У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

УСЕСІЇ   УІІ СКЛИКАННЯ

від 27.04.2016                                                                                         №60.5-7/16

 

Про затвердження Положення про

офіційний Веб-сайт Кельменецької

районної ради в мережі Інтернет

З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності Кельменецькоїрайонної ради, громадського обговорення та оцінки проектів актів ради, її органів і посадових осіб,керуючись ст. 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,відповідно до Законів України: "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про доступ до публічної інформації", враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку та управління об'єктами комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про офіційний Веб-сайт Кельменецькоїрайонної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет(далі - Положення)за адресою http://rr-kelm.cv.ua/, що додається.

2.Виконавчому апарату районної ради до 01.07.2016 року забезпечити розміщення інформації про діяльність районної ради у мережі Інтернет відповідно до цього Положення та щороку передбачати кошти для забезпечення функціонування вказаного сайту. 

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І. тапостійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку та управління об'єктами комунальної власності.

Голова районної ради                                          В. Ілаш

 

 

Положення про офіційний Веб-сайт Кельменецької

районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

І. Загальні положення.

1.1. Положення про офіційний Веб-сайт Кельменецької районної ради в мережі Інтернет ( надалі – Положення) розроблено на підставі Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні»;«Про інформацію»; «Про захист інформації в автоматизованих системах»; «Про авторське право і суміжні права»; «Про доступ до публічної інформації»; Указу Президента України від 31.07.2000 №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;постанов Кабінету Міністрів України: від 04.01.2002 р. №3 «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»; від 29.08.2002 р. №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади»,інших нормативно-правових актів та відповідно до Регламенту районної ради.

     1.2.Це Положення визначає статус Веб-сайту Кельменецької районної ради як інформаційного ресурсу про її діяльність у глобальній інформаційній мережі Інтернет (надалі - мережа Інтернет) та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.

     1.3.Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність районної ради та її органів здійснюється з метою підвищення ефективності висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

1.4.Постачальниками інформації є: Кельменецька районнарада ( Колегія, постійні та тимчасові комісії, фракції та групи тощо); структурні підрозділи виконавчого апарату ради;комунальні організації, підприємства та установи, заклади підпорядковані районній раді.

1.5.Веб-сайт Кельменецької районної ради (надалі – Веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет (http://rr-kelm.cv.ua/ ) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.

     1.6.Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності районної ради, її органів, виконавчого апарату, постійних комісій, фракцій, депутатів ради, інформаційної взаємодії з громадськістю, надання інформаційних та інших послуг, взаємний обмін інформацією з громадськими організаціями, органами виконавчої влади та іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

1.7.Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України. Забороняється використовувати веб-сайт районної ради в цілях, не пов'язаних із діяльністю ради та її органів, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства .

   1.8.Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, ст. 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права». Право на зміну структури Веб-сайту, використані фотографії, інформаційні змісти належать районній раді та її виконавчому апарату .

   1.9.Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного Веб-сайту районної ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням, та прямим гіперпосиланням для Інтернет-ресурсів, на офіційний сайт Кельменецької районної ради (http://rr-kelm.cv.ua/).

ІІ. Класифікація та структура інформаційного наповнення офіційного Веб-сайту

2.1.Класифікація інформаційних матеріалів.

Матеріали, що складають інформаційне наповнення Веб-сайту, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

*статичні матеріали (які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу);

*динамічні матеріали (актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися);

*потокові матеріали (такі, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час (кілька днів або і годин).

Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження. Потокові матеріали зберігаються на Веб-сайті лише до чергового оновлення.

2.2.Структура інформаційних матеріалів.

Організація інформаційних матеріалів на Веб-сайті має таку структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях в розділах порталу (на веб-сторінках). У середині веб - сторінок допускаються впорядковані або окремі перехресні посилання на будь-які рівні, в залежності від тематичного зв’язку між даними. Такий взаємозв’язок становить основну структуру порталу і забезпечує максимальну її прозорість.

     Розміщення матеріалів на окремих сторінках Веб-сайту повинно визначатися ефективністю їх використання – одна сторінка може відповідати одній або декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її цілісність і зручність доступу до даних.

Статичні, динамічні та потокові матеріали повинні подаватися окремими цілісними блоками відповідно до тематики.

  2.3. Інформація, яка обов’язково розміщується на Веб-сайті районної ради, включає:

*рішення районної ради, розпорядження голови районної ради з основної діяльності;

*проекти рішень районної ради;

*інформацію про сесії та засідання постійних комісій районної ради, результати розгляду проектів рішень, результати поіменного голосування за рішення ради;

*інформацію про керівництво, виконавчий апарат районної ради;

*відомості про депутатів районної ради та депутатські фракції (групи);

*інформацію про Колегію районної ради, Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради;

*інформаційні повідомлення про хід сесій районної ради, поточну діяльність постійних комісій районної ради ( в т.ч. протоколи);

*доступ до публічної інформації: нормативно-правові акти з питань доступу до публічної інформації; порядок подання запиту на інформацію та оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності;

*регуляторна політика: регуляторні акти, затверджені рішеннями районної ради, звіти про відстеження регуляторних актів, план підготовки регуляторних актів, проекти регуляторних актів;

*прийом громадян: графік прийому громадян керівництвом районної ради, депутатами районної ради, нормативно-правові документи, що регулюють звернення громадян, контакти;

*Кельменеччина туристична: інформація про туристичні маршрути; приватні садиби; туристична схема району;

*написати листа: інтернет – приймальня. Електронні звернення, що надходять на Веб-сайт реєструються як звернення громадян, при наявності обов’язкових реквізитів передбачених законом «Про звернення громадян» (крім електронної петиції, яка розглядається за окремим порядком згідно чинного законодавства);

*анонси – оголошення про заплановані заходи;

*фотогалерея;

*інформаційні повідомлення про конкурси, що оголошуються районною радою, порядок та умови участі в них, місце та хід проведення, докладна інформація про результати таких конкурсів із зазначенням змісту та суті конкурсних пропозицій;

*інформацію про створені робочі групи, їх засідання, питання, що ними вивчаються, результати проведеної роботи;

*інформацію про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

*інформацію про район, адміністративно-територіальний устрій, органи місцевого самоврядування;

*новини району та ради;

*посилання на веб-сайти органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, джерела інформації тощо.

2.4. Дизайн та структура веб-сайту не є сталими і в разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Положення. Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями депутатів районної ради, начальників відділів виконавчого апарату, поданих керуючому справами або особі, відповідальній за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту.

Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються відповідальним за організацію наповнення і технічний супровід офіційного веб-сайту з урахуванням пропозицій структурних підрозділів районної ради, відповідальних за подання інформації до окремих розділів веб-сайту.

2.5.На Веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку постачальники інформації вважають за доцільне оприлюднити. Депутатські фракції (групи) в районної раді, постійні комісії та депутати ради, структурні підрозділи виконавчого апарату, робочі групи можуть поширювати інформацію про свою діяльність через Веб-сайт.

Обов’язково розміщуються або дублюються, у разі наявності, усі бази даних та документи, що можуть бути оприлюднені і не містять державних або службових таємниць.

Не допускається розміщення інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради. Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного постачальника інформації.

   2.6.Вся інформація на Веб-сайті подається державною мовою та підлягає літературному редагуванню.

ІІІ. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту.

3.1.Для забезпечення функціонування Веб-сайту районної ради голова ради видає розпорядження, яким затверджує відповідальних осіб за розміщення та оновлення інформації на ньому та уточнює порядок розміщення й оновлення цієї інформації.

   3.2.Підготовлена та завізована інформація передається відповідальному працівнику виконавчого апарату, який розміщує її на Веб-сайті районної ради. Відповідно до виданого розпорядження голови районної ради, передача для розміщення оперативної інформації, яка не потребує узгодження (новини тощо), може здійснюватись іншими працівниками виконавчого апарату ради.

  Для обліку інформації, розміщеної на Веб-сайті районної ради, відповідальний працівник, визначений розпорядженням голови ради, веде журнал, за формою:

№ з/п Дата ПІБ відповідальної особи Розділ сайту Назва чи короткий зміст поданої інформації Підпис

3.3.Відповідальний за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічне супроводження Веб-сайту:

*погоджує з керуючим справами районної ради його зміст та періодичність поновлень розділів;

*погоджує та подає на затвердження голові районної ради зміни до його структури;

*забезпечує підготовку, збір, узагальнення, оперативне висвітлення інформації на ньому про діяльність районної ради, депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів ради, відповідає за зміст і своєчасність його інформаційного наповнення та поновлення;

*вирішує поточні питання, пов'язані з його інформаційним наповненням та поновленням;

*забезпечує функціонування всіх його підсистем  та захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації;

*вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів його дизайну.

   3.4.Структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради у межах визначених повноважень співпрацюють між собою щодо надання інформації для розміщення на офіційному Веб-сайті районної ради.

Оприлюднення офіційних документів районної ради:

*рішення районної ради та їх проекти для розміщення на Веб-сайті надаються виконавцямивідділу з питань організаційного забезпечення , контролю та діловодства в електронному вигляді відповідно до Регламенту районної ради. Відмітка працівників вказаного відділу виконавчого апарату ради про опублікування проекту рішення є офіційнимдокументальним підтвердженням цього факту;

*електронний і паперовий варіанти рішень районної ради надаються для розміщення на веб-сайті після підписання рішень головою районної ради, але не пізніше терміну передбаченого законодавством;

*рішення оприлюднюються відповідальним за інформаційне наповнення веб-сайту впродовж трьох робочих днів з часу надання матеріалів в електронному вигляді.

3.5.З пропозицією щодо розміщення інформації на Веб-сайті можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці району, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування району, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій району, надання інформації про видатних людей.

   3.6.Інформаційні матеріали надаються у паперовій та електронній формах. Окремі види матеріалів (реєстри, бази даних тощо) можуть надаватися лише в електронній формі за умови попереднього узгодження із відповідальним за інформаційне наповнення Веб-сайту.

Керуючий справами районної ради           Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  •   Мінрегіон підтримує пропозицію щодо необхідності забезпечити в громадах посади спеціаліста з питань розвитку аграрного сектору економіки та розвитку сільських територій і рекомендує громадам передбачити таку структурну одиницю у штатному розписі.    Про це сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. «Більшість територіальних громад – це сільські території або основний склад яких є такими. Зрозуміло, що сільське господарство там займає, як правило, основну нішу в місцевій економіці чи має такий потенціал. Формуючи сьогодні штат, громадам варто вже думати на кілька кроків вперед, оцінити переваги своїх територій у порівнянні з іншими, звернути увагу, що сільське господарство – багатогалузеве. Якщо чогось немає сьогодні, то це не значить, що і завтра його немає бути. Громади формувалися для того, щоб розвивати території. А розвиток сільського господарства в окремій громаді може стати її економічним локомотивом. Тому вважаємо, що в громадах мають бути фахівці, які б могли системно займатися цими питаннями. Тим більше, що Мінекономіки висловило готовність навчати таких спеціалістів, вести тісну комунікацію. Чітка мета, фаховість і синергія зусиль багатьох сторін дадуть результат», - сказав В’ячеслав Негода. Нагадаємо, Мінекономіки як варіант, пропонує громадам залучити до роботи фахівців аграрних відділів районних державних адміністрацій, які ліквідуються. Серед функціональних обов’язків аграрних спеціалістів громад у відомстві назвали: реалізація державної та регіональної політики у сфері сільського розвитку на селі; забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та інфраструктури сільських територій регіону, сільського розвитку та державної аграрної політики та політики у сфері використання земель сільськогосподарського призначення; управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій та надання підтримки виробникам сільськогосподарської продукції усіх форм власності та господарювання за кошти державного та місцевих бюджетів; сприяння розвитку малого підприємництва на селі, диверсифікації регіональної економіки, в тому числі трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства; організація роботи з питань землеробства, органічного виробництва, тваринництва, племінної справи, карантинного режиму, охорони праці, техніки безпеки та сільського туризму (сільська гостинність); реалізація державної політики в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності; розроблення та здійснення на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських кооперативів та їх кооперативних об’єднань, оптових та локальних продовольчих і плодоовочевих ринків та інші функції.  Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  •  Усі чекають, коли Президент підпише закон 3651-д, без якого більшість рад громад і усі новостворені районні ради не можуть розпочати роботу. Але громади і райони вже зараз можуть сідати за стіл переговорів і домовлятися про долю комунального майна, що в управлінні райрад. Не можна допустити, щоб хоча б одна школа, лікарня чи ще якийсь комунальний заклад знизив якість і доступність послуг через те, що громади і район не дійшли спільної думки. Про це сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода під час онлайн-форуму нового місцевого самоврядування від Асоціації ОТГ. «Можна передбачити, що окремі районні ради займатимуть позицію – «ми цього не віддамо, бо це наші об’єкти і ми ним надалі будемо управляти». Цим районам я б відповів таке: зміни до Бюджетного кодексу, прийняті ще у вересні цього року, передбачають, що з наступного року майже усі гроші з районного рівня переходять в громади, в першу чергу це ПДФО. Тобто на районному рівні просто не залишиться ресурсу, щоб утримувати мережу закладів охорони здоров’я, освіти, соціальні заклади тощо. Наведу лише один приклад. Район, який дуже боровся за своє існування, матиме фінансування з власних надходжень на наступний рік у розмірі 126 тисяч гривень. Що можна утримувати цілий рік на ці гроші, не кажучи вже про те, звідки брати гроші хоча б на зарплати апарату ради і голові? Тому раджу районним радам оцінити свої можливості і змиритися з тим, що ресурси на утримання комунальних об’єктів перейшли в громади. Ми розмістили попередню інформацію про податкові можливості громад і районів, щоб вони мали можливість зорієнтуватися, які у них будуть ресурси у наступному році», - сказав В’ячеслав Негода. Водночас, за його словами, деякі громади мають таку позицію – «а навіщо нам ці об’єкти чи бюджетні установи, які були на районному рівні? Ми не будемо їх забирати». «Нагадаю, особливо тим, кого обрали головою громади чи місцевим депутатом вперше, - місцеве самоврядування ми усі разом розбудовуємо перш за все на рівні громад. Отже туди і мають перейти більшість повноважень, ресурсів і відповідальності. Близько 90% новостворених громад здатні у повному обсязі виконувати завдання, покладені на них чинним законодавством. Тому розмови «ми цього не хочемо, не можемо, не будемо» треба припинити. Якщо хтось не хоче виконувати якихось повноважень, він має усвідомлювати, що доведеться віддати частину податків тому, хто це робитиме», - зазначив В’ячеслав Негода. Заступник Міністра закликав усіх представників місцевого самоврядування відійти від післявиборчої риторики і прийняти рішення, які будуть максимально вигідними людям. «Громади і райони вже зараз, не чекаючи підписання Президентом закону 3651-д, мають сідати за стіл переговорів і визначати долю комунальних об’єктів. Які кроки треба зробити після того, як закон набуде чинності, ми з експертами вже роз’яснили. Ці рішення приймати треба буде моментально, щоб врахувати їх у бюджетах громад наступного року і не допустити, щоб хоч один об’єкт погіршив свою роботу через те, що район і громади не дійшли спільної думки, - сказав В’ячеслав Негода. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  • Асоціація міст України презентувала практичний посібник для громад, який має допомогти новоствореним територіальним громадам зробити перші кроки. «Після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року на новій територіальній основі, важливим завданням є формування органів місцевого самоврядування територіальних громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі реорганізації представницьких та виконавчих органів. Щоб допомогти громадам організувати ефективну діяльність органів місцевого самоврядування Асоціація міст України розробила цей Практичний посібник», - йдеться на сайті АМУ. Посібник складається з 5 модулів: Типовий статут територіальної громади (ЗАВАНТАЖИТИ) Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Стратегічний план розвитку громади (на прикладі Бучанської міської ради) (ЗАВАНТАЖИТИ) Заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, під час презентації посібника зазначив, що подібні матеріалі, до розробки яких долучаються провідні експерти, допомагають утворити дієву, спроможну систему управління на рівні громад, які зможуть вирішувати усі питання, що найбільше турбують жителів міст і сіл. «Чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Ми спільно з профільними асоціаціями і народними депутатами працюємо над його вдосконаленням. Але новостворені органи місцевого самоврядування після місцевих виборів вже розпочинають роботу. І ми розуміємо, що їм потрібна допомога. Більше половини із 1469 громад не мають досвіду роботи з такими повноваженнями, ресурсами і відповідальністю. Їм нелегко розібратися у чинному законодавстві та швидко сформувати ефективні органи управління – місцеві ради та виконкоми. Ці посібники Асоціації міст України, до розробки який був залучений і Мінрегіон, мають допомогти громадам у проведенні перших сесій, формуванні структури, статутів, призначенні комісій і так далі», - сказав В’ячеслав Негода. Робоча група при Мінрегіоні, до якої увійшли представники Асоціації міст, а також міжнародних проектів і програм Ради донорів з питань децентралізації, працювала над питаннями, які стосуються статутної діяльності громад. «Статут має стати внутрішнім регламентом, нормативним документом не лише самої ради та виконавчих органів, а усієї територіальної громади. Важливо, щоб кожна громада, виходячи зі своїх особливостей, традицій, складу, вибудувала свою модель функціонування. Статут не повинен бути просто формальним документом, він має стати внутрішньою конституцією громади. Створити такий статут – одне з першочергових завдань кожної громади на шляху до розвитку місцевої демократії», - зазначив В’ячеслав Негода. В свою чергу Олександр Слобожан, виконавчий директор АМУ, повідомив, що модуль про статути громад є першим, бо системна робота двох департаментів Мінрегіону об’єднала не лише лідерів місцевого самоврядування, а й громадські організації. Це синергетична робота, бо пропозиції від громадянського суспільства були враховані. «Хочу також акцентувати - якщо чогось немає ще в законодавстві, статут громади  – це той документ, який може закрити ці люфти. Про це ми говоримо і у посібниках, про це говорить і Мінрегіон у своїх роз’ясненнях. Отже починайте роботу, починайте діалог з громадою, а відповіді на запитання завжди знайдете», - звернувся  Олександр Слобожан до представників громад. Джерело: https://decentralization.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda