Розпорядження №47

Розпорядження №46

Додаток 1 до розпорядження №46

Додаток 2 до розпорядження №46

Розпорядження №45

Додаток 1 до розпорядження №45

Додаток 2 до розпорядження №45

Розпорядження №44

Розпорядження №43

Додаток 1 до розпорядження №43

Додаток 2 до розпорядження №43

Додаток 3 до розпорядження №43

Розпорядження №42

Розпорядження №41

Розпорядження №40

Розпорядження №39

Розпорядження №38

Додаток до розпорядження №38

Додаток до розпорядження №38

Додаток до розпорядження №38

Додаток до розпорядження №38

18.10.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 жовтня 2018 року                                                                                    № 37

Про проведення інвентаризації

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна, що перебуває на балансі Кельменецької районної ради, керуючись статтею 16, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879:

1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, інших необоротних та оборотних активів, зобов’язань станом на 01 листопада 2018 року.

2. Для проведення інвентаризації утворити комісію в складі:  

Голова комісії: Світла Л.В., керуючий справами виконавчого апарату;

Члени комісії:

Мусензова Н.Д., начальник, головний бухгалтер, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату;

Накай А.В., начальник відділу фінансового моніторингу, інвестиційної та інформаційної політики виконавчого апарату;

Секрета Н.В., головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу, інвестиційної та інформаційної політики виконавчого апарату;

Єременко І.А., начальник відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату.

3. Комісії здійснити всі необхідні заходи по інвентаризації до 01 грудня поточного року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

     Голова районної ради                                     Ілаш В.М.

10.10.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

10 жовтня 2018 року                                                                               № 36

Про внесення змін до паспортів окремих

бюджетних програм на 2018 рік

        Керуючись статтею 55,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до: ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення XІV сесії районної ради VIІ скликання від 22 грудня 2017 року № 255.14-7/17, на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм районного бюджету на 2018 рік, за якими Кельменецька районна рада (як юридична особа) виступає головним розпорядником коштів у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по КПКВК 0110180, 0118420, 0111161, що додаються (додатки 1,2,3).

       2. Затвердити паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік, за якою Кельменецька районна рада (як юридична особа) виступає головним розпорядником коштів у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по КПКВК 0118410 – Фінансова підтримка засобів масової інформації, згідно додатку 4 до цього розпорядження.

       3. Затверджені вище паспорти бюджетних програм (із змінами) направити розпорядникам нижчого рівня та одержувачу бюджетних коштів для керівництва і виконання.

       4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради забезпечити цільове використання виділених коштів для фінансування заходів вказаних бюджетних програм та подання своєчасної звітності про виконання даних завдань.

         5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

          

Голова районної ради                             В.Ілаш

                                                                             Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження районної ради

від 10 жовтня 2018 року № 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000           Кельменецька районна рада____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. 0110000           Кельменецька районна рада____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180           _0133______ Інша діяльність у сфері державного управління_____________________
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1421,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1409,2 тис. гривень та спеціального фонду – 12,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми РішенняVII сесії районної радиVIIскликання від 23.09.2016р. №104.7-7/16 «Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки», рішення XXI сесії районної ради VI скликання від 25.09.2014р. № 431.21-6/14 «Районна Програма збереження архівних фондів на 2015-2019 роки», рішення XІV сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 р. №255.14-7/17 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення XVІІ сесії районної ради VII скликання від 28 вересня 2018 р. №315.17-7/18 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік» .

6. Мета бюджетної програми Зміцнення господарського забезпечення, збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває в управлінні та на балансі районної ради.Строки реалізації 2017-2021 роки.Забезпечити централізоване зберігання документів, що мають соціально-правове значення для забезпечення прав та законних інтересів громадян та розв’язати проблему збереження архівних документів установ, організацій та підприємств, що ліквідували без правонаступників. Строки реалізації 2015-2019 роки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління      
      Завдання І      
      Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району 1094,2 4,2 1098,4
      Завдання ІІ      
      Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 260,0 8,3 268,3
      Завдання ІІІ      
      Преміювання та відзначення визначних дат 55,0 0,0 55,0
      Усього 1409,2 12,5 1421,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0110180      
Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки   1094,2 4,2 1098,4
Програма 2 Збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки   260,0 8,3 268,3
Усього   1354,2 12,5 1366,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0110180 Інша діяльність у сфері державного управління      
    Завдання І      
    Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис, звіт 14
1.2.   Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. звіт 10
1.3.   Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од. Звіт 5
2.2.   Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 6
2.3.   Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 10
2.4.   Кількість запланованих ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій будівлі, благоустрою прилеглої території Од. Звіт 1
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од. Звіт 5
3.2.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 6
3.3.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 10
3.4.   Кількість проведених ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій Од. Звіт 1
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100
4.2.   Відсоток проведених ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій % Звіт 100
    Завдання ІІ      
    Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2,5
1.2.   Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 16887
2.   Продукту      
2.1.   Кількість приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100
2.2.   Кількість заходів по забезпеченню фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 260
2.3.   Кількість заходів по забезпеченню фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 420
2.4.   Кількість закартованих документів, раніше прийнятих на зберігання Шт. Звіт 400
2.5   Кількість фондів, що знаходяться на зберіганні у трудовому архіві Шт. Звіт 84
2.6   Видача документів користувачам, працівникам архіву Шт. Звіт 160
2.7   Перевірка наявності та фізичного стану документів Шт. Звіт 700
3   Ефективності      
3.1.   Кількість громадян, які звернулися по довідки Шт. Звіт 550
3.2.   Кількість виданих довідок Шт. Звіт 1300
3.3   Кількість документів, що видаються користувачам трудового архіву Шт. Звіт 140
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток зростання кількості документів, що зберігаються % Звіт 2,5
4.2.   Забезпечення комплектування трудового архіву документами з особового складу % Звіт 100
4.3   Відсоток негативних довідок % Звіт 10
    Завдання ІІІ      
    Преміювання та відзначення визначних дат      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість проведених заходів Од. Звіт 25
1.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 15
1.3.   Проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2
2.   Продукту      
2.1.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
2.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 15
2.3.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
3.2.   Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 1,01
3.3.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100
4.2.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами _______________________ Світла Л.В.

Додаток 2

                            

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         розпорядження голови районної ради

                                                                                                       від 10 жовтня 2018 року № 36

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0118420 ____-_____Інші заходи у сфері засобів масової інформації___
      
    (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 173,293 тис. гривень, у тому числі загального фонду 173,293 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Закон України «Про телебачення і радіомовлення», рішення ХХVI сесії районної ради V скликання від 16.09.2010 р. № 517.26-5/10, Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки, рішення ХVІI сесії районної ради VІІ скликання від 28.09.2018 р. №315.17-7/18 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики у сфері радіомовлення створення умов для забезпечення засобами радіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян Кельменецького району.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0118420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0118420 0830 Інші   заходи у сфері засобів масової інформації 173,293 0,00 173,293
      Завдання: підтримка засобів масової інформації 173,293 0,00 173,293
      Усього 173,293 0,00 173,293
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки 0118420 173,293 0,0 173,293
Усього   173,293 0,0 173,293

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0118420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації      
    Завдання: підтримка засобів масової інформації      
1   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 2,5
1.2.   Обсяг витрат на підтримку засобів масової інформації Тис.грн. Звіт 173,293
2   Продукту      
2.1.   Планова кількість виходу в ефір/трансляція/ радіопередач/ Шт. Звіт 76
2.2.   Планова вартість трансляції на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41
3   Ефективності      
3.1.   Кількість проведених трансляцій/передач Шт. Звіт 76
3.2.   Витрати на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток виходу в ефір від загальної кількості запланованих % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами     __________________   Л.Світла

                                                                                                                                                                                 Додаток 3

                            

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         розпорядження голови районної ради

                                                                                                             від 10 жовтня 2018 року № 36

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0111160 __0990___Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти___
      
    (КПКВК МБ) (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 268,655 тис. гривень, у тому числі загального фонду 103,083 тис. гривень та спеціального фонду – 165,572 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Закон України «Про освіту»,Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр, рішення ХV сесії районної ради VІ скликання від 25.12.2013 року № 351.15-6/13 «Програма з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки», рішення ХVI сесії районної ради VІІ скликання від 22.06.2018 року № 302.16-7/18 «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», рішення ХVIІ сесії районної ради VІІ скликання від 28.09.2018 року № 329.17-7/18 «Про внесення змін та доповнень до статуту КУ «Інклюзивно-ресурсний центр».

6. Мета бюджетної програми Надання дітям-інвалідам можливості, незалежно від характеру і причин їх інвалідності, найбільшої участі в соціальному і економічному житті шляхом оволодіння ними певним обсягом знань, умінь і навичок, розвитку їхньої особистості в умовах спеціально організованого навчально-виховного процесу, органічно поєднаного з іншими формами реабілітації та інтеграції в суспільство, а також впровадження в районі сучасної системи центрів ранної соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0111161 0990 Фінансова підтримка інших закладів у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0111161 0990 Фінансова підтримка інших закладів у сфері освіти 103,083 165,572 268,655
      Завдання: забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 103,083 165,572 268,655
      Усього 103,083 165,572 268,655
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Програма з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки 0111161 103,083 165,572 268,655
Усього   103,083 165,572 268,655

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0111161 Фінансова підтримка інших закладів у сфері освіти      
    Завдання: забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Тис.грн. Кошторис 268,655
1   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 5
1.2.   Обсяг затрат на оплату праці для утримання штату Тис.грн. Кошторис 28,575
2   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заяв від батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами Шт. Соціальний паспорт 130
2.2.   Забезпечення діяльності комунальної установи Тис.грн. Кошторис 233,663
3   Ефективності      
3.1.   Кількість погоджених заяв від батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами Шт. Соціальний паспорт 130
3.2.   Витрати на зарплату на утримання однієї штатної одиниці Тис.грн. Фінансовий звіт 5,72
3.3.   Витрати забезпечення діяльності комунальної установи Тис.грн. Фінансовий звіт 233,663
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток виконаних заяв від батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами     __________________   Л.Світла

Додаток 4

                            

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         розпорядження голови районної ради

                                                                                                          від 10 жовтня 2018 року № 36

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0118410 ____-_____Фінансова підтримка засобів масової інформації___
      
    (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70,707 тис. гривень, у тому числі загального фонду 70,707 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Закон України «Про телебачення і радіомовлення», рішення ХХVI сесії районної ради V скликання від 16.09.2010 р. № 517.26-5/10, Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки, рішення ХVІI сесії районної ради VІІ скликання від 28.09.2018 р. №315.17-7/18 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики у сфері радіомовлення створення умов для забезпечення засобами радіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян Кельменецького району.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0118410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0118410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 70,707 0,00 70,707
      Завдання: підтримка засобів масової інформації 70,707 0,00 70,707
      Усього 70,707 0,00 70,707
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки 0118410 70,707 0,0 70,707
Усього   70,707 0,0 70,707

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації      
    Завдання: підтримка засобів масової інформації      
1   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 2,5
1.2.   Обсяг витрат на підтримку засобів масової інформації Тис.грн. Звіт 70,707
2   Продукту      
2.1.   Планова кількість виходу в ефір/трансляція/ радіопередач/ Шт. Звіт 26
2.2.   Планова вартість трансляції на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41
3   Ефективності      
3.1.   Кількість проведених трансляцій/передач Шт. Звіт 26
3.2.   Витрати на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток виходу в ефір від загальної кількості запланованих % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами     __________________   Л.Світла

10.10.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 жовтня 2018 року № 35

Пронадання в позичку

окремого нерухомого майна

     На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 09.10.2018 року № 10.1/18, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання від 20.03.2012 року №183.8-6/12:

  1. Надати Кельменецькій районній організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» в позичку частину кімнати (1-28), площею 5,00 кв.м., розташовану на І поверсі в адмінбудівлі за адресою: смт Кельменці, пл. Центральна,4 та укласти договір позички на термін 2 роки 11 місяців.
  2. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

   3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.)

Голова районної ради                               В.Ілаш

 12.09.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     12   вересня 2018 року       № 34

       

Про проведення Дня

депутата районної ради

Керуючись ст. 55,59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до плану роботи районної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням XIVсесії районної ради VII скликання 22.12.2017 №231.14-7/17, провести 28 вересня 2018 року о 9 годині   в сесійній залі День депутата, по тематиці згідно додатку.

Голова районної ради                                           В.Ілаш

                                                                                            

                                                            

                                                                     Додаток

до розпорядження голови

районної ради

                                                         12.09.2018 № 34

Т Е М А Т И К А

Дня депутата районної ради

( 28.09.2018р. )

1.Особливості призначення субсидій у 2018 році.

Інформує: Руснак Л.В., начальник управління праці та соціального захисту Кельменецької районної державної адміністрації.

2.Вищий антикорупційний суд. Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» депутатами місцевих рад.Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Інформує: Потерейко Р.В. начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради.

                                                                                       

Заступник голови районної ради                                                   А.Горобець

12.09.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 вересня 2018 року  № 33

      

Про скликання ХУІІ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 20-22, гл.6 ст.25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15:

1.Скликати ХУІІ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 28 вересня 2018 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл. Центральна,2).

2. Внести на розгляд ХУІІ сесії районної ради такі питання :

2.1. Звіт голови районної ради.

Доповідач: Ілаш В.М., голова районної ради.

2.2. Про інформацію керівника Кельменецької місцевої прокуратури про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території району»

Доповідач: Руснак П.А. керівник Кельменецької місцевої прокуратури.

2.3. Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року.

Доповідач: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

       2.4. Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік.

Доповідач: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.5. Про підготовку житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Воронежська О.В., начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово - комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації

2.6. Про хід виконання районної програми «Питна вода Кельменецького району на 2006-2020 роки».

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Воронежська О.В., начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово - комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації

         2.7. Про хід виконання Комплексної програми військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до оборони держави на 2016-2020 роки.

Доповідач: Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохорон-ними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації

2.8. Про хід виконання Комплексної програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Кельменецькому районі в 2016-2020 роках.

Доповідач: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації

2.9. Про хід виконання районної програми «Вчитель» на 2014-2022 роки.

Доповідач: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації  

2.10. Про затвердження, виданих в міжсесійний період, розпоряджень.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.11. Про хід виконання Комплексної програми розвитку культури в Кельменецькому районі на 2017 -2019 роки та внесення змін до неї.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Чепурняк Н.М., начальник відділу культури райдержадміністрації

2.12. Про хід виконання Комплексної програми розвитку туризму в Кельменецькому районі на 2017 - 2020 роки.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Чепурняк Н.М., начальник відділу культури райдержадміністрації

2.13.Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту.

Доповідач: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

2.14. Про хід виконання комплексної Програми профілактики правопорушень в Кельменецькому районі на 2017 - 2020 роки.

Доповідач: П’ятницький А.В., начальник Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області

2.15. Про хід виконання Комплексної програми підвищення ефективності діяльності відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка», які розташовані на території Кельменецького району на 2017-2019 роки.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.16. Про Положення про Cпостережну раду закладів охорони     здоров’я, що належать до спільної власності   територіальних громад сіл,   селища Кельменецького району та Порядок її   утворення.

Доповідач: Потерейко Р.В., начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради

2.17. Про внесення змін до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Кельменецькому районі на 2018-2020 роки.

Доповідач: Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації

2.18. Про внесення змін та доповнень до статуту КУ «Інклюзивно-ресурсний центр».

         Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.19. Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення.

         Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.20. Про внесення змін та доповнень до Переліку об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району і підлягають відчуженню (продажу) у 2018 році.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.21. Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Кельменецького району на 2018 - 2019 роки.

Доповідач: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

2.22. Про внесення змін і доповнень до Програми збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки.

Доповідач: Макаровська О.І., завідувач КУ «Кельменецький районний трудовий архів».

2.23. Про внесення змін і доповнень до Програми збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.24. Про визначення строків проведення у 2019 році звітів депутатів районної ради УІІ скликання.

Доповідач: Єременко І.А. начальник відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради

2.25. Про встановлення пільгової орендної плати.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.26. Про затвердження фінансового плану КНП «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2018 рік.

Доповідач: Дмитрук Д.І., директор КНП «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2.27. Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр».

Доповідач: Олійник О.А., завідувач сектору по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради

2.28. Про припинення контрактів та призначення окремих керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.

Доповідач: Олійник О.А., завідувач сектору по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради

2.29. Інші питання, які відповідають вимогам Регламенту роботи районної ради та чинному законодавству.

         3. Рекомендувати запросити на пленарне засідання ХУІІ сесії районної ради VIІ скликання:

-   депутатів обласної ради від району;      

-   селищного та сільських голів району;

- першого заступника голови, керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, які працюють на території району;

-   керівника Кельменецької місцевої прокуратури;

- начальників районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, Кельменецького РС управління ДСНС та представника Сокирянського міжрайонного відділення УСБУ в Чернівецькій області;

-   представників (голів) громадських організацій, зареєстрованих на території району.

       4. Відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради (Єременко І.А.) забезпечити своєчасне здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання, повідомлення депутатів та запрошених.

      5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Світлу Л.В.

                    

               Голова районної ради                                             В.Ілаш

 

 30.08.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 серпня 2018 року № 32

Про надання в оренду

окремого нерухомого майна

та затвердження висновку

незалежного оцінювача

      На підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування 30.08.2018 № 09.1/18 та  № 09.2/18, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

  1. Надати в оренду управлінню праці та соціального захисту населення Кельменецької районної державної адміністрації нежитлові приміщення, загальною площею 236,37кв.м, в адмінбудівлі за адресою: смт Кельменці, пл. Центральна,4, уклавши з 01.09.2018 року договір оренди терміном 2 роки 11 місяців, з правом його пролонгації.
  2. Затвердити висновок незалежного оцінювача про вартістьвказаного вище майна, яка станом на 23.08.2018 року складає 414760,00 грн. (без ПДВ).Встановити, що затверджена вартість використовується для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
  3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.)

Голова районної ради                               В.Ілаш

20.08.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 серпня 2018 року № 31

Про затвердження протоколу

про результати конкурсу

на право проведення незалежної

оцінки окремого нерухомого майна

     Керуючись ст. 55,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням ІV сесії районної ради VІI скликання 25 лютого 2016 року №45.4-7/16:

     1. Затвердити протокол конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 17.08.2018 року № 8/18 щодо результатів конкурсу на право проведення незалежної оцінки окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району (додається).

     2. Відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради забезпечити оприлюднення результатів конкурсу на офіційному сайті районної ради.

     3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

   4. Контроль за виконанням покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Світлу Л.В.

                     Голова районної ради                               В.Ілаш

15.08.2018

EPSON057

EPSON058

08.08.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08 серпня 2018 року                                                                               № 30

Про затвердження паспорта окремої

бюджетної програми на 2018 рік

        Керуючись статтею 55,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення XІV сесії районної ради VIІ скликання від 22 грудня 2017 року № 255.14-7/17, на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1. Затвердити на 2018 рік паспорт бюджетної програми районного бюджету, за яким Кельменецька районна рада (як юридична особа) виступає головним розпорядником коштів по КПКВК 0111161 у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додається.

       2. Затверджений вище паспорт бюджетної програм направити розпоряднику нижчого рівня та одержувачу бюджетних коштів для керівництва і виконання.

         3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради забезпечити цільове використання виділених коштів для фінансування заходів вказаної бюджетної програми та подання своєчасної звітності про виконання даних завдань.

        4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

          

Голова районної ради                             В.Ілаш

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 Додаток

                            

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         розпорядження голови районної ради

                                                                                                             від 08 серпня 2018 року № 30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0111160 __0990___Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти___
      
    (КПКВК МБ) (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 362,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду 162,6 тис. гривень та спеціального фонду – 200,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Закон України «Про освіту»,Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр, рішення ХV сесії районної ради VІ скликання від 25.12.2013 року № 351.15-6/13 «Програма з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки», рішення ХVI сесії районної ради VІІ скликання від 22.06.2018 року № 302.16-7/18 «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр».

6. Мета бюджетної програми Надання дітям-інвалідам можливості, незалежно від характеру і причин їх інвалідності, найбільшої участі в соціальному і економічному житті шляхом оволодіння ними певним обсягом знань, умінь і навичок, розвитку їхньої особистості в умовах спеціально організованого навчально-виховного процесу, органічно поєднаного з іншими формами реабілітації та інтеграції в суспільство, а також впровадження в районі сучасної системи центрів ранної соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0111161 0990 Фінансова підтримка інших закладів у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0111161 0990 Фінансова підтримка інших закладів у сфері освіти 162,6 200,00 362,6
      Завдання: забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 162,6 200,00 362,6
      Усього 162,6 200,00 362,6
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Програма з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки 0111161 162,6 200,0 362,6
Усього   162,6 200,0 362,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0111161 Фінансова підтримка інших закладів у сфері освіти      
    Завдання: забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Тис.грн. Кошторис 362,6
1   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 5
1.2.   Обсяг затрат на оплату праці для утримання штату Тис.грн. Кошторис 76,3
2   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заяв від батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами Шт. Соціальний паспорт 130
2.2.   Забезпечення діяльності комунальної установи Тис.грн. Кошторис 268,1
3   Ефективності      
3.1.   Кількість погоджених заяв від батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами Шт. Соціальний паспорт 130
3.2.   Витрати на зарплату на утримання однієї штатної одиниці Тис.грн. Фінансовий звіт 15,3
3.3.   Витрати забезпечення діяльності комунальної установи Тис.грн. Фінансовий звіт 268,1
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток виконаних заяв від батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами     __________________   Л.Світла

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

06 серпня 2018 року                                                                               № 29

Про внесення змін до паспорта окремої

бюджетної програми на 2018 рік

        Керуючись статтею 55,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення XІV сесії районної ради VIІ скликання від 22 грудня 2017 року № 255.14-7/17, на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік, за яким Кельменецька районна рада (як юридична особа) виступає головним розпорядником коштів, по КПКВК 0110150 у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додається.

       2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради забезпечити цільове використання виділених коштів для фінансування заходів вказаної бюджетної програми та подання своєчасної звітності про виконання даних завдань.

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

          

Голова районної ради                             В.Ілаш

 

                                                                               Додаток

   ЗАТВЕРДЖЕНО
   розпорядження голови районної ради      

     від 06 серпня 2018 року № 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.  0100000       Кельменецька районна рада_____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2.    011000         Кельменецька районна рада_____________________
    
         (КПКВК МБ)                         (найменування відповідального виконавця)

3. __0110150__ ___0111 _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
                (КПКВК МБ)       (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3037,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2967,9 тис. гривень та спеціального фонду – 70,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1.Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України;

3. Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268».

4. Рішення ХІV сесії районної ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 255.14-7/17 «Про районний бюджет на 2018 рік», спільне розпорядження голів районної ради та районної державної адміністрації від 24 липня 2018 року № 38-ср «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та їх виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів 2967,9 70,0 3037,9
      Завдання: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2967,9 70,0 3037,9
      Усього 2967,9 70,0 3037,9
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1. 0110150 Завдання      
    Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 15
1.2.   Обсяг затрат на оплату праці для утримання штату Тис.грн. Звіт 2117,0
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян, організацій та установ Од. Звіт 549
2.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань Од. Звіт 481
2.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів Од. Звіт 100
2.4.   Забезпечення діяльності депутатського корпусу Тис.грн. Звіт 70,0
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Од. Звіт 42
3.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань в загальній кількості на одного працівника Од. Звіт 37
3.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Од. Звіт 8
3.4.   Витрати на зарплату на утримання однієї штатної одиниці Тис.грн. Звіт 141,1
3.5.   Витрати забезпечення діяльності депутатського корпусу Тис.грн. Звіт 70,0
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості отриманих % Звіт 100
4.2.   Відсоток поданих на розгляд комісій і сесі районної ради і затверджених на пленарних засіданнях нормативно-правових актів від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.3.   Відсоток забезпечення діяльності депутатського корпусу % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами _____________________ Світла Л.В.

 

 

 

IMG 9c740171d06d707d441075cd52e7a261 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda