Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням XУ сесії районної ради УІІ скликання від 23.03.2018 року № 275.15-7/18, на підставі рішень ХХ сесії районної ради та ХХІ сесії районної ради VІІ скликання від 22.02.2019 року №376.20-7/19 та від 22.03.2019 року №394.21-7/19 відповідно, конкурсна комісія оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» строком на 3 (три) роки.

Повне найменування Підприємства: – комунальне некомерційне підприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради.

Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Кельменецька ЦРЛ».

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 60100, Чернівецька область, смт Кельменці, вул. Сагайдачного,75.

Основні напрями діяльності Підприємства: Лікарняний заклад охорони здоровя, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Здійснює свою діяльність на підставі Статуту з яким можна ознайомитись на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: (http://www.rr-kelm.cv.ua/legislature/rishennia-sesii/xix-sesiia-vii-sklykannia/2169-rishennia-36219-7-18) в розділі діяльність: рішення ХІХ сесії районної ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року №362.19-7/18.

Кошторисні призначення на 2019 рік для забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» складають 31688,10 тис. грн. (з фінансовим планом підприємства можна ознайомитись на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: (http://www.rr-kelm.cv.ua/legislature/rishennia-sesii/xxi-sesiia-vii-sklykannia/2315-rishennia-38621-7-19).

Строк подання документів – до 10 травня 2019 року включно.

Документи претендентів приймаються та реєструються відділом з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради за адресою: 60100, Чернівецька обл., Кельменецький район, смт.Кельменці, пл. Центральна, 2, каб. 26. Телефон для довідок: 20365, 20455.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1. копію паспорта громадянина України;

2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням мотивації щодо зайняття вказаної посади (за визначеною формою, що розміщена на офіційному веб-сайті районної ради);

3. резюме у довільній формі;

4. автобіографію;

5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

      6. згоду на обробку персональних даних (за формою, що розміщена на офіційному веб-сайті районної ради);

      7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8. довідку МВС про відсутність судимості;

9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування претендента на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я (за формами, затвердженими МОЗ);

10. попередження щодо встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (за формою, що розміщена на офіційному веб-сайті районної ради);

11. заяву про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів (за формою, що розміщена на офіційному веб-сайті районної ради);

  12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Всі документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному конверті.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати інші додаткові документи щодо досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» на строк 3 (три) роки:

1. Громадянство України.

2. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) галузі знань:

- «Управління та адміністрування»

- «Публічне управління та адміністрування»

- «Право»

- «Соціальні та поведінкові науки»

- «Гуманітарні науки»

- «Охорона здоров’я» та обов’язкова післядипломна спеціалізація за фахом «Органiзацiя і управління охороною здоров’я» ( До 01.01.2022 року).

3. Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

4. Вільне володіння державною мовою.

5. Достатній рівень знань законодавства визначених умовами конкурсного відбору, що розміщен на офіційному веб-сайті районної ради з цим оголошенням.

6. Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки на вказаний період.

7. Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.

8. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції претендента:

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства на 3 (три) роки, в якому передбачаються:

- план реформування протягом одного року;

- заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку КНП «Кельменецька ЦРЛ»;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Умови оплати праці директора підприємства: Керівнику на період здійснення фінансування Підприємства за рахунок медичної субвенції (бюджету на 2019 рік) нараховується в межах фонду оплати праці заробітна плата у відповідності до спільного наказу Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» з урахуванням фінансового плану Підприємства на 2019 рік..

Дата та місце проведення конкурсу: Конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» відбудеться з 17 травня 2019 року по 17 червня 2019 року за адресою: 60100, Чернівецька обл., Кельменецький район, смт.Кельменці, пл. Центральна, 2, каб. 11. Телефон для довідок: 20365, 20455. Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">kelrada@ukr.net.

 

Умови оплати праці та істотні умови контракту з директором комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне керівництво виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Підприємства, реалізацію довгострокової стратегії його розвитку на основі потреб громади та ринкової ситуації, у тому числі забезпечувати ефективну його діяльність, раціональне використання і збереження закріпленого майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

     2. Керівник є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків Підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і його Статутом.

     3.Керівник підзвітний і підконтрольний Органу управління у межах, установлених законодавством, Статутом Підприємства та цим контрактом.

II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

     4. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову, фінансово-економічну та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом і цим контрактом.

     5. Керівник зобов’язується:

vорганізовувати роботу Підприємства щодо завдань, передбачених установчими документами та законодавством;

v  забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

v  подавати в установленому порядку Органу управління квартальну, річну фінансову та іншу звітність Підприємства;

v  подавати у строки визначенні відповідним Положенням та чинним законодавством на затвердження Органу управління фінансовий план Підприємства та зміни до нього;

v  забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна з метою належного виконання покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників;

v  вживати заходи для ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за Підприємством на праві оперативного управління основних засобів;

v  забезпечувати дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

v  забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання Підприємства та надання безоплатної медичної допомоги;

v  вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

v  забезпечувати дотримання податкового,бюджетного, фінансового, законодавства з праці та іншого законодавства, своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

v  забезпечувати виконання планових показників діяльності Підприємства;

v  призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників за погодженням з Органом управління, в особі голови районної ради;

v  погоджувати з Органом управління, в особі голови районної ради, свої відпустки, відрядження, а також невідкладно інформувати про свою тимчасову втрату працездатності;

v  забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

v  укладати трудові договори з працівниками Підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

v  вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

v  відшкодовувати збитки, завдані Підприємству з його вини, згідно із законодавством;

v  затверджувати Положення про структурні підрозділи, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема

- Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

v  забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

v  своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління, видані відповідно до законодавства;

v  затверджувати посадові інструкції працівників Підприємства;

v  невідкладно інформувати Орган управління про участь Підприємства у судових процесах з фінансових та майнових питань;

v  дотримуватись вимог чинного антикорупційного законодавства України;

v  надавати на вимогу Органу управління, голови районної ради, Спостережної ради ( створеної при Підприємстві) будь-яку інформацію щодо діяльності Підприємства, забезпечити доступ працівників виконавчого апарату Органу управління, членів Спостережної ради до проведення перевірки Підприємства та надавати будь-яку витребувану документацію під час її проведення;

v  розглядати пропозиції Спостережної ради Підприємства, що надаються в межах її компетенції,  та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів;

v  з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів Спостережної ради Підприємства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції в терміни передбачені чинним законодавством;

v  здійснювати інші обов’язки визначені Статутом та чинним законодавством для керівника.

     6. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає Органу управління, голові районної ради, відповідній постійній комісії районної ради письмове пояснення причини.

     7. Керівник має право:

vдіяти від імені Підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях в межах повноважень наданих Статутом;

vукладати від імені Підприємства в межах повноважень правочини відповідно до законодавства;

vвідкривати рахунки в органах Казначейства та банках;

vрозпоряджатися коштами Підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

vзастосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

vвидавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

vвизначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

vвирішувати інші питання, які згідно із законодавством, актами Органу управління, статутом Підприємства і цим контрактом належать до його компетенції;

vпредставляти інтереси Підприємства у судових органах відповідно до законодавства;

vна основі фінансового плану Підприємства згідно чинного законодавства затверджувати його структуру та штатну його чисельність з урахуванням необхідності створення відповідних умов для надання належної доступної та якісної медичної допомоги;

vздійснювати інші права визначені Статутом та чинним законодавством для керівника.

     8. Орган управління має право:

vвимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління Підприємством, розпорядження закріпленим майном та виконання умов цього контракту;

vзвільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за його вимогою, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

v на отримання будь-якої інформацію з питань діяльності Підприємства;

vздійснювати контроль за діяльністю Підприємства, ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого майна.

9. Орган управління здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 5 цього контракту.

     10. Орган управління зобов’язується:

vсприяти створенню умов для функціонування Підприємства ;

v інформувати Керівника про галузеву науково-технічну політику;

v подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;

vзабезпечувати Підприємство матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;

v сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.

     11. Орган управління, в особі голови районної ради:

v має право на отримання будь-якої інформації з питань діяльності Підприємства;

vпогоджує за поданням Керівника призначення на посаду та звільнення з посади його заступників;

vпогоджує Керівнику відпустку та відрядження;

vу разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладання на іншу особу виконання його обов’язків.

     12. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

     13.Орган управління може надавати Керівнику інші повноваження, якщо це передбачено чинним законодавством. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткової угоди до цього контракту.

III. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

     14.Умови оплати праці та тривалість щорічної відпустки Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

     15.За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику на період здійснення фінансування Підприємства за рахунок медичної субвенції(бюджету) нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці у відповідності до спільного наказу Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

     16.Керівнику надається щорічна основна відпустка, яка встановлюється згідно чинного законодавства тривалістю 24 календарних дні та щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю 7 календарних днів.
     Дату відпустки та її строки (початок, завершення, її поділ) Керівник погоджує з Органом управління, в особі голови районної ради.

     17. Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються відповідно до чинного законодавства, Положення про преміювання працівників Закладу та Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.

     На Керівника розповсюджуються умови депреміювання передбачені вказаними вище Положеннями.

     18. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони скасовуються в межах чинного законодавства.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

   19. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.

   20. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

   21.Орган управління несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.

22. Керівник несе відповідальність за:

vненалежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

v недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці працівників Підприємства;

vневиконання статутних завдань Підприємства і умов цього контракту.

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

     23.Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових угод.

     24. Дія цього контракту припиняється:

vв зв’язку із закінченням строку, на який його укладено;

vза згодою Сторін;

vз ініціативи Органу управління до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

vз інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

     25. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Органу управління до закінчення строку дії контракту:

vу разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом, порушення трудової дисципліни;

vу разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого Підприємству завдано збитків;

v у разі не виконання Закладом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

vу разі не подання або несвоєчасного подання Органу управління фінансового плану Підприємства та змін до нього;

v у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Керівника;

vза поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

vу разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника;

vу разі не подання Органу управління квартальної та річної фінансової звітності;

vу разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, податкового, законодавства з праці та іншого законодавства а також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;

vза порушення вимог антикорупційного законодавства України;

vна вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

vз інших підстав визначених чинним законодавством, Статутом та цим Контрактом.

26.У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.

27. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

VI. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

     28. Цей контракт укладається строком на 3 (три) роки і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

     29. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.

     30. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору у письмовій формі.

 

Голові конкурсної комісії з проведення

                                                 конкурсу на заміщення вакантної

                                               посади директора комунального

                                                                     некомерційного підприємства «Кельменецька                

                                           центральна районна лікарня»

                       Ферфецькому М.Д.

                                                                 _______________________________,

                                                   (прізвище, ім’я та по батькові претендента)

                                                           який (яка) проживає за адресою:                                  

                                                                                   ____________________________________

                                                            ____________________________________

                           (номер контактного телефону)

                                                             e-mail _________________@ ___________

                                                              (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» строком на три роки _________________________________________________________________.

(зазначення мотивів для зайняття посади)

З умовами вищевказаного конкурсу ознайомлений(на) та погоджуюсь із ними

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

               ___ __________ 20___ р.                           ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилатимуться на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

                                                                    

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу 
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р.                                   __________________

         (підпис)

                                                                      

                                                              

                                                        

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20__р.     ________________     ___________________ 
                                                                                           (підпис)                      (прізвище, та ініціали)

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 
1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:  
  1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

   так**

     ні

 
  1. комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

 

   так**

     ні

 
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:  
  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

 

   так**

     ні

 
  1. запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

   так**

     ні

 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

 

   так**

     ні

 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

 

   так**

     ні

 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

 

   так**

     ні

 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

 

   так**

     ні

 
     

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті Кельменецької районної ради (як органу управління).

____ _______ 20___ р.                                                 ________________

                                                                                           (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов  чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 

        

 

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Впровадження нового етапу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади вимагає реалізації низки заходів, що забезпечать її незворотність та сталість. Першим завданням є прийняття змін до Конституції України в частині децентралізації влади. Метою змін є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Зміни мають торкнутись: адміністративно-територіального устрою. Зокрема, закріплення, що територія України поділена на громади, райони області, на яких здійснюється місцеве самоврядування відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України. Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності, що відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. Так, відповідно до статті 4 Хартії органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії. вилучення з конституційного регулювання місцеві державні адміністрації та відповідно скасовування інституту голів місцевих державних адміністрацій. Запровадження інституту префектів, основним завданням яких має бути нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та координації державної політики  на місцевому рівні. утворення власних виконавчих органів місцевого самоврядування районних та обласних рад. закріплення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. Зокрема визначити, що такою основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об’єкти, що є у комунальній власності територіальної громади; місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів. При цьому визначення, що держава забезпечує сумірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України. Друге завдання супровід та ухвалення Верховною Радою України таких законодавчих ініціатив. проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України (реєстр.№ 8051 від 22.02.2018); Метою є законодавче визначення основних засад адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. Законопроектом вводяться поняття: адміністративно-територіального устрою України, системи та рівнів адміністративно-територіального устрою, адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту (село, селище, місто); встановлюються: засади на яких будується адміністративно-територіальний устрій,  органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць,  встановлення і зміна їх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць; врегульовуються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць, сіл, селищ, міст, що входять до складу цих одиниць. проект Закону про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 8369 від 17.05.2018); Метою зазначеного законопроекту є забезпечення системного оновлення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», що сприятиме побудові в Україні професійної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням кращих міжнародних практик та національного досвіду. Наведена мета реалізується у положеннях законопроекту, якими передбачається оновлення правових передумов для: врегулювання статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування; забезпечення політичної нейтральності службовців місцевого самоврядування; врегулювання законом основних питань служби в органах місцевого самоврядування та надання органам місцевого самоврядування повноважень самостійно вирішувати питання формування умов оплати праці виборних посадових осіб та службовців місцевого самоврядування, інші питання проходження служби в органах місцевого самоврядування та встановлення загальних правил та гарантій для здійснення таких повноважень; адаптації основ служби в органах місцевого самоврядування до концептуальних підходів, закладених Законом України «Про державну службу», зокрема щодо загальних засад служби, принципів, прав та обов’язків службовців місцевого самоврядування, деполітизації служби, класифікації посад в органах місцевого самоврядування та рангів службовців, оцінювання результатів службової діяльності, порядку, підстав для притягнення службовця органу місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності та видів дисциплінарних проступків і дисциплінарних стягнень, підстав припинення служби тощо; переведення посад керуючих справами виконавчих комітетів рад із категорії виборних посад до категорії службовців, передачі їм значної частини кадрових повноважень, які на сьогодні належать відповідним головам, що дозволить зменшити політичний плив на призначення та звільнення службовців місцевого самоврядування; визнання відкритого конкурсу основною процедурою для вступу на посаду службовця місцевого самоврядування та для переходу на посади вищої категорії; упорядкування структури заробітних плат шляхом збільшення частки посадового окладу (основної частини), зменшення кількості та частки надбавок та премій (додаткових та стимулюючих виплат) для підвищення стабільності заробітної плати службовців місцевого самоврядування; створення умов для підвищення кваліфікації виборних посадових осіб та службовців місцевого самоврядування. проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (реєстр.№ 6403 від 21.04.2017); Проектом акта передбачено внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою: врегулювання питань планування та забудови територій, унормування питань, пов’язаних з регулюванням відносин при розробленні та затвердженні документації з просторового планування, забезпечення об’єднаних територіальних громад єдиною документацію із просторового планування, розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо регулювання забудови шляхом затвердження правил регулювання забудови територій, забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських інтересів при розробленні та затвердженні документації з просторового планування. проект Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей) (реєстр.№  9441 від 21.12.2018). Законопроектом передбачено внесення змін до статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у частині правового регулювання затвердження перспективних планів формування територій громад областей, що створить можливості для формування спроможних об’єднаних територіальних громад. Шляхом покладання обов’язку з розроблення перспективних планів формування ОТГ на Мінрегіон, а затвердження на КМУ. проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування». Цим проектом Закону пропонується визначити: територія територіальної громади — це теритрія, на яку поширюється повноваження теритріальної громади у порядку і в межах, визначених Конституцією і закооами України як безпосередньо, так і через орграни місцевого самоврядування; до прийняття закону про адміністративно-територіального устрій України визначення територій територіальних громад, а також подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів здійснює Кабінет Міністрів України. Зазначені зміни дозволять запровадити повсюдність місцевого самоврядування та врахування  при формуванні нового адміністративно-територіального устрою усіх складових державного управління. Проект Закону про зміни до Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Кодексу адміністративного судочинства України. Проектом Закону пропонується встановити, що судові позови про оскарження добровільного об’єднання або приєднання громад будуть віднесені до категорій термінових адміністративних справ, які розглядатимуться  за скороченою процедурою, в місячний термін. Детальніше за посиланням. Третє завдання широка інформаційна компанія про здобутки реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в України.  Зокрема індикатором та заходом із стимулювання цього може бути впровадження Всеукраїнського конкурсу та регіональних конкурсів журналістських робіт. Детальніше за посиланням. Довідково про новий етап реформи місцевого самоврядування у Аналітичній записці  «Завдання та можливості заходів передбачених новим етапом реформи місцевого самоврядування для забезпечення інституційної спроможності ОМС». Інформаційний документ підготовлений Експертами Ресурсного центру Української асоціації районних та обласних рад в рамках реалізації проекту «Добре врядування для розбудови потенціалу громади» за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру за проектом «Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході Україні» за підтримки Уряду Королівства Данії, Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (Sida). Джерело: http://uaror.org.ua
  • Другий рік поспіль органами Пенсійного фонду з 1 квітня без додаткового звернення особи здійснюється перерахунок пенсій на найбільш вигідних умовах тим особам, які на 1 березня поточного року набули право на проведення перерахунку з урахуванням набутого ними страхового стажу. Виходячи з положень частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі якщо пенсіонер продовжував працювати, перерахунок пенсії з урахуванням набутого страхового стажу проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії або в разі набуття ним не менш як 24 місяців страхового стажу. При цьому, для осіб, які напрацювали 24 і більше місяців страхового стажу, в разі доцільності, пенсія перераховується також із врахуванням заробітної плати за період, визначений частиною 1 статті 40 зазначеного Закону. Відтак, особам, які працювали після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та на 1 березня набули право на відповідний перерахунок пенсії, не потрібно звертатися до пенсійної служби із заявами, оскільки їм з 1 квітня проведено перерахунок пенсій в автоматизованому режимі за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. В такий спосіб з 01.04.2019 в області перераховано 6240 пенсій з урахуванням набутого страхового стажу та 208 пенсій з урахуванням стажу та заробітку за відпрацьований час. Середній розмір підвищення в результаті перерахунку з додаванням стажу становить 32,22 грн., з урахуванням стажу і заробітку – 66,54 грн. В цілому середній розмір підвищення пенсій в результаті проведеного перерахунку склав 33,33 грн. Пенсіонери, які продовжують працювати, але на 1 березня поточного року не набули право на проведення автоматизованого перерахунку, в разі виконання впродовж наступного року вимог частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” можуть звертатися до органів Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку з заявами про проведення індивідуального перерахунку. В цьому разі перерахунок провадитиметься з першого числа місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано після 15 числа. В разі неподання пенсіонером такої заяви перерахунок пенсії буде проведено з 1 квітня наступного року в автоматизованому режимі.
  • Сьогодні, 18 квітня, голова районної ради Віктор Ілаш прийняв участь у нараді щодо підготовки та відзначення в районі Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка проходила під керівництвом голови райдержадміністрації Віталія Швеця. В ході наради обговорено організаційні питання запланованих заходів. 08 травня 2019 року о 10.00 год. заплановано організувати заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, в рамках яких вирішено провести автопробіг по місцях бойової і трудової слави, з покладанням вінків та квітів до пам’ятників воїнам-односельчанам, який відбудеться за маршрутом: Кельменці - Вартиківці - Путрине – Лівинці. У Кельменецькому районному будинку народної творчості та дозвілля відбудеться година історичної пам’яті, а 09 травня 2019 року з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  біля Братської могили смт Кельменці відбудеться урочисто-траурний мітинг, початок о 9.00.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda