У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XXIІІ СЕСІЇ   VІI СКЛИКАННЯ

_____________________________________________________________________________________________________________

27 вересня 2019 року № 429.23-7/19

Про внесення змін до фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Кельменецький районний центр первинної

медико-санітарної допомоги»Кельменецької

районної ради на 2019 рік

         Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до: наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року №205, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів  закладів охорони здоров’я Кельменецького району, затвердженого рішенням XIX сесії районної ради VII скликання від 21.12.2018 року №367.19-7/18, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік, затвердженого рішенням ХІХ сесії районної ради VII скликання від 21.12.2018 року                    №361.19-7/18  (зі змінами та доповненнями)  та затвердити його в редакції згідно додатку.

 2. Встановити, що відповідальність за достовірність внесених змін до вищевказаного фінансового плану покладається персонально на керівника КНП «Кельменецький РЦПМСД».

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів   (Гречана О.П.) та відділ агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації  (Ганжелюк В.І.).

Заступник голови районної ради                                     А.Горобець

Додаток

                                                                                                                                                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням ХХІІІ  сесії районної ради   VIІ  скликання

від 27 вересня 2019року № 429.23-7/19

                                                 

Фінансовий план підприємства на 2019 рік

(зі змінами та доповненнями)

Підприємство   

     

Комунальне некомерційне підприємство  «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  Кельменецької районної ради Коди
Орган управління За ЄДРПОУ 36750153
Галузь    Охорона здоровя За СПОДУ
Вид економ. Діяльності  Первинна медико-санітарна допомога За ЗКНГ
Місцезнаходження   вул. Сагайдачного,77 Кельменецький р-н, Чернівецька обл. За КВЕД 86.10
Телефон 2-07-92
Директор    Дмитрук Дмитро Іванович

одиниця виміру: тис. гривень

Показники

Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) @010@ 22410,84 5696,33 5642,68 5080,84 5990,99
    в т.ч. за рахунок бюджетних коштів @015@ 4042,00 970,45 800,65 810,45 1460,45
Податок на додану вартість @020@
Акцизний збір @030@
Інші вирахування з доходу @040@
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) @050@ 22410,84 5696,33 5642,68 5080,84 5990,99
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) @060@ 21484,2 5526,42 5472,77 4758,17 5726,97
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати @061@ 3819,1 1013,51 696,00 815,8 1293,8
    Витрати на оплату праці @062@ 12321,5 3108,55 3189,92 2970,84 3052,21
    Відрахування на соціальні заходи @063@ 2974,3 777,14 804,26 653,6 739,37
    Амортизація @064@ 219,2 28,22 28,22 81,42 81,42
    Інші операційні витрати @065@ 2150,1 599,00 754,37 236,51 560,17
Валовий:
    прибуток @071@
    збиток @072@
Інші операційні доходи @080@ 64,40 27,80 4,40 4,40 27,80
       у тому числі:
    дохід від операційної оренди активів @081@ 9,20 2,30 2,30 2,30 2,30
    одержані гранти та субсидії @082@
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу @083@

Адміністративні витрати

(сума рядків з 091 по 095)

@090@ 817,0 169,91 169,91 238,52 238,52
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати @091@ 43,1 10,75 10,75 10,75 10,75
    Витрати на оплату праці @092@ 627,3 128,66 128,66 185,0 185,0
    Відрахування на соціальні заходи @093@ 138,3 28,43 28,43 40,7 40,7
    Амортизація @094@ 1,1 0,27 0,27 0,27 0,27
    Інші операційні витрати @095@ 7,2 1,80 1,80 1,80 1,80
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): @100@
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати @101@
    Витрати на оплату праці @102@
    Відрахування на соціальні заходи @103@
    Амортизація @104@
    Інші операційні витрати @105@

Інші операційні витрати

(сума рядків з 111 по 115)

@110@ 137,3 25,50 2,10 84,15 25,50
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати @111@
    Витрати на оплату праці @112@
    Відрахування на соціальні заходи @113@
    Амортизація @114@
    Інші операційні витрати @115@ 137,3 25,50 2,10 84,15 25,50
Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток @121@
    збиток @122@ 169,16 53,99 30,59 81,69 81,7
Дохід від участі в капіталі @130@
Інші фінансові доходи @140@
Інші доходи @150@
      у тому числі:
    дохід від реалізації фінансових інвестицій @152@
    дохід від безоплатно одержаних активів @154@
Фінансові витрати @160@
Витрати від участі в капіталі @170@
Інші витрати @180@
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: @@
     прибуток @191@
     збиток @192@
Податок на прибуток @200@
Чистий:
    прибуток @211@
    збиток @212@
Відрахування частини прибутку до бюджету             смт Кельменці @220@
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати @310@ 3862,2 1024,26 706,75 826,6 1304,55
Витрати на оплату праці @320@ 12948,8 3237,21 3318,58 3155,8 3237,21
Відрахування на соціальні заходи @330@ 3222,3 805,57 832,69 778,45 805,57
Амортизація @340@ 220,4 28,49 28,49 81,7 81,69
Інші операційні витрати @350@ 2157,3 600,80 756,17 238,3 561,97
Разом (сума рядків з 310 по 350) @360@ 22410,9 5696,33 5642,68 5080,84 5990,99
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво @410@
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @411@
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів @420@ 1731,00 270,25 270,25 420,25 770,25
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @421@
Придбання (створення) нематеріальних активів) @430@
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @431@
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик @440@
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @441@
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів @450@
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @451@
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): @490@

в т.ч за рахунок бюджетних коштів

(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)

@491@
ІV. Додаткова інформація На 1.01 На 1.04 На 1.07 На 1.10 На 31.12
Чисельність працівників @510@ 196 196 196 152 152
Первісна вартість основних засобів @520@ 12080,41 12080,41 12080,41 12595,7 12595,7
Податкова заборгованість @530@
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою @540@

Директор  __________________________________ Д.Дмитрук

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Шановні жителі району! 20 лютого в Україні –  пам’ятний день щоб вшанувати подвиг учасників Революції гідності для увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Шість років тому  у нашій державі відбувалися величні та водночас трагічні події. Український народ об’єднався у спільному прагненні змінити країну заради кращої долі. Це звичайне і зрозуміле людське бажання було цинічно та безжально розстріляне кулями снайперів. Більше сотні загинули, тисячі отримали поранення. Герої Небесної Сотні своєю відданістю, небаченою жертовністю та мужністю змінили хід історії нашої держави – в ім’я незалежності, в ім’я відновлення людської гідності. Цього дня безмежно дякуємо і низько вклоняємося і тим героям, що полягли, і тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищають суверенітет та цілісність нашої України. Ваш подвиг є неоціненним для України, а пам'ять про полеглих героїв житиме вічно! Дорогою ціною постає Україна. Та незламними є український дух, наша генетична волелюбність та бажання жити у вільній, єдиній та міцній європейській державі. Слава Україні! Слава її Героям! Пам’ятаємо, дякуємо та низько вклоняємось за їх подвиг.
  • «Перед Мінрегіоном поставлені завдання щодо зміни основного способу поводження з побутовими відходами, збільшення частки вторинної переробки побутових відходів, впровадження «розширеної відповідальності виробника» та залучення інвестицій задля збільшення потужностей для перероблення побутових відходів», — заявила заступник начальника Управління благоустрою територій та комунального обслуговування – начальник відділу поводження з побутовими відходами Міністерства розвитку громад та територій України Людмила Полтораченко під час громадського обговорення Концепції державної політики по досягненню цілі 10.7 Програми діяльності КМУ «Українці відповідально поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір». За словами Полтораченко, щороку на полігонах та сміттєзвалищах захоронюється 9 млн тонн побутових відходів, які продукує населення України. Із загальної обсягу відходів, лише 2,5 % — це побутові відходи, які утворює кожен житель нашої країни. В той же час побутові відходи можуть бути джерелом: — вторинної сировини, яка здатна замінити природні ресурси при виготовленні продукції, матеріалів чи речовин; — енергії — вироблення електричної та теплової енергії з біогазу органічної складової побутових відходів та шляхом спалювання; — і лише 15% залишків, непридатних для перероблення, направляти на полігони. Щороку Україна втрачає близько 3 млн тонн вторинної сировини, що міститься у відходах, які потенційно можуть бути відновлені або повторно використані. Тому пропонується запровадити роздільне збирання та перероблення побутових відходів шляхом імплементації європейських принципів в українське законодавство, в тому числі «розширеної відповідальності виробника» та створити умови до демотивації захоронення побутових відходів та формування і функціонування територіальних кластерів. Для ефективної реалізації цілі Мінрегіон розробив проекти законів України «Про муніципальні відходи» та «Про упаковку та відходи упаковки». Прийняття цих законів надасть можливість впровадити принцип «розширеної відповідальності виробника» та принцип взаємодії ОМС з організаціями розширеної відповідальності виробників. Також міністерством заплановано: — розробити методологію і провести кластеризацію регіонів за територіальними, соціально-демографічними ознаками та принципом економічної ефективності; — визначити порядок взаємодії регіонів і громад при реалізації спільних інфраструктурних проектів з управління відходами; — створити умови для підвищення вартості та/або екологічного податку на захоронення; стимулювати генерацію зеленої енергії — видобуток біогазу з органічної частини побутових відходів шляхом встановлення вимог для будівництва метантанків на полігонах; — розробити технічні регламенти до компонентів побутових відходів. Людмила Полтораченко звернулась до учасників обговорення з проханням надавати пропозиції та зауваження для вдосконалення Концепції. З текстом Концепції та планом її реалізації можна ознайомитись ТУТ . Джерело: http://www.minregion.gov.ua/
  • 13 лютого в рамках серії публічних консультацій із громадськістю обговорили концепцію державної політики по досягненню Цілі 7.3. “Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи” Програми діяльності Кабінету Міністрів України.  Обговорення відбулося за участі заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, представників від Міжнародної організації праці, від Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Державного центру зайнятості, Державної служби України з питань праці, Спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань профспілок, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Конфедерації роботодавців України, Спілки Українських Підприємців, Європейської бізнес асоціації, Національної Асамблеї людей з інвалідністю України.  В рамках зустрічі зацікавлені сторони обговорили основні тенденцій у сфері зайнятості населення, а також пріоритети державної політики на ринку праці України. “Легалізація праці, скорочення тривалості пошуку роботи, збільшення продуктивності праці - наші основні пріоритети. Сьогодні продуктивність праці українців залишається нижчою, ніж у Польщі чи Словаччині. Це потрібно змінювати, тому зараз ми проводимо консультації із представниками різних галузей - наприклад, IT, аграрним бізнесом. Нам важливо отримати зворотній зв'язок, почути коментарі та пропозиції різних галузей та секторів”, - наголосила заступниця міністра Юлія Свириденко.   Наразі Мінекономіки працює над законопроектами, які мають на меті удосконалити трудові відносини, безпеку та охорону праці. Крім того, у 2020 році планується розширити перелік активних програм сприяння зайнятості населення та збільшити фінансування на реалізацію цих заходів.  Представники державних органів, присутніх на зустрічі, висвітлили такі питання як стратегія подальшого розвитку Державного центру зайнятості, Державної служби України з питань праці, оптимізація їх мережі та структури, впровадження новітніх цифрових технологій у роботу органів, а також шляхи забезпечення найефективнішої реалізації їх основних функцій. За словами директорки Державного центру зайнятості Ольги Макогон, профільна служба також зацікавлена у покращенні ситуації на ринку праці та змінах  нормативно-правової бази. За її словами, планується привести структури центрів зайнятості у відповідність до нової мережі ОТГ, оновити портал ДСЗ, запровадити електронну форму звітності і форму подання вакансій.   Також йшлося про посилення ролі Держпраці, про перші кроки по її реформуванню, комплексне оновлення персоналу та покращення процедур в Державній службі зайнятості. Учасники обговорення впевнені, що для того, щоб у людей була довіра до Держпраці варто зробити комплексне оновлення персоналу, підвищення рівня знань інспекторів та проводити переатестацію. Для того, щоб охопити найвразливіші верстви працівників (сфера будівництва, сільське господарство тощо) контроль за умовами праці буде здійснюватися секторально. Джерело: http://www.me.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda