З метою створення більш сприятливих умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення Кабінет Міністрів України пропонує закріпити єдині для усіх державних органів та органів місцевого самоврядування стандарти проведення публічних консультацій. Про це йдеться у схваленому Урядом проекті Закону України «Про публічні консультації».

Згідно із законопроектом суб’єктами владних повноважень, на які покладається обов’язок проведення публічних консультацій, є народні депутати України, комітети Верховної Ради України; Кабінет Міністрів України та органи виконавчої влади; органи влади Автономної Республіки Крим; органи місцевого самоврядування; державні колегіальні органи; Національний банк України; інші державні органи при здійсненні ними управлінських функцій.

Пропонується визначити на законодавчому рівні обов’язок зазначених суб’єктів здійснювати планування та завчасно оприлюднювати інформацію щодо підготовки проектів актів; проводити консультації на всіх етапах формування державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проектів актів; дотримуватися порядку проведення публічних консультацій, визначеного запропонованим законопроектом; звітувати про результати консультацій.

Також законопроектом врегульовуються особливості проведення електронних консультацій та консультацій у формі публічного обговорення; визначаються строки проведення публічних консультацій (15 робочих днів щодо проектів концепцій, стратегій, програм, законів і 15 календарних днів щодо інших проектів актів); передбачається створення суб’єктами владних повноважень інформаційних реєстрів заінтересованих осіб тощо.

Державний секретар Кабінету Міністрів України Володимир Бондаренко зазначив: «Якість державної політики, вирішення питань місцевого значення суттєво залежить від врахування державними органами та органами місцевого самоврядування у своїх рішеннях думки заінтересованих сторін, збалансування публічних, суспільних і приватних інтересів». За словами В. Бондаренка, Закон «Про публічні консультації» після схвалення Верховною Радою сприятиме забезпеченню відкритості та прозорості у діяльності суб’єктів владних повноважень, підвищенню якості рішень, що ними приймаються, надасть громадянам, громадським об’єднанням, суб’єктам господарювання, іншим заінтересованим особам додаткові можливості представлення своїх інтересів у процесі формування державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення.

Проект Закону розроблявся за широкої участі громадськості, зокрема, до робочої групи, утвореної Мін’юстом для розроблення законопроекту, увійшли представники інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, науковці.

Концепція зазначеного законопроекту обговорювалася під час регіональних круглих столів «Громадянське суспільство та держава: обговорення пропозицій до законопроекту про публічні консультації», експертних зустрічей. За результатами зазначених обговорень був напрацьований проект відповідного Закону.

Проект Закону був обговорений під час круглого столу «Публічні консультації в Україні: законодавче унормування», крім того розміщувався для громадського обговорення на веб-сайті Мін’юсту та урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».

Джерело: Урядовий портал

 

 

IMG 9c740171d06d707d441075cd52e7a261 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda