КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

УІ СЕСІЇ   УІІ СКЛИКАННЯ

23 вересня 2016 року №109.7-7/16

Про затвердження символіки
Кельменецького району

     З метою забезпечення виконання рішення ХУІІІ сесії районної ради У скликання від 25.06.2009 року №362.18-5/09 для збереження історичних та культурних місцевих особливостей і традицій, керуючись ст. 22, 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, взявши до уваги пропозиції сільських та селищної рад району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити герб і прапор Кельменецького району (додатки 1, 2).

       2.Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання герба і прапора району (додаток 3).

       3.Виконавчому апарату районної ради організувати виготовлення еталонного зразку герба і прапора Кельменецького району.

       4. Райдержадміністрації при уточненні показників районного бюджету на 2016 рік передбачити кошти на вказані вище цілі.

       4.Районній газеті «Рідне слово» опублікувати дане рішення з використанням додатків для широкого ознайомлення громадськості.

       5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                           В. Ілаш

Додаток 3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         рішення УІІ сесії районної ради УІІ

скликання від 23 вересня 2016 року №109.7-7/16

Положення про зміст, опис та порядок

використання герба і прапора Кельменецького району

І.Зміст та опис герба.

1.1.Герб Кельменецького району (надалі по тексту – Герб району) - це символ, офіційна емблема району, в якій відображається її географічне місцезнаходження, історичні традиції, господарську направленість, а також, є зовнішнім атрибутом влади.    

1.2.Герб району представляє собою геральдичний щит з золотим кантом /чотирикутний заокруглений до низу/ на сріблястому тлі якого розташовані в центрі дві золотисті стріли вістрями вгору, між ними - 3 геральдичні троянди з золотими осердями та листочками. У нижній частині щита вміщене зображення виноградної лози з гроном та листям, сплетеної (по боках) з китицями калини, на фоні синьої смуги та хвилястої синьої лінії.

Пропорції герба – висота до ширини 13:10. Еталонний зразок герба району знаходиться в Кельменецькій районній раді.

1.3.Щит обрамований стилізованим зображенням жовто - гарячого сонця у національному українському стилі (нагадує соняшник) і увінчаний зображеннями золотого злакового колосу по одну сторону та листя дуба - по іншу, які перевиті жовто - блакитною стрічкою – у верхній частині та увінчані вишитим традиційним орнаментом українським рушником з надписом «Кельменецький район».

1.4. Зображення сонця та колосу (символ мирної праці) вказує, що основне заняття трудівників району – виробництво сільськогосподарської продукції. Злаковий колос – символ багатства території району, родючі землі якого здатні давати високі врожаї сільгосппродукції. Їхній золотий колір відображає багатство і велич краю, а наявність жовто- блакитної стрічки (у вигляді прапора держави) відтворює символ духовності і вірності.

Дві стріли характеризують багатство Кельменеччини на історичні кургани та старі городища, підкреслюють боротьбу місцевих мешканців проти різних загарбників. Геральдичні троянди – елементи з історичного герба Бесарабії і вказують на приналежність земель району до цієї землі.
Синя смуга та хвиляста синя лінія означає Дністер, який формує північну межу району.

Зображення гілки виноградної лози, китиць калини та вишитий рушник є основними історичними символами району як складової української держави, символ краси, користі та дбайливого ставлення до екології.

Зображення дубових листків - символ бойової слави, а рослинний орнамент – прикраса навколо щита , нагадує про природне багатство району, зрощені руками селян родючі сади яблунь, абрикос та персиків, щедрі на врожаї пшениці і соняшників оброблені землі, виноградники з духмяними гронами.

Синій колір символізує вірність і чесність, зелений колір - надію, достаток та волю. Срібний колір символізує духовність, доброту та чистоту помислів, золотий колір означає багатство, знатність та постійність.

ІІ. Зміст та опис прапора.

2.1.Прапор району є офіційним атрибутом місцевого самоврядування, символом єдності територіальних громад Кельменецького району та взаєморозуміння її мешканців.

Прапор є символом духовної височини, спрямованості до моральних ідеалів, стабільності і мирного співіснування.

       2.2.Прапор району прямокутне полотнище, зі співвідношенням сторін 2:3, яке поділене на синє та зелене поля вертикальними жовтими смугами. Ширина синього поля (від древка) становить 25,0 % ширини прапора, а з іншої сторони -15%; ширина зеленого поля - 50,0 % прапора, між цими полями жовті смуги шириною по 5,0% ширини прапора.

На зеленому полі прапора розташовуються в центрі дві золотисті стріли вістрями вгору, між ними - 3 геральдичні троянди з золотими осердями та листочками.Прапор з трьох сторін, по периметру, окантований золотою бахромою.

2.3.Зелений колір символізує зелену Буковину, відродження, пробудження, волю, оновлення, радість; це символ достатку і надій.

Синій колір символізує вірність і чесність. Синьо-жовті смуги не тільки підкреслюють державну приналежність до Чернівецької області, але й уособлюють найбільшу річку  — повноводний Дністер(синій колір), та хлібні лани Бессарабськогорайону області (жовтий колір).

Тому жовтий колір означає багатство, знатність та постійність.

ІІІ. Порядок використання символіки.

3.1. Зображення герба Кельменецького району розміщується:

*  в кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації;

*  на головному фасаді адмінбудинку районної ради;

*  у залах, де проводяться засідання районної ради, її Колегії, у місцях проведення офіційних заходів та урочистостей, які проводять районні органи влади;

*  на нагородних документах районної ради і районної державної адміністрації та інших офіційних документах районної влади;

*  на печатках та бланках районної ради, райдержадміністрації, які використовуються для скріплення пам’ятних адрес, урочистих актів та інше;

*  на кордонах сполучень району з іншими районами області.

     3.2.Герб також може використовуватися:

*  при виготовленні буклетів, значків, вимпелів, сувенірів з елементами символіки;

*  підприємствами району для реклами своїх товарів і послуг (тільки з дозволу голови районної ради).

3.3.Прапор Кельменецького району встановлюється:

*  в кабінеті голови районної ради;

*  в кабінеті голови районної державної адміністрації;

*  на головному фасаді будинку районної ради;

*  у залах, де проводяться засідання районної ради, її Колегії, у місцях проведення офіційних заходів та урочистостей, які проводять районні органи влади.

       За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України та прапора району, останній не може перевищувати його за розмірами і розміщується праворуч від нього (з боку глядачів).

       3.4. В кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації , у залах, де проводяться засідання районної ради також розташовується штандарт голови Кельменецької районної ради та райдержадміністрації: квадратне темно – зелене ( а для голови райдержадміністрації - темно-синє) полотнище, в центрі якого розміщено герб району.

       3.5.Репродукування та тиражування символів здійснюється у вигляді кольорового, чорно – білого, графічного, а також, об’ємного зображення довільного розміру (але з дотриманням пропорцій) у довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів.

3.6.Використання символів району з комерційною метою здійснюється за умови отримання дозволу, який видається головою районної ради. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. При цьому суб’єкти господарської   діяльності сплачують збір за використання районної символіки відповідно до чинного законодавства. Кошти від збору надходять до районного бюджету і можуть бути використані тільки на культурно – освітні цілі та розвиток туризму.

Дозвіл на використання зображення символів району передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому вони фігурують. У разі втрати популярності товару через погіршення якості, районна рада має право розірвати угоду з фірмою – виробником.

Дія цього пункту Положення не поширюється на культурно – освітні та навчальні заклади, Збройні сили України, юридичні та фізичні особи, які використовують символи з метою національно – патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної свідомості громадян України.

Керуючий справами районної ради                                       Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • За ініціативи Мінрегіону експерти розробили Методичні рекомендації щодо створення Статуту територіальної громади, а також зразки документів для організації участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення (ЗАВАНТАЖИТИ). «Якщо громада зацікавлена у розвитку своєї території, вона має створити механізми участі мешканців у прийнятті управлінських рішень. Люди повинні бути залученими до життя громади, чітко розуміти, як і на що мають змогу впливати, чим можуть допомогти і з кого спитати. Локальним документом, у якому громада може прописати особливості участі громадян, є Статут територіальної громади. Але не скрізь є фахівці, які можуть розробити якісний Статут. Тому Міністерство спільно з неурядовими експертами створили методичні рекомендації, що мають значно полегшити громадам завдання розвитку форм прямого народовладдя», - прокоментував перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода. Нагадаємо, що законодавство не зобов’язує громади приймати свої статути. Разом з тим, статут є єдиним документом, що ухвалюється на місцевому рівні, яким можна визначити порядок проведення загальних зборів громадян та реалізації місцевих ініціатив. У Методичних рекомендаціях запропонована примірна структура статуту територіальної громади, де визначено права, обов’язки, форми участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення, засади громадського контролю та звітування посадових осіб місцевого самоврядування тощо. Методичні рекомендації створені в рамках робочої групи з питань місцевої демократії Ради донорів з питань децентралізації в Україні, до якою спільної роботи фахівців Мінрегіону, Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, асоціацій органів місцевого самоврядування, фахівців та експертів у сфері місцевої демократії та статутної нормотворчості. Рекомендації мають виключно інформаційний характер. Завантажити Методичні рекомендації щодо створення Статуту територіальної громади можна на сайті Мінрегіону та у нашій онлайн-бібліотеці, а також у Роз'ясненнях Законодавства Ресурсного центру. Джерело: Прес-центр ініціативи «Децентралізація»
  • 19 лютого 2019 року відбулась фахова майстерня «Інформування громадськості про діяльність ради – шлях до порозуміння та відкритості» для представників районних рад та обласної ради Дніпропетровської області.  Захід відбувся в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який впроваджується Асоціацією міст України у партнерстві з Українською асоціацією районних та обласних рад за фінансової підтримки USAID. Під час заходу було проінформовано учасників про форми забезпечення інформування громадськості про діяльність органу місцевого самоврядування, зокрема було зазначено. Інформування громадськості про діяльність органу місцевого самоврядування  важлива складова діяльності органу місцевого самоврядування та має за мету врахування у діяльності потреб місцевих мешканців, які сформували органи місцевого самоврядування під час місцевих виборів та отримання зворотного зв’язку у формі пропозицій з підготовлених проектів рішень для їх подальшого опрацювання при прийнятті рішень органу місцевого самоврядування. Було наголошено, що не проведення консультацій з громадськістю під час прийняття відповідних рішень може бути підставою для скасування прийнятих рішень органу місцевого самоврядування у судовому порядку. Про важливість інформування через діяльність депутатів місцевих рад шляхом проведення прийому громадян, публікації звітів депутатів про їх діяльність. Про обговорення проектів рішень ОМС на засіданнях громадських рад при органах місцевого самоврядування, що забезпечать прийняття зваженого, обґрунтованого відповідного рішення органу місцевого самоврядування Про врегулювання порядків інформування у регламенті органу місцевого самоврядування, який має бути актуалізований та відповідати чинному законодавству. Про важливу форму інформування через веб-сайти органів місцевого самоврядування, які мають у зручний спосіб надавати інформацію про діяльність органу місцевого самоврядування. Під час заходу його учасники також у формі ділових ігр мали можливість набути навички з інформування про діяльність органу місцевого самоврядування та проведення консультацій з громадськістю. Довідково Право участі у справах органу місцевого самоврядування визначається  Додатковим протоколом до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, ратифікованого Законом 2 вересня 2014 року. Форми участі громадян та інформування громадськості про діяльність органу місцевого самоврядування передбачені Конституцією України, чинним законодавством та локальними нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування. Джерело: http://rozvytok.in.ua
  •      Сьогодні, 20 лютого, заступник голови районної ради Анатолій Горобець та працівники виконавчого апарату районної ради взяли участь у заходах з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.      У Кельменецькому районному будинку народної творчості та дозвілля відбулась година пам’яті Героїв Небесної Сотні «Як журавлі, що линули у небо, покинувши цей грішний світ».      По завершенні цього заходу відбулась урочисто траурна хода за участі голови райдержадміністрації Віталія Швеця, селищного голови Сергія Буняка, представників трудових колективів та громадських організацій,  жителів селища для покладання квітів до меморіальної дошки Героям Небесної Сотні на одноіменній площі.  

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda