КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

УІ СЕСІЇ   УІІ СКЛИКАННЯ

23 вересня 2016 року №109.7-7/16

Про затвердження символіки
Кельменецького району

     З метою забезпечення виконання рішення ХУІІІ сесії районної ради У скликання від 25.06.2009 року №362.18-5/09 для збереження історичних та культурних місцевих особливостей і традицій, керуючись ст. 22, 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, взявши до уваги пропозиції сільських та селищної рад району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити герб і прапор Кельменецького району (додатки 1, 2).

       2.Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання герба і прапора району (додаток 3).

       3.Виконавчому апарату районної ради організувати виготовлення еталонного зразку герба і прапора Кельменецького району.

       4. Райдержадміністрації при уточненні показників районного бюджету на 2016 рік передбачити кошти на вказані вище цілі.

       4.Районній газеті «Рідне слово» опублікувати дане рішення з використанням додатків для широкого ознайомлення громадськості.

       5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                           В. Ілаш

Додаток 3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         рішення УІІ сесії районної ради УІІ

скликання від 23 вересня 2016 року №109.7-7/16

Положення про зміст, опис та порядок

використання герба і прапора Кельменецького району

І.Зміст та опис герба.

1.1.Герб Кельменецького району (надалі по тексту – Герб району) - це символ, офіційна емблема району, в якій відображається її географічне місцезнаходження, історичні традиції, господарську направленість, а також, є зовнішнім атрибутом влади.    

1.2.Герб району представляє собою геральдичний щит з золотим кантом /чотирикутний заокруглений до низу/ на сріблястому тлі якого розташовані в центрі дві золотисті стріли вістрями вгору, між ними - 3 геральдичні троянди з золотими осердями та листочками. У нижній частині щита вміщене зображення виноградної лози з гроном та листям, сплетеної (по боках) з китицями калини, на фоні синьої смуги та хвилястої синьої лінії.

Пропорції герба – висота до ширини 13:10. Еталонний зразок герба району знаходиться в Кельменецькій районній раді.

1.3.Щит обрамований стилізованим зображенням жовто - гарячого сонця у національному українському стилі (нагадує соняшник) і увінчаний зображеннями золотого злакового колосу по одну сторону та листя дуба - по іншу, які перевиті жовто - блакитною стрічкою – у верхній частині та увінчані вишитим традиційним орнаментом українським рушником з надписом «Кельменецький район».

1.4. Зображення сонця та колосу (символ мирної праці) вказує, що основне заняття трудівників району – виробництво сільськогосподарської продукції. Злаковий колос – символ багатства території району, родючі землі якого здатні давати високі врожаї сільгосппродукції. Їхній золотий колір відображає багатство і велич краю, а наявність жовто- блакитної стрічки (у вигляді прапора держави) відтворює символ духовності і вірності.

Дві стріли характеризують багатство Кельменеччини на історичні кургани та старі городища, підкреслюють боротьбу місцевих мешканців проти різних загарбників. Геральдичні троянди – елементи з історичного герба Бесарабії і вказують на приналежність земель району до цієї землі.
Синя смуга та хвиляста синя лінія означає Дністер, який формує північну межу району.

Зображення гілки виноградної лози, китиць калини та вишитий рушник є основними історичними символами району як складової української держави, символ краси, користі та дбайливого ставлення до екології.

Зображення дубових листків - символ бойової слави, а рослинний орнамент – прикраса навколо щита , нагадує про природне багатство району, зрощені руками селян родючі сади яблунь, абрикос та персиків, щедрі на врожаї пшениці і соняшників оброблені землі, виноградники з духмяними гронами.

Синій колір символізує вірність і чесність, зелений колір - надію, достаток та волю. Срібний колір символізує духовність, доброту та чистоту помислів, золотий колір означає багатство, знатність та постійність.

ІІ. Зміст та опис прапора.

2.1.Прапор району є офіційним атрибутом місцевого самоврядування, символом єдності територіальних громад Кельменецького району та взаєморозуміння її мешканців.

Прапор є символом духовної височини, спрямованості до моральних ідеалів, стабільності і мирного співіснування.

       2.2.Прапор району прямокутне полотнище, зі співвідношенням сторін 2:3, яке поділене на синє та зелене поля вертикальними жовтими смугами. Ширина синього поля (від древка) становить 25,0 % ширини прапора, а з іншої сторони -15%; ширина зеленого поля - 50,0 % прапора, між цими полями жовті смуги шириною по 5,0% ширини прапора.

На зеленому полі прапора розташовуються в центрі дві золотисті стріли вістрями вгору, між ними - 3 геральдичні троянди з золотими осердями та листочками.Прапор з трьох сторін, по периметру, окантований золотою бахромою.

2.3.Зелений колір символізує зелену Буковину, відродження, пробудження, волю, оновлення, радість; це символ достатку і надій.

Синій колір символізує вірність і чесність. Синьо-жовті смуги не тільки підкреслюють державну приналежність до Чернівецької області, але й уособлюють найбільшу річку  — повноводний Дністер(синій колір), та хлібні лани Бессарабськогорайону області (жовтий колір).

Тому жовтий колір означає багатство, знатність та постійність.

ІІІ. Порядок використання символіки.

3.1. Зображення герба Кельменецького району розміщується:

*  в кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації;

*  на головному фасаді адмінбудинку районної ради;

*  у залах, де проводяться засідання районної ради, її Колегії, у місцях проведення офіційних заходів та урочистостей, які проводять районні органи влади;

*  на нагородних документах районної ради і районної державної адміністрації та інших офіційних документах районної влади;

*  на печатках та бланках районної ради, райдержадміністрації, які використовуються для скріплення пам’ятних адрес, урочистих актів та інше;

*  на кордонах сполучень району з іншими районами області.

     3.2.Герб також може використовуватися:

*  при виготовленні буклетів, значків, вимпелів, сувенірів з елементами символіки;

*  підприємствами району для реклами своїх товарів і послуг (тільки з дозволу голови районної ради).

3.3.Прапор Кельменецького району встановлюється:

*  в кабінеті голови районної ради;

*  в кабінеті голови районної державної адміністрації;

*  на головному фасаді будинку районної ради;

*  у залах, де проводяться засідання районної ради, її Колегії, у місцях проведення офіційних заходів та урочистостей, які проводять районні органи влади.

       За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України та прапора району, останній не може перевищувати його за розмірами і розміщується праворуч від нього (з боку глядачів).

       3.4. В кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації , у залах, де проводяться засідання районної ради також розташовується штандарт голови Кельменецької районної ради та райдержадміністрації: квадратне темно – зелене ( а для голови райдержадміністрації - темно-синє) полотнище, в центрі якого розміщено герб району.

       3.5.Репродукування та тиражування символів здійснюється у вигляді кольорового, чорно – білого, графічного, а також, об’ємного зображення довільного розміру (але з дотриманням пропорцій) у довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів.

3.6.Використання символів району з комерційною метою здійснюється за умови отримання дозволу, який видається головою районної ради. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. При цьому суб’єкти господарської   діяльності сплачують збір за використання районної символіки відповідно до чинного законодавства. Кошти від збору надходять до районного бюджету і можуть бути використані тільки на культурно – освітні цілі та розвиток туризму.

Дозвіл на використання зображення символів району передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому вони фігурують. У разі втрати популярності товару через погіршення якості, районна рада має право розірвати угоду з фірмою – виробником.

Дія цього пункту Положення не поширюється на культурно – освітні та навчальні заклади, Збройні сили України, юридичні та фізичні особи, які використовують символи з метою національно – патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної свідомості громадян України.

Керуючий справами районної ради                                       Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги». Упродовж перехідного періоду - до 2025 року - впровадяться нові стандарти в роботу екстреної медичної роботи. Передусім, йдеться про базовий склад бригади екстреної медичної допомоги (ЕМД), до якої входитимуть парамедик та екстрений медичний технік. Прийнята постанова змінює склад бригад екстреної медичної допомоги та вводить поняття «бригади парамедиків». Такі бригади працюватимуть паралельно з лікарськими та фельдшерськими бригадами екстреної медичної допомоги. Ці три види бригад працюватимуть до 2025 року. У 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги відповідатиме єдиному стандарту. Тож до цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів і медичні сестри, які зараз працюють у бригадах екстреної медичної допомоги, мають пройти перенавчання і отримати кваліфікацію «парамедик». Парамедик - це фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг за сучасними стандартами на догоспітальному етапі й своєчасно транспортує постраждалого до лікарні. Це початок нової системи розвитку професійних компетенцій працівників екстреної медицини, ініційованої МОЗ України.  Зміни стосуються і водіїв, які працюють у бригаді екстреної медичної допомоги. До 2025 року всі водії мають перенавчитися і отримати кваліфікацію «екстрений медичний технік». Екстрений медичний технік - це людина без медичної освіти, але зі спеціалізованою підготовкою. Вони допомагають лікарям та парамедикам у наданні професійної медичної допомоги пацієнту. Для підсилення роботи бригади залучатимуться й надалі лікарі медицини невідкладних станів. За рішенням керівника центру екстреної медичної допомоги зможуть також долучатися додаткові медичні працівники служби, а також стажер, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент або інша особа, яка успішно пройшла підготовку з домедичної допомоги та отримала підтверджуючий документ. З минулого року в Україні почали готувати парамедиків. Крім того, у лютому 2019 року стартував цикл підготовки українських інструкторів на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Нагадаємо, що професії «парамедик» та «екстрений медичний технік» були запроваджені наказом Мінекономрозвитку від 26 жовтня 2017 року №1542 «Про затвердження Зміни № 6 до національного класифікатора України ДК 003:2010». Кваліфікаційні вимоги були затвердженні наказом МОЗ № 918 (зі змінами). Кабінет Міністрів 22 травня 2019 року ухвалив концепцію розвитку екстреної медичної допомоги. Перший етап змін розпочався уже цього року у шести пілотних регіонах. Джерело: https://www.kmu.gov.ua
  •       Сьогодні, 19 серпня під головуванням голови ради Віктора Ілаша відбулося засідання Колегії районної ради.      Члени Колегії узгодили перелік питань, які заплановано до розгляду на пленарному засіданні XXIIІ сесії районної ради УІІ скликання та визначились із датою її проведення - 20 вересня поточного року.      За результатами обговорення і вивчення питань, враховуючи пропозиції всіх постійних комісій членами Колегії прийнято відповідне рішення.
  •  МОЗ України затвердило новий перелік препаратів програми «Доступні ліки». Упродовж наступних шести місяців українці з серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2 типу та бронхіальною астмою зможуть отримати 78 препаратів абсолютно безоплатно, ще 176 - з невеликою доплатою.  До оновленого Реєстру лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» увійшли 254 препарати. З них 78 пацієнти отримуватимуть безоплатно. Перелік безоплатних ліків збільшився майже на 20% у порівнянні з попереднім Реєстром.  Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 5,22 грн, найдорожчий – 863,43 грн.  Виробники лікарських засобів гарантують, що упродовж наступних шести місяців зможуть виробити і поставити відчутно більше препаратів за програмою. Очікується, що пацієнти зможуть отримати безоплатно чи з незначною доплатою понад 46 мільйонів упаковок препаратів - на 7 мільйонів більше, аніж упродовж дії попереднього Реєстру.  Щоби отримати ліки, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, отримайте електронний рецепт і обміняйте його на ліки в аптеці. Докладна інструкція для пацієнтів доступна за цим посиланням . Перелік аптек, які беруть участь у програмі, можна знайти на сайті НСЗУ. Нагадаємо, що з 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», почали отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом. За цей лікарі виписали понад 5 мільйонів рецептів, за 82% з них пацієнти отримали ліки в аптеці. За ці ліки Національна служба здоров’я України відшкодувала аптекам 258,6 млн грн. Відкрита інформація про виплати НСЗУ аптекам, які беруть участь в програмі «Доступні ліки», доступна на сайті служби. Найчастіше - у 80% випадків - пацієнти отримують препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Частка виписаних рецептів для лікування цукрового діабету другого типу – 17%, бронхіальної астми – 3%. Найбільш активно користуються програмою жителі Дніпропетровської, Харківської та Львівської областей. З квітня тут лікарі виписали від 339 до 631 тисяч електронних рецептів, за понад 80% з них пацієнти вже отримали ліки. Скористатись програмою «Доступні ліки» можуть також мешканці тимчасово окупованих територій: https://bit.ly/2z2GeMj За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, програма «Доступні ліки» поліпшила доступ українців до лікування, а також дозволила знизити ціни на препарати. Джерело: https://www.kmu.gov.ua/ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda