У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХI СЕСІЇ   УІІ  СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________________

18 травня 2017 року             №175.11.2-7/17

Про звіт голови районної ради

        Розглянувши  та обговоривши звіт голови районної ради Ілаша В.М. , керуючись статтями  ч. 17 п. 6  cт. 55 Закону України  " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до  Закону України  "Про статус депутатів місцевих рад", ч.4 гл.1 розділу ІІІ Регламенту Кельменецької районної ради УІІ скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання  від 25.12. 2015 року  № 9.2-7/15, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

      Звіт голови районної ради Ілаша Віктора Миколайовича за 2016 рік взяти до відома  (додається) .

Голова районної ради                                           В.Ілаш

 

 

                                                                                                              

Звіт голови районної ради Ілаша Віктора Миколайовича

про свою діяльність з грудня 2015 року по грудень 2016 року.

       Вступ.

         Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується до уваги звіт голови районної ради про роботу, проведену з грудня 2015 року по грудень 2016 року .

         Хочу відразу наголосити, що звіт голови – це підсумок роботи за рік всього депутатського корпусу районної ради, постійних комісій, виконавчого апарату ради, керівників територіальних громад. Адже голова ради не може одноособово вирішити всіх тих питань, які вирішувалися на протязі року. Депутатський корпус районної ради  спільно з органами виконавчої влади повинен нести відповідальність за вирішення тих проблем, які існують на даний час в районі в питаннях економіки, бюджету та управління територією.

       Свою діяльність у звітний період районна рада здійснювала відповідно до законодавства України: Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших нормативно-правових актів, затвердженого на їх основі Регламенту роботи районної ради УІІ скликання та на підставі перспективних і поточних планів роботи ради, які складаються з урахуванням пропозицій депутатів, профільних постійних комісій, підрозділів райдержадміністрації, громадських організацій, звернень громадян.

       Діяльність районної ради сьомого скликання розпочалася у складних умовах, причиною яких була складна ситуація, що склалася в цілому в державі (військові дії в АТО, початок реформ в т.ч. не надто популярних) і відповідно у економічній та соціальній сферах району також. Хоча виклики в економіці, соціальній сфері, політиці були суворим випробуванням для самоврядної влади району на здатність не лише працювати у складних умовах, а й проявляти при цьому високий рівень відповідальності і професіоналізму, - ми цей екзамен, на мій погляд, склали на позитивну оцінку. Це стало можливим завдяки простому, але досить надійному правилу – протистояти усім негараздам можна тільки об’єднавши зусилля всіх і кожного. Тому, насамперед, хочу подякувати депутатам як районної, так і селищної та сільських рад, колегам - селищному і сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій.

       Незважаючи на економічні та політичні виклики, спільними зусиллями ми забезпечили виконання першочергових завдань з формування й наповнення бюджету району, прийняття плану економічного і соціального розвитку, контролю за втіленням у життя галузевих програм та прийнятих рішень районної ради. Сьогодні можна стверджувати, що депутати районної Ради добре обізнані з проблемами своїх виборців, а головне – спроможні відстоювати їх інтереси і району в цілому. Всіх депутатів райради об’єднує саме небайдужість до проблем виборців. А той факт, що кожен з них по-своєму уявляє вихід з тієї чи іншої ситуації, змушує більш уважно ставитись одне до одного, враховувати думки колег, наполегливо пояснювати деякі законодавчі аспекти діяльності ради, враховувати політичні обставини в країні. Така праця дає відчутні результати.
Саме у співпраці – запорука нашого з вами успіху

     Разом з тим роботу районної ради за звітний період неможливо оцінити без урахування тих політичних подій, які відбулися і проходять в цей час у державі. Сучасні зміни у законодавстві, я маю на увазі реформи в основних галузях, які розпочато, але не завершено, децентралізація та посилення ролі органів самоврядування в суспільстві. Змінились акценти щодо ролі місцевого самоврядування, але не змінилась наша свідомість. Більшість населення, і навіть деякі керівники, все ще чекають вказівок чи допомоги згори, у невирішених проблемах звинувачує керівництво країни, області, району, за нашою сторічною звичкою розраховує на «доброго царя»…Важко, а іноді і незручно визнавати, що левова частка проблем вирішуються або не вирішуються на місцях. І, шукаючи відповідь на питання «Чому?», доводиться зізнаватись: не хотіли, не змогли, не знали, побоялись відповідальності, не вистачило професійності й наполегливості. Зрозуміло, що такі вади одразу не викорінити, треба послідовно і наполегливо працювати над формуванням самоврядних структур. Саме цими умовами і визначились найголовніші завдання новообраної районної ради УІІ скликання, якісний склад якої після виборів оновився на 59% .

       Про депутатський склад ради.

       Зупинюсь на минулій виборчій кампанії. Місцеві вибори в Україні  це спосіб формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні  та органів влади  обласних, районних, міських, районних у містах, сільськихселищних радсільських, голів об’єднаних громад та селищних, міських голів, старост. Як вам відомо цього разу ми здійснювали вибори на основі нової виборчої системи та в умовах реалізації кардинально нового виборчого законодавства можна сказати “ з коліс”. Цьогорічні місцеві вибори вперше проводились за пропорційною системою з відкритими партійними списками, коли депутати районної ради обирались за партійними списками із закріпленням їх за виборчими округами , хоча висувати кандидатів у цих округах могли лише місцеві партійні організації. Не дивлячись на всі труднощі нам вдалося в районі провести місцеві вибори на належному організаційному рівні.

       На мою думку чи не вперше ми з вами були учасниками чесного виборчого процесу. Можна констатувати, що 34 депутати районної ради сьомого скликання, які обрані від п’яти політичних партій, отримали свої депутатські мандати чесно, без механізму фальсифікації, яка мала неодноразові випадки у минулих виборах. Власне нова виборча система і унеможливила будь-які підтасування.

       Як я вже відмітив жителі Кельменеччини віддали перевагу кандидатам від 5 політичних сил,тому серед обраних депутатів: 12 - від Аграрної партії України; 9 - від ВО «Батьківщина» ; 6- від БЛОКУ ПЕТРА ПОРОШЕНКА – «СОЛІДАРНІСТЬ» ; 4 – від Опозиційного блоку та 3- від політичної партії «Наш край» .

       28 депутатів мають вищу освіту, 20 – обрані вперше, 7 – жінок, 13 - спеціалісти народного господарства, 11 - керівники різного рівня. Незважаючи на те, що депутати мають різні політичні переконання та погляди, їх об’єднує бажання зробити все, щоб нашим виборцям стало жити краще. В складі депутатського корпусу у відповідності до частини 4 статті 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» зареєстровані фракції, які носять однойменні з партіями назви: Аграрної партії України, ВО «Батьківщина», БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА – «СОЛІДАРНІСТЬ», Опозиційного блоку, політичної партії «Наш край» .

Реєстрація депутатських фракцій була здійснена на підставі єдності політичних поглядів та партійного членства і мала на меті створення ефективних умов для реалізації власних прав та виконання обов’язків депутатів, передбачених чинним законодавством України, а також поєднання зусиль та пошуку компромісів з іншими депутатськими формуваннями на основі спільності інтересів, поглядів та політичної спрямованості.

Створення фракцій дало позитивні моменти, серед яких можна визначити найголовніший: єдність фракції у прийнятті рішень. Крім цього, створення фракцій ставить за мету сприяння її членам у здійсненні їхніх депутатських повноважень у виборчих округах, постійних і тимчасових комісіях, трудових колективах. Головним завданням фракцій є сприяння у прийнятті радою продуманих та ґрунтовних рішень, а також задоволення вимог депутатів під час здійснення їхніх повноважень. При цьому обговорюються мотиви голосування «за» чи «проти» з конкретних питань, а також відбувається оперативне консультування між членами фракції.

Як показав минулий рік новообраний депутатський корпус здатний взяти відповідальність за вирішення тих складних проблем, які існують на даний час в районі в питаннях економіки, бюджету, впровадженні реформ та розвитку району .

         Про сесійну діяльність.

       За звітний період районна рада відповідно до вимог статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» проводила свою роботу сесійно. Так за цей час відбулося 9 сесій районної ради, на яких вирішувались питання регіонального масштабу, що виникали у процесі діяльності районної ради з врахуванням думки всіх депутатів та їх виборців. При цьому робота районної ради велася згідно із затвердженим Регламентом.  Ії повноваження реалізувалися шляхом прийняття відповідних рішень, яких за звітний період ухвалено 141. За структурою: 7 з них - це питання економічного і соціального розвиту, підприємництва; 16 рішень – з бюджетних питань (формування, затвердження, виконання районного бюджету, внесення змін до нього, наповнення місцевих бюджетів, тощо). Земельні питання теж були не менш важливими для районної ради у звітному періоді. Із зазначеної тематики прийнято 5 рішень. По питаннях ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району прийнято 19 рішень. Серед загального масиву рішень значна кількість має гуманітарну спрямованість, зокрема з таких питань: освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту (10); охорони здоров’я, материнства та дитинства (9);соціального захисту населення (4), правових – (6), інших – (65) рішення. І це зрозуміло, адже у центрі уваги районної ради завжди була і залишається людина з її злободенними проблемами і запитами.

     Крім того, на сесіях районної ради було прийнято ряд цільових програм, в т.ч. :

vКомплексну програму з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» в Кельменецькому районі на 2016-2018 роки;

vкомплексну Програму сприяння виконанню делегованих районною радою та державою повноважень у Кельменецькому районі на 2016-2018 роки;

vКомплексну програму військово - патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до оборони держави на 2016-2020 роки;

vКомплексноу програму реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків Кельменецькому районі в 2016 - 2020 роки;

vрайонну Комплексну програму соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки;

vПрограму економічного і соціального розвитку Кельменецького району на 2016 та 2017 роки;

vПрограму збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки;

vрайонну протиепізоотичну Програму захисту життя і здоров’я тварин від інфекційних, інвазійних та зооантропонозних захворювань у Кельменецькому районі на 2016-2017 роки;

vКомплексну програму оновлення містобудівної документації району на період 2017-2021роки.

     За звітний період частина з чинних районних програм розглянута в порядку контролю їх виконання. На сесіях відбувалося змістовне обговорення районних цільових програм та вносилися конкретні пропозиції щодо подальшої їх реалізації. Ми вже навчилися писати програми. В більшості своїй вони продумані і обґрунтовані, залишилося навчитися їх виконувати з користю для громади, а для цього нам необхідно відпрацювати чітку систему моніторингу їх реалізації. Відттак у виконавчому апараті ради налагоджено систематичний контроль за станом виконання ухвалених районною радою рішень.

       Під час підготовки проектів рішень, їх ухвалення на сесіях, керівництво районної ради  та її виконавчий апарат працювали у правовому полі, неухильно дотримуючись вимог чинного законодавства України. Про це свідчить той факт, що жодне рішення районної ради не було опротестоване та відмінено згідно вимог чинного законодавства.

       Натомість депутати мали можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до сесії. Цьому сприяло і завчасне опублікування проектів рішень, і їх попередній розгляд постійними комісіями. Крім того районна рада вчасно повідомляла про час та основні питання, що планувалися до розгляду на сесіях, в засобах масової інформації та мережі Інтернет. Адже це дало можливість виборцям не лише дізнатися про основні питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в аналізі порушених проблем, обмірковуванні проектів майбутніх рішень. Всі пропозиції узагальнювалися, попередньо узгоджувалися з постійними комісіями, обговорювалися на засіданнях Колегії районної ради.

     При підготовці питань на сесію районної ради в комісіях обов’язково проходить їх обговорення. Хотілося б також зазначити, що в комісіях розглядаються не тільки профільні питання, а й ті всі, що вносяться на розгляд сесії. Кожне рішення повинно прийматися виключно в інтересах виборців, тому позитивно його оцінити має абсолютна більшість депутатів. Кожен депутат має змогу ретельно вивчити всі запропоновані проекти рішень, отримати від фахівців необхідні роз’яснення, а в разі потреби – внести відповідні зміни. Обговорення в постійних комісіях ніколи не обмежується часом. Коли ж така підтримка та погодження є, то на пленарних засіданнях сесії рішення ухвалюються без зайвих суперечок.

     За звітний період депутатами районної ради винесено на розгляд сесій   5 депутатських запитів, тематика яких різноманітна.

     Завершуючи хотів би зупинитись на активності наших депутатів під час пленарних засідань. Так, при затвердженні порядку денного пленарних засідань, поданні депутатських запитів і звернень, при обговоренні внесених до розгляду питань і пропозицій до проектів рішень найбільшу активність впродовж звітного періоду виявили:Телешман П. Г., Гречана О. П., Пастух О.Д., Кувіла В.І., Пилипчук Б.І., Русановський О.О., Горбишин А. О., Поп’юк В. Ю., Панкевич О. О. Хотів би подякувати їм за активну громадську і депутатську позицію у відстоюванні інтересів наших виборців та благополуччя району, а також побажати й надалі не знижувати темпи роботи, слугувати прикладом для інших депутатів.

       Про діяльність постійних комісій та Колегії.

       У звітному періоді непогано працювали постійні комісії районної ради. Питання, які розглядаються у постійних комісіях актуальні, злободенні і стосуються життєдіяльності усіх сфер суспільства. В цілому стан справ організації роботи постійних комісій свідчить про те, що депутати районної ради у переважній більшості налаштовані на цілеспрямовану, конструктивну працю. Разом з тим постійним комісіям потрібно більше приділяти уваги контролю за виконанням рішень, висвітленню питань у засобах масової інформації і, взагалі, більше ініціювати до розгляду профільних питань.

     Відтак постійні комісії районної ради провели значну роботу щодо розгляду тих чи інших питань. Саме вони займалися вивченням, попереднім розглядом та підготовкою питань, що належать до відання районної ради, для прийняття з них конкретних рішень, слідкували за виконанням прийнятих радою рішень.

     За звітний період постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів – проведено 24 засідання, на яких розглянуто 60 питань, з них 24 заплановані до розгляду комісією. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу (АПК) , регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – 11 засідань, на яких розглянуто 38 питань, з них 4 – комісійні , постійна комісія з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності провела 10 засідань, на яких розглянуто 65 питань, з них 23 заплановані до розгляду комісією, а постійна комісія з гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення провела 7 засідань, на яких розглянуто   56 питань, з них 38 запланованих до розгляду комісією.

     В роботі комісій не без проблем, і тому хочу звернути увагу на дисципліну. Явка депутатів ­– членів комісій – бажає бути значно кращою на засідання постійних комісій районної ради. Адже, як раніше я зазначав, на засіданнях постійних комісій завжди проходить попереднє обговорення питань, винесених на сесію районної ради. Це дає можливість депутатам з’ясувати у відповідних спеціалістів незрозумілі їм моменти та отримати відповіді на запитання, за потреби ознайомитися із законодавчими актами, на яких ґрунтуються проекти рішень ради.

     На даний час на контролі постійних комісій знаходиться 58 рішень ради, в тому числі 30 районних програм.

     Окремо хотів би відмітити роботу Колегії районної ради. Це дійсно дорадчий орган  ради, який попередньо узгоджує  пропозиції та висновки (рекомендації) постійних комісій та депутатів з питань, які плануються до розгляду на пленарному засіданні. Саме на засіданнях Колегії і йде та невидима частина роботи, що приводить до результативності  в сесійній залі. Я щиро вдячний  членам Колегії за підтримку і розуміння питань, які мені доводилося ініціювати як голові ради. Сподіваюся, що і в подальшому ефективність її роботи буде не нижчою.

Робота з майном спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

Дієвість місцевого самоврядування значною мірою залежить від його матеріальної та економічної бази: це і кошти місцевого бюджету, і комунальна власність. Конституція України надає територіальним громадам право володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися майном комунальної власності – як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Відповідно районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища району, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Тому районна рада згідно чинного законодавства від імені територіальних громад сіл, селища району здійснює управління об’єктами їхньої спільної власності, що задовольняє спільні потреби територіальних громад. У спільній власності територіальних громад району знаходиться 30 об’єктів. Майже всі об’єкти нерухомості (за винятком нещодавно зданого в експлуатацію після реконструкції приміщення територіального центру) потребують поточного ремонту, а деякі навіть і капітального ремонту.

       Відповідно до чинного законодавства України за пропозицією постійної комісії з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності районною радою за звітний період було прийнято 36   рішень, що стосуються управління об’єктами спільної власності, це і безоплатна передача в комунальну власність, відчуження, з питань здача майна в оренду та управління комунальними підприємствами (установами, закладами).

       Важливим напрямком діяльності щодо управління майном є вибір форми господарювання для більш ефективного використання майна, що знаходиться в спільній власності територіальних громад району. Для цього визначаються об’єкти, які доцільно передати в користування юридичним і фізичним особам на умовах оренди, ведеться пошук орендарів, які будуть якомога ефективніше використовувати передане майно. Зокрема, за звітний період було здано в оренду 5 об’єктів, відповідно укладено 5 договорів оренди та продовжено термін дії – 15 .

       Як свідчить аналіз, тільки за 2016 рік  установами, закладами, підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селища району в результаті здачі свого майна в оренду було отримано орендної плати в сумі 468,85 тис. грн., що на 126,0 тис. грн. більше ніж за попередній період, а до районного бюджету надійшло близько 45,0 тис. грн.  

       Відповідно до переліку об’єктів, визначених до приватизації, шляхом продажу їх викупом та на конкурсі в 2016 році було продано 1 об’єкт нерухомості ( вбудоване приміщення) за 20,1 тис. грн., що надійшли до фонду розвитку районного бюджету. На сьогодні уже відпрацьована схема конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та рецензентів при організації продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району і передачі їх в оренду.

       З метою запровадження єдиних підходів щодо здійснення процедур відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища через регуляторну процедуру вноситься на ваш розгляд проект змін та доповнень до Положення про порядок відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району.

     У звітному періоді проводилися організаційні роботи по первинній та поточній інвентаризації з видачею технічних паспортів, свідоцтв на право власності, витягів про реєстрацію на решту об’єктів спільної власності, які не мають правовстановлюючих документів. За результатами інвентаризації об’єктів спільної власності буде продовжуватися робота по виготовленню правовстановлюючих документів на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища району. Протягом звітного періоду були виготовлені технічні паспорти та свідоцтва на право власності на 2 об’єкти, але на 16 - на даний час ще відсутні із – за відсутності коштів на оплату робіт.

       Крім того, районна рада продовжила роботу за взятими на себе раніше зобов’язаннями за збереження документів з особового складу ліквідованих підприємств району. Я говорю про  комунальної установи ” Районний трудовий архів”, яка утримується за кошти районного бюджету і створена в силу  різних обставин ще в 2006 році. На даний час на зберіганні знаходиться 89   фондів, а це близько  166 тисяч справ 89 ліквідованих юридичних осіб. Тільки за 2016 рік до архіву звернулося 495 чоловік, громадянам видано більше 1340 довідок соціально-правового характеру. Ми не маємо сьогодні  проблем з розміщенням архівних матеріалів. Всі документи впорядковані, систематизовані, їм забезпечено надійне збереження та все для цього необхідне.

       Окремо  хочу акцентувати увагу на “багастраждальному” комунальному підприємстві Центральна районна аптека №27, щодо якого районна рада була змушена розпочати процедуру ліквідації в зв’язку тим важким економічним його станом, попередньо випробувавши різні методи спасіння (відновлення належної роботи). Натомість зволікання із прийняттям кардинального (і єдино вірного) рішення тільки усугубили ситуацію. На даний час утворена нами ліквідаційна комісія вичерпала свої можливості по здійсненні ліквідаційної процедури, тому рішенням Господарського суду Чернівецької області від 26 січня 2017 року порушено справу про банкрутство цього підприємства і призначено ліквідатора. Надалі вже буде здійснюватися процедура банкрутства. А її можна було уникнути, якби всі депутати віднеслися з відповідальністю при прийнятті рішення, а не затягували в часі прийняття можливо непопулярного, надто болісного для нас усіх, але такого необхідного саме на той час рішення. Та все ж я хочу подякувати всім депутатам за розуміння в свій час ситуації і підтримку.

Протягом звітного періоду нам з вами вдалося забезпечити безперебійну роботу інших комунальних підприємств, які з потугами, але все ж здійснюють свою діяльність, сплачують вчасно податки тут в районі і заробітну плату своїм працівникам.

       Як ви знаєте на виконання норм чинного законодавства з 01 січня поточного року розпочата процедура роздержавлення (реформування) Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово». І після закінчення процедури  реформування друкований засіб масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово» вже не буде комунальним, оскільки районна рада вийшла зі складу його засновників. Це буде самостійний незалежний друкований засіб масової інформації, засновником якого виступатиме трудовий колектив.

Про виконавчий апарат.

       Відповідно до наданих законом повноважень  голова районної ради здійснює керівництво і відповідає за організацію роботи виконавчого апарату районної ради. Хочу констатувати, що  робота виконавчого апарату в звітному періоді була організована на належному рівні. Виконавчий апарат районної ради в своїй практичній діяльності керувався Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; забезпечував здійснення повноважень ради і діяв на підставі Регламенту роботи районної ради та Положення про виконавчий апарат, нова редакція якого пропонується депутатам до розгляду на Х сесії ради. Протягом звітного періоду виконавчий апарат здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяв здійсненню радою взаємодії та взаємозв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

       Діяльність всіх підрозділів виконавчого апарату протягом звітного періоду відзначалась відповідальною і змістовною підготовкою аналітичних матеріалів, достатнім рівнем проведення експертиз проектів рішень, які вносились на пленарні засідання ради, що свідчить про достатню освітню, професійну і фахову підготовку працівників всіх відділів. Своєчасно і якісно готуються всі документи, семінари, наради, пленарні засідання та засідання постійних комісій. Відсутні нарікання на роботу виконавчого апарату і з боку обласної ради, і з боку депутатів районної ради.

       Відділ з питань організаційного забезпечення , контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради за звітний період здійснив організаційне забезпечення діяльності голови районної ради, його заступника, депутатів районної ради і виконавчого апарату ради. Відділ  працював відповідно до затвердженого плану у відповідності до покладених на нього повноважень та обов’язків, активно сприяв роботі постійних комісій, робочих груп, депутатів у підготовці питань, які виносились на розгляд районної ради. Головна увага працівників відділу зосереджувалася на якісному проведенні пленарних засідань районної ради, на підготовці довідкових матеріалів з питань, що на них розглядалися та проектів рішень з них.

       Сьогодні вже абсолютно неприпустимо, коли ми маючи в арсеналі такі можливості , намагаємося на рівні минулого століття будувати роботу районної ради та свою інформаційну політику. Тому у звітному періоді   відділ спільно із іншими підрозділамипрацював над впровадженням електронної системи ведення пленарних засідань ради , що є додаткове навантаження , яке потребує нових знань та навичок. Однак всі працівники цього підрозділу сумлінно і якісно виконували свої обов’язки, в т. ч. і по забезпеченню правильності оформлення та своєчасності проходження документів в апараті, їх прийому і обробці, аналізу та доставці службової кореспонденції адресатам. Крім того забезпечували оформлення і розсилку в установленому порядку актів ради та її органів, опублікування в Інтернеті цих та інших офіційних матеріалів, інформації про діяльність ради, тощо. За їх ініціативи внесено необхідні зміни до Регламенту роботи ради, адаптуючи його до змін законодавства. Розроблено і діє офіційний сайт районної ради, що забезпечує оперативний і якісний зв'язок із виборцями шляхом висвітлення діяльності ради.

         Здійснюючи організацію діловодства в апараті, облік, зберігання та забезпечення користування документами ради, її органів, комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання працівники відділу домоглися чіткого і якісного, вчасного виконання цих функцій. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення здійснювалася з дотриманням всіх норм чинного законодавства. Працівників цього підрозділу відрізняє від усіх інших принциповий  підхід до   підготовки рекомендацій для подальшого використання   їх досвіду і знань у роботі. Регулярно забезпечувався оперативно-технічний контроль за строками виконання документів. Відділ своєчасно здійснював друкування, розмноження та направлення розпорядчих документів голови районної ради, рішень ради і президії у відповідні органи, організації, установи, підприємства.

       Не менш важливим в роботі районної ради є опрацювання документів, яких за звітний період надійшло близько 500 . 44% документів були взяті на контроль і виконані в установлені терміни. Одержуючи постійно необхідну інформацію про хід виконання доручень та результати розгляду документів, взятих на контроль, я як голова ради маю можливість вчасно і ефективно втрутитися та проконтролювати цей процес.

       Працівниками відділу підготовлено 10 відповідних проектів рішень ради, 17 розпоряджень голови, проведено експертизу 19 актів. Крім того, відділ здійснював контроль за підготовкою проектів рішень ради, що готувалися відділами та управліннями районної державної адміністрації, відповідними установами та організаціями. Працівниками відділу систематично надавалась методична і практична допомога: головам, членам постійних комісій районної ради у підготовці питань, які розглядалися на засіданнях; селищній, сільським радам у вдосконаленні їх роботи; забезпечувався розгляд заяв, скарг та звернень громадян з питань, віднесених до компетенції відділу.

       Щотижня проводилось узагальнення основних заходів, проведення яких планувалось в органах місцевого самоврядування. Крім того, відділ брав участь у підготовці та реалізації заходів, розроблених для відзначення державних свят. У вирішенні багатьох питань, що належать до компетенції відділу, він взаємодіяв з органами місцевого самоврядування, управліннями, відділами та службами районної державної адміністрації.

       Відділом бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату районної ради протягом 2016 року здійснювалося матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності районної ради, постійних депутатських комісій. Був належним чином організований бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності районної ради ( як юридичної особи) , створені належні матеріальні, технічні, санітарні умови для організації діяльності ради. Працівники цього підрозділу   крім сумлінного і якісного виконання своїх основних посадових обов’язків, відповідно до займаних посад, проводить заходи по удосконаленню організації своєї роботи і підвищенні професійної кваліфікації шляхом дистанційного навчання, участі у семінарах, тренінгах та дискусіях з різних напрямків діяльності , що входить до сфери компетенції відділу та районної ради.

     Крім того ними виконується постійно особливо важливі завдання по впровадженню електронних систем здійснення публічних закупівель, участь в роботі тендерного комітету тощо. Участь в організації підготовки відповідальними працівниками відділу засідань профільних постійних комісій ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ та підприємницької діяльності завжди на належному рівні. Крім того в рази збільшилася навантаження в зв’язку із постійними змінами до фінансової, податкової, статистичної звітності господарсько-фінансової діяльності районної ради, що не перешкоджає все таки вчасному виконанню і цих завдань та координації цієї роботи в одержувачів бюджетних коштів, головним розпорядником яких є районна рада.

       Відділ за звітний період розглянув  20 листів, підготував  12 розпоряджень голови районної ради, 3 проекти рішень ради та здійснив експертизу 144 актів. Це тільки невелика частина зробленого, не враховуючи роботу працівників відділу в тимчасових робочих комісіях, утворених районною радою. Значна робота проводилася відділом з вирішення питань, пов’язаних з комунальною власністю.

         Разом з тим працівниками відділу з питань кадрового та правового забезпечення реалізуються функції виконавчого апарату районної ради, які здійснюються через прийняття управлінських рішень в межах своїх повноважень та через внесення пропозицій щодо прийняття таких рішень. За поточний рік підготовлено та видано 117 розпоряджень, у тому числі 7 – з питань основної діяльності ради.Крім того працівниками відділу проведено експертизи 141 проекту рішень ради.

     Реалізуючи право від імені ради всудовому порядку відстоювати  та захищати права та інтереси територіальних громадсіл, селища району керуючий справами та працівники відділу брали участь у численних судових процесах. Як результат, були доведені факти законності прийнятих раніше окремих рішень районної ради. Зважаючи на нашу принципову позицію, в судових органах вдалося відстояти свою позицію. За ініціативи ради судами також  розглядалися питання по  власності територіальних громад сіл, селища району. Для вжиття заходів прокурорського реагування щодо інтересів територіальних громад району до прокуратури було передано матеріали щодо витребування заборгованості по сплаті за оренду комунального майна та майна із незаконного володіння. Працівниками відділу було забезпечено виконання  покладених на нього завдань в повному обсязі та досягнуто якісне виконання службових обов’язків працюючих, розпоряджень і вказівок керівництва ради.

       Крім основних завдань відділу доручено організація підготовки засідань двох профільних постійних комісій ради. На протязі року спеціалісти відділу постійно залучалися до роботи в комісіях, робочих групах, утворених розпорядженням голови ради або рішенням ради. За звітний період працівниками відділу розглянуто  25 листів та звернень громадян району, що надійшли до районної ради.

       Крім того за звітний період відділом здійснювалася організація кадрової роботи виконавчого апарату районної ради. Зокрема: підготовлено матеріали щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов’язків і завдань, а також атестації посадових осіб місцевого самоврядування. За підсумками атестації всі посадові особи виконавчого апарату районної ради відповідають займаним посадам. Постійно проводиться робота щодо заміщення вакантних посад виконавчого апарати ради, яка здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншими процедурами встановленими чинним законодавством України, формується кадровий резерв на посади посадових осіб. Так, в 2016 році на вакантні посади виконавчого апарату районної ради  прийнято 2 особи. Відділом здійснювалося ведення особових справ і трудових книжок працівників апарату, велися відповідні журнали обліку.

       Розвинути бажання і вміння службовця працювати з максимальною віддачею – це дуже складний, але найбільш надійний спосіб підвищити ефективність управління. У своїй діяльності я як голова районної ради приділяв постійну увагу підвищенню професійного рівня керівників місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування. Працівниками відділу постійно надається допомога щодо застосування законодавства України селищній та сільським радам, депутатам районної ради,  жителям територіальних громад району. Крім того, з метою постійного підвищення теоретичного рівня знань депутатів, вдосконалення вміння орієнтуватися в бурхливому потоці інформації організовується та проводиться навчання на Днях депутата .   Сучасний стан державного будівництва в Україні висуває низку проблем – економічних, соціальних, політичних та управлінських, які доводиться вирішувати районній раді, іншим органам місцевого самоврядування, депутатам. Здійснення реформування галузей, загальнополітичні та соціально - економічні перетворення у суспільстві, трансформація держави із системи звичного розуміння до нових вимірів буття як у побутовому, так і в політичному житті вимагає від працівників органів місцевого самоврядування, депутатів вивчення та достатньо глибоке знання законів України, інших нормативно – правових актів.

         Важливим напрямком роботи цього відділу є організація направлення на навчання посадових осіб виконавчих апаратів районної, селищної та сільських рад. Працівниками відділу постійно надається допомога щодо застосування законодавства України селищній та сільським радам, депутатам районної ради,  жителям територіальних громад району, організовується навчання на Днях депутата . Посадові особи виконавчого апарату ради щотижнево проходять навчання щодо змін в законодавстві та нових можливостей виконання повноважень районної ради. Відтак відділом проводилася і інша робота, передбачена положенням.

         Серйозну і кропітку щоденну роботу з питань управління та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району проводив відділ з питань комунальної власності. Відповідно до вимог чинного законодавства стосовно майна спільної власності вчиняються такі дії: здійснюється безоплатна передача об’єктів та основних засобів із спільної власності району до комунальної власності сільських рад, передача об’єктів нерухомості в оренду, проводиться  списання з балансу фізично і морально зношених основних засобів, проводиться приватизація об’єктів. Значна увага приділяється  питанню здачі майна спільної власності в оренду, залучення орендарів до проведення поточного та капітального ремонту  найманого ними майна.

       Працівники відділу забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків. Часті зміни в законодавчих актах з питань, що відносяться до компетенції відділу, ускладнюють його роботу та потребують постійного аналізу та контролю, самоосвіти та підвищення фахового рівня. Зокрема з метою забезпечення оформлення прав спільної власності територіальних громад району в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, працівниками відділу вживалися   відповідні заходи в напрямку  приведення майнових відносин у сфері  комунального майна у відповідність  до норм чинного законодавства та оформлення правовстановлюючих документів на об’єкти комунальної власності: технічних паспортів та свідоцтв про право власності територіальних громад сіл, селища району, в особі районної ради. Знання та використання у своїй роботі законодавства відповідно професійній спрямованості стало невід’ємною частиною діяльності працівників відділу. За їх ініціативи внесено ряд змін до 14 актів ради та 3 прийнято нові, зокрема щодо конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності. В цілому за звітний період відділ підготував 16 проектів розпоряджень, 19 проектів рішень районної ради та розглянув 105 листів і звернень.

       Відділом надавалася методична допомога в проведенні 10 засідань постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності .

       Цей підрозділ у вирішенні актуальних питань забезпечував взаємозв’язок районної ради з територіальними громадами, селищною та сільськими радами, надавав їм методичну допомогу з питань, віднесених до його компетенції. Спеціалісти відділу постійно підвищують свій фаховий рівень, беруть активну участь у засіданнях, нарадах, семінарах-навчаннях.

       В цілому хочу відмітити якісне виконання своїх функціональних обов'язків всіма працівниками виконавчого апарату ради. Посадові особи виконавчого апарату ради брали участь у проведенні нарад при голові районної ради, де розглядались питання, вирішення яких є важливим для життєдіяльності територіальних громад району.  Крім безпосередніх обов’язків, які покладені на працівників виконавчого апарату, наші спеціалісти беруть участь у всіх благодійних заходах, суботниках.

     Звернення громадян.

     Велику увагу у звітному періоді приділялося роботі зі зверненнями громадян. Робота була спрямована на забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення. Результати роботи щодо звернень громадян обговорювалися на апаратних нарадах при голові ради, розглядалися на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення, на нарадах голів селищної та сільських  рад.

     Робота зі зверненнями громадян районної ради набула системного характеру і будується на основних засадах Конституції України, Законів України «Про звернення громадян», «Про статус депутатів місцевих рад». Голова районної ради та заступник забезпечував роботу по розгляду звернень громадян, вів особистий прийом громадян не тільки у встановлені дні прийому жителів територіальних громад району. Слід відмітити, що я практично здійснював особистий прийом громадян в будь-які дні і години, коли тільки зверталися мешканці, що прибули з різних населених пунктів району. А в перші місяці мого перебування на посаді голови ради – прийом громадян був щодня.

         У районній раді чітко налагоджена системна робота зі зверненнями громадян, створені належні умови для реалізації права громадян на письмові та усні звернення: затверджено графік прийому громадян головою, його заступником, керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату . Так в 2016 році до районної ради надійшло 325 пропозицій, заяв і скарг громадян. У більшості випадків вони стосувалися соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарств, забезпечення законності та дотримання правопорядку, працевлаштування, охорони здоров’я тощо. Кількість громадян, що звернулись зі своїми проблемами на особистому прийомі, збільшилась протягом 2016 року. Це, перш за все, свідчить про зростаючу довіру до нас і певний позитивний результат роботи, бо мешканцям Кельменеччини надано можливість прямого спілкування зі своїми обранцями. Разом з тим це засвідчує, що у багатьох сферах соціального розвитку району залишається багато невирішених проблем. Значна кількість звернень надійшла від громадян, які проживають на території Кельменецької селищної ради – 70 (21,7%); Комарівської та Бузовицької сільських рад – по 25 відповідно ( 7,7 %). Мною особисто впродовж звітного періоду розглянуто на особистому прийомі 233 звернення громадян. Всі звернення розглянуті в установлений термін, більшість вирішені позитивно, на інші – надані ґрунтовні роз’яснення.

         Статистика показує, що в основному на прийом до голови районної ради зверталися пенсіонери, ветерани праці, інваліди та інші малозабезпечені верстви населення. З 323 порушених у зверненнях питань, левову частину займають питання соціального захисту 243 (75,2%) (призначення виплати соціальних допомог, перегляд розміру пенсій, надання матеріальної допомоги), сільського господарства 9 (оформлення державних актів на землю, розрахунки за здані в оренду майнові та земельні паї, індивідуальне землекористування). Продовжують турбувати людей і питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою, водопостачання, опалення, газифікації будинків. Зазвичай звернення розглядалися комісійно , з виїздом на місце, в присутності заявників а також посадових осіб, які безпосередньо відповідають за вирішення питань і залучались фахівці.

     Разом з тим на виконання районної соціальної програми активно працює комісія, співголовою якої є заступник голови районної ради Горобець А.І., по наданню грошової допомоги малозабезпеченим громадянам (в основному важко хворим) . 234 особам даної категорії в 2016 році було надано допомогу на суму 130,2 тис. гривень.

       Загальними ознаками звернень є те, що вони відображають стан справ у відповідній сфері діяльності. Особистий виїзний прийом керівництва районної ради на території кожної сільської ради завжди доповнювався відвідуванням тих чи інших установ (школи, дитячого закладу, тощо), з’ясуванням їх проблем на місцях. В більшості випадків після чергового втручання керівництва районної ради було вирішено проблему. Так наприклад аналіз звернень жителів села Нелипівці до районної ради свідчить про те, що для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян необхідне своєчасне реагування на їхні заяви, ретельний розгляд та контроль за вирішенням проблем, висловлених у зверненнях.

       Адже головним у роботі зі зверненнями громадян є її результативність, тому нами і надалі будуть вживатися заходи, спрямовані на вдосконалення набутих та запровадження нових форм і методів роботи зі зверненнями громадян та організаційно – практичної роботи щодо посилення контролю за станом їх розгляду, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за дотримання законодавства. Сподіваємось - в цьому нам допоможе впровадження єдиної системи роботи зі зверненнями громадян в загальній системі електронного урядування і документоведення, що планується запровадити найближчим часом у виконавчому апараті.

       Серед депутатів районної ради слід відзначити тих, хто найбільш активно розглядав пропозиції, заяви та скарги громадян, які надходили до них, вживав заходи до їх своєчасного обґрунтованого вирішення, вивчав причини, які породжують скарги громадян і вносив свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян. Це на мою думку такі : Цигановський С.М., Панкевич Т.   А., Присакар С. М., Слухінська Г. П., Пастух В. І., Довгань М. О.

       Офіційний сайт районної ради, який запрацював в 2016 році, робить нашу роботу відкритою і прозорою, колегіальною і партнерською, звеличує Кельменеччину у Інтернет просторі, оперативно інформуючи про офіційні, позитивно-емоційні, добрі, знакові, урочисті, приємні події районного рівня. Сайт є важливим джерелом вивчення громадської думки і безпосереднього контакту з населенням, каналом аналізу і оцінки роботи ради є розгляд звернень громадян. Структура і зміст, предмет і адресність звернень досить точно відображають життя людей. Система звернень дає інформаційно-аналітичну картину глибинних взаємозв’язків і процесів, виявляє механізми їх відтворення, оцінює ефективність роботи районної ради в пріоритетних напрямах.

Про інформаційну політику.

       Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачена підпорядкованість між радами різних рівнів, але життя диктує свої умови і підказує, що сьогодні слід об’єднувати зусилля органів місцевого самоврядування. За таких обставин районна рада приділяє велику увагу зміцненню зв’язків з селишною та сільськими радами. Однією з форм роботи з сільськими радами є проведення засідань Координаційної ради при голові районної ради з найбільш нагальних питань. Протягом звітного періоду було проведено 4 засідання Координаційної ради.

     Всі ми переживаємо досить непростий період, ускладнений наслідками кризових явищ, а також подіями на Сході ( АТО). Але, на моє глибоке переконання, зміни, що відбулися в політичному житті України, повинні рано чи пізно мати позитивний характер і дозволять нам впевнено дивитися у майбутнє. А позитивні зміни як у політичному, так і в економічному житті залежать в першу чергу від того, які люди стоять біля керма органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, наскільки сумлінно вони виконують свої службові обов’язки.

     Пріоритетним сучасним напрямом роботи районної ради є подальша інформатизація та комп’ютеризація діяльності органів місцевого самоврядування району. На мою думку, подальша інформатизація діяльності місцевих рад суттєво підвищує якість затверджених радами рішень, дає змогу вивчати досвід роботи рад інших регіонів України, протидіє корупційним діянням та показує низьку якість діловодства в раді. Районною радою вживаються заходи щодо комп’ютеризації районної ради і мультимедійного комп’ютерно-технічного забезпечення проведення сесій, комісій, засідань Президії, робочих груп тощо. Здійснюється цифровий аудіо запис подій, фотозйомка, розширено мережу внутрішнього зв’язку, в минулому році у приміщення районної ради обладнано і Wi-Fi швидкісний доступ до мережі Інтернет, а це означає, що кожен депутат, відвідувач, маючи з собою ноутбук, у приміщенні райради може підключитися до Інтернету і працювати в ньому з досить швидкісним каналом підключення прямо під час нарад, комісій, сесій, інших заходів.

     У 2017 році буде продовжено ґрунтовну роботу щодо удосконалення і модернізації офіційного веб-сайту районної ради як і інформаційно-аналітичного порталу органів місцевого самоврядування району. В подальшому для посилення інформованості та привабливості сайту плануються нові рубрики, такі як форум, електронна приймальня голови для прийому електронних звернень громадян, інформаційні ресурси Кельменеччини , нормативні документи (в т.ч. стенограми нарад та засідань), інше.

     Спеціалісти виконавчого апарату районної ради наполегливо працюють над вдосконаленням сайту, набувають практичного досвіду керування ним, ставлячи за мету його невпинний розвиток. Тож, громадяни у відкритому режимі мають доступ до інформації про основні новини, події, архівні матеріали; анонси найважливіших заходів на поточний тиждень, до оголошень і привітань та безліч іншої корисної й цікавої інформації.

     Сьогодні вже ми повинні будувати свою інформаційну політику так, щоб кожен депутат чи працівник сільської чи селищної ради, виконавчого апарату районної ради мав вільний доступ через комп’ютерний чи електронний зв’язок до статистичних даних і міг побачити, на якому рівні знаходиться той чи інший населений пункт чи територіальна громада.

       Вважаємо, що дуже важливим питанням, над яким ми повинні працювали, є розроблення і реалізація районної програми інформатизації органів місцевого самоврядування, що буде вкрай необхідне при об’єднанні громад. Не маючи належного комп’ютерного, електронного та інформаційного забезпечення об’єднана громада просто приречена на поразку. Адже сама суть об’єднання громад – це наближення і покращення надання різного роду послуг населенню, щоб облегшити їх життя. Все це неможливо зробити без комп’ютерної техніки. Перш за все потребує покращення інформування місцевих рад з тим, щоб організація їх роботи велася у відповідності до чинного законодавства.

       Для забезпечення ефективної роботи нами використовувалися різні форми і методи. Зокрема, хотів би підкреслити виняткове значення співпраці із засобами масової інформації району (районною газетою «Рідне слово» та районним радіо). Представники мас-медіа завжди запрошуються на засідання профільних постійних комісій районної ради, на її пленарні засідання, на інші заходи. В районній газеті періодично висвітлюється діяльність органів місцевого самоврядування району, друкуються актуальні інтерв’ю з посадовцями народовладдя, випускаються тематичні радіоефіри, які відображають діяльність районної та місцевих рад району. Завдячуємо журналістам та керівникам цих установ за плідну співпрацю.

       Прикінцеві положення.

     Нам вдалося в такий складний і нелегкий час уникнути соціальних потрясінь, зберегти злагоду й порозуміння, відшукати оптимальні варіанти співпраці усіх гілок влади, політичних сил та громадськості. Вважаю, що це є надійним підґрунтям для подальшої розбудови місцевого самоврядування, примноження й розширення нашої майбутньої діяльності в інтересах територіальних громад району. Вирішуючи актуальні проблеми територіальних громад, районна рада співпрацювала з районною державною адміністрацією, проте, необхідна більш дієва співпраця і підтримка при вирішенні окремих нагальних питань в основних галузях економіки.

       Серед депутатів нинішнього скликання  є немало господарників, приватних підприємців, людей, безпосередньо пов’язаних з виробництвом. І всі ви добре розумієте, що перш ніж починати якусь господарську справу, необхідно мати перспективний та поточний план розвитку. Тільки при такому підході можна сподіватися на певний успіх.  Аналіз стану справ в економіці району свідчить, що не маючи плану розвитку району, ми не можемо сподіватися на якісь успіхи. І саме районна державна адміністрація повинна була вже давно взяти на себе відповідальність за виготовлення проекту Стратегічного  плану розвитку району бодай до 2018 року. А для цього необхідно як мінімум утворити комітет ( робочу групу,тощо) стратегічного планування, опитати підприємців району, опрацювати значну кількість статистичних матеріалів. Стратегічний план розвитку району – це наше з вами бачення перспективи. Адже саме в плані ми мали би визначитися, що “наш район через 5-10 років – це  інвестиційно–приваблива територія зі сприятливою бізнес-структурою та високим рівнем благоустрою; екологічно чистий район з розвинутою туристичною галуззю та багатими народними традиціями». Я висловлюю зараз моє власне бачення та бажання бачити наш район саме таким. На перший погляд таке формулювання для багатьох сидячих в залі може здатися нереальним. Хочу вас запевнити – це реально! Але для цього треба щось робити. В плані повинні бути прораховані всі наші можливості, враховані слабкі і сильні сторони. Впровадження плану в життя, звичайно -ж, передбачає і фінансові затрати, які теж необхідно прорахувати.

     Аналізуючи  свою роботу, особливо за звітний період, я розумію, що подекуди допускався помилок, що дається взнаки відсутність досвіду посадової особи місцевого самоврядування. Але хочу вас запевнити, я не лінувався і не жалів себе, постійно був у роботі, керувався думкою про те, щоб  нашим людям жилося зручніше і комфортніше. Знання з багатьох питань треба напрацьовувати, і тому я не пропускав жодних нарад які стосуються розвитку району. Постійно тримаю зв'язок з керівництвом обласної ради, обласної державної адміністрації. Також хочу сказати добрі слова про роботу з обласними депутатами. На сесіях обласної ради відчувається добрий лобізм інтересів району. Хочу відмітити, що  бажає бути кращою робота з народними депутатами України. Нам потрібно спільно більш  виважено ставитися до проблем, які ми хочемо вирішити і правильно розставляти акценти, при цьому не забуваючи про наших людей та їх потреби. Переконаний, що така співпраця дасть більше користі. 

       Життя не стоїть на місці. Тому, говорячи про зроблене по соціально-економічному розвитку району , вирішуючи проблеми повсякденного життя, доводиться одночасно думати й про розв’язання нових проблем, про завдання завтрашнього дня.  

         На закінчення я хочу сказати, що добре усвідомлюю, наскільки сьогодні багато проблем, наскільки складно живеться переважній частині жителів району. Наше завдання – допомогти всім, хто звертається до нас за допомогою, бути максимально уважними і ввічливими. Адже заради цього ми і працюємо. Добрими справами, виходячи із реальних можливостей, для своїх територіальних громад, їх проблемами і турботами живе і переважна більшість депутатів райради VІІ скликання.

         Підводячи підсумок діяльності районної ради за звітний період, хочу відмітити, що всі свої зусилля рада спрямовувала на ефективне вирішення економічних, соціальних, культурних проблем жителів територіальних громад району, проводила значну роботу щодо забезпечення стабільної ситуації району, виступала організуючою і консолідуючою ланкою. Всі ті позитивні напрацювання і досягнення вдалося одержати завдяки кропіткій щоденній наполегливій спільній праці голови районної ради, депутатського корпусу, постійних комісій та виконавчого апарату районної ради, завдяки взаєморозумінню з сільськими головами, керівниками підприємств, установ, організацій району. За звітний період досягнуто певних позитивних результатів у вирішення проблемних питань району, забезпечивши функціонування і життєдіяльність територіальних громад. І за це я вдячний всім вам колеги.

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  •  Фахівці управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Чернівецькій області інформують, з початку поточного року буковинці подали 1519 декларацій про майновий стан і доходи з метою реалізації права отримання податкової знижки на навчання та задекларували понад 3,5 млн. грн. Наразі громадянам вже повернуто з бюджету більше 2,7 млн. грн. податкової знижки – акцентують у відомстві.  Та нагадують, на компенсацію частини сплачених коштів за умов декларування доходів можуть розраховувати платники, які протягом минулого року сплачували податок на доходи фізичних осіб. Це особи, які сплачували відсотки за іпотечним кредитом, перераховували благодійні внески неприбутковим організаціям, сплачували кошти за своє навчання або навчання своїх дітей, страхували себе та свою родину, сплачували кошти за переобладнання транспортного засобу на альтернативні види палива, здійснювали оплату допоміжних репродуктивних технологій та оплату вартості державних послуг при усиновленні дитини, включаючи сплату державного мита, сплачували кошти на будівництво чи придбання доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного кредиту.  Слід знати, право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості, тобто – чоловік, дружина, діти, батьки. Відповідно, якщо платник сплачував за своє навчання, навчання дітей або батьків, він може звернутися до органів фіскальної служби для отримання податкової знижки. Для цього йому після закінчення податкового року необхідно подати до 31 грудня декларацію, в якій зазначити суму отриманих доходів та суму коштів, які були сплачені на освітні послуги.  Відтак, після проведення відповідних перерахунків кошти будуть повернуті платнику протягом 60 днів у спосіб, зазначений ним у декларації. У фіскальному відомстві підкреслюють, що для отримання податкової знижки за 2018 рік громадяни мають подати декларацію про отримані доходи з 1 січня до 31 грудня 2019 року. Якщо у цей період декларація не була подана, то знижка за цей період втрачається. Джерело: http://cv.sfs.gov.ua/    
  •  1 січня 2020 року всі медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу, перейдуть на оплати за договорами з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Для цього вони мають відповідати кільком вимогам, перша з яких — реорганізуватись у комунальні некомерційні підприємства. Розповідаємо, якою є ситуація у різних областях і чому місцева влада не має зволікати з автономізацією лікарень. ЯК АВТОНОМІЗУЮТЬСЯ ЛІКАРНІ ЗА ОБЛАСТЯМИ Зараз ситуація з реорганізацією лікарень в країні нерівномірна. Лідером по реорганізації закладів є Полтавщина — 85% спеціалізованих закладів вже змінили свій статус на комунальні некомерційні підприємства (КНП). На другому місці Харківська область — 80% медзакладів автономізовані. За ними Волинська (75%), Рівненська (73%) та Львівська області (68%). Шість областей України перетворили у комунальні некомерційні підприємства більше 50% своїх лікарень.  Найменше закладів реорганізовано у Луганській області — 10% та на Закарпатті — 13%. Наступна в «антирейтингу» — Івано-Франківська область, де мають статус комунальних некомерційних підприємств лише 23% закладів.  У Херсонській області на КНП перетворені лише 29% лікарень, а в процесі — 12%. Якщо найближчі тижні місцеві ради Херсонської області не розпочнуть процес автономізації, існує великий ризик, що 59% лікарень цієї області не встигнуть стати КНП і підписати договір з Національною службою здоров’я до кінця року. Місцева влада, зокрема голова облради Владислав Мангер, перешкоджають автономізації своїх закладів. Депутати облради навіть планують звернутися до Кабміну та Верховної Ради України з проханням відтермінувати реорганізацію медзакладів та продовжити фінансування закладів охорони здоров’я третинного рівня області за рахунок медичної субвенції. Така позиція ґрунтується на ряді маніпулятивних тверджень, які МОЗ спростувало у матеріалі. ЩО БУДЕ З МЕДЗАКЛАДАМИ, ЯКІ НЕ УКЛАДУТЬ ДОГОВІР З НАЦІОНАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ЗДОРОВ’Я Оскільки отримувати кошти у 2020 році медичні заклади зможуть тільки за договорами з Національною службою здоров’я, лікарні, які не реорганізуються і не підпишуть договір, не зможуть отримувати фінансування із державного бюджету. Такі медзаклади будуть змушені утримуватися з інших джерел — наприклад, з місцевих бюджетів. Так само цей принцип працював при перетворенні медзакладів первинки. З січня 2019 року медична субвенція не передбачена для медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Там, де зволікали з підготовкою медзакладів до переходу на оплати за договорами з Національною службою здоров’я і не провели автономізацію вчасно, довелося перші місяці 2019 року фінансувати медзаклади первинної меддопомоги із місцевого бюджету.   Наприклад, “Центр первинної медико-санітарної допомоги Чорноострівської селищної ради” на Хмельниччині уклав договір з НСЗУ лише 28 березня 2019 року, а отримувати гроші почав із квітня. Тобто протягом першого кварталу громада мала сама утримувати свій заклад. Швидше впорався "Нижньосірогозький Центр первинної медико-санітарної допомоги" на Херсонщині — уклали договір 21 лютого, і з березня отримали фінансування.  Депутати місцевих рад не скасують виконання Закону “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування”, і кошти на утримання не реорганізованих медзакладів без договорів з НСЗУ з січня 2020 року доведеться відшукувати в місцевому бюджеті. ЯК ПРОЙТИ РЕОРГАНІЗАЦІЮ: МЕХАНІЗМ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Механізм автономізації детально описаний на сайті МОЗ України.  Процедура реорганізації триває близько 6 місяців. Тому  ухвалити рішення про автономізацію лікарень місцеві ради мають уже на найближчій сесії. Щоб уникнути помилок при реорганізації, ознайомтесь із відповідями на найпоширеніші питання. Методичні рекомендації допоможуть провести реорганізацію в оптимальний строк.  Нагадаємо, з 2018 року модель оплат за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» працює на рівні первинної медичної допомоги. Усі комунальні медзаклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, вже мають договори з Національною службою здоров’я. Досі заклади спеціалізованої допомоги фінансувалися з медичної субвенції. З 2020 року тут також запрацює модель фінансування Національної служби здоров’я. Заклади отримуватимиуть оплати за надані медичні послуги в межах програми медичних гарантій (гарантованого пакету медичних послуг) за договорами з НСЗУ. Лікарні самостійно розпоряджатимуться заробленими коштами, зможуть оптимізувати свою роботу і переглянути зарплати медиків. Джерело: http://moz.gov.ua/
  •  17 липня 2019 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України”.  Зазначену постанову прийнято з метою реалізації вимог Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342. Такі критерії розробляються органом державного нагляду (контролю) у віднесеній до його відання сфері, відповідно до вимог законодавства з урахування цієї Методики та даних про настання негативних наслідків провадження господарської діяльності. Джерело: www.kmu.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda