25.11.2019

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки Загальний (форма 2020 - 1)

Бюджетний запит на 2020-2022 роки Індивідуальний (форма 2020-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

 

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.       0100000                    __Кельменецька районна рада                         ______
          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.       0110000               __Кельменецька районна рада         _______________
         
(КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.        0118420              0830          _Інші заходи у сфері засобів масової інформації.
          (КТПКВК МБ)           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний

фонд

спеціальний фонд усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
263289,62 0,0 263289,62 263289,62 0,0 263289,62 0,0 0,0 0,0
                 
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Підтримка засобів масової інформації 173289,62 - 173289,62 173289,62 - 173289,62 - - -
2 Забезпечення повноцінного висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 90000,00 - 90000,00 90000,00 - 90000,00 - - -
  Усього 263289,62 - 263289,62 263289,62 - 263289,62 - - -
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:    
(грн)
  Найменування місцевої/регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки 263289,62  263289,62  263289,62  263289,62  263289,62  263289,62 
  Усього 263289,62   - 263289,62  263289,62  263289,62  263289,62  263289,62 
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
                     
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
        загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Завдання 1                      
  Підтримка засобів масової інформації                      
1 затрат                      
 1.1. Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 2,5 - 2,5 1,5 - 1,5 -1 - -1
1.2. Обсяг витрат на підтримку засобів масової інформації Грн. Звіт 173289,62 - 173289,62 173289,62 - 173289,62 - - -

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.1.1.- головний редактор виконує безоплатно обов’язки кореспондента, який знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

2. продукту                      
2.1. Планова кількість виходу в ефір/трансляція/ радіопередач/ Шт. Звіт 76 - 76 104 - 104 28 - 28
2.2. Планова вартість трансляції на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41 - 129,41 1666,25   1666,25 1536,84 - 1536,84

                                    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.2.1. – в зв’язку із підготовкою і виходом радіопередач, під час перебування головного редактора у відпустці. П.2.2.- збільшення показника внаслідок викривлення затвердженого.

3. ефективності                      
3.1. Кількість проведених трансляцій/передач Шт. Звіт 76 - 76 104 - 104 28 - 28
3.2. Витрати на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41 - 129,41 1666,25   1666,25 1536,84 - 1536,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.3.1. – в зв’язку із підготовкою і виходом радіопередач, під час перебування головного редактора у відпустці. П.3.2.- збільшення показника внаслідок викривлення затвердженого.

4. якості                      
4.1. Відсоток виходу в ефір від загальної кількості запланованих % Звіт 100 - 100 137 - 137 37 - 37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.4.1. – в зв’язку із підготовкою і виходом радіопередач, під час перебування головного редактора у відпустці.

  Завдання 2                      
  Забезпечення повноцінного висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування                      
1. Затрат                      
1.1. Обсяг затрат на висвітлення інформації в засобах масової інформації Грн. Звіт 90000,00 - 90000,00 90000,00 - 90000,00 - - -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2. Продукту                      
2.1. Планова кількість друку інформації в засобах масової інформації Шт. Звіт 200 - 200 136 - 136 -64 - -64
2.2. Планова вартість на друк однієї інформації в засобах масової інформації Грн. Звіт 450,00 - 450,00 661,76 - 661,76 211,76 - 211,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність в зв’язку з розміром займаної інформації на сторінках газети.

3. Ефективності                      
3.1. Кількість поданих для друку інформації в засобах масової інформації Шт. Звіт 200 - 200 136 - 136 -64 - -64
3.2. Витрати на друк однієї інформації в засобах масової інформації Грн. Звіт 450,00 - 450,00 661,76 - 661,76 211,76 - 211,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність в зв’язку з розміром займаної інформації на сторінках газети.

4. Якості   х                  
4.1. Відсоток висвітлених інформацій в засобах масової інформації від загальної кількості запланованих % Звіт 100 - 100 68 - 68 -32 - -32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність в зв’язку з розміром займаної інформації на сторінках газети.

 
                             
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  
__________
(підпис)
___________Ілаш В.М.
(ініціали та прізвище)
   
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів
__________
(підпис)
_____________МусензоваН.Д.
(ініціали та прізвище)
   
     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

 

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.       0100000                    __Кельменецька районна рада                         ______
          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.       0110000               __Кельменецька районна рада         _______________
         
(КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.        0118410              0830          _Фінансова підтримка засобів масової інформації.
          (КТПКВК МБ)           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний

фонд

спеціальний фонд усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
70710,38 0,0 70710,38 70697,51 0,0 70697,51 -12,87 0,0 -12,87
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Підтримка засобів масової інформації 70710,38 0,0 70710,38 70697,51 0,0 70697,51 -12,87 0,0 -12,87
  Усього 70710,38 0,0 70710,38 70697,51 0,0 70697,51 -12,87 0,0 -12,87
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:    
(грн)
  Найменування місцевої/регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Програма розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки 70710,38 0,0 70710,38 70697,51 0,0 70697,51 -12,87 0,0 -12,87
  Усього 70710,38 0,0 70710,38 70697,51 0,0 70697,51 -12,87 0,0 -12,87
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
                     
  7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
        загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Завдання 1                      
  Підтримка засобів масової інформації                      
1 затрат                      
 1.1. Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 2,5 - 2,5 1,5 - 1,5 - - -
1.2. Обсяг витрат на підтримку засобів масової інформації Грн. Звіт 70710,38 0,0 70710,38 70697,51 0,0 70697,51 -12,87 0,0 -12,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.1.1.- головний редактор виконує безоплатно обов’язки кореспондента, який знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

2. продукту                      
2.1. Планова кількість виходу в ефір/трансляція/ радіопередач/ Шт. Звіт 26 - 26 34 - 34 8 - 8
2.2. Планова вартість трансляції на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41 - 129,41 1666,25 - 1666,25 1536,84 - 1536,84

                                    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.2.1. – в зв’язку із підготовкою і виходом радіопередач, під час перебування головного редактора у відпустці. П.2.2.- збільшення показника внаслідок викривлення затвердженого.

3. ефективності                      
3.1. Кількість проведених трансляцій/передач Шт. Звіт 26 - 26 34 - 34 8 - -
3.2. Витрати на один вихід в ефір Грн. Звіт 129,41 - 129,41 1666,25 - 1666,25 1536,84 - 1536,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.3.1. – в зв’язку із підготовкою і виходом радіопередач, під час перебування головного редактора у відпустці. П.3.2.- збільшення показника внаслідок викривлення затвердженого.

4. якості                      
4.1. Відсоток виходу в ефір від загальної кількості запланованих % Звіт 100 - 100 131 - 131 31 - 31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.4.1. – в зв’язку із підготовкою і виходом радіопередач, під час перебування головного редактора у відпустці.

     
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  
__________
(підпис)
___________Ілаш В.М.
(ініціали та прізвище)
 
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів
__________
(підпис)
_____________МусензоваН.Д.
(ініціали та прізвище)
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

 

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.       0100000                    __Кельменецька районна рада                         ______
          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.       0110000               __Кельменецька районна рада         _______________
         
(КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.        0117650              0490          _Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї.
          (КТПКВК МБ)           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний

фонд

спеціальний фонд усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
40000,00 0,0 40000,00 40000,00 0,0 40000,00 0,0 0,0 0,0
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Виготовлення правовстановлюючої документації на земельні ділянки для обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району 40000,00 0,0 40000,00 40000,00 0,0 40000,00 0,0 0,0 0,0
  Усього 40000,00 0,0 40000,00 40000,00 0,0 40000,00 0,0 0,0 0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:    
(грн)
  Найменування місцевої/регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                     
  Усього                  
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
                     
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
        загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Завдання І                      
  Виготовлення правовстановлюючої документації на земельні ділянки для обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району                      
1 Затрат                      
 1.1. Обсяг видатків для виготовлення правовстановлюючої документації на земельні ділянки для обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району Грн. Звіт 40000,00 - 40000,00 40000,00 - 40000,00 - - -
1.2. Кількість земельних ділянок для обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району, на які необхідне виготовлення правовстановлюючої документації Од. Звіт 17 - 17 9 - 9 -8 - -8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.1.2. – зменшення в зв’язку з індексом інфляції цін.

2. продукту                      
2.1. Кількість запланованих земельних ділянок для обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району, на які необхідне виготовлення правовстановлюючої документації Од. Звіт 17 - 17 9 - 9 -8 - -8

                                    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення в зв’язку з індексом інфляції цін.

3. ефективності                      
3.1. Прогнозована середня вартість   виготовлення правовстановлюючих документів на одну земельну ділянку для обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району Грн. Звіт 2352,94 - 2352,94 4444,44 - 4444,44 2091,50 - 2091,50
збільшення в зв’язку з індексом інфляції цін.
4. якості                      
4.1. Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки для обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району % Звіт 100 - 100 53 - 53 -47 - -47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення в зв’язку з індексом інфляції цін.

     
                                 
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  
__________
(підпис)
___________Ілаш В.М.
(ініціали та прізвище)
   
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів
__________
(підпис)
_____________МусензоваН.Д.
(ініціали та прізвище)
   
   
             

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

 

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.        _0100000   _               __Кельменецька районна рада                         ______
          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.       __0110000   ___             __Кельменецька районна рада         _______________
           (КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.       __0110180       __         _   0133   _        _Інша діяльність у сфері державного управління
          (КТПКВК МБ)             (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний

фонд

спеціальний фонд усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1364512,00 72608,00 1437120,00 1357167,81 72531,28 1429699,09 -7344,19 -76,72 -7420,91
                 
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному господарюванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району 1011112,00 17200,00 1028312,00 1009016,20 17187,00 1026203,20 -2095,80 -13,00 -2108,80
2 Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 260000,00 25408,00 285408,00 260000,00 25368,28 285368,28 0,00 -39,72 -39,72
3 Преміювання та відзначення визначних дат 55000,00 0,0 55000,00 49751,61 0,00 49751,61 -5248,39 0,0 -5248,39
4 Виготовлення необхідної правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селища району 38400,00 0,0 38400,00 38400,00 0,00 38400,00 0,0 0,0 0,0
5 Підготовка та організація електронного аукціону в електронній торговій системі Prozorro 0,0 30000,00 30000,00 0,0 29976,00 29976,00 0,0 -24,00 -24,00
  Усього 1364512,00 72608,00 1437120,00 1357167,81  72531,28 1429699,09  -7344,19  -76,72  -7420,91 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Зменшення: п.1,2,5 – при плануванні коштів враховувались приблизні ціни; п.3 – не проводився аналіз отриманого в резерв нафтопродукту

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:    
(грн)
  Найменування місцевої/регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки 1011112,00 17200,00 1028312,00 1009016,20 17187,00 1026203,20 -2095,80 -13,00 -2108,80
  Програма 2 Збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки 260000,00 25408,00 285408,00 260000,00 25368,28 285368,28 0,00 -39,72 -39,72
  Програма 3 Програма приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016-2018 роки 0,0 30000,00 30000,00 0,0 29976,00 29976,00 0,0 -24,00 -24,00
  Усього 1271112,00  72608,00  1343720,00  1269016,20  72531,28  1341547,48   -2095,80 -76,72  -2172,52 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Зменшення в зв’язку з тим, що при плануванні коштів враховувались приблизні ціни.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
                       

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
        загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Завдання 1                      
  Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному господарюванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району                      
1 затрат                      
 1.1. Кількість штатних одиниць  Од. Звіт, штатний розпис  14 - 14 14 - 14 - - -
1.2. Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. Звіт 10 - 10 10 - 10 - - -
1.3. Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190 - 190 190 - 190 - - -
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту                      
 2.1. Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од.  Звіт   6 - 6 14 - 14 +8 - +8
2.2. Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 6 - 6 9 - 9 +3 - +3
2.3. Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 10 - 10 19 - 19 +9 - +9
2.4. Кількість запланованих ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій будівлі, благоустрою прилеглої   території Од. Звіт 1 - 1 1 - 1 - - -

                                  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

п.2.1, 2.2, 2.3 збільшення у зв’язку із закінченням дії старих договорів, заключення нових договорів та додаткових угод.

3 ефективності                      
 3.1. Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од.  Звіт   6 - 6 14 - 14 +8 - +8
3.2. Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 6 - 6 9 - 9 +3 - +3
3.3. Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 10 - 10 19 - 19 +9 - +9
3.4. Кількість проведених ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій Од. Звіт 1 - 1 0 - 0 -1 - -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

п.3.1, 3.2, 3.3 - збільшення у зв’язку із закінченням дії старих договорів, заключення нових договорів та додаткових угод.

п.3.4.зменшення в зв’язку із відсутністю коштів.

4 якості                      
4.1. Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100 - 100 191 - 191 91 - 91
 4.2. Відсоток проведених ремонтів окремих приміщень, модернізації систем комунікацій % Звіт 100 - 100 - - - -100 - -100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.4.1. збільшення у зв’язку із закінченням дії старих договорів, заключення нових договорів та додаткових угод.

П.4.2. невиконання, у зв’язку із відсутністю коштів

Аналіз стану виконання результативних показників
  Завдання ІІ                      
 

Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів

 

                     
1. Затрат                      
1.1. Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2,5 - 2,5 2,5 - 2,5 2,5 - 2,5
1.2. Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 16887 - 16887 16831 - 16831 -56 - -56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.1.2. – в зв’язку із зменшенням заявок на виконання даних послуг.

2. Продукту                      
2.1. Кількість приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100 - 100 85 - 85 -15 - -15
2.2. Кількість заходів по забезпеченню фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 260 - 260 296 - 296 36 - 36
2.3. Кількість заходів по забезпеченню фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 420 - 420 437 - 437 17 - 17
2.4. Кількість закартованих документів, раніше прийнятих на зберігання Шт. Звіт 400 - 400 478 - 478 78 - 78
2.5. Кількість фондів, що знаходяться на зберіганні у трудовому архіві Шт. Звіт 84 - 84 92 - 92 8 - 8
2.6. Видача документів користувачам, працівникам архіву Шт. Звіт 160 - 160 745 - 745 585 - 585
2.7. Перевірка наявності та фізичного стану документів Шт. Звіт 700 - 700 772 - 772 72 - 72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.2.1.- в зв’язку із зменшенням заявок на виконання даних послуг;п.2.2, 2.3, 2.4-в зв’язку із зношеністю аркушів архівних документів, які перебувають на зберіганні; п.2.6- за рахунок збільшення кількості запитів.

3. Ефективності                      
3.1. Кількість громадян, які звернулися по довідки Шт. Звіт 550 - 550 650 - 650 100 - 100
3.2. Кількість виданих довідок Шт. Звіт 1300 - 1300 1499 - 1499 199 - 199
3.3. Кількість документів, що видаються користувачам трудового архіву Шт. Звіт 140 - 140 745 - 745 605 - 605

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.3.1.,3.2.,3.3.- за рахунок збільшення кількості запитів.                             

  Якості                      
  Відсоток зростання кількості документів, що зберігаються % Звіт 2,5 - 2,5 0,5 - 0,5 -2,0 - -2,0
  Забезпечення комплектування трудового архіву документами з особового складу % Звіт 100 - 100 85 - 85 -15 - -15
  Відсоток негативних довідок % Звіт 10 - 10 1,5 - 1,5 -8,5 - -8,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв’язку із зменшенням заявок на виконання даних послуг.

  Завдання ІІІ                      
  Преміювання та відзначення визначних дат                      
1. Затрат                      
1.1. Кількість проведених заходів Од. Звіт 25 - 25 39 - 39 14 - 14
1.2. Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 15 - 15 15 - 15 - - -
1.3. Проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродук- ту та оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2 - 2 1 - 1 -1 - -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показників

П. 1.1 та 1.2. - при плануванні враховувались середні показники минулого року. П.1.3.- не проводився аналіз отриманого в резерв нафтопродукту.

2. Продукту                      
2.1. Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25 - 25 39 - 39 14 - 14
2.2. Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 15 - 15 15 - 15 - - -
2.3. Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродук- ту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2 - 2 1 - 1 -1 - -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показників

П. 1.1 та 1.2. - при плануванні враховувались середні показники минулого року. П.1.3.- не проводився аналіз отриманого в резерв нафтопродукту.

3. Ефективності                      
3.1. Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25 - 25 39 - 39 14 - 14
3.2. Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 1010,00 - 1010,00 1103,73 - 1103,73 93,73 - 93,73
3.3. Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2 - 2 1 - 1 -1 - -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показників

П. 1.1 та 1.2. - при плануванні враховувались середні показники минулого року. П.1.3.- не проводився аналіз отриманого в резерв нафтопродукту.

4. Якості                      
4.1. Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100 - 100 156 - 156 56 - 56
4.2. Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з   аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100 - 100 50 - 50 -50 - -50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показників

П. 1.1 та 1.2. - при плануванні враховувались середні показники минулого року. П.1.3.- не проводився аналіз отриманого в резерв нафтопродукту.

  Завдання ІV                      
  Виготовлення необхідної правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селища району                      
1. Затрат                      
1.1. Обсяг видатків на виготовлення необхідної правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селища району грн. Звіт 38400,00 - 38400,00 38400,00 - 38400,00 - - -
1.2. Кількість об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селища району, на які необхідне   виготовлення правовстановлюючої документації Од. Звіт 3 - 3 3 - 3 - - -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2. Продукту                      
2.1. Кількість запланованих об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селища району, на які необхідне виготовлення правовстановлюючої документації Од. Звіт 3 - 3 3 - 3 - - -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3. Ефективності                      
  Прогнозована середня вартість виготовлення правовстановлюючих документів на один об’єкт нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селища району   Грн. Звіт 12800,00 - 12800,00 12800,00 - 12800,00 - - -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4. Якості                      
4.1. Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селища району   % Звіт 100 - 100 100 - 100 - - -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
  Завдання V                      
  Підготовка та організація електронного аукціону в електронній торговій системі PROZORRO                      
  Затрат                      
  Обсяг витрат для проведення підготовки та організації електронного аукціону Грн. Звіт - 30000,00 30000,00 - 29976,00 29976,00 - -24,00 -24,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При плануванні коштів враховувались приблизні ціни.

  Продукту                      
  Кількість запланованої для придбання комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, програмих продуктів та супроводження програмного забезпечення Од. Звіт - 2 2 - 2 2 - - -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
  Ефективності                      
  Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, програмих продуктів та супроводження програмного забезпечення Од. Звіт - 2 2 - 2 2 - - -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
  Якості   х                  
  Відсоток придбаної комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, програмих продуктів та супроводження програмного забезпечення % Звіт - 100 100 - 100 100 - - -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  
__________
(підпис)
___ Ілаш В.М.__________
(ініціали та прізвище)
 
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів
__________
(підпис)
   __Мусензова Н.Д.______
       (ініціали та прізвище)
 
   
           

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

 

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.        _0100000   _               __Кельменецька районна рада                         ______
          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.       __0110000   ___           __Кельменецька районна рада         _______________
           (КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.       __0110150       __         _   0111   _        _Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної   ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів.
          (КТПКВК МБ)             (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний

фонд

спеціальний фонд усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3237988,00 70000,0 3307988,00 3209769,92 69210,00 3278979,92 -28218,08 -790,00 -29008,08
                 
  5. Напрями використання бюджетних коштів:  
  (грн)  
 

з/п

Напрями використання бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення  
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 3237988,00 70000,0 3307988,00 3209769,92 69210,00 3278979,92 -28218,08 -790,00 -29008,08  
    Усього 3237988,00 70000,0 3307988,00 3209769,92 69210,00 3278979,92 -28218,08 -790,00 -29008,08  
 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

По загальному фонді зменшення за рахунок економії по видатках на енергоносії та при плануванні коштів по спеціальному фонду враховувались приблизні ціни.

 

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:    

(грн)
  Найменування місцевої/регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                     
  Усього                  
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
                                                                 
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
        загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
 1.1. Кількість штатних одиниць  Од. Звіт, штатний розпис  15 - 15 14 - 14 -1 - -1
1.2. Обсяг затрат на оплату праці для утримання штату Тис.грн. Звіт 2343230,00 - 2343230,00 2343228,22 - 2343228,22 -1,78 - -1,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.1.1. вакансія головного спеціаліста юридичного відділу.

2 продукту                      
2.1. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян, організацій та установ Од.  Звіт   549  - 549  546 - 546 -3 - -3
2.2. Кількість підготовлених і розглянутих питань Од. Звіт 481 - 481 484 - 484 3 - 3
2.3. Кількість прийнятих нормативно-правових актів Од. Звіт 100 - 100 174 - 174 74 - 74
2.4. Забезпечення діяльності депутатського корпусу Тис.грн. звіт - 70000,0 70000,0 - 69210,00 69210,00 - -790,00 -790,00

                                 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

п.2.1. зменшилась кількість внаслідок зменшення звернень громадян; п 2.2.- на розгляд постійних комісій було подано додаткові питання; п.2.3. для забезпечення діяльності виконавчих органів влади подано і підготовлено більшу кількість проектів рішень до розгляду на сесійних засіданнях. П.2.4. при плануванні коштів враховувались приблизні ціни.

3 ефективності                      
 3.1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Од.  Звіт    42 - 42  39 39 -3 - -3
3.2. Кількість підготовлених і розглянутих питань в загальній кількості на одного працівника Од. Звіт 37 - 37 35 - 35 -2 - -2
3.3. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Од. Звіт 8 - 8 12 - 12 4 - 4
3.4. Витрати на зарплату на утримання однієї штатної одиниці Грн. Звіт 156215,33 - 156215,33 167373,44 - 167373,44 11158,11 - 11158,11
3.5. Витрати забезпечення діяльності депутатського корпусу

Грн.

Звіт - 70000,00 70000,00 - 69210,00 69210,00 - -790,00 -790,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.3.1. та 3.2.пояснюється зменшенням загальної кількості їх надходжень. П.3.3. збільшення загальної кількості прийнятих актів. П.3.4.збільшення за рахунок підняття посадових окладів з травня 2018року.   П.3.5 при плануванні коштів враховувались приблизні ціни.

4. Якості   х                  
4.1. Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості отриманих % Звіт 100 - 100 99,5 - 99,5 -0,5 - -0,5
4.2. Відсоток поданих на розгляд комісій і сесі районної ради і затверджених на пленарних засіданнях нормативно-правових актів від загальної кількості запланованих % Звіт 100 - 100 174 - 174 74 - 74
4.3. Відсоток забезпечення діяльності депутатського корпусу % Звіт - 100 100 - 98,9 98,9 - -1,1 -1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

П.4.1. пояснюється зменшенням загальної кількості їх надходжень. П.4.2. збільшення загальної кількості прийнятих актів. П.4.3. при плануванні коштів враховувались приблизні ціни.

 
                             
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  
__________
(підпис)
___________Ілаш В.М.
(ініціали та прізвище)
 
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів
__________
(підпис)
_____________МусензоваН.Д.
(ініціали та прізвище)
 

 

Затверджено

                                                                                                                                                            рішення ХІ сесії районної ради

                                                                                                                                                              VІІ скликання 

18 травня 2017 року №177.11.2-7/17

П О Л О Ж Е Н Н Я
про виконавчий апарат Кельменецької районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Виконавчий апарат Кельменецької районної ради (надалі по тексту - Апарат) керується у своїй діяльності Конституцією та  законами України, іншими законодавчими актами, рішеннями Кельменецької районної ради (надалі - районної ради), Регламентом роботи районної ради, розпорядженнями голови ради ( а за  його відсутності -  заступника), а також цим Положенням.

    1.2.Апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради та її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування району, районною державною адміністрацією.

    1.3.Апарат за посадою очолює голова ради, а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - його заступник. До складу апарату входять керуючий справами; структурні підрозділи : відділ кадрового  та правового забезпечення; відділ з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства; відділ з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної  діяльності; відділ з питань комунальної власності.

Назви структурних підрозділів та спрямування їх діяльності в залежності від зміни законодавства може також змінюватися за рішенням районної ради або ж за розпорядженням голови ради ( в разі надання йому радою такого права).

    1.4.Апарат утворюється рішенням районної  ради. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. При зміні норм законодавства, якими врегульовані окремі складові діяльності ради та її органів, згідно відповідного рішення ради, голова ради може переглядати структуру виконавчого апарату ради та в межах затвердженої радою чисельності  вносити до неї зміни своїм розпорядженням.

     1.5.Штатний розпис працівників Апарату затверджується в установленому порядку головою районної ради та встановлюється оплата їх праці згідно чинного законодавства і  відповідних рішень районної ради.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ.

     2.1.У сфері організаційного забезпечення на Апарат покладаються такі завдання:

- організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, іншими законами України та законодавчими актами;

- підготовка з урахуванням пропозицій (доручень) голови ради та його заступника, постійних комісій і депутатів ради проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан реалізації рішень ради;

- забезпечення координації діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, оформленні прийнятих рішень, а також забезпечення взаємодії постійних комісій ради між собою  в процесі розробки та розгляду проектів рішень;

- організаційно-методичне забезпечення роботи зареєстрованих в раді депутатських груп і фракцій;

- надання консультативної та організаційної допомоги депутатам і постійним комісіям ради у виконанні планів роботи, підготовці та доопрацюванні проектів рішень;

- організація підготовки та проведення сесій ради, засідань колегії, постійних та інших комісій;

- забезпечення депутатів необхідними документами нормативно-правового характеру, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування та інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються радою;

- облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні проектів рішень та інших питань на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів рішень, опублікованих для обговорення;

- організація навчання депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування;

 - сприяння реалізації, відповідно до чинного законодавства, заходів щодо підготовки та проведення виборів Президента та народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських та селищного голів, референдумів, надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні цих заходів, підготовка та узагальнення інформації про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та результати всеукраїнських і місцевих референдумів;

- організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування району, надання їм методичної допомоги;

 - організація контролю за реалізацією рішень ради, висновків і рекомендацій її постійних комісій;

 - організація контролю за додержанням термінів розгляду запитів депутатів ради та додержанням встановлених термінів виконання доручень, що містяться в рішеннях ради, а також даних на засіданнях її постійних комісій;

- підготовка і проведення нарад, зустрічей та інших заходів;

- створення і забезпечення функціонування комп'ютеризованої інформаційної системи для забезпечення процесу підготовки і прийняття рішень. Комп'ютеризована обробка проектів рішень на всіх стадіях їх проходження в раді та проведення засідань ради;

- організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності ради. Забезпечення зв'язку і обміну інформацією в режимі „ електронної пошти ”, „ Skype ”, тощо.

     2.2.У сфері правового забезпечення на Апарат покладаються такі завдання:

- підготовка юридичних матеріалів, пов'язаних з розробкою проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради;

- експертиза  проектів рішень ради, висновків і рекомендацій її постійних комісій, розпоряджень голови ради щодо їх відповідності Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам;

- участь у доопрацюванні проектів рішень ради після їх розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій;

- надання правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень та консультацій депутатам ради з цих питань;

- забезпечення представництва ради в судових органах при розгляді справ;

- підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань для керівництва, постійних комісій та депутатів ради;

- роз'яснення положень законодавства, які стосуються компетенції органів місцевого самоврядування, за зверненнями депутатів ради, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, окремих громадян;

- підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів, які стосуються повноважень чи діяльності органів місцевого самоврядування;

- здійснення основних завдань та заходів  з питань запобігання та виявлення корупції.

IІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
РАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ, ДЕПУТАТІВ ТА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ.

     3.1.У сфері матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів на Апарат покладаються такі завдання:

- здійснення, в межах наявних коштів, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її Апарату, зокрема, закупівлі відповідно до діючого законодавства необхідних комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та оргтехніки, витратних матеріалів для них, канцелярських товарів тощо;

                                                                                           

- здійснення оперативного управління майном, що забезпечує діяльність ради ( як юридичної особи);

- здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування ради (як юридичної особи).

3.2.У сфері управління комунальною власністю на Апарат покладаються такі завдання:

    3.2.1.Ведення  обліку наявного майна об’єктів  комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад району та здійснення контролю за ефективністю його використання.

    3.2.2. Проведення роботи по відчуженню (продажу) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

    3.2.3. Організація роботи з питань орендних відносин:

- підготовка проектів рішень ради з питань оренди (позички) нерухомого майна, порядку розрахунку і використання плати за оренду ;

- внесення пропозицій  з питань надання дозволів на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району  та проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях;

- підготовка договорів оренди  та ведення обліку майна, переданого в оренду (позичку),оперативне управління та господарське відання;

- проведення претензійної роботи  щодо невиконання умов договорів оренди, укладених з районною радою (як юридичною особою) .

     3.2.4.Проведення роботи по списанню та відчуженню майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району .

    3.2.5.Підготовка пропозицій щодо заснування комунальних підприємств (організацій. установ , закладів) , здійснення ними  господарської діяльності  та  призначення   їх керівників.

ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ВЗАЄМОДІЇ  І  ЗВ'ЯЗКІВ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ РАЙОНУ, РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ, ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. У сфері здійснення радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, районною державною адміністрацією, органами та посадовими особами місцевого самоврядування на Апарат покладаються такі завдання:

-  підтримка постійного  зв'язку з  селищною і сільськими радами, збір і узагальнення для керівництва ради та  її депутатів інформації щодо основних заходів, які ними проводяться або відбуваються на території району;

- надання правової, методичної і консультативної допомоги радам району у здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності, проведення при необхідності навчання. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи органів місцевого самоврядування;

- забезпечення гласності в роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, колегії та депутатів всіх рівнів шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації, на офіційному сайті районної ради;

- підготовка спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації статистичних довідок та інших матеріалів, необхідних для роботи депутатів і постійних комісій;

- розробка методичних рекомендацій з питань організації діловодства в органах місцевого самоврядування, управління майном комунальної власності , тощо;

- аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.

V. ІНШІ ФУНКЦІЇ АПАРАТУ.

5.1. До інших функцій діяльності Апарату належать:

- підтримка зв'язків з виконавчим апаратом обласної ради, іншими органами влади, підготовка (за їх запитом) відповідної інформації про діяльність  районної ради, тощо;

- підготовка довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо структури органів місцевого самоврядування, їх адреси, посадових осіб, телефонів тощо;

                                                                                   

- підготовка довідково-біографічних матеріалів про депутатів ради, голів селищної та сільських рад, матеріалів з кадрових питань;

- організація та здійснення роботи щодо кадрового обслуговування працівників Апарату, забезпечення виконання положень Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

- підготовка проектів розпоряджень голови ради. Персональну відповідальність за підготовку проектів розпоряджень , достовірність викладеної в них інформації та доданих документів несуть виконавці;

- підготовка проектів відповідей на листи поточної кореспонденції ради, забезпечення здійснення контролю за виконанням документів, що надходять до районної ради та її посадових осіб;

- забезпечення діяльності комісії ради з питань поновлення прав реабілітованих, районної виборчої комісії з виборів депутатів ради, інших тимчасових депутатських комісій;

- документальне обслуговування ради, її колегії, постійних комісій, депутатських фракцій, груп. З метою організації підготовки та проведення сесій ради, засідань колегії та  її постійних комісій голова районної ради  або  за його відсутності - заступник призначає  відповідальних посадових осіб виконавчого апарату  за організацію роботи постійних  комісій районної ради;

- ведення протоколів  та здійснення аудіо запису засідань ради, її колегії, нарад та інших заходів, в яких беруть участь керівництво та депутати ради;

- забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів в Апараті, прийом і обробка документів, аналіз та доставка службової кореспонденції адресатам;

- оформлення і розсилка в установленому порядку актів ради та її органів, забезпечення опублікування цих та інших офіційних матеріалів, інформації про діяльність ради;

- організація діловодства в раді, облік, зберігання та забезпечення користування документами ради, її органів, комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання;

- організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.

VI. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ АПАРАТУ, РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА УЗГОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

      6.1. Апарат ради за посадою очолює голова ради. Організовує та несе відповідальність за роботу працівників Апарату  в межах наданих повноважень керуючий справами та  керівники відповідних структурних підрозділів .

     6.2.Основні завдання та функції, покладені на структурні підрозділи Апарату районної ради, утворювані при ньому дорадчі органи визначаються його  структурою, положеннями про структурні підрозділи та відповідні дорадчі органи.

     6.3. Працівники Апарату призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до чинного законодавства.

     6.4.Координація роботи підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснюється працівниками структурних підрозділів під керівництвом та безпосереднім контролем їхніх керівників.

     6.5. Керуючий справами  (виконавчого апарату)  районної ради в межах наданих повноважень  :

-   здійснює керівництво діяльністю відповідних підрозділів Апарату спільно  із  начальниками структурних підрозділів  і несе відповідальність за виконання завдань , що покладено на них, забезпечує організованість у роботі  і дотримання  трудової  та  виробничої дисципліни, організацію  ведення діловодства, взаємодію між підрозділами Апарату;

-   здійснює експертизу (погодження) проектів рішень районної ради , які виносяться  на пленарні засідання ради, розпоряджень голови та спільних розпоряджень;

-   розробляє проекти нормативно-правових актів  ради з питань, що відносяться до компетенції Апарату, проводить  експертизу нормативно – правових актів інших розробників;

                                                                       

-   визначає завдання і розподіл обов’язків між працівниками Апарату, аналізує результати їх  роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Апарату;  забезпечує виконання доручень керівництва ради;

-   бере участь у нарадах при  голові ради, засіданнях постійних комісій районної ради;

-   відповідає за добір, розстановку, підвищення кваліфікації та навчання працівників Апарату, забезпечує  розробку їх професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій;

-   представляє (за дорученням голови ради або його заступника) Апарат,  відповідні підрозділи в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та інших органах;

-   здійснює, передбачені законодавством , повноваження керівника служби в  районній раді .

     6.6.Інші працівники Апарату забезпечують своєчасне і якісне виконання функцій та завдань відповідно до посадових  обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством.

     6.7.На всіх працівників Апарату поширюється законодавство України про працю та службу в органах місцевого самоврядування. Вони зобов'язані виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції щодо роботи з документами, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію.

VІІ. ПОРЯДОК ВИДАННЯ АКТІВ ТА РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ.

       7.1.Порядок підготовки, розгляду та видання розпоряджень голови  та рішень районної ради :

    7.1.1. Акти, що готуються Апаратом ради, видаються у формі розпоряджень голови районної ради або його заступника під час виконання повноважень голови. Підготовка проектів рішень сесій відбувається відповідно до Регламенту роботи районної ради, затвердженого рішенням  ради.

    7.1.2.Підготовка проектів розпоряджень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства. Загальні вимоги до підготовки проектів розпоряджень такі:

- розпорядження видаються лише в межах компетенції районної ради керуючись чинним законодавством;

- розпорядження повинні відповідати вимогам законодавства України про мову та інших актів законодавства, узгоджуватись з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом;

- підготовка проектів розпоряджень та інших документів (рішень дорадчих органів), їх експертиза (погодження) з іншими   структурними підрозділами та керуючим справами районної ради здійснюється відповідними  працівниками Апарату ;

- експертиза (погодження) проектів розпоряджень здійснюється заступником голови  та  керуючим справами районної ради, керівниками структурних  підрозділів Апарату, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті розпорядження,  шляхом його візування. Віза включає: найменування посади особи, яка візує документ, особистий підпис, ініціали й прізвище цієї особи, дату візування.

- проекти розпоряджень перевіряються відділом кадрового  та правового забезпечення на відповідність чинному законодавству після експертизи (погодження) керівниками зацікавлених структурних підрозділів.

   7.1.3.Проекти розпоряджень після експертизи (погодження) керівниками всіх заінтересованих структурних підрозділів, відділом кадрового  та правового забезпечення, керуючим справами та  заступником голови районної ради, подаються на підпис голові ради.

      7.1.4.Підготовка розпоряджень щодо прийняття, звільнення, переміщення, надання відпустки, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень працівників апарату здійснюється відділом кадрового  та правового забезпечення Апарату

      7.2.Порядок  розгляду та проходження документів в Апараті:

-   реєстрація, розгляд та проходження документів у Апараті здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства ради , яка затверджується розпорядженням голови районної ради;

-   на розгляд голові районної ради (а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин -  заступнику)  подаються всі документи, які надходять на адресу районної ради;

-   розгляд документів, що надходять до Апарату здійснюється, як правило, в день надходження. На вхідний документ накладається резолюція з конкретними вказівками, визначаються виконавці, зміст доручення, термін виконання та ставиться дата й підпис голови ради або його заступника;

-   повторні резолюції інших посадових осіб, що накладаються у процесі виконання доручення, повинні узгоджуватись з першою резолюцією;

-   основний виконавець доручення визначається відповідно до Інструкції з діловодства;

-   начальник структурного підрозділу, визначений головним виконавцем, після отримання доручення доводить його до відома співвиконавців та ставить перед ними чіткі завдання (службовою запискою, нагадуванням, тощо) із визначенням змісту, форми та термінів подання матеріалів.

       7.3. Організація контролю виконання доручень:

-   контроль за виконанням доручень здійснює безпосередньо голова районної ради, одержуючи постійно необхідну інформацію про хід виконання від керуючого справами та відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства;

-   контроль за виконанням конкретних розпоряджень голови районної ради здійснюється посадовою особою , визначеною у ньому.

       7.4. Порядок організації роботи з листами та зверненнями громадян, особистого прийому громадян в Апараті  та  Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються розпорядженням голови ради.

 УІІІ. РОЗПОДІЛ  ОБОВ’ЯЗКІВ

МІЖ ГОЛОВОЮ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКОМ

       8.1.Голова районної ради під час виконання своїх повноважень:

- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, а також у зовнішніх відносинах відповідно до чинного законодавства;

- скликає сесії ради, веде її пленарні засідання ;

- вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури, чисельності виконавчого апарату районної ради, витрат на утримання ради та її  Апарату.

- вносить раді пропозиції щодо утворення, обрання та ліквідації постійних та інших комісій районної ради, зміни їх складу, обрання голів;

- координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій (висновків) ;

- очолює  Колегію та Координаційну раду, організовує їх роботу;

- призначає та звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів Апарату;

- здійснює керівництво Апаратом ради, погоджує завдання і розподіл обов’язків між його працівниками, є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її Апарату;

- погоджує та бере участь в розробці нормативно – правових актів ради;

- підписує рішення та протоколи сесій ради;

- здійснює особистий прийом громадян;

- звітує перед радою про свою діяльність;

- попередньо погоджує проекти районного бюджету та відповідних змін до нього, проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм;

- забезпечує здійснення контролю за  виконанням районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою;

- бере участь у роботі  колегії при голові районної державної адміністрації;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Регламентом  роботи  районної ради, вирішує інші питання, доручені йому радою.

        8.2. Заступник голови районної ради:

                                                                                                                 

- здійснює повноваження голови ради в разі його відсутності  або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин;

- представляє районну раду з питань, які належать до його компетенції, в управлінських структурах, установах, організаціях району;

- організовує підготовку питань до розгляду на сесіях та постійних комісіях районної ради та  здійснює експертизу (погодження) всіх проектів нормативно – правових актів, що розробляються працівниками Апарату ,  рішень районної ради;

- розробляє (за дорученням)  проекти нормативно-правових актів  ради з питань, що відносяться до її компетенції, проводить  експертизу  проектів нормативно – правових актів інших розробників;

- забезпечує взаємодію районної ради з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, трудовими колективами, політичними партіями, об’єднаннями громадян;

- відповідає за розробку проектів планів роботи районної ради;

- спрямовує роботу Апарату районної ради;         

- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

- сприяє перепідготовці та навчанню посадових осіб місцевого самоврядування, наданню допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування району;

- бере участь у підготовці та проведенні загальнодержавних та професійних свят;

- організовує роботу щодо об’єднання в асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування. Вивчає та узагальнює досвід роботи з питань місцевого самоврядування;

- налагоджує зв’язки та співпрацює з благодійними фондами щодо надання допомоги соціально вразливим верствам населення;

- забезпечує взаємодію районної ради із засобами масової інформації. Організовує роботу по забезпеченню гласності у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки;

- здійснює контроль за станом використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;

- організовує роботу щодо запобігання проявам корупції в районній раді;

- координує  роботу  ради  по  розробці  проектів  та  програм, міжнародних  та  вітчизняних  грантів;

- координує питання правового забезпечення діяльності ради, її виконавчого апарату, депутатів;

- забезпечує відповідно до чинного законодавства здійснення районною радою регуляторної політики;

- надає практичну та методичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради;

- вирішує інші питання, доручені районною радою та  її головою.

                 

                            Керуючий справами районної ради                               Л.Світла

 

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

07 червня 2017 року №26

Про затвердження Положень про підрозділи виконавчого апарату районної ради

З метою забезпечення належного функціонування виконавчого апарату районної ради, керуючись ст.55, ст. 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до ст.15 розділу III Регламент Кельменецької районної ради VII скликання, затвердженого рішенням II сесії районної ради VII скликання від 25.12.2015 року № 9.2-7/15 у зв'язку із змінами у структурі виконавчого апарату районної ради згідно розпорядження голови районної ради від 29 травня 2017 року №32-ОС:

1. Затвердити Положення:- про юридичний відділ (додаток №1); - про відділ з питань діловодства та організаційної роботи (додаток №2); - про відділ комунальної власності (додаток №3); - про відділ бухгалтерського обліку та звітності (додаток №4); - про відділ фінансового моніторингу, інвестиційної та інформаційної політики (додаток №5); - про сектор по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради (додаток №6).

 1. Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради забезпечити діяльність відділів у відповідності до правил вищевказаних Положень.
 2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 29 грудня 2016 року № 50.
 3. Контрольза виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Світлу Л.В.


 
 
 

Голова районної ради                            В.Ілаш

 

Додаток 1

Затверджено

               розпорядження голови районної ради

07 червня 2017 № 26

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ виконавчого апарату районної ради

І. Загальні положення

     1.1.Юридичний відділ (надалі – відділ) відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” утворюється районною радою в структурі виконавчого апарату районної ради як самостійний підрозділ з конкретно визначеними функціями для забезпечення її діяльності. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови районної ради.

     1.2.Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної ради, його заступнику та керуючому справами згідно з розподілом обов’язків між ними.

     1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, Регламентом районної ради, рішеннями сесій ради і розпорядженнями голови (а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - підписані заступником) , Положенням про виконавчого апарат районної ради та цим Положенням.

     1.4.Діяльність відділу здійснюється за щомісячним та/або щотижневим планом роботи, який затверджується керуючим справами.

ІІ.Структура відділу

     2.1.Структура відділу, його чисельність затверджуються за пропозицією голови сесією районної ради ( або розпорядженнями голови) в складі виконавчого апарату районної ради . Посадові оклади працівникам відділу встановлюються в порядку , передбаченому чиннимзаконодавством і відображаються в штатному розписі, який затверджується головою районної ради.

     2.2.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду в порядку , передбаченому чинним законодавством на конкурсній основі або за іншою процедурою.

     2.3.Головні спеціалісти відділу призначаються на посади за висновками конкурсної комісії або за іншою процедурою. Звільнення працівників відділу з посад здійснюється в установленому законодавством порядку.

     2.4.На час відсутності обов’язки начальника відділу за його пропозицію виконує один із головних спеціалістів відповідно до розпорядження голови районної ради.

ІІІ.Основні функції та завдання відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     3.1.Здійснює правове забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради, депутатів, депутатських фракцій і груп, забезпечує реалізацію державної політики з питань віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, контролює дотримання законодавства на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до комунальної власності.

   3.2.Розробляє проекти   нормативно-правових   актів відповідно до правил та норм визначених законом та Положенням про виконавчий апарат районної ради. Надає правову методичну, консультативну та іншу практичну допомогу органам та посадовим особам місцевого самоврядування району в межах своєї компетенції.

   3.3.Бере участь в організації навчання депутатів районної ради:

*  забезпечує виконання організаційних заходів щодо проведення Дня депутата в районній   раді, організовує запрошення депутатів і запрошених для їх участі у цьому дні;

*  готує керівництву ради порядок ведення Дня депутата, забезпечує виконання необхідних заходів у день його проведення.

   3.4.Проводить експертизу на відповідність законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, погоджує (здійснює експертизу) їх за наявності погодження (візування) керівниками зацікавлених структурних підрозділів відповідно до Положення про виконавчий апарат Кельменецької районної ради та Регламенту роботи районної ради.

     3.5.За дорученням керівництва районної ради забезпечує підготовку та проведення нарад, семінарів. Приймає участь у підготовці та здійсненні заходів по забезпеченню законності і правопорядку, що проводяться радою, постійними комісіями, її виконавчим апаратом.

     3.6.Забезпечує правильне застосування законодавства, інформує голову районної ради про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

     3.7.Організовує облік і накопичення текстів законодавчих актів та підтримує їх у контрольному стані. З використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно - довідкову роботу з питань законодавства, доводить до структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію про зміни в діючому законодавстві, надає працівникам консультації з правових питань.

     3.8.За дорученням керівництва районної ради розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, надає правові висновки по зауваженнях та скаргах громадян щодо порушення їх прав і законних інтересів.

     3.9.Вивчає, аналізує надіслані районній раді проекти законів, указів, постанов, розпоряджень, узагальнює пропозиції та зауваження до них та готує відповідну інформацію.

3.10.Бере участь в організації і проведенні роботи по підвищенню рівня правових знань посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату районної ради, інформує про чинне законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування.

3.11.Представляє, у встановленому законодавством порядку, інтереси районної ради та її органів у судах. Здійснює заходи по забезпеченню захисту майнових прав і законних інтересів районної ради у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань.

3.12.Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань віднесених до компетенції районної ради.

3.13.Здійснює в межах своєї компетенції заходи для забезпечення трудової дисципліни працівниками відділу, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службових розслідувань із застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.14.Приймає участь у роботі атестаційної комісії районної ради та проведення у період між атестаціями щорічної оцінки виконання посадовими особами ради покладених на них завдань і обов’язків.

3.15.Спільно з відділом комунальної власності виконавчого апарату ради контролює виконання умов укладених контрактів. Проводить претензійну та позовну роботу, здійснює аналіз її результатів.

   3.16.Забезпечує реалізацію заходів щодо підготовки виборів та референдумів, зборів громадян, громадських слухань, підготовки статистичних і інших матеріалів з цих питань.

   3.17.Здійснює організаційне забезпечення роботи районної виборчої комісії по виборах депутатів рад.

3.18.Організовує виконання оперативних доручень керівництва районної ради, голів постійних комісій, керуючого справами виконавчого апарату районної ради, розгляд інших питань діяльності ради.

3.19.Відділ може виконувати також завдання, покладені на нього головою районної ради , його заступником або керуючим справами. А також проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства в органах місцевого самоврядування та інших функцій, які випливають з покладених на відділ завдань.

3.20.Надає консультативну та методичну допомогу органам самоврядування району, комунальним підприємствам,установам та закладам з правових питань.

3.21. Здійснює такі основні завдання з питань запобігання та виявлення корупції:

¬підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

¬надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

¬участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

¬проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

¬проведення заходів щодо дотримання своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

¬здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

ІУ.Взаємодія відділу з іншими структурними підрозділами

     4.1.Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради та районної   державної адміністрації, а також з селищною та сільськими радами району з питань, які належать до його компетенції.  

     4.2.За погодженням із керівництвом районної ради відділ залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради до підготовки проектів нормативно - правових актів, інших документів для розгляду радою та її органами .

     4.3.Повертає на доопрацювання проекти розпоряджень голови ради, рішень ради та інших документів, які подані з порушенням законодавства.

     4.4.Відділ отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали.

     4.5.Працівники відділу за потреби можуть брати участь у роботі сесій місцевих рад, інших заходах, що проводяться на місцях.

     4.6.Інші   питання взаємодії відділу з   структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради, постійними комісіями ради визначається окремими дорученнями голови районної ради та його заступника,керуючого справами.

У.Начальник відділу

5.1.Начальник юридичного відділувиконавчого апаратурайонної ради (далі – начальник відділу) здійснює безпосереднє керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

   5.2.На цю посаду призначають особу з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи за фахом у органах місцевого самоврядування ( та/або державній службі) не менше 5 років або загальний стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 8 років. Кандидат має володіти основними принципами роботи на комп’ютері та знати відповідні програмні засоби для використання у роботі.

   5.3.Начальник відділу:

 • щомісячно планує роботу відділу i забезпечує виконання планів його роботи ;
 • вносить на розгляд керівництва районної ради пропозиції щодо структури і штатів відділу, розробляє та за погодженням із керуючим справами подає на затвердження голові ради Положення про відділ, посадові інструкції його працівників ;
 • визначає завдання, аналізує результати i вживає заходи щодо підвищення професійної кваліфікації працівників відділу;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку;
 • бере участь у підготовці та роботі сесій районної ради та її постійних комісій , інших її органів, нарад, семінарів; доводить і обґрунтовує позицію відділу з питань, що розглядаються.
 • розробляє проекти нормативно-правових актів ради з питань, що відносяться до компетенції відділу, проводить правову експертизу інших нормативно – правових актів;
 • у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради та його заступника, рішень колегії і постійних комісій;
 • організовує та вживає заходи щодо виконання підрозділами виконавчого апарату районної   ради актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень районної ради з питань, віднесених до компетенції відділу;
 • бере участь в організації роботи з питань оцінки знань та атестації працівників, формування резерву та готує відповідні службові записки керівництву районної ради;
 • вирішує питання взаємодії відділу з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району;
 • здійснює контроль за дотриманням у відділі Інструкції з діловодства та роботи з документами;
 • в межах своєї компетенції проводить експертизу, підписує та   погоджує (візує) документи нормативно-правового характеру, проекти рішень районної ради та доопрацьовані рішення , розпорядження голови районної ради, тощо;
 • аналізує за дорученням стан справ в селищній та   сільських радах, практику підготовки і проведення сесій рад, засідань їх виконавчих комітетів, прийняті ними рішення, розпорядження голів, інші документи. При необхідності вносить пропозиції щодо поліпшення цих питань;
 • бере участь в розробці і виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи районної ради, рад нижчого рівня;
 • здійснює методичну підтримку правової роботи органів місцевого самоврядування, надає правову допомогу цим органам, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей на претензійні документи;
 • бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають в процесі діяльності, проектів нормативних актів та розробляє пропозиції щодо удосконалення діяльності ради;
 • проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування з нормативними документами, що стосуються їх діяльності та змінами в чинному законодавстві;
 • дає довідки і консультації працівникам органів місцевого самоврядування про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру;
 • вивчає практику укладання та виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності органів місцевого самоврядування;

¬відповідно до покладених на відділ завдань:

 розробляє заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

 надає іншим структурним підрозділам виконавчого апарату, комунальним підприємствам, установам, організаціям роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

 вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб, вносить керівництву ради пропозиції щодо усунення таких ризиків;

 надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

 у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами, а також ознак правопорушення за результатами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівництво ради та вносить пропозиції щодо повідомлення правоохоронних органів відповідно до їх компетенції;

 веде облік працівників виконавчого апарату , комунальних підприємств, установ та організацій, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів та органів місцевого самоврядування району , комунальних підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

 розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого апарату, комунального підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень.

УІ.Права начальника відділу

   6.1.Начальник відділу має право:

 • знайомитись з рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради та його заступника, вносити пропозиції з цих питань,здійснювати підготовку проектів рішень і розпоряджень;
 • отримувати від керівників, начальників структурних підрозділів виконавчих та представницьких органів влади інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій;
 • повертати на доопрацювання неякісно оформлені документи;
 • вносити пропозиції щодо усунення недоліків;
 • представляти інтереси підрозділу в інших органах місцевого самоврядування з питань , що належать до його компетенції.

   6.2.Відповідальність:

 • начальник відділу працює за планом роботи відділу;
 • за невиконання завдань і функцій, порушення трудової дисципліни працівниками, неякісне і несвоєчасне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, його посадовою інструкцією, несе відповідальність згідно КЗпП України та Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування“.

Керуючий справами                                 Л.Світла

 

                                                                                                                                                                           Додаток 2.

Затверджено

розпорядження голови районної ради

                             07 червня 2017 №26

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань діловодства та організаційної роботивиконавчого апарату районної ради

І. Загальні положення

1.1. Відділз питань діловодства та організаційної роботивиконавчого апарату районної ради (надалі – відділ) відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” утворюється районною радою для організації та забезпечення її діяльності і є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

     1.2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією та Законами України, в т. ч. “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями районної ради,   Регламентом роботи Кельменецькоїради, Положенням про виконавчий апарат районноїради та цим Положенням.

     1.3.Відділ у межах своїх повноважень:

 • забезпечує ведення діловодства в районній раді відповідно до Інструкції з діловодства та Регламенту роботи ради; 
 • контролює дотримання визначеного законодавством єдиного порядку документування і роботи з документами у структурних підрозділах виконавчого апарату районної ради;
 • надає методичну допомогу селищній та сільським радам району з питань , що відносяться до його компетенції .

     1.4.Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної ради, його заступнику та керуючому справами згідно з розподілом обов’язків між ними.    

1.5.Діяльність відділу здійснюється за щомісячним та/або щотижневим планом роботи, який затверджується керуючим справами.

ІІ. Структура відділу

2.1. Структура відділу, його чисельність затверджуються за пропозицією голови сесією районної ради ( або розпорядженнями голови) в складі виконавчого апарату районної ради . Посадові оклади працівникам відділу встановлюються в порядку , передбаченому чинним законодавством і відображаються в штатному розписі, який затверджується головою районної ради.

   2.2.Відділ утворюється у складі: начальник відділу, його заступника з питань організаційного забезпечення ради та головного спеціаліста з діловодства та архівної справи. Персональні обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які після погодження керуючим справами затверджуються головою районної ради.

2.3.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду в порядку , передбаченому чинним законодавством на конкурсній основі або за іншою процедурою .

   2.4. Інші працівники відділу призначаються на посади за висновками конкурсної комісії або за іншою процедурою. Звільнення працівників відділу з посад здійснюється в установленому законодавством порядку.

   2.4.На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник.

ІІІ. Основні функції та завдання відділу

   3.1.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

*  організовує і здійснює ведення діловодства в районній раді та її виконавчому апараті, організаційне забезпечення діяльності ради та її органів,депутатів, депутатських фракцій і груп; забезпечує зберігання та оперативний пошук документів; 

*  розробляє Інструкцію з діловодства в районній раді та зведену номенклатуру справ;

*  здійснює прийом, реєстрацію, передачу за призначенням вхідної документації, а також видачу інформації щодо строків її проходження; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію; веде реєстраційну, контрольну, довідкову картотеки; здійснює облік і аналіз документообігу в районній раді та виконавчому апараті; 

*  за необхідності видає копії, довідки та виписки з документів;

*  забезпечує своєчасне повідомлення депутатів, запрошених, населення про час, місце проведення та перелік питань порядку денного сесій районноїради, робочих зустрічей, колегії та нарад при голові районноїради;

*  здійснює розмноження  рішень, матеріалів сесій, Колегії , постійних комісій районноїради; розпоряджень, доручень голови районноїради; інших документів виконавчого апарату  та забезпечує доведення їх у визначенні строки до районної державної адміністрації і її структурних підрозділів, селищної та сільських рад, інших організацій і установ, підприємств, посадових осіб і громадян, депутатів районноїради згідно списку розсилки;

*  забезпечує контроль за дотриманням строків і резолюцій виконання документів вищестоящих організацій, рішень районноїради, її Колегії, постійних комісій, розпоряджень голови районноїради, а також інших службових документів, що підлягають контролю; систематично інформує керівництво районноїради про хід виконання  документів;

*  забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, збереження, якості опрацювання та використання документів, які створюються в процесі діяльності районноїради, її Колегії, постійних комісій і виконавчого апарату для передачі на архівне зберігання; 

*  відповідно до Закону України “Про державний архів України ” бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на архівне зберігання. Готує справи до здачі в державний архів;

*  забезпечує в районній раді культуру роботи з документами, впровадження наукової організації праці в практичній роботі з документами;

*  здійснює контроль за правильністю користування документами в районній раді, готує довідки, інформації з питань діловодства, контролю за строками виконання службових документів. Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату бере участь у розробці та виданні довідників, інформаційних бюлетенів, інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативних документів з питань діяльності районноїради, її Колегії, постійних комісій і виконавчого апарату, органів місцевого самоврядування району (за потреби);

*  організовує в районній раді роботу по прийому громадян з особистих питань; відповідно до Закону України “Про звернення громадян” забезпечує своєчасний розгляд і реагування на усні та письмові звернення громадян посадовими особами і відповідними установами, організаціями; забезпечує своєчасну підготовку статистичних звітів з питань звернень громадян, інформаційних записок стану цієї роботи в районній, селищній та сільських радах;

*  бере участь в організації  проведення виборів депутатів усіх рівнів, референдумів, тощо згідно з чинним законодавством;

*  веде роботу щодо підготовки та організації виконання заходів з питань організаційних питань діяльності районної ради, депутатів та її органів, з сільськими та селищною радами району, районною державною адміністрацією, установами і організаціями району, органами виконавчої влади вищого рівня та їх посадовими особами;

*  здійснює організаційне забезпечення сесійних засідань районної ради,а саме:

~  готує проекти розпоряджень голови ради про скликання сесій та забезпечує формування порядку денного їх проведення;

~  завчасно забезпечує депутатів відповідними матеріалами, проектами рішень, довідками тощо, які вносяться на розгляд ради;

~  контролює попередній розгляд всіх питань, що вносяться на розгляд ради, на засіданнях постійних комісій ради;

~  інформує депутатів про сесійні засідання, сприяє їх участі в цих засіданнях;

~  готує перелік запрошених на сесії районної ради, забезпечує їх участь в них;

~  готує голові районної ради порядок ведення пленарних засідань ради, забезпечує виконання організаційних заходів у день його проведення;

~  подає відповідну інформацію у засоби масової інформації про підготовку та проведення сесійних засідань;

~  забезпечує та здійснює належну роботу системи електронного ведення засідань ради, несе відповідальність за здійснення поіменного голосування на сесіях ради з її використанням;

*  здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення засідань Колегії районної ради:

~  бере участь у підготовці відповідних матеріалів на засідання Колегії;

~  організовує участь у засіданні її членів і запрошених, забезпечує їх відповідними матеріалами, що вносяться на розгляд;

~  готує порядок ведення засідання колегії голові районної ради.

*  забезпечує організацію роботи постійних комісій районної ради (відповідно до розпорядження голови ради):

~  бере участь у проведенні їх засідань, готує документи на засідання комісій;

~  забезпечує участь у засіданні депутатів і запрошених;

~  забезпечує оформлення протоколів засідань комісій, узагальнення рекомендацій і пропозицій, прийнятих на них;

~  контролює підготовку голові постійної комісії порядку денного засідання комісії, інших документів;

~  здійснює контроль за виконанням рішень постійних комісій;

*  надає допомогу депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень:

~  готує на допомогу депутатам ради довідково-інформаційні та інші матеріали для їх звітів перед виборцями щодо роботи у раді, постійних комісіях, депутатських фракціях, групах;

~  надає допомогу по організації проведення звітів депутатів перед виборцями, узагальнює пропозиції і зауваження громадян на адресу районних установ і організацій, доведення пропозицій до виконавців, інформує депутатів про проведену роботу;

~  веде підготовку до розгляду районною радою доручень виборців, даних депутатам ради на зборах та сходах громадян, здійснює організаційний контроль за виконанням рішень ради з цих питань;

*  узагальнює пропозиції депутатів, висловлені на сесіях районної ради, формує перелік заходів на їх виконання, готує інформацію про проведену з цього питання роботу;

*  за дорученням керівництва районної ради розглядає і організовує виконання запитів та звернень депутатів, забезпечує їх реалізацію. За погодженням з депутатами інформує раду про виконання їх запитів, готує відповіді депутатам про хід реалізації і виконання їх звернень;

*  здійснює експертизу (погодження) проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів;

*  здійснює підготовку проектів рішень районної ради та нормативно – правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу; планів роботи ради та постійних комісій, інших органів ради, здійснює контроль за організацією виконання рішень з цих питань;

*  готує проекти розпоряджень голови районної ради з основної діяльності (організаційно-масової роботи), здійснює контроль за виконанням прийнятих з цих питань рішень;

*  готує плани щомісячних заходів, що проводяться в   районі державними та місцевими органами влади і громадсько-політичними організаціями, здійснює організаційне забезпечення участі в них керівництва районної ради. Уточнює та готує щотижневий план заходів районної ради, подає його керівництву районної ради;

*  організовує в районної раді складання статистичної звітності з організаційних питань щодо роботи районної, сільських і селищної рад ;

*  вивчає досвід роботи органів місцевого самоврядування, виконавчих комітетів сільських і селищної рад , надає їм методичну допомогу в удосконаленні форм і методів організаційної роботи, консультує з питань, віднесених до компетенції відділу. Забезпечує поширення позитивного досвіду роботи місцевих рад, їх органів, депутатів, органів самоорганізації населення;

*  забезпечує реалізацію організаційних заходів щодо підготовки виборів та референдумів, зборів громадян, громадських слухань, підготовки статистичних і інших матеріалів з цих питань;

*  здійснює організаційне забезпечення роботи районної виборчої комісії по виборах депутатів рад;

*  організовує виконання оперативних доручень керівництва районної ради, голів постійних комісій, керуючого справами виконавчого апарату районної ради, розгляд інших питань організаційної діяльності;

*  відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього головою районної ради, його заступником, керуючим справами.

3.2.Основними завданнями відділу є:

*організаційно-технічне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районноїради, її Колегії  та  постійних комісій, депутатів та виконавчого апарату  ради;

*організація належної системи ведення діловодства відповідно до єдиного порядку документування і роботи з документами;

*забезпечення технічного контролю за строками проходження і виконання службових документів  в районній раді;

*забезпечення оперативного та якісного редагування, друкування, подання на підпис і своєчасного доведення до виконавців розпорядчих документів районноїради;

*підготовка і експертиза проектів нормативно - правових та інших рішень ради, розпоряджень і доручень голови районноїради з питань, що належать до компетенції відділу;

*надання методичної допомоги з питань організації та ведення діловодства структурними підрозділами районноїради, а також селищною та сільськими  радами;

*забезпечення належної роботи із зверненнями громадян.

ІУ. Права відділу

4.1.Відділ відповідно до наданих повноважень має право: 

*одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, селищної та сільських рад району, а також підприємств, установ та організацій району інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій;

*брати участь у нарадах при голові районноїради з питань, що входять до компетенції відділу;

*здійснювати перевірки дотримання встановленого законодавством та іншими нормативними актами єдиного порядку документування і роботи з документами в структурних підрозділах районної ради;

*залучати, за дорученням керівництва, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради до підготовки проектів документів;

*повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення ними вимог Регламенту та Інструкції з діловодства районної ради.

*вносити пропозиції керівництву районноїради щодо вдосконалення діловодства в структурних підрозділах виконавчого апарату районної ради;

*інформувати керуючого справами про факти порушень працівниками виконавчого апарату ради, іншими службовими особами встановленого порядку оформлення документів ;

*надавати консультативну і методичну допомогу з питань діловодства селищній та сільським радам , комунальним підприємствам, установам та закладам.

У. Взаємодія відділу з іншими структурними підрозділами

5.1.За характером діяльності та функціональною спрямованістю відділ взаємодіє:

*з органами місцевого самоврядування району, об’єднаннями громадян – з питань розвитку територіальних громад сіл, селища району;

*з структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними установами і організаціями – з питань роботи з документами, підготовки і подання необхідних документів, використання інформації у службових цілях.

5.2. Відділ повертає на доопрацювання структурним підрозділам виконавчого апарату районної ради проекти розпоряджень голови ради, рішень ради та інших документів, які подані з порушенням законодавства або вимог Інструкції з діловодства чи Регламенту роботи районної ради.

5.3.Відділ отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали.

5.4.Працівники відділу за потреби беруть   участь у роботі сесій місцевих рад, інших заходах.

5.5. Інші  питання взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради, постійними комісіями ради визначається дорученнями голови районної ради,його заступника та керуючого справами .

УІ. Начальник відділу

     6.1.Начальник відділуз питань діловодства та організаційної роботивиконавчого апаратурайонної ради (далі – начальник відділу) здійснює безпосереднє керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.2.На цю посаду призначають особу з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи за фахом у органах місцевого самоврядування ( та/або державній службі) не менше 5 років або загальний стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 8 років. Кандидат має володіти основними принципами роботи на комп’ютері та знати відповідні програмні засоби для використання у роботі.

6.3.Начальник відділу у межах своїх повноважень:

*  несе персональну відповідальність за організацію діловодства в районній раді відповідно до Інструкції з діловодства та Регламенту роботи, а також організацію контролю за дотриманням єдиного порядку документування і роботи з документами в структурних підрозділах виконавчого апарату районної ради;

*  здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за організацію роботи його працівників, виконання відділом завдань, віднесених до його компетенції;

*  розробляє Положення про відділ та посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, не охоплені посадовими інструкціями, та контролює їх виконання;

*забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку;

*  складає плани роботи відділу та контролює їх виконання;

*  в межах своєї компетенції проводить експертизу, підписує та   погоджує (візує) документи нормативно-правового характеру, проекти рішень районної ради та доопрацьовані рішення , розпорядження голови районної ради, тощо;

*забезпечує підготовку та роботу сесій районної ради та її постійних комісій , інших її органів, доводить і обґрунтовує позицію відділу з питань, що розглядаються.

*розробляє проекти нормативно-правових актів ради з питань, що відносяться до компетенції відділу, здійснює експертизу інших нормативно – правових актів;

*у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради та його заступника, рішень колегії і постійних комісій;

*  вживає заходів щодо вдосконалення діловодства в районній раді, вносить з цих питань пропозиції керівництву районноїради, здійснення контролю, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, а також інших питань, що належать до компетенції відділу;

*  здійснює заходи з організації проведення нарад та семінарів;

*  вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо структури та штату відділу, а також подання про призначення, переміщення та звільнення працівників, своєчасне заміщення вакансій, заохочення і накладання стягнень за порушення трудової і виробничої дисципліни;

*  бере участь в роботі сесій районноїради, нарадах, семінарах;

*  організовує розробку i здійснення організаційно - технiчних заходів при підготовці та проведенні сесій районної ради, засідань її Колегії, постійних комісій, інших органів ради;

*  організовує підготовку необхідних матеріалів (проектів рішень, розпоряджень, листів, довідок) з організаційних питань до сесії районної ради та засідань її Колегії і постійних комісій;

*  у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради, рішень Колегії і постійних комісій;

*  координує роботу з питань надання методичної і практичної допомоги головам постійних комісій районної ради в організації та проведенні засідань комісій, доведенні їх рекомендацій ( висновків) до виконавців;

*  забезпечує організацію роботи щодо надання методичної і практичної допомоги депутатам в організації їх діяльності в раді, на виборчих округах, проведенні звітів перед виборцями, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами;

*  забезпечує розробку, здійснення організаційно-технічних заходів щодо підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, голів і депутатів місцевих рад, всеукраїнського і місцевих референдумів, надає допомогу виборчим комісіям і місцевим радам з цих питань;

*  забезпечує узагальнення доручень виборців, даних ними на зборах громадян депутатам районної ради, разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, районними організаціями та установами організовує розробку заходів щодо їх виконання, здійснює контроль за їх реалізацією;

*  організовує підготовку проектів перспективних і поточних планів роботи ради, здійснює контроль за їх виконанням, інформує керівництво районної ради з цих питань;

*  організовує та вживає заходи щодо виконання підрозділами виконавчого апарату районної   ради, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування нижчого рівня рішень районної ради з питань, віднесених до компетенції відділу. Інформує голову районної ради, його заступника , керуючого справами про стан цієї роботи;

*вирішує питання взаємодії відділу з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району;

*здійснює контроль за дотриманням у відділі норм Інструкції з діловодства та роботи з документами;

*веде весь комплекс організаційно-методичної роботи, вивчає і узагальнює організаторську та організаційно-масову діяльність районної ради ;

*  контролює порядок розмноження документів і використання копіювальної та іншої техніки;

*  організовує підготовку та розсилку або вручення депутатам районноїради запрошень та матеріалів на сесію районноїради;

*  здійснює попередній розгляд документів, що надходять в раду, визначає  необхідність взяття їх виконання на контроль;

*  дає дозвіл на розмноження документів;

*  забезпечує своєчасність доведення рішень районноїради  до виконавців;

*  забезпечує виготовлення, облік та зберігання печаток, штампів, бланків і законність користування ними;

*  координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами виконавчого апаратурайонної ради. Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях питань, пов’язаних з його діяльністю; 

*  згідно чинного законодавства несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання функціональних обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення етики посадової особи.

6.4.Начальник відділу має право:

*  вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення роботи виконавчого апарату районної ради та роботи, пов’язаної з обов’язками, передбаченими цією інструкцією;

*  надавати консультативну допомогу з питань діловодства органам місцевого самоврядування та домагатися неухильного дотримання ними вимог Інструкції з діловодства та встановлених правил роботи з документами;

*  повертати на доопрацювання неякісно оформленні документи;

*  вимагати від виконавців подання у виконавчий апарат районної ради у встановлені строки та у встановленому порядку інформації про виконання відповідних письмових доручень;

*  користуватися правом доступу до всіх документів діловодства районної ради, архівних установ району в межах компетенції відділу.

Керуючий справами                                 Л.Світла

 

Додаток 3.

Затверджено

розпорядження голови районної ради

07 червня 2017 №26

ПОЛОЖЕННЯ
провідділ комунальної власності виконавчого
апарату районної ради

І. Загальні положення.

1.1.Відділ комунальної власностівиконавчого апарату районної ради (надалі - відділ) утворюється районною радою для вирішення питань управління об’єктами (рухомим та нерухомим майном ) спільної власності територіальних громад сіл, селища району і є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

1.2.Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної ради та його заступнику, керуючому справами згідно з розподілом обов’язків між ними, а з питань відчуження об’єктів, приватизації– керівнику Органу приватизації, утвореному рішенням районної ради.

1.3. Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється в порядку передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. На цю посаду призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 5 років або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

1.4.В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з питань власності , оренди державного і комунального майна та приватизації , постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, нормативними документами Фонду державного майна України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, цим Положенням.

1.5.Діяльність відділу здійснюється за планом роботи, який затверджується керуючим справами районної ради.

1.6.Контроль за діяльністю відділу та   результатами роботи з питань оренди,відчуження комунального майна здійснює відповідна профільна постійна комісія районної ради.

ІІ. Основні функції та завдання відділу

Основним завданням відділу є:  

2.1. Здійснення ефективного управління (в межах, визначених радою та цим Положенням) майном, будівлями, спорудами, об’єктами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

2.2.Організація обліку, паспортизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

2.3.Облік та контроль за частками майна районної ради, які є в статутних фондах суб’єктів господарювання.

2.4.Участь в роботі Органу приватизації в процесі:

*відчуження (продажу) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

*приватизації житлового фонду власності територіальних громад сіл, селища району, в разі делегування ними відповідних повноважень.

2.5.Організація роботи з питань орендованих відносин, ведення обліку договорів оренди, надходження плати за оренду.

2.6.Підготовка нормативно – правових актів, в т. ч. проектів рішень районної ради та її постійних комісій, розпоряджень голови ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

2.7.Підготовка документів та внесення пропозицій щодо призначення на посади керівників підприємств, організацій та установ спільної власності територіальних громад сіл, селища району та продовження контрактів з ними.      

2.8. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, в межах своїх повноважень, здійснює такі функції :

*веде облік наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад району. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що перебуває в користуванні підприємств,організацій та установ комунальної власності району;

*проводить роботу по виготовленню технічної документації, свідоцтв про право власності на об’єкти , що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району та реєстрації їх згідно чинного законодавства ;

*у відповідності до Положень: про Орган приватизації житлового фонду; відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району та конкурсну комісію з продажу майна тощо, проводить роботу по відчуженню (продажу) об’єктів комунальної власності та приватизації житлового фонду;

*організовує роботу з питань орендних відносин:

*розробляє та подає на розгляд ради, готує проекти нормативно – правових актів з питань віднесених до його компетенції (в т.ч. Положень: про оренду та позичку нерухомого майна; про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна та внесення змін до них);

*вносить пропозиції з питань надання дозволів на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району та проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях;

*готує договори оренди, розрахунки орендної плати, акти прийому – передачі,акти звірок по оплаті за оренду;

*веде облік майна, переданого в оренду та позичку;

*проводить претензійну роботу щодо невиконання умов договорів оренди;

*згідно доручень районної ради та її голови проводить роботу по списанню та відчуженню майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.У відповідності до чинного законодавства готує проект відповідного Положення та внесення змін до нього;

*вносить пропозиції щодо призначення керівників підприємств, організацій та установ комунальної власності, готує проекти контрактів з ними;

*готує на розгляд постійних комісій районної ради інформації з питань, що належать до компетенції відділу;

*за дорученням голови районної ради, його заступника та керуючого справами розглядає звернення (заяви, скарги, пропозиції тощо) громадян, керівників підприємств, установ та організацій з питань правових, приватизації, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, готує необхідні висновки і пропозиції, проекти відповідей;

*готує та подає всі необхідні звіти та інформації в регіональне відділення Фонду державного майна.

ІІІ. Права відділу

3.1.Відділ має право в установленому законом порядку одержувати від районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідну нормативно-довідкову інформацію для виконання покладених на нього завдань.

3.2.Вносити на розгляд керівництва районної ради пропозиції з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.3.Брати участь в сесіях , засіданнях Колегії та постійних комісій районної ради, нарадах та інших заходах з питань, що стосуються його роботи.

3.4.Відділ, для виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з постійними комісіями та іншими підрозділами виконавчого апарату районної ради, управліннями та відділами районної державної адміністрації, а також з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.

3.5.Структура і чисельність відділу встановлюються районною радою, за поданням її голови, у складі загальної структури виконавчого апарату.

ІУ. Начальник відділу

Начальник відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради:

4.1.Забезпечує повсякденну діяльність відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

4.2.Здійснює повноваження щодо управління об’єктами спільної власності, а саме :

*  веде облік наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад району;

*  організовує роботу по виготовленню технічної документації, свідоцтв про право власності на об’єкти, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району та реєстрації їх в бюро технічної інвентаризації;

*  забезпечує здійснення контролю за роботою підприємств, організацій та установ, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району з питань обліку, наявності необхідної документації та ефективного використання майна, що є у них на балансі.

4.3.Організовує роботу відділу з питань орендних відносин :

*  щодо виявлення майна, яке не використовується, вільних виробничих площ, проведення конкурсів з надання майна в оренду;

*  щодо внесення пропозицій на розгляд профільної постійної комісії районної ради та інших з питань надання дозволів підприємствам, організаціям та установам спільної власності територіальних громад сіл, селища району на передачу майна в оренду та проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях;

*  по контролю за підготовкою проектів договорів оренди, актів прийому - передачі, перевірки розрахунків оплати за оренду майна;

*  щодо ведення обліку майна, переданого в оренду, позичку та договорів оренди, позички,користування;

*  по контролю за виконанням умов договорів оренди, веденням претензійної роботи.

4.4.Забезпечує підготовку подання на призначення та звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,продовження терміну контракту тощо керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

4.5. З питань відчуження, приватизації та списання майна комунальної власності району бере участь в роботі Органу приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецькогорайону (надалі - Орган приватизації) :

*  контролює роботу з питань приватизації житлового фонду району;

*  контролює підготовку пакету документів по відчуженню (приватизації) об’єктів спільної власності району;

*  вивчає доцільність та можливість списання комунального майна.

4.6.Організовує та контролює розробку для затвердження Положень з питань, що відносяться до компетенції відділу та внесення змін до них у відповідності до чинного законодавства.

4.7.Надає практичну і методичну допомогу селищній та сільським радам , підприємствам, організаціям та установам комунальної власності району з питань, що належать до компетенції відділу .

4.8.За дорученням голови районної ради, його заступника та керуючого справами розглядає звернення, заяви, листи, що стосуються компетенції відділу.

4.9.Забезпечує підготовку та подає в управління державної статистики, регіональне відділення Фонду державного майна інформації, що належать до компетенції відділу.

4.10.Бере участь в засіданнях сесій, Колегій, нарадах , семінарах районної ради.

4.11.Здійснює розробку та підготовку проектів розпоряджень голови районної ради та його заступника , нормативно правових актів та інших рішень сесії ради з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.12.Організовує облік вхідних та вихідних документів по відділу та Органу приватизації відповідно до затвердженої номенклатури справ районної ради.

4.13. Начальник відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради:

*  здійснює безпосереднє керівництво працівниками та роботоювідділу;

*  здійснює експертизу та погоджує (візує), в межах своєї компетенції, документи нормативно-правового характеру, рішення районної ради та розпорядження її голови ;

*  планує роботувідділу i забезпечує виконання планів його роботи ;

*  визначає посадові обов’язки та права працівників відділу з метою забезпечення здійснення керівництва роботою .

У.Праваначальника відділу

5.1.Начальник відділу має право:

*  знайомитись з рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради та його заступника, вносити пропозиції з цих питань, готувати проекти рішень і розпоряджень;

*  вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення роботи , пов’язаної з обов’язками, передбаченими цією інструкцією;

*  запитувати від керівників, начальників управлінь, відділів, виконавчих та представницьких органів влади інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій;

*  представляти інтереси відділу в інших органах місцевого самоврядування з питань його компетенції.

Керуючий справами Л.Світла

 

 

 

 

Додаток 4.

Затверджено

розпорядження голови

районної ради

                                       07 червня 2017 №26

ПОЛОЖЕННЯ
про
відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого
апарату районної ради

І.Загальні положення

1.1.Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради (надалі – відділ) відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” утворюється районною радою і є структурним підрозділом її виконавчого апарату.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність , Регламентом роботи районної ради, рішеннями районної ради і розпорядженнями її голови, цим Положенням та Положенням про виконавчий апарат.

1.3.Відділ здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, податкової, статистичної звітності господарсько-фінансової діяльності районної ради, надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів установи.

1.4.Відділ підпорядковується головірайонної ради, його заступнику та керуючому справами згідно з розподілом обов’язків між ними.

1.5.Призначення на посади і звільнення з посади працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Основні завдання і функції

2.1.Основним завданням відділу є:

*   ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної ради та складення звітності;

*   відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

*   забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

*   забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів;

*   запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

*   здійснення матеріально-технічного забезпечення ради;

*   здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку,складання фінансової та бюджетної звітності у підзвітних бюджетних установах.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

*здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності районної ради;

*веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

*складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

*здійснює поточний контроль за:

sдотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

sправильністю зарахування та використання власних надходжень районної ради;

*  своєчасно подає звітність;

*  своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

*  забезпечує дотримання вимог нормативно - правових актів щодо:

sвикористання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

sінвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

*  проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

*        забезпечує:

sдотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, придбання яких здійснюється за бюджетні кошти;

sдостовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

sповноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

sзберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

sкористувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан , результати діяльності районної ради та рух бюджетних коштів;

sведення обліку матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, які рахуються за матеріально-відповідальними особами, здійснює контроль за їх збереженням.

*бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

*розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни;

*здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

*   забезпечує своєчасну оплату розрахунків з господарської діяльності, канцелярських витратах і витрат на службові відрядження;

*   забезпечує облік, цільове використання бюджетних та позабюджетних коштів;

*   проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їх зберіганні;

*   веде облік грошових коштів відповідно до Положення про ведення касових операцій;

*   планує та розробляє кошторис доходів і видатків, план асигнувань із загального фонду бюджету, штатний розпис та розрахунок до штатного розпису ради, веде контроль за здійсненням видатків виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань і за його цільовим використанням;

*   забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку;

*   забезпечує відповідне меблювання, оснащення сучасними засобами зв'язку, оргтехніки та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів працівників, забезпечує виконавчий апарат господарськими та канцелярськими товарами, витратними матеріалами до копіювальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт;

*   здійснює контроль за раціональним використанням і збереженням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей;

*   забезпечує культуру роботи з документами, впровадження наукової організації праці, комп’ютеризації, засобів оргтехніки в практичній роботі з документами в районній раді.

ІІІ. Права відділу

3.1.Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, має право:

*  представляти районну раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

*  встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

*  вносити голові районної ради пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;

*  одержувати в установленому порядку від інших підрозділів виконавчого апарату ради даних необхідних для виконання покладених на нього завдань;

*  вести ділове листування з контролюючими та іншими органами, з питань, що належать до його компетенції;

*  вдосконалювати роботу відділу, застосовуючи в роботі комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт.

ІУ. Взаємозв'язки відділу

4.1.Відділ у своїй роботі взаємодіє з фінансовим управлінням райдержадміністрації, управлінням Державного казначейства у Кельменецькому районі, з фондами ( Пенсійним, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, соціального страхування від нещасних випадків тощо), фіскальними органами, районним управлінням статистики.

4.2. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого апарату ради, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, базовими органами місцевого самоврядування району, а також з підприємствами, установами і організаціями (за погодженням з їх керівниками), фахівцями на договірній основі для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

У. Відповідальність

5.1.Працівники відділу несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України:

*   за невиконання або неналежне виконання своїх посадових завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням;

*   достовірність, правильність, об’єктивність, підготовленість матеріалів, інформацій, звітів;

*   збереження  документів у належному стані.

УІ. Начальниквідділу

6.1.Відділ очолює начальник відділу, головний бухгалтер (надалі – начальник відділу), який відповідно до чинного законодавства є керівником бухгалтерської служби районної ради.

6.2.На цю посаду призначають особу:

*   з вищою освітою в галузі економіки та фінансів;

*   стаж роботи якої за фахом у державній службі не менше 5 років або загальний стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 8 років;

*   яка знає закони, інші законодавчі акти з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку , володіє основними принципами роботи на комп’ютері та відповідними програмними засоби, що використовує у роботі.

6.3.Начальник відділу:

*   здійснює керівництво діяльністю відділу, організовує роботу його працівників, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

*   вживає заходів, щодо створення для працівників необхідних умов праці, підвищення їх авторитету, ділового і професійного рівня, вносить пропозиції керівництву районної ради щодо заохочення працівників чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

*   забезпечує дотримання трудової і виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

*   планує роботу відділу i забезпечує виконання запланованого;

*   вносить на розгляд керівництва районної ради пропозиції щодо структури і штатів відділу, розробляє та за погодженням із керуючим справами районної ради подає на затвердження голові ради Положення про відділ, посадові інструкції для працівників відділу;

*   визначає завдання, аналізує результати i вживає заходи щодо підвищення ділової кваліфікації працівників відділу, забезпечує підвищення кваліфікації і професійного рівня працівників відділу;

*   організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;

*   погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

*   здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

*   погоджує кандидатури працівників, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

*   подає голові районної ради пропозиції щодо:

*   визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм управлінського обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

*   вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;

*    створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних  та трудових ресурсів;

*    визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

*   притягнення до відповідальності працівників за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

*   удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

*   забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

*   підписує звітність та документи, які є підставою для:

*    перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

*    проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

*    приймання і видачі грошових коштів;

*    оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

*    проведення інших господарських операцій;

*   відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівництво про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

*   проводить необхідні роботи та здійснює контроль за:

*    відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій;

*    складенням звітності;

*    цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

*    дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна;

*    правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

*    відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

*    станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

*    додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

*    оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

*    розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни;

*    усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

*   погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

*   дотримується встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;

*   забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності;

*   здійснює економічний аналіз діяльності установи;

*   здійснює підготовку нормативно правових актів та проектів розпоряджень голови районної ради , інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

*   вирішує питання взаємодії відділу з відділами, управліннями і службами районної державної адміністрації;

*   забезпечує дотримання у відділі інструкції з діловодства;

*   бере участь у підготовці та роботі сесій районної ради та постійних комісій ради, інших її органів, нарад, семінарів, доводить і обґрунтовує позицію відділу з питань, що розглядаються;

*   у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради, рішень колегії та постійних комісій ради;

*   здійснює експертизу та погоджує (візує), в межах своєї компетенції, фінансові та документи нормативно-правового характеру, рішення районної ради, розпорядження голови районної ради;

*   виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

6.4.Начальник відділу має право:

*   знайомитись з рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради, вносити пропозиції з цих питань, готувати проекти рішень і розпоряджень;

*   запрошувати від керівників, начальників управлінь, відділів, виконавчих та представницьких органів влади інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій;

*   представляти інтереси підрозділу в інших органах місцевого самоврядування з питань його компетенції.

Керуючий справами                                 Л.Світла

                                                                                                                                                                           Додаток 5.

Затверджено

розпорядження голови районної ради

                                       07 червня 2017 №26

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансового моніторингу, інвестиційної та інформаційної політики виконавчого апарату районної ради

І. Загальні положення

1.1. Відділфінансового моніторингу, інвестиційної та інформаційної політики виконавчого апарату районної ради (надалі – відділ) відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” утворюється районною радою для організації та забезпечення її основної діяльності і є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

     1.2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією та Законами України, в т. ч. “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями районної ради та її постійних комісій,   Регламентом роботи ради, Положенням про виконавчий апарат районноїради та цим Положенням.

     1.3.Відділ у межах своїх повноважень:

 • забезпечує ведення діловодства відповідно до Інструкції з діловодства та Регламенту роботи ради; 
 • здійснює аналіз стану справ за відповідним напрямом, розробку проектів рішень, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків з їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень;
 • надає методичну допомогу селищній та сільським радам району з питань , що відносяться до його компетенції .

     1.4.Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної ради, його заступнику та керуючому справами згідно з розподілом обов’язків між ними.    

1.5.Діяльність відділу здійснюється за щомісячним та/або щотижневим планом роботи, який затверджується керуючим справами.

ІІ. Структура відділу

2.1.Структура відділу, його чисельність затверджуються за пропозицією голови сесією районної ради ( або розпорядженнями голови) в складі виконавчого апарату районної ради . Посадові оклади працівникам відділу встановлюються в порядку , передбаченому чинним законодавством і відображаються в штатному розписі, який затверджується головою районної ради.

   2.2.Відділ утворюється у складі начальника відділу та головного спеціаліста з питань фінансового контролю та інформаційної політики. Персональні обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які після погодження керуючим справами затверджуються головою районної ради.

2.3.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду в порядку , передбаченому чинним законодавством на конкурсній основі або за іншою процедурою .

   2.4. Інші працівники відділу призначаються на посади за висновками конкурсної комісії або за іншою процедурою. Звільнення працівників відділу з посад здійснюється в установленому законодавством порядку.

   2.5.На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконуєголовний спеціаліст .

ІІІ. Основні функції та завдання відділу

3.1.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

*бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів;

*здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності голови районної ради та його заступника, голів постійних комісій та депутатів ради щодо економічного та соціального розвитку району;

*інформує населення про діяльність районної ради, висвітлює роботу голови ради та його заступника, постійних комісій, депутатських фракцій та депутатів на офіційному сайті та у засобах масової інформації; забезпечує інформативне наповнення та оновлення сайту ради;

*організовує виступи голови ради та його заступника у засобах масової інформації, готує та забезпечує проведення прес-конференцій;

*узгоджує черговість і обсяги висвітлення роботи депутатських фракцій та позафракційних депутатів, відповідно до представництва в раді;

*вивчає та відслідковує ( моніторить) висвітлення роботи ради, органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації;

*здійснює підготовку довідкових матеріалів про діяльність районної ради та відповідає за роботу з документами інформаційного характеру щодо її діяльності, забезпечує зв'язки із періодичними виданнями, співробітництво з прес-службами органів виконавчої влади, сприяє висвітленню роботи районної, селищної та сільських рад в ЗМІ;

*розробляє пропозиції та здійснює організаційне забезпечення проведення заходів, спрямованих на взаємодію голови ради із громадськістю, політичними партіями та громадськими організаціями;

*вивчає громадську думку та суспільно-політичну обстановку в районі, за дорученням проводить пресові, експертні та інші опитування з питань, що належать до компетенції районної ради, готує аналітичні дослідження та здійснює політичне прогнозування;

*через профільну постійну комісію в межах компетенції готує пропозиції та висновки з питань, пов'язаних із гарантіями депутатської діяльності та забезпеченням розвитку інформаційної сфери району;.

*здійснює методично-консультативне забезпечення діяльності профільної постійної комісії ;

*проводить регулярний моніторинг районних, обласних та загальнонаціональних видань, електронних ЗМІ та веб – ресурсів;

*надає консультативну допомогу місцевим радам у питаннях зв’язків зі ЗМІ та громадськістю;

*веде облік даних про кількісний і якісний склад територіальних громад, органів місцевого самоврядування та про депутатські формування місцевих рад і зміни у їхньому складі;

*здійснює підготовку та випуск презентаційних та іміджевих матеріалів про Кельменецький район та органи місцевого самоврядування Кельменеччини;

*бере участь в здійсненні запису пленарних засідань ради на електронних носіях; забезпечує роботу системи голосування “Рада” в ході пленарних засідань сесій ради;

*забезпечує впровадження в районній раді інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів апарату;

*здійснює інформаційне забезпечення керівництва ради на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них;

*виконує адміністрування роботи локальної мережі;

*проводить моніторинг звернень інвесторів до районної ради і аналітичне оцінювання інвестиційних проектів та ефективність їх впровадження;

*здійснює ефективні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в районі шляхом внесення пропозицій голові районної ради по створенню потенційним інвесторам сприятливих умов для їх діяльності та надання відповідних пільг;

*визначає і оцінює потенційні зовнішні джерела (банки, міжнародні донори та проекти, уряд тощо) та умови отримання фінансування для здійснення районних інвестиційних проектів;

*організовує розроблення та погодження програм і проектів інвестування в капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство, соціальну сферу, реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури району, тощо;

*забезпечує інформацією щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності в районі, адміністрування інформаційних послуг для потенційних інвесторів;

*вивчає, узагальнює та впроваджує передовий зарубіжний досвід в сфері інвестиційної діяльності;

*розробляє тематику, підготовку та проводить районні конкурси інвестиційних проектів з використанням коштів бюджетів всіх рівнів;

*надає рекомендації потенційним інвесторам щодо спрямування інвестицій в основний капітал, соціальну сферу, мале і середнє підприємництво району;

*інформує комунальні підприємства,установи,заклади, територіальні громади району про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності. Надає їм практичну допомогу для участі в цих заходах та сприяє в отриманні ними кредитів для інвестування пріоритетних напрямків розвитку району;

*замовляє, оприлюднює та використовує у роботі відповідні науково обґрунтовані соціологічні дослідження та опитування у сфері інвестицій;

*розробляє рекламні матеріали (в тому числі переклад на іноземну мову), презентацію інвестиційних проектів, оприлюднення їх через засоби масової інформації;

*організовує та проводить інвестиційні конкурси;

*  веде облік закупівель, що здійснюються виконавчим апаратом ради;

*  узагальнює інформацію про заплановані закупівлі товарів, робіт і послуг та торги, що відбулися;

*  готує (за необхідності) квартальнізвіти щодо здійснених закупівель, подання їх голові ради та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;

*  проводить моніторинг цін на предмети закупівлі, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги у разі їх зміни (перегляду).

3.2.Основними завданнями відділу є:

*   розробка та впровадження інформаційної політики ради, зокрема, забезпечення інформаційної відкритості районної ради;

*   своєчасне оприлюднення результатів діяльності, рішень районної ради;

*   організація висвітлення діяльності ради у засобах масової комунікації; сприяння у підвищенні довіри суспільства голові ради та депутатському корпусу;

*   офіційне оприлюднення документів ради;

*   організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей голови ради та його заступника з представниками засобів масової комунікації, підготовка відповідних матеріалів для цих заходів.

*  залучення інвестицій в економіку району.

*   сприяння участі органів місцевого самоврядування та територіальних громад району у проектах міжнародної технічної допомоги;

*   сприяння розвитку співробітництва з міжнародними організаціями, організаціями системи ООН тощо, у тому числі з питань залучення та використання проектів (програм) міжнародної технічної допомоги; сприяння розвитку міжрегіонального, транскордонного і прикордонного співробітництва району;

*   здійснення обліку та контролю за виконанням районних програм з питань планування, економіки, фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, земельних відносин, агропромислового комплексу, екології та раціонального природокористування району тощо;

*   інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районної ради у частині прийняття, моніторингу виконання та аналізу районних програм, затверджених рішеннями ради, а також надання методичної допомоги місцевим радам з цих питань;

*   вивчення місцевого і регіонального досвіду діяльності самоврядних структур, надання методичної допомоги радам, їх органам, посадовим особам та депутатам щодо виконання закріплених повноважень. Підготовка відповідних інформаційно-методичних матеріалів; 

*   підготовка  (у межах повноважень відділу) інформаційних матеріалів, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації;

*   забезпечення здійснення відкритих закупівель товарів та послуг із використанням системи Прозоро.

3.3.Відділ здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління відповідно до компетенції.

3.4.Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи, погоджених керуючим справами виконавчого апарату районної ради, а також індивідуальних робочих планів працівників.

ІІІ. Права відділу

3.1.Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, має право:

*  представляти районну раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, різних фондах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

*  одержувати в установленому порядку від інших підрозділів виконавчого апарату ради дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

*  вести ділове листування, з питань, що належать до його компетенції;

*  вдосконалювати роботу відділу, застосовуючи в роботі комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт, тощо.

     3.2. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого апарату ради, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами і організаціями (за погодженням з їх керівниками), фахівцями на договірній основі для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

ІУ. Відповідальність

4.1.Працівники відділу несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України:

*  за невиконання або неналежне виконання своїх посадових завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням;

*  достовірність, правильність, об’єктивність, підготовленість матеріалів, інформацій, звітів;

*  збереження  документів у належному стані.

У. Начальниквідділу

5.1.Відділ очолює начальник ( надалі – начальник відділу), який призначається і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

5.2.На цю посаду призначають особу:

*з вищою освітою в галузі економіки та фінансів;

*стаж роботи якої за фахом у державній службі не менше 5 років або загальний стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 8 років;

*яка знає закони, інші законодавчі акти з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку , володіє основними принципами роботи на комп’ютері та відповідними програмними засоби, що використовує у роботі.

5.3.Начальник відділу:

*здійснює керівництво діяльністю відділу, організовує роботу його працівників, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час забезпечення закупівель, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

*вживає заходів, щодо створення для працівників необхідних умов праці, підвищення їх авторитету, ділового і професійного рівня, вносить пропозиції керівництву районної ради щодо заохочення працівників чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

*забезпечує дотримання працівниками відділу трудової і виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

*планує роботу відділу i забезпечує виконання запланованого;

*вносить на розгляд керівництва районної ради пропозиції щодо структури і штатів відділу, розробляє та за погодженням із керуючим справами районної ради подає на затвердження голові ради Положення про відділ, посадові інструкції для працівників відділу;

*визначає завдання, аналізує результати i вживає заходи щодо підвищення ділової кваліфікації працівників відділу, забезпечує підвищення кваліфікації і професійного рівня працівників відділу;

*складає плани роботи відділу та контролює їх виконання;

*в межах своєї компетенції проводить експертизу, підписує та   погоджує (візує) документи нормативно-правового характеру, проекти рішень районної ради та доопрацьовані рішення , розпорядження голови районної ради, тощо;

*забезпечує підготовку та роботу сесій районної ради та її постійних комісій , інших її органів, доводить і обґрунтовує позицію відділу з питань, що розглядаються.

*розробляє проекти нормативно-правових актів ради з питань, що відносяться до компетенції відділу, здійснює експертизу інших нормативно – правових актів;

*у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради та його заступника, рішень колегії і постійних комісій;

*здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності голови районної ради та його заступника, голів постійних комісій та депутатів ради щодо економічного та соціального розвитку району;

*здійснює підготовку та випуск презентаційних та іміджевих матеріалів про Кельменецький район та органи місцевого самоврядування Кельменеччини;

*проводить моніторинг звернень інвесторів до районної ради і аналітичне оцінювання інвестиційних проектів та ефективність їх впровадження;

*здійснює ефективні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в районі шляхом внесення пропозицій голові районної ради по створенню потенційним інвесторам сприятливих умов для їх діяльності та надання відповідних пільг;

*визначає і оцінює потенційні зовнішні джерела (банки, міжнародні донори та проекти, уряд тощо) та умови отримання фінансування для здійснення районних інвестиційних проектів;

*організовує розроблення та погодження програм і проектів інвестування в капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство, соціальну сферу, реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури району, тощо;

*забезпечує інформацією щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності в районі, адміністрування інформаційних послуг для потенційних інвесторів;

*вивчає, узагальнює та впроваджує передовий зарубіжний досвід в сфері інвестиційної діяльності;

*розробляє тематику, підготовку та проводить районні конкурси інвестиційних проектів з використанням коштів бюджетів всіх рівнів;

*надає рекомендації потенційним інвесторам щодо спрямування інвестицій в основний капітал, соціальну сферу, мале і середнє підприємництво району;

*інформує комунальні підприємства,установи,заклади, територіальні громади району про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності. Надає їм практичну допомогу для участі в цих заходах та сприяє в отриманні ними кредитів для інвестування пріоритетних напрямків розвитку району;

*замовляє, оприлюднює та використовує у роботі відповідні науково обґрунтовані соціологічні дослідження та опитування у сфері інвестицій;

*розробляє рекламні матеріали (в тому числі переклад на іноземну мову), презентацію інвестиційних проектів, оприлюднення їх через засоби масової інформації;

*організовує та проводить інвестиційні конкурси;

*веде облік закупівель, що здійснюються виконавчим апаратом ради;

* узагальнює інформацію про заплановані закупівлі товарів, робіт і послуг та торги, що відбулися;

*готує (за необхідності) квартальнізвіти щодо здійснених закупівель, подання їх голові ради та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;

*проводить моніторинг цін на предмети закупівлі, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги у разі їх зміни (перегляду).

5.3.Начальник відділу має право:

*  вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення роботи виконавчого апарату районної ради та роботи, пов’язаної з обов’язками, передбаченими цією інструкцією;

*  надавати консультативну допомогу з питань віднесених до компетенції відділу органам місцевого самоврядування району;

*  повертати на доопрацювання неякісно оформленні документи;

*  вимагати від виконавців подання у виконавчий апарат районної ради у встановлені строки та у встановленому порядку інформації про виконання відповідних письмових доручень;

*  користуватися правом доступу до всіх документів діловодства районної ради, архівних установ району в межах компетенції відділу.

Керуючий справами                                 Л.Світла

Додаток 6.

Затверджено

розпорядження голови районної ради

                                       07 червня 2017 №26

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор по роботі з персоналом виконавчого апарату

районної ради

І. Загальні положення

1.1. Сектор по роботі з персоналомвиконавчого апарату районної ради (надалі – сектор) відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” утворюється районною радою для організації та забезпечення її діяльності і є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

     1.2.У своїй діяльності секторкерується Конституцією та Законами України, в т. ч. “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями районної ради,   Регламентом роботи Кельменецькоїради, Положенням про виконавчий апарат районноїради та цим Положенням.

     1.3.Сектору межах своїх повноважень:

 • забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради, на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях, і, разом з відповідними структурними підрозділами, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові районної ради пропозиції щодо її вдосконалення
 • здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;
 • надає методичну допомогу селищній та сільським радам району з питань , що відносяться до його компетенції .

     1.4.Сектор підпорядковується безпосередньо голові районної ради, його заступнику та керуючому справами згідно з розподілом обов’язків між ними.    

1.5.Діяльністьсекторуздійснюється за щомісячним та/або щотижневим планом роботи, який затверджується керуючим справами.

ІІ. Структура сектору

2.1.Структура сектору, його чисельність затверджуються за пропозицією голови сесією районної ради в складі виконавчого апарату районної ради . Посадові оклади працівникам сектору встановлюються згідно штатного розпису, який затверджується головою районної ради.

2.2.Секторочолює завідувач, який призначається на посаду в порядку , передбаченому чинним законодавством на конкурсній основі або за іншою процедурою .

   2.3.На час відсутності обов’язки завідувача секторуза його пропозицію виконує один із головних спеціалістів відповідно до розпорядження голови районної ради.

ІІІ. Основні завдання, функції та права сектору

3.1. Основними завданнями секторує:

*   реалізація державної політики з питань управління персоналом увиконавчому апараті районної ради та комунальних підприємствах, установах, закладах;

*   забезпечення здійснення керівником своїх повноважень з питань управління персоналом;

*   забезпечення організаційного розвитку служби в органах місцевого самоврядування;

*   добір персоналу виконавчого апарату, керівників комунальних підприємств, установ, закладів;

*   прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

*   здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

*   організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованихкомунальних підприємствах, установах, закладах;

*   документальне оформлення вступу на службу, її проходження та припинення.

3.2.Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

*   розробляє проекти   нормативно-правових   актів відповідно до правил та норм визначених Положенням про виконавчий апарат районної ради. Надає правову методичну, консультативну та іншу практичну допомогу органам та посадовим особам місцевого самоврядування району в межах своєї компетенції;

*   проводить експертизу на відповідність законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, погоджує (візує) їх за наявності погодження (експертизи) керівниками зацікавлених структурних підрозділів відповідно до Положення про виконавчий апарат Кельменецької районної ради та Регламенту районної ради;

*   спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств,установ та організацій;

*   проводить роботу з резервом кадрів районної ради, а також здійснює організаційно-методичне керівництво його формуванням і контролює виконання особистих планів, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах виконавчого апарату ради та вносить пропозиції голові ради щодо її вдосконалення;

*   готує матеріали про прийняття на службу в районну раду, призначення на посади та звільнення посадових осіб виконавчого апарату ради і керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності району;

*   розглядає матеріали та готує документи для заохочення і нагородження працівників, ведення відповідного обліку;

*   забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також організовує регулярне навчання працівників;

*   здійснює в межах своєї компетенції заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службових розслідувань із застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

*   відповідає за заповнення, облік і збереження трудових книжок та особових справ працівників,оформлення і видачу службових посвідчень та довідок з місця роботи працівникам, оформлення листків тимчасової непрацездатності згідно вимог чинного законодавства;

*   здійснює організаційне забезпечення, підготовку та участь у роботі атестаційної комісії районної ради та проведення у період між атестаціями щорічної оцінки виконання посадовими особами ради покладених на них завдань і обов’язків;

*   проводить роботу щодо укладення, продовження терміну дії або переукладення, розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності району. Спільно з відділом з питань комунальної власності контролює виконання умов укладених контрактів;

*   проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю і службу в органах місцевого самоврядування та інших функцій, які випливають з покладених на відділ завдань;

*   розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

*   вносить пропозиції керівнику з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

*   контролює розроблення посадових інструкцій службовців, які затверджує керівник, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

*   проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

*   вивчає потребу в персоналі на вакантні посади та вносить відповідні пропозиції керуючому справами;

*   спільно з іншими структурними підрозділами організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис ; організовує роботу щодо мотивації персоналу;

*   забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

*   організовує роботу щодо стажування службовців та молоді;

*   організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату державного органу;

*   здійснює планування професійного навчання посадових осіб. Узагальнює потреби у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику;

*   разом із службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

*   веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань; аналізує кількісний та якісний склад посадових осіб;

*   надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату;

*   обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування;

*   здійснює контроль за додержанням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та про працю, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до комунальної власності;

*   розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

*   організовує складення Присяги посадовою особою, яка вперше вступає на службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів службовцям;

*   ознайомлює службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку ради, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

*   оформляє і видає службове посвідчення. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

*   забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу;

*   здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

*   формує графік відпусток персоналу, готує проекти актів щодо надання відпусток , контролює їх подання та веде облік;у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу;

*   здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

*   опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

*   здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

*   забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

*   забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч.3,4  ст. 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

*   розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

3.3.Секторможе виконувати також інші завдання, покладені на нього головою , його заступником або керуючим справами районної ради.

3.4.Секторпо роботі з персоналом має право:

*   спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

*   взаємодіяти зі структурними підрозділами апарату , підпорядкованими організаціями та місцевими органами самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

*   одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб, іншого персоналу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

*   за погодженням з керівництвом ради брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

*   на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

*   за дорученням представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

3.5. Покладення на сектор завдань, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та служби в органах місцевого самоврядування , не допускається.

ІУ. Взаємодія сектору з іншими структурними підрозділами

4.1.Секторз питань, які належать до його компетенції,взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчогоапарату районної ради та районної   державної адміністрації, а також з селищною та сільськими радами району.  

4.2.За погодженням із керівництвом районної ради секторзалучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради до підготовки проектів нормативно- правових актів, інших документів для розгляду радою та її органами .

4.3.Повертає на доопрацювання проекти розпоряджень голови ради, рішень ради та інших документів, які подані з порушенням законодавства.

4.4. Секторотримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали.

4.5.Інші   питання взаємодії сектору з   структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради, постійними комісіями ради визначається окремими дорученнями голови районної радита його заступника,керуючого справами.

У.Завідувач сектору

5.1. Завідувач сектору по роботі з персоналом виконавчого апаратурайонної ради (далі – завідувачсектору ) здійснює безпосереднє керівництво його роботою і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

5.2.На цю посаду призначають особу з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи за фахом у органах місцевого самоврядування (та/або державній службі) не менше 3 років або загальний стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років. Кандидат має володіти основними принципами роботи на комп’ютері та знати відповідні програмні засоби для використання у роботі.

5.3.Завідувач сектору:

 • організовує планування роботи сектору та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;
 • вносить на розгляд керівництва районної ради пропозиції щодо структури і штатів сектору , призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;
 • розробляє та за погодженням із керуючим справами подає на затвердження голові ради Положення про сектор , посадові інструкції його працівників ;
 • визначає завдання, аналізує результати i вживає заходи щодо підвищення ділової кваліфікації працівників; забезпечує планування службової кар’єри службовців та планування їх навчання;
 • забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку;
 • бере участь у підготовці та роботі сесій районної ради та її постійних комісій , інших її органів, нарад, семінарів, доводить і обґрунтовує позицію сектору з питань, що розглядаються;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів ради з питань, що відносяться до компетенції відділу, проводить експертизу інших нормативно – правових актів з питань,що відносяться до компетенції сектору;
 • у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради, рішень Колегії і постійних комісій;
 • організовує та вживає заходи щодо виконання підрозділами районної   ради актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень районної ради з питань, віднесених до компетенції сектору;
 • бере участь в організації роботи з питань добору і розстановки кадрів, атестації працівників, формування резерву та готує відповідні службові записки керівництву районної ради;
 • вирішує питання взаємодії відділу з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району;
 • здійснює контроль за дотриманням у секторі Інструкції з діловодства та роботи з документами;
 • в межах своєї компетенції проводить експертизу, підписує та   погоджує (візує) документи нормативно-правового характеру, проекти рішень районної ради та доопрацьовані рішення , розпорядження голови районної ради, тощо;
 • організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору;
 • підписує акти передачі справ і майна, у разі звільнення службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та службовцем, який звільняється;
 • здійснює інші функції, передбачені законодавством.
 • у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління ради, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством.

УІ. Права завідувачасектору

6.1.Завідувач сектору має право:

 • знайомитись з рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради, вносити пропозиції з цих питань,здійснювати підготовку проектів рішень і розпоряджень;
 • отримувати від керівників, начальників структурних підрозділів виконавчих та представницьких органів влади інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій;
 • повертати на доопрацювання неякісно оформлені документи;
 • вносити пропозиції щодо усунення недоліків;
 • представляти ( за дорученням) інтереси підрозділу в інших органах місцевого самоврядування з питань , що належать до його компетенції.

6.2.Відповідальність:

 • завідувач секторупрацює за планом роботи сектору;
 • за невиконання завдань і функцій, порушення трудової дисципліни, неякісне і несвоєчасне виконання обов’язків, передбачених цим положенням, його посадовою інструкцією, несе відповідальність згідно КЗпП України та Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування“.

Керуючий справами                                  Л.Світла


Структура

виконавчого апарату Кельменецької районної ради

 
Керівництво
1. Голова районної ради 1
2. Заступник голови районної ради 1
Виконавчий апарат
Керівництво виконавчого апарату
3. Керуючий справами 1
Відділ з питань діловодства та організаційної роботи
4. Начальник відділу 1
5. Заступник начальника з питань організаційного забезпечення ради та архівної справи 1
6 Головний спеціаліст з діловодства 1
Відділ фінансового моніторингу, інвестиційної та інформаційної політики
7. Начальник відділу 1
8. Головний спеціаліст з питань фінансового контролю та інформаційної політики 1
Юридичний відділ
9. Начальник відділу 1
10. Головний спеціаліст 1
Відділ комунальної власності
11. Начальник відділу 1
12. Головний спеціаліст 1
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
13. Начальник відділу, головний бухгалтер 1
14. Головний спеціаліст з обліку та звітності 1
Сектор по роботі з персоналом
15. Завідувач сектору 1
Всього 15
 
 
 
 

Керуючий справами районної ради                               Л.Світла

 
 

 

 

IMG 9c740171d06d707d441075cd52e7a261 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda