КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ІХ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

23 грудня 2016 року   № 140.9-7/16

Про затвердження Комплексної програми

оновлення містобудівної документації

району на період 2017-2021 роки

Керуючись п.16 частини 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення сталого розвитку населених пунктів, раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, громадських інтересів при плануванні, забудові та іншому використанні території, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму оновлення містобудівної документації району на період 2017-2021роки (надалі-Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвська М.М.) при формуванні районного бюджету на 2017 рік передбачати кошти на розробку схеми планування території району.

3.Рекомендувати селищній, сільським радам при   формуванні місцевих бюджетів на 2017-2021 роки передбачати кошти на оновлення (розробку) містобудівної документації населених пунктів району.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та першого заступника голови райдержадміністрації Урсуляка І.І.

Заступник голови районної ради                                             А.Горобець

 

Затверджено

рішення IXсесії районної

ради VII скликання

                                                                                         від 23 грудня 2016 року  

                                                                                         № 140.9-7/16

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

оновлення містобудівної документації

Кельменецького району на період 2017-2021 роки

1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Кельменецька районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми Доручення голови районної державної адміністрації від 12.11.2016 №9-Ш
3. Розробник Програми Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми Селищна, сільські ради
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації
6. Учасники Програми Кельменецька районна державна адміністрація, селищна, сільські ради
7. Термін реалізації Програми 2017-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Районний, селищний та сільські бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис.грн.) 4189,62
В тому числі :
9.1 - районний бюджет 1431,88
9.2 - селищний, сільські бюджети 2757,74
10. Основні джерела фінансування Програми Кошти районного, селищного та сільських бюджетів

2. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

Наявність вчасно розробленої та якісної містобудівної документації з планування територій забезпечує надійну основу у системі управління розвитком територій та прийнятті рішень з нагальних питань при формуванні їх соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, розміщення всіх видів будівництва, обґрунтування розмірів субвенцій на розвиток району та контроль за їх використанням, здійснення адміністративно-територіальної реформи, встановлення та зміни меж населених пунктів, розвитку інвестицій в будівництво та інших видів підприємницької діяльності.

Схеми планування території району та селища розроблені в 1994 році, інших сіл в 1960-1980 роках. В зв’язку із змінами в розвитку держави наявна містобудівна документація не відповідає вимогам сучасності. Для сіл Майорка, Макарівка, Михайлівка, Браїлівка, Кроква генеральні плани не розроблялись взагалі. За вимогами чинного законодавства планувальна документація більшості сіл розроблялась тільки на їх центральну (перспективну) частину. Решта територій вважалася неперспективною, а розміщена на них забудова підлягала зселенню в центральну частину населеного пункту. Будівництво здійснювалось за рахунок ущільнення існуючої забудови і зменшення площі присадибних ділянок до 0,12га. Проте реалізувати завдання генеральних планів щодо зменшення територій населених пунктів не вдалося.

За роки незалежності площа населених пунктів району збільшилася від наявної у 1991 році за рахунок виділення додаткових земель під індивідуальне житлове будівництво та ведення особистого селянського господарства, яке частково використовується не за призначенням.

Відповідно до вимог законодавства України, в районі проведені роботи щодо формування територій і визначення меж населених пунктів.

Значна частина ділянок забудови є малоперспективними за певними природними факторами. Це, зокрема, ділянки розвитку просадочних, набухаючих та слабких грунтів, затоплення, підтоплення, карсту та території з сейсмічністю більше 6 балів. За період експлуатації забудови, в багатьох випадках під комплексним впливом природних та техногенних факторів сталося погіршення інженерно-геологічних умов.

Ці явища вимагають виконання спеціальних проектно-вишукувальних робіт і рекомендацій щодо вирішення питань розміщення нової та збереження існуючої забудови, запобігання техногенним аваріям, уточнення нормативної бальності території району.

Потребує дослідження і збереження історико-культурна спадщина краю.

3. Мета Програми

Метою Програми є послідовна, протягом 2017-2021 років, розробка та оновлення містобудівної документації району для забезпечення сталого розвитку населених пунктів, впровадження нового механізму стимулювання розвитку району, раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, громадських та приватних інтересів при плануванні, забудові та іншому використанні території.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується районною державною адміністрацією, селищною, сільськими радами. Координація дій суб’єктів по виконанню заходів Програми здійснюватиметься відділом містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється за кошти місцевих бюджетів (районного, селищного, сільських), як це передбачено містобудівним законодавством.

Програма реалізується в один етап на протязі 2017-2021 років.

5. Завдання Програми та результативні показники

Першочерговими завданнями Програми є :

- розроблення Схеми планування території району;

- виконання інженерно-геологічних вишуків і обстежень, визначення територій, вражених природними екзогенними процесами;

- розробка схем інженерного захисту територій зі складними інженерно-геологічними умовами;

- визначення першочергових заходів для попередження негативних наслідків небезпечних техногенних явищ;

- обгрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

- визначення та встановлення меж населених пунктів;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

- обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;

- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших об’єктів;

- обгрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

В результаті реалізації Програми буде :

- забезпечено всі населені пункти району придатною для користування містобудівною документацією, яка регулюватиме розвиток планування, забудови та інше використання територій населених пунктів;

- вироблено та узгоджено пропозиції щодо раціонального використання земель;

- розроблено схеми інженерного захисту територій, вражених природними екзогенними процесами, забезпечення безпечних умов проживання населення та безаварійного функціонування об’єктів економіки, збереження існуючої забудови;

- встановлено та впорядковано межі населених пунктів.

Результативні показники:

п/п

Назва показника

Од.

вимір.

Виконання Програми по роках Всього на період дії Програми
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Показники продукту Програми
1. Оновлення планово-картографічного матеріалу району шт. 1 - - - - 1
2. Схема планування території району шт. - 1 - - - 1
3. Оновлення генеральних планів населених пунктів шт. 7 6 5 5 4 27
4. Розробка генеральних планів населених пунктів шт. 1 2 1 - 1 5

6. Джерела фінансування Програми

Схема планування території району виконується за рахунок районного бюджету.

Оновлення (розробку) генеральних планів населених пунктів передбачається здійснювати у межах 30% асигнувань, що виділяються районним бюджетом та 70% селищним і сільськими бюджетами від вартості робіт протягом 2017-2021 років з урахуванням завдань і термінів передбачених Програмою.

Розпорядником коштів районного бюджету, що спрямовуються на виконання Програми є районна державна адміністрація.

Ресурсне забезпечення:

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонуються залучати до виконання Програми Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.

Обсяги ресурсів всього,

в тому числі :

4189,62
- районний бюджет 1431,88
- селищний, сільські бюджети 2757,74

7. Напрями діяльності і заходи Програми

Напрямами діяльності Програми є розробка схеми планування території району, оновлення містобудівної документації 27 населених пунктів та її розробка для 5 населених пунктів. Комплекс робіт включає виконання топогеодезичних і інженерно-геологічних вишукувань, виготовлення проектної документації.

Виконання заходів Програми здійснюється спеціалізованими проектними організаціями України, які мають відповідні сертифікати.

п/п

Назва завдання Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість)

тис.грн.

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Оновлення містобудівної документації Розробка схеми планування території району 2017-2018 рр. Сертифіковані проектні організації Районний бюджет 250,00 Визначення пріоритетного напрямку комплексного розвитку території району
2. Виконання топогеоде-зичних вишукувань Розробка схеми планування території району, оновлення (розробка) генеральних планів населених пунктів 2017-2021 рр. Сертифіковані проектні організації Районний бюджет 670,67 Визначення пріоритетного напрямку комплексного розвитку території району та населених пунктів
Селищний, сільські бюджети 1564,90
3. Виконання інженерно-геологічних вишукувань Розробка схеми планування території району, оновлення (розробка) генеральних планів населених пунктів 2017-2021 рр. Сертифіковані проектні організації Районний бюджет 292,11 Визначення пріоритетного напрямку комплексного розвитку території району та населених пунктів
Селищний, сільські бюджети 681,60
4. Виконання проектних робіт по оновленню (розробці) генпланів Оновлення (розробка) генеральних планів населених пунктів 2017-2021 рр. Сертифіковані проектні організації Районний бюджет 219,10 Забезпечення сталого розвитку населених пунктів

Перелік населених пунктів з термінами виконання робіт з оновлення (розробки) генеральних планів:

п/п

Назва населених пунктів

Кількість

населення

згідно

перепису

2005р.

(чол)

Площа населеного пункту

(га)

Рік розробки генплану Термін запланованого коригування (розробки) Вартість робіт, тис.грн.
топогео-дезичні інженерногеологічні проектні Загальна вартість
1 2 3 4 5 12 13 14 15 16
1 смт.Кельменці 7600 1428,9 1994 2018 214,34 94,53 51,49 360.36
2 с.Бабин 2028 632,6 1981 2017 94,89 40,57 30,48 165,94
3 с.Бернове 1049 397,8 1974 2017 59,67 24,54 17,05 101,26
4 с.Бузовиця 1515 510,5 1967 2020 76,58 33,55 32,24 142,37
5

с.Бурдюг

846 578,0 1982 2021 86,7 22,31 19,73 128,74
6 с.Вартиківці 1363 560,1 1987 2017 84,02 42,84 30,11 156,97
7 с.Слобода 400 130,7 1973 2017 19,61 4,59 12,45 36,65
8 с.Вовчинець 1200 426,4 1981 2020 63,96 28,91 23,62 116,49
9 с.Грушівці 1286 576,6 1982 2019 86,49 49,44 18,62 154,55
10 с.Нагоряни 446 218,4 1977 2019 32,76 10,33 11,17 54,26
11 с.Дністрівка 1187 384,9 1974 2017 57,74 25,26 22,18 105,18
12 с.Зелена 1843 652,1 1969 2020 97,82 45,21 31,27 174,3
13 с.Іванівці 3049 1308,2 1974 2017 196,23 63,34 32,95 292,52
14 с.Козиряни 939 378,0 1986 2020 56,7 24,87 22,66 104,23
15 с.Комарів 1741 654,7 1977 2017 98,21 38,19 34,27 170,67
16 с.Майорка 79 26,9 - 2017 4,04 0,847 5,17 10,06
17 с.Коновка 579 252,5 1982 2021 37,88 16,58 15,51 69,97
18 с.Ленківці 2125 694,0 1974 2017 104,1 46,72 29,52 180,34
19 с.Макарівка 19 54,7 - 2017 8,21 1,52 4,22 13,95
20 с.Лівинці 1316 385,2 1970 2019 57,78 36,28 25,58 119,64
21 с.Михайлівка 485 166,2 1970 2019 24,93 6,11 12,57 43,61
22 с.Лукачани 719 279,2 1970 2021 41,89 22,31 18,46 82,66
23 с.Нелипівці 2067 451,5 1982 2018 67,73 33,55 31,63 132,91
24 с.Браїлівка 328 115,6 - 2018 17,34 7,64 9,33 34,31
25 с.Мошанець 1306 493,7 1987 2019 74,06 32,51 24,82 131,39
26 с.Новоселиця 2217 760,9 1967 2020 114,14 50,08 33,68 197,9
27 с.Оселівка 905 363,8 1970 2021 54,57 29,87 22,74 107,18
28 с. Кроква 181 90,6 - 2021 27,15 3,08 7,80 38,03
29 с.Перківці 1233 470,0 1977 2018 70,50 37,91 26,11 134,52
30 с. Путрине 345 106,3 1971 2018 15,95 10,73 9,49 36,17
31 с.Подвір’ївка 2198 707,3 1987 2019 106,09 50,21 31,87 188,17
32 с.Росошани 2017 556,6 1977 2017 83,49 39,28 31,55 154,32
Разом 2235,57 973,71 730,34 3939,62

8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ, містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації.

Виконавцями програми є: районна державна адміністрація, селищна та сільські ради.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації та постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Узагальнена інформація про хід виконання Програми періодично розглядається на спільних засіданнях колегії райдержадміністрації та координаційної ради з питань місцевого самоврядування районної ради, розширених нарадах, на сесіях районної ради в ІУ кварталі 2018 і 2021 років.

Керуючий справами

районної ради                                                                                       Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Україна сьогодні — це одна з найпривабливіших економік, ринків та країн світу, що продовжують розвиватися. На цьому сьогодні наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу на Davos Ukrainian Breakfast 2020. І це не просто слова, вони підтверджені конкретними цифрами та фактами: — Економічне зростання України у 2019-му: від 3,6 до 4,2 % - порівняно із середнім рівнем у 2,5% у світі. — Золотовалютні резерви знаходяться на семирічному максимумі і досягли 25,3 млрд доларів США. — Державний борг зменшився до майже 50% - порівняно з 80% у 2016 році. — Інфляція знизилася до 4,1% у 2019-му - найнижчий рівень за останні 5 років. «Як ніколи до цього часу державна політика України орієнтована на інвестора та захист його інтересів. Ми пропонуємо кожному, хто інвестує в Україну, персональний підхід», - зазначив Олексій Гончарук. За словами Глави Уряду, по-перше, кожен великий інвестор, що вкладе понад 100 мільйонів доларів в Україну, отримає прямі гарантії від Уряду. По-друге, ми надамо особливі умови для тих інвесторів, які беруть участь у приватизації. По-третє, ми створимо спеціальний міжнародний арбітраж — він стане в нагоді для вирішення менших інвестиційних вимог (близько $10 млн і нижче), які в іншому випадку були б надмірно дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу. «Ми ухвалимо спецзакон, який надасть Уряду мандат на вирішення питань, що турбують інвесторів — від податкових пільг до земельних питань та інфраструктури. Якщо інвестор купує підприємство вартістю від 10 мільйонів доларів, то отримає «податкові канікули» — звільнення від податку на прибуток на період до 5-ти років. Додайте сюди повернення інвестицій у модернізацію за 2-5 років — і це дуже приваблива пропозиція!» – наголосив Олексій Гончарук. Джерело: https://www.kmu.gov.ua
  • Педагогічна інтернатура, контракти для директорів та вчителів на пенсії, учнівське самоврядування, можливості для створення справжньої старшої профільної школи, можливість для учнів обирати свою освітню траєкторію, фінансова автономія шкіл, більше можливостей для професійного зростання та збільшення зарплат вчителів. Все це та інші новації передбачає новий Закон “Про повну загальну середню освіту”, що був прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2020 року. Документ підтримали 327 народних депутатів. “Цей Закон – це нові можливості для наших учнів, вчителів та освітніх управлінців, а також гарантії для батьків. У 2017 році був прийнятий Закон “Про освіту”, який передбачив багато потрібних нашій системі новацій, але знарядь для його втілення критично не вистачало. Закон “Про повну загальну середню освіту” – це реальні інструменти, які допоможуть втілити реформу. Попереду багато кропіткої роботи, ми до неї готові. Але нас замало, реальна школа – це не стіни і не закони, а перш за все вчителі, батьки та учні. Я закликаю всіх нас не зупинятися і разом працювати над побудовою Нової української школи – вона залежить від кожного із нас”, – відзначила Міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Якими є основні новації Закону для УЧНІВ? Гарантії рівного доступу до освіти. Так, Закон гарантує зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів, при цьому заклад має бути територіально доступним для дітей незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження.  Інклюзивність – тобто можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися в звичайних школах за власною освітньою траєкторією – також передбачена документом і гарантується учням. Діти на тривалому стаціонарному лікуванні завдяки прийняттю цього документа нарешті отримають захищене законом право здобувати освіту в медзакладах. Побудова індивідуальної освітньої траєкторії. Цей механізм дає можливість кожному учню гнучко та з урахуванням власних потреб і талантів будувати своє навчання. Це важливо передусім для дітей з особливими освітніми потребами й тих учнів, що додатково поглиблено навчаються поза школою чи прагнуть навчатись вдома. Для роботи за індивідуальною траєкторією учень та/або його батьки повинні будуть звернутися із заявою до школи. Під це створюватимуть індивідуальний навчальний план, який писатимуть разом педагоги, батьки та учень, схвалюватиме педрада та затверджуватиме директор. Далі для підтвердження знань з предметів, які здобуваються поза закладом, проводиться звичайне річне оцінювання чи ДПА. Якщо ж йдеться про підтвердження результатів за домашньою формою, школяру потрібно буде здавати семестровий контроль (тобто 2 на рік). Додаткові індивідуальні та/або групові консультації для учнів. Закон вперше відкриває можливість надання учням, що цього потребують, індивідуальних та/або групових консультацій на базі школи. Планується, що такі консультації оплачуватимуться за рахунок держави. Право на справедливе оцінювання та вимоги до доброчесності. Закон вперше на законодавчому рівні встановлює право учнів на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів навчання, незалежно від виду та форми здобуття ними освіти. Водночас документ деталізує та доповнює положення Закону України «Про освіту» та  встановлює конкретні види відповідальності за порушення академічної доброчесності. Вибір предметів учнями. Закон запроваджує право учнів обирати курси, навчальні предмети (інтегровані курси). Три адаптаційні цикли навчання – 1-2 класи, 5-6 класи та 10 клас. Це також новація новоприйнятого Закону, ці періоди – найбільш вразливі для дітей впродовж шкільного життя. Відтепер це обов’язково враховуватиметься при плануванні навчання у школах. Більше прав для учнівського самоврядування. Закон передбачає: чіткі повноваження учнівського самоврядування; право керівнику учнівського самоврядування на невідкладний прийом керівником закладу освіти; право учнів через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу. Реалізація права кожної української дитини на оволодіння державною мовою.Як анонсувалось раніше, Закон передбачає три моделі вивчення української мови у школах. Дана новація – результат деталізації положень Закону “Про освіту”. Відповідна стаття документа була написана за результатами численних консультацій з представниками національних меншин та за результатами рекомендацій Венеціанської комісії. Отже, перша модель передбачена для корінних народів України, що не проживають у мовному середовищі своєї мови та не мають держави, яка цю мову захищала б та розвивала. Найперше йдеться про кримських татар. Для них у першу модель закладено навчання мовою корінного народу з 1 до 11 (12) класу поряд з ґрунтовним вивченням української мови. Друга модель – для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у не менше 40% предметів, які вивчаються державною мовою; зі старшої школи не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою. Третя модель працюватиме для решти національних громад України. Вона стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також що проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова). Там початкова школа також буде мовою меншини разом із вивченням української, а з 5 класу не менше 80% навчального часу читатиметься державною мовою. Якими є основні новації Закону для ВЧИТЕЛІВ? Реальна педагогічна автономія вчителя у: створенні програм; розробці власної системи оцінювання та заохочення учня (зі створенням шкали переведення у 12-бальну шкалу); підвищенні кваліфікації за власним вибором та за кошт держави. Більші можливості для зростання зарплати вчителя. Документ передбачає більше доплат для вчителів, зокрема від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами. Окрім цього, педагоги зможуть отримувати додаткові доплати, які завдяки закону матиме змогу встановлювати засновник закладу. “Це лише окремі кроки у напрямі збільшення зарплати вчителя. Цьогоріч Міністерство освіти і науки планує комплексну реформу заробітної плати – вона, зокрема, передбачатиме внесення частини надбавок в оклад педагога та гарантії рівня зарплати для всіх вчителів”, – відзначила Ганна Новосад. Педагогічна інтернатура для молодого вчителя. Перший рік роботи молодий вчитель проходитиме педагогічну інтернатуру. В її межах він чи вона отримає наставника, який буде зобов’язаний надавати консультації молодому фахівцю та допомагати йому стати успішним вчителем. Наставник отримуватиме додаткову 20% надбавку. Більше можливостей для педагогічного зростання вчителів. Так, новий Закон  встановлює державні гарантії на підвищення кваліфікації вчителя та передбачає його співфінансування з державного та місцевих бюджетів, можливість підвищувати кваліфікацію у недержавних провайдерів, створення нових центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Документ також визначає категорії педагогічних працівників, що мають право на проходження сертифікації, та права і обов’язки, яких набувають учителі у разі її  успішного проходження. Якими є основні новації Закону для БАТЬКІВ? Безпечніше середовище для дітей. Закон дає можливість батькам супроводжувати дитину з особливими освітніми потребами під час навчання, а також надає гарантії захисту учнів від булінгу. Окрім цього, документ передбачає обов’язкове навчання вчителів основам домедичної допомоги та закриває доступ у заклад особам, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканності дитини. Право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти. Ідеологія такої перевірки змінена – вона направлена передусім на підтримку та захист школи та всіх учасників освітнього процесу. Якщо батьки вбачають проблеми у роботі закладу та вичерпали усі можливості вирішити це разом із адміністрацією школи, інституційний аудит зможе розставити крапки над «і» та допомогти знайти оптимальний вихід із ситуації. Якими є основні новації Закону для ОСВІТНІХ УПРАВЛІНЦІВ? Більше можливостей для підсилення шкіл педагогами. Новоприйнятий Закон відкриває можливість стати вчителем людині з будь-якою, а не лише педагогічною, вищою освітою. Також документом передбачається, що обов’язкове переведення вчителів-пенсіонерів на строкові контракти має відбутись до 1 липня 2020 року. Нові підходи до призначення директорів шкіл. Згідно з Законом «Про освіту», директор може займати свою посаду не більше 2 термінів по 6 років поспіль в одному закладі. Однак щоб ця змінність влади давала позитивні наслідки для розвитку закладу, мають діяти прозорі та чесні механізми виборів директорів. З урахуванням пілотування різних видів конкурсного відбору директорів Закон встановлює, що колектив школи та батьки відіграватимуть дорадчу роль під час виборів, але сам конкурс проводитиме незалежна комісія. Також обов’язковою є відеотрансляція та відеофіксація відбору. Це має мінімізувати використання адмінресурсу директором, а також вплив виборів на навчальний процес. Закон також передбачає, що в межах конкурсу директор обов’язково повинен буде представити стратегічний план розвитку закладу. При цьому до 1 липня 2020 року директори шкіл, які перебувають на безстрокових трудових угодах, будуть в обов’язковому порядку переведені на строкові трудові угоди на 6 років (на 1 рік – для директорів, які отримують пенсію за віком) з наступною можливістю брати участь у конкурсі. Фінансова автономія шкіл. Новоприйнятий Закон передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів. Зокрема на: формування структури закладу та штатного розпису; встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій та/або їхніх розмірів, інших видів стимулювання та відзначення працівників; оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти; оплату підвищення кваліфікації педпрацівників; укладення цивільно-правових угод для забезпечення діяльності закладу. “Ми дуже вдячні профільному комітету Верховної Ради за спільну роботу над підготовкою Закону до 2-го читання. Разом ми змогли закласти якісно нові можливості для зростання рівня нашої шкільної освіти для кожної дитини”, – додала Ганна Новосад. Нагадуємо, що реєстрація на сертифікацію вчителів 2020 року стартувала 15 січня. Джерело: https://mon.gov.ua
  • В рамках відзначення в районі 101-ої річниці Дня Соборності України, 22 січня 2020 року в залі засідань Кельменецької районної ради відбулися урочистості з нагоди цього державного свята, в яких взяли участь заступник голови районної ради Анатолій Горобець, перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Урсуляк, селищний голова Сергій Буняк та представники трудових колективів установ, підприємств і організацій району. Перш ніж розпочати святкову програму, всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять  Олександра Гарбуза, який саме в ці дні 5 років тому загинув в зоні проведення Антитерористичної операції. З нагоди свята та в знак великої шани до підніжжя  пам’ятника Тараса Шевченка та меморіальних дощок Героям Небесної Сотні, Олександра Паламаря та Сергія Ковальчука покладено квіти від учасників зібрання.      Після хвилини мовчання та покладання квітів присутні побачили святкову програму під назвою «В єдності сила», яку підготували працівники Районного будинку народної творчості та дозвілля. Виступали члени колективу сучасного танцю «Натхнення» з хореографічними композиціями «Країна мрій» та «Україна – це ми», Софійка Чебан з піснею «Наша Україна» та Ольга Волощук із піснею «Над Україною». По закінченню заходу ведучий запросив долучитись усіх бажаючих до комунікаційної кампанії в соціальних мережах, записуючи відео та фото із хештегом «В Єдності Сила» та «Разом Сильніші».  

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda