КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ІХ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

23 грудня 2016 року   № 140.9-7/16

Про затвердження Комплексної програми

оновлення містобудівної документації

району на період 2017-2021 роки

Керуючись п.16 частини 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення сталого розвитку населених пунктів, раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, громадських інтересів при плануванні, забудові та іншому використанні території, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму оновлення містобудівної документації району на період 2017-2021роки (надалі-Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвська М.М.) при формуванні районного бюджету на 2017 рік передбачати кошти на розробку схеми планування території району.

3.Рекомендувати селищній, сільським радам при   формуванні місцевих бюджетів на 2017-2021 роки передбачати кошти на оновлення (розробку) містобудівної документації населених пунктів району.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та першого заступника голови райдержадміністрації Урсуляка І.І.

Заступник голови районної ради                                             А.Горобець

 

Затверджено

рішення IXсесії районної

ради VII скликання

                                                                                         від 23 грудня 2016 року  

                                                                                         № 140.9-7/16

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

оновлення містобудівної документації

Кельменецького району на період 2017-2021 роки

1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Кельменецька районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми Доручення голови районної державної адміністрації від 12.11.2016 №9-Ш
3. Розробник Програми Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми Селищна, сільські ради
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації
6. Учасники Програми Кельменецька районна державна адміністрація, селищна, сільські ради
7. Термін реалізації Програми 2017-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Районний, селищний та сільські бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис.грн.) 4189,62
В тому числі :
9.1 - районний бюджет 1431,88
9.2 - селищний, сільські бюджети 2757,74
10. Основні джерела фінансування Програми Кошти районного, селищного та сільських бюджетів

2. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

Наявність вчасно розробленої та якісної містобудівної документації з планування територій забезпечує надійну основу у системі управління розвитком територій та прийнятті рішень з нагальних питань при формуванні їх соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, розміщення всіх видів будівництва, обґрунтування розмірів субвенцій на розвиток району та контроль за їх використанням, здійснення адміністративно-територіальної реформи, встановлення та зміни меж населених пунктів, розвитку інвестицій в будівництво та інших видів підприємницької діяльності.

Схеми планування території району та селища розроблені в 1994 році, інших сіл в 1960-1980 роках. В зв’язку із змінами в розвитку держави наявна містобудівна документація не відповідає вимогам сучасності. Для сіл Майорка, Макарівка, Михайлівка, Браїлівка, Кроква генеральні плани не розроблялись взагалі. За вимогами чинного законодавства планувальна документація більшості сіл розроблялась тільки на їх центральну (перспективну) частину. Решта територій вважалася неперспективною, а розміщена на них забудова підлягала зселенню в центральну частину населеного пункту. Будівництво здійснювалось за рахунок ущільнення існуючої забудови і зменшення площі присадибних ділянок до 0,12га. Проте реалізувати завдання генеральних планів щодо зменшення територій населених пунктів не вдалося.

За роки незалежності площа населених пунктів району збільшилася від наявної у 1991 році за рахунок виділення додаткових земель під індивідуальне житлове будівництво та ведення особистого селянського господарства, яке частково використовується не за призначенням.

Відповідно до вимог законодавства України, в районі проведені роботи щодо формування територій і визначення меж населених пунктів.

Значна частина ділянок забудови є малоперспективними за певними природними факторами. Це, зокрема, ділянки розвитку просадочних, набухаючих та слабких грунтів, затоплення, підтоплення, карсту та території з сейсмічністю більше 6 балів. За період експлуатації забудови, в багатьох випадках під комплексним впливом природних та техногенних факторів сталося погіршення інженерно-геологічних умов.

Ці явища вимагають виконання спеціальних проектно-вишукувальних робіт і рекомендацій щодо вирішення питань розміщення нової та збереження існуючої забудови, запобігання техногенним аваріям, уточнення нормативної бальності території району.

Потребує дослідження і збереження історико-культурна спадщина краю.

3. Мета Програми

Метою Програми є послідовна, протягом 2017-2021 років, розробка та оновлення містобудівної документації району для забезпечення сталого розвитку населених пунктів, впровадження нового механізму стимулювання розвитку району, раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, громадських та приватних інтересів при плануванні, забудові та іншому використанні території.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується районною державною адміністрацією, селищною, сільськими радами. Координація дій суб’єктів по виконанню заходів Програми здійснюватиметься відділом містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється за кошти місцевих бюджетів (районного, селищного, сільських), як це передбачено містобудівним законодавством.

Програма реалізується в один етап на протязі 2017-2021 років.

5. Завдання Програми та результативні показники

Першочерговими завданнями Програми є :

- розроблення Схеми планування території району;

- виконання інженерно-геологічних вишуків і обстежень, визначення територій, вражених природними екзогенними процесами;

- розробка схем інженерного захисту територій зі складними інженерно-геологічними умовами;

- визначення першочергових заходів для попередження негативних наслідків небезпечних техногенних явищ;

- обгрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

- визначення та встановлення меж населених пунктів;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

- обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;

- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших об’єктів;

- обгрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

В результаті реалізації Програми буде :

- забезпечено всі населені пункти району придатною для користування містобудівною документацією, яка регулюватиме розвиток планування, забудови та інше використання територій населених пунктів;

- вироблено та узгоджено пропозиції щодо раціонального використання земель;

- розроблено схеми інженерного захисту територій, вражених природними екзогенними процесами, забезпечення безпечних умов проживання населення та безаварійного функціонування об’єктів економіки, збереження існуючої забудови;

- встановлено та впорядковано межі населених пунктів.

Результативні показники:

п/п

Назва показника

Од.

вимір.

Виконання Програми по роках Всього на період дії Програми
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Показники продукту Програми
1. Оновлення планово-картографічного матеріалу району шт. 1 - - - - 1
2. Схема планування території району шт. - 1 - - - 1
3. Оновлення генеральних планів населених пунктів шт. 7 6 5 5 4 27
4. Розробка генеральних планів населених пунктів шт. 1 2 1 - 1 5

6. Джерела фінансування Програми

Схема планування території району виконується за рахунок районного бюджету.

Оновлення (розробку) генеральних планів населених пунктів передбачається здійснювати у межах 30% асигнувань, що виділяються районним бюджетом та 70% селищним і сільськими бюджетами від вартості робіт протягом 2017-2021 років з урахуванням завдань і термінів передбачених Програмою.

Розпорядником коштів районного бюджету, що спрямовуються на виконання Програми є районна державна адміністрація.

Ресурсне забезпечення:

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонуються залучати до виконання Програми Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.

Обсяги ресурсів всього,

в тому числі :

4189,62
- районний бюджет 1431,88
- селищний, сільські бюджети 2757,74

7. Напрями діяльності і заходи Програми

Напрямами діяльності Програми є розробка схеми планування території району, оновлення містобудівної документації 27 населених пунктів та її розробка для 5 населених пунктів. Комплекс робіт включає виконання топогеодезичних і інженерно-геологічних вишукувань, виготовлення проектної документації.

Виконання заходів Програми здійснюється спеціалізованими проектними організаціями України, які мають відповідні сертифікати.

п/п

Назва завдання Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість)

тис.грн.

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Оновлення містобудівної документації Розробка схеми планування території району 2017-2018 рр. Сертифіковані проектні організації Районний бюджет 250,00 Визначення пріоритетного напрямку комплексного розвитку території району
2. Виконання топогеоде-зичних вишукувань Розробка схеми планування території району, оновлення (розробка) генеральних планів населених пунктів 2017-2021 рр. Сертифіковані проектні організації Районний бюджет 670,67 Визначення пріоритетного напрямку комплексного розвитку території району та населених пунктів
Селищний, сільські бюджети 1564,90
3. Виконання інженерно-геологічних вишукувань Розробка схеми планування території району, оновлення (розробка) генеральних планів населених пунктів 2017-2021 рр. Сертифіковані проектні організації Районний бюджет 292,11 Визначення пріоритетного напрямку комплексного розвитку території району та населених пунктів
Селищний, сільські бюджети 681,60
4. Виконання проектних робіт по оновленню (розробці) генпланів Оновлення (розробка) генеральних планів населених пунктів 2017-2021 рр. Сертифіковані проектні організації Районний бюджет 219,10 Забезпечення сталого розвитку населених пунктів

Перелік населених пунктів з термінами виконання робіт з оновлення (розробки) генеральних планів:

п/п

Назва населених пунктів

Кількість

населення

згідно

перепису

2005р.

(чол)

Площа населеного пункту

(га)

Рік розробки генплану Термін запланованого коригування (розробки) Вартість робіт, тис.грн.
топогео-дезичні інженерногеологічні проектні Загальна вартість
1 2 3 4 5 12 13 14 15 16
1 смт.Кельменці 7600 1428,9 1994 2018 214,34 94,53 51,49 360.36
2 с.Бабин 2028 632,6 1981 2017 94,89 40,57 30,48 165,94
3 с.Бернове 1049 397,8 1974 2017 59,67 24,54 17,05 101,26
4 с.Бузовиця 1515 510,5 1967 2020 76,58 33,55 32,24 142,37
5

с.Бурдюг

846 578,0 1982 2021 86,7 22,31 19,73 128,74
6 с.Вартиківці 1363 560,1 1987 2017 84,02 42,84 30,11 156,97
7 с.Слобода 400 130,7 1973 2017 19,61 4,59 12,45 36,65
8 с.Вовчинець 1200 426,4 1981 2020 63,96 28,91 23,62 116,49
9 с.Грушівці 1286 576,6 1982 2019 86,49 49,44 18,62 154,55
10 с.Нагоряни 446 218,4 1977 2019 32,76 10,33 11,17 54,26
11 с.Дністрівка 1187 384,9 1974 2017 57,74 25,26 22,18 105,18
12 с.Зелена 1843 652,1 1969 2020 97,82 45,21 31,27 174,3
13 с.Іванівці 3049 1308,2 1974 2017 196,23 63,34 32,95 292,52
14 с.Козиряни 939 378,0 1986 2020 56,7 24,87 22,66 104,23
15 с.Комарів 1741 654,7 1977 2017 98,21 38,19 34,27 170,67
16 с.Майорка 79 26,9 - 2017 4,04 0,847 5,17 10,06
17 с.Коновка 579 252,5 1982 2021 37,88 16,58 15,51 69,97
18 с.Ленківці 2125 694,0 1974 2017 104,1 46,72 29,52 180,34
19 с.Макарівка 19 54,7 - 2017 8,21 1,52 4,22 13,95
20 с.Лівинці 1316 385,2 1970 2019 57,78 36,28 25,58 119,64
21 с.Михайлівка 485 166,2 1970 2019 24,93 6,11 12,57 43,61
22 с.Лукачани 719 279,2 1970 2021 41,89 22,31 18,46 82,66
23 с.Нелипівці 2067 451,5 1982 2018 67,73 33,55 31,63 132,91
24 с.Браїлівка 328 115,6 - 2018 17,34 7,64 9,33 34,31
25 с.Мошанець 1306 493,7 1987 2019 74,06 32,51 24,82 131,39
26 с.Новоселиця 2217 760,9 1967 2020 114,14 50,08 33,68 197,9
27 с.Оселівка 905 363,8 1970 2021 54,57 29,87 22,74 107,18
28 с. Кроква 181 90,6 - 2021 27,15 3,08 7,80 38,03
29 с.Перківці 1233 470,0 1977 2018 70,50 37,91 26,11 134,52
30 с. Путрине 345 106,3 1971 2018 15,95 10,73 9,49 36,17
31 с.Подвір’ївка 2198 707,3 1987 2019 106,09 50,21 31,87 188,17
32 с.Росошани 2017 556,6 1977 2017 83,49 39,28 31,55 154,32
Разом 2235,57 973,71 730,34 3939,62

8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ, містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації.

Виконавцями програми є: районна державна адміністрація, селищна та сільські ради.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації та постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Узагальнена інформація про хід виконання Програми періодично розглядається на спільних засіданнях колегії райдержадміністрації та координаційної ради з питань місцевого самоврядування районної ради, розширених нарадах, на сесіях районної ради в ІУ кварталі 2018 і 2021 років.

Керуючий справами

районної ради                                                                                       Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • 1 липня парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. Цей законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Законопроект передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1470 територіальних громад, території яких уже затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Виходячи із законопроекту, доходи і видатки між бюджетами районів та територіальних громад розмежують. Районні бюджети пропонується виключити із системи горизонтального вирівнювання. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Формування районних бюджетівздійснюватиметься за рахунок: ► власних доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада, плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА, орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами) інші доходи. ► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів. Бюджети 1470 територіальних громад, згідно з чинним бюджетним та податковим законодавством, будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Серед їх основних надходжень: ПДФО 60 % місцеві податки і збори рентні платежі акцизний податок доходи від використання комунального майна плата за надання адміністративних послуг трансферти (дотації, субвенції) тощо. Отже, всі 1470 територіальних громад будуть незалежними – органи влади районного рівня не матимуть на них жодного адміністративного та фінансового впливу.
  • Сьомий рік триває реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, і це тривалий проміжок часу. Тому пора приймати фінальні рішення. У жовтні 2020 року чергові місцеві вибори мають відбутися на новій територіальній основі громад і районів. Про це в ефірі Українського радіо сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. В ході розмови В’ячеслав Негода зробив кілька важливих акцентів, які стосуються фактично зміни системи управління територіями. Перший акцент – мета реформи полягає у створенні сильного, тобто з широкими повноваженнями та їх достатнім ресурсним забезпеченням, місцевого самоврядування на рівні громад. Другий акцент – всі послуги, які зараз люди отримують в районних центрах, будуть надаватися в громадах, а отже мова йде про наближення послуг до людей. Більше того, ці послуги в громадах люди отримуватимуть через систему центрів надання адміністративних послуг, які обов’язково повинні бути створені в кожній громаді, а отже, рівень таких послуг буде значно якіснішим – без черг і зволікань. «Всі звикли, що упродовж навіть незалежної України, переважна більшість послуг надавалася в районних центрах. Звикли, що районні структури відповідали за фінансування освіти, медицини, культури та інших сфер. А ще – районні державні адміністрації фактично виконували функції місцевого самоврядування (ред.: оскільки районні ради не мають своїх виконавчих органів, то свої функції вони делегують РДА). Та Україна більше 20 років тому ратифікувала Європейську Хартію місцевого самоврядування, яка говорить, що саме на рівні громад, там, де живуть люди, повинно бути повноцінне місцеве самоврядування. І зараз завершуємо роботу над фінальними рішеннями, щоб саме так, як це передбачає Хартія, могли розвиватися громади в Україні, маючи для того дієздатне місцеве самоврядування», - сказав заступник Міністра. Акцент третій – райони є штучним утворенням. Вони потрібні лише для організації ефективної державної виконавчої влади. Чинні райони дуже різняться за своїми параметрами, наприклад, щодо кількості населення – від 6 тисяч до майже 200 тисяч. Але, при цьому, в кожному районі однакові структури державної виконавчої влади. Крім того, території кількох десятків районів повністю охоплені об’єднаними громадами, до яких перейшли 80-90% самоврядних повноважень з районного рівня, залишивши фактично без «роботи» районні ради і районні державні адміністрації.  Все це, як і передбачалося на старті реформи, неодмінно вимагатиме зміни районного поділу. «Цю систему необхідно упорядкувати. Створити значно більші, однакові за параметрами райони з чисельністю населення не менше 150 тисяч. Це дасть можливість державі оптимізувати численну армію районних чиновників. Звісно, що такий крок потребуватиме нетривалого перехідного періоду для створення у всіх громадах центрів надання адмінпослуг. Протягом перехідного періоду, поки налагодиться система надання послуг в громадах, в колишніх райцентрах можуть діяти окремі структурні підрозділи райдержадміністрацій. І не варто нікому хвилюватися з того приводу, що майбутній районний центр буде на більшій відстані від його громади, аніж є сьогодні, оскільки в людей зникне потреба їздити до райцентрів вирішувати якісь питання. Кожна громада, і міська, і сільська, матиме однакові можливості для розвитку, незалежно від того, в якому районі територіально вона розташована», - сказав В’ячеслав Негода. Акцент четвертий - райони з поліетнічними громадами матимуть таку ж систему державної виконавчої влади, як і інші райони. Це ніяк не завадить збереженню культури і традицій поліетнічних громад і не перешкоджатиме розвитку їх територій. Джерело: https://decentralization.gov.ua
  • На Буковині із 1 липня відновлено внутрішньообласне сполучення. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. При цьому у транспорті мають бути заповнені лише сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також проводитимуть температурний скринінг. Крім того, буде дозволено роботу спортзалів та ресторанів, за умови, що у приміщенні перебуватимуть не більше 10 осіб. Із 1 липня відкриються стадіони та спортивні майданчики. Також дозволять проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі. Напередодні Кабінет Міністрів України зарахував Буковину до переліку областей, у яких можливе послаблення карантинних обмежень.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda