«Кельменецька районна рада запрошує ініціативних, енергійних людей працездатного віку для відбору на посаду директора комунального підприємства «Кельменецька центральна аптека». Основні вимоги до кандидатів згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій: Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; податкове законодавство; кадрові ресурси підприємства; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги.Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор-організатор" або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право». Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років. Резюме претендентів приймаються у секторі по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради (смт.Кельменці пл. Центральна, 2, 2-й поверх, 17 каб.). За довідками звертатися за телефоном 2-03-65, 2-03-15»

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівникакомунального закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням XУ сесії районної ради УІІ скликання від23.03.2018 року № 275.15-7/18, на підставі рішень ХХ сесії районної ради та ХХІ сесії районної ради VІІ скликання від 22.02.2019 року №376.20-7/19 та від 22.03.2019 року №394.21-7/19 відповідно, конкурсна комісія оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» строком на 3 (три) роки. Повне найменування Підприємства: – комунальне некомерційне підприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Кельменецька ЦРЛ». Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 60100, Чернівецька область, смт Кельменці, вул. Сагайдачного,75. Основні напрями діяльності Підприємства: Лікарняний заклад охорони здоров’я, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Здійснює свою діяльність на підставі Статуту з яким можна ознайомитись на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: (http://www.rr-kelm.cv.ua/legislature/rishennia-sesii/xix-sesiia-vii-sklykannia/2169-rishennia-36219-7-18) в розділі діяльність: рішення ХІХ сесії районної ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року №362.19-7/18. Кошторисні призначення на 2019 рік для забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» складають 31688,10 тис. грн. (з фінансовим планом підприємства можна ознайомитись на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: (http://www.rr-kelm.cv.ua/legislature/rishennia-sesii/xxi-sesiia-vii-sklykannia/2315-rishennia-38621-7-19). Строк подання документів – до 10 травня 2019 року включно. Документи претендентів приймаються та реєструються відділом з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради за адресою: 60100, Чернівецька обл., Кельменецький район, смт.Кельменці, пл. Центральна, 2, каб. 26. Телефон для довідок: 20365, 20455. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи: 1. копію паспорта громадянина України; 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням мотивації щодо зайняття вказаної посади (за визначеною формою, що розміщена на офіційному веб-сайті районної ради); 3. резюме у довільній формі; 4. автобіографію; 5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи; 6. згоду на обробку персональних даних (за формою, що розміщена на офіційному веб-сайті районної ради); 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; 8. довідку МВС про відсутність судимості; 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування претендента на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я (за формами, затвердженими МОЗ); 10. попередження щодо встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (за формою, що розміщена на офіційному веб-сайті районної ради); 11. заяву про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів (за формою, що розміщена на офіційному веб-сайті районної ради); 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“). Всі документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному конверті. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати інші додаткові документи щодо досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Вимоги до претендента на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» на строк 3 (три) роки: 1. Громадянство України. 2. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) галузі знань: - «Управління та адміністрування» - «Публічне управління та адміністрування» - «Право» - «Соціальні та поведінкові науки» - «Гуманітарні науки» - «Охорона здоров’я» та обов’язкова післядипломна спеціалізація за фахом «Органiзацiя і управління охороною здоров’я» ( До 01.01.2022 року). 3. Стаж роботи на керівних посадах – 5 років. 4. Вільне володіння державною мовою. 5. Достатній рівень знань законодавства визначених умовами конкурсного відбору, що розміщен на офіційному веб-сайті районної ради з цим оголошенням. 6. Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки на вказаний період. 7. Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку. 8. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності. Вимоги до конкурсної пропозиції претендента: Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства на 3 (три) роки, в якому передбачаються: - план реформування протягом одного року; - заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку КНП «Кельменецька ЦРЛ»; - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства. Умови оплати праці директора підприємства: Керівнику на період здійснення фінансування Підприємства за рахунок медичної субвенції (бюджету на 2019 рік) нараховується в межах фонду оплати праці заробітна плата у відповідності до спільного наказу Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» з урахуванням фінансового плану Підприємства на 2019 рік.. Дата та місце проведення конкурсу: Конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Кельменецька центральна районна лікарня» відбудеться з 17 травня 2019 року по 17 червня 2019 року за адресою: 60100, Чернівецька обл., Кельменецький район, смт.Кельменці, пл. Центральна, 2, каб. 11. Телефон для довідок: 20365, 20455. Електронна пошта: