Звіт голови районної ради Ілаша Віктора Миколайовича за 2018 рік.

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

       Стаття 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність,у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та здійснення регуляторної політики. Тому я, як голова районної ради, доповідаю про проведену роботу за період з вересня 2017 року по грудень 2018 року. Громада має невід’ємне право заслуховувати публічні звіти органів і посадових осіб про їхню діяльність та давати їм оцінку, а законодавчі норми зобов’язують представників місцевої влади бути підзвітними і підконтрольними територіальній громаді.

       Характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що вищий представницький орган району працював стабільно і послідовно. Разом із вами ми прагнули організувати її так, щоб якомога повніше і ефективніше виконувати свої повноваження, передбачені чинним законодавством і, головне, діяли послідовно,компетентно, чітко розуміючи свої права і обов’язки, відповідально приймали правові рішення. Діяльність районної ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, селищною та сільськими радами, підприємствами, установами, громадськими організаціями і завжди прагнули до порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання.У взаємодії  та співпраці депутатський корпус районної ради був механізмом, який продуктивно знаходив виважені шляхи вирішення нагальних проблемних питань та прийняття необхідних рішень для їх реалізації.

       Робота районної ради проводилась відповідно до вимог законодавства,   затвердженого плану та Регламенту роботи районної ради УІІ скликання. У звітному періоді районна рада працювала в непростих умовах економічного розвитку, але  в районі забезпечувалась політична та соціальна стабільність. Нагадаю, що у складі Кельменецької районної ради УІІ скликання 34 депутати, представлені 5-ма політичними силами: Аграрна партія України – 12 ; ВО «Батьківщина» - 9, «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 6, , «Опозиційний блок» - 4; ПП «Наш край» — 3.Та, незважаючи на різні політичні уподобання й розбіжності, депутати в основному працювали злагоджено, без політичного протистояння.

       Діяльність районної ради у звітному періоді будувалась так, щоб ефективно реалізувати депутатські повноваження та максимально врахувати інтереси всіх територіальних громад. Тому першочергова увага депутатів районної ради у звітному періоді була зосереджена на важливих для життєдіяльності району питаннях, захисті інтересів виборців, забезпечення належного рівня функціонування об’єктів спільної власності територіальних громад району.

     Хочу відмітити, що спільне майбутнє і майбутнє нашого краю також залежить від особистого вкладу кожного з нас. Саме сьогодні, в період реформ в нашій країні вагомо і авторитетно має звучати слово кожного депутата чи посадової особи місцевого самоврядування.

     Районна рада, як колегіальний орган, представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та селища району. Тому все, що зроблено за звітний період, є результатом колективної праці кожного депутата, постійних комісій, Колегії районної ради, сесійної діяльності, роботи виконавчого апарату.Відтак в звітному періоді вся діяльність районної ради  перш за все спрямовувалась на захист спільних інтересів  територіальних громад району, ефективне управління об’єктами спільної  власності територіальних громад сіл та селища району, раціональне  використання фінансових ресурсів, виконання райдержадміністрацією делегованих радою повноважень, забезпечення соціального захисту населення, вирішення відповідно до законодавства питань регулювання земельних відносин, затвердження в установленому порядку та реалізацію прийнятих районних програм.

ІІ. ПЛЕНАРНА РОБОТА РАДИ

         У звітному періоді вся робота районної ради спрямовувалася на виконання повноважень представницького органу місцевого самоврядування.Необхідно зазначити, що були створені належні умови для виконання районною радою та кожним депутатом своїх повноважень для повної і ефективної реалізації  своїх прав і обов’язків, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту роботи районної ради. Переконаний, що виважена позиція на співпрацю з районною державною адміністрацією, максимальне врахування думок і пропозицій депутатів сприяло тому, що ми зберегли свою дієздатність та не стали на шлях протистояння.

       Основною організаційно – правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій та узгоджується Колегією. Відтак в центрі уваги була саме сесійна діяльність ради. Хочу наголосити, що сесії проходили відкрито і гласно, за участю депутатів обласної ради. представників районної державної адміністрації, селищного та сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації.

     Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні роботи сесій районної ради. Депутати мають можливість завчасно ознайомлюватись з  необхідними  матеріалами. Відповідно до вимог законодавства проекти рішень розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради попередньо вивчаються і обговорюються на засіданнях постійних комісій. 

       Районна рада у звітному періоді працювала за планами роботи, які виконані у повному обсязі. Основними у роботі керівництва ради, постійних комісій, усього депутатського  корпусу, як і раніше,  були такі напрямки:

*забезпечення успішного виконання програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм з інших питань;

*здійснення ефективного контролю за раціональним використанням бюджетних коштів;

*сприяння реалізації реформи децентралізації влади в Україні,  сталому розвитку територіальних громад, утвердженню місцевого самоврядування та демократичних суспільних відносин;

*забезпечення соціального захисту населення;

*реалізація державної молодіжної та гендерної політики.

       Спільно з райдержадміністрацією, селищною та сільськими радами нам вдалося забезпечити  реалізацію  цілого ряду пріоритетних завдань,  передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2017 та 2018 роки та іншими районними галузевими програмами.

     З вересня 2017 по грудень 2018 року було проведено 8 пленарних засідань, в т. ч. 1 позачергове пленарне засідання, на яких було прийнято 165 рішень. За змістом прийняті рішення можна класифікувати на групи за такими основними напрямами:

*з питань агропромислового комплексу і земельних відносин – 13 (8%);

*з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту – 20 ( 12%) ;

*з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення – 11 (7%);

*з питань регулювання комунальної власності – 49 (30%) ;

*з питань бюджету, фінансів – 22 ( 13%) та ряд інших питань.

     Звичайно немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри різноманітність питань, переважна більшість з них стосувалася питань районного бюджету, економічного зростання та соціальної сфери (Аналіз на діаграмі). Головний акцент було зроблено на якості прийнятих рішень, відповідності їх законодавству та контролю за виконанням. Кожне рішення – це колективна праця депутатів, постійних комісій та виконавчого апарату, як у міжсесійний період, так і під час сесій.При прийнятті рішень районна рада дотримувалася всіх вимог чинного законодавства.

                              

       Оскільки в основу нашої діяльності покладено програмно-цільовий метод, районною радою приділяється велика увага підготовці та затвердженню на сесіях районної ради галузевих Програм по різних напрямках діяльності. У звітному періоді було затверджено 18 галузевих довгострокових Програм, внесено зміни та доповнення до 6 раніше прийнятих. З метою здійснення контролю за виконанням рішень ради було заслухано звіти про хід виконання 17 районних Програм.

До підготовки порядку денного пленарних засідань залучалися працівники виконавчого апарату, депутати, фахівці та спеціалісти управлінь, відділів райдержадміністрації, керівники установ комунальної власності. Це дало можливість розробити і прийняти конкретні виважені рішення ради, враховуючи думки і пропозиції окремих депутатів, висновки і пропозиції постійних комісій.

Усі рішення районної ради мали практичне втілення і значною мірою сприяли розвитку позитивних процесів у різних сферах життєдіяльності району. Налагоджено систематичний контроль за станом виконання ухвалених рішень. Окрім планових питань, депутатами протягом звітного періоду були порушені проблемні питання, що потребували додаткового вивчення та обговорення. Це земельні питання, використання комунального майна, надходжень до бюджету, охорони здоров’я, захисту прав і свобод учасників АТО, дітей та інші. Всі вони були взяті на контроль і до виконання.

Прийняттю виважених рішень районної ради сприяла робота її дорадчого органу – Колегії. З метою вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій щодо діяльності районної ради, порядку денного пленарних засідань, обговорення проектів рішень протягом звітного періоду проведено 5 засідань Колегії районної ради, на яких розглянуто близько 10 питань. У звітному періоді районна рада, Колегія працювали на принципах колективного вільного обговорення питань в межах Регламенту та плану роботи районної ради. Слід зазначити, що у нас встановилася така практика, коли члени Колегії висловлювали на засіданнях чимало конструктивних пропозицій і зауважень, і це надавало можливість вибрати оптимальні шляхи їх розв’язання.

На засідання Колегії районної ради (за необхідності) та пленарні засідання ради запрошувалися керівники районних служб, начальники управлінь та відділів районної державної адміністрації, селищний та сільські голови.

    Я, як голова районної ради, разом з виконавчим апаратом намагався забезпечити виконання положень Регламенту районної ради УІІ скликання щодо вчасного подання матеріалів на розгляд сесій, якісної підготовки документів. Завжди прагнув організувати роботу так, щоб рада повніше і ефективніше виконувала свої обов’язки, діяла послідовно, зосереджено із врахуванням інтересів наших виборців.

     Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» виконавчим апаратом районної ради на офіційному веб-сайті районної ради та Інтернет - сторінці http://gromady.cv.ua/розміщувались матеріали з проектами рішень і пояснювальними записками їх авторів до початку роботи сесій районної ради. Депутати мали можливість завчасно ознайомитись з порядком денним та проектами рішень,  довідковими матеріалами на сайті районної ради, внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання. А на виконання вимог статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» результати поіменного голосування за кожне рішення оприлюднювалися на сайті районної ради в день проведення сесії.

       Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада також заслуховує щорічний звіт голови  про здійснення виконавчим апаратом районної ради державної регуляторної політики. Відтак ставлю Вас до відома, що районна рада в звітному періоді актів, які мають ознаки регуляторних, не приймала.

   Користуючись нагодою, хочу висловити подяку всім депутатам VІІ скликання за активну роботу в комісіях, Колегії та на сесіях, за взаєморозуміння і співпрацю з виконавчим апаратом. Спільно з райдержадміністрацією, селищним та сільськими радами нам вдалося забезпечити реалізацію цілого ряду пріоритетних завдань, передбачених програмою соціально-економічного розвитку та іншими районними програмами. Наразі на контролі районної ради на сьогоднішній день знаходиться 37 програм. Але основною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є на сьогодні найголовнішим у діяльності районної ради.

Районний бюджет.

       Специфіка району, який є сільськогосподарським, суттєво впливає на стан наповнення бюджету. Протягом звітного періоду ми з вами значну увагу приділяли процесу забезпечення максимально ефективного використання бюджетних коштів, оптимального розподілу коштів, відповідно до заходів програм, затверджених рішеннями районної ради.

       Безперечно, ви помітили, що питання бюджету та окремі питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл,селища району розглядалися на всіх без винятку засіданнях ради. Ці питання постійно перебувають і у мене на контролі, це і основна робота відповідних галузевих постійних комісій з питань бюджету та комунальної власності.

       Відтак питання формування районного бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів були основними на всіх засіданнях бюджетної комісії. Основним і, майже, єдиним джерелом наповнення районного бюджету в звітному періоді стали платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України до нього надходять і витрачаються на утримання всіх районних установ та закладів, що територіально розташовані в районі.

   В цей період районна рада свою діяльність спрямувала на реалізацію першочергових завдань щодо  формування та наповнення бюджету, виконання програм економічного і соціального розвитку району, на більш повне використання своїх повноважень і функцій. Так районною радою вчасно був затверджений бюджет району та програма його економічного і соціального розвитку на 2018 та 2019 роки.

       В умовах значного зниження рівня надходжень до районного бюджету, районній раді, завдяки небайдужості, принциповості та виваженій позиції депутатів при розгляді питань фінансування районних закладів, вдалося утримувати на належному рівні функціонування районних закладів. Інколи доводилося застосовувати непопулярні заходи, спрямовані на економію бюджетних коштів.
Мною, як головою районної ради, перед кожним розподілом бюджетних коштів уважно, детально і неприязно вивчалися пропозиції бюджетних закладів та фінансового управління райдержадміністрації щодо напрямків використання коштів. За моєю ініціативою проводились робочі зустрічі з керівниками бюджетних установ на місцях та попередні робочі наради, де відбувалася предметна дискусія перед засіданням постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів. На жаль, при розгляді пропозицій пріоритетним принципом розподілу коштів була жорстка економія, а не розвиток матеріально-технічної бази та збільшення, в порівнянні з затвердженим державним рівнем, заробітної плати, як, звісно, цього хотілося б. Зокрема хочу зупинитися на деяких цифрах цього року.

       Як завжди пріоритетними були освіта та медицина. На засіданнях постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, найчастіше, жваво та емоційно проходили обговорення бюджетних питань, але кожного разу завдяки виваженій позиції голови цієї профільної постійної комісії Гречаної Оксани Петрівни було досягнуто компромісу, прийняті правильні та обґрунтовані рішення.Спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації та постійними комісіями районної ради з питань бюджету та комунальної власності своєчасно і оперативно здійснювався при потребі перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використовувати наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ.

       Прострочена заборгованість по заробітній платі станом на 01.12.2018 року відсутня.

     Вважаю, що головна мета – об’єднати зусилля всіх депутатів для вирішення питань розвитку виробництва, наповнення бюджету району, виконання соціальних стандартів – досягнута. І хоча районна рада представлена різними політичними партіями, це ніяк не впливає на її роботу. Всі ми зосереджуємося на забезпеченні та організації життєдіяльності територіальної громади району.

         За звітний період головою районної ради видано 244 розпорядження, з них: з основної діяльності – 69. Спільних розпоряджень голови районної ради та голови районної державної адміністрації прийнято – 95.

III. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

       В цілому організація роботи постійних комісій свідчить про те, що депутати районної ради у переважній більшості налаштовані на цілеспрямовану, конструктивну працю. Тому, звітуючи сьогодні за рік роботи всієї районної ради, хочу відзначити надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності роботи ради діяльність чотирьох постійних комісій.

     Важливою формою роботи ради є засідання цих постійних комісій. Хочу відзначити та висловити вдячність головам постійних комісій за добросовісне ставлення до виконання своїх громадських обов’язків,  проблем із роботою комісій в звітний період не було.

       За час, що ми працювали з вами у звітному періоді відбулося  55  засідань, в тому числі 1 спільне засідання постійних комісій районної ради. Загалом комісіями розглянуто 255 питань, в порядку контролю розглянуто 35 питань, листів та звернень – 22.

     Вагома частка роботи з розгляду питань радою відбувається саме на засіданнях постійних комісій, які діють відповідно до загального плану роботи районної ради, Положення про постійні комісії районної ради та Регламенту роботи районної ради УІІ скликання.

       Саме там відпрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації, які вносяться на розгляд Колегії, а потім і сесії, здійснюється контроль за їх виконанням. Депутати переймаються кожним питанням порядку денного, вносять відповідні пропозиції та зміни, активно висловлюють своє бачення вирішення тих чи інших проблем. Такий принцип роботи дає можливість внести на розгляд на пленарні засідання ради відпрацьовані проекти рішень.

       Враховуючи вимоги сьогодення працюємо відкрито і гласно. На офіційному сайті районної ради систематично висвітлюється інформація про діяльність не тільки районної ради ,а і її постійних комісій. Питома вага кількості питань за напрямком роботи кожної постійної комісії районної ради зображена на діаграмі.

     Якість прийнятих рішень на пленарних засіданнях ради безпосередньо залежить від висновків та рекомендацій, що прийняті постійними комісіями. На засідання комісій постійно запрошуються керівництво та начальники відділів, управлінь районної державної адміністрації, які достеменно викладають депутатам питання, по яким необхідно прийняти рішення районної ради.

   Активність депутатів та наявність кворуму на засіданнях комісій дає можливість різнобічного вивчення питань, що виносяться на засідання комісій, та приймати об’єктивні висновки та рекомендації.

Постійна комісія районної ради з питань з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів

  Безпосередню участь у формуванні бюджетного процесу району бере постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів(голова комісії –Гречана О.П.). До складу комісії входять 8 депутатів районної ради, які як правило приймають активну участь в її роботі.

     Відтак постійна комісія працює злагоджено та результативно, про що свідчать проведені  20  засідань, у тому числі – 2  спільних засідання з іншими постійними комісіями. На  засіданнях розглянуто  60 питань, що належать до компетенції комісії, 51  з яких внесено на розгляд сесій районної ради. 

  Всі депутати, які входять до складу комісії, активно працюють, приймають участь в обговоренні питань, але особливо хочеться відмітити  Пастуха О. Д., Власова Д. В., Русановського О. П. і, звичайно, очільника  цієї комісії Гречану О.П., які завжди принципово, грамотно, навіть прискіпливо працюють над проектами рішень  районної ради. Їх небайдужість, активна громадянська позиція є запорукою  ефективної роботи на користь громад.

  Важлива увага приділялася затвердженню та виконанню програми соціального, економічного та культурного розвитку нашого району, формуванню районного бюджету, внесенню змін до бюджету, затвердженню звітів про його  виконання. При розгляді питань комісія залучала  до роботи відповідальних працівників, розпорядників коштів, галузевих фахівців та спеціалістів. Комісія вивчала стан справ та здійснювала контроль за виконанням програм, рішень ради з питань в межах своєї компетентності.

  В умовах нестачі коштів в районному бюджеті постійна комісія тримає на контролі питання виконання районного бюджету та своєчасно за поданням головних розпорядників коштів вносить зміни щодо перерозподілу кошторисних призначень для фінансового забезпечення захищених статей видатків та безперебійної роботи установ та закладів району.

  Депутати районної ради надавали слушні пропозиції щодо ефективного використання коштів, отриманих за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету, не раз визначали пріоритетні галузі, куди передусім  потрібно спрямовувати кошти. Хочу також відзначити постійну тісну співпрацю комісії із фінансовим управлінням райдержадміністрації, практику залучення до обговорення бюджетних питань керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

   Враховуючи, що одним із стратегічних пріоритетів роботи районної ради є питання розвитку освіти, депутати районної ради завжди з порозумінням відносяться при прийнятті рішень щодо виділення коштів для освітянської галузі, а саме неодноразова підтримка “Нової української школи“ шляхом виділення на її розвиток співфінансування із районного бюджету.

  У звітному періоді продовжено практику перерахування субвенцій районному бюджету на підтримку окремих сільських рад на загальну суму 986,5 тис. грн.

     Всі члени постійної комісії  активно долучалися до обговорення питань, що вносились на сесії,  висловлюючи конкретні пропозиції щодо вирішення спірних чи проблемних положень. Злагодженість дій та одностайність позицій у фінансових питаннях між районною радою і райдержадміністрацією дали можливість своєчасно прийняти районний бюджет на 2019 рік. Маю надію, що і сьогодні буде прийнято позитивне рішення по проекту районного бюджету на наступний 2020 рік .

Постійна комісія з гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення

    Постійною комісією, яку очолює депутат районної ради Гончарюк Г. П., проведено 10 засідань, з них - 2 спільно з іншими профільними комісіями, на яких було розглянуто 58 питань, що стосуються гуманітарної, медичної, спортивної сфер району, вирішення соціальних проблем населення та інші. Всього в комісії на контролі 15 районних програм, з яких 10 розглянуто в порядку контролю та 5 - з метою внесення змін та доповнень до діючих.

     В умовах, коли наша країна відстоює свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, вкрай важливим є удосконалення військово-патріотичного виховання та підготовка жителів району до військової служби в Збройних Силах України.

    Слід відмітити, що комісія  працює злагоджено та ефективно, бо має в своєму складі досвідчених депутатів, що працюють не одне скликання. Крім проектів рішень сесій, депутати на засіданнях комісії  заслуховували питання, згідно плану роботи. Зокрема, це питання щодо роботи з багатодітними сім’ями району, організації оздоровлення та відпочинку дітей та стан виконання районними навчальними закладами Закону України «Про освіту». Всі депутати, члени комісії активно приймають участь в обговоренні питань та наданні пропозицій для більш ефективного їх вирішенню.

   Значну увагу депутати завжди приділяють розвитку освіти Кельменеччини.  Розглянувши проект Комплексної програми розвитку освіти в Кельменецькому районі на 2019 - 2023 роки, було рекомендовано сесії затвердити цю програму та районній державній адміністрації зосередити увагу на виконанні її основних заходів.

    Реформування медичної галузі, яке відбувається в нашій країні і, зокрема, в районі, націлює членів комісії на поглиблене вивчення питань надання якісних медичних послуг населенню.

    Члени комісії активно працювали над підготовкою питання, яке розглядалось на пленарному засіданні ХУІІІ сесії районної ради - «Про затвердження Комплексної Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кельменецькому районі на 2018 - 2020 роки » - та відмітили, що в даному напрямку в районі повинна покращитись відповідна робота.Крім того, на засіданні комісії було розглянуто питання забезпечення замісної підтримувальної терапії ін’єкційними споживачами наркотиків та винесені відповідні рекомендації районній державній адміністрації щодо вирішення даного питання з аптечними закладами.Не залишили поза своєю увагою депутати і розгляд ходу виконання «Комплексної програми розвитку туризму в Кельменецькому на 2017 - 2020 роки» та «Програми збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки», для реалізації яких були заплановані відповідні кошти.

    З метою здійснення контролю за створенням сприятливих умов для забезпечення культурно - дозвіллєвих потреб населення, члени комісії розглянули питання затвердження Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Кельменецького району на 2018- 2022 роки та рекомендували районній державній адміністрації створювати умови для розвитку самодіяльної народної творчості та збереження нематеріальної народної творчості.

   Контролюючи питання розв’язання дитячої бездоглядності, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання вчинення насильства в сім’ях над дітьми, члени комісії розглянули хід виконання Комплексної програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Кельменецькому районі в 2016-2020 роках.

    Так, Районна Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян “ Турбота ” на 2019-2021 роки передбачено виділення з районного бюджету коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.А відповідно до Програми розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016 - 2020 роки передбачено висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом виготовлення та розміщення публікацій у газеті "Рідне слово", визначено обсяги фінансування. В полі зору постійної комісії - питання розвитку фізичної культури і спорту в районі.  

    Активну участь приймали члени постійної комісії і в обговоренні проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку району на 2018 та 2019 роки, основних показників районного бюджету . Детально та виважено працювали члени комісії над питаннями надання пропозицій районній раді щодо кандидатур на присвоєння звання ”Почесний громадянин Кельменецького району.

     Ще однією важливою ділянкою в роботі комісії було затвердження нових районних програм.

     Завдяки злагодженій роботі весь склад комісії працює активно, принципово, з відповідальністю за втілення в життя основних принципів місцевого самоврядування. Депутати докладають максимум зусиль для того, щоб працювати для захисту інтересів своїх виборців.

Постійна комісія з питань  з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності

   Постійна комісія з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власностісвою діяльність здійснювала на принципах законності, захисту прав і законних інтересів громадян, соціальної справедливості, колегіальності, гласності і врахування громадської думки, поєднання місцевих і державних інтересів, інтересів особи і всього населення району, обов'язковості рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах закону.

     В складі постійної комісії налічується 8 депутатів районної ради. Очолює дану комісію Панкевич Олександр Олексійович. Та в зв’язку із оновленням персонального складу ради на підставі дострокового складення повноважень депутата, було підсилено і персональний склад цієї профільної постійної комісії, ввівши до її складу нового депутата – Ферфецького М.Д.

     В основу діяльності комісії покладено також дотримання  депутатами районної  ради Регламенту роботи та депутатської етики, інших нормативних документів, якими керуються депутати в своїй діяльності.

    Слід визнати, що  порушень вимог Регламенту у частині роботи постійних комісій районної ради не було. Заплановані засідання комісій проходили вчасно, питання, які виносились на пленарні засідання сесій районної ради, попередньо розглядались і мали відповідний висновок комісії. Прийняті рішення та результати голосування оприлюднювались на офіційному веб-сайті районної ради у відповідності до чинного законодавства.

     Куратором цієї комісії від виконавчого апарату є начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Потерейко Р.В. За звітний період комісією проведено ­­­­­­­­­­ 13 ­­­­­­­­­­­­­­­засідань ( з них ­­ 2 спільних засідання з іншими постійними комісіями ради) та розглянуто 88 питань.

     Не залишилося поза увагою комісії також питання забезпечення функціонування комунальних медичних закладів, що пов’язано з медичною реформою. У ході реформування найбільша увага приділяється  матеріально - технічній базі, оснащені сучасними медичним  обладнанням. З метою забезпечення рівного доступу жителів району до якісних медичних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я , оснащення їх сучасним обладнанням для створення додаткових можливостей, реагування на сучасні запити та потреби населення району щодо надання якісних медичних послуг за участі депутатів районної ради, що входять до складу зазначеної постійної комісії було винесено питання та прийнято рішення щодо створення шляхом перетворення комунальних некомерційних підприємств «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради .

     На виконання вимог чинного законодавства ХУ сесія ради УІІ скликання за рекомендацією комісії затвердила Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.
       Рішеннями ХУ та ХУІ сесій районної ради VII скликання також було створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» та затверджено Порядки проведення конкурсу на зайняття посади керівника та на заміщення вакантних посад педагогічних працівників цієї комунальної установи.

  Згідно норм чинного законодавства, завершено процедуру роздержавлення (реформування) редакції комунального друкованого засобу масової інформації – редакція газети «Рідне слово». Після закінчення процедури реформування друкований засіб масової інформації – редакція газети «Рідне слово» вже не є комунальним, оскільки районна рада вийшла зі складу його засновників. Це є самостійний, незалежний друкований засіб масової інформації приватне підприємство «Рідне слово» та враховуючи прийняте рішення на пленарному засіданні районної ради голові районної ради було доручено підписати угоду про передачу засновницьких прав між Співзасновниками газети  «Рідне слово» та Правонаступником та договір на висвітлення діяльності районної ради у друкованому засобі масової інформації газеті «Рідне слово».

   Профільною комісією розглянуто низку питань щодо внесення змін до установчих документів окремих комунальних підприємств, установ, організацій, викладення їх у новій редакції. Крім того протягом звітного періоду розглядались питання щодо управління спільним майном територіальних громад сіл, селища району, зокрема, щодо надання будівель та приміщень в оренду, внесення змін до договорів оренди; подовження договорів оренди майна,тощо. В даний час управління майном – це здійснення безпосередньо районною радою своїх повноважень щодо ефективного використання майна підприємств, установ, організацій та розпорядження ним відповідно до законодавства України.

   Відтак на виконання вимог чинного законодавства приймалися рішення щодо оголошення конкурсів на посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, затверджувався склад комісій для їх проведення. Також затверджувалися  звіти з незалежної оцінки майна, яке надавалося в оренду. Членами комісії, в разі необхідності, здійснювався огляд об'єктів комунальної власності для прийняття об'єктивних рішень.

   Засідання комісії як правило проводились за майже 100% участі депутатів, обраних до її складу, а відсутність депутатів на засіданнях була зумовлена виключно поважними причинами.

     Крім того, при районній раді утворена  і працює комісія  з питань поновлення прав реабілітованих: робота проводиться в міру надходжень заяв спадкоємців реабілітованих щодо виплат компенсацій за втрачене під час розкуркулювання майно у відповідності до  Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних

відносин та охорони навколишнього природного середовища

  В складі постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища налічується 8 депутатів районної ради.   Очолює комісію депутат районної радиПилипчук Борис Іванович. Від початку скликання персональний склад комісії було оновлено на 37% в зв’язку із достроковим складанням повноважень окремими депутатами.

    В полі зору постійної комісії знаходяться питання дотримання земельного законодавства, охорони навколишнього середовища, контролю та ефективного  використання земельних ресурсів.  У звітному періоді комісія працювала злагоджено. Головними критеріями цієї комісії були принциповий підхід  до обговорення питань на засіданнях, відповідальне ставлення до відпрацювання  власних рекомендацій, здійснення  контролю за їх виконанням.

   Серед основних питань, які розглядалися комісією – затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться  за межами населених пунктів району.

   За звітний період було проведено  11 засідань. В загальному контексті розглянуто 49 питань, з них 18 питань розвитку села  та агропромислового комплексу. На контролі в комісії знаходиться 7 районних програм:

 • Районна програма “Питна вода Кельменецького району на 2006-2020 роки»;
 • Районна Комплексна програма«Власний дім» на 2012-2020 роки;
 • Комплексна програма оновлення містобудівної документації району на період 2017-2021 роки;
 • Комплексна соціальна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Кельменецькому районі на 2018-2020 роки;
 • Комплексна програма "Відродження малих річок Кельменецького району на 2017-2022 роки";
 • Районна протиепізоотична Програма захисту життя і здоров’я тварин від інфекційних, інвазійних та зооантропонозних захворювань в Кельменецькому районі на 2018-2019 роки;
 • Комплексна програма розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на 2018-2020 роки.

  В порядку контролю розглянуті:

 • Хід виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Кельменецькому районі на 2014-2017 роки;
 • Хід виконання Комплексної програми «Власний дім» на 2012-2020 роки;
 • Хід виконання Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» в Кельменецькому районі на 2016-2018 роки;
 • Хід виконання районної програми «Питна вода Кельменецького району на 2006 – 2020 роки»;
 • Хід виконання Комплексної програми "Відродження малих річок Кельменецького району на 2017-2022 роки";
 • Хід виконання Комплексної програми оновлення містобудівної документації району на період 2017-2021 роки.

  Принциповою та відповідальною була позиція членів комісії до питань  щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в приватну власність, або в оренду. Диференційований підхід до розгляду кожної заяви та відповідного пакету документів свідчить про те, що депутати опікувалися також питаннями наповнення бюджетів сільських рад.

   Депутати співпрацюють з виконавчою гілкою влади з питань пріоритетності соціального розвитку села  та для більш ефективного вирішення питань розвитку агропромислового комплексу району. В роботі комісії з проведення обстеження стану використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності приймали участь голови окремих сіл району, які порушували питання щодо використання земельних ділянок без договорів оренди, заниження нормативної грошової оцінки земельних ділянок та відповідно зменшення суми земельного податку, що підлягає сплаті.

  До активної участі та співпраці у роботі комісії залучалися відповідні спеціалісти районної державної адміністрації. Всі члени комісії активно приймають участь в обговоренні питань та наданні пропозицій по більш ефективному вирішенню питань розвитку агропромислового комплексу та екологічного стану довкілля району.

     Сьогодні потрібно відзначити активну роботу всіх постійних комісій нашої ради, завдячуючи яким і формуються раціональні, виважені об’єктивні проекти рішень для послідуючого розгляду їх на наших пленарних засіданнях.

IV. СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

         Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при головірайонної ради діє з початку цього скликання. Координаційна рада постійно розглядає питання, які є життєво важливими, як для кожної з громад, так і для району в цілому. Відтак, за звітний період проведено 5 засідань.

         На думку членів Координаційної ради, таку практику спільної роботи доцільно продовжувати і в майбутньому, охоплюючи ширше коло наступних питань. Бо вона дає можливість виробити напрямки спільних дій, сприяє ефективному використанню набутих та напрацюванню нових форм і методів роботи, які визначають стиль і зміст діяльності районної, селищної і сільських рад та дієво працює на загальну справу.

       Зважаючи на те, що рада,   делегувала районній державній адміністрації виконання частини своїх повноважень, спільне бачення проблем і шляхів їх вирішення керівництвом районної ради та райдержадміністрації дозволяло працювати цілеспрямовано. Головними з цих повноважень є забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району. Відтак співпраця з райдержадміністрацією здійснюється, в основному, через делеговані їй повноваження. Як голова районної ради, я беру участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з керівниками підприємств, організацій, установ, на яких вирішуються питання роботи господарського комплексу району та соціальної сфери, звітних конференціях працівників освіти, охорони здоров’я, ветеранської організації. Відповідно, голова райдержадміністрації та його заступники, начальники управлінь, відділів постійно беруть участь в роботі сесій районної ради, постійних комісій, нарадах із селищним та сільськими головами.

         Співпраця між органами  місцевого самоврядування різних рівнів сприяла розв'язанню багатьох соціально-економічних проблем, які  стоять  перед територіальними громадами. Значною мірою наші успіхи залежали і від впровадження державної політики на місцях. Саме завдяки спільній роботі з селищною та сільськими радами, проводяться роботи щодо розвитку та облаштуванню територій району.  Тому ми, депутати районної ради, повинні замислитись над тим, що зроблено протягом цього року та визначити пріоритетні  напрямки діяльності у майбутньому.

         Спільно з районною державною адміністрацією, керівництво та депутати, виконавчий апарат районної ради приймають участь у масових заходах на території району – урочистості з нагоди Дня Соборності України, Дня Перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності України, Дня працівників освіти, Дня захисника України, вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії та багато інших, у загальних зборах уповноважених представників громадян за місцем проживання, на яких сільські голови звітують перед жителями своїх територіальних громад про виконання Програм соціально-економічного розвитку. Під час проведення загальних зборів кожний громадянин має можливість поспілкуватися із представниками районної влади, вирішити по мірі можливості назрілі проблеми. З метою вирішення питань на місцях на збори громадян виїжджають робочі групи, до складу яких входять спеціалісти районної ради, відділів і управлінь райдержадміністрації, спеціалісти Пенсійного фонду, представники охорони здоров’я та поліції.

         З метою заохочення жителів Кельменеччини , зокрема, колективів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, а також територіальних громад за заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку району, вагомий внесок у створенні матеріальних, культурних, духовних цінностей за звітній період було нагороджено спільними грамотами районної ради і райдержадміністрації.

       Для конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем життєдіяльності територіальних громад, проводяться семінари-навчання та наради з питань місцевого самоврядування. Хочу зазначити, що районна рада завжди відкрита для спілкування, дискусій, об’єктивних зауважень і ділових пропозицій. З цією метою районна рада підтримує тісний зв’язок з громадськими організаціями. Завжди дослухається до актуальних пропозицій районної та місцевих ветеранських організацій, оскільки вважаємо за необхідність враховувати думку небайдужих людей із величезним життєвим досвідом, підтримувати ветеранів району, намагаючись зробити їх життя більш комфортним. А це і фінансування статутної діяльності громадських організацій,  виплата матеріальної допомоги та вирішення соціально – побутових проблем ветеранів,  підтримка та проведення спільних заходів, зокрема, щорічний пленум районної організації ветеранів війни та праці.

         Сподіваюсь, що, незважаючи на будь-які обставини і деякі політичні розбіжності, всі ми і надалі згуртовано та ефективно працюватимемо на благо нашого району.    

            V. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ

     Пошук альтернативних джерел фінансування, а саме залучення та використання коштів організацій-партнерів, дозволяє зменшити навантаження на місцеві бюджети, в тому числі районний. Тому районна рада приділяє увагу питанню активізації територіальних громад району для участі в будь-яких конкурсах для вирішення проблемних питань населених пунктів.

     Завдяки старанням, кропіткій праці територіальних громад, керівників проектів для забезпечення виконання робіт по проектам з місцевих бюджетів і спонсорських коштів залучено додаткові кошти.

     Впевнений, що в наступному році таких можливостей буде набагато більше, тому бажаю вам в цьому великих успіхів. З метою активізації діяльності територіальних громад району потрібно відновити практику проведення щорічного конкурсу на визначення переможців на звання Кращої сільської ради.

        Відтак в районній раді забезпечено систематичний контроль за станом виконання ухвалених радою рішень.  Зокрема, сьогодні на контролі постійних комісій знаходиться 92 рішення, в тому числі 42 діючих програми, 33 із них було затверджено рішенням районної ради протягом УІІ скликання. Прийняті районні програми спрямовані на покращення стану  та вирішення проблем в різних галузях.   В 2018 році заслухано інформації про хід виконання 17 довгострокових програм .

         Протягом звітного періоду було прийнято 11 рішень районної ради щодо внесення змін до прийнятих районних програм. Це свідчить про те, що розробники програм, постійні комісії районної ради не вникають детально у економічні розрахунки, не аналізують кінцевих результатів виконання програм. На мою думку районні програми потрібно приймати комплексно, по напрямках роботи, а не розробляти програму на кожну цифру.

         Слід зазначити, що за звітній період знято з контролю 13 районних програм. На жаль, згідно проведеного аналізу, слід констатувати, що більшість їх не довиконано, не досягнуто запланованої мети і знято з контролю в зв’язку із закінченням терміну дії. Це свідчить про те, що нам необхідно вдосконалювати механізм контролю за виконання прийнятих рішень, зробити його більш дієвим. В цьому постійним комісіям районної ради слід бути активнішими та принциповішими до розробників програм.

     Дуже важливим питанням у нашій роботі є підвищення боєздатності Збройних Сил України, і ми в міру наших можливостей зобов’язані сприяти цьому та проявляти велику активність. Розроблена та діє в районі районна програма соціально-матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, відповідно до якої виділяються кошти на вирішення соціально-побутових питань, забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО, компенсації за пільговий проїзд.

       Крім того, виділяються кошти на харчування, лікування та оздоровлення дітей учасників АТО. Для забезпечення належних  умов роботи працівників військкомату та перебування допризовників і призовників проводяться заходи по покращенню матеріально-технічного стану закладу, зокрема планується проведення заходів по організації роботи прозорого офісу  з обслуговування відвідувачів на базі райвійськкоматів.

       Користуючись нагодою,  я щиро дякую всім   жителям району, депутатському корпусу, селищній та сільським радам, керівникам сільськогосподарських та промислових підприємств, суб’єктам підприємницької діяльності та всім активним громадянам за матеріальну та моральну підтримку наших захисників.

VI. РОБОТА З ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

     Надзвичайно важливою ланкою діяльності районної ради і виконавчого апарату є робота зі зверненнями громадян. Незважаючи на те, що затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом районної ради, такий прийом проводився щоденно.

     Відповідно до законодавчих актів України робота по зверненнях громадян має особливих характер. Це один з напрямків роботи голови, апарату районної ради, основою якої в звітний період були оперативність і вчасність розгляду, об’єктивність і досконалість вивчення розгляду звернень громадян та інформування по їх розгляду та вирішенню порушених питань. Конституційне право дозволяє громадянам здійснювати звернення в різних формах – усні, письмові, на прийомах.Звернення громадян є найважливішою формою забезпечення зворотного зв’язку між районною радою та громадянином, а інформація, що міститься в них, найчастіше слугує орієнтиром при прийнятті важливих рішень, що стосуються інтересів широких верств населення. Звернення громадян певною мірою забезпечують постійний зв'язок між керівництвом районної ради та мешканцями району, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему громади.

       Відповідно до Закону України „ Про звернення громадян” постійно здійснювався контроль своєчасного розгляду та вирішення звернень громадян до моменту надання відповіді заявникам. В кожному окремому випадку після вивчення порушених питань заявникам надавалась відповідь по суті питань в відповідності з чинним законодавством та з урахуванням компетенції. З порушених питань громадянами, які не відносяться до компетенції районної ради, людям надавалося юридичні роз’яснення і поради, куди необхідно звертатись для вирішення порушених питань.

         Протягом звітного періоду до районної ради на особистий прийом звернулося 377 громадян, 8 звернень надійшло поштою, в т.ч. 6 колективних. За результатами їх розгляду 344 – вирішено позитивно та 33 – надано роз’яснення.   Також в цьому періоді надійшло 356 заяви громадян з питань надання матеріальної допомоги, з них 344 – вирішено позитивно.Повторних звернень не було. Працівники виконавчого апарату районної ради забезпечували всебічний, об’єктивний і своєчасний розгляд кожного звернення, надавали заявникам реальну допомогу у вирішенні порушених проблем. Після остаточного вирішення питання надавалася відповідь заявникові.

       В основному на прийом зверталися пенсіонери, ліквідатори Чорнобильської АЕС, волонтери, учасники антитерористичної операції, їх рідні та переселенці. У заявах та пропозиціях порушувались питання соціального захисту, земельних відносин, поліпшення автобусного сполучення, надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям, найбільш болюче – виділення матеріальної допомоги на лікування та питання працевлаштування.

       Звернення громадян, які надходили під час особистого прийому, під час виїзних прийомів, завжди намагалася вирішити на місці, не переводячи проблемні питання громадян в паперову бюрократію. За результатами розгляду скарг, заяв та звернень громадян вирішено 344 питання, які належать до компетенції районної ради, направлено 10 запитів та листів до різних інстанцій, отримано 10 реагувань. Всім заявникам надані вичерпні відповіді. Хід розгляду та виконання заяв, скарг та звернень громадян знаходиться під постійним контролем. В процесі роботи із скаргами, зверненнями та заявами громадян порушувалися питання:

 • про проблеми з вирішенням земельних питань – 2;
 • про недоліки в роботі медичних закладів – 2;
 • про надання матеріальної допомоги – 359;
 • інші - 18.

       За соціальним станом зверталися такі категорії авторів: 180 - пенсіонери, 3 – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та 3 учасника війни, 45 – особи з інвалідністю.

         Робота із зверненнями громадян у виконавчому апараті районної ради  і надалі буде спрямована на забезпечення та створення  належних умов для реалізації  прав заявників відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». З метою сприяння жителям у вирішенні їхніх питань керівництвом районної ради та райдержадміністрації запроваджено проведення виїзних прийомів громадян з особистих питань за місцем їх проживання.        

       Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної формації» у районній раді розроблено порядок подачі запитів на інформацію, їх форми. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції” та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією та постійного інформування працівників виконавчого апарату районної ради щодо небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки у виконавчому апараті районної ради розроблено План заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та корупційних діянь, також проведено роботу  з  електронного декларування доходів та фінансових зобов’язань посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів ради та керівників комунальних закладів та установ. Виконавчим апаратом для депутатів районної ради  було  організовано навчання по заповненню електронних декларацій та надавалася практична допомога по їх заповненню.

      

VII. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

     Успішна інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування є нині необхідною умовою існування та розвитку незалежної держави. Зусилля щодо інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування значно сприяють становленню громадянського суспільства, насамперед через формування відповідних громадських настроїв і уподобань.

   Районна рада та її керівництво працює за принципами публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України "Про доступ до публічної інформації" та іншими законодавчими актами.

       У звітному періоді районна рада намагалася працювати гласно та відкрито. Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у раді розроблено порядок подачі запитів на інформацію, їх форми, закріплені відповідальні особи, видано розпорядження голови районної ради, яке регламентує розподіл інформації, що створюється у раді та її виконавчому апараті, на інформацію публічну та інформацію з обмеженим доступом.Законодавство містить ряд вимог щодо оприлюднення проектів рішень, вже прийнятих рішень, протоколів сесій, протоколів засідань постійних комісій, результатів поіменного голосування. На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний веб-сайт районної ради. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», до районної ради надійшло 3 запити та звернень від фізичних, юридичних осіб та громадських організацій, з яких 2 запити на інформацію задоволено повністю .

      Офіційний веб-сайт районної ради повноцінно функціонує вже більше двох років. На ньому розміщується вся інформація щодо роботи ради та її виконавчого апарату в сесійний та міжсесійний періоди, опубліковуються проекти рішень, ухвалені рішення та результати поіменного голосування, а також діючі програми, плани підготовки проектів рішень, що є регуляторними актами, інформація про надходження та результати розгляду запитів на інформацію, порядок доступу до публічної інформації, зразки запитів та інше. На сайті також розміщуються новини, оголошення та багато іншої корисної інформації. Також він використовується для розміщення певної інформації, наданої місцевими громадами. Завдяки цьому громадськість району має можливість ознайомлюватись з роботою керівництва та посадових осіб місцевого самоврядування, знайомитися з нормативними актами що приймаються. Сільських голів також запрошуємо до співпраці, щодо висвітлення інформації на сайті райради, якщо в них відсутні власні.

   Своєчасно розміщуються на офіційному веб-сайті та інтернет-сторінці районної ради і питання, що вносяться на розгляд чергових сесій районної ради, а тому депутати мають змогу знайомитися з проектами рішень і довідковими матеріалами до них, належно готуватися до пленарних засідань. Після завершення сесій усі рішення районної ради обов’язково оприлюднюються у визначені законодавством терміни. На сайті та веб - сторінці постійно оновлюється інформація про діяльність депутатського корпусу, а також розміщується інформація про проведення засідань галузевих постійних комісій, тимчасових спеціальних комісій, нарад та робочих груп .

    Всі заходи, які проводить районна рада, поза всяким сумнівом, є відкритими для представників громади та засобів масової інформації, які також висвітлюють події, що відбуваються в районній раді. З метою  отримання якісної, виваженої, об’єктивної інформації, зважаючи на те, що не все населення району має доступ до інтернет – мережі, за звітний період в районній газеті “Рідне слово” було надруковано понад 253 статті, в яких висвітлювалась діяльність районної ради, привітання до професійних свят та інша інформація. Хотілося б, щоб на сторінках районної газети та на сайті з’являлося більше матеріалів, поданих депутатами районної ради.

         Варто зупинитись і на роботі депутатів районної ради. Депутати, в основному, з відповідальністю ставляться до виконання своїх повноважень. Більшість депутатів, які приймають активну участь у дебатах стосовно питань, які розглядаються на комісіях, а потім на сесії. Серед них Пастух О.Д., Пилипчук Б.І., Власов Д.В., Довгань М.О. і ін.Загалом, оцінку роботи депутата дають виборці, з якими відповідно до Закону «Про статус депутатів місцевих рад» депутат зобов’язаний підтримувати зв’язок, брати участь у громадських слуханнях та звітувати про свою роботу перед ними. Як правило, на початку року в районі відбуваються загальні збори (сходи) громадян у більшості населених пунктів району. Разом з головою райдержадміністрації та його заступниками, я і мій заступник брали участь у роботі цих зборів громадян. Депутати районної ради також були учасниками сходів, виступали, звітували, висловлювали думки, слухали зауваження. Це похвально і правильно, бо працювати з виборцями, допомагати їм та звітувати перед ними про проведену роботу щороку вимагає законодавство. Тому і надалі приймайте участь у громадських заходах, сходах, пленарних засіданнях сесій місцевих рад, адже на них вирішуються питання життєдіяльності ваших виборчих округів. Приємно, що не відсторонені ви і від культурних заходів: Днів села, зустрічей, ярмаркових та інших святкових заходів, які проходять у селах.

       Мною, як головою ради та очолюваним мною виконавчим апаратом, створені належні умови для реалізації права громадян на будь-які звернення, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Відтак постійно проводиться систематична робота із зверненнями громадян. Здійснюються заходи щодо удосконалення цієї роботи в межах чинного законодавства. Згідно із Законом України "Про звернення громадян", визначені дні та години прийому громадян керівництвом ради (графік міститься і на дошці оголошень), хоча прийом фактично ведеться щоденно, а раз на місяць як правило практикується проведення виїзного прийому. Знову ж таки, завдяки веб-сайту кожна людина може звернутися до районної ради через електронну приймальню, вказати всі свої реквізити і відправити повідомлення чи запит.

       За звітний період від депутатів районної ради надійшло 4 депутатських звернення.

УІІІ. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

      Шановні депутати! На сьогодні депутати районної ради, я як голова, першочергове своє завдання вбачаємо не тільки в раціональному розподілі районного бюджету,а і в ефективному використанні об’єктів комунальної власності. Щодо бюджету, то як я вже відмічав, завдяки спільній роботі районної ради, райдержадміністрації, сільських та селищної рад забезпечено  утримання  та збереження оптимальної роботи закладів соціальної сфери, виплати заробітної плати її працівникам.

         Відтак головним напрямком діяльності районної ради у звітному періоді було управління, користування та розпорядження об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району, адже законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном. Наразі  районною радою здійснювалося управління майном спільної власності територіальних громад сіл та селища району. Далі хочу доповісти Вам з питань комунальної власності. Здійснюючи повноваження з управління спільною власністю територіальних громад сіл, селища району, ми постійно вдосконалюємо свою діяльність у цьому напрямку. Виконавчий апарат слідкує за змінами у законодавстві. Тому всі наші рішення з цих питань постійно приводяться у відповідність до змін у законодавстві. Тримаються на постійному контролі і проводяться перевірки ефективності використання майна в комунальних підприємствах, виконання керівниками умов контракту, про що були заслухані їх звіти на сесіях або засіданнях постійних комісій. На даний час нараховується 5 комунальних підприємств, 4 установи 8 закладів, 2 комунальних некомерційних підприємства, 110 інших об’єктів. Протягом 2017 року була проведена інвентаризація даних об’єктів.

       Хочу наголосити, що у цій сфері районна рада завжди займала позицію гласності і прозорості. Депутати приділяли велику увагу питанню ефективного використання комунального майна. Впродовж звітного періоду продовжено роботу щодо впорядкування переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району. Внесено поправки і уточнення, у зв’язку із зміною адрес, уточненням площ, ліквідацією комунальних закладів, передачею майна у іншу власність. Також продовжено роботу із впорядкування та внесення змін до Статутів. Затвердження статутів комунальних підприємств, установ, закладів постійно обговорюється на засіданнях галузевої постійної комісії, Колегії, сесіях. Члени галузевої постійної комісії принципово розглядають внесені питання на їх розгляд, про що свідчать конструктивні пропозиції та зауваження, висловлені на засіданнях комісії. По всіх питаннях, що розглядалися на сесійних засіданнях, депутатами районної ради приймалися відповідні рішення, які мали важливість для життєдіяльності району, захисту інтересів виборців, забезпечення належного рівня функціонування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,селища району. Постійно на пленарних засіданнях розглядались питання щодо оренди, передачі майна з балансу на баланс. Відтак жодне з пленарних засідань районної ради у звітному періоді не обходилось без розгляду блоку питань, що стосуються управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища району адже одним із джерел наповнення районного бюджету та фінансової  можливості  утримання   комунального майна в належному стані є  передача його в оренду, та відчуження майна, яке не використовується.

         Регулювання орендних відносин має відповідну позитивну віддачу. За звітний період надійшло   957 тис. грн.  орендних платежів.  Як власник й орендодавець комунального майна району, районна рада постійно здійснює роботу з удосконалення  процедури передачі майна в оренду з метою відповідності її вимогам часу, законодавства та забезпечення проведення  на засадах прозорості і відкритості.

         Крім того, протягом звітного періоду  підготовлено до  продажу та продано  за результатами  проведення  електронного аукціону окремі нежитлові приміщення  малої приватизації, у результаті чого до бюджету надійшло  102,6 тис. гривні.

     Протягом звітного періоду цілеспрямованою у цій сфері була робота районної ради у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, районною державною адміністрацією, якій надані відповідні делеговані повноваження, депутатами різних рівнів, різними сферами діяльності, громадськістю району. Це забезпечувало впливове і кероване вирішення нагальних питань економічного і соціального розвитку району, соціального захисту населення, захисту інтересів виборців, забезпечення належного рівня функціонування і діяльності об’єктів спільної власності територіальних громад структур різних галузей, використання природних, трудових, фінансових ресурсів району. Важливим також було прийняття рішень, які забезпечували відповідне функціонування закладів та установ галузей освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, інших галузей життєдіяльності району.

       З метою збільшення доходів районного бюджету слід і надалі приділяти  більшу увагу питанням комунальної власності, оренді комунального майна, бо приміщення орендується, а кошти повинні надходити в районний бюджет.

        Разом з тим, хочу відмітити, що нам в світлі змін законодавства потрібно внести відповідні зміни і до ряду наших нормативних документів , які регламентують використання майна спільної власності. В цьому напрямку своє слово повинні сказати депутати районної ради та відповідна галузева постійна комісія з питань комунальної власності. Хоч в своєму минулорічному звіті я вже відмічав, але повторю , що найболючішим питанням є те, що частина об’єктів комунальної власності району не мають відповідних правовстановлюючих документів на свої адміністративні приміщення, потребують доповнень статути цих організацій, тому районною радою ці питання і надалі слід тримати на контролі.

   Виконавчим апаратом районної ради  надавалась методична допомога комунальним підприємствам і установам в оформленні документів щодо передачі, списання, відчуження, надання в оренду об’єктів спільної власності та оформленні договорів оренди майна. У частині передачі майна в оренду ставимо за мету забезпечити нормальні умови функціонування орендарів, які впроваджують різні види підприємницької діяльності для надання послуг населенню. Відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності орендна плата здійснюється тільки в грошовій формі. Оцінка майна перед укладенням договору оренди здійснюється тільки незалежним оцінювачем, який став переможцем конкурсного відбору. Відтак спеціальною робочою комісією районної ради з даного питання було проведено 15 конкурсів оцінювачів.

   У звітному періоді діяло 44 договори оренди окремого комунального майна, в т. ч. 4 з них укладено (або переукладено) в 2018 році. За цими договорами було отримано 957 тис. грн., в т. ч. 748 тис. грн. надійшло до районного бюджету та на рахунки бюджетних установ.

     Відповідно до рішення районної ради в 2018 році також було розпочато реорганізацію центральної районної лікарні у  комунальне некомерційне підприємство. Якщо продовжити вести мову про результати роботи районної ради у сфері підтримки медичної галузі у рамках визначеної законодавством компетенції, то у 2018 році в цілому було закладено основи для початку медичної реформи на Кельменеччині. Так, районна рада одностайно прийняла рішення з ряду важливих питань, що стосуються реформування і первинної ланки охорони здоров’я: затвердила нові установчі документи та запустила процес так званої автономізації двох районних медичних закладів шляхом перетворення їх у комунальні некомерційні підприємства. Це мало б сприяти у майбутньому збільшенню господарської та фінансової автономії, управлінської гнучкості комунальних закладів охорони здоров’я, формуванню у них стимулів для поліпшення якості медичного обслуговування населення і водночас підвищення економічної ефективності використання активів.         

       За одностайної підтримки депутатського корпусу, використовуючи дольову участь району, вдалося залучити державні кошти та побудувати амбулаторію в с. Комарово, яка на даний час є взірцем сільської медицини.

       Створено та продовжує працювати комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». Вперше за новою процедурою проведено відповідні конкурси та призначено директорів цієї комунальної установи та комунальних закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

ІX. РОБОТА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

           

         Хочу також згадати і про роботу виконавчого апарату районної ради, на який відповідно до статті 58 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” покладаються організаційне, правове, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності ради та за роботою якого я постійно здійснював контроль, як його керівник за посадою. Виконавчий апарат відіграє важливу роль у підвищенні ефективності діяльності ради.

       Працівники виконавчого апарату районної ради в повному обсязі забезпечували діяльність  ради,  здійснюючи  організаційну  підготовку засідань постійних комісій, сесій, робочих нарад, засідань Координаційних рад при голові районної ради, інших заходів діяльності, беручи активну участь у опрацюванні різноманітних законопроектів, нормативно-правових документів, забезпечуючи своєчасне оперативне оприлюднення,  інформаційне оновлення заходів, новин та діяльності районної ради на існуючому сайті.

         Виконавчий апарат у звітному періоді здійснював всі необхідні організаційно-технічні заходи з підготовки  пленарних засідань ради та засідань постійних комісій, вчасно готував довідково-аналітичні та інформаційні матеріали депутатам районної ради, оперативно реагував на їх пропозиції і рекомендації, надавав необхідну консультативну допомогу депутатам у реалізації їх повноважень, передбачених законодавством України.

     Відповідальні працівники апарату закріплені за постійними комісіями, сільськими та селищними радами. Крім виконання своїх безпосередніх повноважень вони підтримують постійний комунікаційний зв’язок з обласною радою, районною державною адміністрацією, сільськими та селищними радами, засобами масової інформації, громадськими організаціями. Жодне з питань, які розглядались на пленарних засіданнях ради та у постійних комісіях, не проходили без участі працівників виконавчого апарату. Щотижня із працівниками виконавчого апарату проводяться апаратні наради, на яких обговорюються питання роботи за минулий тиждень, поточні завдання та  перспективні плани роботи на наступний. Вважаю, що виконавчий  апарат районної ради в основному справляється з покладеними на нього обов’язками.

     Виконавчим апаратом підготовлено і внесено на розгляд ради  77 проектів  рішень, що становить 47 %  від усіх розглянутих,  а також практично майже всі інші прийняті радою рішення ним доопрацьовувались під час проведення експертизи та погоджень. Було опрацьовано, доведено до виконавців згідно повноважень 359  документів, які у звітному періоді надійшли до районної ради. З метою забезпечення виконання завдань, визначених рішеннями ради, Колегії, постійних та робочих комісій було підготовлено і надіслано для необхідного реагування органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, Президенту України, народним депутатам, керівникам підприємств, установ, організацій 230 листів,частина з яких отримана електронною поштою та відповідно вжито заходів щодо їх виконання.Відтак у звітному періоді в районній раді зареєстровано 417 вхідних та 393 вихідних документів, які опрацьовувались і виконувались.

       Працівниками виконавчого апарату районної ради систематично здійснювалась відповідна робота з підвищення кваліфікації, професійних навиків, консультативно-роз’яснювальна, інформаційна робота щодо нововведень та внесення змін до діючого законодавства. Протягом звітного періоду  навчання та підвищення кваліфікації  пройшло 6 працівників. Також працівники виконавчого апарату районної ради були учасниками 2 вебінарах з розгляду різноманітних питань.  

     Я, як голова районної ради та виконавчий апарат забезпечували ведення довідкової та консультативної роботи. Надавали практичну допомогу депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень з юридичних питань. Проводили роботу з правової пропаганди, ознайомлення посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві.   Крім того, здійснюється постійний контроль за відповідністю чинному законодавству розпоряджень голови районної ради, рішень районної ради.

         Як результат, на сьогодні жодного рішення районної ради чи розпорядження голови  скасовано не було.Це ще раз свідчить про те, що районна рада при вирішенні питань, які належать до її компетенції та її посадові особи діяли виключно у правовому полі, відповідно до основних принципів, викладених у частині 2 статті 19 Конституції України.

Декларування.

       Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної  політики у сфері боротьби з корупцією у виконавчому апараті  районної ради проведена робота  щодо  електронного декларування доходів та фінансових зобов’язань посадових осіб місцевого самоврядування.

      Всі депутати та посадові особи виконавчого апарату районної ради  вчасно подали декларації за минулий рік на Єдиний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.  Наступний період  декларування розпочнеться 01 січня 2020 року. Попередній період для правильного заповнення декларацій у районній раді проведено навчання на дні депутата, роздано депутатам нагадування та методичні рекомендації. Сподіваюся, що депутатський корпус і в цьому році стовідсотково справиться з цим завданням про що вам необхідно подумати заздалегідь.

X. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ НА НАСТУПНІ РОКИ

 

       Основною метою звіту було проаналізувати діяльність ради більше ніж за рік,та разом   визначитись щодо основних напрямків та пріоритетів  в нашій подальшій роботі, адже у різних сферах  соціально-економічного  розвитку району ще залишаються проблеми, які  потребують особливої уваги всіх  владних структур, в тому числі й  депутатів  районної ради. Їх вирішення вимагає від нас  ще більшої  наполегливості, принциповості  і професіоналізму, відданості справі. Але, на жаль, на місцевому рівні можна вирішити далеко не все. Тому великі сподівання покладаємо на ефективну роботу вищих органів державної влади,на запровадження реформ як в економіці, так і в розвитку територій в т.ч. місцевому самоврядуванні.

       Підсумовуючи зроблене та окреслюючи плани на майбутнє, основними пріоритетами подальшої діяльності районної ради вбачаю у:

- забезпеченні виконання планів власних надходжень, збільшенні доходної частини районного бюджету на основі реалізації програм соціально-економічного і культурного розвитку району, розширенні податкової бази;

- підвищенні якості медичних послуг та наближення їх до сільського населення шляхом поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів;

- активному сприянню у подальшому розвитку галузі освіти, фізичної культури та спорту, культури, соціального захисту та організації зайнятості населення;

- впровадженню енергозберігаючих технологій та ефективних джерел теплопостачання на об’єктах соціальної сфери;

- забезпеченню ефективного управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,селища району;

- постійному пошуку шляхів збільшення обсягів інвестицій у виробництво і розвиток соціальної інфраструктури.

         Але для кожного із нас не існує важливішої мети, ніж турбота про людей, їхній добробут та гідний рівень життя. Тож і надалі наша плідна співпраця має бути ще ефективнішою для забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації в районі та вирішення ключових проблем розвитку територіальних громад.

         Час невпинно йде і ставить перед нами нові і нові завдання, питання, значимі у житті району, які повинні вирішуватись усіма нами. Дуже багато залежить від роботи депутатів районної ради. Я хочу закликати усіх депутатів до плідної злагодженої співпраці і надалі бути ініціативними, брати активну

участь у проведенні усіх заходів, які проходять на території вашого виборчого округу і району в цілому.

  На завершення висловлюю вдячність тим депутатам районної ради, які плідно працювали в постійних комісіях, у депутатських фракціях, які за звітний період розглянули велику кількість питань та прийняли виважені рішення, жителям району, які з розумінням ставляться до проблем, підтримують всі наші добрі починання, допомагають в роботі владним структурам задля досягнення єдиної мети.

       Я щиро дякую виконавчому апарату районної ради, депутатському корпусу сільських та селищної рад, районній державній адміністрації, сільським, селищним головам, керівникам сільськогосподарських структур, підприємств, установ та організацій різних форм власності за проведену нашу спільну роботу, взаємодію, підтримку в роботі і діяльності у звітний період.

       Сподіваюся, що нас і надалі буде об’єднувати спільна відповідальність перед громадою Кельменеччини!    

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Минають роки, відлітають у вічність, але є дати непідвладні часу. Сімдесять шість років тому, у такі ж березневі дні Другої Світової війни буковинські землі були звільнені від нацистських окупантів. Бої за звільнення Кельменецького району тривали з 26 березня по 3 квітня 1944 року. Важкі бої точилися біля Лівинців і районного центру. Нацистські війська прагнули через Хотин, Лівинці та Липкани, а також через Вороновицю і Кельменці створити «коридор» для виходу з оточення. Шлях їм заступили війська 40-ї армії ІІ Українського фронту, 133-ї, 163-ї стрілецьких дивізій під прикриттям 4-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Смертю хоробрих, визволяючи Кельменеччину, загинули 236 солдатів і офіцерів, які спочивають вічним сном у Братській могилі в центрі селища. Це наш святий обов’язок у ці дні вшановувати величний подвиг цих воїнів – визволителів, пам'ять загиблих і не забувати піклуватися про живих ветеранів, щоб герої військових років не почували себе забутими і самотніми, були оточені турботою та увагою. Адже кожен, хто у минулому захищав рідну землю, кожен, хто боронить її нині, має бути вшанований суспільством. Щиро дякую ветеранам війни за їх героїзм і самовіддану працю в ім’я Перемоги. Доземно вклоняюсь світлій пам’яті тих, хто віддав своє життя на фронтах цієї жахливої війни. Зичу ветеранам війни, їхнім родинам, міцного здоров’я, благополуччя, світлих і радісних днів, миру в нашій Україні. Ми пам’ятаємо ваш подвиг. Слава Героям!
 • У зв’язку з загальнонаціональним карантином Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії. Про це сьогодні, 26 березня 2020 року, повідомила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час онлайн-трансляції на Facebook-сторінці МОН. “Карантин продовжено – до 24 квітня навчання точно триває за дистанційною формою. Сподіваємось на краще і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій. Тому МОН розробило два сценарії, зважаючи на ситуацію з карантином”, – зазначила Любомира Мандзій.  ПЕРШИЙ СЦЕНАРІЙ: КАРАНТИН ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ДО 1 ТИЖНЯ ЧЕРВНЯ Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Після карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель ідентифікує теми, за якими є пробіли у знаннях, відчитує ті, які є критичними для класу, вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома. Випускники 11-х класів також вчаться до кінця червня – коригують пробіли в програмі, готуються до ЗНО. ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня. Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня. ДРУГИЙ СЦЕНАРІЙ: КАРАНТИН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ДО ПОЧАТКУ СЕРПНЯ Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі повинні будуть здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня. ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.  Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня. За обох сценаріїв:  для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, які планувався; екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;  для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук. Через епідеміологічну ситуацію буде скасовано державну підсумкову атестацію у 4 та 9 класах.  Також 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит. Однак напередодні тестування усім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість скласти пробне тестування очно. Дата проведення пробного ЗНО залежить від терміну карантину. Нагадаємо, загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно,продовжено на 21 день – до 24 квітня включно.  Джерело: https://mon.gov.ua
 • За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1 випадок; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 2 випадки; Донецька область — 1 випадок; Запорізька область —  7 випадків; Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків; м. Київ — 34 випадки; Київська область — 24 випадки; Львівська область — 2 випадки; Луганська область — 1; Одеська область — 4; Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний; Херсонська область — 1 випадок; Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки; Черкаська область — 2 випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. 25 березня Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. Також на засіданні Кабінету Міністрів України заступника Міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря призначено керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня. З появою вірусу COVID-19 залишається багато невизначеностей щодо певних епідеміологічних, сероепідеміологічних (пов'язаних з ідентифікацією антитіл в популяції), клінічних і вірусологічних характеристик вірусу і пов'язаних з ним захворювань. Дослідження для оцінки цих характеристик в різних умовах мають вирішальне значення для поглиблення розуміння епідемічного процесу COVID-19. Вони також нададуть надійну інформацію, необхідну для уточнення моделей прогнозування та інформування про заходи громадської охорони здоров'я. Таким чином, ВООЗ у співпраці з технічними партнерами адаптувала протоколи ранніх епідеміологічних досліджень по пандемічному грипу та MERS-CoV, щоб краще зрозуміти ці характеристики і то, як вони можуть використовуватися для інформування про заходи охорони здоров'я. На сьогоднішній день п'ять ранніх основних сероепідеміологічних протоколів і форм збору даних доступні на веб-сайті Технічного керівництва ВООЗ COVID-19 Early investigations protocols. Всі протоколи пропонують стандартизовану методологію, що дозволяє систематично збирати дані і біологічні зразки з урахуванням місцевих умов і характеристик спалаху і швидко обмінюватися ними в форматі, який можна легко систематизувати, табулювати і аналізувати в багатьох різних умовах по всьому світу.  16 березня ВООЗ, Міжнародна федерація Червоного Хреста (IFRC) і ЮНІСЕФ спільно випустили Керівництво щодо плану дій з повідомленням про ризик і залучення  громадськості (RCCE) для COVID-19 Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response. 17 березня, Верховна Рада України ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Передбачається, що медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати. Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.  Законом також встановлюється відповідальність за порушення санітарних норм під час поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, для осіб, які можуть бути інфіковані COVID-19, за самовільне залишення місця обсервації (карантину) передбачена адміністративна відповідальність. А за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням буде підвищено кримінальну відповідальності.  Крім того, буде спрощено процедуру державних закупівель товарів для боротьби із коронавірусом. Зокрема буде звільнено від сплати ввізного мита та ПДВ лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання, призначені для запобігання виникнення і поширення COVID-19. Ціни на товари медичного призначення та соціально значущі товари контролюватиме Кабінет Міністрів України. Буде також запроваджено комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки; надання права власникам змінювати режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби; заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни); заборона на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів; віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин; продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг;  низка заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних тощо; заборона на проведення органами державного нагляду планових заходів із здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності. ВООЗ опублікувала оновлене керівництво «Клінічне ведення тяжкої гострої респіраторної інфекції (SARI) при підозрі на захворювання COVID-19». Цей документ надає клініцистам оновлене тимчасове керівництво своєчасного, ефективного ведення пацієнтів з підозрою і підтвердженням COVID-19 Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected 13 березня Генеральний директор ВООЗ на брифінгу для ЗМІ по COVID-19 оголосив, що в даний час Європа стала епіцентром пандемії, де реєструється більше випадків і смертей, ніж в решті світу, за винятком Китаю.  В даний час щоденно реєструється більше випадків, ніж в Китаї в розпал епідемії. ВООЗ продовжує підтримувати країни в готовності та реагуванні. Відправлено  поставки засобів індивідуального захисту в 56 країн, готується до відправлення у ще 28 країн і відправлено майже 1,5 мільйона діагностичних тестів в 120 країн. Досвід Китаю, Республіки Корея, Сінгапуру та інших країн ясно показує, що активне тестування і відстеження контактів в поєднанні із заходами соціального дистанціювання і мобілізацією громади можуть запобігти зараженню і врятувати життя людей. Спільно з Фондом Організації Об'єднаних Націй та Швейцарською фондом благодійності ВООЗ сьогодні запускає Фонд солідарного реагування на COVID-19, щоб дати можливість окремим особам і організаціям внести свій вклад. Зібрані кошти будуть використані для координації дій у відповідь, для закупівлі масок, рукавичок, халатів і захисних окулярів для працівників охорони здоров'я, для закупівлі діагностичних тестів, для поліпшення епіднагляду і для інвестицій в дослідження і розробки. З самого початку спалаху COVID-19 IPC грає важливу роль в профілактичних і пом'якшуючих заходах. Щоб забезпечити засноване на фактичних даних керівництво за якістю і оперативне реагування на глобальний попит, ВООЗ скликала Спеціальну консультативну групу експертів з профілактики та інфекційного контролю у рамках Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я (WHE), в якій беруть участь члени Глобальної мережі з профілактики та інфекційного контролю (GIPCN), члени відповідних установ і держави-члени уражені COVID-19. Ця консультативна група підтримує компонент WHE IPC, надаючи своєчасні рекомендації по готовності та реагуванню на COVID-19 на основі наявних даних. Вони проводять щотижневі обговорення технічних аспектів заходів IPC і обмінюються досвідом в постраждалих країнах. Наступні рекомендації / інструменти були випущені із допомогою з цією глобальною консультативною групою IPC: 1. Оцінка і контроль ризику впливу на працівників охорони здоров'я в контексті вірусу COVID-19 Health workers exposure risk assessment and management in the context of COVID-19 virus. Цей інструмент повинен використовуватися медичними установами, які обслуговували або пацієнтів з COVID-19; він повинен бути заповнений для всіх працівників охорони здоров'я (HCW), які контактували із підтвердженим випадком у пацієнта з COVID-19 в медичній установі. Він допомагає визначити ризик зараження вірусом COVID-19 медпрацівників, які були схильні до дії пацієнта з COVID-19, і надає рекомендації щодо належного лікування цих медпрацівників. 2. Міркування, що стосуються карантину окремих осіб в контексті стримування від COVID-19. Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19)  Мета цього документа - запропонувати державам-членам керівництво по карантинним заходам для окремих осіб в контексті COVID-19. Він призначений для тих, хто відповідає за встановлення місцевої або національної політики в галузі карантину окремих осіб і дотримання заходів профілактики і контролю інфекцій у цих умовах. 3. У співпраці з колегами WASH, включаючи ЮНІСЕФ, група розробила брифінг з водопостачання, санітарії, гігієни та управління відходами для COVID-19. ВООЗ закликає країни прийняти чотиристоронню стратегію,  так заявив Генеральний директор ВООЗ на прес брифінгу 12 березня: Перше - готуватися та бути готовими У 77 країнах і територіях не зареєстровано жодного випадку захворювання, а в 55 країнах і територіях зареєстровано 10 випадків або менш. І всі країни із випадками  мають не залучені області. У країн є можливість зберегти підготувавши своїх людей і свої медичні установи. Друге, виявляти, запобігати і лікувати Країни не можуть боротися з вірусом, якщо не знають, де він знаходиться. Це означає необхідність надійного спостереження, щоб знайти, ізолювати, перевірити і опрацювати кожен випадок, щоб розірвати ланцюг передачі. Третє, зменшити і придушити Щоб врятувати життя, ми повинні зменшити передачу. Це означає знайти і ізолювати якомога більше випадків і ізолювати їх найближчих контактів. Навіть якщо ви не можете зупинити передачу, ви можете уповільнити її і захистити медичні установи, будинки для людей похилого віку та інші життєво важливі області - але тільки якщо ви перевіряєте всі підозрілі випадки. Четверте, інновації та покращення Це новий вірус і нова ситуація, усі навчаються і мають шукати нові способи запобігання інфекцій, порятунку життів і мінімізації впливу. У всіх країн є уроки, якими можна поділитися.  ВООЗ працює вдень і вночі, щоб підтримати всі країни. Станом на 12 березня було надіслано засоби індивідуального захисту в 57 країн, готується до відправки ще в 28 і доставлено лабораторних  матеріали в 120 країн. Генеральний директор ВООЗ в своєму брифінгу 11 березня для засобів масової інформації заявив, що за оцінкою ВООЗ спалах COVID-19 у світі охарактеризовано як пандемію. У зв’язку із поширенням COVID-19 в світі, громадянам України рекомендується тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. Зокрема до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В‘єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану. Відповідні рекомендації щодо кожної з таких країн за посиланням https://bit.ly/2wFYj4O. ВООЗ опублікувала зведений пакет існуючих керівництв щодо забезпечення готовності і реагування для країн, щоб вони могли уповільнити і зупинити передачу COVID-19 і врятувати життя. ВООЗ закликає всі країни підготуватися до можливого поширення  COVID-19 шляхом підготовки систем екстреного реагування; підвищення здатності виявлення пацієнтів і їх лікування; забезпечення лікарень приміщеннями, витратними матеріалами і необхідним персоналом; розробка екстерної медичної допомоги. ВООЗ визначила чотири сценарії розвитку подій у країнах для COVID-19: Країни без випадків (0 випадків); Країни з 1 або більше випадками, імпортованими або виявленими на місці (Спорадичні випадки); Країни, в яких спостерігаються кластери випадків у часі, території іі / або загальному впливі (Кластери випадків); Країни, в яких спостерігаються великі спалахи з місцево передачею (передача у громаді). Це посилання на документ, в якому описуються дії щодо забезпечення готовності та реагування для COVID-19 для кожного сценарію Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19 Оцінка ризиків за даними ECDC: ризик, пов'язаний з інфікуванням COVID-19 для людей в Європі, в даний час оцінюється від середнього до високого; ризик зараження цією хворобою для людей з країн Європи, які подорожують / проживають в районах, де немає випадків захворювання, або декілька імпортованих випадків, або з обмеженим місцевим поширенням, в даний час оцінюється від  низького до середнього; ризик для людей з країн Європи, які подорожують / проживають в районах з більш поширеною місцевою передачею, в даний час вважається високим; ризик виникнення кластерів, пов'язаних з COVID-19, в інших країнах Європи в даний час вважається помірним або високим; ризик широко поширення і стійкою передачі COVID-19 в Європі в найближчі тижні від середнього до високого, і все більше країн повідомляють про більшу кількість випадків і кластерів; ризик для потенціалу системи охорони здоров'я в Європі в найближчі тижні вважається від середнього до високого.           Оскільки спалах COVID-19 продовжує розвиватися, ВООЗ проводить його  порівняння з грипом. Обидва викликають респіраторні захворювання, але між цими двома вірусами і тим, як вони поширюються, є важливі відмінності. Це має важливе значення для прийняття заходів охорони здоров'я громадськості для реагування на кожен вірус. Чим схожі COVID-19 і віруси грипу? По-перше, COVID-19 і віруси грипу мають подібну клінічну картину захворювання. Тобто вони обидва викликають респіраторне захворювання, яке представляє собою широкий спектр захворювань від безсимптомного або легкого до важкого захворювання і смерті. По-друге, обидва віруси передаються при контакті, краплях і фомітах. В результаті ті ж заходи громадської охорони здоров'я, як гігієна рук і дотримання дихального етикету (кашель в лікоть або в одноразову серветку), є важливими діями, які все можуть попередити інфекцію. Чим відрізняються COVID-19 і віруси грипу? Швидкість передачі є важливою відмінністю між двома вірусами. Грип має більш короткий середній інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і більш короткий послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж у вірусу COVID-19. Послідовний інтервал для вірусу COVID-19 оцінюється в 5-6 днів, в той час як для вірусу грипу послідовний інтервал становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID19. Крім того, передача в перші 3-5 днів хвороби або потенційно предсимптомна передача - передача вірусу до появи симптомів - є основною причиною передачі грипу. Хоча ми маємо дані про поширення вірусу SARS-CoV-2 за 24-48 годин до появи симптомів, в даний час це не є основною причиною передачі. Передбачається, що репродуктивне число Ro - число осіб, яких може інфікувати одна захворіла людина - для вірусу SARS-CoV-2 становить від 2 до 2,5, що вище, ніж для грипу. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні і специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння. Діти є важливими факторами передачі вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти страждають менше, ніж дорослі, і що частота випадків у віковій групі 0-19 років низька. Додаткові попередні дані, отримані в домашніх господарствах в Китаї, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки. У той час як спектр симптомів для цих двох вірусів однаковий, частина з важким захворюванням, схоже, відрізняється. Для COVID-19 дані на сьогоднішній день припускають, що 80% інфекцій є легкими або безсимптомними, 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії, і 5% є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень. Ці важкі і критичні випадки інфекції більш серйозніші, ніж спостерігається для при грипі. Найбільш схильні до ризику важкої грипозної інфекції діти, вагітні жінки, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і люди з імунодефіцитом. Для COVID-19 поточні дослідження  показують, що старший  вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку важкої інфекції. Смертність від SARS-CoV-2 вище, ніж від грипу, особливо від сезонного грипу. Хоча для повної розуміння справжньої смертності від COVID-19 буде потрібно якийсь час, наявні у нас дані показують, що коефіцієнт летальності (число зареєстрованих смертей, поділене на зареєстровані випадки) становить 3-4%, частота смертей від інфекції (число зареєстрованих смертей, поділене на кількість інфекцій) буде нижче. Для сезонного грипу летальність зазвичай значно нижча 0,1%. Однак летальність в значній мірі визначається від доступності та рівня надання медичної допомоги. Які методи лікування доступні для COVID-19 і вірусів грипу? Незважаючи на те, що в даний час в Китаї проводяться клінічні випробування ряду лікарських засобів і розробляється більше 20 вакцин для COVID-19, в даний час немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів для COVID-19. Навпаки, противірусні препарати та вакцини доступні для грипу. Хоча вакцина проти грипу не ефективна проти вірусу COVID-19, рекомендовано проходити вакцинацію щороку, щоб запобігти зараженню грипом.  По всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання  (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу. Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19. В нас є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах. За повідомленням МЗС України станом на 28 лютого інформація про наявність громадян України серед інфікованих коронавірусом на території КНР до Посольства не надходила. Посольство продовжує перебувати на постійному зв’язку з українцями, які відмовились від евакуації. Всього дипустанові відомо про 39 громадян України які залишаються в провінції Хубей. МЗС оприлюднено актуалізовані рекомендації громадянам України  тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Ухань, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними до інших територій Китайської Народної Республіки. В Італії у громадянки України, яка прибула з м. Кремона, був діагностований COVID-19 . Наразі вона знаходиться у лікарні “Cotugno” (м. Неаполь), а її життю, за даними лікарів, нічого не загрожує. Родичі, з якими контактувала громадянка, поміщені у карантинний режим. Зазначена ситуація перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Неаполі та Посольства України в Італії. Італійська сторона відзначає, що на сьогодні уряд повністю контролює епідеміологічну ситуацію в державі, де існують два осередки хвороби у Ломбардії та Венето, в той же час як в інших регіонах фіксуються поодинокі випадки, що не становлять масової загрози для жителів. 27 лютого розпочався процес висадки пасажирів із круїзного лайнері «Diamond Princess», де знаходилося 25 громадян України-членів екіпажу лайнеру. Після висадки на берег всі пройдуть двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних негативних результатів відповідних тестів, вони отримають можливість виїзду за межі Японії. Станом на 28 лютого , три громадянина України, в яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. 27 лютого була виписана з лікарні громадянка України, яка вже пройшла необхідний курс лікування, та наразі перебуває в одному з місцевих готелів. 28 лютого по всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади. Медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах. 28 лютого до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли 2 повідомлення про підозру на COVID-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної-референс лабораторії. Центр Громадського здоров’я МОЗ України за підтримки ВООЗ організував та проводить дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів як готуватися та реагувати на спалах COVID-19. Тренінг сфокусовано, по-перше, на наданні повної інформації про новий коронавірус, а також останніх рекомендацій ВООЗ. По-друге, на поширенні практичної інформації як алгоритми дій для лікарів-епідеміологів та вірусологів, що працюють у лабораторіях при роботі з випадком, який відповідає визначенню COVID-19. Окрім цього, тренінг включає сесію з комунікації як працювати з інформацією під час кризової ситуації, як спалах COVID-19 у світі. У тренінгу беруть часть понад 70 фахівців епідеміологів та вірусологів з Києва та регіонів України. CDC оприлюднило  тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо реагування на COVID-19: Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають повідомити свого керівника та залишатися вдома. Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників та негайно направити додому.  Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.  Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд. При плануванні відряджень варто дотримуватися рекомендацій https://bit.ly/2HCKKW0  Детальніше за посиланням: https://bit.ly/39PsC7E На сайті Кабінету Міністрів України публіковано розпорядження від 03.02.2020 №93-р “Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV“. Зазначене розпорядження КМУ: встановлює режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту. Це дозволить мобілізувати сили та оцінити існуючі засоби реагування, вчасно поповнити резерв для забезпечення готовності на випадок виникнення епідемії; встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду в Україні осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначенні Міністерством охорони здоров’я заклади; затверджує Національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік. МОЗ України до мережі обласних лабораторних центрів та закладів охорони здоров'я були направлені алгоритми дій: лікарів клініцистів при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекційного контролю; лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема порядку інформування та епідеміологічного розслідування; лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV для лікарів вірусологів, зокрема порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків; для населення, у разі підозри у них захворювання викликаного 2019-nCoV, з метою розміщення у громадських місцях. Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендацій: часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей; не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;  Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом: Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти  Сторінка Центру громадського здоров’я України  Сторінка Міністерства охорони здоров'я Україна

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda