23.07.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА    РАЙОННА    РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 липня 2018 року № 28

Про надання дозволу на продовження

дії договору оренди

      Керуючись  статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012  № 183.8-6/12, на підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 20.07.2018 року № 08/18.1:

 1. Надати дозвіл КП «Кельменецька районна друкарня» на продовження дії договору оренди від 01.09.2015 року № 04-03/19п.15 з фізичною особою-підприємцем Андросовою Г.І. на тих же умовах на такий же термін – 2 роки 11 місяців.
 2. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

                     Голова районної ради                                         В.Ілаш

11.07.2018

EPSON055

 09.07.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06 липня 2018 року                                                                                   № 27

Про внесення змін до розпорядження

голови районної ради від 04.03.2016 р. №18

         В зв’язку із змінами депутатського складу районної ради, керуючись статтями 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Регламенту Кельменецької районної ради VII скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради від 25.12.2015р. № 9.2-7/15 та рішення ІІ сесії VII скликання від 25.12.2015р. №13.2.-7/15, на виконання рішень ХV сесії районної ради VII скликання від 23.03.2018р. № 282.15-7/18, ХVІ сесії районної ради VII скликання від 22.06.2018р. № 310.16-7/18:

1. Внести зміни до списку депутатів районної ради VII скликання, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 04.03.2016р. №18, яким виплачуються добові витрати за період участі в пленарних засіданнях сесії, постійних комісій і Колегії ради, замінивши в ньому депутата Маруху Сергія Петровича на депутата Бенедя Олександра Валентиновича.

2. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити виконання цього розпорядження.

        

Голова районної ради                             В.Ілаш

 

 

19.06.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

18 червня 2018 року                                                        № 26

Про внесення змін до паспорта окремої

бюджетної програми на 2018 рік

        Керуючись статтею 56,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення XІV сесії районної ради VIІ скликання від 22 грудня 2017р. № 255.14-7/17, на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік, за яким Кельменецька районна рада (як юридична особа) виступає головним розпорядником коштів, по (КПКВК) 0110180 у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додається.

       2. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити цільове використання виділених коштів для фінансування заходів вказаної бюджетної програми та подання своєчасної звітності про виконання даних завдань.

       3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

          

Заступник голови районної ради                             А.Горобець

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження районної ради

від 18 червня 2018 року № 26ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000           Кельменецька районна рада____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. 0110000           Кельменецька районна рада____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180           _0133______ Інша діяльність у сфері державного управління_____________________
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1381,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1369,2 тис. гривень та спеціального фонду – 12,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми РішенняVII сесії районної радиVIIскликання від 23.09.2016р. №104.7-7/16 «Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки», рішення XXI сесії районної ради VI скликання від 25.09.2014р. № 431.21-6/14 «Районна Програма збереження архівних фондів на 2015-2019 роки», рішення XІV сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 р. №255.14-7/17 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Зміцнення господарського забезпечення, збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває в управлінні та на балансі районної ради.Строки реалізації 2017-2021 роки.Забезпечити централізоване зберігання документів, що мають соціально-правове значення для забезпечення прав та законних інтересів громадян та розв’язати проблему збереження архівних документів установ, організацій та підприємств, що ліквідували без правонаступників. Строки реалізації 2015-2019 роки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління      
      Завдання І      
      Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району 1054,2 4,2 1058,4
      Завдання ІІ      
      Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 260,0 8,3 268,3
      Завдання ІІІ      
      Преміювання та відзначення визначних дат 55,0 0,0 55,0
      Усього 1369,2 12,5 1381,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0110180      
Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки   1054,2 4,2 1058,4
Програма 2 Збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки   260,0 8,3 268,3
Усього   1314,2 12,5 1326,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0110180 Інша діяльність у сфері державного управління      
    Завдання І      
    Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис, звіт 14
1.2.   Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. звіт 10
1.3.   Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од. Звіт 5
2.2.   Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 6
2.3.   Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 10
2.4.   Кількість запланованих ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій будівлі, благоустрою прилеглої території Од. Звіт 1
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од. Звіт 5
3.2.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 6
3.3.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 10
3.4.   Кількість проведених ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій Од. Звіт 1
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100
4.2.   Відсоток проведених ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій % Звіт 100
    Завдання ІІ      
    Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2,5
1.2.   Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 16887
2.   Продукту      
2.1.   Кількість приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100
2.2.   Кількість заходів по забезпеченню фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 260
2.3.   Кількість заходів по забезпеченню фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 420
2.4.   Кількість закартованих документів, раніше прийнятих на зберігання Шт. Звіт 400
2.5   Кількість фондів, що знаходяться на зберіганні у трудовому архіві Шт. Звіт 84
2.6   Видача документів користувачам, працівникам архіву Шт. Звіт 160
2.7   Перевірка наявності та фізичного стану документів Шт. Звіт 700
3   Ефективності      
3.1.   Кількість громадян, які звернулися по довідки Шт. Звіт 550
3.2.   Кількість виданих довідок Шт. Звіт 1300
3.3   Кількість документів, що видаються користувачам трудового архіву Шт. Звіт 140
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток зростання кількості документів, що зберігаються % Звіт 2,5
4.2.   Забезпечення комплектування трудового архіву документами з особового складу % Звіт 100
4.3   Відсоток негативних довідок % Звіт 10
    Завдання ІІІ      
    Преміювання та відзначення визначних дат      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість проведених заходів Од. Звіт 25
1.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 15
1.3.   Проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2
2.   Продукту      
2.1.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
2.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 15
2.3.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
3.2.   Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 1,01
3.3.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100
4.2.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами _______________________ Світла Л.В.

 

 06.06.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

       05 червня  2018 року                                                    №25

  

    

Про проведення Дня

депутата районної ради

Керуючись ст. 56,59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до плану роботи районної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням XIVсесії районної ради VII скликання 22.12.2017 №231.14-7/17, провести 22 червня 2018 року о 9 годині в сесійній залі День депутата, по тематиці згідно додатку.

Заступник голови районної ради                                          А.Горобець

01.06.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 червня 2018 року       № 24

Про скликання ХУІ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 20-22, гл.6 ст.25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15:

1.Скликати ХУІ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 22 червня 2018 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл. Центральна,2).

2. Внести на розгляд ХУІ сесії районної ради такі питання :

2.1. Інформація районної територіальної виборчої комісії.

Доповідач: Таран М.В., голова районної територіальної виборчої комісії.

2.2.Звіт голови районної державної адміністрації з питань виконання делегованих районною радою повноважень.

Доповідач: Швець В.М., голова районної державної адміністрації

2.3.Інформацію начальника Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району.

Доповідач: П’ятницький А.В., начальник Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області

2.4. Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року.

Доповідач: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.5. Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік.

Доповідач: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.6. Звіт про діяльність постійної комісії з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Доповідач: Пилипчук Б.І., голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

2.7. Про хід виконання районної Програми з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки.

Доповідач: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації

2.8. Про хід виконання районної Комплексної програми“ Власний дім ” на 2012-2020 роки.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Воронежська О.В., начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово - комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації

2.9. Про затвердження, виданих в міжсесійний період, розпоряджень.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.10. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Кельменецькому районі на 2017-2018 роки.

Доповідач: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

2.11. Про хід виконання Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» в Кельменецькому районі на 2016-2018 роки.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Воронежська О.В., начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово - комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації

2.12. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів.

Доповідач: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

2.13. Про затвердження Комплексної програми охорони та збереження об’єктів  культурної   спадщини Кельменецького району на 2018- 2022 роки

Доповідач: Чепурняк Н.М., начальник відділу культури райдержадміністрації

2.14. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в Кельменецькому районі на 2018 - 2022 роки.

Доповідач: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації

2.15. Про затвердження Програми розвитку інформатизації Кельменецького району на 2018 - 2020 роки.

Доповідач: Петіченко Е.Ю., керівник апарату   райдержадміністрації

Співдоповідач: Раренко І.П., начальник відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації

2.16. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації  

Співдоповідач: Раренко І.П., начальник відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації

2.17. Про внесення змін до Положення про порядок приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району та складу конкурсної комісії.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.18. Про внесення змін та доповнень до Програми приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016 – 2018 роки.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.19. Про створення комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр».

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.20. Про внесення змін до районної програми «Вчитель» на 2014-2022 роки.

Доповідач: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації

2.21. Про затвердження         Порядків     проведення конкурсу   на       зайняття     посади   керівника та на заміщення       вакантних         посад педагогічних      працівників           комунальної установи     «Інклюзивно-ресурсний центр».

Доповідач: Потерейко Р.В., начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради

2.22. Про затвердження статуту комунального підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.23. Про призначення директора комунального підприємства «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Доповідач: Олійник О.А., завідувач сектору по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради

2.24. Про оголошення конкурсів на заміщення посад окремих керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.

Доповідач: Олійник О.А., завідувач сектору по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради

2.25. Про затвердження передавального акту Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово».

Доповідач: Потерейко Р.В., начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради

2.26. Про надання в безоплатне користування (позичку) окремого рухомого майна.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.27. Про внесення змін до рішення І сесії районної ради УІІ скликання від 22.12.2015 року №6.3.1-7/15.

Доповідач: Горобець А.І., заступник голови районної ради.

2.28. Про запит депутата районної ради Пастуха О.Д.

Доповідач: Пастух О.Д., депутат районної ради.

2.29. Інші питання, які відповідають вимогам Регламенту роботи районної ради та чинному законодавству.

       3. Заступнику начальника відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради Слухінській Г.П. забезпечити своєчасне здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання, повідомлення депутатів та запрошених.

      

       4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

                    

               Голова районної ради                                             В.Ілаш

 

30.05.2018

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 травня 2018 року                                    № 23

Про внесення змін до паспорта окремої

бюджетної програми на 2018 рік

        Керуючись статтею 55,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення XІV сесії районної ради VIІ скликання від 22 грудня 2017р. № 255.14-7/17, на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік, за яким Кельменецька районна рада (як юридична особа) виступає головним розпорядником коштів по (КПКВК) 0110150, у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком.

       2. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити цільове використання виділених коштів для фінансування заходів вказаної бюджетної програми та подання своєчасної звітності про виконання її завдань.

         3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

          

                              Голова районної ради                                       В.Ілаш

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток

     ЗАТВЕРДЖЕНО
   розпорядження голови районної ради      

     від 29 травня 2018 року № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.    0100000       Кельменецька районна рада_____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2.    011000         Кельменецька районна рада_____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. __0110150__ ___0111 _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
                (КПКВК МБ)       (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2637,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2567,9 тис. гривень та спеціального фонду – 70,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1.Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України;

3. Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», інші.

4. Рішення ХІV сесії районної ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 255.14-7/17 «Про районний бюджет на 2018 рік», спільне розпорядження голів районної ради та районної державної адміністрації від 22 травня 2018 року № 22-ср «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та їх виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів 2567,9 70,0 2637,9
      Завдання: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2567,9 70,0 2637,9
      Усього 2567,9 70,0 2637,9
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1. 0110150 Завдання      
    Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 15
1.2.   Обсяг затрат на оплату праці для утримання штату Тис.грн. Звіт 1787,0
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян, організацій та установ Од. Звіт 549
2.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань Од. Звіт 481
2.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів Од. Звіт 100
2.4.   Забезпечення діяльності депутатського корпусу Тис.грн. Звіт 70,0
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Од. Звіт 42
3.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань в загальній кількості на одного працівника Од. Звіт 37
3.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Од. Звіт 8
3.4.   Витрати на зарплату на утримання однієї штатної одиниці Тис.грн. Звіт 137,5
3.5.   Витрати забезпечення діяльності депутатського корпусу Тис.грн. Звіт 70,0
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості отриманих % Звіт 100
4.2.   Відсоток поданих на розгляд комісій і сесі районної ради і затверджених на пленарних засіданнях нормативно-правових актів від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.3.   Відсоток забезпечення діяльності депутатського корпусу % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови районної ради                                       А.Горобець

 30.05.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 травня 2018 року № 22

Про продовження терміну дії договору позички

та надання дозволу на продовження договору оренди

     Керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012                     № 183.8-6/12, на підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 29.05.2018 року № 07.1/18 та № 07.2/18:

 1. Продовжити з 13.06.2018 року дію договору позички від 13.07.2015 року  № 04-03/15.15 з Громадською організацією «Кельменецька організація учасників Антитерористичної операції» на тих же умовах на такий же термін – 2 роки 11 місяців.
 2. Надати дозвіл КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» на продовження договору оренди від 09.09.2015 року № 04-03/20п.15 з ТзОВ «Нова Ера-Енергетична група» на тих же умовах на такий же термін – 2 роки 11 місяців.
 3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

                     Голова районної ради                                         В.Ілаш

 22.05.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   21 травня 2018 року № 21

Про надання дозволу на списання

окремого рухомого майна

 

     Розглянувши клопотання та подані комунальним підприємством «Райкомунсервіс» матеріали та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок списання та відчуження основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХVI сесії районної ради V скликання від 16.09.2010 р. №515.26-5/10:

1. В зв’язку з непридатністю для подальшого використання за призначенням, надати дозвіл комунальному підприємству «Райкомунсервіс» на списання з балансу водонапірної башти, 1975 року введення в експлуатацію, первісною вартістю 3487,00 грн., залишковою вартістю 818,08 грн.

2. Начальнику КП «Райкомунсервіс» Юнаку А.М. забезпечити здійснення необхідних заходів по списанню вищевказаного майна у відповідності до чинного законодавства.

     3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.                                

     4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                        В.Ілаш

 10.05.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 травня 2018 року № 20

Про передачу окремого рухомого майна

в користування на праві оперативного управління

       Керуючись статтями 56, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до п.5.2.2 Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12, Статуту КЗ «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», затвердженого рішенням XІ сесії районної ради VI скликання від 26.12.2012 року № 250.11-6/12 (із змінами та доповненнями), на підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 04.05.2018 року № 06/18:

 1. Передати КЗ «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на баланс та користування на праві оперативного управління комп’ютерну техніку в складі: монітор TETSamsungSM-710V, системний блок, клавіатуру та принтер NHP 1018 (інв. номер 101480022), загальною балансовою вартістю 5628,00 грн. для забезпечення статутної діяльності по наданню медичних послуг населенню.
 2. Відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради внести відповідні зміни до чинного договору на закріплення майна на праві оперативного управління від 20.03.2013 року № 1/13, укладеного з вищезазначеним комунальним закладом.
 3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради зняти вищевказане майно з балансу районної ради (як юридичної особи).
 4. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Світлу Л.В.

        

          Заступник голови районної ради                         А.Горобець

18.04.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17 квітня 2018 року № 19

Про затвердження висновку

незалежного оцінювача про вартість майна

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 16.04.2018 року № 05.1/18, керуючись статтями 56, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

 1. Затвердити висновок незалежного оцінювача про вартість частини приміщення кінотеатру «Дон», загальною площею 40,00 кв.м, за адресою: смт Кельменці, площа Дружби народів,1 яка станом на 05.04.2018 року складає 62986,00 грн. (без ПДВ).
 2. Встановити, що зазначена в п.1 вартість майна відображається в договорі та використовується для розрахунку орендної плати.
 3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

               Заступник голови районної ради                         А.Горобець

03.04.2018р.

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА    РАЙОННА    РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 березня 2018 року № 18

Про затвердження висновку

незалежного оцінювача  про вартість майна

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 26.03.2018 року № 04.1/18, керуючись  статтями 56, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

  1.Затвердити висновок незалежного оцінювача про вартістьчастини приміщення на І поверсі терапевтичного корпусу за адресою: смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 77, загальною площею 23,30 кв.м, яка станом на 06.03.2018 року складає 71250,00 грн. (без ПДВ).

    2. Встановити, що зазначена в п.1 вартість майна відображається в договорі та використовується для розрахунку орендної плати.

    3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

              

       Заступник голови районної ради                                                             А.Горобець

 

 

15.03.2018

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     14 березня 2018 року        № 17

Про встановлення ліміту

залишку готівки в касі на 2018 рік

Керуючись ст. 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання вимог нового Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 року №148, яке набрало чинності з 05.01.2018 року:

1. Встановити, що розрахунок ліміту залишку готівки в касі здійснюється з 01.01.2018 року, виходячи із середньоденної видачі готівки із каси за попередній період.

2.Затвердити на 2018 рік ліміт каси в розмірі 90,61 грн. (дев’яносто гривень 61 копійка), згідно розрахунку, що додається.

         3.Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. здійснювати постійний контроль за дотриманням встановленого вище ліміту.

         4.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 02.01.2018 року №1.

        

                   Головарайонної ради                                             В.Ілаш

Додаток

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                     розпорядження голови районної ради

                                                                               від 14 березня 2018 року № 16

Розрахунок

встановлення ліміту залишку готівки в касіна 2018 рік

Кельменецька районна рада

(найменування підприємства)

смт.Кельменці, пл.Центральна,2

(місцезнаходження підприємства)

1. Касові обоpoти

п/п

Найменувaння показників Фактично зa дванадцять місяців, щo передують строку встановлення (перeгляду) ліміту каси
1 Виплачено готівкою нa різні потреби, a також нa відрядження (крім виплат, пoв'язаниx з оплатою праці, пенсій, стипендiй, дивідендiв) 22472,00
2 Середньоденна видaча готівки (рядoк 1 розділити нa кількість робочих днів підприємства (248 р.д.) зa 12 місяців) 90,61
Найменування показникa Установлено організацією
1. Ліміт залишку готівки в касі 90,61

Керуючий справами ____________________ Л.Світла

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

      12 березня  2018 року                                                    №16

      

Про проведення Дня

депутата районної ради

Керуючись ст. 55,59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно доплану роботи районної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням XIV сесії районної ради VII скликання 22.12.2017 №231.14-7/17, провести 23 березня 2018 року о 9 годині в сесійній залі День депутата, по тематиці згідно додатку.

Голова районної ради                                           В.Ілаш

12.03.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 березня 2018 року       №15

      

Про скликання ХУ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до ст. 20-22, гл.6 ст.25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

1.Скликати ХУ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 23 березня 2018 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл. Центральна,2).

2. Внести на розгляд ХУ сесії районної ради такі питання :

2.1. Про інформацію керівника Кельменецької місцевої прокуратури про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території району за 2017 рік.

Доповідач: Руснак П.А, керівник Кельменецької місцевої прокуратури

2.2. Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік.

Доповідач: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.3. Звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік.

Доповідач: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.4. Про внесення змін та доповнень до рішення XIV сесії районної ради VII скликання від 22.12.2017 року №255.14-7/17

Доповідач: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.5. Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік.

Доповідач: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.6. Звіт про виконання плану роботи районної ради на 2017 рік.

Доповідач: Єременко І.А., начальник відділу з питань діловодства та організаційної роботи   виконавчого апарату районної ради

2.7. Про хід виконання   Районної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання в 2017 – 2021 роки.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Комерзан І.В., начальник служби у справах неповнолітніх райдержадміністрації

2.8. Про хід виконання Програми розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016 - 2020 роки.  

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Раренко І.П., начальник відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації

2.9. Про хід виконання районної Комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення району «Турбота» на 2016-2018 роки та внесення до неї змін і доповнень.

Доповідач: Руснак Л.В., начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2.10. Про хід виконання районної Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки.

Доповідач: Руснак Л.В., начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2.11. Про підсумки виконання окремих районних програм.

Доповідач: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

2.12. Про затвердження, виданих в міжсесійний період, розпоряджень.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.13. Про затвердження технічних документацій по нормативних грошових оцінках земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів.

Доповідач: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

       2.14. Про інформацію про результати розгляду депутатського запиту Перогана М.А.

Доповідач: Єременко І.А., начальник відділу з питань діловодства та організаційної роботи   виконавчого апарату районної ради

2.15. Про надання дозволу на списання окремого рухомого майна.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.16.Про внесення змін до установчих документів окремих комунальних закладів.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.17. Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

Доповідач: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.18. Про внесення змін і доповнень до Положення про облікову політику.

Доповідач: Мусензова Н.Д, начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради

2.19.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

Доповідач: Потерейко Р.В., начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради

2.20. Про реорганізацію комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня».

Доповідач: Потерейко Р.В., начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради

2.21. Про реорганізацію КЗ «Кельменецький районний центр медико-санітарної допомоги».

Доповідач: Потерейко Р.В., начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради

2.22. Про затвердження Районної протиепізоотичної Програми захисту життя і здоров’я тварин від інфекційних, інвазійних та зооантропонозних захворювань в Кельменецькому районі на 2018-2019 роки.

Доповідач: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

Співдоповідач: Кувіла В.І., начальник Кельмецького Районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

2.23. Про внесення змін до Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Кельменецькому районі на 2016-2018 роки.

Доповідач: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

Співдоповідач: Воронежська О.В., начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації

2.24. Про призначення директора районного будинку народної творчості та дозвілля.

Доповідач: Олійник О.А, завідувач сектору по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради

2.25. Інші питання, які відповідають вимогам Регламенту роботи районної ради та чинному законодавству.

       3. Начальнику відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання, повідомлення депутатів та запрошених.

       4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

                      

               Голова районної ради                                             В.Ілаш

02.03.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 березня 2018 року № 14

Про затвердження протоколу

про результати конкурсу

на право проведення незалежної

оцінки окремого нерухомого майна

     Керуючись ст. 55,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням ІV сесії районної ради VІI скликання 25 лютого 2016 року №45.4-7/16:

     1. Затвердити протокол конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 01.03.2018 року № 05/18 щодо результатів конкурсу на право проведення незалежної оцінки окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району (додається).

     2. Відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради забезпечити оприлюднення результатів конкурсу на офіційному сайті районної ради.

     3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

   4. Контроль за виконанням покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Світлу Л.В.

Голова районної ради                                         В.Ілаш

13.02.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 лютого 2018 року №13

Про затвердження висновку

незалежного оцінювача про вартість майна

та надання дозволу виступити орендодавцем

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 12.02.2018 року № 03.1/18, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

 1. Затвердити висновок незалежного оцінювача про вартість відсіку гаражу (1-5) площею 53,90 кв.м, розташованого за адресою: смт Кельменці, вул. Партизанська,4В, яка складає станом на 06.02.2018 року 77350,00 грн. (без ПДВ).
 2. Надати дозвіл КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» виступити орендодавцем вказаного вище нерухомого майна.
 3. Керівнику КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» Кушніру С.П. здійснити всі необхідні заходи, що передують укладенню договору оренди. Встановити, що зазначена в п.1 вартість майна відображається в договорі та використовується для розрахунку орендної плати.
 4. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                                               В.Ілаш

13.02.2018

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 лютого 2018 року №12

Про продовження (пролонгацію)

договору позички

На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 12.02.2018 року за № 03.2/18, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIII сесії районної ради VI скликання від 20.03.2012 року №183.8-6/12:

       1. Продовжити з 01.03.2018 року дію договору позички від 01.04.2015 року № 04-03/10.15з Кельменецькою районною організацією ветеранів на тих же умовах на такий же термін – 2 роки 11 місяців.

 1. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                         В.Ілаш

 

05.02.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 лютого 2018 року №11

Про надання дозволу на здійснення

поліпшень орендованого майна

На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 01.02.2018 року № 02/18.4, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIII сесії районної ради VI скликання від 20.03.2012 року №183.8-6/12;

       1. Надати дозвіл орендарю Управлінню праці та соціального захисту населення Кельменецької районної державної адміністрації на здійснення поліпшень орендованого згідно договору оренди від 10.02.2009 року № 305 нерухомого майнав будівлі за адресою: смт. Кельменці, пл. Центральна,4, а саме: переобладнання фойє І поверху для встановленння стелажів та ролетів з метою зберігання архівних справ отримувачів соціальних допомог.

         2. Встановити, що вказані вище поліпшення здійснюються за власні кошти орендаря без права компенсації цих витрат.

         Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

      Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                         В.Ілаш

 

 05.02.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 лютого 2018 року №10

Про продовження (пролонгацію)

договорів оренди

На підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 01.02.2018 року за № 02/18.2 та№ 02/18.3, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIII сесії районної ради VI скликання від 20.03.2012 року №183.8-6/12;

       1. Продовжити з 02.02.2018 року дію договорів оренди від 02.04.2015 року № 04-03/11.15з Кельменецькою районною державною адміністрацією та від 20.03.2015 року № 04-03/06.15 з Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області на тих же умовах на такий же термін – 2 роки 11 місяців.

 1. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                         В.Ілаш

05.02.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 лютого 2018 року №9

Про надання дозволу

виступити позичкодавцем

та орендодавцем окремого майна

На підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 01.02.2018 року за № 02/18.1 та№ 02/18.5, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIII сесії районної ради VI скликання від 20.03.2012 року №183.8-6/12:

 1. Надати дозвіл Кельменецькому територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виступити позичкодавцем та передати комунальній установі КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» в безоплатне тимчасове користування на 2 роки 11 місяців автомобіль марки ЗАЗ SENS, 2010 року випуску, реєстраційний номер СЕ 6363 АО, з правом пролонгації договору на такий же термін.
 2. Надати дозвіл орендарю КУ «Кельменецька центральна районна лікарня виступити орендодавцем нерухомого майна (окремого вбудованого приміщення), загальною площею 23,30 кв.м, на І поверсі будівлі терапевтичного корпусу за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного,77.
 3. Керівникам КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» та  КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» здійснити всі необхідні заходи, що передують укладенню договорів позички та оренди відповідно.
 4. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                         В.Ілаш

02.02.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

01 лютого 2018 року                                        № 8

Про затвердження паспорта

бюджетної програми на 2018 рік

        Керуючись статтею 55,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення XІV сесії районної ради VIІ скликання від 22 грудня 2017р. № 255.14-7/17, на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1. Затвердити на 2018 рік паспорти бюджетних програм районного бюджету, за якими Кельменецька районна рада (як юридична особа) виступає головним розпорядником коштів, у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0110150, 0118420, 0110180 (що додаються).

         2. Затверджені вище паспорти бюджетних програм направити розпорядникам нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів для керівництва і виконання.

       3. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити цільове використання виділених коштів для фінансування заходів вказаних бюджетних програм та подання своєчасної звітності про виконання даних завдань.

Голова районної ради                                       В.Ілаш                                                                               Додаток 1

     ЗАТВЕРДЖЕНО
   розпорядження голови районної ради      

від 01 лютого 2018 року № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.    0100000       Кельменецька районна рада_____________________
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.    011000         Кельменецька районна рада_____________________
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0110150__ ___0111 _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
         (КПКВК МБ)       (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2634,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2564,9 тис. гривень та спеціального фонду – 70,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1.Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України;

3. Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», інші.

4. Рішення ХІV сесії районної ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 255.14-7/17 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та їх виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів 2564,9 70,0 2634,9
      Завдання: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2564,9 70,0 2634,9
      Усього 2564,9 70,0 2634,9
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1. 0110150 Завдання      
    Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 13
1.2.   Обсяг затрат на оплату праці для утримання штату Тис.грн. Звіт 1787,0
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян, організацій та установ Од. Звіт 549
2.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань Од. Звіт 481
2.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів Од. Звіт 100
2.4.   Забезпечення діяльності депутатського корпусу Тис.грн. Звіт 70,0
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Од. Звіт 42
3.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань в загальній кількості на одного працівника Од. Звіт 37
3.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Од. Звіт 8
3.4.   Витрати на зарплату на утримання однієї штатної одиниці Тис.грн. Звіт 137,5
3.5.   Витрати забезпечення діяльності депутатського корпусу Тис.грн. Звіт 70,0
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості отриманих % Звіт 100
4.2.   Відсоток поданих на розгляд комісій і сесі районної ради і затверджених на пленарних засіданнях нормативно-правових актів від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.3.   Відсоток забезпечення діяльності депутатського корпусу % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами _____________________ Світла Л.В.

                                                                                                                                                                                 Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         розпорядження голови районної ради

                                                                                                              від 01 лютого 2018 року №8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0118420 ____-_____Інші заходи у сфері засобів масової інформації___
      
    (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 244,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 244,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Закон України «Про телебачення і радіомовлення», рішення ХХVI сесії районної ради V скликання від 16.09.2010 р. № 517.26-5/10, Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики у сфері радіомовлення створення умов для забезпечення засобами радіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян Кельменецького району.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0118420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0118420 0830 Інші   заходи у сфері засобів масової інформації 244,0 0,00 244,0
      Завдання: підтримка засобів масової інформації 244,0 0,00 244,0
      Усього 244,0 0,00 244,0
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки 0118420 244,0 0,0 244,00
Усього   244,0 0,0 244,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0118420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації      
    Завдання: підтримка засобів масової інформації      
1   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 2,5
1.2.   Обсяг витрат на підтримку засобів масової інформації Тис.грн. Звіт 244,0
2   Продукту      
2.1.   Планова кількість виходу в ефір/трансляція/ радіопередач/ Шт. Звіт 102
2.2.   Планова вартість трансляції на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41
3   Ефективності      
3.1.   Кількість проведених трансляцій/передач Шт. Звіт 102
3.2.   Витрати на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток виходу в ефір від загальної кількості запланованих % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами     __________________   Л.Світла

                                                                             Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної ради

від01 лютого2018 року № 8ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000           Кельменецька районна рада____________________
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0110000           Кельменецька районна рада____________________
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180           _0133______ Інша діяльність у сфері державного управління_____________________
         (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1374,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1369,2 тис. гривень та спеціального фонду – 5,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми РішенняVII сесіїVIIскликання від 23.09.2016р. №104.7-7/16 «Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки», рішення XXI сесії VI скликання від 25.09.2014р. № 431.21-6/14 «Районна Програма збереження архівних фондів на 2015-2019 роки», рішення XІV сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 р. №255.14-7/17 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Зміцнення господарського забезпечення, збереження та ефективного використання майна територіальних громад сіл, селища району, що перебуває в управлінні та на балансі районної ради.Строки реалізації 2017-2021 роки.Забезпечити централізоване зберігання документів, що мають соціально-правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян та розв’язати проблему збереження архівних документів установ, організацій та підприємств, що ліквідували без правонаступників. Строки реалізації 2015-2019 роки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління      
      Завдання І      
      Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району 1054,2 4,2 1058,4
      Завдання ІІ      
      Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 260,0 1,0 261,0
      Завдання ІІІ      
      Преміювання та відзначення визначних дат 55,0 0,0 55,0
      Усього 1369,2 5,2 1374,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0110180      
Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки   1054,2 4,2 1058,4
Програма 2 Збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки   260,0 1,0 261,0
Усього   1314,2 5,2 1319,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0110180 Інша діяльність у сфері державного управління      
    Завдання І      
    Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис, звіт 14
1.2.   Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. звіт 10
1.3.   Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од. Звіт 5
2.2.   Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 6
2.3.   Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 10
2.4.   Кількість запланованих ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій будівлі, благоустрою прилеглої території Од. Звіт 1
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од. Звіт 5
3.2.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 6
3.3.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню   приміщення Од. Звіт 10
3.4.   Кількість проведених ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій Од. Звіт 1
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100
4.2.   Відсоток проведених ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій % Звіт 100
    Завдання ІІ      
    Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2,5
1.2.   Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 16887
2.   Продукту      
2.1.   Кількість приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100
2.2.   Кількість заходів по забезпеченню фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 260
2.3.   Кількість заходів по забезпеченню фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 420
2.4.   Кількість закартованих документів, раніше прийнятих на зберігання Шт. Звіт 400
2.5   Кількість фондів, що знаходяться на зберіганні у трудовому архіві Шт. Звіт 84
2.6   Видача документів користувачам, працівникам архіву Шт. Звіт 160
2.7   Перевірка наявності та фізичного стану документів Шт. Звіт 700
3   Ефективності      
3.1.   Кількість громадян, які звернулися по довідки Шт. Звіт 550
3.2.   Кількість виданих довідок Шт. Звіт 1300
3.3   Кількість документів, що видаються користувачам трудового архіву Шт. Звіт 140
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток зростання кількості документів, що зберігаються % Звіт 2,5
4.2.   Забезпечення комплектування трудового архіву документами з особового складу % Звіт 100
4.3   Відсоток негативних довідок % Звіт 10
    Завдання ІІІ      
    Преміювання та відзначення визначних дат      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість проведених заходів Од. Звіт 25
1.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 15
1.3.   Проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2
2.   Продукту      
2.1.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
2.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 15
2.3.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
3.2.   Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 1,01
3.3.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100
4.2.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами _______________________ Світла Л.В.

30.01.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 січня 2018 року №7

Про затвердження протоколу

про результати конкурсу

на право проведення незалежної

оцінки окремого нерухомого майна

     Керуючись ст. 55,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням ІV сесії районної ради VІI скликання 25 лютого 2016 року №45.4-7/16:

     1. Затвердити протокол конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 26.01.2018 року № 02/18 щодо результатів конкурсу на право проведення незалежної оцінки окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району (додається).

2. Відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради забезпечити оприлюднення результатів конкурсу на офіційному сайті районної ради.

3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

4. Контроль за виконанням покласти на керуючу справами виконавчого апарату районної ради Світлу Л.В.

Голова районної ради                                         В.Ілаш

24.01.2018

EPSON054

15.01.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

15 січня 2018 року №6

Про передачу окремого рухомого майна

в користування на праві господарського відання

та на баланс

     На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 15.01.2018 року № 01/18, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання від 20.03.2012 року №183.8-6/12:

 1. Передати КП «Кельменецька районна друкарня» на баланс та в безоплатне користування на праві господарського відання комп’ютерну техніку в складі: монітор Acer, системний блок, клавіатуру та принтер HPLaserJet 1018 (інв. номер 101480020), загальною балансовою вартістю 5353,00 грн. для здійснення бухгалтерського обліку.
 2. Внести відповідні зміни до чинного договору з вищезазначеним комунальним підприємством на закріплення майна на праві господарського віданнявід 18.09.2017 року № 05/17.
 3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

     4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.)

                                                    Голова районної ради                       В.Ілаш

02.01.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02 січня 2018 р.                                                                                             № 5

Про постійно діючу комісію

для списання необоротних активів

та запасів

     З метою своєчасного відображення в бухгалтерському обліку інформації про надходження, вибуття, ліквідацію та рух необоротних активів та запасів, керуючись статтями 55, 58 Закону України ‘‘Про місцеве самоврядування в Україні’’, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. № 1314 ‘‘Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності’’, наказу Державного Казначейства України від 18.12.2000р. № 130 ‘‘Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання’’, на підставі рішення V сесії районної ради VІІ скликання від 27.04.2016р. № 61.4-7/16:

     1. Для визначення подальшого використання необоротних активів та запасів, що перебувають на балансі районної ради (як юридичної особи), встановлення неможливості та/або економічної доцільності проведення відновлювального ремонту, належного оформлення необхідної документації по його списанню, утворити на 2018 рік постійно діючу комісію (надалі –Комісія) у складі:

     Голова комісії: Горобець А.І., заступник голови районної ради.

     Члени комісії:

       Мусензова Н.Д., начальник, головний бухгалтер, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради;

     Секрета Н.В., головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу, інвестиційної та інформаційної політики виконавчого апарату районної ради;

       Слухінська Г.П., заступник начальника відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради;

       Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

       2. Надати вище вказаній комісії право приймати необоротні активи та запаси на баланс районної ради, проводити вартісну оцінку та переоцінку (за необхідності) необоротних активів та запасів, які знаходяться на балансі чи поступають на умовах благодійної допомоги, проводити обстеження майна, що підлягає списанню, здійснювати контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей та матеріалів, які потім здаються на склад.

     3. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити відображення в бухгалтерському обліку даних на підставі складених комісією актів щодо прийняття-передачі, зміни вартості, списання необоротних активів та запасів після їх затвердження головою районної ради, в разі його відсутності – заступником голови районної ради.

     4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження від 27.01.2017 р. № 9.

     5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                                       В.Ілаш

 

02.01.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

   02 січня 2018 р.                                                                                                   № 4

Про встановлення на 2018 рік ліміту

використання бензину

          Керуючись статтями 55, 58 Закону України ''Про місцеве самоврядування в Україні'', згідно Порядку використання автотранспорту посадовими особами виконавчого апарату районної ради, затвердженого розпорядженням від 29.12.2011 року № 66:

1. Затвердити на 2018 рік такі щомісячні ліміти використання бензину легковими автомобілями для службового користування:

* ВАЗ 21065 (СЕ 03-33 АЕ)- 300 літрів;

* ВАЗ 2121 (777-52 МР)- 200 літрів;

* ЗАЗ SENS(СЕ 6363 АО)- 300 літрів.

В разі обґрунтованої необхідності, збільшення витрат пального зверх місячного ліміту, здійснюються головою районної ради.

2. Зобов’язати комунальну установу «Група по господарсько - транспортному обслуговуванню» (Кушнір С.П.) здійснювати витрати на обслуговування легкових автомобілів в межах асигнувань, передбачених у кошторисах та установлених вище лімітів пального.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника, головного бухгалтера, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензову Н.Д.

         Голова районної ради                                             В.Ілаш

02.01.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02 січня 2018 р.                                                                                             № 3

Про встановлення лімітів

споживання енергоносіїв

та комунальних послуг на 2018 рік

         Керуючись статтями 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення IХ сесії Кельменецької районної ради VIІ скликання від 22.12.2017р. «Про районний бюджет на 2018 рік», з метою ефективного використання та економії бюджетних коштів:

1. Встановити на 2018 рік такі щомісячні ліміти споживання комунальних послуг та енергоносіїв у фізичних обсягах, в межах затверджених кошторисних призначень ( без врахування обсягів витрачання орендарями і відновлення касових видатків):

         1.1. Для районної ради:

        - подача води і прийом стоків 105,6 куб.м.;

         - подача активної електроенергії 34,0 тис.кВт.год;

         - постачання природного газу 12,8 тис.куб.м.

         1.2. Для комунальної установи «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» (ідентифікаційний код юридичної особи 36750017):

         - подача води і прийом стоків 60,0 куб.м.

         2. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити дотримання встановлених лімітів.

         3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

       

Голова районної ради                                     В.Ілаш

02.01.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02 січня 2018 року                                                                                        № 2

Про встановлення на 2018 рік

ліміту витрат на міжміські

телефонні розмови

         З метою ефективного використання бюджетних коштів, керуючись статтями 55, 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” :

1. Затвердити на 2018 рік щомісячний ліміт витрат на міжміські телефонні розмови працівників виконавчого апарату районної ради в розмірі згідно додатку.

2. Встановити, що в разі обґрунтованої необхідності, збільшення витрат на міжміські телефонні розмови зверх затвердженого місячного ліміту, здійснюється головою районної ради.

3. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити здійснення щоквартального аналізу фактичних витрат на вказані цілі та інформувати керівництво районної ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

      

     Голова районної ради                                             В.Ілаш

 02.01.2018

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     02 січня 2018                                                                                                  № 1

Про затвердження ліміту

залишку готівки в касі

на 2018 рік

     Керуючись ст. 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання вимог Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 року № 758, відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637:

1. Встановити на 2018 рік ліміт каси в розмірі 170,00 (сто сімдесят) гривень.

2.Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. здійснювати постійний контроль за дотриманням встановленого ліміту.

        

                   Головарайонної ради                                             В.Ілаш

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Президент України підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. «Ключовий момент, без якого децентралізація не може бути в Україні завершена, це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності», – сказав він. Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку. Загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
 • 15 жовтня, Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області: - «червона зона» – місто Чернівці, місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони; решта районів області залишаються у «помаранчевій зоні». Нове зонування почне діяти із понеділка, 19 жовтня.
 •   Фахівці Міністерства розвитку громад та територій спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні підготували відповіді на питання, які найчастіше цікавлять учасників реформи. Які повноваження нових РДА та районних рад, порядок їх ліквідації та реорганізації? Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді?Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Відповіді на ці та інші питання шукайте в цьому матеріалі. ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Які повноваження нових РДА? До прийняття нових редакцій залишаються чинними закони «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», яким визначено повноваження МДА (як ОДА так і РДА). Повноваження РДА також визначені галузевим законодавством у сферах ЖКГ, містобудування, освіти, охорони здоров’я, земельних відносин тощо. Отже, нові РДА повинні виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Разом з тим Мінрегіоном розроблено проект нової редакції ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», в якому пропонується новий підхід до розподілу повноважень РДА. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12851). Зокрема, РДА здійснюватимуть повноваження щодо: забезпечення виконання окремих повноваження місцевого самоврядування; здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; забезпечення законності на відповідній території. Який порядок ліквідації, реорганізації РДА ліквідованих районів? Чинним законодавством не визначено суб’єкта, наділеного повноваженнями ліквідовувати чи реорганізовувати и РДА. З метою врегулювання даного питання Мінрегіоном в пакетів з проектом Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» було подано та КМУ схвалено і зареєстровано у ВРУ проект Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-Д). Профільним Комітетом ВРУ даний законопроект доопрацьовано та зареєстровано проект Закону за реєстр. № 3651-Д, відповідно до якого порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали РДА, що припиняються, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідні РДА, їхні структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, реорганізуються в межах граничної чисельності, умов оплати праці працівників і норм витрат, встановлених Кабінетом Міністрів України. Наразі Мінрегіоном спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляються покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації РДА, які найближчим часом будуть оприлюднені.  ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОННИЙ РІВЕНЬ: Які повноваження у нових районних рад? До прийняття нової редакції залишається чинним ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким у статті 43 визначено повноваження районних і обласних рад. Нові районні ради мають виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Варто зазначити, що ВРУ прийнято ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (реєстр. № 3614), яким суттєво переглянуто склад доходів та видатків районних бюджетів. Зокрема, 60% ПДФО, які раніше зараховувались до районних бюджетів, буде передано до місцевих бюджетів територіальних громад. Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Саме тому, з метою впровадження оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів  Мінрегіоном розроблено проект нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12850). Зокрема, законопроектом розмежовано повноваження районних і обласних рад. У статті 38 законопроекту визначено сферу компетенції районної ради. Якщо коротко, то це повноваження щодо: забезпечення організації роботи ради, затвердження районного бюджету, звітів про його виконання, затвердження місцевих програм, управління майном спільної власності територіальних громад району (до передачі територіальним громадам).   Який порядок ліквідації, реорганізації районних рад у ліквідованих районах? Чинним законодавством не визначено чіткого механізму ліквідації чи реорганізації районних рад у зв’язку з затвердженням нового АТУ.   Дане питання також врегульовано в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів» (реєстр. № 3651-Д). Серед іншого законопроектом передбачено, що: повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідованих районів), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі — новоутворених районів); з дня набуття повноважень районною радою, здійснюється реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району; районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, якщо інше не передбачено цим Законом; під час проведення реорганізації юросіб – районних рад повноваження з управління справами юридичних осіб, що припиняються, здійснює комісія з реорганізації. Наразі Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації районних рад, які найближчим часом будуть оприлюднені.  Чи можна вже сьогодні, не чекаючи виборів, передавати спільне майно територіальних громад у комунальну власність громади? Так можна, відповідно до пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, процес передачі майна, що знаходиться в управлінні районних рад не прив’язаний до місцевих виборів та районна рада спільно з сільськими, селищними, міськими радами району може розпочати відповідну процедуру. З детальним роз’ясненням стосовно передачі майна спільної власності територіальних громад району відповідним сільським, селищним, міським радам можна ознайомитись на порталі «Децентралізація». Як розподіляється майно, яке знаходиться у спільній власності громади району, між декількома новоствореними ОТГ в цьому районі? Законодавство не передбачає розподілу майна спільної власності територіальних громад. Згідно чинного законодавства, районні ради можуть передати до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також законопроектом № 3651-Д пропонується визначити, що нові районні ради району після припинення реорганізованих районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати до комунальної власності територіальних громад окремі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізація при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо передачі майна спільній власності громади району, які найближчим часом будуть оприлюднені. Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (законопроект реєстр. № 3614) передано значну частку  доходів районних бюджетів на базовий рівень – до місцевих бюджетів територіальних громад (зокрема, 60% ПДФО). Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Отже, районні лікарні також передаватимуться на утримання сільських, селищних, міських рад. Звертаємо увагу, що мова йде про утримання приміщень. Адже фінансування медичних послуг, заробітних плат медичним працівникам здійснюватиметься з державного бюджету через НСЗУ. Що будуть робити штатні працівники ліквідованих районних рад після перших проведених сесій у нових райрадах? Вивільнення працівників відбуватиметься згідно ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України. Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді? Законопроект № 3614, який прийнято ВРУ, передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1469 територіальних громад, території яких уже затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Законодавчим актом, зокрема, пропонується розмежувати дохідні і видаткові джерела надходження між районними та місцевими бюджетами, скасувати спрямування надходжень від ПДФО до районних бюджетів та виключити районний рівень із системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Формування районних бюджетівздійснюватиметься за рахунок: ► власних доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада, плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА, орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами) інші доходи. ► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів. Крім того, розглядається питання фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників з державного бюджету. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ: Який механізм реорганізації сільських, селищних рад, які увійшли до складу громади на підставі розпорядження КМУ? Відповідно до Законопроекту 3651-Д, в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої була затверджена Кабінетом Міністрів України (далі – сформована територіальна громада), закінчуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких увійшли до території сформованої територіальної громади, (далі – розформовані територіальні громади). Після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами (далі – ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною сформованою територіальною громадою (далі – новообрана рада), персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу. Сформована територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громад. З дня набуття повноважень новообраною радою здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою. З дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету новообраної ради. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим пунктом. Реорганізація юридичних осіб – органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. Під час проведення реорганізації юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою. Сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються. У який спосіб обирається, затверджується староста у нових громадах? Верховною Радою України прийнято Закону України від 16.07.2020 № 805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон). Законом, серед іншого, внесено зміни до Виборчого кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280), якими передбачено що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Згідно з частиною третьою статті 54-1 Закону № 280 порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Таким чином, сільська, селищна, міська рада в своєму регламенті або Положенні про старосту може більш детально визначити порядок подання кандидатури та затвердження старости радою. Чи можуть сільські, селищні, міські ради затверджувати старост? Можуть, у порядку визначеному статтею 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Чи поширюється Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на новоутворені громади, вибори в яких відбудуться 25.10.2020 в частині реорганізації ОМС? Ні, не поширюється. Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Відповідно до Законопроекту №3651-Д, бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. При цьому, новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, що припиняються. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють: відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій територіальних громад; сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda