом існуюча на той час практика самостійного встановлення радами порядкового номеру своїх скликань була приведена до дати проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року із запровадженням кількох ключових положень, що вказували на порядок обчислення таких скликань. Так, стаття 1 Закону передбачала, що скликання всіх місцевих рад мають єдиний порядок обчислення. Відлік їхніх скликань розпочинається із скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням. Місцеві ради, обрані в 1994, 1998, 2002 та наступних роках, є відповідно радами другого, третього, четвертого та наступних скликань. Отже, за змістом даної статті, в Україні запроваджено єдину нумерацію скликань місцевих рад, що отримала чітку прив’язку до конституційних строків повноважень місцевих рад і чергових виборів до них. Слід зазначити, що відповідно до статей 2 і 3 Закону, проведення позачергових та перших місцевих виборів не має впливу на нумерацію скликань. Обраний на позачергових виборах склад місцевої ради не вважається новим скликанням, а обраний на перших виборах вважається радою чергового скликання, яке відповідає скликанню всіх рад. Таким чином, за загальним порядком і зважаючи на вищевказані норми Закону, місцеві ради, обрані на місцевих виборах 2015 року, є радами сьомого скликання. При цьому факт проведення перших виборів до органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громад у період сьомого скликання (2015-2020 роки) не давав підстав сформованим за наслідками таких виборів місцевим радам оголошувати себе радами наступного восьмого скликання з фактичним виходом за межі єдиної нумерації скликань представницьких органів місцевого самоврядування в Україні. У свою чергу, місцеві ради, які будуть сформовані за наслідками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, мають вважатися радами восьмого скликання. Це стосується і тих сільських, селищних, міських рад, де перші місцеві вибори пройшли вдруге поспіль внаслідок застосування норм Закону України від 16 квітня 2020 року № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», в якому місцеві вибори було визначено як перші у територіальних громадах, адміністративні центри та території яких були, відповідно, визначені та затверджені рішенням Кабінету Міністрів України. Разом із тим, дійсно проблемним моментом при обчисленні порядку скликань місцевих рад, є відхід від єдиної нумерації скликань, який спостерігався в період 2009-2011 років і був пов’язаний із Рішенням Конституційного суду України від 4 червня 2009 року №13-рп/2009 у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України. Цим рішенням яким статті 2 Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» від 24 червня 2004 року № 1866-IV було визнане неконституційним і втратило чинність. За змістом цього судового Рішення, склад місцевої ради, обраний на позачергових виборах, мав вважатися її новим складом і строк його повноважень повинен бути аналогічним до строку повноважень ради, обраної на чергових виборах. Це фактично унеможливило єдину нумерацію скликань представницьких органів місцевого самоврядування в Україні і скликання місцевих рад, обраних на позачергових виборах, отримали іншу нумерацію, ніж в цілому по країні. Наступним важливим фактором для розуміння проблематики обчислення скликань місцевих рад стало внесення змін до статті 141 Конституції України Законом України від 1 лютого 2011 року № 2952-VI «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради 3 Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Оновлена редакція конституційних норм передбачала, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Тобто в Основному законі була зроблена безпосередня вказівка на єдиний вид місцевих виборів – чергові, виключно з якими відтепер мав пов’язуватися п’ятирічний строк повноважень місцевої ради. Вищевказана обставина дала можливість знову говорити про єдиний порядок обчислення скликань місцевих рад. Однак відхід від цього порядку, що відбувся у попередні роки, відкориговано на законодавчому рівні не було. Хоча народні депутати України восьмого скликання, щоб вирішити це питання вносили проект Закону про внесення змін до Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» (реєстр. № 2294а від 06.07.2015) щодо поновлення єдиного порядку обчислення скликань.  Але цей законопроект Верховна Рада попереднього скликання так і не прийняла. У Комітеті поінформували, що, зважаючи на важливість питання відновлення єдиного порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування із встановленням єдиної загальнодержавної нумерації таких скликань, народні депутати – члени Комітету готують до внесення на розгляд Верховної Ради проект закону, в якому, зокрема, передбачатиметься коригування нумерації скликань для місцевих рад, в яких така нумерація не узгоджується із загальним показником кількості проведених в Україні чергових місцевих виборів, починаючи з виборів 1990 року як перших.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda