«Кельменецька районна рада запрошує ініціативних, енергійних людей працездатного віку для відбору на посаду директора комунального підприємства «Кельменецька центральна аптека». Основні вимоги до кандидатів згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій: Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; податкове законодавство; кадрові ресурси підприємства; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги.Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор-організатор" або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право». Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років. Резюме претендентів приймаються у секторі по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради (смт.Кельменці пл. Центральна, 2, 2-й поверх, 17 каб.). За довідками звертатися за телефоном 2-03-65, 2-03-15»